Archív za 1987 rok

Strana 183

Spoj mezi výložníkem šikmého výtahu a opěrou výložníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243482

Dátum: 15.07.1987

Autor: Berger Leo

MPK: B66B 9/18

Značky: výtahu, opěrou, výložníkem, výložníku, šikmého

Text:

...proběhne samočinně.vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připmjarných výkresů, ktoré znázorňují na obr. I častečný řez výložníkem äikměho výtahu a spoj v dosud nezajiätěné poloze a na obr. 2 totéž v zajištěná poloze.Shodné části jsou na obou výkresoch označeny shodnými vztahovými značkami.Na výkresoch znázornený šihąý Výtah 5, je znázorněn v přiliłně polovičním řezu a obsahuje vodicí kolejnicový profil...

Ochranný prostředek proti korosi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243481

Dátum: 15.07.1987

Autori: Cross Peter Edward, Stubbs John

MPK: C23F 11/14, C07F 5/02

Značky: prostředek, ochranný, proti, korosi

Text:

...sulfochlorace Ještě podíly nezreagm vaného parafinu nebo/a chlorovaxxýoh parafiniokých uhlovodíků obecně mají číslo kyselosti v rozsahu od asi 40 do 60 mg KOH/g. Podíl aryln nebo alkylsulfonamídokarboxylových kyselín činí obecně asi 10 až 50 519 hmotnostích, výhodné IO až 30 l hmotĺnostních. Zbytek do 100 i představuje roakční produkt kyseliny horné. Tyto údaje se vztahují v případě použití alkylnebo cykloalkylsulfonalídokarboąqlových...

Zařízení k vedení axiálně se pohybujících kulatých tyčí,trubek a drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243479

Dátum: 15.07.1987

Autor: Moskó Károly

MPK: B21D 43/04

Značky: kulatých, axiálně, tyčí,trubek, zařízení, drátu, pohybujících, vedení

Text:

...na nichž značí obr. I zařízení v příčnem řezu v uzavřená pracovní poloze, obr. 2 zařízení v příčnćm řezu v otevřené .poloze při vpravovaní nového obrobku. podle čáry Il-II z obr. 3 bokorys zařízením se strany náběhu k rovnacímu stroji se nwm válci.Zařízení znázornená na obr. 1, sestava za tří segmentu g, l, g, která vedou tyč l při jejím axialním pohybu v radialním smeru. Dno zařízení je tvořeno segmenty g a 1. Spodní segment g je vikyvny s...

Čtyřdobý spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243478

Dátum: 15.07.1987

Autori: Szeininger Csaba, Gyurkó István

MPK: F01B 9/02, F16C 7/02

Značky: čtyřdobý, motor, spalovací

Text:

...dutýni rotečniai loupátky představuje nejkrstsi oinou dráhu plynu s jedinou ułnou esäru. Tlakové ztráta je proto nininälni. Šoupdtko á jednoduchy rotační tver s velkou styünou plochou e tudiä s dobrý ehlezení i plnení. Jeho velikost není oesen průndre vdlce. Uloženi loupňtek po stranách válce nolůuje výrobu válce vcelku s hlevou válce s eniluje stavební výsku Iotoru. Šoupdtke ke sválu pohonu potřebují inilàlni příkon po celou dobu životnosti...

Návnada na hlodavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 243476

Dátum: 15.07.1987

Autor: Brouwer Marius

MPK: A01N 25/12

Značky: návnada, hlodavce

Text:

...nebo smrtelnou dávku Jedu. Smrt nastane výhodnl ihned po pozŕení častice, čímž se zabráni dalším krmení, které by mohlo vast k pozření další Jedovaté častice.Tento zasadne nový přístup při eestevovaní navnad pro hlodavce na tu výhodu, že navnada Jako celek potřebuje k tomu, aby byla účinná proti velkému počtu hlodavců, relativně malý počet amrtelných častíc vzhledem k velka jistotł, že každý hlodavce při krmení dříve či později pozře...

