Archív za 1987 rok

Strana 180

Spirální těleso jednostupňových odstředivých čerpadel s dvoustupovým oběžným kolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251415

Dátum: 16.07.1987

Autori: Večeřa Josef, Trnka Josef

MPK: F04D 29/40

Značky: jednostupňových, kolem, oběžným, těleso, spirální, dvoustupovým, odstředivých, čerpadel

Text:

...čerpané kapaliny k protilehlé těsnící ploše radiálního nákružku.Konečně je podstatou vynálezu, že druhé vnitřní víko na protilehlé straně dvouvstupového oběžného kola je tvořeno radiálním nákružkem, jehož vnitřní průměr je na úrovni těsnících kruhů.Vyšší účinek řešení spirálního tělesa podle vynálezu oproti uvedeným známým řešením spočívá v tom, že zatížení vnitřních vík od přetlaku v čerpadle není přenášeno na šroubové spoje, takže...

Zařízení pro synchronizaci elektricky řízeného strhovacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251414

Dátum: 16.07.1987

Autor: Teska Jan

MPK: G03B 21/44

Značky: strhovacího, mechanismu, synchronizaci, zařízení, řízeného, elektricky

Text:

...podle vynálezu je echematicky znázorněno na přiloženém výkresu. Z něho vyplývá,že pomocí lineárního elektrického motoruje zajištován pohon251 414 rotační závěrky l, podávacího válečku g i zádržného válečku 3. Filmový pás 2 je ve vodítku 6 s vytvořenou okeničkou 6 ł strhoo ván hrotom lg drapáku 12 elektronicky řízeného etrhovacího predne/muj,který je ovládán řídicím obvodem u. Před rotační závěrkou l v místě okeničky 6.|, je v držáku g...

Lapač zpětného proudu olejových par v difúzní vývěvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251413

Dátum: 16.07.1987

Autor: Egert Gustav

MPK: F04F 9/06

Značky: difuzní, lapač, proudu, výveve, olejových, zpětného

Text:

...podobného tvaru vnějšího pláště difuzni vývěvy a je Umístěno v jeho blízkosti.Rozměry lamel jsou upravený tak, že vnější průměr spodní lamelya vnitřní průměr horní lamely tvoří mezi vstupním hrdlom sací příruby a činným prostorem tryskového systému vývěvy opticky neprůhlednou překážku. Přitom soustava lamel spojených žebry uůže být rozdělena z montážních důvodů ve vertikální rovíně na dvě shodně poloviny. uHlavní výhody zařízení...

Svazková příze ze staplových vláken, způsob výroby této příze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251412

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fajt Ludvík, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/12, D01H 1/13

Značky: staplových, zařízení, svazková, této, způsob, tohoto, vláken, příze, způsobu, výroby, provádění

Text:

...se vrotujícím proudu tlakového vzduchu spolu e oetatními vlákny vzájemné kříží a přepáaávají a vytvářejí obalovou komponentu, volně obepínající nopravýn zákrutem kroucenou jádrovou komponentuo Tato obalové komponente se následnou průběžnou anulací torzních síl nepravého zákrutu v jednoeměrné pravidelné zákrutové šroubovici utehuje na povrch jadrové komponenty a stahuje průřez obou vlákenných komponent.Svazková příze vyrobená ehora uvedeným...

Třídicí plocha vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 251411

Dátum: 16.07.1987

Autor: Turek Otakar

MPK: B07B 1/46

Značky: vibračního, třídiče, plocha, třídicí

Text:

...vzhledem k je jich provedení a požadavkům na oprecování vysoké e výrobe rámů náročná na přeenost.Nevýhody dosud známých třídicích ploch toho druhu jsou odstrem näny třídicí plochou vibračního třídiče z pružného materiálu ulo ženou na nosnén rámu z U profilů, podle vynúlezu, jehož podstata spočívá v tom, že díly třídicí plochy jsou opetřeny na obou svých~ podělných stranách drúžkou pro nosný rám a vytvarovenými otvory pro sponu. Spona má nad...

