Archív za 1987 rok

Strana 182

Unášeč středovky v kazetovém magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243685

Dátum: 15.07.1987

Autori: Ružieka Miroslav, Sezima Edward, Tejnorová Růžena

MPK: G05G 15/00, G11B 19/20

Značky: unášeč, magnetofonu, kazetovém, středovky

Text:

...a magnetickým páekem a zajištění v této poloze po celou dobu, kdy je megnetofon v chodu.Tím jsou při záznamu 1 reprodukci zcela vyloučeny uvedené nezádoucí javy. úprave je výrobné nenáročná, nevyžaduje použití speciálních materiálů, je v provozu spolehlivá a nepotřebuja údržbu. Zvýši kvalitu celého zařízení.Blíže bude vynález abjasněn na přiložerwých výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněn příklad uspořádání podle vynálezu a na obr. 2...

Způsob krátkodobé konzervace čerstvých surových hovězích kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 243684

Dátum: 15.07.1987

Autori: Mikula Jaroslav, Jalovecký Jan, Drag Jioí, Šmejkal František

MPK: A23B 4/06

Značky: konzervace, hovězích, kůži, krátkodobé, způsob, čerstvých, surových

Text:

...s doprave do kožárrw jsou upraveny do zelene hmotnosti, kůže jsou pak váženy a klseífíkovány podle pohlaví, hmotnosti a jakosti ve smyslu vzájomných dohod a stanovených předávecích cen včetně poskytnutí cenové boníríkace pro koželužny.Hovězíny nesmí být hromaděny pod dopravním shozem v kožárně aní po opraoování do zelená hmotnosti, aby tak nevznlksly podmínky pro spoření kůží. Kůže jsou zavěěoveny na prostorový doprsvník tak, aby všechny...

Zapojení zadávacího obvodu regulátoru pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 243683

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šopf Jioí, Proks Mirko, Míea Karel, Vacovský Josef

MPK: H02P 13/16

Značky: zadávacího, zapojení, obvodů, pulsního, regulátoru, měniče

Text:

...včetně nuly. Sestava z lestí odporu L,3, 3, 9. 5 9 a pěti. přepínačů 191 193, 393, 399, 392, z nichž první a druhý pŕepínač 9 m, ,93 je spojitč ovládan prvním relé L 9, stejně jako třetí a čtvrtý prepínač 393, 399 druhým relé 39 a pátý prepínač 392 třetím relé 39.Vstupní svorka § 9 Asítč 399 je spojene s pł-epínacím dotekea 3 L pátěho prepínače 399,jehož první pevný dotek 33 je přes čtvrtý odpor 9 spojen s přepínacim dotekem 19, druhého...

Způsob zkoušení přilnavosti galvanoplasticky vyloučené vrstvy materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243682

Dátum: 15.07.1987

Autor: Oihák Adolf

MPK: C25D 1/00

Značky: vyloučené, vrstvy, priľnavosti, galvanoplasticky, způsob, materiálů, zkoušení

Text:

...těch částech ktere jsou vystaveny zvýčenánu provoznimu nemdhání nebo v jejich tverových pŕechodech.Oproti dríve používaný metoddm se podstatne zvčtčí i vlastní zkoučená plocha předmětu, a to až o 400 in Oproti stávajícím skučebním metodám, například oproti zkoučce podle Ollards, umožňuje způsob podle vynelesu díla podstatne zvýšení efektívnosti, dané zejmćna zjednoduěením výroby vzorku, včetně skutečnosti, že vnějčí plochu vzorku skončené...

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování niklových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243681

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šesták Jan, Dusík Josef

MPK: C25D 3/12

Značky: povlaků, katodické, lázeň, elektrolytická, niklových, vylučování

Text:

...vrstev.současně se zde vsak uvádí, že získaná vrstvy jsou velmi hrubá, práäkovitá a částečně taká houbovitá, takže jsou pro technická poulití nevhodná.Dále sa ads uvádí, že přítomnost karbidu křemíku prakticlq zastavuje vastavování grefitu do vrstvy. Dále se konkrátná hovorí pouze o pŕíssdä grefitu.Z uvedeného rosboru je pan-ná, se se dosud dspěině nepodarilo vylučovení niklových vrstev obsehujících současně částice kerbidu kŕemíku a...

