Archív za 1987 rok

Strana 181

Zařízení k zjišťování nerovnoměrného rozložení hmot nástrojů k ose rotace zejména dřevoobráběcích řezných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251375

Dátum: 16.07.1987

Autor: Mužík Vladimír

MPK: B27G 23/00

Značky: rozložení, nerovnoměrného, zjišťování, zejména, řezných, zařízení, nástrojů, rotace, dřevoobráběcích

Text:

...essehe účinku dřovoebroolcíhe ndetreje. Zařísení, kroal určení úchylek při libovolnoa stenoveaí etadek, splňuje vlechu prevesal bezpečnostní podnínw trvalého provenovdaí v płidruleaých provošech k hlavní dřovořsko, nebo ndhytkořsko výrobl.Příkladad prevedení aařísení pre sjilłevoní nerovaoolrndho roslełeaí hnot nástroje k ooo rotaco. sejaoas dřevoolrdhecích celých ndstrojo. podle vynnlesu, je schenatícky sndoornllo na přilołeała...

Zařízení pro uchycení láhve nad lůžkem imobilního pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 251374

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kašík Bohumil

MPK: A61G 7/06

Značky: láhve, lůžkem, uchycení, pacienta, imobilního, zařízení

Text:

...nařízení je navíc konatrukčnd jednoduchy a lovu.Vyniloz a jeho účinky jaou blíia vyavdtleny v popise příkladu jeho provedení padlo přilolenoho výkroau, ktorý znázorňuje achomaticky v núryee nařízení pro uchycení lahve nad lužko inebilního pacienta podle vynilezu.Na čelní rán l poatele aa hlavu imobilního pacienta je připevnlna hraadiěka g, v níž je v pouadře otadnd ulelen konce-vy dep pravoúhle čeati a otednćho romínko 1. Otačmo ramínko 1...

Ovladač zavzdušňovacího ventilu rotační vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251373

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bejšovec Ladislav, Egert Gustav

MPK: F04C 29/00

Značky: ovladač, vývěvy, zavzdušňovacího, rotační, ventilu

Text:

...ventílen.Otvírdní o sovírdní zovoduiievocíhe ventilu je odvozeno od okeniíku dplndhe zhotoVoní, roep. rozblho vývovy o to snełiuje seřodlt do eocího potrubí vývlvy ozovírscí ventil o evlodonín odvozonýn od funkce zovzdulievocího ventilu.Příkled provedení zařízení podle vyndlezu je zndzornln no přípejeąých výkrooech 1 o 2. Výkreo 1 oohonotlcky zobrozujo poddluý řez vývłvou v níotl ,uloloní opojk pre přenos kreutícího nenonon z netoru no rotor...

Zařízení pro synchronizaci časových zdrojů seismologických a seismoakustických aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 251372

Dátum: 16.07.1987

Autori: Štverka Václav, Bigos Radomír, Maléř Václav, Novotný Zdeněk

MPK: G01V 1/16

Značky: synchronizaci, seismologických, zdrojů, časových, seismoakustických, aparatur, zařízení

Text:

...pŕipojen k bloku separaco poruch,jehož výstup je připojen k bloku kontroly času, jehož výstup je připojen k bloku zpoždění, opatřenému vývodem pro synchronizační impuls, přičemž předzesilovač s antenou, přijímač radiového časového signálu, blok separace poruch, blok kontroly času a blok zpoždění jsou připojeny na zdroj napájení a mimo předzeailovač s antenou 1 na zdroj hodinových impulsů.Zařízení přijímá radiový signál spolu s poruchovými...

Zařízení k ovládání přívodu vzduchu pro otočnou trysku vzduchového tryskového tkacího stavu se středovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251371

Dátum: 16.07.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: stavu, vzduchového, přívodů, prohozem, vzduchu, tryskového, trysku, tkacího, ovládání, zařízení, otočnou, středovým

Text:

...nevýhod známého zařízení je u zařízení podle vynálezu výhodné i to,že je kompaktní a nejsou problémy s těsností. Další výhody predloženého vynálezu jsou 138 trny z popisu příkladněho provedení znázorněněho na přiloženém výkrese, kde značí obr. l podólný řez zařízením a obr. 2 schéma ústrojí pro ovládání ventilů podle obr. 1.Täleea otočných trysek 1 (obr. t) jsou uložena známým způsobem ne konci hřídele 1,který je otočnä uložen na rámu stroje...

