Archív za 1987 rok

Strana 189

Mechanický tlumič kmitů krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239896

Dátum: 01.07.1987

Autori: Drobný František, Dlasková Marie

MPK: F16F 7/02

Značky: motorů, kmitů, krokových, tlumič, mechanicky

Text:

...zejména v kapalinovć chronatografii, tento tlunłč neprokúzol doetatečnou účinnost.Tlunič hitů krokových notorñ podle vynález řeší uvedeny nedostatok na paaívnín principu, na. že pracuje nechanicky, bez prívodu energie. Vyznačuje oo tím, že na hrídeli motoru Je ponocí kleětiąv, notice a podložky upevněno pouzdro e třecí plochou, o no ni doeedajícín aetrvačníken u třecín kotoučel. Tlunič se vyznačuje dále tíl, že eetrvačník Je přitločovtn...

Způsob přípravy 1-hydroxycyklopentyl/2-chlorfenyl/-ketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239895

Dátum: 01.07.1987

Autor: Soukalová Nina

MPK: C07C 49/807, C07C 49/825

Značky: způsob, přípravy

Text:

...v Literatuře popsaný postup pro připravu žádané látkyje z htediska technotogického přítiš složitý a neekonomický. Celková vypočtená výtěžnost od výchozí suroviny 1-bromcyklopentyt-/2-chLorfenyl/-ketonu k žàdané Látce činí cca 68 th. a obsahuje 3 syntetické stupně. Postup je časově náročný a technotogicky komplikovaný.Nedostatky Literárního postupu řeší postup podle vynátezu, který spočíva v tom, že se výchozí suroviny...

Zařízení k víčkovaní sudů, zejména s radioaktivním odpadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239894

Dátum: 01.07.1987

Autor: Ambrož Vladimar

MPK: B65B 7/28, G21F 5/00

Značky: zejména, zařízení, odpadem, víčkovaní, sudů, radioaktivním

Text:

...podle vynálezu. kde jedna polovina zařízení znázorňuje pneumatický válec v horní poloze. otovŕené dvouramonné páky s čolistmi a uchycení předehnutého okraje víka zajišřovaoími čepy a druhá polovina zařízení znázorňuje pneumatický válec v dolní poloze a uzavřené dvouramenné páky.spojona s válcem Q, konzol 1 pevné spojených se spodním víkem 4, vidlic § pevné spojených s nosnou doskou Q, ojnic g, dvouramenných pák Lg, výztuh g, příček łg,...

Převod s velkým převodovým poměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239893

Dátum: 01.07.1987

Autor: Svoboda Bohumil

MPK: F16H 21/14

Značky: převodovým, poměrem, převod, velkým

Text:

...upravený pro rotační pohyb směrem Ava nesouoí hnací excentr §. Ten je ve skříni 1 uložen spolu se vstupním hřídelem 5 pomocí vstupních ložisek Q. Na hnacím excentru Q je uloženo hnací ložiako 1, nesouoí hnací páku § po její jedné straně. Hnací páka § je prostřednictvím svého opěrného čepu g uložena v Joži gg, spočívajícím v kluzném vedení łg skříně í. Opěrný čep g a lože Qjsou uloženy uprostřed mezi oběma konci hnací páky §, na jejíž druhé...

Závěs se zajištěním proti samovolnému vysunutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239892

Dátum: 01.07.1987

MPK: B29C 45/17

Značky: proti, vysunutí, zajištěním, závěs, samovolnému

Text:

...enadnější vynnutí narážky při naeouvání dílu závěsu e mvorem na díl závědu s kolíkem.Závěa podle vynálezu je vhodný zejména pro krabičky s víkem používané k balení výrobků hromadné spotreby. Je výhodné tyto krabičky včetně závěsů vyrábět technologií vystřikování z plastu. Výhodou tohoto závěeu je jeho jednoduchost e funkční spolehlivost.Bližší objasnění vynálezu podávají obrázky na připojeném výkresu, kde značí obr. 1 - nárye dílu závěsu s...

