Archív za 1987 rok

Strana 186

Způsob elektroerozivního zhotovování profilových ploch malých rozměrů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245706

Dátum: 15.07.1987

Autor: Guth Ulrich

MPK: B23H 1/02

Značky: způsobu, malých, zhotovování, elektroerozivního, zařízení, tohoto, provádění, profilových, rozměrů, způsob, ploch

Text:

...unog. łyoepolcuo I uplna .miernu, ua ąburypn 1 npuełąnąoł 0060 upnunuxuyn Šaty, tunel)pynąyn nero np npuun nudu t mnrypn 2 - nmouunpctu can .vupolcłu, ooynctnunbro newer, wrypa 3 - upuepnn nouunoozu ozonýocuonuoro nx 0 uuua ycrpoñcna.Yerpoücuo, console uaoopunm, cocron I ocuouoro oco.na 1, na xoropou aupąuzu .nnrnuuum uzasnu 20, saunou nocpeącuou wow co naucte 25. na o-ropou uouoąnuno Ioąnpo 99.50 .vune ayouaroo uonoo 21. nepeunä...

Návnada pro boj s půdním hmyzem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245705

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pospíšil Lubomír, Möbius Hans-heinrich, Hartung Reinhold, Kramplová Milada, Michálek Vladimír, Vocel Milan, Procházka Rostislav, Špunda Josef

MPK: A01N 25/04

Značky: půdním, hmyzem, návnada

Text:

...Bemecmn. Peweune, c noMoumx) KOTOPOTO Nsomno öwzo du noaryqnmz. ónaronpusmzym mu noenaum zconcncvremuuo npmaanox, 110 cm( nop HBHSBECTHO.LIeJILm nsoópeream mnaemca IIpOPIBBOJLOTBO HpMJVIaHOK II-Ha ÓOpBÓH cnoqzaemmm Hacenowrmm, owrmmozmncca ynyqnxemmm IĽGÍÁCTBHBM n onen cTBawrm np m npmeaenrm, OCOÓBHHO nocraToqHoñ npoqxocwuo n dararonpmTHoü 11.21 noenanna xconcncwemmeü, oóecnemameü Bucoxnü npouemr rnóezm Hacełcowmnc.3 m nem, nocmraewcx o...

Spektrální ultrafialový vlhkoměr pro stanovení vlhkosti v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245704

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šimíeek Milan, Vobooil Jioí

MPK: G01N 21/81

Značky: plynech, ultrafialový, vlhkoměr, spektrální, vlhkosti, stanovení

Text:

...nameperme adcoanovruoü Baxamłocm B rasax, Haxomuuncca non BHOOKPINI nsóuuroqnm nannennem, c nomomm YCII-mrponnewpon,no cnx nop He olcasaarocs BOBMOJEUIIM.Ha Imammce, Hanpmep, 111 m Hopmaaxsuom namenm, BOBHMIOGJOT óoJlBnme Tpymiocm npn cyume Kepammecmnc Mano B TOM caryqae,ecm cTaBPITCH sąnaqa HelľpepuBHoro usmepelma Bucoma aócwuorHEX Benmnn BJIaJKl-IOGTH B rasax. Tax, Hanpm-aep, Bosnmcaxom TGMneparypu roman pocu T p ,uo 3331( npn...

Kabina řidiče pro samostatný pracovní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245703

Dátum: 15.07.1987

Autori: Hlaváeek Ivo, Kratochvíl Jioí, Vaculka Jaroslav, Šlof Alois

MPK: B62D 33/06

Značky: kabina, řidiče, pracovní, samostatný, stroj

Text:

...aa cqem cmnenma nonmrenn.nan onncaaaoro cnyqaa npnqnnu Henocmarxon usnecruux pamennu cocrosr 3 ŕou, qwo uns ocymecraneuun P 0 pM 30 HTaHbHOP 0 nepeuemenus 3 onnou cnyqae npennaramwcs nepwmxanhno pacnonoxeanue nonnnnaue ynopu aeóonnmon nnmnu. B npyrou cnyqae onmpanne Macau kadunu H 8 Heoóxonnuun cneunannnuü Hanpannnmmmn anenenm Heónaronpm smno nnnaer Ha croncrna nonnpymunusaams M auopmmaaumm. Ocnöeano. mpynno odecneqmmb ponbmne nywm...

