Archív za 1987 rok

Strana 18

Spôsob tvorby tenkých mäkkých kovových tribologických povlakov na pevné elektricky vodivé substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246407

Dátum: 15.12.1987

Autori: Urban Ivan, Podzemný Augustýn, Hajduk Jaroslav

MPK: C23C 14/48

Značky: tenkých, kovových, pevně, spôsob, substráty, tribologických, tvorby, elektricky, vodivé, povlakov, mäkkých

Text:

...energeticky a materiálovo vysoko úspornú technológiu, bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, tvorbu povlakov s vynikajúcou adhéziou k substrátu pri nízkych teplotách bez ovplyvnenie štruktúry základného sulbstrátu. Použitím takto vytvorenýc-h povlakov sa dosiahne zníženie .koeficientu trenia a tiež opotrebenia v staženýsch podmienkach namáhania.Vynález možno objasniť prostredníctvom nasledujúceho príkladuPred samotným vytváraním tenkého...

Zariadenie na testovanie alternátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246406

Dátum: 15.12.1987

Autor: Vichet František

MPK: G01D 21/02

Značky: testovanie, zariadenie, alternátorov

Text:

...2 cez predvolbu otáčok 4 nastaví otáčky elektromotora 5 na hodnotu otáčok začiatku nabíjania test-ovazného alternatora 7. Elektromotor 5 roztočí testovaný alternátor 7 spolu sčíslicovým otáčkomerom 6 na hodnotu začiatku nabíjania testovaného alternátora 7, vtedy bitový procesor 2 vyšle signál číslicověrmu otáčkomeru B pre snímnutie otáčok testovaného alternátora 7. Číslicový otáčkomer B hodnotu snímnutých otáčok vyšle späť do bitoveho...

Zariadenie na reguláciu odťahovaného množstva vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246405

Dátum: 15.12.1987

Autori: Švajgl Oldoich, Sporka Karel, Hanika Jioa

MPK: F27B 9/40

Značky: reguláciu, zariadenie, vzdušiny, množstva, odtahovaného

Text:

...tepelnej energie v spalovacom procese pece a zvýšenie kvality vypaľovaných výrobkov.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je znázornená celková schéma zariadenia na reguláciu odtahovanéhlo množstva vzdušiny a na obr. 2 je detailné zapojenie logického obvodu.Hodnota teploty v ohríevacolm pásme 8 tunelovej pece 9 je snímamá teplomerom 1 a vedená do logickěho obvodu 2, do ktorého idú tiež impulzy z časovej záikladne 3 a dVOÍhOÓJHOÍUVÉ signály zo...

Zapojenie riadiacej jednotky automatickej predvoľby zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 246404

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jalovecký Jan

MPK: G05F 5/00

Značky: predvoľby, jednotky, zakladača, zapojenie, automatickej, riadiacej

Text:

...činnosť výkonnej jednotky 5 porovnávania a prepüšta vedením 45 synchronizačné impulzy cez hradlo 4 na synchronízačné vedenie 40 na poháňanie centrálneho čítača 2. jeho výstupy cez vedenie 2 a, 2 b, 2 c, 2 d stavových signálov sa zdekódujú dekodérom 3.Výxkonná jednotka 5 porovnávania porovnáva číslo pracoviska, skupinu žiadostí a počet vykonaných operácií, uložených v pamätiach vstupného bloku 220 -s údajmi zosnímanými snímačom 210 vstupnej...

Dotykový snímač troch pravouhlých zložiek zaťaženia a odchýlky polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246403

Dátum: 15.12.1987

Autor: Blažek Oldoich

MPK: B23Q 35/26

Značky: odchylky, zaťaženia, zložiek, polohy, dotykový, pravouhlých, troch, snímač

Text:

...kolmom na rovinu usporiadania. Po obidvoch stranach sú opatrené tenzometrami elektricky zapojenýimí do troch nezávislých vyhodnocovacích mostíkov. Každý vyhodnocovací mostík obsahuje tenzometre, ktoré sú symetricky rozmiestnené po obidvoch stranách na protiľahlých ramenách..Výhodou dotykového snímača troch pravoúhlych zložiek zaťaženia a odchýlky polohy podľa vynálezu je jednoduchosť konštrwkcie, realizácia a vyhodnocovania zložiek zaťaženia...