Zařízení pro středění polovodičového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 239891

Dátum: 01.07.1987

Autori: Pendl Jioí, Smejkal Oldoich, Machek František, Ujcová Emma, Krumphanzl Vladimír Elen Korespondent Esav

MPK: E01L 23/02

Značky: zařízení, systému, polovodičového, středění

Text:

...zajištění vysokého stupně hygieny a čistoty kontaktních ploch v průběhu měření manipulace se systémem tím, že kontaktní plochy jsou po celou dobu měření a manipulace chráněny dilatačními elektrodami a odpadá nutnost paletizace či jiných specielních opatření. Přínosem řešení podle vynálezu je také to, že pasivační materiál nanesený na okraj systému nemůže i při nedodržení předepsaného dávkování znečiatit kontaktní plochy.Na přiloženém výkreeu...

Způsob odstraňování nebo snižování obsahu iontů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239890

Dátum: 01.07.1987

Autori: Houžvieková Eva, Houžvieka Jindoich, Pruša Karel, Hyjánek Kvitoslav, Blecha Zbynik

MPK: B08B 3/08

Značky: odstraňování, kovů, snižování, obsahu, způsob, iontů

Text:

...látkami používanými k tomuto účelu jsou kyselina citronová, sodná sůl kyseliny etylendamíntetraoctové, různé typy fosfátů a polyfosfátů. Účínnost praní je až 90 (vztaženo na obsah kovových iontů). Nevýhodou je však velmi dobrá rozpustnost vzniklých kovových komplexů v prací lázni, z roztoků jsou velmi těžko a nákladně odstranitelné. Prací voda znečištěná takto vznik~ lými komplexy je již prakticky nepoužitelná pro další operace v...

Pec k zatavování radioaktivního odpadu do skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239889

Dátum: 01.07.1987

Autor: Lhoták Zdenik

MPK: C03B 5/02, G21F 9/16

Značky: odpadů, radioaktivního, skloviny, zatavování

Text:

...a často vzniká jednostranný proud. Ta~ venina vytékající přetokovým otvorem se často vychyluje k vnitřní stěně dutého středového výtoku a zaplňuje jehospodní část. Mimoto po skončení tavby zůstává na dně až do výše přetokového otvoru zbytek, který ztuhne a musí se pracně odstraňovat.Uvedené nevýhody se odstrení nebo podstatné omezí u pece v provedení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vertikální trubice má větší...

Tisková barva pro liniový hlubotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 239888

Dátum: 01.07.1987

Autori: Drahooovský Zdenik, Petruželka Jioí, Jonák Milan, Wiesner Hubert

MPK: C09D 11/10

Značky: tisková, hlubotisk, liniový, barva

Text:

...či na bázi dimérních pryskyřičných kyselín kalafuny o čísle kyselosti 140 až 210 mg KOH/3 a teplotě měknutí 110 až 200 °C lze připravit tiskové barvy vyhovující podmínkám mokrého stěru, které dobře zasychají. Potřebný obsah takovéto pryskyřice je minimálně 8 hmot. na barvu. Toto množství pryh skyřice s tak vysokým číslem kyselosti ovšem vede ke značněmu zhoršení odolnosti zaschlého filmu barvy k chemickým činidlům,například roztokům...

Stájový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 239887

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kokeš Petr, Vágner Miroslav, Šuška Valdemar

MPK: A01K 1/015

Značky: rošt, stájový

Text:

...jsou také vhodné pro různou úpravu jejich konců pro osazení do drážekkanálů, ocelových konstrukcí technologických zařizenípod.Příkladné provedení roštu podle vynálezu je na obrázcích l až 8. Na obr. l je půdorysný pohled na sestavený rošt, na obr. 2 částečný boční pohled na rošt směrem v ose kanálu pro rošty, na obr. 3 detail spojení roštnice s nosníkem, na obrázcích 4 až 6 různé úpravy nosné části nosníků a na obr. 7 a 8 úpravy koncové...