Montovaný sloupový systém nosné konstrukce budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251410

Dátum: 16.07.1987

Autor: Witzany Jiří

MPK: E04B 1/04

Značky: sloupový, budov, systém, konstrukce, nosné, montovaný

Text:

...do celku,na jejichž shlaví jsou uloženy stropníłdeokově hlavice, na nichž jsou uldüeny deskové podporové nosníky, probíhajíoí v praveůhlé síti od jedné stropní deskové hlavice ke druhé. Mezi deskovými podporovými nosníky je pravoúhelníkové stropní pole, které je vyplněno jednotlivými prefabrikovanými stropními dílci, spojené navzájomNosný sloupový systém podle vynálezu využívá v podstatě dvou príncipů vyšší tuhosti podporových pruhů...

Způsob výroby elektrografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251409

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hošek Jan, Vlachovský Vladislav, Formánek Jan, Joura Petr

MPK: G03G 5/08

Značky: elektrografických, materiálů, výroby, způsob

Text:

...řízenou vydatností. Systém polevu obvykle spočívá v nanášení elektrografickě disperze pomocí rotujících válců na celou šíři papírová podložky. Těsně za nanášecím místem následuje formovaní nánosu do stanovené síly a rovnoměrnosti. To je obvykle prováděno spirálovou raklí a nebo dalšími válci s nastavitelnou polohou. Při formovaní nánosu se přebytek disperze stírá zpět do polěvací misy. Po polevu následuje sušení v impaktní sušárně. V...

Způsob zpracování síranových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251408

Dátum: 16.07.1987

Autori: Přibáň Václav, Zubček Ladislav, Hinterholzinger Otto, Novák Luboš, Baloun Stanislav

MPK: C01F 11/46

Značky: síranových, roztoku, zpracování, způsob

Text:

...úplnému převedení všech složek obsežených ve zpracovávaných roztocích v hodnotné využitelné produkty, zejména na síru a koncentráty kovů,vychází použití postupu podle vynálezu pro většinu typů síranových roztoku ekonomicky velmi příznivě ve srovnání s postupy běžně používanými.Koncentrovaný roztok barnaté eloučeniny, zejména eulfidu,hydroxidu nebo chloridu, se sísí ve etechiometriokém poměru vzhledem ke koncentraci barya a žádené míře...

Uzavírací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 251407

Dátum: 16.07.1987

Autor: Podhola Miloslav

MPK: F16K 24/06

Značky: ventil, uzavírací

Text:

...dutiny ve spodní části třmenového tělesa g, která je propojeną na obvod třmenového tělesa g. Šipkou A je vyznačen směr toku kapaliny ventilem. Zavzdušňovací otvor je označen Q. Na obr. 2 je nakreslena část vřetena , na kterém je vyznačeno jedno z možných provedení podélných otvorů. Těleso 5 samozavzdušňovacího pruži nového ventilu na obr. 3 jev provedení jako u běžných nátrub kových ventilů. Kuželka 1 je v běžném provedení, doplněna v...

Hlavice bezprůvlakových stropů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251406

Dátum: 16.07.1987

Autor: Wünsch Josef

MPK: E04B 5/43

Značky: hlavice, bezprůvlakových, stropů

Text:

...chybu. Stropní hlavice podle vynálezu je všeobecně dostupnější- 3 251 406 a cenově výhodnější než dosud známé předepnuté ovíjeně hlavice,protože je vytvořena z podstatné menšího prefabrikátu. Výroba tohoto prefabrikátu se obejde bez ovíjecího zařízení a jeho doprava na staveniště je levnější. Menší únosnost nepředpjaté hlavice se může vyrovnat zvětšením tlouštkystropní desky, což při stávajících cenových relacích vychází nakonec levněji....

Zapojení pro potlačení šumu ve výstupním signálu tenzometrického můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251405

Dátum: 16.07.1987

Autor: Lebduška Petr

MPK: H03H 17/00

Značky: šumu, výstupním, tenzometrického, zapojení, můstku, signálu, potlačení

Text:

...změnykmitočtu řídícího signálu. iÚčinek vynálezu se projevuje intensivním potłačením šumového spektra výstupního signálu včetně různých rušivých kmitočtů,jako důsledku,např. impulsní tyristorové regulace. Při změně kmitočtu elektrického napětí napájejícího tenzometrický můstek se souběžně mění i kmitočet signálu ovládajícího hřebenový filtr, který se tím samočinně doladí na nový kmitočet. Pokud není kmitočtová změna tak veliká, aby nový...