Vzduchová baliaca vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246402

Dátum: 15.12.1987

Autor: Douda Vlastimil

MPK: B65D 81/14

Značky: vzduchová, baliaca, vložka

Text:

...zabránenie spätného ú-niku vzduchu.Riešenie podľa vynálezu prináša vyšší účinok v zhospodárnení balenia, dopravy a skladovania. Vložka v nenaplnenom stave zaberá cca 1/10 priestoru ako vložka z penového polystyrénu alebo vlnitej lepenky.Používaním tejto vložky šetria sa dopravné náklady, skladové priestory a umožňuje sa mechanizácia baliacich prác. Pružnosť vzduchu zabezpečuje lepšiu ochranu dopravovaných predmetov než doterajšie prevedenie....

Skladacie akvárium

Načítavanie...

Číslo patentu: 246401

Dátum: 15.12.1987

Autor: Klapal Jaroslav

MPK: A01K 63/00

Značky: akvárium, skladacie

Text:

...úspore materiálu a zvýšení estetického vzhľadu, pričem toto riešenie spája prednosti celoslklenených akvárií a alkvárií so zváranou kovovou .kostrou. Táto konštrukcia znižuje náročnosť výroby pri zvýšenej presnosti montáže. Vyne 4chaním zvárania sa znížia aj výrobné náklady.Skladovanie a prepravu skladacieho akvária možno s výhodou prevádzať v nezment-ovanom stave pri minimálnych priestorových nárokoch, pričom nosníky a .rohové stĺpiky...

Způsob přípravy kyseliny 4-fluoranthranilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246350

Dátum: 15.12.1987

Autori: Považancová Marta, Nikl Stanislav, Hell Jioa

MPK: C07C 101/54

Značky: kyseliny, přípravy, 4-fluoranthranilové, způsob

Text:

...46, 1788, 1981 nebo atom fluoru viz Polívka Z. et al., Collect. Czech. Chem. Commun. 49, 86, 1984. V daném případě obsahuje molekula výchozí látky II atom fluoru i karboxyl, avšak vedlejší reakce se vůbec neuplatňují. Výchozí kyselina 4-f 1 uor-2-nitrobenzoová II je látkou známou Volcani B. E., et al., citováno Valkanas G., Hopff H., citováno Adlerová E. et al., Collect. Czech. Chem. Commun. 25, 784, 1960.V dále uvedeném příkladu, jehož...

Způsob přípravy kyseliny 4-fluoranthranilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246349

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eaueak Pavol, Kaššovič Vratko, Šimko Karol

MPK: C07C 101/54

Značky: způsob, přípravy, kyseliny, 4-fluoranthranilové

Text:

...784, 1980.Výhodná forma provedení způsobu přípravy kyseliny I podle tohoto vynälezu spo 4čívá v tom, že k vroucí suspenzi práškovitého železa v mírně okyselené (kyselina chlorovodíková vodě se pomalu přidává okyseleny ethanolický roztok kyseliny 4-fluor-Z-nitrobezoové a reakční Směs se ještě nějakou dobu vaří. Po ochlazení se zalkalisuje vodným amoniakem, Směs se míchá kratší dobu při 70 až 80 °C, znovu se ochladí a nerozpuštěná tmavá hmota...

Způsob přípravy kyseliny 4-fluor-2 -nitrobenzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246348

Dátum: 15.12.1987

Autori: Javorek Miroslav, Samuhelová Zuzana, Šandová Katarina

MPK: C07C 79/46

Značky: přípravy, 4-fluor-2, kyseliny, způsob, nitrobenzoové

Text:

...v klidu a vyloučené zneöiàtěniny se odsají filtrací přes filtr ze slinutého skla. Hmota na filtru se proinyje 30 ml 700/U kyseliny sírové.Vzniklý kyselý roztok ti-iluor-Z-nitrobenzamidu se míchá a při 25 C a během 30 až 60 min. se k němu přikape roztok 86 g dusitanu sodnéłio ve 115 ml vody, při čemž se teplota občasným vnějším chlazením studenou vodou udržuje při 25 až 30 °C. Po skončeném přidávâní roztoku dusitanu se míchá 30...