Pozorovací rozpěrka pro měření posunu zemin a hornin ve vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239886

Dátum: 01.07.1987

Autor: Pscheidt Jioí

MPK: G01N 33/00

Značky: měření, posunu, hornín, zemin, rozpěrka, pozorovací

Text:

...víkem dutého válcového tělesa.Více pozorovacích rozpěrek v jednom vrtu lze instalovat, když ve víkách jsou proti sobě upraveny centrální otvory pro průvlečnou koaxiální měrnou trubku.Výhodou pozorovací rozpěrky podle vynálezu je spolehlivé upnutí jak v tvrdých, tak měkkých horninách i v zeminách a možnost instalovat v jednom vrtu tři, popřípadě 1 více pozorovacích rozpěrek za sebou. Posun hornín nebo zemin je možno spolehlivě měřit pomocí...

Zařízení pro překonávání výškového rozdílu u technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239885

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hudeeek Milan, Toman Jaromar

MPK: B25H 1/18

Značky: technologických, překonávání, rozdílu, výškového, zařízení

Text:

...čepem s pružinou, který prochází otvorem ve spodní plošině.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají V odstranění poškozování odlitků, sníží se tím zmetkovitost a zvýší se produktivita práce.Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn schematícky na přiloženém výkres.Zařízení podle vynálezu je uspořádáno mezi vytloukacím roštem § a žlabovým dopravníkem 2 ve slévárenskám provozu při výrobě odlitků. Zařízení je vytvořeno ze dvou plošín ,g,...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr.) TUL. CCM F-734

Načítavanie...

Číslo patentu: 239884

Dátum: 01.07.1987

Autori: Šroubek František, Jakeš Milan, Kirsch Roland, Svoboda Eduard, Ružieka Jioí

MPK: C12N 1/14

Značky: fr, mikroorganismu, nový, druhu, claviceps, purpurea, f-734, průmyslový

Text:

...která dosahuje průměru 0,51 tsušiny biomasy, velmi nízká tvorba nežádoucich doprovodných alkaloidů, které tvoří průměrně 6 sumy alkaloidů avysoká tvorba žádoucích alkaloidů ergokorninu, alfa-ergokryp tinurabeta-ergokryptinu (průměr 94 sumy) ve velmi přiznivém poměru.průměrně 3,3 2,1 l. Další výhodou nového kmene je vysokajschopnost infikovat hostitelskou rostlinu, která umožňuje při recentně užívané agrotechnice pěstování námele...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr) TUL. CCM F-745

Načítavanie...

Číslo patentu: 239883

Dátum: 01.07.1987

Autori: Ružieka Karel, Kudrna Stanislav, Ambrož Miloslav, Maxa Milan Nad Labem, Šestauber Karel, Máca Karel, Hublar Josef, Lorenc Josef

MPK: C12N 1/14

Značky: purpurea, f-745, claviceps, druhu, průmyslový, nový, mikroorganismu

Text:

...1,8 1. Dalšívýhodou je nízká tvorba nežádoucích doprovodných alkaloidů (erv gokornam, ergokryptamy, ergometrin), které tvoří průměrně 12 sumy alkaloidů. Další výhodou jsou velmi vysoké hektarové výnos sy sklerocií, které dosahují při užití recentní agrotechniky pěstování námele průměru 847 kg. Tyto vlastností kmene umožňují získat při polním pěstování sklerocia za nižší pořizovací cenu,než při pěstování dosud používaného kmene CCM F-508....

Způsob odstraňování sulfonových a sulfokarbonových aromatických kyselin a jejich solí z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 239882

Dátum: 01.07.1987

Autori: Burian Kamil, Pavelková Helena

MPK: C02F 1/28

Značky: odpadních, způsob, sulfokarbonových, aromatických, odstraňování, jejich, sulfonových, solí, kyselin

Text:

...způsobu podle vynálezu je jeho spolehlivost a účinnost, která se projevuje vysokým Ž hmot. (89 až 9534 hmot.) sulfonových a sulfokarbonových sromatických kyselín nebo jejich solí, sorbovaných na kaseinu. Další výhodou tohoto způsobu je jednoduchost jeho provádění. Poměrně snadno se uvedené kyseliny nebo jejich soli sorbují na kaseinu v množství 0,020 g na 1 g kaseinu. Přídavek ve vodě rozpustných anorganických solí trojmocněho železa...

