Archív za 1987 rok

Strana 187

Zařízení pro ovládání motoru poháněného tlakovým prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244142

Dátum: 15.07.1987

Autor: Tuený Petr

MPK: F16K 31/56

Značky: motorů, poháněného, tlakovým, ovládání, prostředím, zařízení

Text:

...neotočnč, přičemž tyto klapková páky tvoří pohon 31, g uzavíracích ústrojí 12, Q. Tyto pohony 3 L, 33 jsou navzájom pohybově vázány prostřednictvím čepu j, přičemž čep 4- je upevněn na vahadlová páce 3. Tato vahadlová páka j je upevnčna- výkyvně na unáčeči l, přiěemł je možná ji vykyvovat v oblastí dané přestavitelnymi opěramiVahadlová páka 1 je dále prostřednictvím přesmykače 8, 2, 1 Q spojena s další pákou j, přičemž tento přesmykač g, 2, |Q...

Zařízení pro vyztužování důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244137

Dátum: 15.07.1987

Autori: Veska Jioí, Koneený František, Brodský Milan

MPK: E21D 9/10

Značky: důlní, zařízení, vyztužování, chodby

Text:

...spojených svými volnými konci hlavou, na níž je uležem vzhledem k rovino rovnoběžníku tvořeného řídlcími -among eklepný hydreulicw valec a pístsm, 2441.31 f 4pričoał boční díly jaou připojoąv k volnom konci, ovldete na otrlnl pístnico łqdroulickdho víloo o píoto. Pre naotavoní sklonu tohoto sklopndho hydronliokdho vdloo o píato dia být pripoja k odotku, popřípldč k hlave dolčí lzydroulický vdloc a píato.z. účolo ochrany łqdraulickłho...

Jednotka datové paměti a čítače zejména pro plochý zátažný pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244134

Dátum: 15.07.1987

Autori: Veselý Dáša, Mieulek Jaroslav

MPK: G11C 29/00

Značky: datové, stroj, zejména, pletací, zátažný, čítače, jednotka, pamětí, plochy

Text:

...napdjení dílčícb jednotek bes avltětníbo prepínaní a tak se sajiětuje, le data ulolenl v peaěti se navyuaiou. Pri výpadku napětí trvajícím přes čtyři ainuty div( eníaací jednotka 11 signál rychlovypíneči n, ktorý ovláda vykonový vypínač 11, který odepne ekuuldtor j od pítě napdjející jednotlivé díly. Doba čtyř inut postačí k toau, aby obsluha ohla odečíat údaje jednotlivých díld týkající se potreblüch dat a při ndvnatu sítověho napětí opět...

Pracovní nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244133

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dalík František, Smiták Vincenc, Dubský Ivo, Leheeka Václav, Mlynáo Jioí, Schlegel Miloš

MPK: E21C 25/18

Značky: pracovní, nástroj

Text:

...proti známu náatrojům obdobneho typu mnolství uhlí vytuenoho v jednom procovníu cyklu. jelikož jedním zober-eu vytoäí uhlí s oelího průřosu uholno alojo s současně drtí veliká kusy vytlłendho uhlí řezocí o nakládooí čistí, čím so dosohujo jeho monzlí zrnitosti.Přodmlt vynolosu jo nisornün v jednom provedení na připojenóm výkreau, kde značí obr. 1 poloviční řez pracovní nástrojom, obr. 2 pohled ze strany na řez procovním ndetrojom, obr. 3...

Zápalky odolné vůči vlhkostí a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244132

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dostalík Jioí, Vácha Jaroslav, Kováo Otakar

MPK: C06F 5/02

Značky: jejich, vůči, odolné, způsob, zápalky, vlhkosti, výroby

Text:

...amoniové soli.Přsdmětsl vynálezu je rovněž způsob výroby zápalky odolná vůči vlhkosti, jak byla v předcházejících odstavaích popsáne, ponořením zápalkového dřívke do vodné eměei pro vytvoření zápelkových hlaviček, zahrnující oxid zinečnatý, chlorečnan dreseląý, hoŕlavý materiál a pojivo dispergovená ve vodnám prostředí, k vytvoření kapky uvedené směsi na zápalkovám dřívku, z níž po vysuěení vznikne hlavička zápalky, kterýžto způsob...