Způsob přípravy kyseliny 4-fluor-2-nitrobenzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246347

Dátum: 15.12.1987

Autori: Králová Blanka, Rzyman Tadeáš, Malzoch Karel

MPK: C07C 79/46

Značky: 4-fluor-2-nitrobenzoové, způsob, kyseliny, přípravy

Text:

...ll je látkou novou a jeho příprava je proto popsána v příkladu. Tento- příklad má za účel ilustrovat jednu z možnosti vynálezu, avšak není jeho účelení vynález omezovat na popísovan-ou variantu.K 950 m 1 vody se za míchání zvolna připusti 1,75 kg tj. 950 m 1 kyseliny sírové a k vzniklé zředěné kyselině se za míchání zvolna připustí roztok 490 g 4-fluor-2-nitrobenzonitrilu (II) v 950 Inl kyseliny octové,pripravený za mírného přihřáti....

Způsob přípravy nového 4-fluor-2-nitrohenzonitriln

Načítavanie...

Číslo patentu: 246346

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jesenai Milan, Šilhánková Ludmila, Kozák Jaroslav

MPK: C07C 121/52

Značky: způsob, 4-fluor-2-nitrohenzonitriln, nového, přípravy

Text:

...nitrosylsírové. Do 570 g konc. kyseliny sírové, ochlazené směsí ledu a solí na 5 °C, se za .míchání po částech vnese 50 g dusitanu sodného. Přidávání dusitanu se provádí takovou rychlosti, aby teplota směsi nestoup 4la nad 10 °C nejlépe při 5 až 10 °C přidáváni si vyžádá přibližně doby 1 h. Poltom se chladící lázeň nahradí lázni s vodou a během 30 min až 1 h se směs vyhřeje touto» lázni na vnitřní teplotu 70 °C, čímž vznikne čirý, slabě...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246344

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pekárková Blažena, Didek Václav, Doucha Jioa

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, červená

Text:

...vytažlivostí a vysokými stálosimi jedno ze z -S 0314, další dvě z H, vybarvenĺ za studena i zla mokna. Jsou dob připnavltelnýml reakcí chromitého komplexu 1 1 monowazobwammiwa obecného vzorceře mísitelná s jinými barvivy pro vlněné s-ortimenty.52,2 g 0,1 mol chromitého komplexu 1 1 monoazobarviva S-nítro-Z-amlnofenol a 1-3-su 1 fofenyl-3-metyl-5-pyrazolon se při 70 °C vnese do 0,1 mol alkalické vodné suspenze monoazobarviva...

Spôsob prípravy 4-hydroxypyrimidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246339

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tokar Oldoich, Lacko Vladim3r, Rýdl Jaroslav, Balák Jioa

MPK: C07D 239/42

Značky: přípravy, 4-hydroxypyrimidínov, spôsob

Text:

...-výťažku, počítané na východiskovú soľ substituovanêho guanidínu. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že anorganická soľsa izoluje a neodchádzra do odpadových vôd.Spôsob prípravy podla vynálozu ilustrujú, ale ne-obiredzitjíl iíesledujíice príklady.K 100 cmĺľ etylalkoliolií sa pridalo 4,3 ,j hydroxidu eodoêho, 19,0 g 93,7 (Vo-ného N,ll«-díetylgunnidíniiímhydrátíl a zmes s-a pri teplote miestxrsii 3 h miešola.Potom sa filtráciou oddelilo 8,1 g...

Termoplastická zmes pre výrobu podpätkov, klinov a iných obuvníckych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246336

Dátum: 15.12.1987

Autori: Latinák Josef, Eejka Karel

MPK: A43B 21/02

Značky: obuvníckych, termoplastická, výrobu, podpätkov, výrobkov, klinov, iných

Text:

...obsahuje 15 až 80 hmotnostných ů/i polyolefínu,kopolyméru olefínu alebo ich zmes 5 až 60 hm-otnostných 0/0 rozomletých čiastočiek vulkanizátu z prírodného alebo butandienstyrénového kaučuku alebo ich zmesi, ktorých priemerná velkost je 0,5 až 3 mm. V alternatívnom prevedení pozostáva tento materiál nalviac z 0,5 .až 25 hmotnostných 0/0 blok-svého butiadiens-tyrénolvého alebo sltyrénizoprénového termoelastoplastu.Termoplastická zmes pre výrobu...