Prošlupní zařízení pro textilní stroje zejména tkací stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243475

Dátum: 15.07.1987

Autor: Grosscurt Arnoldus

MPK: D03C 1/00, D03C 3/20

Značky: stroje, textilní, prošlupní, stavy, zejména, zařízení, tkací

Text:

...energie a jednak málo vyvíjejíoí teplo. Odmagnetovaoí vinutí se při tomto provedení vynálezu napájí proudem pouze za účelom oddělení protilehlého přídržněho prvku, řeäeného jako kotva, od permanentního magnetu.vynález ,je blíže vysvětlen v následujícím popise na příkledě provedení s odvolaním na připojený výkres. Ve výkrese je schenatžcky znázorněno prošlupní zařízení dvojzdvižného žakárového stroje pro Otevřený prošlup.Proělupní zařízení,...

Vypínací přístroj vstřikovacího stroje pro dvouvrstvé výlisky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243473

Dátum: 15.07.1987

Autori: Chambon Jean-pierre, Biziere Kathleen

MPK: B29C 45/16

Značky: dvouvrstvé, vstřikovacího, výlisky, stroje, prístroj, vypínací

Text:

...tak, že po ukončení vstřikovscího chodu, kdy vstřikovací tlak poklesne a výlisek se smrštuje, zetlačí čep Q pro přenášení tlaku do jeho výchozí polohy, znázorněné na obr. 2, kterou čep 20 pro přenášení tlaku zaujímá před zečátkem vstřikovscího pochodu. Čep Q pro přenášení tlaku vyčmává do prvního dutého prostoru 22 formy ě. Nad ním je uspořádán druhý, na obr. neznâzorněný dutý prostor. Při vstřikování plastické hmoty do tohoto druhého...

Hydraulický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 243471

Dátum: 15.07.1987

Autori: Schromm Kurt, Stoss Peter, Leitold Matyas

MPK: F16K 13/08

Značky: ventil, hydraulický

Text:

...šoupátka ve vodicí vložce může hydraulické médiu při tlaku,penujícím v tlakovém prostoru duté hydraulické atejky, pronikat do uvedeného uzavřeného prostoru, do kterého se vélcovitě šoupétko při otevíréní hydraulického ventilu zaaouvé.Toto vzniklé hydraulické médium musí být při otevíréní hydraulického .ventilu opět v z tohoto uzavřaného prostoru vytlačeno, čímž je při otevírâní hydraulického ventilu a také při jeho uzavírání dosahovén tlumicí...

Řetězová jednotka, zejména pro dopravníky potravinářského průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243470

Dátum: 15.07.1987

Autori: Prisbylla Michael Paul, Raisson Gerard

MPK: B65G 17/20, F16G 13/08

Značky: dopravníky, řetězová, potravinářského, jednotka, průmyslu, zejména

Text:

...základní přednost řešení podle vynálezu řetězová dráha je hygienicky nezávadné, uzsvřená e její uloíení je nnohem jednodušší, takže má kromě příznivějšího hygieníckěho účinku táké lepší vzhled.Kromě toho se snižuje v důsledku vynechání vozíkových jednotek výškový rozměr dráhy,která je proto lehčí a levnější. Klodičky nohou být vyrobeny z plastické hmoty nebo 2 pozinkované oceli a řetěz může mít rovněž pozinkované provedení, takže se...

Barevná televizní obrazovka se štěrbinovou stínící maskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243469

Dátum: 15.07.1987

Autor: Courtault Bernard

MPK: H01J 31/12

Značky: stínicí, televizní, maskou, barevná, obrazovka, štěrbinovou

Text:

...může být tento krk blíže středu masky. Otvoryv 4.2 se tvoří pokrytim obou stran aaaky materiálem s fotosenzitivní vrstvou a následným expo nováním obou stran přes kliäó se vzorky otvoru ve vzájamnám vztahu. Pak se fatoaenzitivní vrstva vyvolá a otvory se vyleptají z obou stran masky. Vsorak otvoru na jednom kliäá má tvar otvorů mnohem širší než jsou tvary otvoru na druhém klišó, čímž je nožněmo vytvoření větších istí jj na jednom...