Šnekové čerpadlo se šnekem uloženým na obou koncích

Načítavanie...

Číslo patentu: 244130

Dátum: 15.07.1987

Autori: Bilaková Sooa, Košaková Božena, Šebesta Stanislav, Kooistek Milan

MPK: B65G 53/08

Značky: šnekem, šnekové, uloženým, koncích, čerpadlo

Text:

...že také dopravní änek a na änekovém hřídelí uspořádand těsnlcí ucplvky n ložiska Jsou na snímatelně uložených pouzdrech änskového hřídele,přičemž viechna tato pouzdra jsou axiúlnl posouvatelná a se ěnekového hŕídele stáhnutelná. Tím ne Iíská molnoat snadné výmlny taká ostatních částí podléhajících opotřebení, což může být například v oblasti těsnlní důležité, protože tam může rovněž docházet kesnečnenu opotřebení. Pouzdra nusí být senolředmä...

Držák nože s chladicím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244128

Dátum: 15.07.1987

Autori: Joniak Dušan, Košaková Božena, Štoveak Imrich, Horák Stanislav

MPK: E21C 35/18

Značky: držák, nože, chladicím, zařízením

Text:

...je vnitřní povrch úložného vývrtu, popřípadč pouzdra mezi ústím úložného vývrtu a otvorom opatřon prstencovými drážkami. Alospoň do jedné prstencová drážky jo vložen tšsnicí kroužek, kdožto ostatní prstenoové drážky slouží pro sběrnečistot. Tím se zmenšuje množství nečietot vniklých do nejhluběího místa vývrtu, čímž se zmenšuje i množství nečietot odvádärých otvory.vynález ja dále vyevětlen na příkladném provedení znázorněném schematicky na...

Elektrický ovládaný signalizační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244125

Dátum: 15.07.1987

Autor: Filadelfy Ivan

MPK: B60R 25/10, G08B 13/08

Značky: prístroj, elektricky, signalizační, ovládaný

Text:

...důlolitýoh pro provoz, nebo konbinovani použití jednotlivých siymlisočníeh prístrojů.Uvedení aiyualioačního přístroje do provozu nebo jeho vypnutí provddíme pomocí přepínačů. Při použití přístroje k zabránční krádeži automobilu můžeme výhodu použít magne tlaky ovládaných spínačd je zde možnost poulít jeaýčkovł relé, kterým stačí malá místo,dají se používat skryt o majitel je může ovlddat malým magnetem.Podstata sigmlisočního přístroje...

Způsob dopravy a slučování lahví do jediné řady a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244123

Dátum: 15.07.1987

Autor: Petrů Kamil

MPK: B65G 47/52, B67C 3/24

Značky: způsob, zařízení, lahví, jediné, tohoto, způsobu, dopravy, provádění, slučování, řady

Text:

...lehví.Dále je vynález blíze vysvltlen na příkladu provedení e odvoláním na výkresy, na nichž značí obr. I schematický pohled shore na zařízení pro slučování řad lahví, obr. 2 řez v rovinł II-II zařízením podle obr. 1.Jak je pstrne z obr. t, seetàvá zsřízenííz přivádäcího dopravníku 1, z vloienáho dopravníku g a z odvádecího doprsvníku l, které vleohny mohou být vytvoreny známým způsobem jako kloubove řetlzove pásy i uložené na nosné...

Přídržný rám pro zbožový vál těžkého navíjecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244121

Dátum: 15.07.1987

Autor: Protiva Miroslav

MPK: D02H 13/38

Značky: zbožový, těžkého, stroje, přídržný, navíjecího

Text:

...ocelových nosníků 32, á e 11 sestávají distanční prvky z čepů. Všechny čepy mají hrenolovitý tvar a mají stejné rozměry.V každém místě průchodu jsou k dispozici pro každý ocelový nosník 12, já a 31 čtyři distanční prvky. Tyto distenční prvky g příeluěí k uvolnitelným ústrojím LL pro přenos síly, uepořádarüm mezi deskami z ocelového plechu a nosníky, jak je- to petrně zejména z obr. 4. Mimoto jsou k dispozici ještě dístanční prvky 11 a g...