Plochá samonosná stropní deska z vyztuženého žáruvzdorného betonu pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 245702

Dátum: 15.07.1987

Autori: Krumphanzl Zdenik, Crha Vladimír

MPK: F27D 1/02

Značky: betonů, průmyslové, samonosná, žáruvzdorného, plocha, deska, vyztuženého, stropní

Text:

...aHaqnTenLHo Mensme Mawepmaáa M óoneenerKo MOHTKPYBTCH- c npyrmmm camoaeoymmn peópucmuu noTonKaMuTpeóyeT Mensme 3 aTpaT.Ha Mamepuan K msrowonxenue npu anaqmwensno nyqmx ycnoBHHX npuMeHeHnn. °B O 0 HOBy M 30 ÓpeTeHMH sanomeno Banaáne, coanamb nnobxym camonecymym nomomoquym nnnwy na apmnponanaoro orneynopnoro óeToHa nan npoMHmneHHH neqeñ u Temnepawyp np IB 5 o°C. npuqem B cnyqae Heoóxonumoçwn ñomonoquue ropenmn nommnu KPGHHTLCH óes...

Mechanický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 245701

Dátum: 15.07.1987

Autor: Krumphanzl Zdenik

MPK: B30B 5/00

Značky: mechanicky

Text:

...nnacmuqeçuoñ eóopmauuu, R 0 ropwü oőecneuun őu nosmmeunym nponasqqnmenhnocrb, xaqecwno neranen, aHepreTuqecKuñ xoewuneHT nonesnoro qeñcwswa, MGHBMMB radapxru H nec, Haąemnocmb excgnyamaunn, ôecmymnocws H gąąqnacggcmb ąpaóówu.Bąąąqa pemeua coaauuem Mexanuqecxoro npecca, cócwoamero na Manounepnuonumx ąnurameneñ, Komauyeuux čxemoñ perynnponanma H ynpaaneann, coąąuHeHHux nocpegcwnóm ManomHepuuoHHoü nepegaqn c Kynaqxom, npoàunb KOTOp 0 PO...

Vstriekovacie čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244450

Dátum: 15.07.1987

Autor: Horváth Vincent

MPK: F02M 59/44

Značky: vstriekovacie, čerpadlo

Text:

...čerpadla podľa vynálezu sú v tom, že nepotrebuje mazanie a zjednoduší sa jeho výroba, čím sa znížia náklady na jeho výrobu, pričom zabezpečí značné zníženie spotreby pohonnej látky.Príklad prevedenia vstriekovacieho čerpadla je znázornený na obrazku v pozdĺžne reae.Vstriekovacie čerpadlo pozostava z telesa LLvalcováho tvaru, ktoré je na čele opatrené výtlačným ventilom J, a prepüäťacím ventilov 5, ktoré sú vydstenć do výtlnčnáho otvoru g...

Skrytý spoj plochých dílů, zejména nábytkových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244443

Dátum: 15.07.1987

Autor: Polievka Milan

MPK: F16B 13/00

Značky: skrytý, nábytkových, dílů, zejména, plochých

Text:

...Spojovací prvek je vytvořen jako jednodílný element s sestdvd se nákladní části ,L e z připojovaei části 3, ktere obě mají stejnou délku. Na vnüjsí ploäe apojovscího prvku jsou vytvořeny obvodové vruby J. enlřující ne obou konoíoh proti sobě a mající stejný průměr, přičemž jejich Iířlq se neprsvidelně od sebe liäí. Z toho vyplývá, ie vsdjemne odstupy mezi prstencovými obvodovými vruby 3 jsou rdanê velké. Spojovací prvek sůäe být vyroben z...

Způsob přípravy katalyzátoru vhodného pro výrobu amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244442

Dátum: 15.07.1987

Autori: Illeková Zlata, Dimun Milan, Koyš Viktor

MPK: B01J 23/46, B01J 23/58

Značky: katalyzátoru, amoniaku, výrobu, způsob, vhodného, přípravy

Text:

...způsob nanääoní ve vodě stálych aloučenin na uhiíkatý nosič je napouätění nosiče vodnými roztoky těchto aloučenin, a proto se dává pŕadnoat poułívání ve vod rozpuatných solí. Roapuatnoat těchto alouěonin va vodě má být. přsdnoatnl dostatočné pro to, aby aa doaáhlo požadovaného obsahu alkaliokého kovu nebo barya v jednom napouitlcím stupni. Přodnoatnä aa banyum a alkalicld kov nanáäedí společně v dediném stupni.Koncentraca roztoku ve...