Nástroj na strojní obrábění hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251370

Dátum: 16.07.1987

Autori: Meluzin Jan, Kalina Jiří

MPK: B27C 1/00, B27G 13/00

Značky: strojní, nástroj, obrábění

Text:

...výhodou nástroje podle vynálezu o iroubovice je způsob obrábění například dřeva - vlákno materiálu jsou překrejována pod úhlem a nedochází k dosud obvyklému ýtípání. KPříkled provedení nástroje podla vynálezu je znázorněn na připojených obrázcích, kde nn obr. 1 je boční řez nástrojom s rovnoběžně uspořádenými noži, na obr. 2 je stejnýnástroj v osovém pohledu, na obr. 3 je v čelním pohledu znázorněno provedení nože e,ns obr. 4 je nüž z...

Zařízení pro ovládání prstencové lavice textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251369

Dátum: 16.07.1987

Autori: Černička Jozef, Nagyová Katarína

MPK: D01H 7/10

Značky: strojů, lavice, zařízení, ovládání, prstencové, textilních

Text:

...ve směru vyznačeném šipkou. Závěeny prvek g se na otočném kole 1 ohýbá do směru kolmého ke směru působení hmotnosti prstencové lavice 1. Na táhle 1 jsou po délce stroje upnuty další,na obrázku neznázorněná závlsy, pomocí nichž je postupně zavěšena celá prstencová lavice L. Táhlo 1 je pomocíNe pomocném kole 1 .je přes pomocný závesný prvek § přípojeno pz-otizávaží 2 nebo tažné pružina Lg. Rover-začni kolo 6 a pomocné kolo 1 ,jsou ulołemy na...

Diferenciální čerpadlo s hydraulickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251368

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vevera Jiří

MPK: F04B 5/00

Značky: hydraulickým, pohonem, diferenciální, čerpadlo

Text:

...Ke spodní přírubl z je přiveřeno přívodní potrubí j. Přes víčko i je k horní přírubě 1 přiěroubovúno teleso čerpadla g, které je v horní části opatřeno zpetným ventilem Q a závitovou přírubou 1.uvnitř tělesa čerpadla 6 je vložka válce 2 s průtočnými kanály 1 L, ktoré ústĺ do výstupního hrdla m. Vs válci l se połwbuje hnací píst u, ktorý je tvořen přívodní trubkou 1 |I, spojenou se spodním čelom JJJ s dolními průtočnými otvory Lg. Horní čelo...

Ostřikovací zařízení pro obráběcí a tvářecí procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251367

Dátum: 16.07.1987

Autor: Roubalík Karel

MPK: B05C 9/02, B23Q 11/12

Značky: zařízení, procesy, ostřikovací, tvářecí, obráběcí

Text:

...funkčních dílů zařízení a tím l značný rozsah volítelnoeti parametrů dávkovaného média při malých rozměrech celeho zařízení. Náročnosť. na údržbu zařízení je minimální i v dlouhodobám provozu a v případech. kdy použité médium má samo o sobě mazací vlastnosti, nevyžaduje prakticky žádnou údržbu ani v najnáročnejších provozních podmínkách. Tlečný nákružek, ovládadící pracovní píst, může byt ovládán libovolrąým způsobem.Způsob provedení...

Mycí pasta s odbarvovacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251366

Dátum: 16.07.1987

Autori: Marek Jan, Marková Dagmar

MPK: C11D 10/02

Značky: účinkem, mycí, pasta, odbarvovacím

Text:

...ekonomickou výhodou je jeho složení z výhradnä tuzemských surovín.Pasta podle vynálezu je vhodná pro pracujici v chemických, zvláätě barvářsląvch, textilních, textilně-chemiclqřch, hutních, strojírenských a jiných provozech a laboretořích a taká pro manueln pracujíci ve veřejmřch službách jako udržbáře, zámečníky, instelatéry, automechaniky, pradleny, gklízećląr, kadeřníky a pod. P ř I k 1 a d 1Dokonale se smísí 360 hmot. dílů mletého...