Způsob výroby.alfa. S -oxidu hlinitého s nízkým obsahem alkálií pro keramické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 244120

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vejdilek Zdenik, Protiva Miroslav, Košalko Rudolf, Horáková Bohumila, Cee Aleš, Martvoo Augustín

MPK: C01F 7/44

Značky: hlinitého, keramické, účely, alkálií, obsahem, způsob, výroby.alfa, oxidů, nízkým

Text:

...z výchozího materiálu promytí vodou ještě před smíšením s mineralizujícími látkami. Dále bylo zjiätěno, že tento krok je však úspêěný jen tehdy, když byl hydroxid hlinitý předtím dostatečně aktivován. Proto se provádí aktivace při teplotě 500 až 600 °c. Rovne bylo zjiätäno, že se v přítomnosti iontd vápníku získa velmi výhodná struktura zrn produktu. Vznikejíctotiž hrsnste krystaly, následkem čehož se keramická hmota, připravená z uvedeného...

Čtyřtaktní přeplňovaný motor s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244119

Dátum: 15.07.1987

Autor: Nevydal Jozef

MPK: F02D 23/00

Značky: vnitřním, čtyřtaktní, přeplňovaný, motor, spaľovaním

Text:

...přídavxzý náraz (a tedy opotřeboní) ýfukoveho vmtilu na Iedlo, k nüul by dockizolo v případě úplnłho zovŕení ventílu před jeho novín ddatečrąýa otevłenín. tento cbytkový zdvih kromě toho zlepäuja chlazení výrukovdho ventilu. Hopoulije ee vltlího oouvieltho zbytkovdho zdvíhu bez znovuotovŕení, neboř okolo dolní dvratl píztu je volný učinný prdtokový profil nedoetatečrd pro úplná zíekdní poładovandho účinku a kronl toho by Jnltł vitlíjbytkovy...

Mazací prostředek vhodný pro použití při kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 244118

Dátum: 15.07.1987

Autor: Šimko Marián

MPK: C10N 10/02, C10M 173/02

Značky: vhodný, mazací, použití, kovaní, prostředek

Text:

...jako je například grefit, a k rovnoměrnému rozprostření mazacího prostředku na vykonávaných kusech e v kovací zápustce. Tato smáčecí činidla, dispergační činidla, emulgeční činidla e prostředky k rovnomärnému rozprostření látek pro tyto vodné systémy jsou běžně známé.Jako například těchto smáčecích a dispargnčních činidel je možno uvést sodná solisulfonovaných nettalenových kondenzáta.(B 1 anco 1, vyráběný firmou GAF Corp.), polyoxyetylenové...

Trubková pec pro provádění reakcí v plynné fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 244117

Dátum: 15.07.1987

Autor: Zlatinský Emil

MPK: B01J 12/00

Značky: fázi, reakcí, trubková, provádění, plynné

Text:

...nebo krychle, opatřené vyzdívkou z tepelné stáleho, ohnivzdorného materiálu e pláětěm, například z plechu, dále je tvořena zahřívanou komorou 3, rekuperátorovou komorou 1 s příslušnými rekuperátory 1, odtahovým kanálem 2 pro plynne spaliny, vedením 1 plynných spalín e o sobě známymi regulačními orgány g pro spaliny, keramickými reakčními trubkami § a hořáky 2. Takovéto dvojité Jednotky se mohou v libovolném počtu uspořádat v řadě za...

Způsob pletení a pletací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244116

Dátum: 15.07.1987

Autor: Mahrla Zdeno

MPK: D04B 9/46

Značky: způsob, pletací, provádění, pletení, tohoto, stroj, způsobu

Text:

...nosy některých platln a je taženąvzhdru v prostoru mezi pletinami a stvoLv jehel, které jsou vysouváąy vzhdru mimo pracovní oblast (obr. 1). Tato skutečnost má, jak dobře známe, často za následok poškození nini. a obtíže při jejím uvolňování uvolňovecími prostředky.U jednoválcových strojů s jedním vodičom niti k těmto zdvadâm neóochdzí, protože u těchto strojů je vodič niti umístěn ve vyšší úrovni než platiny. Kit s plstinami svírš...