Sklářská forma

Načítavanie...

Číslo patentu: 244441

Dátum: 15.07.1987

Autori: Zámoen3k Eduard, Hnidz3k František

MPK: C03B 9/34

Značky: sklářská, forma

Text:

...pouze jeden chladící kanál,predpokladá se, ie okolo dutiny formy může být romístěno několik podobných chladicích kanálu.Chladící kanál zahrnuje úsek u, mající konstantní prúłezovou plochu a kruhový prúŕezo vý tvar. Střední úsek 1 Q spojuje vstupní úsek Lg chladícího kanálu s výstupní úsekem Ľ,takže chladící tekutina múie prondit ve smeru znúzorněnem ěípkou A ze vstupního úsekuLI. do stŕedního úseku u, a odtud do výstupního úseku E....

Škrabák pro dvouřetězové hřeblové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244439

Dátum: 15.07.1987

Autori: Štoffa Jozef, Sinai Peter

MPK: B65G 19/22

Značky: škrabák, hřeblové, dopravníky, dvouřetězové

Text:

...plocha á Ikrabakove listy | povazuje na pribliłnl svislou zadní plochu 1, ktera leží ve smeru dopravy na zadní straně škrabakove lilty l.Na každém z obou konoů jednodílne lkrsbákove listy l je na spodní straně vytvořena kapsa â, která je snlren dolů otevŕena s z obou stran ekrabaku uzavřená. Do kapss g ae vkladají spojovací díly j, vytvorené jako zavorovací lílty. části spojovacíoh dílů j kterd leží v kapsdoh g, nsjí tvar odpovídající tvaru...

Výbušnina na bázi nitroglycerinu. s malou vznětlivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244437

Dátum: 15.07.1987

Autori: Antala 1ubomar, Teren Ján, Mojžaš Jozef, Timu1ák Ján, Máriássy Gustáv

MPK: C06B 25/14

Značky: vznětlivostí, nitroglycerinu, bázi, malou, výbušnina

Text:

...papíru byly naplněny výbuäninou podle vynálezu a byly uloženy hodinu pod vodou při tlaku 10 MPa. Odpal byl proveden rozbuškou č. 8, došlo k úplnému výbuchu beze stop vzníceni, detonace se přenáší na vzdá 1 enostelespoň 3 cm e při odpálení po množstvích jednoho kilogramu (při skladování pod vedou nebo v suchu) nedocházi v žádném případě ke vznícení směsi metanu a vzduchu.Vynález bude osvětlen následujícími příklady. P ř í k 1 a d 1Do...

Pažicí deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 244436

Dátum: 15.07.1987

Autor: Petrovie Ján

MPK: E02D 17/08

Značky: pažicí, deska

Text:

...stranách jsou opatřeny vodicími lištami á s průřezem tvaru T, pevne spojenou s konstrukcí j. Vodicí lišty § se zasouvąjí do nenaznačerxých vodicích liät, které je přidržují tverovým stykem. Namísto naznačeného profilováho tvaru mohou mít vodicí lišty g take jiný prúřez, zejména kinematicky otočný profil písmena C, k nimž pak přísluěí vhodné přizpůsobené vodicí profily vodicíohopěr, zejména profilu T nebo L. Naznačená vodicí lišta á je...

Činidlo k docílení nerozpustnosti a/nebo zpevnění půd a stavebních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244435

Dátum: 15.07.1987

Autor: Pekár Anton

MPK: C09K 17/00

Značky: zpevnění, nerozpustnosti, stavebních, docílení, činidlo, materiálů

Text:

...zrn oxidu křemičitého nebo látky obsahující oxid křemičitý má velkou důležitost pro dosažcní rychlého a dokonalého rozpuätění v louhu aodnám má proto být pokud možno menší než 100 pm, s výhodou menší než 50 nm.samozřejmě je možno podle vynúlezu použít i jiných látek obeahujících oxid Hemičitý,než jsou výše zmíněně, pokud splňují podmínku potřebné rozpuatnosti.Louhem sodným, použitým pro rozpuětění oxidu křemičitěho, je výhodně...