Pružicí ústrojí zápustkového bucharu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251365

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bouchner Bohuslav, Tobiáš Robert

MPK: B21J 13/06

Značky: bucharu, ústrojí, pružicí, zápustkového

Text:

...deska je opatřene spodníni vodicími čepy, procházejícími druhými vodicíni otvory sloupcd kovopryšových pruzin. Podle dellího význeku vynálezu se horní vodící čepy a spodní vodicí čem vzójemnč přesahují.Základní výhoda pružioího ústrojí podle vyndlezu spočívd v tou, že unoiňuje dosah-z ní stálého vedení všech kovopryžových pružin i při větších výkmitech než je výška jednotlivých pruzin.vynález je dále blíže popsán na příkladu provedení podle...

Prohozní kanál vzduchového tkacího stroje vytvořený profilovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251364

Dátum: 16.07.1987

Autori: Jadrný Václav, Svatý Vladimír, Kuda Vladimír, Joch Josef, Martinec Josef, Vystrčil Karel, Černocký Jiří

MPK: D03D 49/62, D03D 47/30

Značky: paprskem, prohozní, stroje, profilovým, vzduchového, vytvorený, kanál, tkacího

Text:

...mnolatví prohozního vzduchu, přičemž řešení podle vynálezu podržuJe výhodu papreku Jednoosuboveho,že totiž umožňuje při tkaní například hustá tkaniny dosáhnout vetäího přiblíäení rozpínek k profilovému paprsku. Umožňuje tak Jednoduchými prostředky upravovat prohozní kenál profilováho papraku podle potřeby různých druhů tkanin, meJmena při použití beuákrutových přízí.Podstata vynálezu Je lépe potrna z přiloženćho vykresu, který znázorňuJe...

Kosmetický prostředek pro ošetření nohou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251363

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bocková Hana, Šlechta Vladislav, Zlesák Ivan, Fiker Soběslav

MPK: A61K 7/32

Značky: ošetření, kosmetický, prostředek, nohou

Text:

...se předloäí 68,768 kg pitnú vody. ve které ee za teploty 65 až 80 °C rozpuetí 5 38 Glycerinu, 0,012 kg zdravom( nezávadného bez-viva a 0,2 kg trletanoleminu.Do tohoto roztoku se za etálého líchání připustí tuková fáze, zchladí se na 40 až 45 °C, přidá se 1 kg rastlinného extraktu z hřebíčku a 0,1 kg Z-brom- 2 - nltropropanatolu a dále ze míchání zchladí na teplotu 35 °c. Za této teploty e možno stáčet do prodejníchTakto vyrobený...

PlnIcí hmota pro trvanlivé pečivo, pekařské a cukrářské zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 251362

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kodet Josef, Pavouková Jaroslava, Ostermann Heinz, Ruttlof Heinz, Dywan Peter, Gehn Renate, Taüfel Alfred

MPK: A01D 2/08

Značky: plnicí, trvanlivé, zboží, pečivo, pekařské, cukrářské, hmota

Text:

...spočívnjící přčdevším ve vysoké homogenitč vodných disperzí a vysokú emulgační účinnosti.Podstatou vynálezu je plnící hmota pro trvanlivé pečivo, pekařaka a cukrářaké boží podle vynálezu obsahuje 3-8 i łmot. stuženého tuku, do 2 i hmot. emulučních látek,20-65 hmot. doplnkových a ochucujících látek a vyznačuje sa tím, Is sastlvá a 3-17 S hmot. enzymové modifikované nouky sestupně hydrolýzy proteínu l,|-7,5 S hmot. a stupném łwdrolyzy...

Způsob přípravy monoalkylesterů kyseliny acylaminomalonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251361

Dátum: 16.07.1987

Autori: Marek Miroslav, Gajewski Karel, Jarý Jiří

MPK: C07C 103/84, C07C 103/48

Značky: acylaminomalonové, monoalkylesterů, přípravy, způsob, kyseliny

Text:

...nutná rekrystalizace, ktoré je spojene s možností daknrbowlace kryetnlovanłho monoesteru, s tím se značłťýhi ztrátami a znečlätčníu produktu.Výhodou způeobu podle vynálezu je rovněž možnost opětovnćho použití, aplikovaného chymotrypainu, ot již volného/zuřazením ultrafiltrnce/ nebo imobilisovanćho. K výhodám postupu podle vynálezu je možno přičíet i značnou jednoduchou. udrłovíní pH reekční smhi přídnvkem uhličitanu amonneho nebo...