Zařízení pro navádění osnovy do brda tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244114

Dátum: 15.07.1987

Autori: Svobodová Xénia, Šimko Marián, Zlatinský Emil, Mahrla Zdeno

MPK: D03C 9/00

Značky: osnovy, stavu, navádění, zařízení, tkalcovského

Text:

...zdrojem hluku celeho tkalcovského stavu.K pŕekonání těchto nevýhod dl nedostatku nevrhovelo se vytvářet nítěnky na nosných drátach z plastická hmoty, Jak vyplývá z patentu USA 4 155 379, čím se snižuje hluk tkalcovského stavu.. . Přitom se vlak používa nosných drútů. což je příčinou vłtłí hmotnosti zařízení.Kroml toho musí mít hrdo-d list vltäí rozměry o podíl potřebný k montćłi nosných drátů. Toto přippívú ke zvýlení celkovú hmotnosti...

Způsob odebírání vody ze zásobníku podzemní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 244113

Dátum: 15.07.1987

Autor: Rybár Alfonz

MPK: E03B 1/00

Značky: odebírání, zásobníku, podzemní, způsob

Text:

...studnou, kde užitkové voda je odebírána jak ze dne, tak z horní části vrtu.He obr. 1 je znázornenia vrtaná studne l, senající do velke hloubky ai do horninovýcb vrstev se spodní vodou, opatrená dvěma výtlačnými trubkami g, 1. Kazda senoststná výtlačná trubka g, 1 je opetŕena ponorąým čerpadlem 1, umíetäným na spodním konci každá výtlačne trubky 2, 1. Na tomto obrázku je také vyznečen povrch terénu 2, hladina g spodní vody v hornině a horní...

Rozváděcí ústrojí pro mazací zařízení, zejména pro tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244111

Dátum: 15.07.1987

Autori: Jalek Jioa, Pomykáeek Josef

MPK: F16N 25/02, D03J 1/00, D04B 35/28...

Značky: zejména, tkalcovský, mazací, rozváděcí, ústrojí, stroj, zařízení

Text:

...prostoru 41. Tím se adaobuaí masací vedení, płipoáená na přívodní kanály 3 L až 33, poprípade m, přičemž v tomto případě se například předpoklídá přítomnost hadic j 8.Pro nejbližší programovaná mazání se zvýši tlak v přívodním vedení 331 pripojené uzavěrnáho dílu 32. Tlak v prívodním vedení já ee cdstraní. Tím se zpštąv ventil ga opšt pohybuje do otevřeneho postavení podle obr. 6 a dále ee pohybuáí vŕeteno j a kotouče 53 a 21 dolevs,...

Okrouhlý pletací stroj pro punčochové zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 244110

Dátum: 15.07.1987

Autor: Eervená Irena

MPK: D04B 15/34

Značky: okrouhlý, pletací, stroj, zboží, punčochové

Text:

...okruhu nohrnujicío řídící vontil o tlokový rogulltor. iPodla doilích provodoní vyndloou Jsou ulołony pncunoticko piaty v lúškdch vytvorených plotinovýn víkon o upovnłny v nll o pomocí nochonických ooučdstí. nobo ovoŕovlnín či tnolonín. nouotickd piaty Jsou vytvoreny princ plotinovýn víka. Každý malý pneumatický piot do výbavou tvorovkou pro opoàovocí ohobnou trubku.levý m» vylli účinok dooahovaw vyndlozcn apočívá v tou, že správný...

Předávací skřipec pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244109

Dátum: 15.07.1987

Autor: Pomykáeek Josef

MPK: D03D 47/23

Značky: tkací, stroje, předávací, skřipec

Text:

...zádržným prvkem v uvolňovací poloze.Předáveoí skřipec podle vynálezu je tvořen základním těleeem 1 z plastická hmoty,pomocí něhož je svým eadním koncom připojen k jehle pro ovládání jeho pohybu. Základní těleso .L, které je podlouhláho tvaru, má prorilcvený konec 3 nhrnující ochranné prvky L a i osnovních nití a plochou podložkou i, a níž spolupracuje zádržný prvek útkové nitě. Tento je podle vynálesu tvořeh kovovou zahrooenou hlavicí 1...

