Archív za 1987 rok

Strana 188

Pastevní zásobník suché píce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240086

Dátum: 01.07.1987

Autori: Fülöp Ferenc, Krejeí Jaroslav, Mészáros Zoltán, Bernáth Gábor, Knoll József

MPK: A01K 1/00

Značky: zásobník, suché, pastevní, píce

Text:

...přes jesle odebírána hovězím dobytkem při přikrmování. ľastevní přístřešek, vytvořený kolem hlavního vícebokého hranolu se suchou pící poskytuje hovězímu dobytku potřebnou ochranu při nepřízni počasí. Uchyoení hlavní stanové střechy pod stanovým zástřeškem k vrchnímu okraji hlavního vícebokého hranolu je jednak jednoduché a jednak vytváří další prstencový odvzdušňovací prostor pro odvod par z uskladněné suché píce a odvětrání...

Způsob úpravy surového naftalenového oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240085

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hermecz István, Suroveík Rudolf

MPK: C07C 15/24

Značky: naftalenového, surového, oleje, způsob, úpravy

Text:

...způsobu,- navíc lze tímto způsobem ještě zbytkový obsah nlftaionu snížit. ÁZatimoo výtěžnost technického naftalenu ze surovćho naftalenového oleje nepřesahuje 80 , lze zvýšit úpravou naítalenovóho ole je podle vynálezu výtěžnost suroviny pro výrobu anhydridu kyseliny ftalové ze surového naftalenovćho oleje na 90 až 95 .Praktické provedení způsobu úpravy surového naftalenovóho oleje podle vynálezu vyplýva z následujících pŕíkladů, přičemž...

Dveře koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240084

Dátum: 01.07.1987

Autori: Bala Jozef, Kunc Jozef, Kraus Adolf, Šugra Jaroslav

MPK: C10B 25/06

Značky: dveře, koksovací, komory

Text:

...zašroubovaná v nožové těsnící části, s těsnící pružná botka je na povrchu zpevněna opředením z drátěného pletiva, a na seřizovatelnou pružnou těsnící blénu dosedá soustava dotlačovacích šroubů, uložených v konzole, která je pevně připojena ke dveřím.Dveře koksovací komory podle vynálezu zabraňují unikání surového koksárenského plynu,a tím zlepšují pracovní a životní prostředí Dále zabraňují deformacím hlavy koksovscí pece, čímž snižují...

Koberce osobního automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240083

Dátum: 01.07.1987

Autori: Jesenai Milan, Zvirák Ján

MPK: B60N 3/04

Značky: automobilů, koberce, osobního

Text:

...části prostoru se docílí spolehlivého upevnění koberoů s možností snadného vyjímání pro čištění jak zadní částí, tak přední, která bývá více znečištována. Zakrytím zvýšených okrajů lištani se též zamezí opotřebení koberce na exponovaném místě na podélníku ve vnitřním prostoru osobního automobilu.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení koberce osobních automobilů podle vynálezu, kde na obr. 1 je perspektivní pohled do vnitřního...

Odsávací trakt lešticího stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240082

Dátum: 01.07.1987

Autor: Somora Dušan

MPK: B24B 55/06

Značky: stolu, odsávací, lešticího, trakt

Text:

...mezidnem a do jejího dna je naústěno odsávací sběrné potrubí na vrchní ploše pracovního stolu jsou u vře~ ten elektromotoru leštičky ustaveny sběrné kryty a do jejich dna jsou zasazeny průchodové krabice z perforovaného plechu,které prochází otvory v pracovním stolu a zasahují svými dolními konci až do prostoru uzamykatelné skříně, kde jsou k nim odnímatelně připevněny výměnné filtry.Odsávací trakt podle vynálezu podstatně zvyšuje účinnost...