Drenážní rošt, zejména pro scezovací zařízení aparátů pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251360

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kittler Jiří, Kadlec Václav, Hűbner Pavel, Fáměra Jiří

MPK: B01D 23/02, B01D 29/10

Značky: drenážní, zařízení, úpravu, aparátu, rošt, zejména, scezovací

Text:

...zaslepen a nezaslepený konec vyvaden pláětěm aparátu. Radiální sběrač n-bokého průřezu může být Vytvořen svaí-ením hutních profilů U, I nebo L.Provedením drenážního roštu podle vynálezu se dosahuje rovnomenného průtoku upravované vody zrnitou náplní aparátu, což vede ke zlepšení účinnosti technologického procesu,zvyšuje se provozní spolehlivost, enižují se náklady nevýrobu i opravy a zmenluje se stavební výška aparátu.Na připojeněm výkresu je...

Bezpečnostní deštník

Načítavanie...

Číslo patentu: 251359

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pokorná Milada, Pokorný Antonín, Polák Jiří

MPK: A45B 25/02

Značky: deštník, bezpečnostní

Text:

...rukověti zsjistí.Dále Jsou známá zsjiětění volných koncu etŕelníeh tyček, u nichž kotouč uspořádaný v rukojetią. na ktorý působí síla tlakové pružiny, přitlečí volná kruhové konce střeiních tyček pod nákružek vjtwrož-ený v rukojetí směrem k podělné ose rukojetí. Pro uvolnění volných koncu středních tyčak Jsou upravený dvě večky, pdsobící na odpružený kotouč, ktoréNevýhodou všech výše uvedených zajištění volných koncu atřelních tyček de vysoký...

Zásobník na jemnozrnné sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 251358

Dátum: 16.07.1987

Autor: Svěrák Tomáš

MPK: B65G 33/00, B65G 65/34

Značky: zásobník, sypké, jemnozrnné, materiály

Text:

...dle ON 69 032, tedy v I d, šířka pásu s.1 e však užäí, než se používá u pásových míchadel, Je volena v rozmezí 0,02 až 0,1 násobku průměru vypouätlciho otvoru d zásobníku l a pochopitelně Oborové normě neodpovídá poloha míchadla v nádobi, stanovená na relativní hodnotu stenové vůle k průměru míchadla 0,025 Řatímco při provedení dle vynálezu hodnota Je řádovč větší.Všechny tyto změny oproti norme Jsou dámy požadavkem, aby, pásová...

Elektromagnetický spínací jistič

Načítavanie...

Číslo patentu: 251357

Dátum: 16.07.1987

Autori: Špalek Josef, Kučera Stanislav, Dymeš Lubor

MPK: H01H 73/44

Značky: elektromagnetický, jistič, spínací

Text:

...,jednak k možnosti výroby velni Jednoducháho tvaru ovládacího ěepu s tí i konstrukčně nenáročneho uspořádání ovládací části. Vedle snadné montáže ,je výhodne i zjednodušene uložení ovládacího čepu, nebot nezáleží na dodržení rozměrových požadavků.Zvláštl výhodne ae take uložení ovládaoího ěepu s hlediska jeho vystupující části,nebot při spínání a rozpínání se iní zdvih pružnáho sretsčního členu s tí Je i ožná snadno rozeznat, kdy le Jistič...

Uzávěrka diferenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251356

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pospíšil Jiří, Patera Josef

MPK: F16H 1/44

Značky: diferenciálu, uzávěrka

Text:

...popřipedi keildd se dvou hnacích náprav zemního etroJe zabezpečená před nndmlrným nnmúháním v důsledku velkáho přenâdeneho hneciho momentu.Na připoJen-nyoh výkresech Je schematicky zndzornlnu se přikladu Jednoho provedení uzúvlrka dirersnciálu. kde ne obr. I Je podőluý řez uzdvlrkou a tllesem dirersmciňlu e mi obr. 2 Je čístečný zvltielł řez spoluznbirejicím ozubením uzúvärky.Uzňvörka diterenciülu podle obr. | ee skládá se dvou taliřovýoh...