Podávací zařízení perlinkové niti pro tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244108

Dátum: 15.07.1987

Autori: Protiva Miroslav, Jílek Jioa

MPK: D03D 47/44

Značky: stroj, zařízení, podávací, perlinkové, tkalcovský

Text:

...e Výkyvné páka i 11, opatření vodicím očkem g a znkřiveným výřezem 32, přičemž tyto páky Jsou upraveny nad sebou. Výkyvné páka Lg má na své zadní straně západku LL spoluprscujíaí se zápedkovým kolem a. Dále má řídící páka 31 čep g, ktorý vyčnívá do výrezu 12 přísluš ně Výkyvné páky L 0, Při provozu .jsou všechny čtyři kotouče ga uváděny plynule v otáčení hnacím hřídelem 3 L ve smyslu äipek Q (obr. 2), takže pokeždé dvojice cívek ga...

Zpětnovazební systém zejména pro pulsní měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244106

Dátum: 15.07.1987

Autori: Nováeek Alois, Roubanek František, Neeas Miroslav, Zikán Viktor, Hesoun Dušan, Florovie Stanislav, Forró Juraj, Smrž Rudolf

MPK: H02M 5/00

Značky: napětí, zejména, systém, zpětnovazební, pulsní, měniče

Text:

...přstížení a teplotní ochranu.Tohoto výsledku bylo dosoženo zpětnovazebním systémem zehrnujícím diferenciální předzesiloveč v neinvertujícím zapojení. srovnávsjící napětí z výstupustebi 1 izátoru s napětím prvního referenčního zdroje, stejně jako diferenciální zesilovač prncující jako kompnrátor, jehož výstup je spojen s výstupom stebilizátoru. Zpětnovazební systém rovněž obsahuje generátor periodických signálu s monotonním intervalem e...

Nastřelovací pistole pro zarážení hřebů s posuvnou hlavní

Načítavanie...

Číslo patentu: 244104

Dátum: 15.07.1987

Autori: Sopuch Tomáš, Pscheidt Richard

MPK: B25C 1/14

Značky: hřebů, pistole, zařazení, posuvnou, hlavní, nastřelovací

Text:

...hlavně l. Na celní straně posuvné hlavně 1 je naäroubována objímka Q, do jejíhož vnějěího konce je zaäroubováno ústí g.Při zarážení hřebů prochází vřeteno g ústím 2 o vráží hřeb, ktorý byl předtím vložen do ústí 2, z pistole do úložného materiálu. Tlumící souprava saatávející z několika dvojíc 1 L kroužkd dosedá na ústí g a přitlačuje záchytné pouzdro 1 osazením g k čelu posuvné hlavně 1. Jednotlivé dvojice 11 kroužkd .jsou stejné a jsou...

Ozvučnice s kardioidní charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244103

Dátum: 15.07.1987

Autori: Veverka Miroslav, Dobrovolný Jan, Motáeek Tomáš

MPK: H04R 9/06

Značky: kardioidní, ozvučnice, charakteristikou

Text:

...průměr 2 a akuatickou impedancl g,blokovanou v přenosovém pásmu hmotou g.K zadní stěně membrány dynamického reproduktoru 1 přiláhá první dutina | e ekuetickou kapacitou 94. Do vnějšího akustického pole istí první akustický tärblnový eyetőm i chorskterizovaný prvním akuaticląfm odporom g, e první akustíckou hnotou 1,. Hloubka ozvučnlce .je označenia písmenem g. Na obr. 2 ,je uvedená charakteristika.závislosti akuetickiho knltočtu olvudnlco z...

Vícebřitý strojní výstružník

Načítavanie...