Soustava cyklonových odlučovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240081

Dátum: 01.07.1987

Autor: Bueko Michal

MPK: B01D 45/12

Značky: cyklonových, soustava, odlučovačů

Text:

...pohybové energie plynu na vstupu do výstupního hrdla, která je závislá na kvadrátu rychlosti, sezmenší přinejmenším v poměru ll,69 Já tím se podstatné omezí strhávání kapaliny s haní části skříňovéqvestavbya přibližně ve stejném poměru se zmenší tlaková ztráta plynu na vstupu do výstupního hrdla. Při použití hradítka se kspalina Š horní části vestavby odvádí ke dnu nádoby v dostatečně vzdálenosti od výstupního hrdla a tím se dále snižuje...

Způsob dekorace nebo značení výrobků ze skelně krystalické hmoty stříbrnou lazurou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240080

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hofbauer Henrich, Mikláš Emil

MPK: C03C 21/00

Značky: skelně, způsob, výrobků, značení, lazurou, hmoty, stříbrnou, krystalické, dekorace

Text:

...dekor. má matnou naleptanou strukturu. Uiným problámem zůstává smývání vyžíhané lazurovací směsi s povrchu výrpbků často totiž dochází ke vtavení komponent nosiče do zbytkové skelné fáze.Lazurováni se může provádět také při samostatném výpalu po předchozim odskslněni výrobku, jak popisuje např. patent USAÝŠ 528 847. Sklo se nejprve odskelni při teplotě 850 až 120 QťC a povrch sklokeramiky se pokryje lazurovaci paetouI mid zlato...

Stator radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240079

Dátum: 01.07.1987

Autori: Orosz Jozef, Bodík Rudolf, Straka Ján, Hanigovský Karol, Mazáo Štefan

MPK: F04D 29/42

Značky: turbokompresoru, radiálního, stator

Text:

...vznikne v rámci povole ných výrobních tolerancí.Výhody konstrukění úpravy statoru radiâlního turbokompresoru podle vynálezu spoěívají v odstranění citovaných nevýhod stávajících uchycení mezistěn ve vrchní polovině skříně. Jde o odstranění netěsností v dělících rovinâch mezístěn v důsledku nedosednutí obou pclovin mezistěn na sebe a odstranění narušení dělící roviny skříně vzniklým upevněním mezistěn v horním dílu skříně. Nová úprava...

Vláknité tepelněizolační prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240078

Dátum: 01.07.1987

Autori: Souhrada Josef, Revallová Viera, Ševeík Bohumil, Mikláš Emil, Somora Dušan

MPK: E04B 1/78

Značky: prvky, vláknité, tepelněizolační

Text:

...roztok oxidu křemičitého, stejně jako jiná anorganická pojiva, bývá vzhledem k nevelké pojivé mohutnosti obvykle aplikován při výrobě prvků z anorganiokých vláken ve větších množstvích až několika desítek hmotnostních procent a poskytuje výrobky tvrdé až křehké,bez schopnosti ohýbání či tvarováni. Malé množství koloidního oxidu, použité vedle vhodného hlavního pojiva na bázi polymerovê disperze umožňuje zvýšení soudržnosti výrobku v žáru...

Zařízení pro volbu pracovních režimů automatické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240077

Dátum: 01.07.1987

Autor: Koištan Vladimar

MPK: F16H 4/48

Značky: automatické, režimu, pracovních, zařízení, volbu, převodovky

Text:

...nákružkem dopředných stupňu 1 a nákružkem zpátečky 5. Šoupátko nucených režimu ll je opatřeno nákružkem prvního nuceného režimu lg a nákružkem druhého nuce- 4 ného režimu lze S ovládacím systémem převodovky Q je trvale epojen kanál hlavního tlaku 2, kanál dopředných stupňů Q, kanál zpátečky Q, kanál tlaku nuceného řazení §, kanál prvního nuceného režimu lg a kanál druhého nuceného režimu §.V levé poloze šoupátka základních režimu g je propojen...