Pohon lineárneho dávkovače pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251355

Dátum: 16.07.1987

Autori: Žežulka Aleš, Poláček Bohdan, Podolák Miroslav, Hořánek Ivan

MPK: G01N 30/16

Značky: dávkovače, pohon, kapalinovou, chromatografii, lineárneho, vysokoúčinnou

Text:

...stejnosnčrndnu zdroji přes dvoupólový spínač a konatační spínač.He připojendn výkreeu je echenatichv andzornčn realizovaný pohon podle vyndlezu. K eznhendnu převodu § je připejen krokový notor 1 a kolektorový notor g. Krokový notor l je připojen ke zdroji 1 pulsů přee epínač 1.Ľňlektorevý notor z je připojen 15 a etejnoenlrndnu zdroji. á přee dvoupôlový spínač i a konutační spínač 1. Při nepautdn spínači j, (tj. praoovnín zdvihla) je krokový...

Způsob přípravy impregnační hmoty pro výrobu lešticí folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251354

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mokrý Jozef, Houžvička Jindřich

MPK: B24B 13/02

Značky: lešticí, výrobu, způsob, přípravy, hmoty, impregnační, fólie

Text:

...hó-hexaadiol, etylandianin, nuanotylendinnin, totranatylnn-dianin, etanolania, aiatanolania, propanolanin a pod., ala i aronaty, jako například difcnylnatandianin.Jako kotalynatoru lao le poulít triotwlondienlnu ll, H-dinotylcyklehoqíanina,trietanolaninu, IA-dinatylpiparaninu. Polyurotanový alnatonar jo u noino nadifikovat inokyanuxitovýni kruhy. ktore vznikají aoubllnl n polyurotanovou reakcí působení tri-v nerizočních katalynatonl Jako...

Pera pro zapisovací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251353

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kučera Josef, Šenk Vilém

MPK: G01D 15/16

Značky: prístroje, zapisovači

Text:

...trubičky vnitřní a trubićky vnijěí do zásobníku je mezera e vnitřní ěířka podtlekového kapilárního systému je větlí než 1/4 a mensi než 3/4 vnitřní šířky zásobníku. Zásobník se plní přes psací kapiláru.Pera svou konstrukcí zeručují zápis bez kaněk, bez rozpíjemí a propíjení čáry přes papír, čímž se zamezí nekvalitnímu zápisu. Jsou použitelná v rozsahu teplot O °C až 50 °G,v krajním případě i 60 °CJJsou odolná i proti kolíeání teplot....

Okenní dílec lehkého obvodového pláště se samonosným základním rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251352

Dátum: 16.07.1987

Autori: Brož Karel, Fischer Viktor

MPK: E06B 1/04

Značky: obvodového, pláště, samonosným, lehkého, základním, dílec, rámem, okenní

Text:

...s nosnym rámom okenního dílce, při dodržaní vsech ostatních závazných parametrů platných pro okenní dílec.Přehled provedení dla vynálezu .je nnázornün na přiloženych obrázcích, kde na obr. 1 je celkový pohled na Okenní dílec, obr. 2 znázorňuje svialý řez okanní části, obr. 3 vodorovný řez Okenní části lehkćho obvodového plášte s přerušeným tepelným mostom.l( záklednímu rámu obvodového dílce jj, .je přivařen tenkoatěnny uzavřený profil li a...

Lepiaca zmes na báze močovinoformaldehydovej živice se sníženým únikom formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251351

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kellner Michal, Lipka Radislav, Lipovský Ladislav

MPK: C08L 61/24, C09J 3/16

Značky: močovinoformaldehydovej, sníženým, živice, únikom, formaldehydu, báze, lepiaca

Text:

...Nishino, S. Jap. pat. 71 29 763 /197 l/ používal guanidin a jeho deriváty. Ludwig, C. a shout, A. USP 3 658 /1972/ používal Iignosulfonany /obdoba prípravku Sulfadit,ktorý navrhol Kubín a kol./. Higuchi, K. Jap. pat. 73 103 705 /l 975/ používal amoniak, fosforečnan amonný. Dimun a kol. /AO 239 368/ používal peroxidy. Dále byl navržen oxalátPodla tohoto vynálezu sa dosahuje zníženie úniku íormaldehydu tak, že sa k lepiacej zmesi pridá zmes...