Tlakový generátor pro zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239881

Dátum: 01.07.1987

Autori: Grossmann Arnošt, Granzer Jan, Dušátko Petr

MPK: C10J 3/76

Značky: zplyňování, generátor, uhlí, tlakový

Text:

...vnitřní plášt generátoru nad hladinou neni ve styku s vodou a je vice tepelně namàhán.Uvedené nedostatky odstraňuje tlakový generátor pro zplyňováni uhlí s reakčním prostorem obklopeným prostorem pro chladící vodu, vytvořeným z dvoustěnného plášte přechàzejícího v horní části kopule generátoru ve sběrnou komoru, kde se odděluje 2 chladící vody sytá pára, jehož podstata spočivá v tom,že při vnitřní stěně vnějšího plàště je vytvořen sběrný...

Vinutý výměník tepla s odlučovacím zařízením na výstupu média z mezitrubkového prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239880

Dátum: 01.07.1987

Autori: Špaeek Jindoich, Procházka Vlastislav, Pánková Jana

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutý, zařízením, tepla, prostoru, mezitrubkového, odlučovacím, media, výměník, výstupu

Text:

...Prostor mezí pláštěm aparátu a krycím plechen vínutého trubkového svazku je opatřen zarážecíní žebry. WŘešení podle vynálezu umožňuje odstranění unášene kapalne, resp. pevné fáze z media vystupujícího z vínuteho trubko~ veho svazku. Další výhodou je, že zařízení spolu s vínutýn výněníken tepla, tvoří jeden aparát a pro odloučení je využít prostor výstupního hrdla, který je u tohoto typu vínutého výměníku tepla z konstrukčních důvodů.Na...

Nástroj pro statické válečkování rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 239879

Dátum: 01.07.1987

Autori: Drtil Jioí, Novotný Josef

MPK: B24B 59/04

Značky: nástroj, statické, ploch, válečkování, rotačních

Text:

...předmětu. Reakce od jednotlivých tvářecích kotoučů se přenášejí do obruče, čímž se eliminují navzájem a vřeteno stroje, kupř. horizontky, není extrémně namáháno.Příkladné provedení nástroje podle vynálezu pro statické válečkování rotačních ploch je znázornén na přiložených výkreeech, kde obr.l je řezem tvářecím elementem v jeho podélné ose a obn.2 je celkovým pohledem na nástroj.Nástroj podle vynálezu sastává ze společného nosiče łj na...

Zařízení pro srovnávání a posouvání kanet zejména k čisticímu stroji určenému k odstranění zbytků příze z povrchu kanet

Načítavanie...

Číslo patentu: 239878

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kuncová Gabriela

MPK: B65H 67/06, B65H 73/00

Značky: určenému, povrchu, odstranění, posouvání, srovnávání, příze, kanet, zbytků, zařízení, stroji, zejména, čisticímu

Text:

...upevňovací držák łg, kterým je celé rovnací ústrojí ł podle obr. 2 pevně spojene s kulisou gg, která je pojízdně uložena na vo~ dítkách gg. Kulísa gg je poháněna pomocí neznázorněného známého kulisového mechanismu. Na spodní části kulisy gg je přes příšroubovaný držák gg připojeno spodní rovnací ústrojí ł. Kulisa gg je uspořádána tak, že pružné členy g rovnacích ústro~ jí ł zasahují nad prostor horní sekce g a spodní sekce ggObě sekce gł e...

Zariadenie pre spojenie točivého agregátu s prevodníkom k dosiahnutiu prenosu čistého krutu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239877

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hayer Miloš, Mostecký Jioí Akademik, Götz Jioí Drsc

MPK: F16D 1/00

Značky: zariadenie, spojenie, krutu, přenosu, dosiahnutiu, prevodníkom, agregátu, točivého, čistého

Text:

...g. Pre zlepšenie funkcie u väčších krútiaoioh momentov môže byť guľový čap Q s výhodou uložený v guľovom vybra-I ni klzných kameňov §, ktoré sú potom posuvne uložené v drážkovom vabraní 1. Pri vertikálnom usporiadani točivého agregátu l môže byflľtento podopretý V svojej pozdĺžnej osi pružinou 3, ktora prostrednictvom guľového prvku lg dosadá na spodné čelo toöivého agregátu 1.Pri horizontálnom usporiadani točivého agregátu l môže byť...