Nosný otevřený profil, zejména pro tlakovou trysku tiskacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243680

Dátum: 15.07.1987

Autori: Luoák Hynek, Hobza Antonín

MPK: B41F 31/02, B41F 15/44

Značky: nosný, otevřený, profil, tlakovou, zejména, stroje, trysku, tiskacího

Text:

...nn obr. 4 je sxonosetrioký pohled ne vyztułený s spcvnłąý profil tvoru L podle vynllclu a nn obr. 5 je oxononetriclw pohled na vystulený a Ipevněný profil tvsru kruhovó výsoče s výstuhou s ohýbandho profilu.lo obr. | el 5 jsou sndzornłns příklednd provedení vyotužených e spevnených dutých otevřených profilu podle vyndlseu. Dutý otcvřoąý profil L, nejčestlji e kovovdho moteridlu je spevnón výstuhsmi z připevněnými střídsvě no obou...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243679

Dátum: 15.07.1987

Autori: Eermák Stanislav, Fischer Evžen, Vadinský Jan, Rebeka Zdenik

MPK: C01B 3/48

Značky: výroby, plynů, generátorového, způsob

Text:

...pod připustnou hodnotou.Při parciální oxidaci sa přidané soli draslíku projevují příznivé a přiapívají ks sníisní množství produkovaných eazí. Původně obsažené organické kyseliny e další podíly ae sa podmínek psrcidlní oxidaoe zcela rozštěpí sa vzniku obvyklých složek generátorováhoPři zplynění vyřazerüch pracích kapalin se tedy nejen likviduje obtížně likvidaovatelný odpad, ale navíc se využívá obsažený draslík ke snížení produkca...

Průtočný hydrocyklón

Načítavanie...

Číslo patentu: 243678

Dátum: 15.07.1987

Autor: Popek Jioí

MPK: B03B 5/34

Značky: hydrocyklón, průtočný

Text:

...výtok tuhýcłučástíc.Podstata vynllezu spočívá v tom, že ne tengenciální tétok nsvezuje kuželový přechod s válcově mezíkruäí e rozvćděcími dutými lopatkami s přepsdovou tryekou.Suspense do průtočnćho hydrocyklőnu vstupuje tengenciúlním nútokem na větěím polomáru, prochází přes kuželovou část, kde dojde vlivem Coriolísova srychlení k zvětšení obvodové rychlosti a vstupuje do válcovćho Iezikruží s dutými rozváděoímí lopstkemi, která obvodovou...

Zařízení pro regulovanou rotaci předmětu v chemických roztocích a elektrolytech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243677

Dátum: 15.07.1987

Autor: Fiala Josef Ing

MPK: C25D 1/00

Značky: regulovanou, zařízení, roztocích, chemických, elektrolytech, rotaci, předmětů

Text:

...í tverove sloiteho předmětu neho etrojní eouddzti a podstatne snižuje konoentreci vylučovanőho kovu na hranlch e/nebo oatrych tverovych pŕeohodech modelu.Tím se vylučuje neefektivní tvorbe kryetalů a/nebo krystelických drůz a současně se podstatne zlepěuje a ekonomicky zefektivňuje cely galvanoplestický technologický proces. Konstrukční řelení umolňuje dokonalý prívod elektrlckiho proudu k vylučovanímu předmětu,coi je zaručene medłnou...

Zapojení polovodičového diodového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243676

Dátum: 15.07.1987

Autori: Mainer Petr, Kubíeek Milan

MPK: G01K 7/18

Značky: zapojení, diodového, teploměru, polovodičového

Text:

...zařízení snímač je s vyhodnocovacím zařízením propojen třívodičovým vedením.Vyhodnocovací zařízení pak sestava z oddělovaoího stupně a z vlastního vyhodnocovacího zesilovače, tvořendho operačním zesilovačem, měřidlem a dvěma stejnými rezistory. První rezistox- je zapojen mezi výstupní svorku oddělovacího stupně a vstupní invertující svorku operadního zesilovače, drum rezistor je zapojen mezi vstupní invertujíoí svorka s mezi...