Synergický mikrobicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240076

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hofbauer Henrich, Hano Alexander, Bulla Ján

MPK: A61K 31/14

Značky: mikrobicidní, synergický, prostředek

Text:

...aplikaci v bezvodém prostředí.Negativni vliv na kůži z hlediska odtučňovaciho účinku se ome-1 zuje přidánim tzv. přemašřovacích přísad - isopropylpalmitátu, isopropylmyristátu, hexylester kyseliny lautové, di-n-butyladipát, decylester kyseliny olejové, 2-oktyldodekanol, směs tríglyceridů kyseliny kaprylové a kaprínové, isopropylstearátu, etoxvlovaného lanolínu, etoxylovaného cholesterolu.Vytlačení biocidní směsi z nádobky je zajištěno...

Způsob vytvoření slinuté kovové pórovité výstelky antigravitační tepelné trubice a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 240075

Dátum: 01.07.1987

Autor: Henzl Štipán

MPK: B22F 5/00

Značky: trubice, vytvoření, antigravitační, výstelky, způsob, kovové, provádění, tepelně, pórovité, zařízení, slinuté

Text:

...se mezi pláštěm ł trubice aNa horní část pláště l trubice se nasadí násypka 2 přišroubovaąným jádrem 2. Do dutiny mezi jádro 1 a vn 1 tžní.etěnu pláště l true bice se nasype práškový bronz o velikosti částic 0,7 mm.Po naplnění dutiny do výše rovné tlouštce výetelky čela trubice se vrstva práškového bronzu etřásá čučním poklepem nebo mechanickým střásáním tak dlouho, dokud klesá hladina vrstvy práškového bronzu. Potom se dutina doplní až po...

Podložka pro svařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240074

Dátum: 01.07.1987

Autori: Fuska Ján, Bueko Michal

MPK: B23K 9/02

Značky: elektrickým, podložka, obloukem, svařování

Text:

...a k němu připevněné kovové lišty. Nosič je tvořen ocelovou planžetou pro sváry rovinné nebo hustě tkaným ocelovým pletivem pro sváry na zakřivených plochách. Kovová lišta, napří-,2 240 n 74 klad měděná, je ve své délce celistvá nebo příčně dělená, přičemž styková plocha jednotlivých dílů je rovná nebo zakřivená. Příchytná část je tvořena ramenem, v jehož středu je uístěn přítlačný prvek pro uchycení podložné části. Na koncích ramene jsou...

Vícekomorový kapsový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 240073

Dátum: 01.07.1987

Autori: Proksa Bohumil, Slaneík Ján, Eerný Jozef

MPK: B01D 46/06

Značky: filtr, kapsový, vícekomorový

Text:

...výkresoch je na obr. 1 znázornen přičný řez a na obr. 2 vodorovný řez krajni komorou vicekomorového kapsového filtru.Filtr je rozdělen na několik samostatných filtračních komor 1, je jichž otevŕený montážní bok je opatřen přírubo Q s průběžným těs něním Q, na které je nasazen výztužný rám Q do něhož je vložena2 240 073 filtrační tkanina § vytvarovaná, například sešíváním, do soustavy kapes. okraje filtrační tkaniny § jsou po celém obvodu...

Zařízení ke snímání surových plášťů z bubnu konfekčního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240072

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zelem Addej, Oddus Miloš, Jesenai Milan, Nosá1 Jozef

MPK: B29D 30/24

Značky: stroje, plastů, bubnu, snímání, surových, konfekčního, zařízení

Text:

...a rychlého přestavení manipulačních tyčí na rameni zařízení v celém rozsahu sortimentu vyrobků, aniž by se muselo rameno demontovat při změně vyráběného rozměru pláště.Příklad provedení zařízení ke snímaní surových pláštů z bubnu konfekčního stroje podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kdena obr. 1 je čelný pohled na zařízení a obr. 2 znázorňuje bokorys zařízení. jZařízení ke snímání surových plášřů z bubnu konfekčního kola je...

Složené klínové pero

Načítavanie...