Protikorózny prostriedok s dispergačno-sekvestračným účinkom pre vodné chladiace okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246335

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kúdela Štefan, Garaj Ján, Holéci Ivan, Gábriš František, Štefanec Jozef, Rattay Vladimar, Saleš Bohumil, Bodó Peter

MPK: C23F 11/16

Značky: okruhy, účinkom, prostriedok, chladiace, dispergačno-sekvestračným, protikorózny, vodné

Text:

...mĺ CSHGO lnĺCzHaů lp 0 H kdem p z 4 až 10, pričom symboly m, p sú rovnaké, »alebo rôzne Celé čísla, n .je 4 až 12 a z 5 až 30 hmot. dielov olkylpolyglykolesterfosfátu všeobecného vzorca0 Me kde Me je alka-lický kov, .alebo amín s počtomZ je bud zhodné s Me, alebo predstavuje ľadĺkál ĺciłHĺlolyĺRü 7R 1, R 3 sú buď zhodné, alebo rôzne a pred stavují alkyl, alebo alkyltenyl so 6 až 20 tómami uhlíka s výhodou nonylfenolu, x, y sú bud zhodné,...

Repelent na ochranu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 246332

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kríž Miroslav, Meyer Willy, Kováe Jaroslav, Fulierová Anna, Végh Daniel

MPK: A61K 7/40

Značky: repelent, hospodářských, ochranu, zvířat

Text:

...založený na. přípravě repelentního koncentrátu, který po nalití do vody samovolně vytváří emulzí. ako repe 4lelutwní látku lze s výhodou použití Z-ľenylpropandiol 1,3 (FFD), DETA nebo jejich směs, vykazující syInergický účinek.Vynalez blíže osvětlují dále uvedené příklady.20 g DETA, 20 g FFD, 35 g oxyethylenované nenasyceiíé mastné kyseliny, 15 g etthylalloohovlu 96,5 °/o, 8,35 g vazelínowého oleje, 1,5 g kyseliny olejové a 0,15 g...

Zařízení pro snímání magnetických záznamů provedených na povrchu dopravních prostředků, zejména bočnicích důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246331

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gass Karl, Föry Werner

MPK: B61L 25/04

Značky: provedených, magnetických, zejména, záznamu, snímání, prostředků, povrchu, dopravních, důlních, zařízení, vozů, bočnicích

Text:

...vynälezu, na obr. 1 v« bočním pohledu a na obr. 2 v pohledu čelním.Zařízení pro» snímaní magnetických záznamů provedených na povrchu dopravních prostředků 40, zejména na bočnicích důlních vozů 43 podle vynálezu používá dvou snímačů 11 magnetických záznamů. Snímač 11 magnetických záznamů je uložen ve snímací jednotce 1 U, která je tvořeno pomocným rámem 12, v němž jsou vůči snímači 11 protilehle zachyceny otočné kopírovací elementy 13, s...

Zařízení pro třídění přesných válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246330

Dátum: 15.12.1987

Autori: Böhner Beat, Temperilli Aldemio, Salvati Patricia, Ruggieri Daniela

MPK: B07C 5/00

Značky: válečků, zařízení, třídění, přesných

Text:

...sobě uspořádáiíy první měřicí dotyk 29 a dru 246330hý měřicí dotyk 30. Měřící dotyky 29, 35.3 jsou uchyceny V požwblixvých částech prvního a druheho planžetoxweho paralelogramu 31, 32, jejichž DGhVbHÓ části jsou spojeny se základním re-smem 1. Čidle elektroinduktívního snímače 33 uchyceného v pohyblivé části prvního planžetového parale logramu S 1 se opírá hrotem o operný do- .tyik stavěcíhc. šroubu 34 na pohyblivé části druheho...

Televizní řídicí jednotka terminálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246329

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chiodini Laura, Mantegani Sergio, Marks Hans-günter, Bernardi Luigi, Busto Arsizio

MPK: G06F 3/153

Značky: jednotka, terminálu, řídící, televizní

Text:

...způsobem. je zajištěno současné zvobrazení vstupního- analogového televizního signálu a digitálního televízního signálu ge 4nerovaného logickou jednotkou terminálu na obrazovce zobrázovací jednotky s možností samostatného zobrazení obou signálů, přičemž výstupní televizní signál je možné pripojit do televizních okruhů.Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost kombinace digitálních a analogových televizních sígnálů s možností...