Závěs pro lokální galvanické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 243675

Dátum: 15.07.1987

Autori: Karpíšek Jioí, Valenta Vítizslav

MPK: C25D 17/06

Značky: galvanické, pokovování, závěs, lokální

Text:

...v tom, že vodívá část závěsu, sajišĺující prívod proudu na pokovovaná součástí je oboustranně, oelistvě pokryta pružnou nevodivou vrstvou, která zskrývá také nefunkční plochy součástí a svoji elastičností zajišíuje kontakt vodivá vrstvy s pokovo venou součás tí .Blíže je vynález objasněn na přilołených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje princip vynálezu v nárysněm pohledu v částečném řezu, obr. 2 znázorňuje bokorys závěsu v řezu, obr. 3...

Zapojení zadávacího obvodu regulátoru pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 243674

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tlamsa Jaromír, Žurek Adolf

MPK: H02M 5/297

Značky: zadávacího, zapojení, regulátoru, obvodů, pulsního, měniče

Text:

...je zadána maximální žádaná hodnota regulátoru, při která se vozidlo zastaví.Další výhodou zapojení je zabezpečení zadávanáho signálu proti rušení nezávisle na dělce jeho vodiče s zedávání stejná velikosti požadovaná hodnoty pro regulátor každého vozidla z jednoho místa řízení v případě jejich epñszení, čím je zajištěná správne funkce celá soupravy jak v režimu jízdy, tak i v reäimu brzdy.Na připojendm výkreeu je schemeticky znázorněn...

Uchycení nože na rotačních orgánech žacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243673

Dátum: 15.07.1987

Autori: Žurek Adolf, Tlamsa Jaromír, Kovaoík Stanislav

MPK: A01D 34/66

Značky: strojů, orgánech, uchycení, žacích, rotačních, nože

Text:

...do zámku je nůž zsjištän poprípade ta, kde nůž je opatřen tvarovaným výŕazem a po nasazení na čep uclwceru na disku je nůž přitlačován pružinou, působící v oeovám smeru. Tato řešení mají další nevýhodu i v moznosti snadnějšího uvolnění nože při nárazu na prekážku, a tím jeho ztrátu.Účelom vynálezu je vytvorit taková uchycení nože na rotačních orgánoch žacích strojů,které výše uvedená nedostatky do značne míry odstraňuje.Podstata...

Radiačně a hermeticky odolné utěsňování kabelových žil, zejména v jaderných elektrárnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 243672

Dátum: 15.07.1987

Autori: Eermák Václav, Raba František

MPK: H02G 3/00

Značky: odolné, zejména, kabelových, elektrárnách, hermetický, radiačně, utěsňování, jaderných, žíl

Text:

...lepením a jejich vzájemnými kombinacemi, přičemž jednotlivé těsnící zőny netvoří homogenní oelek.To může při aplikaci v primňrní části jaderných elektráren, kde při haváriích dochází ke kombinovanému namáhání armatur vlhko etí, teplotou, tlakom a radiací, mít za následok vznik apár mezi těsnicími nehomogemími materiály.vlhkost a dezaktivační oplachy pronikající postupně spárami snižují funkční vlastnosti kabelové armatury a mohou způsobit i...

Zapojení pro zařízení měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243671

Dátum: 15.07.1987

Autor: Korsa Bohuslav

MPK: H02M 5/451

Značky: kmitočtu, zapojení, měniče, zařízení

Text:

...generátor spínacích impulsů. Součtový člen je zapojen na zesilovsč. Na blokovscí člen je zapojen zdroj modulačního signálu e na generátor spínacích impulsůje zapojen blok pro zadávání ŕídicího úhlu.Výhodou zapojení je možnost pou žít motor na vyšší napětí. Tím se sníłí proudovd namáhání a dojde ke snížení tepelných ztrát. Rovne se podstatne zlepší cos fí a ke sníženípotrebného příkonu. Na připojenćm výkresu je uveden príklad v blokovóm...