Elektronová tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 243468

Dátum: 15.07.1987

Autor: Ladriere Serge

MPK: H01J 29/48

Značky: elektronová, tryska

Text:

...keremíckáho členu a podál jejícho obvodového žebra 42. Elektrode ,LQ etínící elsktrody je nstvrdo přípájena k plochá keramíce na koncích dvou rovnobězných přírub 45. Lze vidět, že rozteč mes. elektrodamí 15 a L 6 řídící s stínící mřížky je přímo odvoaená od výšky obvodového žebra Q a délky přírub 4-5, poněvsdž všechny se dotýksjí plochćho povrchu plocháho keramíckáho členu 22.Jakmile jsou katodová pouzdra 25, vloženo do nosných trubek...

Zařízení pro uskladňování a automatickou výměnu nástrojů u obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243467

Dátum: 15.07.1987

Autori: Berg Jan, Bulten Eric Jan

MPK: B23Q 3/155

Značky: automatickou, uskladňování, obraběcího, výměnu, zařízení, stroje, nástrojů

Text:

...13- čelní pohled ne konec překlápecíbo ústrojí podle obr. 12 ve svislá polose. vyznačená na obr. 12 plně obr. 14 - pohled shore na překlápěcí ústrojí podle obr. 12 e 1 J části s odkrytými částni, s meohanismsm pro postupná natáčení otočnáho ponoenłho zásobníku nástrojů pri opereci obr. 15 - světisąý díläi pohled na část snásornłnou na pravá stran obr. 1 a představující druhá rameno pro výmenu malých nástrojů v pracovní polose pro výmlm nosi...

Způsob přípravy vodné disperze částic filmotvorného polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243466

Dátum: 15.07.1987

Autori: Robbins Jeffrey Dean, Bayer Arthur Craig, Verbeek Francois, Bowler Donald Joseph

MPK: C08F 2/28

Značky: způsob, přípravy, filmotvorného, vodné, částic, polymerů, disperze

Text:

...nonomeru a předem vytvořeněhopolymeru nebo ančkčovadle polymeru ve vzorku. Všechny testy uváděná v těchto podlohách by ly provádlny při koncentraoi 15 as hmotnostních. Uvedená koncentrace je vhodná pro dosaäenípřesných výsledků je nižší než je koncentrace, která se obvykle volí při přípravě disperzí, a tedy se snadno dosáhne zŕedäním vzorku. Když se použije zříliä velkých zředäní zkuěehních vzorku, stává se interpretace výsledků méně...

Pomocná dmychací tryska pro prošlup tkalcovského stroje se vzduchovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243464

Dátum: 15.07.1987

Autor: Krämer Wolfgang

MPK: D03D 47/30

Značky: pomocná, prošlup, dmýchací, tryska, vzduchovým, paprskem, stroje, tkalcovského

Text:

...g e lemelnmi 1 àín neeenými v činném postavení zndzornänám plnou čarou na obr.,1. Dmychací tryaka 5, e vodicí lamely 1 Jsou uvedeny do prollupu L 2 oenovnimi nitämi u, ktoré Jsou v .postavení dolníhoproslupu. Po dokončená usnesení útku ae paprsek 1 .dmychocí tryaka 4 e vodicí lamely 1vykývnou podle eiplq 1 L na obr. 1 ve smyslu proti hodinovým rućkdm, takže tryaka 5 a vodicí lamely 1 se dostanou do neúčinne, neznámu-ušné polohy vně...

Způsob výroby punčochových kalhot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243463

Dátum: 15.07.1987

Autori: Reinecke Paul, Scheinpflug Hans

MPK: D04B 1/24

Značky: způsob, kalhot, punčochových, výroby

Text:

...jehly n určená pro platení prvního hadicovltáhowýrobku u, zatím co v pletacím systému L 3 sa zvadají pouze daläí pletací jem. u určené pro platení druháho hadicovitého výrobku u.Jak je zřejmě z obr. 11 a 12, v platacím systému 51 53 pletou pouze pletací jahly | jahelního válce, zstímco v pletacím systému A 4 pouze pletecí jehly u talíře.Do pletecího systému A 2 so dostanou platení jehly UA, 112, LE a u určené pro ple tení spojovacího...