Středicí zařízení pro výměnu měřících sond nebo sond pro odebírání zkušebních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244434

Dátum: 15.07.1987

Autor: Florek Mikuláš

MPK: G01N 1/02

Značky: středicí, zařízení, zkušebních, výměnu, měřicích, vzorků, odebírání

Text:

...pohon je tvořeno tlekovým válcem Zj s pístnicí 3 á, přičemž tlekový válec ZJ, je kloubovä epojen s rámom 3) e pístnioe ä je kloubově spojene se sanämi A. Záchytné ramena E jsou spojene se soněmi 3 L pomocí dvojice otočných příložek 31 uepořádanych s odstupom od čepu LZ.Mezi sonlmi 21 o vodicím blokom 33 je předpnuts äroubová pružina 28, a pro zajištěníjejí polohy je uložená na vodicím čepu a rovnoběžnym s vodicími sloupky 3 Q a vodioími...

Zařízení pro přísun tabáku při plynulé výrobě cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 244433

Dátum: 15.07.1987

Autor: Šamíková Jozefana

MPK: A24C 5/39

Značky: přísun, výrobe, plynule, tabáku, zařízení, cigaret

Text:

...pohonnou jednotkou přisouvací dopravní pes 35, undší na svém doprsvnín povrchu 32 rovnomčrnou vrstvu 35 tabáku, odebíranou zo zásobníku naŕezaneho tabéku s srovnávanou na výstupu tohoto zásobníku shrnovecí a česecí jednotkou, přičemł tato rovnomerné vrstva 3 § tabáku je přieouváne ke spodním ústím výstupních kandlků u, L 2.Nad povrchem přisouvacího dopravního pisu 32 je umístěne dilicí ústrojí 39 pro rozdilovdní vrstvy 3 § tabćku ne od...

Soustava vegetačních nádob k pěstování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244432

Dátum: 15.07.1987

Autori: Mojžiš Jozef, Staneak Milan

MPK: A01G 9/10

Značky: vegetačních, soustava, nádob, rostlin, pěstování

Text:

...odpovídající obr. 1 e obr. 3 ve svetěenám pohledu upevnční dvou rovnoběšnyoh stán vegeo tačních nádob.Stone 1 jednotlivych vegetačních nádob I sestává se tří vrstev. Střední vrstve i je z plastickáho materiálu a je z obou stran povlečena tenkou papírovou vrstvou á. Plasticlďn materiálem střední vrstvy 2 je napríklad polyetylen nebo polypropylen. lesná hmotnost střední vrstvy i je 10 až 50 3/1112, s výhodou 20 si 30 g/mz, e ploáná...

Perleťově lesklé pigmenty se zlepšenou odolností proti povětrnostním vlivům

Načítavanie...

Číslo patentu: 244430

Dátum: 15.07.1987

Autori: Frie Otto, Terpák Ján, Odler Tadeáš, Štefánek Anton

MPK: C09C 1/36

Značky: vlivům, zlepšenou, povětrnostním, pigmenty, odolností, lesklé, perleťové, proti

Text:

...ve vodě. Kovy, které se mají použít k vyloučení. se mohou přidávat ve formě solí a vysráží se na pigmenty oomocí vhodného ardžedla jako napríklad zásady nebo vhodného aniontu. S výhodou se přitom postupuje tak, že se roztok nebo více roztoků, která obsahují kovy ve formě rozpuätěné soli nebo komplexu pŕidává pomalu k vodné susoenzi výchozího pígmentu, přičemž se zároveň nřidává srážecí činidlo. Srážení se provádí při hodnotě pH 2 až 8...

Topné zařízení pro místní vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 244428

Dátum: 15.07.1987

Autor: Drábek Dušan

MPK: F24B 7/04, F24C 1/14

Značky: vytápění, zařízení, místní, topné

Text:

...umíetěn v rekuperátcw rové části ned reaktorem 1. Vnitřní plášĺ 2 ekumulujíoí teplo je výškově zhodný s vnějším pléštšm Q eknmulujícím teplo, sestává všek z menších kruhovitých keramických modulovýoh prvků u jeho vnitřní prostor ulústí bezprostředně do ,vytâpěného prostoru. Výhodné jsou jak ve vnějším plášti Q, tak i vo vnitřním pláští 9, vytvoreny ve stenách modulovýchprvků v sxíálním, podělném smeru dutiny LL, která lze vyplnit plnící...