Přístrojová skříňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251404

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kortán Miroslav, Janečková Bianca, Tauer Vladimír

MPK: H05K 5/00

Značky: skříňka, přístrojová

Text:

...část a mezi nimi jsou na bocích výlisků l umístěny vnitřní drážky 1, přičemž jednu boční hranu výlisku ł zakončuje okrajová drážka 2 nebo její část a druhou boční hranu okrajová pero Q nebo jeho část, přičemž na vnějších stěnách jsou boční rybiny 1, X 2 C 251 404vdo kterých zapadají spojovací spony § a u poslední drážky 1jsou větrací otvory 2 . .Přístrojová škříňke je např. využite u měřícího přístroje Galvex. Přední panel je vyroben z...

Způsob přípravy obalů pro kapalné chemikálie zvláštní čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251403

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kunert Ivan, Holemý Karel, Kurka Petr, Rous Bedřich, Kalusová Drahomíra, Hejtmánek Ivan

MPK: B65D 1/00

Značky: čistoty, obalů, chemikálie, zvláštní, kapalné, způsob, přípravy

Text:

...obalů pro kdpulné chemikálie zvláštní čistoty, jehož podstata spočívi v ton, že se obal nejprve propláchne demineralizovanou vodou získnnou s výh hodou reverzní osmôzou a mikrofiltrací přes Iiltr s maximální velikostí pâů 1 /u, mající specirický odpor ençoň 10 Mohm.cn l a obsahjící smáčedlo za působení ultrazvuku, nčež se obal propláchne výše uvedenou vodou bez smáčedla. Demineralizovaná vodu . obsahuje minimálně 0,05 hmotnostních...

Příchytka krabicové elektroinstalační rozvodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251402

Dátum: 16.07.1987

Autori: Baloun František, Luzum Jaroslav

MPK: H02G 3/00

Značky: rozvodky, elektroinstalační, krabicové, príchytka

Text:

...by došlo ke sjednocení a možné normalizaci přichytek. Vpřipadě, že.příchytka bude vyrobene z umělé hmoty dojde ke zvýšení bezpečnosti těchto rozn vodů, v důsledku nevodivosti materiálu příchytky a k podstatnému snížení-výrobní ceny. .Příklad provedení příchytky krabicové elektroinstalační rozvodky podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, kdeobr. l znázorňuje pohled shora na přichytku ve smontovaném stanvu na nosnou lištu, obr.2...

Zařízení ke zkypření propustné zeminy při zahrnování drenážního potrubí strojem bezvýkopové technologie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251401

Dátum: 16.07.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: E02B 11/02

Značky: bezvýkopové, strojem, zařízení, zahrnování, potrubí, propustné, technológie, drenážního, zeminy, zkypření

Text:

...propuetné zeminy při zehrnování drenážniho potrubí strojem bezvýkopovć technologie podle vynálezu je docilováno vyšąi úñinnosti snižením spotřeby energie v důsledku vypuätění tažného mechanizmu z provozního cyklu,sniženim pracnoetí, zjednodušením organizace výstavby a tím i vyšší efektívnosti.Příklad provedení zařízení ke zkypřeni propuetné zeminy podle vynálezu je schematícky znázorněn na připojeněm výkresu,kde je celkový pohled z...

Zařízení k upevnění hmoždinek ve tvaru šroubovice do forem na výrobu stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 251400

Dátum: 16.07.1987

Autor: Zatloukal František

MPK: E04G 15/04

Značky: tvaru, forem, šroubovice, zařízení, upevnění, výrobu, hmoždinek, dílců, stavebních

Text:

...vnitřní roubovicí hmoždinky 31 o roubwicí upevñovecího trnu g a vetií třecí moment na atyčnő ploäe ą mezi hmoždinkou 1 a formou g.K utěenění horního otvoru hmoždinlcy 1 je proveden upevňovocí ůroubovitý trn z,jako dutý ž, v něm ee połwbuâe jádro trnu 11. proti otáčení pojiltěnć utevlcím lropbem LI, osově posuvná pomocí matice Jidre trnu 13 umíetönć v hlavě g upevňovacího lroubovitého trnu i. Jádro trhu j svým novým pohybom etleěuje těenici...