Elektrostatický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 243462

Dátum: 15.07.1987

Autori: Brandes Wilhelm, Kaspers Helmut

MPK: B01D 35/06

Značky: elektrostaticky, filtr

Text:

...je poblíž vetupního otvoruek-I-ínąi v elektroatatickćm filtru najprve ionizační zařízení ktere známým způsobem ionizuje vzduch. V tomto zařízení je akupina kledných ionizaćních elektrod 2 uepoŕšdaných konstruěnł známým zpdeebenpkterd je u tohoto príkladu provedení pripojene k pravodhlému prvním noenámu temu 7, například k jeho nosným príčkdm § v horní a spodníĺ čistí nosného rámu 1. nudné ionizační elektrod 2 jsou tvoŕeny silným kovovým...

Bezpečnostní špendlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 243461

Dátum: 15.07.1987

Autor: Wuerzer Bruno

MPK: A44B 9/14

Značky: špendlík, bezpečnostní

Text:

...vnlknout do jejího vybraní pouze z její jedné strany to je otevřené strany při uvedení äpendliku do zavřené polohy. U takového návrhu jednostranné čepičky, je její strana protilehlé její otevřené straně zcela uzavřena. Pouzdro jednostranné čepičky je opetŕeno dvojici výěnělků, jednou na každé straně pouzdra a postup je takový, že oři sestavováni se špendlíkom je přetvořen pouze jeden výčnělek z dvojice pro vytvoření zadržovacích...

Spojkové uspořádání pro řízení listů tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243460

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tuerk Wolfgang, Schirmer Ulrich

MPK: D03C 1/00

Značky: řízení, listů, spojkové, stroje, tkalcovského, uspořádání

Text:

...podle Iipky 31.Zdvihací nůž g je upevnán na dvouramenná hnací páce a, 35, která je vratná výkyvná kolem osy gQ. Hnací páka 28 má výřez u, ve kterém je posuvni upraven válec m, ktery probíhá po celá dálce hnacího břídele 1, a tím zacłwcuje väechny řídící páky lg, u upravené vedle sebe. Prídavná pružina 33 je na druhém konci upsvnena na hnací páce 38Působení uspořádání podle vynálezu .je následujícíPři apřahovacím postavení západky 2 podle obr....

Dvouzdvižný žakárový stroj pro otevřený prošlup

Načítavanie...

Číslo patentu: 243459

Dátum: 15.07.1987

Autor: Sauter Hubert

MPK: D03C 3/08

Značky: stroj, prošlup, žakárový, otevřený, dvouzdvižný

Text:

...dolního prožlupu.Istiny lg se nacháaejí v dolním prošlupu a jsou odtlaćovány. rím se uvolňuje nos 3 oddolního advižného nože 1, z čehož plyne, že olatiny m aústávejí v postavení dolního oroSlupu.lezi zdvižnými noii §, 1 se nachází rošt 2, na němž jsou vedeny platiny 1 ve svém aúkladním postavení. istiny l, nacházející aa v dolním prošlupu, dosedají na podložku Q.V oblastí horní koncové polohy mdvíhu horního adviłnáho note § je...

Zařízení ke zvětšování plochy a sušení usní, kožešin a podobných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243458

Dátum: 15.07.1987

Autor: Anderson Martin

MPK: C14B 1/58

Značky: zvětšování, kožešin, materiálů, podobných, sušení, plochy, zařízení, usní

Text:

...prostředky A vyjedou do pracovní polohy, je způeobono pomocí lanbk 15 na okraje 8 obou orułných tolií g a 3 takovým sílovým účinkom, že ee plocha obou prulrxých rolií 3, 1 zruší. Protože zároveň pružné folia g, 1 pomocí otoeterickáho tlaku tlačí ne ueeň j, a obou stran, sleduje ueeň l roztebování obou oruiných főlíí 3, 1 a plocha uenl L nardstâ. Tento úkon je možno libovolně opakovat. Pri. ndvnatu pružných rőnrg, 3 do výchozího postavení je...