Válcovité věžové silo k plnění nesamočinně plynoucími sypkými materiály a k jejich vyprazdňování, zejména kukuřičných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244427

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šoveík Štefan, Bartko Michal

MPK: B65G 65/34

Značky: vyprazdňování, válcovité, kukuřičných, materiály, sypkými, věžové, směsi, plnění, nesamočinně, jejich, zejména, plynoucími

Text:

...plměné hmoty.Kolmá šachta i věžovdho sila L eeatává podle příkladu provedení n čtyř svislých podpěr 4 a, 53, 15, 1 d, například v podobě ůhlových profilů, jež podle obr. 3 svírsjí v průŕezu prakticky čtverec a jejichž úhlová hrany jsou zaměřeny dovnltř, Může být výhodná,jestlíže se ćtvercove průřezovš plochy, lenovaná profily, shora dolů zvětšují.Přes určitou výšku počítanou cda dna všžoveho sila l zůstávají vždy mezi dvěma ze svislých...

Proužkovací zařízení pro okrouhlé pletací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244426

Dátum: 15.07.1987

Autori: Sidor Jaroslav, Jurisa Jozef

MPK: D04B 15/58

Značky: zařízení, pletací, okrouhlé, proužkovací, stroje

Text:

...sestúvá za dvou shodnjch destiček vzájemné spojených válcovitým jádrem QA a 114 g. Tato úprave umožňuje, aby součástí spojovacího ústrojí li do sebe snadno zabírsly a má za následek výhodné snížení celkové hmotnosti.Podle vynálezu je použito napínucí ústrojí lg tvořené tažnou pružinou 1 rą, upevněnou jedním koncern čepem 21 ó k čelu druhého ramena a kyvnć páky lll a druhým koncem k nosné desce 111 čepem 3 L. Napínací ústrojí lg má za úkol...

Zařízení pro vedení přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244425

Dátum: 15.07.1987

Autor: Németh Robert

MPK: D01H 7/86

Značky: vedení, zařízení, přízí

Text:

...cívek s pŕízí, současně odtah přízí podél společné osy cívek s přízí.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na pŕíkladech provedení, znázorněnych na pripojených výkresech, kde na obr. | je schematiclq znázorněno zařízení pro vedení přízí podle vynález pro případ odtahu dvou prízí, ktoré se odtahují přes hlavu. se dvou navzájom nad sebou nasunutých jednoduše ovinutých, krížom soukaných cívek pomocí společného vodicího očka příze a na...

Zařízení pro úpravu slisovaných hromad tabáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244422

Dátum: 15.07.1987

Autori: Svoboda Josef, Kre Štefan, Snopek Pavol

MPK: A24B 3/02

Značky: zařízení, slisovaných, hromad, tabáku, úpravu

Text:

...trubek. Sondová montážní deska nase větší počet pružně zamontovaných jednotlivých upravovacích sond sestávajících z trubkového tělesa pro taženého otvorom v sondové montážní desce, přičemž vnitřní průměr otvoru je větší než vnější průměr trubkového tělesa pro odklon upravovací sondy od svislice.Trwtkwvé tľänsn za avovacf soády je umístěno v sondová montážní desce s pomocí dolního nákružku předpjstáho vzhůru proti spodnímu povrchu...

Zařízení pro zavážení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 244421

Dátum: 15.07.1987

Autori: Mikloš Milan, Bauernfeind Peter

MPK: F27B 1/20

Značky: šachtové, zavážení, zařízení

Text:

...zásobovací komora go vo tvaru nádrže, opatřená dolním těsnicím uzávěremdyí a horním těsnícím uzávěrem 55. Mezi zásobovací knmorou gg a šachtovou pecí gg je umístěna skříň 39, obsahující mimo dolního těsnicího uzávěru jí dávkovači pro regulací toku zaváženého materiálu a výstup meteriálu hrdlem §§ e tvorící dno zásobovací komory gg.Jeden z charakteristických znaků vynálezu spočívá v tom, že osa zásobovací komory gg,dávkovače jí a...

Stroj se šroubovými rotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244420

Dátum: 15.07.1987

Autor: Guspan Jozef

MPK: F01C 1/16

Značky: rotory, stroj, šroubovými

Text:

...uvnitř roztečně kružnice hlavního rotoru a vně roztečné kružnice vedlejáího rotoru má vytvořit mezi těmito částmi čel taková podmínky záběru, které budou příznivé pro vytváření vrstvy mazacího oleje mezi těmito částmi. Bohužel, část primárního čela drážky vedlejšího rotoru bude mít v průsočíku s roztečnou kružnicí radiální tečnu l poloměr jejího zakřívení bude mít nulovou hodnotu, což je podobná pcdmínkám na čelech zubů hlavního rotoru, které...