Šachtový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239876

Dátum: 01.07.1987

Autor: Toíska Jan

MPK: F27D 13/00

Značky: tepla, výměník, šachtový

Text:

...vstupem vzdušiny.Základní provedení výměníku podle vynálezu, např. pro předehřev suroviny při výrobě práškového vápna, zůstává stejně jako u dosavadních typů. Samonosná velká šachta l kruhového průřezu,je zakončena kuželovou výsypkou g, odkud je surovina skluzem 2 dopravena do patního kusu A rotační pece 5. Odpadní horké kouřo~ vé plyny z rotační pece 5 jsou kouřovodem Q přiváděny do spoďní části velké šachty l. Tangenciálním napojením...

Převodné ústrojí motocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239875

Dátum: 01.07.1987

Autori: Vodieka Ludik, Krupieka Lumír

MPK: F16H 57/02

Značky: ústrojí, motocyklů, převodné

Text:

...vyhovující řešení. čistotu povrchu převodovky i motoru pomáha udržovat vývod do prostoru sání motoru§ 32 239 075 nebo do olejové nádrže, ale nevýhodou je nevzhledná hadička,která je ještě často lehce znanitelná. U spojení převodovky se sáním motoru může navíc docházet k vysávání oleje vlivem podtla ku při práci motoru.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny převodným ústrojím motooyklů podle vynálezu, jehož podstatou je, že vnitřní objem...

Zařízení pro automatické upínaní nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239874

Dátum: 01.07.1987

Autori: Selnekovie Arnošt, Exnar Petr

MPK: B23B 29/18, B23Q 3/55

Značky: automatické, nástrojů, zařízení, upínání

Text:

...válce 29. Ve své další části směrem k nástrojovému držáku g je centrální hřídel li opatřen tvarovým osazením lá, ve kterém spočívejí tlačné kuličký lg které se opírají dále o úkosové pouzdro 13 a o čelo nátrubku 19 osazeného na centráłním hřídeli 13. Na nátrubku 19 je navlečena upínací pružina ll, jejíž jeden konec se opírá o rozšířenou část nátrubku 19 a druhý konec o čelo pouzdra 2,které je opřeno o dno dutiny ve vřetenu 1. Upínací...

Tušírovací pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 239873

Dátum: 01.07.1987

Autori: Ersepke Zdenik, Jidda Miroslav

MPK: C09K 13/00, C09K 3/00

Značky: pasta, tušírovací

Text:

...versálového, vysráženáho na organickěn substrátu rozpustněm alespoň částečně v tomto Iinerálnín oleji, jejím or ganickým barvivem zastoupenýn v její celkově hmotnosti 5 až 20 hmotnostními, organický pigment příslušné barvy. a minerálním olejem, zastoupeným v ní 47 až 50 f hmotnostníni, olej ložiskový s čislem kyselosti do 0,05 mg KOH/g a o viskozitě 15 až 20 mm 2/s, přičemž její další složkou, zastoupenou v ní hmotnostním podílem 8 až 10 ,...

Způsob umožňující opakované použití křemenného kelímku při vyrobě monokrystalu křemíku Czochralského metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239872

Dátum: 01.07.1987

Autori: Melichar Bohuslav, Jaromioský Jaroslav

MPK: C30B 15/10

Značky: metodou, křemenného, použití, umožňující, czochralského, výrobe, monokrystalů, křemíku, kelímků, opakované, způsob

Text:

...výrobě dalšího monokrystalu křemíku.Na připojeněm výkresu na obr. 1 je znázorněno schematickě uspořádání vynálezu, kde na manipulátoru 1, který může vykonávat rotační 1 posuvný pohyb, je ne závěsu 3 upevněna pőrovitá látka.ä,kterou je potřeba zavést do zbytku taveniny 3 v křemenněm kelímku 2. V průběhu procesu výroby monokrystalu křemíku je pőrovitá látka 2 umístěna mimo kelímek 2. Teprve po ukončení tohoto procesu se zavede pomoci...