Způsob přípravy vícefunkčních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246327

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brewster Andrew George, Wacker Oskar, Hartmann Albert, Hamanaka Ernest Seiichi, Zitz Alfred, Caulkett William Rodney

MPK: C08G 59/10

Značky: vícefunkčních, pryskyřic, způsob, přípravy, epoxidových

Text:

...již před kOUľĺĺłUZčřCĺ s forinalçlenydein má aromatický monoamin substituovenv lespoň jeden rodík eminoskupiny e tim tedy znemožněna nebo znesnadněno tvorba vazeb NCHT-Nirl-n mezi aromatickýrni oylo ly.Výohožíuii 612 nialickgými Hlflllüžłľľlĺhy mur» liou být především. sloučeniny ze skupiny zahrnujíci nnilin n. jeho (leriváty s Iolnou para-polohou, napr. o~ nebo m-chloranilin,o«- nebo nktwluidin, or nebo m-anisidin, 2,5 nebo...

Způsob zlepšení disperzity vápenného hydrátu ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246326

Dátum: 15.12.1987

Autori: Barsumian Edward, Dröscher Bernhard

MPK: C01F 11/02

Značky: zlepšení, hydrátu, vápenného, vodě, způsob, disperzity

Text:

...dipólmoment, jehož hodnota je veLmi silně zvyšoväoa přítomností S 043 iontů. V důsledku tohoto elektrické náboje aglomerují jednotlivé částice ve shluky, v nichž jsou jedno-tlivé čás~ tečky na ,sebe tak silně vázány, že není mož~ no tuto pevnou vazbu normálnínr způsobem rozrušit .a obnovit původní disperzitu.Uvedené nedostatky jsou iodstraněny způsobem zlepšení plasticity a disperzity po« dle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že k...

Zapojení rozvodu tlakové tekutiny pro regulaci jejího průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246325

Dátum: 15.12.1987

Autori: Devlin John, Hargrave Karl

MPK: F15B 9/08

Značky: průtoku, zapojení, tlakově, regulaci, tekutiny, rozvodu, jejího

Text:

...pracovní výstup 19 tekutinového zesilovače 4 a zároveň na vstupní přípojku 21 řízeného ventilu 21.Odpadní výstup 22 tekutínového zesilovače 4 je přlpojen například potrubím. 23 na výstupní přípojku 34 ventllu 21 a dále na výstupní přípojku 24 ventilu 15 a dále nia nádrž 25 tlakovêho okruhu 26. Tlakovývstup 3 tekutinového zesilovače 4 je spojen škrticím ventilem 27 s prvním pracovuím výstupem 13 a s řídící soustavou například tryskou ~...

Obvod pro zkoušení programovatelných pevných pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246324

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ando Kunio, Tamura Gakuzo

MPK: G11C 29/00

Značky: pevných, pamětí, programovatelných, obvod, zkoušení

Text:

...51 budiču 5 »adres a řídicích signálu paměti, jejichž výstupy 53 jsou propojeny na první vstupy 61 přepínací elektroniky B, přičemž výstupy 43 registru 4 vzorku jsou propojeny na první vstupy 61 budiču 6 vzorku na na druhé Vstupy 112 srovnávacích obvodu 110, jejichž první vstupy 111 jsou propojeny na druhé vstupy/výstupy 82 přepĺnače elektroniky 68 a na výstupy 103 spínuču 1 D vzorku, jejichž první vstupy m 1 jsou propojeny na výstupy 62...

Zařízení pro odstraňování plynů a těkavých složek z mazacích a/nebo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246323

Dátum: 15.12.1987

Autori: Takahashi Hidenori, Hosokawa Tomoyoshi, Salvati Patricia, Matsuura Ikutoshi

MPK: B01D 19/00

Značky: plynů, složek, zařízení, těkavých, odstraňování, mazacích

Text:

...pěnění oleje kromě toho umožní i podstatne zmenšení olejových nádrží,a tím i objemu olejových náplní, popřípadě mazacích a/nebo hydraulických kapalin obecně.vynález je dále objasněií na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který schematiclty znázorňuje zařízení podle vynálezu.Zařízení sestava z nádoby 1, například vtálcového tvaru, v jejíž horní části, například ve víku 21), je zaústěno vstupní hrd~ lo 2...

Rotor rotačního lamelového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246322

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ruggieri Daniela, Temperilli Aldemio

MPK: F04C 19/00

Značky: kompresoru, rotačního, rotor, lamelového

Text:

...která je v osověm směru kratší než rotor a jejíž příčné rozměry jsou větší, než průměr otvorů pro upevmění roboru łílíi hřídeli. TIHJkOVĚÍO provedení značně vylehčují nežádoucí hmotnost .rotoru.Ve známých konstrukcích rotorů však -nejde o optimální vylehčující provedení, kte 4ré představuje řešení podle vynález/AJ. jeho podstatou je, že vnitřní dutina v r-otern má průřez pravidelného n-ühelníka. Počet stran tohoto .n-úhelníka je stejný jako...