Zařízení na klimatizaci prostorů pro velký počet živočichů, zejména pro ustájení zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244419

Dátum: 15.07.1987

Autor: Eobirka Ján

MPK: F25B 29/00

Značky: ustájení, klimatizaci, počet, prostoru, zvířat, živočichů, zařízení, veľký, zejména

Text:

...Výtlaěný ventilátor g má výhodné měnitelný počet otáček, aby bylo možno množství přiváděného čerstvého vzduchu přizpůsobovat měnitelnému počtu zvířat umístěných v prostoru l.Čerstvý vzduch se v zimním období předehrívá v upravovacím systému i, v letním období se v tomto uprsvovacím systému i ochlazuje a přivádí se vzduchovým potrubím j do prostoru l.Pohlcovací povrchovou plochu chladicího okruhu j s dmychadlem 24 tvoří povrchová...

Nízkotlaké zařízení s nepřetržitým provozem pro výrobu sodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244418

Dátum: 15.07.1987

Autori: Husár Ivan, Beznák Matej, Koršoák Peter

MPK: A23L 2/00

Značky: provozem, výrobu, nepretržitým, nízkotlaké, zařízení, sodovky

Text:

...zapojený mezi ebsorpční nádrží 1 a redukñním ventilem §, se zásobníkem kysličníku uhličitého, (neznázorněn), jímž může být u absorpčních nádrží o objemu 1 až 2 l i známá plynová bombička. Přívod vody do spodní části ahsorpění nádrže L je zajičtěn napojením na zdroj přes redukční spätný ventil g. Zvláäĺ výhodným zdrojem vody usnadňujícím používání zařízení je vodovodní síĺ, z níž se přívod reguluje kohoutem.Do spodní části absorpční nádrže L...

Stroj na štípání kůži podle tloušťky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244417

Dátum: 15.07.1987

Autor: Štefka Samuel

MPK: C14B 1/18

Značky: kůži, štípání, tloušťky, stroj, podle

Text:

...g.Právě tak známým způsobem je pásový nůž á plynule ostřen, před příchodem do řezné p 9143115)s pomoci známého, zde neznázorněného vybavení, a následkem toho je plynule redukovén ve svém příčnám rozmeru v poměru k opotřebení, jemuž je podrobován. Vylepěovàní opotřebení nožeje kromě toho prováděno známym způsobem s známymi prostředky, vynechnnymi zde za ůčelem zjednodušení výkresu.Podélrxa lavica j, nesoucí pásový nůž 6, sestava z dolního...

Generátor klíčovacího signálu v televizním přijímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 244416

Dátum: 15.07.1987

Autor: Sabo Milan

MPK: H04N 9/04

Značky: signálu, generátor, přijímací, klíčovacího, televizním

Text:

...klíčnvacrho signálu. V obvodu j generátoru vstup báze normálně nevodívého spínaoího tranzistoru 50 příjímá kladné inpulsy horizontální synchroninace z výstupu oddělovače 11 synchronizačních impulsd přes vstupní vazební a časovací článek 22. nezonanční obvod, obsahující kondenzátor 2 L a cívku E, je součástí výstupního kolektorového obvodu vranzievorx g spolu se zatěžovacím odporem 22.Jak je popsáno v americkém patentu č. 4 05 518, rczonanční...

Vrtací zařízení k vytváření otvorů s rozšířeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244415

Dátum: 15.07.1987

Autor: Sabo Vladim3r

MPK: B28D 1/14, B23B 29/034

Značky: vrtací, vytváření, rozšířeným, koncem, otvorů, zařízení

Text:

...pohybech.Dále řešení podle vynúlezu přináší výhodu snadného odvádění odvrtaného materiálu axiálními průchozími závěry upravenými v dorazovám nákružku.Jistotu navíc, která je rovněž výhodou zařízení podle vynálezu, vytváří při vrtání středící nástavec tvaru pouzdra, zasahujíoí do vrntného otvoru, udržením celého zařízení na místě. Tímto stŕedícím nástavcem je vrtací zařízení tak uatředěno, že se dosáhne rovnoměrného vybrání rozšířeného...