Disperzní lepidlo na bázi akrylových kopolymerů zejména pro stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 243700

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dvooák Vít, Holubec Miloslav

MPK: C09J 3/14

Značky: kopolymerů, bázi, lepidlo, stavebnictví, disperzní, akrylových, zejména

Text:

...pro leponí keramických obkladů, tenkoetlnuých eoklů, lehčených polystyrenových panalů, mozaikových parket. apod. na sillkdtovd podklady. oeinkocemenv. a drevo. Je poulitelnć l. pro vytnelovdní a utleíovdní Franklin prdchodů inetalećního zařízení,zdravoteohníky apod., pŕiěen odoldví povätrnoetnín vlivů a je luygíenicky nezávadné.Jeho hlavní výhoda spočíva v ton, a při. lepení ehora uvedoných-Iatarlñlů na svtslé plochy nebo stropy není...

Zařízení pro snímání změn zatížení náprav návěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243699

Dátum: 15.07.1987

Autor: Merenda František

MPK: B60T 7/12

Značky: změn, zařízení, náprav, snímání, zatížení, návěsu

Text:

...podstata epočívá v místění uhla edtěłového regulátoru v geometrické etředi roechodu a rosvoru kol. Při tomto řelení dochází jen k pohybu v bodů uchycení tdhla půaobenín nadšení, avlak vliv kinematiky de vyloučen.Na základě řeleni podle vynálezu je jízda e návleea bezpečná Jak pro řidiče a soupravu, tak pro ostatní účastník eilničního provozu.Princip ŕeleni do patrny z pf-ilolenćho výkreeu. Uohycení úpravy přední ,L a napravy zadní ,LL je...

Způsob výroby jader magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 243698

Dátum: 15.07.1987

Autori: Cejnek Milan, Dobeš Vladislav

MPK: G11B 5/147, G11B 5/10

Značky: magnetických, výroby, způsob, jader

Text:

...se súzeným průresem stredního dílu, na obr. 2 je názor-něm blok ueder v půdorysu e čústečnem řezu, na obr. 3 ua viacnásobný sdružení obrazec zobrazeny v nárysu, ne obr. 4 ue nskreslm vícenásobný sdrulený obrazecv pudorysu, obr. 5 znázorňuje blok under v nárysu Lčástečnćm roku spolu s mechanickými síleníJctorě působí pri. lepení, na obr. 6 ue nekreslen blok under v bokorysu a řezu spolu se silami působícímí pri. odděloviní under se zúžerąýn...

Sklo s vysokým indexem lomu a vysokého spektrálního prostupu vhodné zejména pro výrobu optických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 243697

Dátum: 15.07.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: C03C 13/04

Značky: výrobu, vysokého, spektrálního, vláken, prostupu, vysokým, zejména, vhodné, indexem, optických

Text:

...45 i oxidu barnatěho Ba 0. 0 až 15.5 oxidu vdpenotóho Gao, 0 až 15 i oxidu atrontnatćho S 10, 0 al 12 S oxidu hlinitého M 203, o až 12 S oxidu tantolidndho T 9205, 0 až 8 5 oxidu thoričitćho T 1102, 0 až B SI oxidu oirkoničitdho 2 x 02.Součinitel ddlková teplotni roztažnosti uAnglický patent č. 1 027 958 uvádí sklo složení ve hotnostni koncentraci 25 až 40 i oxidu lcŕeuičitého S 102, 0 až 30 i oxidu horitóho B 203, 15 až 45 S oxidu barnatého...

Mechanismus pro ovládání polohy opěry sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243696

Dátum: 15.07.1987

Autor: Karásek Richard

MPK: B60N 1/02

Značky: ovládání, mechanismus, sedadla, opěry, polohy

Text:

...na pripojenych výkresoch, kde obr. 1 predstavuje nárye mechanizmu pro ovládání polohy opery sedadla, obr. 2 představuje podělnú řez mechenismem, vedený podel roviny A-A,znázornená na obr. I.Mechanizmus pro ovládání polohy opery sedadla anázornerü na obr. 1 o obr. 2 je tvoren sklopnou bočnicí L, přivařonou k rámu opery u, pevne spojenou e vnitřním ozubením i. zebírajícím do vnejeího ozubení g, pevne spojeného s pevnou bočnicí z a s...