Pružný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239871

Dátum: 01.07.1987

Autori: Trnka Rudolf, Pernet Jioí, Mareš František

MPK: B65D 88/16

Značky: zásobník, pružný

Text:

...dutin vhání stlačený vzduch,a to vždy pouze do protilehle umístěných dutín. Po krátkém časovém intervalu asi aslo sec. se seřiditelně ovládsným ventilem zastaví přívod stlačeného vzduchu k dosud vydouvaným protilehlým membránám. Membrány, k nimž je přívod stlačeného vzduchu přerušen, tlakem materiálu částečně splasknou a vzduch uniká do potrubí systému.Účinkem tlaku přiváděného stlačeného vzduchu dochází k vy~ douvání pružných stěn dutiny....

Způsob přípravy modrého keramického pigmentu zirkonového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239870

Dátum: 01.07.1987

Autor: Tesao Václav

MPK: C04B 33/14

Značky: přípravy, způsob, zirkonového, pigmentů, modrého, keramického

Text:

...3,3 ,s výhodou 2,8 až 3,1 ,hmotnosti oxidu molybdenového a 3 až 4 ,s výhodou 3,3 až 3,7 ,hmotnosti oxidu vanadičněho, nebo 3,8 až 5,2 Is výhodou 4,2 až 4,8 ,hmotnosti vanadičnanu amonného. Získané směs se zahřívá rychlosti 5 až 10 °C za min.na teplotu 580 až 600 °C s výdrži po dobu 1 až 3 h na této teplotě. Při kalcinaci směsi se projevuje kombinace silných mineralizačnich účinků hydroxidu lithného a hexafluorokřemičitanu disodného ve směsi s...

Způsob legování krystalů křemíku fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239869

Dátum: 01.07.1987

Autori: Rathuský Jioí, Šerý Miloslav, Hucek Josef, Bradáe Jindoich, Kadúch František

MPK: C30B 13/00, C30B 29/06

Značky: krystalů, fosforem, legování, způsob, křemíku

Text:

...plynu se nekontrolovatelně rozkladá na horkém ingotu i mimo oblast roztavené zóny, čímž se zhoršuje účinnost a přesnost legování, případně odchází nespotřebována z aparatury. V případě legování pomocí fosfinu na Vysoké hodnoty koncentrace fosforu v křemíku, např. pro Zenerovy diody,to představuje použití nebezpečné vysokých koncentrací jedovatého fosfinu v argonu.Speciální velmi přesné metoda legování krystalů křemíku fosforem je založena na...

Zapojení řídicí jednotky alfanumericko-grafického terminálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239868

Dátum: 01.07.1987

Autori: Otýs Václav, Roba Josef

MPK: G09G 1/24

Značky: terminálu, alfanumericko-grafického, jednotky, řídící, zapojení

Text:

...Avýstup je spojen s hodinovým vstupom zobrazoveoího řan dičo. Sdružená datové a adresová svorka zobrazovacího řadiöe je spojene se skupinovou sdresovou a datovousvorkoú zobrazovaní paměti, jejíž adružený alfanumerický datový výstup je spojen se adruženým datovým vetupem generátoru znaků. Paralelní obrazový výstup generátoru znaků je epojen s paralelním datovým vstupem alfanumerického poeuvného registru, jehož sériový obrazový výstup je...

Zapojení univerzálního komunikačního řadiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 239867

Dátum: 01.07.1987

Autori: Marvan Zdenik, Nitsche Jioí, Eíhalík Ivo

MPK: G06F 9/28

Značky: řadiče, komunikačního, univerzálního, zapojení

Text:

...přerušovacího bloku.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že dává předpoklady pro vytvoření telemechanizační sítě, jejíž parametry a výkon mohou být optimálně přizpůsobeny požadavkům. Řídioí mikropočítač může programově užívat bud techniku přímé komunikace s paměti nebo techniku přerušení, případně kombinaci obou způsobůo Maximálně se äetří etrojní čas počítače. zapojení používá běžně dostupné a levné součástí, takže celková cena je nízká....