Článkový řetěz s kulovými klouby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244414

Dátum: 15.07.1987

Autor: Tóth Vojtech

MPK: B21L 11/10

Značky: klouby, článkový, kulovými, řetěz

Text:

...například sobírat s libovolnou částí stroje. Dokonca i v takovém případě. když se bod záběru mezi touto částí stroje a nejpŕednějäím řetezovým článkom mění, ot již v důsledku nepřosnosti nebo otáčení ŕetin a/nobo části. stroje, takže suvné síly působí v podstate jen nn jednu polovinu nejpřodnějšího řetěsového článku,nemá to žádné důoledlq, protože řotlsová články mají vlastnost provedení vytvoreného z jednoho jediného kusu.vynález je v daläím...

Píst stroje s vratně pohyblivými písty, zejména motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244413

Dátum: 15.07.1987

Autori: Rosner Pavol, Smolárová Zuzana

MPK: B02F 3/22

Značky: motorů, píst, písty, vratné, stroje, zejména, pohyblivými, vnitřním, spaľovaním

Text:

...z pístu, obrácená směrem k pláčti 3 píotu, je opatřena stredovým vybráním ž, tvořícím první část hlavní vnitřní komory pro chlazení pístu. Toto stredové vybraní ž se vyznačuje několika následujícími znałq. Má s výhodou tvar složsnáho oblouku,který umožňuje, aby ee hlava pístu 2 chovala jako eamonosná klenba, jejíž pevnom. je tím větší, čím je větší zatížení. V úrovni koncové plochy hlavy z píetu, ptiláhající k plaeti 3, vymezuje vybraní ž...

Způsob výroby granulí tvořených jádrem a pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 244412

Dátum: 15.07.1987

Autor: Beniska Jozef

MPK: B01J 2/16

Značky: výroby, způsob, tvořených, pláštěm, jádrem, granulí

Text:

...vzájemné rušil a aniž by došlo k poruchám fluldizace pevných čáetíc.Použitelný typ granulátoru je tvořen núdobou, mající v podstatě horizontúlní stěny a kruhový, čtvercový nebo obdélníkový horizontální případně jiný průřez. Lože jader je nesenc plochým perforovaným dnem, Jímž je distribuován do lože fluidizační plyn, kterýmje obvykle vzduch. Dno může být uapořádáno bud horizontálně nebo mírně skloněně např. v rozmezí 30 az 2 °, což je...

Zařízení pro regulování napětí osnovy tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244410

Dátum: 15.07.1987

Autori: Hudák Pavol, Obetko Dušan, Jurák Štefan, Pallér Jozef

MPK: D03D 49/04

Značky: stroje, regulování, osnovy, zařízení, tkacího, napětí

Text:

...polohy B, na obr. t, takže se poměr ramen páky 11 s protizávažím větší a stupeň citlivosti ae sníží. následkem toho dochází ke stabilnímu provádění tkacího procesu, bez ohledu na změny napětí ľ osnovy I.Zkouěkami. týkjícími se tkacího procesu a založenými na napětí I osnovy 1, t. j. na velikosti protizávaží a a na poměru ramen páky 11 s protizávažím, .je možno urćit stabilně účinnou oblast z, i nestabilní, neúčinnou oblast Z 2, jak je...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244408

Dátum: 15.07.1987

Autori: Elbert Tomáš, Kupeík František, Pokorný Pavel, Horký Miloš, Filip Jioí, Mieulek Jioí, Chládek Lubomír, Vacek Jan, Tesao Josef, Skopal Miroslav, Hilgerová Helena, Setnieka František

MPK: C07F 9/38

Značky: n-fosfonomethylglycinu, výroby, způsob

Text:

...bod glycinu.Je rýhodné, použije-li so většího množství formaldeřwdu, vztažano na množství glycinu. Pontiac-li oo |,25 až 5. o výhodou 1,8 až 2 malou-nich ekvívalentů formaldehydn, přomění se glycin prakticky úplně na PLN-bis-hydroząvmotłąylglycin. V tomto případě se glycin nemusí získa-mt zpět. z roakční směsi.zásadu pro roakci LN-bis-łwdrowmothylglycinu s dialkylfosfitem je možno volit z různých zásad. jako Jsou hydroxid)...