Číslo patentu: 244102

Dátum: 15.07.1987

Autor: Weisbauer Václav

MPK: B23D 77/04

Značky: výstružník, vícebřitý, strojní

Text:

...têlísek,uloleno koho k rovina procházející poddlnou osou výetmlníku a odpovídající sektorom. Osy savitovýoh vrtoní pro upínací rouby upínacích přílozek mají s výhodou mensí vzdálenost od podalnd eey nolova hlavy nad podćlná eey vrtání pro staväoí rouby nestavovacích tdlíeek.Konstrukce podle vynáleou alolňujo jednotlivo nastavovot jak radiální polohu, tak sklon nold v podłlaln euru, pričom výetružník je výrobně jednoduchy a tedy lovny....

Zásobník na nosiče čepelek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244101

Dátum: 15.07.1987

Autor: Bartošek Jan

MPK: A45D 27/24

Značky: čepelek, nosiče, zásobník

Text:

...řady, do nich se vklddsjí nosiče B ěepelek, k nini hodně přildhadí podobnl usporddsne koník-w L 1 druhe rady. Kaldd s konirek L 1 druhá řady stranovl sousedí s odpovídající koudrkou l první řady a .je od ní oddilene ptepdlkou m. Obrys zásobníku .je tvořen první boční stänou ą prvni tedy, druhou boční stdnou 3 druh( řady a.první ćelní stlnou i a druhou čelní stänou n) kterd eouviseJí se sćklodnou i. lssistlw g první řady a nelistlrly ž...

Granulátor sypkých vlhčených hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240100

Dátum: 01.07.1987

Autori: Godál Ján, Kriška Pavol

MPK: C22B 1/14

Značky: granulátor, vlhčených, sypkých

Text:

...dno je zespodu podpíráno ocelovým nosičem a se shora je opatřeno přívodemVýhodou granulátoru podle vynálezu je využití celé plochy pohyblivého dna ocelového rámu k procesu sbalkování, při malých rozměrech a hmotnosti celého zařízení.Další výhodou je snadná stavitelnost úhlu uložení rámua rychlosti pohybu dna. Tím je umožněno granulování růz ných materiálů a různých frakcí.Příkladné provedení granulátoru sypkých vlhčených hmot podle...

Způsob výroby PN přechodu v křemíkových deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240099

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hrdlieka Jaroslav, Vajíeek Marián

MPK: H01L 21/38

Značky: deskách, křemíkových, způsob, výroby, přechodu

Text:

...použití rozemletého vysoce legovaného monokrysn talu spočívá nevýhoda v tom, že vysokou koncentraeí příměsi se znečistí celá aparatura tažičky při jeho přípravě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby EN přechodu v křemíkových deskách pomocí zdroje difuzantu připravoného rozemlen tím křemíkového materiálu na frakci požadovaného zrna a legovau ného na požadovanou koncentraoi některou ze známých metod difuz ního procesu, podle vynálezu, jehož...

Způsob přípravy černého metalokomplexního barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 240098

Dátum: 01.07.1987

Autori: Arient Josef, Dostál Josef

MPK: C09B 45/26

Značky: metalokomplexního, černého, barviva, přípravy, způsob

Text:

...amoniaku, přičemž kobeltitý emokomplex vzniká převedením kabaltnaté soli přídavkem vodného roztoku amoniaku za současné oxidnne vzdušným kyelíkeu, zvláště výhodné je , když azokopulaöní reakce je provâděne v přítomosti uhličitenů nebo hydrogenuhličitanů alkaliokýoh kovů nebo amonnýoh za reämtivně vysokých teplot, obvykle 50 až 100 °c, kdy Je doeaženo kvantítativního průběhu reakce při zachování ekvimolárního poměru reagujíoíoh komponent. To...

Zařízení k signalizaci poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240097

Dátum: 01.07.1987

Autori: Arient Josef, Hrdlieka Jaroslav, Dostál Josef

MPK: B60C 23/04

Značky: pneumatikách, zařízení, tlaku, vzduchu, poklesu, signalizaci

Text:

...na jednom konci koncovkou g 3 odlehčovacim čipkem g, nešroubovanou na ventilku5 eutoduše, a na druhém konci koncovkou 3. našroubovanou přestéenicí kroužek Q ne vnější stranu průchodky g, přivařené k víku § náboje g kola. K dohuštční tlaku autoduše Je na vnější etreně průchodky § nešroubován přes těsnicí kroužek § dohušřoveci ventil Z. Na vnitřní straně průchodky § je našroubován vzduchový tlakový spínač łg, který je spojen elektrickým...