Číslo patentu: 240071

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16B 2/14

Značky: klinové, složené

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že základní klín je úkosovitě osazen jednak na horní ploše pro vložení horního klínu, jednak na Spodní ploše, která doléhá na spodní klín.Použitím složeného klínového pera ke spojení součástí se dosáhne stejných silových přenosových poměrů pro oba smysly otáčení a zcela se vymezí vůle mezi složeným klínovým perom a bočními stenami drážek spojovaných součástí. Pro složené klinové pero vyhovují...

Dvoudílné klínové pero

Načítavanie...

Číslo patentu: 240070

Dátum: 01.07.1987

Autor: Petruželka Jioí

MPK: F16B 2/14

Značky: klinové, dvoudílné

Text:

...na přesnou montáž, prodlužuje délku náboje a vyvození vétšího tŕecího momentu vede ke komplikacím z titulu nutnosti použití více kroužkových dvojíc.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny dvoudílným klinovým perom podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že základní klín je na horní ploše úkosovitě osazen pro vložení horniho klímu,přičemž alespoň jedna boční plocha základního klínu je také úkosová.Použitím dvoudílného klínového pera ke...

Tvrditelné epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 240069

Dátum: 01.07.1987

Autori: Tolnay Marián, Matilda Hajtmanová, Zámocký Juraj, Podolský Michal, Nutter Alexander, Straeár Slavomír, Kollár Ján, Janok Jan

MPK: C08G 59/50

Značky: epoxidové, kompozice, tvrditelné

Text:

...a tvrdidla připraveného reakcí aldehydů s aminy. Např. při použití epoxidové pryskyřice dianového typu o mol. hmotnosti 400 a tvrdidla na bázi produktu reakce diethylentriaminu a formaldehydu vzniká tvrdý gel při 20 °C již po 60 až 90 minutách, přičemž kompozice má po smísení složek 45 minut dobrou zpracovatelnost. Přednosti kompozic podle vynálezu se však projevují zejména při přídavku reaktivních modifikujících sloučenin typu výše...

Způsob zpevňování povrchových vrstev deponií sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240068

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zemek Jioí, Kueár Štefan

MPK: C09K 17/00

Značky: povrchových, zpevňování, materiálů, způsob, sypkých, deponií, vrstev

Text:

...ízolačních hmot, ze syntetických textilních vláu ken a pod., načež se v takto vzniklé vrstvě propojí vlákna, jedu nak mezi sebou a jednak s povrchem deponie, zastříkáním stabili~2 240 usa začním médiem. Podle jednoho provedení se stabilizačni médium s vláknitým armovacím materiálem smísí v mísiči a před ztuhnutím tohoto média rozvrství na povrch deponie. Při dalším prove~ dení vynálezu se provede postřik povrchu deponie stabilizačním...

Zařízení pro odběr vzorků ke stanovení koncentrace rozpustných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240067

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kueár Štefan, Zemek Jioa, Zámocký Juraj

MPK: G01N 1/02

Značky: látek, zařízení, rozpustných, odber, koncentrace, vzorků, stanovení

Text:

...do prstencováho rozváděcího kanálkuí propojeneho I pŕívodníni trynkami,jsou zaústěny radiální kanálky rotoru čerpadla n elektrody pro měření vodivosti onývajícíkapaliny jsou umístěny v prstencovám rozvádécím kanálku a jsou napojeny na vyhodnocovací zařízení.U zařízení podle vynálezu se vyluhování solí s povrchu sledovaného telesa provádí známým množetvím tekutiny, tryskající na vymezenou plochu povrchu v uzavřenóm prostoru, přičemž při...

Způsob přípravy katalyzátorů na bázi titanu pro cyklotrimerizaci 1, 3-diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240066

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zámocký Juraj, Zemek Jioí, Kueár Štefan

MPK: C07C 13/16, B01J 31/14

Značky: 3-diolefinů, katalyzátoru, přípravy, způsob, titanu, bázi, cyklotrimerizaci

Text:

...řešení. Je toho dosaženo tim, že způsobem připravy podle vynáleazu se vytvářejí in situ ethylsubstituované trojjaderné komple xy dvojmocného titanu o strukturnim vzorci Ikde A je koordinovaná deĺekůla arénu, které jsou vysoce aktivními centry, na nichž probíhá qyklotrímerizační děj reakcí druhého řádu vzhledem ke koncentreci butadiénu čí jiného diénu. Je proto možné pracovat s nižšími koncentracemi monomerů. současně se poetupem podle...