Zařízení pro indikaci rozdílu žádaného a skutečného fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251399

Dátum: 16.07.1987

Autori: Tesař Rudolf, Skala Václav

MPK: G01R 25/00

Značky: rozdílu, zařízení, posuvu, fázového, indikaci, žádaného, skutečného

Text:

...první deprezský měřicí systdo a perelelně k výstupu druhdho vyhodnocovacíbo obvodu je připojen druhý deprězský li-iní systěn.Takto řaěoné zařízení podle vynálezu pro indikaci rozdíl žůdanćho a skutečnáho fázověho posuvu pracuje bezprostředně v závislosti na spolohlivostí pouze eloktríewch prvků. Zjiětěně stavy rozdílu žádené o skutečně hodnoty fázového posuvu sanostatně vyhodnocude. Výstupy z logického obvodu a z klopného obvodu mohou pak...

Převodový mechanismus s pohybovým šroubem a maticí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251398

Dátum: 16.07.1987

Autori: Čelák František, Borecký Petr

MPK: F16H 25/22

Značky: mechanismus, převodový, šroubem, matici, pohybovým

Text:

...Jeou velivo.in Jo am Jeho celkovú vyeokd účinnost e nołnoet aplikace přovodovoho Iecbaniolu bud Jake rodukteru nebo Jako Iultiplikdtoru. Přitoe blino dosełitelnd hodnota převodu při ebvyklłcn -oealrových pollrach Ja aš o 50 i nuz, než u převodu Iuokovych přovodovok. přišel počet aouěasti Je einiadlçt vddi- okvivelentnie převodovkćs o ooubenyei koly.Přovodoví eochenienue Ja eeinő vyulít a dhoneovat pro pohon v linkou rooeahu vstupních...

Vulkanizační komora lisu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251397

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vébr Jan

MPK: B29D 30/08

Značky: vulkanizační, autoplášťů, komora

Text:

...desce 1 uložena nosné deska 22 opstřená rsdiálním vedením g segmentu 21. V nosné descs 33 je upevnina dolní bočnice g a na horní dssce 12 je upevnino víko gg s horní bočnicí a. S bsjonetovým uzávěrem g je spojen zamykscí prstence 28 jeho kužolové plochy odpovídají kuželovým plochám segmentu a. Mechenismus zajiětu.jící rosevírání segmentu g není kreslon. vzdálenost mezi víkem gą a nosnou doskou g udržují opět-y ga, ktoré Jsou součástí nosné...

Pohotovostní bakteriologická kultivační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 251396

Dátum: 16.07.1987

Autori: Matouš Zdeněk, Šimek Petr, Schindler Jiří, Čaderský Ivan, Kybal Jan, Buriánková Eva, Zouharová Alžběta, Chromík Jindřich

MPK: C12M 1/22

Značky: kultivační, souprava, pohotovostní, bakteriologická

Text:

...problému. Radí se k nim zejména napropustnost pro ntkroerpnisny,minimélní propustnost pro vodní péru, inartnost vůči pevné mikrobiologie pMI, sterilizovatelnost gama nebo UV eéřením, tepelná odolnost při kultivaěních teplotách, nołnost vizuelní kontroly star-nity půdy a průběhu kultivace při vyuiití eeupravy, schopnost uchovdvat funkční vlastnosti pddy v průbihu dlouhodobého skladování - alespoň jeden rok, operativní poułitelnost -...

Zařízení pro manipulaci s rezervním kolem vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251395

Dátum: 16.07.1987

Autor: Polívka Vladimir

MPK: B62D 43/02

Značky: zařízení, kolem, manipulaci, vozidla, rezervním

Text:

...ulolením reservního kola. Ruční ovledání mviáem můle byt nohraseno např. elektrickým motorke.Příklad zařízení podle vynňlezu de znánornln na přiloäených třech vyobroseních,kde na obr. I Je pohled zo strom vozidla na základní svislé umístění reoervního kolo s držňkem o ramenem se budkou řidiče vozidla, na obr. 2 Jo pohled na sodní stenu budky řidiče vozidla so zevlłeąým roservním kolem v základní polome o na obr. 3 .je pohled no zadní stänu...