Zapojení obvodu ovládání mechanické brzdy otočné části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240096

Dátum: 01.07.1987

Autori: Klika Ludvík, Kueera Jaromír

MPK: E02F 9/20

Značky: brzdy, obvodů, částí, stroje, zapojení, mechanické, ovládání, otočné

Text:

...uzavíracího prvku při neustálém doplňování tlakové kapaliny k brzdovému válci zajištěno jednodušším způsobem, při nižších výrobních nákladech Kromě toho, kdy za provozu stroje není brzda v činnosti a kdy jako tlakového média je použito kapaliny, je tlakové potrubí od ovládače brzdy k brzdovému válci mechanické brzdy neustále proplachováno kapalinou proudící od zdroje tlakového média přes prvek ěkroení. Neustálou výměnou kapaliny V uvedeném...

Zapojení obvodu ovládání mechanické brzdy otočné části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240095

Dátum: 01.07.1987

Autori: Bystrický 1ubor, Mostecký Jioa

MPK: E02F 9/20

Značky: obvodů, mechanické, brzdy, částí, ovládání, zapojení, otočné, stroje

Text:

...doplňování tlakové kapaliny k brzdovému válci zajištěno jednodušším způsobem, při nižších výrobních nákladech. Kromě toho, kdy za provozu stroje není brzda v činnosti a kdy jako tlakového média je použito kapaliny, je tlakové potrubí od ovládače brzdy k brzdovému válci mechanické brzdy neustále proplachováno kapalinou proudící od zdroje tlakového média přes prvek škrcení. Neustálou výměnou kapaliny v uvedeném tlakovém potrubí je...

Zapojení ovládacího panelu pro číslicové řídicí systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240094

Dátum: 01.07.1987

Autori: Berghauer Zoltán, Kubicsek Ladislav, Hóz Ivan, Straeár Slavomír, Muchová Jana, Truchlik Štefan, Šplháeek Roman

MPK: G05B 15/02

Značky: číslicové, řídící, zapojení, systémy, panelu, ovládacího

Text:

...přenos dat a obstarává zabezpečení dat a detekci chyb. Tlačítkový blok 5 je tvořen polem tlačítok a ovládacích prvků. Zprostředkuje styk mezi obsluhou a mikroproceeorem. Pevná pamět Q je vytvořena z integrovaných obvodů typu FROM nebo typu ROM. Slouží k uchování programu,podle něhož postupuje mikroprocesor při práci, a k uchování předem připravených dat určených k zobrazování. obrazový blok 1 je vytvořen z logických obvodů typu TTL. Převádí...

Stabilizovaný vodný injekční roztok deamino .sup.1.n., karba .sup.1.n., O-methyltyrosin .sup.2.n.- oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240093

Dátum: 01.07.1987

Autori: Mikloš Benjamín, Krajeovie Alojz

MPK: A61K 47/00, A61K 37/34

Značky: stabilizovaný, deamino, roztok, injekční, o-methyltyrosin, karba, vodný, sup.2.n, sup.1.n, oxytocinu

Text:

...snížila rozpustnost proti původnímu oxytocinu.Uvedené nevýhody odstraňuje stabilizovaný vodný injekční1, karbal. 0-měthyltyrosina-oxytocinu chráněného čs. A 0 149 028, vyznačující se tím, že jako zproątředkovadlo rozpouštění obsàhuje glycin v množství 0,1 až 5,0 hmot.vztaženo na celkovou hmotnost injekčního roztoku, s výhodou 1,5 hmot., s případnou přísadou desinfekční látky, například m-kresolu neboNa podkladě systematického výzkumu se tedy...

Spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 240092

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Bocko Jozef

MPK: F16B 2/14

Značky: spona

Text:

...a navzájem rovnoběžné plechy se sešíkmenými olemovanými okraji. Za tato olemování jsou zaklesnuta olemování upínacího plechu, které při zasouvání přitlačují střední část upínacího plechu na upínanou trubku. Tento mechanismus je však vhodný pouze pro upínání trubek malých průměru.z němeekého zveřejňovacího spisu č 28 37 404 je znám klinový zavěr dvou plechových dílů, který spojuje oba plechové díly natupo. Okraje obou spojovaných plechových...