Temperační skříň pro laboratorní účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 240065

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B01L 1/00

Značky: laboratorní, skříň, účely, temperační

Text:

...výkrese, na němž obr. l představuje nárys skříněve svislém řezu a obr. 2 půdorys skříně podle obr. 1.V příkladném provedení má temperační skřín tvar šestibokého hranolu, jehož boční stěnyl jsou provedeny z materiálu s dobrými tepelné-izolačními vlastnostmi. Vnitřní prostor skříně je dvěma vodorovně uspořádanými přepážkami grozdělen na tři dílčí prostory. Ve špodním dílčím prostoru 2 je umístěna ventilátorová jednotka i vybavená...

Zařízení k chlazení fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240064

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hudec Pavol, Galovie Aloiz, Kolesár Ján, Vodová Drahomíra, Olejník Vincent, Tall Addej, Drobný František

MPK: F28D 7/00

Značky: fermentoru, zařízení, chlazení

Text:

...chladící kanálky i sestupně vertikální chladící kanálky jsou propojeny se spodním sběračem chladící vody i s horním sběračem chlap dicí vody, přičemž takto vytvořena chladící plocha je nejměně o 30 větší, než činí plocha definovaná součinem délky vertikálního kanálku a vnitřního obvñdu nosného válcového pláště.výhody řešení podle vynálezu se projeví v tom, že chladicí plocha tvořená vzestupnými a sestupnými vertikálnímil kanálky...

Nástavce trychtýřové antény radiovýškoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240063

Dátum: 01.07.1987

Autori: Filip Bohumil, Ambrož František

MPK: H01Q 13/02

Značky: nástavce, antény, trychtýřové, radiovýškoměru

Text:

...podmínka se velmi těžko plní, mají-li být na letounu podvěšena břemena.. Uvedený problémřeší nástavec trychtýřové antény radiovýškoměru podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nástavec je tvořen kovovým pláštěm ve tvaru komolého kužele, jehož vrcholový úhel je shodný s vrcholovým úhlem tryohtýřové antény a jehož průměr menší základný, upevněné k anténě, se rovná průměru ústí antény, přičemž výška nástavce je v rozsahu 0,1 ~ 0,5...

Odlučovač kapalných a tuhých částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240062

Dátum: 01.07.1987

Autori: Lichvár Milan, Országh Peter

MPK: B01D 46/00

Značky: tuhých, kapalných, plynů, částic, odlučovač

Text:

...smeru. Mezi dvěma podélnými svazky g je meziprostor 5. Mezi každým podélným svazkem g a stěnou nádoby l je vnější prostor 1. soustava pomocných přepážek § doplňuje vestavbu tak, že vestávbe rozděluje vnitřní prostor nádoby l na vstupní prostor 1 e výstupní prostor §, přičemž vstupní prostor 1 je spojen s oběma vnějšími prostory 2 a výstupní pros~ tor § je spojen s meziprostorem 5. Vstupní prostor 1 je opatřen vstupním hrdlem lg a...

Ventil se sdruženou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240061

Dátum: 01.07.1987

Autori: Dimun Milan, Vyjadak Oldoich, Zeman Svatopluk, Rajniak Igor

MPK: F16K 15/18

Značky: funkcí, sdruženou, ventil

Text:

...sdruženou funkcí podle vynálezu plně nahradí tři různé jednofunkční ventily, čímž se dosáhne úspor materiálu, pracností výroby a rozměrů, podstatné se sníží hmotnost i počet použitýchNa výkraaxje znázorněno v nárysném řezu konkrétní provedení ventilu se sdruženou funkcí podle vynálezu s ovládáním akčního členu pomocí tepelné dílatace.Základna 1 ventilu je opatřena vstupem ll a výstupem lg. Kolmo nad středem základny l ventilu je uchyceno...