Způsob výroby konstrukční desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251394

Dátum: 16.07.1987

Autori: Staněk Zdeněk, Provazník Ivan

MPK: B32B 21/14

Značky: způsob, desky, konstrukční, výroby

Text:

...připrsvowch dýh so vylisuái smith( přsdlisky. llohou být Jak Jedno, tak vicsvrstvě. U vicsvrstvých Idšo Ut Jsdna vrstva tvořona surovou,.pouzs vysučonou dýhou, vlhkosti do 6 5, ktori non ilprognovdna ani nanssona lopidlsn.Přokllłky so lisuji v súvislosti na požadovaná kvalitě při nilloduuoioh poralotroch - spsciilni lisovaci tlak 2-25 Iro, lisovaci tsplota 130-150 °c, lisovaci čas na 1 m tloučĺłw 2-4 min.Takto vyrobcu přsdlisky so poulivaji...

Osvětlovací zařízení pro měření důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251393

Dátum: 16.07.1987

Autori: Utěkal Josef, Fojtu Blahoslav

MPK: G01C 7/06, E21B 47/02, G01C 11/00...

Značky: měření, osvětlovací, důlních, zařízení

Text:

...podle vyndlezu ze proto zvyěuje stabilita zvětelnć rovinu a evětelud etapa nz nlřendn díla zdztdvd výraznú a ostro i při vitěí vzdálenosti měřeneho prvku od zdroje světla. ín se zvyěuje přeanozt Iěření a zvětčenín dosahu ee zlapěuje i účinnost zařízení. Dalěí výhodou úpravy podle vynilezu je noěnoet zueněení průměru pretencová čočky a tín i hnetnozt celeho zařízení.la připojených výkresoch jeou zndzorněny dv příklady provedení...

Způsob výroby křemíkového detektoru jaderného záření s povrchovou bariérou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251392

Dátum: 16.07.1987

Autori: Ptáčková Jiřina, Svobodová Rimma, Srnka Dušan

MPK: G01T 1/202, G01T 1/20

Značky: povrchovou, výroby, křemíkového, jaderného, bariérou, detektoru, záření, způsob

Text:

...kŕeniku, slow a kyselinu, vesnłe Mklsdnjoh.Při vyrobl se postupuje tak, le kłeníkovd destičko nařesane e onokryetslickćho ki-esiku typu ll se n obou strenech obrousí deuv brusný prílke a po ddkladne proyti v destllovanł vodl sleduje odnoltlni v organických rospoultldleoh.rskto očilund a odnsltlni destiěka Je připraven k chenickdnu leptdní v ldsni,tvořenl sieni dvd kyselinsni. Leptdni se spravidla kolikrát opakuje. Kolikrlt se lopta e v...

Způsob řízení teploty hoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 251391

Dátum: 16.07.1987

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: teploty, řízení, způsob, hoření

Text:

...Protože teplota vraceJících ee Mztio popílku Je nad 500 ° 0, dochlzí k doho řívení prochových odloučených podíld i bihen pruchodu odlučoveči.mi teplota mnou frakce unoIňuJe 1 mu kontinuální odpouitłní cau úlet-u nizo vlastní zařízení. Z hledhh eptinílního dohořívúní popílku e vyulití edelřeveoĺho editiva Je nohe, aby ćtet pcpílku ale Jeko recykl vrecene do epnlovecího reektoru do oblecti epalovací vretvy. Pneunetický odvod popílku z horkfch...

Zařízení na paralelní přemístění plochých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251390

Dátum: 16.07.1987

Autor: Nechanický Jaroš

MPK: B27B 25/00

Značky: přemístění, předmětů, zařízení, plochých, paralelní

Text:

...Zařízení Je snadno a s vysokou přesností vyrobítelnd. Iłelnost vychýlení přeuíełovacích jednotek ve vertikální plole umoiňuJe přísun plocłwch předmlta Jak z boku zařízení, tak í v oee posuvu.Příhladem realizace tohoto ústroJí můie být zařízení pro uatavovtní neomítnutých prken proti pill omítacího stroje podle vynúlezu, zndzornőném na obr. 1 (nia-ye) a obr. 2 (půdorye).Omítací stroj 1 Je opatřen Jednou pevnou okruiní pílou 3, druhou...