Lamela pro ztlačování uzavíracího klínu vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239866

Dátum: 01.07.1987

Autor: Voženílek Jioí

MPK: H02K 15/04

Značky: ztlačování, uzavíracího, klínu, lamela, vinutí

Text:

...úrazů.Príklad provedení lamely pro zatlačování uzavíracího klínu vinutí do drážky magnetického obvodu elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na výkrese, na němž znázorňuje obr. 1 pohled na lamelu v náryse a obr. 2 příčný řez lamelou v místě šikmého zářezu a vybrání pro uzavírací klín.Lamela 1 pro zatlačování uzavíracího klínu 2 vinutí do drážky magnetického obvodu elektrického stroje točivého podle vynálezu má tvar...

Hubené válcované betony

Načítavanie...

Číslo patentu: 239865

Dátum: 01.07.1987

Autori: Vanik Jan, Hladík Josef, Veleovský Milan

MPK: C04B 18/04, C04B 18/16

Značky: hubené, válcované, betony

Text:

...s připadnýn doplněnin chybčjicich zrn drti úzkých frakcí.Podstatou předmětu vynúlezu je způsob výroby hubenćho váľcovaného betong vyznačujicí se tín, že pojivo hubenćho válcovaného betonu, tvoří cenentúrenské odprašky, v kombinaci s cenenten.Pro výrobu hubenćho válcovanćho betonu, tj. betonu s nízkým obsahen cementu a vody, se použije oenentu a cenentárenských odpraškü, nahrazujicich 40 až 60 předepeané davky cementu. Cenentárenskć odpraěky...

Podtlakové telicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239864

Dátum: 01.07.1987

Autor: Patoeka Petr

MPK: A01K 29/00

Značky: podtlakově, zařízení, telicí

Text:

...na fyzickou namáhavost,při dodržení všech bezpečnostních opstření,atává se často,že jde o nezvládnutelné porody.Výše uvedene nedostatky jsou odstraněny předmětem vynálezu,jehož podstata spočívá v tom , že ezi předním víkem a zadním víkem je uložen pružný měch,ve kterém je umístěn jisticí člen,přičemž k přednímu víku je připojena tlakové hadice e rychlospojkon vázací členy a ventilový prvek a k zadnímu víku je připojen kotvící člen s napínacím...

Zařízení pro svislou dopravu břemen a pro jejich případné přímé vnášení do míst horizontálně přesazených vůči jejich vertikální zvedací dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 239863

Dátum: 01.07.1987

Autori: Komárek Vilém, Pokorný Antonan, Štipánek Robert, Klín Ladislav

MPK: B66C 23/26

Značky: zařízení, břemen, vertikální, svislou, horizontálně, míst, dráze, jejich, vnášení, přímé, přesazených, dopravu, zvedací, vůči, případně

Text:

...dílem je provedena nezávislými dvojicemi ozubených kol, z nichžprvá dvojice ozubených kol o roztečném průměru přesahujícím svouvelikosti maximální půdorysnou šířku hlavního dílu otočného ramene- jednoho pevně spojeného s tímto jeho hlavním dílem a druhého pevné spojeného s očnicí spojovacího kloubu - je uspořádána na paw ralelních čepech ležících ve svislé radiální rovině tohoto spojovaoího kloubu, zatím co druhá dvojice ozubených kol s...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239862

Dátum: 01.07.1987

Autori: Macháe Ladlslav, Bastl Vladimír, Šimko Timotěj, Ružieka Karel, Stýskal Bedoich, Valenta Milan, Maxa Milan, Lebeda Jioí

MPK: G01N 31/22

Značky: chlóru, detekce, stanovení, způsob, aktivního

Text:

...roztokü o koncentracíoh 1.102 do l.104 mo 1.11 po jedné desetině molu. Změna zbarvení v závislosti ná použité koncentraci byla graficky vyhodnocena podle změny času, za který se původní roztok odbarvil.Byl připraven vodný roztok aminotetramethyldiaminodifenylmethanu o konoentraci 6 mg.m 11, zásobní vodný roztok chlornanu vápenatého o koncentraci 1.102 mo 1.11 a acetátové tlumivé roztoky o pH 3 až 5 (Sýkora, V. Chemickoanalytické tabulky,SNTL...