Stator barelového radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240060

Dátum: 01.07.1987

Autori: Truchlik Štefan, Petrjánoš Ludik, Turianiková Helena, Ivan Miroslav, Belko Dušan, Kabátová Viera

MPK: F04D 29/42

Značky: barelového, turbokompresoru, radiálního, stator

Text:

...v ucpâckâch. Do řetězce jednotlivých dílů a jejich rozměrných tolerancí je zařazena totiž i vnější nádoba, u níž je dodržaní vůlí něçbtfšnější vzhledem k jejínu velkêmu průměru.Uvedené nedostatky do znaěně míry odstraíuje řešení statoru barelověho turbokompresoru podle vynâlezu. Podstatou vynâlezu je, že vnitřní těleso skříně je po obou stranách opatřeno koncovýni přírubami, na jejichš vnitřních vâlcových plochâch jsou ulošeny na stejnêm...

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240059

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zerzán Ervin, Palieková Jidda

MPK: C07C 103/32, C25B 13/08

Značky: iontově, baryovou, membrána, selektivní, elektrodu

Text:

...jádro a dále Ba je baryový kationí a X lipofilní anionf, například tetrafenylboritanový, tetra-(p-chlorfenyl)boritanový nebo tetra-(p~bifeny 1 yl)~ boritanový, jehož podstata spočívá v tom, že jako derivátu kyseliny tetraglykolové je použito N,N-difenyl-N,N-di-(2-nafty 1)diamidu kyseliny 3,6,9-trioxaundekandíové, f o o í sra jako rozpouštědla pro komplexy a zároveň změkčovadla je použito o-nitrofenylalkyletheru.Příklad 1 240 05 s Byla...

Skříň skládané filtrační vložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240058

Dátum: 01.07.1987

Autor: Macho Vendelín

MPK: B01D 46/00

Značky: skládané, skříň, vložky, filtrační

Text:

...je tvořena dvěma proti sobě uspořádanými uzavíraoími víky l, do nichž jsou zasunuty dvě rovněž protilehle uspořádané bočnice g. Uvnitř skříně je vložen filtrační člen 3, znázorněný na obr. 1 je zčásti. Nejméně na jedno čelo skříně je přilepeno těsnění, znázorněné na obr. 1 rovněž jen zčásti.Víko L vznikne postupným ohýbáním rozvinutého tvaru L 2, přičemž vzniknou vžtyčené okraje Ž, zpevěné lemem Q. Okraj lemu § tvoří rozpěrnou hranu 1 pro...

Míchací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240057

Dátum: 01.07.1987

Autori: Mokrý Jozef, Stoešinka Jozef, Maleovský Eugen

MPK: B01F 7/16

Značky: ústrojí, míchací

Text:

...přírubě 1. Průchodem lg ve středu příruby 1 prochází svisle orientovaný hřídel § na jehož dolním konci je upraveno míchadlo 2. V blízkos ti průchodu lg nad přírubou 1 je hřídel § opatřen nákružkem l§,jehož průměr přesahuje průměr průchodu lg. K horní straně podložky Q je připevněno vnitřní pouzdro JQJ které spolu s vnějším pouzdrem lg tvoří uložení ložiska lg, jehož vnitřní koužek ll dosedá na vnější stranu vnitřního pouzdra lg,a jehož vnější...

Pohon kolesa kolesového rýpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240056

Dátum: 01.07.1987

Autori: Paleo Štefan, Szekházi Imrich, Staroo Jozef

MPK: E02F 9/20, E02F 3/24

Značky: rypadla, pohon, kolesového, kolesa

Text:

...rýpadel představuje úspora l Kg hmotnosti na špičce výložníku úsporu zhruba 7 kg hmotnosti na celém stroji. Motory a převodovky mohou být umístěny na vrchni stavbě stroje nebo s výhodou jako protizávaži. Připadné momentové rázy se nepřenášejí přímo z kolesa na převodovku, ale utlumí se pružností lane eventuálně řizeným prokluzem. Sniží se tak ztráty vznikajíci poruchami převodů a zvyšuje se využití stroje.Na připojeném výkresu je přiklad...