Zařízení pro čištění a ukládání obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251389

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hlava Jaroslav, Horák Jiří

MPK: B65G 1/02, B26D 7/18

Značky: ukládání, zařízení, obrobků, čištění

Text:

...osy z s spoáonýs přovodos s druhou nskláplcí Jodnotbou spoJonou s rásos čistící stanice. Os X s z Jsou no ssbo vsájssnł kolsá.Výhody vynálosu spočívojí v tss, Is čistící stanica Jo sshudovása do rogálovdho sásobníku tochnologiských pslot bos nároku nsdollí sostsvčnou plochu kolos stroja. vyulívá doprsvník třísok s prscovního prostoru stroao a ssnipulátor rogálováho sásobníku obslumjo i čistící stanici. sokláplní obrobku v čistící stanici...

Mazací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251388

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fučík Milan

MPK: D04B 35/28

Značky: zařízení, okrouhlého, stroje, pletacího, mazací

Text:

...tomto nie je v ní z boku vyvrtán otvor la.Naproti tomuto otvoru 131 je uspořádán konec regulačního lroubu u (obr. 2) sh-oubovaného v kostce 4. Spodní konec trubičky L 2, je upevnén do tlakové komory 11 a ustí do jejího vnitřku. Vnitřek tlakové komory 1 je prostřednićtvím jednocestného uzavíracího ventilu 14 propoJen s nádobou 1.ventil 11 propouätí olej i pouze do tlakové komory u. která Je ponořana pod hladinu oleje jj. Na horní konec...

Zapojení mikropočítačové periferní jednotky volně programovatelného automatu pro řízení krokového a lineárního hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251387

Dátum: 16.07.1987

Autori: Petera Josef, Šindelář Jaroslav, Ptáček Václav, Požárek Václav, Hamáček František, Zachata Jaroslav

MPK: H02P 5/00, G05B 15/02

Značky: mikropočítačové, automatu, hydraulického, zapojení, pohonů, řízení, krokového, lineárního, programovatelného, periferní, volně, jednotky

Text:

...vuebnííni obvody 13, ktere Jsou Jednnk spoJew aa vetupníni a vyetupníni obvody nlikropočítede j, Jednak nyní dniní vstupy a výstupy e vykonovou a akční číetí u krokovdho pohonu e s řídící .polohovou Jednotkou u lineírního hydraulické» pohonu.Períferní Jednotka 3, pro řízení krokovőho notoru a llneúrního lvdraulickćbo pohonu Je konetruovúna Jako súeuvnú decka do sikledního nodulu proavnovatelnłho eutontu L. Progrenovetelný autenat l Jakoito...

Pneumatický ovládací blok pro pohon spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251386

Dátum: 16.07.1987

Autori: Slunčík Pavel, Kalina Josef

MPK: H01H 33/42

Značky: spínače, pohon, pneumatický, ovládací

Text:

...zňpadłw EL Je opatřeno odvsduiñovací otvorel u. Dutina L 8 blokovecí odpadky il přechňzí elěre k dutćnu pístu g hlavního ventílu K v prostor 31 nad píste g blokovací odpadky í a dále v otvor § 51, úetící do první duv tmy 33 hlavního ventílu Ľ.Píet g hlokovací apadky x Je na straně přlvrlcenć k dutonu píetu n hlavního ventílu H 1 opatřen hřídele 22. těsnčný šesti thnění Q a ukončený na konci jí kužele o vrcholovó úhlu větěí než 20 ° a enší...

Zařízení pro nastavení polohy přítlačného válce tažné stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251385

Dátum: 16.07.1987

Autori: Teichmann Libor, Novák Bohuslav, Matěj Jiří, Šlesinger Miroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: válce, nastavení, tažné, stolice, zařízení, prítlačného, polohy

Text:

...válce tažné stolice zejména konfekčníchlinek na výrobu koster dopravních päoů, podle příkladného provedení oostává ze dvouŽnekevých převodovek l, upovniąých hora k rámům g tažné stolice, ktoré Joou opojuv razepínatelnými epejkamí 1 a opojovacím hřídolom i o převodovkou í, spodenou opejkou g s elektromotorem l.Ve skříni § každé lnekevé převodovky je v ležiakách 2, 2 uloženo inekové kolom s vnitřním závitem, v nimž Jo lubo/é uložen atavěcí...