Zařízení pro tvrdé pájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239861

Dátum: 01.07.1987

Autori: Macháe Ladislav, Coufal Stanislav

MPK: B23K 3/06

Značky: pájení, zařízení, tvrdé

Text:

...průchozí šoupátkový otvor 5 obdélníkového tvaru, jehož delší strana je závislá na délce pájeného spojee jeho cejchovaný obsah odpovídá potřebnému množství sypké pájkové hmoty Q, Šoupátko 3 přechází v čepový dřík 1, na němž je pružinałg, čepový dřík 1 je zakončen zarážkou 2, na kterou dosedá vačke lg. V klidovém stavu na obr, 1 je ústí násypky nad šoupátkovým otvorem Ž, ktorý je samovolnš naplněn sypkou pájkovou hmotou Q. Při silovém působení...

Zařízení pro nezávislé seřizování polohy a odpružení pokládacího válce u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239860

Dátum: 01.07.1987

Autori: Blažek Vítizslav, Coufal Stanislav

MPK: C14B 1/00, C14B 17/06

Značky: odpružení, seřizování, strojů, polohy, válce, zařízení, pokládacího, nezávisle, koželužských

Text:

...na danou hodnotu. Jinak by mohlo dojít k nekvalitnímu opraoovéní usně případně k poškození pokládacího válce. U některých koželužských stojů je odpružen pokládaoí válec tak, že se nastaví přítlačná síla pružiny, přičemž polohg pokládaoího válce, to znamená přibližování a oddalování od nožového válce se nemění, poněvadž tuto funkci vykonává nožový válec.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že...

Zařízení pro upínání nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239859

Dátum: 01.07.1987

Autor: Trhlin Alois

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínání, nástrojů, zařízení

Text:

...stroje je snadné a rychlé a nevyžaduje nadměrnou námahu pracovníka.Příklad provedení zařízení pro upínání nástrojů podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu. kde obr. 1 Je částečný podélný řez vřetenem stroje se zařízením pro upínání nástroje a obr. 2 je pohled ve smeru P z obr. 1.Zařízení pro upínáni nástrojů Ag sestává z matice łł našroubované na závitu łłł vřetena ł§,na jejíž dolní části je upevněná a šrouby łłg zajištěna čelní...

Zařízení pro podávání profilových materiálových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239858

Dátum: 01.07.1987

Autor: Fiala Jan

MPK: B23B 13/02

Značky: materiálových, profilových, podávání, zařízení, tyčí

Text:

...kleština 1 uložená V dutině vřetene 12 je podávací trubkou g spojene s vodioím pouzdrem 1 uchyceným v podávací truboe g zajištovací maticí ga Na vnějším obvodu podávaoí trubky g jsou vytvořeny podélné drážky 5, V kterých je na vodioích perech Q uloženo dělené pouzdro 1. Poloha děleného pouzdra 1 vůči distanční přírubě § je vymezena prstenoem 11, na který dosedá kruhové vybrání 12 příruby 19. Upínací kleština 11 je uložena v hlavě...

Zařízení k upínání hrotu v nástrojové hlavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 239857

Dátum: 01.07.1987

Autor: Lhota Jan

MPK: B23B 23/00

Značky: hrotu, upínání, hlavě, zařízení, nástrojové

Text:

...při případné délkové diferenci obráběných polotovarů. U NC obráběcích strojů, kde je poloha nástrojové hlavy pevně stanovena odstraňuje nebezpečí vzniku havárie v důsledku špatného upnutí polotovaru.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad zařízení k upínání hrotu podle vynálezu, kde na obr. 1 je podélný řez uložením hrotu v nástrojové hlavě a na obr. 2 je bokorys přírubového pouzdra.Hrot 5 je svou kuželovou stopkou uchycen v pouzdru 1 uloą...