Zásobník materiálu pro úpravu fasádních povrchů stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 246321

Dátum: 15.12.1987

Autori: Busto Arsizio, Mantegani Sergio

MPK: B65D 88/00, B28B 13/02

Značky: stavebních, povrchu, materiálů, zásobník, dílců, úpravu, fasádních

Text:

...~ve vzdálenosti 25 až 30 mm a svírá s horizontální rev-inou, procházející nejnižší hranou čelní stěny násýpky úhel 5 ° až 6 °, přičemž přesnah výnášecího dna před uzávěrý je 250 až 300 mm. Dělené uzávěry jsou v celé délce násýpký. Delené uzávery jsou V části délky násypky.Výhodou zařízení je jeho samostatná použitelnos-t bez dalších přívdtauvných zařízení pro technologii mokrých omítek, kdy kamenivo se sýpe na rozprostřeííou řídkout...

Zariadenie na rozvádzanie zubov píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246320

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chiodini Laura, Wermuth Camille Georges, Bernardi Luigi

MPK: B27B 33/00

Značky: rozvádzanie, zubov, zariadenie

Text:

...podla vynálezu sa. odstráni vplyv rôzneho podielu pružnej deformácie jednotlivých zubov píl tak,že sa. dosiahne presný výsledný rozvod. Týmrto sa docieli podstatné zvýšenie presnosti rozlvádzania zwbov pil, čo je súčasnevyšším účinkom vynálezu. Kombinácia účinkov vynálezu sa prejavuje -v tom, že pred ~ meme zariadenie súčasne vykonáva popí sané funkcie rýchlejšie ako doposial známe stroje.Na priloženom výkrese je znázornená schéma prevedenia...

Řezný nástroj s držákem řezné destičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246319

Dátum: 15.12.1987

Autor: Biziere Kathleen

MPK: B23B 29/02

Značky: řezné, destičky, řezný, držákem, nástroj

Text:

...olpatřen výstupkem. se seřízovacĺm šroubem. Výstupek je opatřen stupwnicí, umožňující sledovat nat-očení seřlzov-acího šnoubu.Provedení nástroje podle vynálezu usnadňuje vyjmutí drržáku s rdestičkou, ostření a opětné seřízení zejména v případech, kdy se brousí pouze čelo břitu a odchýlky rož 4měru se zmení jen neplátrně. Konstrukce nástroje podle vynálezu je jednoduchá.Noa obr. je znázorněn příklad provedení řeznéhwo nástroje podle vynálezu.V...

Jádrový antikorozní pigment na bázi suříku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246318

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ozsvári Ferenc, Huemer Franz Xaver, Hougen Everett Douglas, Baschang Gerhard, Wacker Oskar, Tarcsay Lajos, Meyer Willy, Böhner Beat, Föry Werner, Hartmann Albert, Chambon Jean-pierre, Szikszai Imre, Demeter Vince, Gass Karl

MPK: C01G 21/10

Značky: antikorozní, jadrový, bázi, suříku, pigment

Text:

...rozpustnou olovjnatou solí je octan olovnatý a dusičnan olovnatý. Ze zkoušenýich nosných látek se nejlépe Osvědčily mikronizovaný väpenec, magneziit, dolomiit, oxid křemičitý, křemičitamy hlinité,ialkalických zemin a hořčíku, oxid železitý a tituaničitý.Pokrok dosažený vvynállezeni spočíva v tom, že byl vyvinut nový typ jadrového antikorozního pigmentu na bázi suříku s dobrými inhibičn-imi vlastnostmi za současnélio snížení...