Zařízení pro nastavení polohy, zejména horního pracovního válce slepovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251384

Dátum: 16.07.1987

Autori: Matěj Jiří, Teichmann Libor, Šlesinger Miroslav, Novák Bohuslav

MPK: B29D 29/06

Značky: válce, nastavení, zejména, slepovací, polohy, stolice, horního, zařízení, pracovního

Text:

...1 o nad ním umíetłnćho inekoveho převodu i pro nastavení předpínací síly, ktorá jsou upevniny zhora k rňmům 5 slepovaoí otolico a kde neková převody g a i jsou spojený rozpínatolnýli Ipbjkoni á, § a spojovací hřídelon 1, 1 s převodovkou Q, B epojonou epojkou 2, 2 s elektronotoren IQ, Q.V každé společné dvojinekovć převodové skříni l, l jo v ložiokách u, n ulołono lnekové kolo lg inekovćho převodu g a v ložiskách lg, Ľje uloženo inekovć kolo...

Elektromagnetický ventil se dvěma nezávislými elektromagnetickými obvody pro zdvojené ovládání pneumatické části ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251383

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kalina Josef

MPK: H01H 33/42

Značky: ventil, pneumatické, nezávislými, elektromagnetickými, obvody, ovládání, zdvojené, ventilu, elektromagnetický, dvěma, částí

Text:

...vo druho oiovo vrtoní 51. Vnitřní podolnou dutinou 11 proeloní pnounotickt konol Q. Druho nopohyblivo ,jodQ 12, no nn obvodo čtyři otvory o vnitřníni an pro otohovncí orouby.tyto otvory nohou no obrozku okruhu o Jsou no obvodu druhoho nepołwblivoho idu n. In horní plolo 55, příruhy druhoho nopołxyblivoho áodro n je áodonocto connoní oouoní 41,. Vo opodní um. druhoho ooovoho vrtoní § 1 druhoho nopołwblivoho jádro 31.jo tłotí txjubkovo...

Rozsahová převodovka s lamelovou synchronizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251382

Dátum: 16.07.1987

Autor: Koldovský Karel

MPK: F16H 47/00

Značky: převodovka, synchronizaci, lamelovou, rozsahová

Text:

...o výstupom hřídelon 1 L o evýni čepy i o bubnen § nosoucín vnłalí lonely a o vn/ljlí lovťdrolky 1. Levi krojní vnojlí lonslo i je opotřono levý výotupkon i o prsvá kroJní vnłjlí lonela 34 prnvýn výstupken 31. Obo tyto vłstupky Q o 31 dosododí no svazek lonol uložený z lonol vnitřních 31 a vnldlích u.0 tyto výstupłq .g o 31 se opírí otočná kladka 11 nesont vykyvąýn kruhen n, ktorý Jo ovłl povnýn bulovýn čopon 31 uloien v povná oplře gg a druhý...

Zapojení obvodu pro samočinné nulování a periodickou kontrolu činnosti mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251381

Dátum: 16.07.1987

Autori: Růžička Miroslav, Psutka Petr

MPK: G06F 11/30

Značky: nulování, zapojení, samočinně, činnosti, kontrolu, periodickou, mikropočítače, obvodů

Text:

...stavy legickoho signálu na nulovacím výstupu 12.testovací výstup n je vhodmě zvolełü výstup mikropočítnče dodivající impuley s opakovací frekvencí vyilí mel je kritickú opakovací frekvence kontroly správna funkce mikropočítaše l. Bezprostřednl pe připojení mikropoćítače l na napájecí napltí je na nulovacím výstupu g logická úroveň odpovídající režimu mulevdmí.V ekauiiku, kdy napájecí napětí dosáhne určitě prahové úrovni mezi nulou a...

Zařízení k rozpínání tkaniny na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 251380

Dátum: 16.07.1987

Autor: Holub Jindřich

MPK: D03J 1/22

Značky: zařízení, stroji, tkaniny, tkacím, rozpínání

Text:

...a Jaitl a aolnooti avltlaai voddlaooati aaai oblla Iiltaai.in oa toto aałilani atdvd uaivoradlnia. Zaaałaa pauliti růaąých prdnrů raapiaacich vdlačků numa podla druhu aotkdvaao tkoniąy. Zsvadenia .nanovo krow aa alapli piachod ani um tkaniny. ktora Jo puaa va otyku a raapiaaciai vdladky a tkaaioau prachoIoáíci v bliakoati roopioacich vdladků. Tato Mat tkaniny Ja u nohou a ani Jil paIkaaovaod.Přodldt vynálezmje příkladnł obrazu na výkresoch,...