Hydraulické závěsné vážící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243670

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pitter Zdenik, Capurka František

MPK: G01G 7/04

Značky: hydraulické, vážicí, závesné, zařízení

Text:

...provozní kapaliny, vytvoreného v čelní plole diferenciálního plunžru,přičemž shore je válec uzevřen sroubením opntŕeným záväsným elementem.Výhodou hydraulického závěsného váäícího zařížêłľtzoäle vynálezu je, že je možno pohotově vežit takřka veškerá břemena přímo na místě, bez převážení na stabilní váhu, všude tam, kde je možnost tyto břemena zvedat různými zdvihamími zařízením.Výhodou je také to, že zařízení má specifické uplaťłšäí jako...

Způsob bromace alkalické soli 2-nitro-1 ,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243669

Dátum: 15.07.1987

Autori: Marhold Vladimír, Vajtr Miloslav, Javurek Jioí, Salcman Ivo

MPK: C07C 79/18

Značky: 2-nitro-1, 3-propandiolu, bromace, způsob, alkalické

Text:

...nebo hz-dichlorethan nebo dichlormethan).Nebo je rozpoužtědlem alifaticlzy naaycený alkohol s 1 až 3 atomy uhlíku vo směsi a vodou v poměru na 1 hmot. díl alkoholu 0,3 až 3 hmot. díly vody (methylalkohol nebo ethylalkohol ve směsi s vodou).Jako vedľajší odpadní produkt vzniká chlorid příaluäněho alkalickáho kovu. Bromchlor se připraví snadno reakcí ekvimolárnich mnozstvi bromu a chloru ve vhodném rozpuětědle,přičemž se, podle typu...

Regulátor otáček asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243668

Dátum: 15.07.1987

Autor: Gergely Pavol

MPK: H02P 5/34

Značky: regulátor, asynchronního, otáček, motorů

Text:

...s ventilátorem je zapojen triak ,l a na teleso ventilátoru je připevnän snímač a vibrací. Výstup snímače 3 vibrací je připojen na impedanční měnič g se zesilovačem, který je přes usměrňovač 2 se zesilovačem, integrační článek á a převodník 1 stejnosměrněho napětí na fázový posuv .impulsů připojen na řídící elektrodu triaku 3.Zmenou fázovéno posuvu zapalovaclich impulsů pŕivdděnýoh na řídící elektrodu triaku 3 lze plynule menit výkon přiváděný...

Způsob chemicko-mechanického snížení úniku formaldehydu z materiálů pojených formaldehydovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243667

Dátum: 15.07.1987

Autor: Zelko Miroslav

MPK: C08L 97/02, B32B 33/00

Značky: způsob, formaldehydu, snížení, pojených, pryskyřicemi, chemicko-mechanického, formaldehydovými, materiálů, úniku

Text:

...sniäující únik formaldełwdu především z třískových desek, kde je těžiětě problému, byly nan-ženy například tzv. sulfadit (zahuštěné aulfitová výluhy vznikající při výrobě celulosy), melamín. fenol,dikyadiamid a mnoho dalších.Další postupy používají různé zábranové materiály - főlie, tapety a podobné. žádný z uvedených postupu neni zcela vyhovující, a proto se stále hledají nové cesty.Postup podle předkládaná PV používá jako materiál k...

Vahadlový závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 243666

Dátum: 15.07.1987

Autor: Bielik Ján

MPK: F16M 11/04

Značky: vahadlový, závěs

Text:

...podla zdvihací sily. Protože se v socialisticldch etátech pneumatické přístroje ani vhodná typy belancerd nevyrábějí, jsou do ČSSR dovážerw z kapitelisticldch státu, neboĺ používání pneumatickych přístrojů zevěěerąých na balancerech je velmi výhodná, zejmáne při apojování a upevňování součástí výrobků pomocí łroubů.Uvedené nedostatky odstraňuje vehadlový záves podle vynálezu, jeho podstata epočívá v tom, že úchytka, kterou prochází...