Spôsob odstraňovania chlórpropénov z vedľajších destilačných frakcií výroby 3-chlór-1-propénu, alebo 3-chlór-1, 2-epoxypropánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246316

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hubele Adolf, Körösi Ferenc, Gowin Józef, Kincses Béla, Papp Andor, Zajac Eugeniusz, Kollár János, Brewster Andrew George, Michalski Roman, Nossek Jan

MPK: C07D 303/08, C07C 21/04

Značky: chlórpropénov, vedľajších, odstraňovania, výroby, spôsob, frakcií, 3-chlór-1, 3-chlór-1-propénu, 2-epoxypropánu, destilačných

Text:

...je použiteľný ako wmcdlfikačná zložka rozpúšťadiel, fyzikálnych nawdúvadiel Hltď., s príspevkom. už uvedenej biologickej aktivity.Pod pojmom vedľajšie -destilačne frakcie výroby S-chlór-l-propénu sa rozumie predovšetkým ťažká frakcie obsahujúca 50 díchlórpropénov, okol-o 47 0/0 díchlörpropánu a do 3 B-chlór-l-propénu, respektíve ľahká frakcie z -rektifikácie 3-clrlör-1,2-ep-oxypropáínu obsahujúca S-chlór-l-propén a odpovedajúce mu...

Farebný polypropylén a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246314

Dátum: 15.12.1987

Autori: Forster Hilmar, Urmond Jonckers Kees, Lagenbach Manfred, Vahldiek Ernst, Kiedik Maciej, Arbab Dildar Mohamed

MPK: C08J 3/20, C08L 23/12

Značky: polypropylén, přípravy, spôsob, farebný

Text:

...polyetylénglykol s molekulovou hmotnosťou 3000 v množstve 1,5 hmot., alumivnosilikát 0,5 Ú/o hmot. a neionový tenzid na báze etoxylovaných glykolov v množstve 0,05 0/0 hmot, Po dôkladuoro premiešaní celej zmesi a po pretavení pri 220 °C ziskal sa farebný granulaut polypropylénu s vyhovujúcimi reologickými vlastnosťami. Ilndex toku IT je vyjadrerný podľa ČSN 640 861 v- grarnvoch taveníny lvytečenej za 10 minút. IT je 9,1.Postup »a zloženie...

Zariadenie na indikáciu mernej okamžitej rýchlosti vŕtania

Načítavanie...

Číslo patentu: 246313

Dátum: 15.12.1987

Autori: Simon Nicola-carlo, Biermans Addeas Johannes, Trajin Jean-paul, Dürr Dieter

MPK: E21B 45/00, G01P 3/42

Značky: okamžitej, mernej, vŕtania, rychlostí, zariadenie, indikáciu

Text:

...zariadenia .a následného riadenia procesu.minimalizaciouuvedeného podielu je V tom,že minimálna hodnota tejto veličiny je len čiastknovým ekonomickým kritériom, ktoré zohľadňuje tiež maximálnu životnosť ,nástroja.Nevýhody doposial .používaných zariadení odstraňuje zariadenie na indikáciu mernej okamžitej rýchlosti Vŕtanie, ktoré jepredmetom Vvnálezu. Podstata. Vynalezu spočíva V tom, že zariadenie pozostáva z analógovej funkčnej deličky,...

Manipulátor na prenos horúcich foriem v zariadení na riadenú kryštalizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246312

Dátum: 15.12.1987

Autori: Piat René, Rensing Cornelis

MPK: B22D 33/02, B22D 27/15

Značky: foriem, riadenú, horúcich, manipulátor, prenos, zariadení, kryštalizáciu

Text:

...l-ožiskách. 7 a opatrenou ručným kvolesom B. Valcový nosič 2 je na spodnom konci pevne spojený s rame.nom 9, ktoré je ukončené vymenlteloou dvojitou vidlicou 1 l|. V priečniku 1 je usporiaclaná matica 11, cez ktorú prechádza hnacia skratka 12, otočné uložená V ložiskách 7. Hnacia skrutka 12 je otáčaná ručný-m kolesom 13.Malnipulátor je umiestnený vo vákuvovej komore, ktorá je od hlavného pracovného priestoru oddelená vákuovým doskovým ventilom...

Zariadenie na vysúvanie zvarencov zo zváracích prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246311

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vasalos Iacovos Antonios, Muller Bernard

MPK: B23K 11/02

Značky: zariadenie, zvarencov, zváracích, prípravkov, vysúvanie

Text:

...doteraz hola najdlhšie, zariadením podla vynálezu sa zvyšuje produktivita automatických zváracích liniek. Zariadenie podľa vynálezu je nenáročné .na realizáciu a funkčne je naprosto spoľahlivé.Na priložených obrázkoch je znázornený.príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu. Na obr. 1 je zobrazený .nárys kruhového otočného stola s pripevnenými na jeh.0 obvode ôsmimi zváracími prípravkami, z ktorých vydnievajú vonkajšie konce tlačných...