Zařízení spřádací trysky k pneumatické tvorbě svazkové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 251379

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bárta Eduard, Čada František, Borovcová Želmíra, Havránek Zdeněk, Ferkl František, Šlingr Jaroslav, Hrdina Jan, Stejskal Alois, Steklíková Jarmila, Štěpánek Miroslav, Novák Ladislav

MPK: D01H 1/13

Značky: pneumatické, zařízení, tvorbě, spřádací, příze, svazkové, trysky

Text:

...z výstupmího otvoru | 0 spřúdlcí komory g o přísluäná vzdálenosti g přepúžkovć mezisttny 31 od řečenćho výstupmího otvoru m.Přepálková mezistěna 31 může být upravena pevně reep. mepobyblivl vůči vstupmímu otvoru m epřádací komory 2. nebo může být posuvnl nastavitelná pomocí závitu o v nastavené poloze je pak zajiätina známymi upevňovacími prostředky např. lroubem. Toto provedení má svůj význam v případě možnosti rdznáho natavení...

Způsob výroby kompozitních analgetik na bázi 4-isopropyl-2,3-dimethyl-1-fenyl-3-pyrazolin-5-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251378

Dátum: 16.07.1987

Autor: Líkařová Eva

MPK: A61K 31/415

Značky: výroby, bázi, analgetik, 4-isopropyl-2,3-dimethyl-1-fenyl-3-pyrazolin-5-onu, způsob, kompozitních

Text:

...5 až 25 S hmot. lkrobu, 8 až 25 i hmot. nikrokryatalickl celulőzy, přičemž zbytek do 100 5 hmot. tvoří propyfenazon.Tato triturace ne hoaogenlzuje alespoň s ,jedním graaulaten další účinné látky,obsahující 0,5 aš 4,5 i hmot. poçjiva na bázi derivätu celulőzy, přípravenýls použitia 4 až 10 i roztoku poJlva ve enäal ethanolu e vodou nebo chlorovanýn alkalem a ,jedním o 3 otca uhltku v objeaováa poměru 21 až 12, aačež se po přídavku tabletových...

Stabilizátor proteolytických enzymů v práškových detergentech s obsahem perboritanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 251377

Dátum: 16.07.1987

Autor: Procházka Karel

MPK: C11D 3/386

Značky: detergentech, sodného, perboritanu, enzymů, stabilizátor, proteolytických, obsahem, práškových

Text:

...stabilisátorů parfánu objasňuje vynález, .jehož podstatou .je poułití stobiliaátorů portálu Jako stabilizátor) proteolytických ensynů v práikových de- . tax-contact s obssksn pes-boritam sodnóho. přičenš stabiliaátory Jsou polynerní organická látky na bázi polyakrylátů, polyalkylnotakrylátu, kopolynery akrylonitrilu, butadienu a styl-inu, snlsi rosvitvlnjch olefinů o počtu uhlíkatých atonů C 6 až C 90 s nolekulovou hnotností 450 al 1190...

Teplocitlivý papír se sníženou lepivostí a sníženou tendencí zanášení tiskových elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251376

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šantora Vladimír, Neuvirt Jiří, Vetešník Pavel, Morávek Jaroslav, Hančil Jan

MPK: B41M 5/18

Značky: elementů, teplocitlivý, papír, zanášení, sníženou, tiskových, lepivosti, tendencí

Text:

...odpliovoě a pod.), nobo Jako dva nátäry, kdy so obvykle BTL a BVL nanáií oddllonł. Dalií noinosti do, s určitý podíl nebo viechna BVL se přidá do základmiho nách-u.Funkce sákladního Iátiru do zakotvit rostavsnou toplocitlivou kompozici, cel Je unožnáno volndn povrchom pignontu v základní nátáru. Z tohoto hladiska Je zřojmá, že nsjúčinnljií .io pigmsnt s velkým vlastnim povrchel, který pojme a sakotvi relativně větlí mnoiotví rootovoné rán a...