Průlez deskovou teplosměnnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240091

Dátum: 01.07.1987

Autori: Idda Zdenik, Rak Rudolf

MPK: C13F 1/02

Značky: deskovou, plochou, průlez, teplosměnnou

Text:

...podstatné větší, než je otvor pro průtok cukroviny. To vede k narušeni rozděleni průtočných průřezů v chtadicím disku a tedy i rovnoněrného rozděleni průtoku cukroviny timto disken, což se může nepřiznivě projevit v procesni technologii.g 240091 Uvedené nedostatky odstraňuje průlez deskovou teplosměnnou plochou, vytvořený otvorem v deskové teplosněnné ploše,podle vynálezu, jehož podstata spočivá v ton, že otvor pro průlez je opatřen...

Snímač podtlaku, zvláště v sacím potrubí spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240090

Dátum: 01.07.1987

Autori: Mahner Otakar, Novotný František

MPK: G01L 9/12

Značky: snímač, motorů, sacím, spalovacích, podtlaku, potrubí, zvláště

Text:

...spočíva v tom, že membrána je spojene přes táhlo s pohyblivou částí vzduchového konďenzátoru, jehož pevná část je spojene s tělesem snímače, přičemž vzduchový kondenzátor je částí kmitočtového ge-anerátoru. Výstup kmitočtového generátoru je spojen se vstupem mikropočítačového systému.Hlavní výhodou zařízení podbe vynálezu je jednoduchost,nedochází k mechanickému opotřebení snímacího elementu, možnost robustního provedení umožňuje dobré...

Zařízení na sorpci iontů ze suspenze rudných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240089

Dátum: 01.07.1987

Autori: Balco Ján, Madáe Ján Poprad, Beeka Rudolf

MPK: B01D 15/04

Značky: rudných, suspenze, zařízení, sorpci, iontů, částic

Text:

...štěrbiny jsou ve svislém centrálním celístvém potrubí umístěny nad drenáží se sítovou plochou.Zařízení na sorpci iontů ze suspenze rudných částic podle vynálezu umožňuje pri podstatném snížení nákladů na energií dosáhnout lepší regulovatelnosti kontinuálního procesu sorpce iontů ze rmutu.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněno zařízení na sorpci iontů z rudné suspenze podle vynálezu.Zařízení na sorpci iontů z rudné...

Nůž pro odběr krve z jatečných zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 240088

Dátum: 01.07.1987

Autor: Ivaneák Alojz

MPK: A22B 3/10

Značky: jatečných, zvířat, odber, nůž

Text:

...obr. 1 představuje pohled na nůž vnárysu a obr. 2 pohled na nůž v bokorysu.Nůž pro odběr krve podle vynálezu je tvořen válcovitou s výhodou povrchově zvlněnou dutou rukojetí l, na níž navazuje čepel g. Z ní oboustranně vyůsřuje otvor Q navazující na dutou rukojet l a určený k odvodu krve z jatečného zvířete. Mezi dutou rukojetí.l a čepelí g je upevněna kruhovitá opěrka 5, k níž směřuje svým hrotem záchytný háček Q připevněný k čepeli g....

Výpustný kohout nádrže, zejména na krev jatečných zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 240087

Dátum: 01.07.1987

Autor: Hladký Pavel

MPK: A22B 5/04

Značky: zejména, výpustný, zvířat, kohout, jatečných, nádrže

Text:

...1. Ve středovém ot voru 4 je otočné uložen svorník 5 připevněný k třmenu 6, který je příčně připcjen k dutému pouzdru 7 volně otočněpuspořádanému na trubici l.K volnému konci svorníku § je připevněna a napříkladmající 8 zajištěna těsnicí deska 9 opatřená dvojici prů chozích otvorů lg odpovídajícich průtočným otvorům 3ve vložce 2 trubice 1, která je například přívařena kednu ll neznázorněné nádrže.K vnějšímu povrchu dutého pouzdra 1 je...