Zařízení pro zpracování usní a podobných výrobků, zejména v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 243457

Dátum: 15.07.1987

Autor: Stubbs John

MPK: C14B 1/42

Značky: zařízení, výrobků, zpracování, kapalině, usní, zejména, podobných

Text:

...obr. 8 pohled ehora na čáet nařízení podle jeho deldí alternaWv u řízení unie pracovat zcela eutonetioky, příčeni ne tento obrázku jsou ddřk Minimalne v uaavŕenč poloze.-ľłdlotlive obrázky nejsou znáeornląy ve stejné nlŕítku, HUN JC V 010 Víhłčnł l 0111040 ml enedne pochopení konstrukce zařízení podle vyndleeu.T 057 JI petrne z obr. l, 2 a 3,zahruuje eeŕíeení buben L velcovitćho tveru, jehož OUVOČOVIÍ PHI l g koncové atv b jeou...

Vstřikovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243455

Dátum: 15.07.1987

Autori: Melvin Lawrence Sherman, Johnson Michael Ross, Campbell Simon Fraser

MPK: F02D 39/00, F02M 45/06

Značky: vstřikovací, čerpadlo

Text:

...hlavní dávky müze začít při úhlu okolo 15 °. Iyto hodnoty však samozřejmě slouží pouze ako päíklad.Ukazuje se, le účinek vstřikovćní pŕedstihové dávky se mění v zavislosti na rychlosti otáčení motoru. Při relativně nízłdch rychlosteoh odpovídá jevům, ke kterým skuteěnł do. cházi grafická onúzorněnŕprůbühu vetřikoñání předstihová dávky ve formě obdélníka podle obr. 6. Při vyšších rychloatech má vytlačovění předetihové vstřikovací dívlq...

Dopravní zařízení pro razicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243454

Dátum: 15.07.1987

Autori: Johnson Michael Ross, Melvin Lawrence Sherman

MPK: E21D 9/00

Značky: razicí, zařízení, dopravní, stroje

Text:

...obr. 1 je znázorněn dopravní žlab s pevnou zadní částí 1 a s přísluěnou nosnou konstrukcí. K táto pevné zadní části 1 ,je připojena hydraulickymi válci g 1, L 8 s píaty přední výkyv/ná část 1 dopravního žlabu. Přední Výkyvné část 1 dopravního zlabu je z přímé polohy vychýlena, jak je patrno z obr. 2 až o 45 °. Hnací ozubené kolo s osou i .je uloženo v sáních ž, které jsou umíatěny na přední vylqvně částí l dopravního žlabu a ,jsou posuvné...

Plošný elektrický odpor s vysokou přesností a nastavitelnou ohmickou hodnotou, a způsob nastavování této ohmické hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243452

Dátum: 15.07.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Horák Jioí

MPK: H01C 7/18, H01C 7/00, H01C 3/12...

Značky: této, hodnoty, nastavování, ohmické, elektricky, vysokou, nastaviteľnou, způsob, presnosti, plošný, odpor, hodnotou, ohmickou

Text:

...obvodom, přičemž k nastaveni výsledné obmické hodnoty odpo~ ru se tento výřez provádí mezi stranou főlie e uvedenou číselnou značkou. Tyto číselná ned-v ky podstatne usnadñují značení sdruženych ohvodd, které ee maji propojit e provádění vyřazů.vynález bude vysvětlen v souvislosti s výkreaem, kde obr. í je schematický pddorys elektrického odporu podle vynálezu eobr. 2 ukazuje ve zvětšeném měŕítku část odporu z obr. I, přičemž ukazuje...