Podpůrný mechanismus ingotu pro zonální tavicí aparatury s proměnnou délkou manipulační komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243695

Dátum: 15.07.1987

Autori: Ševeík Karel, Wais Stanislav

MPK: C30B 15/30

Značky: tavicí, manipulační, zonální, aparatury, délkou, mechanismus, komory, podpůrný, ingotu, proměnnou

Text:

...takže neprodluiuje její konstrukční délku. Umožňuje automatické e plynulé nejíždění na konueovou část ingotu, takže nemůäe dojít při dosednutí k ohrožení rústu monokrystelu.Na výkresu je znázornens v řezu část sonální eparetury s měchovou manipulační komorou,se zavěěeným lngotem e podpůrným mechanlemem ingotu v klidově poloze.Na hřídeli z rotsce držáku ingotu ,Li je pevné nasezena ochranná miske 3. V ochranné misce 3, jsou svísle a suvně...

Způsob přípravy hnědého kypového barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243694

Dátum: 15.07.1987

Autori: Miletín Jioí, Špaeek Zdenik

MPK: C09B 1/48, C09B 5/28

Značky: přípravy, hnědého, kypového, barviva, způsob

Text:

...tom, že po karbszolizsci v prostredí kyseliny sírová 95 si olea s obsahom 5 i kysličníku sírováho, s výhodou v lqselině sírová 98 až 100, se pŕídavky zřoděná kyseliny sírová nebo l vody upraví koncentrace kyseliny sírová v ksrbazolizační směsi na hodnotu 80 až 90 , s výhodou B 3 si 87 i.Rozpłálením izolovanáho sulfdtu do vody, oxidací suspenze v kyselám prostředí nspř. alkalickými ohlorečñsrxy s úpravou odťiltrovanáho produktu na formu...

Zařízení pro dopravu a upínání dřevěné stojky klínovou stropnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243693

Dátum: 15.07.1987

Autori: Benža Dušan, Zahrádka Zdenik, Maštalío Antonín, Tesaoík Rudolf, Panáeek Karel, Ošlejšek Oldoich, Zahrádka František

MPK: E21D 15/58

Značky: stropnicí, dřevěné, zařízení, stojky, klínovou, dopravu, upínání

Text:

...pomocí jednoho čepu na ěkrebúkovou nádobu, kterou je porub vybaven, nemusí být použito samostatné zařízení pro dopravu výztule do porubu.Odnímateląým připojení zařízení podle vynálezu na äkrahákovou nňdobu se zajistí konstantní vzdllenost etojkořadí od uhelnáho pilíře, ktorý pri rozpojovdní àkrabákem tvoří kŕivku ve tvaru oblouku.vytvorením konstantní vzdálenosti prvního stojkořadí od pilíře a zaklínovdním výztuže se znsčným předpětím, což...

Přídavné zařízení pro lícování tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243692

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kopal Ladislav, Soukup Vladimír

MPK: B21D 43/26

Značky: materiálů, lícování, tyčového, přídavné, zařízení

Text:

...v této základní desce jsou zakotvermy konce nejméně dvou vodících tyčí, na nichž je suvně ulozene lícovací deska,spojená a ovledacím prvkom, opatřeným tdhlam, která je spojene s jedním koncem náetavce,zajiětěnáho na druhém konci stavitelnou pojistkou.Výhodou predmetného přídavneho zařízení je především skutečnost, ie odstraňuje ryzicky namähavou e nebezpečnou práci při součesnôm zvýiení produktivity práce.Příkladné provedení přídevnáho...

Průchod termočlánku pláštěm tlakového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243691

Dátum: 15.07.1987

Autori: Barák Jaroslav, Zajíeek Josef

MPK: F28F 9/00

Značky: termočlánku, tlakového, průchod, aparátu, pláštěm

Text:

...mohou být. středěny pomocí trubky z izolsčního materiálu navléknuyé ne äroub spojující pŕírubu e záslepkou.Výhoda průchodu termočlánku podle vynálezu spočívá v dokonsľłéąrořěsłněni a použrtel- A nosti pro aparúĺvpracující s vyšším tlakem. ~, - .~°. vh. 4 v n N , . -, . . u , Na vykresu jeznúzbřnąěnpříklad provedení průĺžłiíýdiĺ .dvou termočgľlánkü pl-áštěm tlakovéhoV tlakověm pláěti zije vytvořen návsrek, vrěÍ dl-os přírubou 4, ns...