Spojka pro přesné vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 243665

Dátum: 15.07.1987

Autori: Štulc Petr, Michna Vladimír, Polášek František, Horváth Ladislav

MPK: F16D 1/06

Značky: vřeteno, spojka, přesné

Text:

...nrpřeene vreteno v celám jeho prostoru, a to bez ovlivnłní nelddoucími radíálními nebo axiálními silami. l( dalším výhodám patří vysoká torsní tuhost, výrobní jednoduchost a provozní spolehlivost.Pŕíiladná provedení spojky přesnóho vŕetena podle vynálesu je snázornäno ne pripojeniu výkrese, kde na obr. 1 je celková sohsmatíckd uspořádání spojky a ne obr. 2 je schematicky znaornłno jiná moiná uspořádání hřídele přeanćho vretena.spojka...

Zapojení spouštěcího obvodu pro elektronické zábleskové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243664

Dátum: 15.07.1987

Autor: Holata Vladimír

MPK: H05B 41/14

Značky: spouštěcího, zapojení, elektronické, obvodů, zařízení, zábleskové

Text:

...schéma zapojení a obr. 2 časový diagram funkce zapojení.První vstupní svorka L pro připojení na jednu stranu neznásmněného symchronizačního kontaktu fotografického přístroje, je pripojene na jeden vývod primárního vinutí transformátoru 1 (obr. 1)»Druhý vývod primárního vinutí transformátoru 1 je připojen přes omezovací odpor 1 na anodu tyristoru 1, na katodu první ochranné diody § a na kladnou výstupní svorku 2 pro připojení na...

Zařízení pro přerušovaný výstřik postřikovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243663

Dátum: 15.07.1987

Autori: Rybáo Oldoich, Frey Augustýn

MPK: A01G 25/00

Značky: výstřik, přerušovaný, zařízení, postřikovačů

Text:

...dopravní í výrobní nároky. Zařízení umožňuje přesné nastavení mnoiství procházející zúvlahovâ takutíny.Pro íntenzívní růat zavlažovarzdch kultur je možnost aeřízení množství ztvlahová vody a vzdálenosti doatříku podmínkou k vysoke vyulítelností jednotlq pôstební plochy. Dallí výhodou u zařízení je moznost použít taká větší množství výstříkových hubíc.Príklad provedení postříkovače s pŕerulovaným výetŕíkem podle vynelezu je schematíclq...

Zařízení pro krájení pečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243662

Dátum: 15.07.1987

Autori: Exner Milan, Miškovský Otto

MPK: B26D 3/18

Značky: pečiva, krájení, zařízení

Text:

...převodovóho ústrojí m, je upevněna apodní dvojice ozubených kotoučových nołů u, oddelená distanční vlołkou u.Spodní ozubené kotoučové nože A procházejí částí svého obvodu štěrbínemí Li kol, upravenými v boční stěnč 11, do dutiw vodící šachty 2, ze které vystupují itěrbinami Lg boku, probíhajícími v protilehlé boční stěně 12 vodící šachty g.Prostorem vodící šachty g, nad spodními ozubenými kotoučovými noži u, prochází neznázorněnými...

Zařízení pro vyprazdňování zásobníku sklizňového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243661

Dátum: 15.07.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: A01D 75/02

Značky: sklizňového, zařízení, stroje, zásobníku, vyprazdňování

Text:

...vyprasdňovdní zásobníku sklizñovőho stroje podle vynelasu je konetrukčnd velmi jednoduche, nevyžaduje řelení dodatečneho pohonu a žádný energetický příkon. ru vlastním provozu potom ne stroji nepŕekdší. ~Příklady provedení zařízení podle vynllesu jsou schemeticlq snlsornlny na pripojenem výkrese, kde na obr. I je narys jednoho provedení zařízení a na obr. 2 je narys detailuvýklopnóho zásobníku jináho provedení.Na rám g sklízňoveho stroje 3 je...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243660

Dátum: 15.07.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02P 1/40

Značky: stabilizaci, zařízení, buzení, stroje, regulace, synchronního

Text:

...15 g spětnovasebního členu 1 rggulačního obvodu napětí, na druhý vstup 11,3 čidla 111 frekvence vnitřního elektromotorického napětí synchronního stroje a na druhý vstup 13,3 čidla 13 činnáho výkonu synchronního stroje.Výstup L 3 čidls § budicího proudu synohronního stroje je připojen na vstup 2.1,prvního členu 2 pro oddělení stejnosněrné složky signálu a připojenáho svým výstupom 2,3 na první vstup 1 I 1 zssilovacího s stejnosmirnou složku...

. Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243659

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pelcman Václav, Cuc Vladimír

MPK: F16H 1/10

Značky: vlnovým, převodovka, reduktorem

Text:

...délku převodovky.Tato nevýhodu je odetreněne u převodovky s vlnovýn reduktorem podle vynélesu tím, že ne vnitřním plúlti, obklopujíoím pláět pcruäného ozubeného kole e spojeným s pevným osobený kolem převodovky, vslivě uložený vnější piest je pomocí oeezeného čepu e ěroubů s pružným ozubeným kolem souose spojen e je ne vnějlím povrchu opetřen prostředky pro přenos toćivého momentu, které umožňují spojené převodovky s hnarąým stroje při...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243658

Dátum: 15.07.1987

Autori: Zelenka Miroslav, Stejskal Jioí Brno

MPK: F16H 1/10

Značky: převodovka, vlnovým, reduktorem

Text:

...pro přenos točivého momentu, skracuje převodovku na možné minimum, eviak z bezpečnostního hlediska je nutné rotující plděř krytovat.Tyto nevýhody jsou odetreněny u převodovky p vlnovým reduktorem podle vynélezu tím,le ve vnějäím pleěti spojenýms pevným ozubeným kolem je lołisky zesunut vnitřní plélí. jež obklopuje pléšč px-uäného osubeneho kole, se kterým je pomocí osszeného čepu souose pevná spojen, přičemž dno vnitřního pléätě je...

Způsob přípravy modrofialového keramického pigmentu zirkonového typu s obsahem kondenzovaných fosforečnanů kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243657

Dátum: 15.07.1987

Autori: Paseka Ivo, Špalek Otomar

MPK: C01B 33/20, C01G 25/00

Značky: přípravy, obsahem, kondenzovaných, pigmentů, keramického, kobaltu, zirkonového, fosforečnanu, způsob, modrofialového

Text:

...mikrokrystslky dihydrogentosforednanu kobaltnatóho. Výchosi sme( ą ~ e po promísoní a sucha sshřívd rychlostí 5 až 10 °C/m 1 n na teplotu 750 s 900 °c, s,-vý Šfhodou na teplotu 500 až 850 °c, s výdrlí na toto teplot I al 3 h.vkalcineci nastůvají nejps-ve deľqdratační a kondenaační reakce u dihydrogenfosíoxjeěnanu kobaltnatőho. 0 d teploty 350 °c s neho posvolnaąvsnikd chemicky i tepolně stabilní cyklo-tetrarosforocnan dikobaltnatý.Tato...

Pneumohydraulický buchar s protiběžnou šabotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243656

Dátum: 15.07.1987

Autor: Hladík Vladimír

MPK: B213 7/02

Značky: pneumohydraulický, protiběžnou, buchar, šabotou

Text:

...s tehly 1. Jedna dvojice dvouramenných zvedacích pák E je pomocí těchto táhel 1 spojene e zvedscím válcem á hnacího ústrojí á druhá dvojice dvouramenxzých zvedaoích pák Q, uspořàdsní symetricky vzhledem k pO-r délné ose bucharu, je spojene prostřednictvím táhel 1 a třmene m, s pístem u vyvažovacího válce u kompenzátoru u.Prostor La, vymazaný dnem vyvažovaciho válce un a protílehle uspořádaným dnem pístu ug je vyplněn tlekovým médíem,...