Způsob výroby solvatů chloridu hořečnatého s tetrahydrofuranem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240055

Dátum: 01.07.1987

Autori: Repka Peter, Podstanický Igor, Eunderl3ková Viera, Mach Antonín, Plevan Jozef

MPK: C01F 5/30, C07F 3/02

Značky: solvátů, horečnatého, výroby, způsob, tetrahydrofuranem, chloridů

Text:

...bezvodého chloridu hořečnatého použije jeho dobře rozpustných solvátů. Jako příklad lze uvést použití 301 vátu MgC 12 . 1,5 C 4 H 8 O pro přípravu prekursoru ze systému MgC 12 « TiCl 4 - tetrahydrofuran jak uvádí japonský patentJA 56 154490. Funkci bezvodáho ch 1 oriąghořečnatého nejen v systému M 3012 - T 1014 - tetrehydrofuran, ale obecně v systěmeqh M 3012 - sloučenine titenu-elektrodonorová sloučenine Crozpouštědlo) mohou plnit všechny...

Způsob zvýšení biologické stability piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 240054

Dátum: 01.07.1987

Autori: Makata Jozef, Oddejovie Marián, Dragoun Jozef

MPK: C12H 1/12

Značky: zvýšení, stability, biologické, způsob

Text:

...odstraňuje způsob přímého dávkování enzymu lysozymu do piva, který se získává z vaječných slepičích bílků. Lysozym odbourává buněčně stěny bakterií, zejména grampozitivníoh1 8 4 gýĚfou,způsobu přímého dávkování lysozymu do piva v množství po le vynálezu je, že přídavek lysozymu eliminuje případnou bakteriální kontaminaci piva, čímž zvyšuje jeho biologickou stabilitu. Dále se lysozym Vyskytuje V řadě lidských tkání a krvi a příznivě...

Odpařovací zařízení s vinutým trubkovým svazkem s centrálně umístěným ponorným hořákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240053

Dátum: 01.07.1987

Autori: Guba Gustáv, Opršal Miroslav, Kordík Jozef, Papp Jozef

MPK: F28D 7/02

Značky: hořákem, zařízení, ponorným, vinutým, centrálně, svazkem, umístěným, trubkovým, odpařovací

Text:

...nad vínutýn trubkovym svazkem. Sběrací kolektor, umístěný V dotní částí vínutého trubkového svazku, má větší průměr než je průměr těsnící košile.Řešení umožňuje vytvořit trubkový svazek s nínínálním zastavěnýu prostorem a s rovnoněrným průtočným průřezem nezítrubkového prostoru, čímž je docíten í rovnoněrný tok parokapatínné směsi tímto prostorem. Tlaková ztráta jednotLí~ vých trubek vínutého trubkového svazku je příbLížně stejnà a tím je...

Závěsné montážní lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240052

Dátum: 01.07.1987

Autor: Odduš Imrich

MPK: E01D 21/02

Značky: závesné, lešení, montážní

Text:

...konstrukce v požadovaném spádu a sklonu.Na připoj eném výkresu je schematiclcy znázorněn příčný řez vybudovanou částí mostní konstrukce s pohledemna závěsné montážní lešení. Čárkovaně je znázorněn řez přibetonovávanou částí napojevané příjezdové rampy.Závěsné montážní lešení sestává z montážní plošiny § složené z montážní podlahy g a trámň z položených na podpůrných nosnících g nejméně dvou ocelových závěsných rámů l ve tvaru polovičního...