Zařízení pro filtraci kalů, suspenzí nebo podobných materiálů nebo pro čištění kusovit0ho tuhého materiálu promýváním a/nebo pro oddělování tohoto materiálu od kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244407

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Vitásek Josef, Kvapil Jioí

MPK: B01D 33/02

Značky: suspenzí, podobných, tohoto, kusovit0ho, tuhého, čištění, kalů, kapaliny, zařízení, filtrací, promýváním, oddělování, materiálů

Text:

...granulovauých aateridlů v grsvitačnía poli podle velikosti čdetic, která hy vshledea ke evć jednoduche konatrukci odatraňovalo nevýhody doeud nutných podobnych rašení a va kterém by bylo pri riltreci a prosevdní aanipulovauo natolik opatrne, aby nedocházelo k poskolení zpracovávanoho oaterdálu, pričeał by ae pracovalo na male pluse a výhodnými pracovními parametry (například s malou spotřebou energia, vysokou měrnou kapacitou oddčlování,...

Zařízení pro individuální zapřádání jednotlivých spřádacích jednotek.

Načítavanie...

Číslo patentu: 244404

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dufek Vladimír, Brožek Vlastimil, Drahota Jioí, Sasák Stanislav

MPK: D01H 11/00, D01H 15/02

Značky: zařízení, jednotek, spřadacích, zapřádání, jednotlivých, individuální

Text:

...stěně do obvodového.Blábku 21, ve kterém se tvoří stužka vláken. Ze stuzky se potom zkrucováním vytváří příze33, odtahovaná odtahovou trubičkou 32 pomocí dvojice neznázorněrlých odtehových válečků a navíaená obvyklým způsobem na neznázorněnou cívku.Ve vnitřním prostoru spřádacího rotoru 1 se udržuje obvyklým způsobem pomocí neznâzorněného zdroje podtlaku nižěí tlak vzduchu, než je atmosférický tlak, přičemž spřádecí rotor j ,je spoJen s...

Způsob výroby katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244403

Dátum: 15.07.1987

Autori: Smolík Josef, Ležatka Stanislav, Smutný Eduard

MPK: B01J 31/16

Značky: katalyzátoru, výroby, způsob

Text:

...tax-cum amonioví skupina obsahující uhlovodíkovýkbytek (Raľłł), kvsrterr ní aaoniova skupina obsahující uhlovoaíkový sbytek (B 413) nebo pyridinlová skupina nc 5 u 4 ua,.sloučmine tvořicí vasbu nie obsahovat. vice než jednu iontovou ćast, přičemž můło být polyfuukční, například v karbovlltovćm iontu, fosfitovőm iontu, íultonatovén iontu,v kvartsmía noniovća iontu nebo pm-idiniu. łřitom poiyrunkćní skupiny nohou být otsjne nebo...

Zařízení pro uložení obrobku pohyblivé ve dvou souřadnicích při elektroerozivním obrábění drátovou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244402

Dátum: 15.07.1987

Autori: Huoa Zdenik, Vocel Milan

MPK: B23H 7/00

Značky: drátovou, uložení, obrábění, elektroerozivním, elektródou, obrobků, souřadnicích, zařízení, pohyblivé

Text:

...vdlcc nooo rozŕezdvd na .16 kusy a onrooeoduao v nádob na odpod.Šířka výŕosu m, Jo o nlco vltii not průměr datové olektrody 11.Poněvadž úlooný otůl .L o obrobkol 3, a oouŕodnicovýli ooněni 5 oo pohybujo vo uěru ooy x, pohybuao oo drotovú oloktrodo LL vo výŕozu m při obroběni obrohku 1 vratoo dopredu o dozadu. Vo nim ony x oo pohybujú oonfadnicovo nano 5 o upnutýn obrobkon 3 v prvni klusnćn lolisku 1sa úlołnoho otom 1. V dúolodku toho klouło...

Zařízení pro spřádání staplových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 244401

Dátum: 15.07.1987

Autor: Tvrdý Miroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: spřádání, staplových, zařízení, vláken

Text:

...interval, kdy válečky jsou ve skutečnosti nehybné, takła v jeho průběhu není vlákennému svazku udělován žádný miki-ut. DélkaA pfíze není vyatavena nevhodná napětí. úseky zákrutu sDalší nudné způooby aJe zná rovně váděn v souvinlá f konce na drumudělovanj tvořící této plocąy, U uñíuní, kdo teoreticky počet zl ony rotační plochy,špři áadnő jeho 800 om/nin, donhudprakluzu bývá vlek teta čísle e něco niilí. vzhledu k schopnosti tohoto...