Sedadlo, zvláště opěrák sedadla motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243690

Dátum: 15.07.1987

Autor: Petrášek Petr

MPK: H60N 1/02

Značky: opěrák, sedadlo, vozidel, motorových, zvláště, sedadla

Text:

...jeho snadné montáže a demontáže.Podstata sedadla podle vynálezu epočívá v tom, že nosne část obsahuje podpěru vytvořenou v jejich okrajových částech ve tvaru U-prorilu, kterým prochází rám uspořádaný mezi dnem U-profilu e vloäeným hŕehenem.vložený hřeben je opetřen bočními výatupky, zesehujícími do uchycovscích otvorů v bočních stenách U-protilu. vložený hreben je rovněž opetřen ustsvovecími žebry, přičemž rám doléhá ne uetevovací žebre e...

Zařízení pro přesné stříhání drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243689

Dátum: 15.07.1987

Autori: Novotný Pavel, Hrzán Emil

MPK: B21F 13/00

Značky: zařízení, přesné, stříhání, drátu

Text:

...nulovou hodnotu. Nelisovawui výněnąýní vloäkení je najíětěna jednoduchá obnova etřlňných čelistí.Hlavním prednostu. vynálezu je vysoká kvalita stříhané plochy, kolmoet a .rovinnost ženu, nízká pořizovací a provozní náklady. Další výhodou je vysoke životnost zařízení.Príklad provedení zařízení ne přesné stříhćní drútu je zobrazen na přípojenám vykreeu, kde je znáaorněno teleso m, ve kterém se pohybují čelietí L, a a přidrioveče 3, g. Ponyben...

Zařízení pro automatickou regulaci vlhkosti pásma keramické hmoty u lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243688

Dátum: 15.07.1987

Autori: Blažek Luboš, Urban Jioí

MPK: G05B 13/00

Značky: vlhkosti, automatickou, keramické, pásma, regulaci, hmoty, zařízení

Text:

...zeřízením ee uzmvírm prívod vlhčícího módie v płípzdä zmetevení lieu, nebo pri výpedku elektrickdho proudu, bez riad. Ne pñívodním potrubí vlhčícího eau je te umteten filtr vlhčíoího Iídâm, hlmvni vody.Zařízení bude blíle vyevltleno pomocí výkreeu, který zndzorňude eohdme zarízení pro automatickou reguleoi vlhkosti pdeme keremicke noty u lieu. Ne pdemu 5.1, zprecovdveud hmoty, vyetupuaící z lisu á, as snímač L tuhosti hmoty, který odporovým...

Sonda k měření vlhkosti sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243687

Dátum: 15.07.1987

Autor: Sodomka Miloslav

MPK: G01N 25/56

Značky: vlhkosti, sonda, měření, materiálů, sypkých

Text:

...čidlo absolutní vlhkosti vzduchu, napr. lithiumchloridová, kte-s je s ochranným kolem spojene základnou, k ni je dále pŕipevněn závěs sondy, obvykle duty, sloužící pro uložení pŕívodních vodičü.Teplotní čidlo, s výhodou pletinový teploměr nebo polovodičová dioda, je umístěno mimo prostor ochrannéhekoěe napriklad v dutám závěsu sondy.Vyhodou sondy podle vynélezu je nezávislost údaje na stupni stlačení měŕenćho materiálu, nezávislost na...

Způsob výroby tvarovaného stínění pro galvanoplastické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 243686

Dátum: 15.07.1987

Autori: Holub Jaroslav, Vonášek František, Trepková Emilie

MPK: C25D 1/00

Značky: výroby, stínění, tvarovaného, galvanoplastické, způsob, účely

Text:

...jednoduěit výrobu těchto stínłní. Pro jejich prípravu lze pouzit přímo galvanoplasticky model, aniž by jej bylo třeba jakýmkoliv způsobem upravovat, pŕičemłjs možno tsntýž model po přípravě stínění znovu použít k původnímu účelu. To mi za následok značne snížení výrobních nákladů,vláitě pak pri výrobe galvanoplastických otisků členitych dílcü a torom.Stínćní je možno mimo to vyrlbět s vysokou přesností, přičemž i velmi členitó tvary lze...