Způsob výroby isolační omítnutě fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: 243451

Dátum: 15.07.1987

Autor: Lossa Ulrich

MPK: E04F 13/18

Značky: způsob, fasády, výroby, omítnutě, isolační

Text:

...Z toho se dají vypočítat síly emrätäní a kontrakoe, která mohou neetat v nedhoräím případě. činí 35 pŕíp. 30 13 kPa. Na základě těchto údajů ae dají vypočítet prorůzné tlouäíky izolačních hmot na běžný metr epáry tyto maximální síly amrětění a kontrekcelouäška izolační V A síly enritäní příp. kontrakce desky v mm pěnové polyetyrenové desky v N/mÓ Tepelné a smrštovací polohy se mohou udržet při vnucenén napětí tehdy, Jeatliže povrch...

Zapojení pro nouzově vypínání strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243200

Dátum: 15.07.1987

Autor: Maoík Miroslav

MPK: H02H 5/10

Značky: nouzové, vypínání, zapojení, strojů

Text:

...propojen s druhým vývodem oívky relé a současně e tlumivkou, která je svým druhým vývodem přípojena na druhou płívodní svorku stłídavého proudu.Výhodou zapojení podle vynálezu je, že v případě nežádouoího spojení mezi přívodnímí vodiči k tlačítkom se stroj vypne sám, nebo jej lze v každém případě tlačítkom nouzováho vypínúní stroje výpnout.Na přípojeném výkrosu je schematicky zakresleno příkladné provedení zapojení podle vynálezu.zapojení v...

Zařízení k fluidnímu sušení obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243199

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pokorný Miloš, Šmída Miroslav, Chromý Stanislav

MPK: F26B 3/08

Značky: sušení, zařízení, obilovin, fluidnímu

Text:

...33, gg pro usměrňování toku fluidně sušené nebo chlazené obiloviny g.Pod chladicím roätem 31 je v nádobě §§ uspořádána opět první rozváděcí komora gg, doníž je zaústěno přívodní potrubí Al chladicího vzduchu. Nad chladicím roštem 35 je v nádoběgg plný strop 51, pod ním je v hranolovitén plášti nádoby 3 výtokový otvor 3 chladicího vzduchu a nad nímžejo uspoŕádán dolní sušící rošt gg. Mezi ním a plným stropem 33 je druhá rozvádšcí komora 51,...

Zařízení k dělení tyčového materiálu, zejména kruhového nebo hranatého průřezu, na objemově přesné polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: 243198

Dátum: 15.07.1987

Autori: Presl Jioí, Krabec Zdenik

MPK: B21D 43/28

Značky: polotovary, objemové, dělení, zejména, zařízení, kruhového, hranatého, tyčového, materiálů, přesné, průřezu

Text:

...neznázorněným servopohonem.Snímač 3, který může být proveden jako kontaktní, anebo - při dělení ohřátého tyčového materiálu, válcovaného za tepla - jako bezkontaktní, je napojen na řídící systém lg, zahrnující v daném případě měřicí zařízení łł, mikropočítač 3 a povelový systém lg výstup řídicího systému lg je napojen na řídící obvod 2, ovládající prostřednictvím krokového motoru § v závislosti na impulsních sígnálech řídicího systému lg -...

Trubní zařízení na dezinfekci vody ultrafialovým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243197

Dátum: 15.07.1987

Autori: Novák Bohumil, Podroužek Petr, Sommer Josef, Maneal Petr, Macek Jan

MPK: C02F 1/32

Značky: zářením, ultrafialovým, trubní, zařízení, dezinfekci

Text:

...z domácích zdrojů a surovín.Popsané trubní zařízení lze vyrobit pro různá průtočná množství a tomu odpovídajícímu průměru tělesa trubního zařízení. Každý mlkroorganismus ve vodě vyžaduje pro inhibici určitou Í dávku ultrafialcvého záření, která je pro každý druh mikroorganismu jiná. Velikost dávky hw zúření předávané mikroorganismů závisí mimo jiné na době kontaktu mikroorganismu se zářením,intenzitě zdroje záření a fyzikálně chemických...