Plášť tlmiča výfuku sendvičovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246310

Dátum: 15.12.1987

Autor: Walker Francis Harry

MPK: F01N 7/16

Značky: výfuku, sendvičovej, konštrukcie, plášť, tlmiča

Text:

...hladiny hluku vyžarovanej z otvoru k-oncovej rúrky tlmiče výfuku, začína prevládať zložka hluku vyžarovania plášťom tlmiča výfuku. Zväčšavanie hrúbky plášťa je málo účinné z hľadiska znižovanie jeho prliezvučnosti a súčasne nepriaznivo zvyšuje hmotnosť tlmiča výfuku.Dvojitý plášť tlmiče výfuku s azbestovou alebo inou rvýplňou značne znižuje »prestuptepla stenami plášťa a tým aj jeho životnosť.Tlmiče výfuku s dierovaným. vnútorným plášťom .a...

Tlmič hluku prúdiacich plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246309

Dátum: 15.12.1987

Autor: Päffgen Hans-peter

MPK: F01N 1/08

Značky: tlmič, prúdiacich, hluku, plynov

Text:

...pripadne poškodenie turbodúchadlá .v preplňovaných motoroch. Sú zložitej konštrukcie a ich vý.roba je právnom. Keďže sú vytvorené z väčšieho počtu dniellov, je .pri ich výrobe aj vyššia. spotreba maťceriálu a sú preto aj ekonomicky nevýhodné.e známy aj tlmič výfuku prúdiacich plynov, ktorěho vnút-.rajšok tvorí dierovaná tlmielca vložka, ktorá obsahuje aspoň jedno stlačenie. spravidla je to viac stlačení, kto 4ré sú voči sebe navzájom...

Plášť tlmiča výfuku sendvičovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246308

Dátum: 15.12.1987

Autor: Wolfrum Erhard

MPK: F01N 7/16

Značky: plášť, konštrukcie, tlmiča, výfuku, sendvičovej

Text:

...zložka hluku vyža-rovaná plášťom tl-miča výfuku.Zväčšovanie hrúbky plášťa je málo účinné z hľadiska znižovania jeho priezvučnosti a súčasne nepriaznivo zvyšuje hmotnosť tlmiče výfuku.Dvojitý plášť tlmič-a výfuku s azbestovou alebo inou výplňou značne znižuje prestup tepla stenami plášťa a tým aj jeho životnosť.Tlmiče výfuku s dierovaným vnútorným plášťom a skleneniou vetou medzi vnútorným a vonkajším plášťom majú okrem predošlých...

Zapojenie na kompenzáciu jalového výkonu polovodičového usmerňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 246307

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nuspl Matthias, Hennig Kurt, Klein Manfred

MPK: B23K 9/10

Značky: usmerňovača, výkonu, jalového, zapojenie, kompenzáciu, polovodičového

Text:

...vynálezu.Porlovodličový usmerňovač pozostáva. zo zváracieho trarnsřormátoraa 1, u kltorého v-ýstupně vinutia je zapojené do prvej hviezdy 2 a druhej hviezdy 3. 0 uzol prvej hviezdy 2 je zapojený prvý vstup V 1 .a »o uzol druhej hviezdy 3 je zapojený druhý vstup V 2 vinutia 5 meydzifázového transíormátoír-a 4. Na každú fázu obidvoch hviezd 2, 3 je zapojený ano-don tyristor 6, pričom katódy týchto tyristorov 6 sú navzájom spojené a tvoria...

Spôsob výroby viackomponentných polovodičových materiálov pre senzory fyzikálnych a chemických veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246305

Dátum: 15.12.1987

Autori: Reh Lothar, Folliot Albert

MPK: H01L 21/02

Značky: spôsob, výroby, veličin, materiálov, fyzikálnych, chemických, viackomponentných, senzory, polovodičových

Text:

....podľa vynálezu a ich následného použitia na prípravu senzorov fyzikálnych a chemických veličín je, že ich priamo získavame vo forme semonosných vlákien, pások, fólií, »alebo vrstvových štruktúr odpovedajúcich stechiovmetrickému zloženiu, .ak je východzia tavenina tiež v stechiowmetric-kom zložení, pričom majú p-olovvodičové vlastnosti odpovedajúce monokryštalickým materiálom. Ďalšou prednosťou je jednoduchosti a podstatné skrátenia...