Zařízení k oplachování předmětů kapalinou při jejich současné dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 243655

Dátum: 15.07.1987

Autori: Chládek Vladimír, Talafous Jioí, Španil Miroslav

MPK: C23G 5/04

Značky: předmětů, kapalinou, oplachování, současné, jejich, zařízení, dopravě

Text:

...bubnu, kdy dochází i k intenzivnímu połwbu součástí a oplechová kapaliny, narastá tím oplachový účinek v souladu s teorii, téměř exponenciálně s počtom vytvořených kaekád.Príklad provedení zařízení k oplachování předmětů kapalinou při jejich současně dopravě podle vynálezu je znázorněn na pčiložsrgých výkresoch, kde na obr. I celkový eohematicw nákres zařízení a na obr. 2 je znázorněn příčný řez přes zařízení, kdy tvar bubnu je čtver...

Elektromechanické impulsní zařízení pro listové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243654

Dátum: 15.07.1987

Autor: Horáeek Jaroslav

MPK: D03C 1/06

Značky: listové, elektromechanické, stroje, impulsní, zařízení

Text:

...horní a epodní lišty 35, 3 L, v nichž jsou v krajích oskotverłyHorní a spodní lišty u, 1 L jsou odpruäené pomocí tlečných pružín 1 L, JL. které se opírají jedním koncem o zadní výstupek 3 § nebo 3 L u horní, respektive spodní rozpěry 35,3 L a druhým koncern o horní lištu JA, 34.Horní a spodní rozpěra 3 §,stejné tak í horní s spodní odprułenć líěty u, 3 L jsou na hočnicích 31,vůči sobě sklonärw pod ostrý úhlem ž, jehož vrchol je na oee otdčení...

Alveolární kotva pro upevnění zubní náhrady

Načítavanie...

Číslo patentu: 243653

Dátum: 15.07.1987

Autori: Eerný František, Vrba Jan

MPK: A61C 13/273, A61C 13/30

Značky: náhrady, zubní, alveolární, kotva, upevnění

Text:

...ve třech pohledech znáeorněne trnová patentka, obr. 4 znázorňuje alvaolární kotvu se vlani jejímí částmi tak, jak je zavedene do dutiny alveolu včetne upevnění zubní náhrady.Kulelová kotevní vloika j lobr. la, lb/ představuje klasickou část eeetávajíoí z povráky tvoŕícího kuzele od vrcholu spätných trnů l, která je souose opatřene kuželovým otvor-eu g a od vrcholu opatřana do 1/3 výlky ztŕezem 1, který umožňuje po zavedení kotevního trnu ,LQ...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS HP-03

Načítavanie...

Číslo patentu: 243652

Dátum: 15.07.1987

Autori: Boueek Jioa, Chodák Antonín, Dostál Tomáš, Hyjánek Kvitoslav

MPK: C12N 5/00, G01N 33/53

Značky: hp-03, lymfocytární, myší, hybridom

Text:

...to major hietooomputibility ontigono produced by hybrid cell lines.Nature 266 550, 1977) klonovdni souboru hybridních buněk, voniklých nini buněk Wii myolomová linie P 3-X 63-Agm 653 o bunlk, skorých o slusny mi kmene 05781/10 (B 10),murovaných kŕenovou poroxidáoou.Výhodou hgbridomu je, e produkuje homogonn( protilátku, tov. protilátku uonoklondlni,ktorá je ochopne opeciticky reagovat o kŕenovou perozidáoou. l-bvbridom 10-03 do Joint...

Samočinný odlučovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 243651

Dátum: 15.07.1987

Autor: Pospíšil Jioí

MPK: F16K 24/00

Značky: ventil, odlučovací, samočinný

Text:

...jehlový ventil 3 s Jehlou s kruhovou zdvlsnou plochou g, na které je volně zavelen dvojčinxu plovákPŕĺi použití se~ zařízení pŕipoáí k potrubí anebo k těleeu šroubením příným anebo rohovým, zalroubovanýu do dna pláätě vždy tak, aby odlučovací ventil byl ve svislé poloee. Při odlučovaní plynu vahůru víkem 3, při odlučování kapalin vzhůru dnem.Při odlučoväní 911 ml IB Plovák í meme. kapaiínou a pŕitlečude Jehiu g úroveň s 9 ° aobícím tlakom...