Adsorbér s vnitřní izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243196

Dátum: 15.07.1987

Autor: Sufeák Miloslav

MPK: B01D 53/02

Značky: vnitřní, izolaci, adsorbér

Text:

...pláště 20 mm s adsorbérem s vnitřní izo- lací se silou vnitřní vestavby 2 mm, přičemž oba adsorbéry mají stejné adsorpční lože, potom množství tepla potřebného pro ohřev kovových částí u adsorbéru s vnitřní izolací bude cca lokrát menší, než u adsorbéru s vnější izolací. Další výhoda u tohoto adsorběru je, že i při vzniku netěsnosti na izolačním prostoru nedojde ke znečištění hlavního proudu plynu čištěného v pevném adsorpčním loži vedlejším...

Plášť fluidního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 243195

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pleska Alexander, Griehl Volker, Fröhlich Hans-otto, Scholz Peter

MPK: F23C 11/02

Značky: kotle, fluidního, plášť

Text:

...pevně spojenými spiralovými přepážksmí. Horní konce spirál jsou zaústěny do sběrače, který současně tvoří víko fluidního kotle. K dolnímu konci membrdnové stěny je pevně připojena příruba pro připevnění plášte kotle k tělesu fluidního ohniětě.Výhodou vynalezeného plášte fluidního kotle je především to, že snižuje tepelné ztráty,protože spaliny, odtéksjící z fluidního ohníětě, omývají vnitřní povrch pldětě kotle a předevsjí teplo vodě,...

Komín pece pro tepelné zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 243194

Dátum: 15.07.1987

Autor: Chupík Lubomír

MPK: F23J 11/00

Značky: tepelně, zpracování, komín

Text:

...je nepojen vývod chladicího vzduchu. napojený na vnější komínový plášť, do něhož je koaxiálně veetavěna vnitřní roura, napojená nu vývod spalin a chladicího vzduchu 2 pecního odtahového nástavce, jíž jsou pri cyklu náhřevu a výdrže na teplotě odtahovány spaliny a při cyklu řízeného ochlazování chladící vzduch, který je při cyklu řízeného ochlazování veden i komínovým prostorem, vytvořeným mezi vnějším komínovým pláštěm a vnitřní rourou.Výhoda...

Způsob výroby 4-aminotoluen-2-sulfo-N-etyl-anilidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243193

Dátum: 15.07.1987

Autor: Stubenrauch Dieter

MPK: C07C 143/58

Značky: 4-aminotoluen-2-sulfo-n-etyl-anilidu, výroby, způsob

Text:

...až 1,5 hmotnostního s obsahem 0,3 až 2 hmotnostní S, s výhodou 0,7 až 1,5 S tenzidu typu alkylpolyglykoléteru.Výhodou postupu podle vynálezu je úspora pracovních sil, menší pracnost a zvýšení bezpečnosti práce při hydrazinové redukoi, která je pokládána na rizikovou.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou uvedeny příklady provedení, v nichž uvedená procenta se rozumějí hmotnostní.Příklady provedení není pochopitelně předmět vynálezu...

Soustava palet na uspořádaně uložení a přepravu železničních dvojkolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243192

Dátum: 15.07.1987

Autor: Eermák Jioí

MPK: B65D 19/22

Značky: palet, uložení, uspořádaně, soustava, prepravu, železničních, dvojkolí

Text:

...dělníků a zkracuje se potřebný čas na nakládku dvojkolí na železniční vagón. Uložením palet do dvou vrstev na vagón se plně využívá jeho užitečné hmotnosti. Tím se sníží potřeba železníčních vagőnů pro expedici asi na polovinu.Příklad provedení soustavy palet na ukládání železničnlch dvojkolí je znázorněn na připojených obrázcích, kde obr. 1 představuje půdorys palety s uloženým železničním dvojkolím,znázorněným čárkovaně,...