Způsob přípravy kyseliny fluorovodíkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240051

Dátum: 01.07.1987

Autori: Smutný Jozef, Szücs Ladislav, Surovka Ján

MPK: C01B 7/19

Značky: způsob, kyseliny, přípravy, fluorovodíkové

Text:

...Nevýhodou tohoto postupu je skutečnost, žepokud 0 až 50 kyselina fluorovodiková obsahuje většíhožstvi nećistot zvláätč siřičitsnovýoh iontů, oxidaoipümahnámna síranové ionty, přecházejí tyto síranové ionty při destilaoi částečně do destilátu.Nevýhodu současného stavu odstraňuje způsob příprsyy kyseliny fluorovodíkové zvláätě čisté získané deatilací 40 až 50 kyseliny fluorovodíkové v ozidačním prostředí podle vynálezu. Jeho podstata epočívá v...

Odvzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 239900

Dátum: 01.07.1987

Autori: Koláo Jan, Vintner František

MPK: F16K 17/12, C14B 1/40

Značky: odvzdušňovací, ventil

Text:

...který sestává z válcové stěny ll a dvou kruhových čelních stěn lg, v jejichž středu jsou upravený duté čepy g. Duté čepy g slouží pro přívod a odvod činicí lázně g a pro uložení koželužského sudu l v neznázorněných ložiskách uzpůsobených pro rotaci kolem vodorovné osy ve směru g. Množství opracovací lázně g je. udržováno v úrovni hladiny g ve výši Q nad vodorovnou osouOdvzdušňovací ventil 1 podle vynálezu je upraven ve válcevé stěně ll...

Rozbrušovací ocelový kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 239899

Dátum: 01.07.1987

Autori: Perner Bohumil, Kubelka Jioí, Kvapil Josef, Kvapil Jioí

MPK: B23D 45/26, B24B 27/06

Značky: rozbrušovací, kotouč, ocelový

Text:

...krohových úeečí.Hlavní výhodou ocelového rozbmšovacího kotouče je, že jeho atřidavě vyhnutá obvodové část vytvoři při rozbrušovâní v plechu širší mozem, než je tloušłka rozbmšovacího kotouěe. min se zabráni nebezpečí uvíznutí rozbrušovacího kotouče v plechu, podstetně se menší jeho tepelné namáhání vyloučením tření s plochami obou líců kotouče a zlepší se odvod tepla vzniklého rozbrušováním. životnost rozbrušovacího ocelového kotouče...

Lisoděrovací stolice pro výrobu dutých kruhových výlisků ze čtyřhranných sochorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239898

Dátum: 01.07.1987

Autori: Alexander Radko, Šrutka Vincenc

MPK: B21J 9/04

Značky: výrobu, výlisků, lisoděrovací, kruhových, stolice, dutých, čtyřhranných, sochorů

Text:

...materiálu, vyšší rozměrové přesnost výliskü a vyšší životnost nástrojů. Také je výhodou nižší spotřeba energie pro tváření a zvětšená tuhost celku.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení lisoděrovací stolice podle vynálezu, kde na obr. 1 je její nárys v částečněm podélném řezu, na obr. 2 příčný řez vodícím žlabem ve směru vstupu materiálu a na obr. 3 příčný řez stojanem s tvářecími válci.Vodící žlab sestává z pevné...

Zařízení k moření kožek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239897

Dátum: 01.07.1987

Autori: Rajdl Josef, Ambrož Vladimír, Svoboda Bohumil

MPK: B05B 13/00

Značky: zařízení, kožek, moření

Text:

...směšovaoimi komorami pro směšování vzduchu a moŕici lázně, přičemž lišta je umístěna podél ojehleného unášecího válce ,era faľevracenz srxłz A 059- ą tryska směšovací komory je směrově stavitelné vůči liště.Ve většině připadů je nejvhodnějši, je-li lišta umistěna proti Spodní části ojehleného unášecího válce. Dále je výhodnéĺmá-li lišta tvar plochého pásu nasměrovaného úzkou stranou k ojehlenému unášecímu válci a je stavitelné posouváním v...