Zařízení k snímatelnému upevnění ozdobného krytu disku kola vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243497

Dátum: 15.07.1987

Autori: Eerný Pavel, Hovorka František

MPK: B60B 7/06

Značky: ozdobného, upevnění, zařízení, snímatelnému, krytu, disků, vozidla

Text:

...3, jednak za vnitřní plochy ozdobeného krytu 1, což bude popsáno dále.Pružně přetvámý samostatný věnec 3 je vytvořen z umělé hmoty a setrvává, jak znázorněno na obr. 2 až 5, z vnějšího prsténcového okolku ý, poměrně tenkého a pružnějšího ve srovnání s tělesem g samostatného věnce 1, za účelom umoänění jeho zsklesnutí do prsténcověho průhyb 4 ráfku 5 disku g kola vozidla.k ráfku ž disku g,jakmi 1 e je samostatnú věneo v namontovaně poloze, jak...

Zapojení koncových stupňů mikrofonů a reproduktorů, zvláště pro dispečerské systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243496

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pelz Jaromír, Volek Milan

MPK: G08C 19/02

Značky: mikrofonů, stupňů, zvláště, dispečerské, systémy, zapojení, reproduktoru, koncových

Text:

...a regulačním vstupom g tőnového kmitočtu. Vstup ie mikrotonu je připojen přes pŕizpůsobovací stupeň 1 a stupeň g předzesilovače na vstup 33 tőnového kmitočtu regulovatelného zesilovače 3.Výstup n tőnovaného kmitočtu regulovetelnáho zesilovače 3 je jednak přiveden na vstup Q tőnověho hitočtu expendáru 53 i na vstup La tőnového kmitočtu komparátoru 3. Výstup ü zapojení komparátoru 1 je spoje se vstupem že jednotky ž určení regulačníchčasůo...

Způsob přípravy krystalické nehygroskopické ve vodě rozpustná soli benzothiazindioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243495

Dátum: 15.07.1987

Autor: Briestenský Jioí

MPK: A61K 31/54, C07D 279/02

Značky: rozpustná, vodě, krystalické, způsob, benzothiazindioxidu, přípravy, nehygroskopické

Text:

...a na časových intervaloch, ve kterých se lěčivo podlvá.V některých případech dúvkovú hladina nižěí ne je spodní limit uvedeného rozaezí aule být dostetećna, zatímco v jiných případech se mohou poułít vyšší dávky rozdělenć do několika malých dávok aplikovaných během dne.soli podle vynálezu se mohou aplikovat samostatne nebo v koabinaci s farmaceuticky vhodnými nosiči různými způsoby uvedenými výěe, v ěirokem rozsahu dávkevých forea, například...

Způsob tepelného štěpení 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243493

Dátum: 15.07.1987

Autori: Fähnrich Vladimír, Šídlo Josef, Karásek Zdenik

MPK: C07C 21/06, C07C 17/34

Značky: 2-dichlorethanu, tepelného, způsob, štěpení

Text:

...sloučenin, které se přidévají podle vynálezu, vztaženo na 1,2 ~dichoretanu, pak již není urychlující účinek dostačující. Při přídavku nad 5 hmotnostních, vztaženo na použitý Im-dichloretan je dosažítelny příduvný efekt menší než nevýhody, jako je například zvětäené množství vznikajících vedlejších produktůVýhodné se používá 0,005 až 1 1 hmotnostní, vztaženo na použitý I,2-dich 1 oretan. Při nižších tçxlotách štěpení v rozsahu od 350 do...

Způsob výroby benzanthronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243492

Dátum: 15.07.1987

Autori: Smrkovský Evžen, Duhaj Pavol, Kocandová Miroslava, Kocanda Vladimír

MPK: C07C 50/36

Značky: výroby, způsob, benzanthronu

Text:

...ee Me Iahuatit například pomocí filmová odperky a die n novu používat pro následující reakci.vynález objaeiují následující příklady, Díly znemenejí díly hmotnootaí a procent znuenejí prooeata hnotnoetaí.Do reakčního kotle opatřeného míohadlem a davkovací kapací nálevkou ae předločí 2 100 dílü 85 kyseliny aírová. Kapací nálevkg a kotol jsou vyhřívatelné a na začátku postupu ee propláchnou dueíkem. Do kyseliny sírová ae za míohání pridá...