Pneumatická soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243191

Dátum: 15.07.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Kröbl Jaromír

MPK: D04B 15/92

Značky: stroje, pletacího, soustava, okrouhlého, pneumatická

Text:

...výkresech, kde na obr. 1 je schematicky znázorněna pneumatické soustava jednoválcového okrouhlého pletacího stroje bez víka skříně filtru, na obr. 2 je detail uchycení skříně filtru, a na obr. 3 je axonometrické schéma skříně filtru.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového, respektive punčochového zboží je opatřen jehelním válcem ł, ve kterém je uložena odtahová trubka 5, na kterou navazuje vedení 3 tvorené známou...

Zapojení pro řízení generátorů funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243190

Dátum: 15.07.1987

Autori: Sohler Ervín, Janeina Otakar, Truchlik Štefan

MPK: H03L 3/00

Značky: řízení, zapojení, generátoru, funkcí

Text:

...360 ° periody výstupního signálu. Příjde-11 blokovací impuls kdykoli v období poslední periody před pozitivním průchodem nulou, dojde přesně pri průchodu výstupního signálu nulou v pozítivním směru k zastavení činnosti funkčního generátoru.zapojení podle vynálezu bude dále vysvětleno se zřetelem k připojeným vyobrazením, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení podle vynálezu a na obr. 2 příkladné zapojení generátoru funkcí.Generátor Q v...

Zařízení pro upínání pružných membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 243189

Dátum: 15.07.1987

Autori: Koucký Josef, Matuška Milan, Malý Miloslav

MPK: B01F 3/04

Značky: membrán, zařízení, upínání, pružných

Text:

...potud, pokud se nejedná o prvky do větších hloubek v kapalíně, kde musí být k aeraci nebo díspergací použito většího tlaku plynu. Při použití do větší hloubky a tím pri potrebě vyššího tlaku plynu dochází k sesmeknutí membrány.Nevýhody současného systému upínání pryžových. sílonových nebo jiných pružných membrán odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že nosná deska má obvod horní i spodní strany zkosen, přičemž na...

Zařízení k dispergaci plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 243188

Dátum: 15.07.1987

Autori: Nešpůrek Stanislav, Vinkler Milan, Ba?ka Josef, Langpaul Josef

MPK: B01F 3/04

Značky: zařízení, plynů, dispergaci, kapalině

Text:

...k následným škodâm poškození rozvodů kapalinou, nebo jejich ucpání nečistotami z kapaliny apod. Napínáním pružné membrány dochází k roztažení její perforace jemných bublin plynu, které jsou předpokladem dobrého přestupu plynu do kapaliny.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno ve dvou provedeních na připojených výkresech, které znázorňujíobr. 1 a 2 řez a pohled na zařízení v provedení I obr. 3 a 4 řez a pohled na zařízení v...

Článkový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243187

Dátum: 15.07.1987

Autor: Drábek Oldoich

MPK: F23L 15/04

Značky: článkový, rekuperátor

Text:

...rekuperátorü při odpovídajících si tlakových ztrátách.Rekuperátor podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn příčný řez A-A rekuperatorem, na obr. 2 je znázorněn svíslý rez, procházející vzduchovou štěrbinou rekuperátoru, na obr. 3 je znázorněn svislý řez rekuperátorem, pootočený o 90 °.vzduchové štěrbiny l jsou tvořeny pŕestupnými plochami 3 a spojovacími můstky lg. spalinové štěrbiny l tvoří volný...

Způsob výroby organosiloxanových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243186

Dátum: 15.07.1987

Autori: Zvoníeek Miroslav, Jagoš František

MPK: C08G 77/06, C08G 77/20

Značky: pryskyřic, způsob, výroby, organosiloxanových

Text:

...zejménav tom,že umožňuje jednoduchým způsobem přípravu organosiloxanových pryskyřic s vysokou koncentraci čtyřfunkčních siloxanových jednotek.Ze vzniklého roztoku organosiloxanové pryskyřice se oddestilují zbytky vody, polární rozpouštědlo a část nepolárního rozpouštědla za vzniku roztoku organosiloxanové pryskyříce v nepolárním xozpouštědle.Tímto způsobem připravené pryskyřice, které obsahují 0,5 až 10 hm. vinylových skupin,lze přidávat do...