Archív za 1987 rok

Strana 178

Prepojovacie a uzatváracie zariadenie k zásobníkom pre sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 251495

Dátum: 16.07.1987

Autor: Chlebovec Jozef

MPK: D01D 13/02

Značky: zariadenie, materiály, sypké, zásobníkom, uzatváracie, prepojovacie

Text:

...tesnením. Priruba a teleso sú navzájom uzavreté oproti vonkajšej atmosfére vlnovcovým tesnením.Na pripojenom výkrese je V čiastočnom reze znázornené prepojovacie a uzatváracia zariadenie k zásobníkom pre sypké materiály podla vynálezu.To pozostáva z dutého telesa 10, v spodnej časti opatreného pozdlžnymi rebrami11, ktoré majú osadenie 12 pre uloženie rozraďovacieho člena 40 v tvare kužeľa. Spodný okraj rozraďovacieho člena 40 je opatrený po...

Nástrojová elektróda na elektrochemické obrábanie vnútorných ploch válcových otvorov najmä o velkých dlžkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251494

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vadina Štefan, Vadina Roman

MPK: B23H 3/04

Značky: obrábanie, dlžkách, elektroda, válcových, otvorov, nástrojová, najmä, elektrochemické, vnútorných, veľkých, ploch

Text:

...ké obrábanie vnútorných plôch valcovýchotvorov pozostáva z telesa 1 elektródy spojenej s nosnou rúrkou 8. Na telese 1 je vytvorená aspoň jedna činná plocha 2 a dražka 3 pre prívod pracovnej kvapaliny do medzielektródového pracovného priestoru. Povrch nástrojovej elektródy je okrem činných plôch 2 pokrytý izolačnou vrstvou 7. Na obvode nástrojovej elektrödy sú otočne uložené guľky 4. Gulky 4 sú usporiadané v radoch, pričom počet radov sa rovná,...

Zapojenie vysokoúrovňovej vývodovej elektroniky pre testovanie integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251493

Dátum: 16.07.1987

Autor: Boledovič Marián

MPK: G01R 35/00

Značky: testovanie, obvodov, vývodovej, vysokoúrovňovej, zapojenie, integrovaných, elektroniky

Text:

...obvodov 413 nastavenia oneskorenie nábežnej a dohežnej hrany vstupného impulzu je pripojený na tretí vstup 213 multiplexora 21. Výstup 214 multiplexora 21 je vstupom 281 obvodov 25 nastavenia oneskorenia nábežnej a rlobežiíej hrany výstupného íinpulzu, ktorých výstup 282 je pripojený na vstup 231 výstupného budiča 23, ktorého výstup 232 je pripojený na vyhodnocovací vstup testera.Základnou funkciou budíča je tvorba budiacicłí signálov pre...

Izotonický snímač s Hallovým generátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251492

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tomášek Ján

MPK: A61B 10/00

Značky: hallovým, izotonický, snímač, generátorem

Text:

...s vellkou rýchlosť-ou »kontrakcie, aiko napríklad srdce malých laboratórnych zvierat, »pretože moment zotrvačností pohyjblivýclh časti snimača je vellmi malý.Na priloženom výkrese je .na obr. 1 znázornená v náryse usporiadanie konštrukč 4ných prvkov izotonického snímača s Hallovým ,generátorom a na obr. 2 je znázornená toto usporiadanie V bokoryse.Izotionický snímač podľa Vynálezu pozostáva z magnet-ov 2 s ooznačenou polaritou,sa...

Kombinovaná prenosná vozovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251491

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kúlka Michal, Kabina Pavol, Málek Oldřich, Mareček Karel, Rusovský Milan

MPK: E01C 9/08

Značky: vozovka, prenosná, kombinovaná

Text:

...jednotlive články povrchovej vrstvy sú riešené tak, že zabezpečujú roznesenie tlaku vyvolavného kolesami vozidla .na celý povrch geotextřlie pri jej .minimálnom pokrytí,č-0 umožňuje menšiu hmotnost kovových člámkov. Taktiež pri tomto spôsobe »dochádza k trvalým deformáciám jednotlivých kovových článkov .a montáž provizornej vozovky je ťažko .mechaniziovatelněL V zmontovanom stave sa nedá skladovať, nakollko je v ,pozdĺžnom i priečnom smere...

Prenosná vozovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251490

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mareček Karel, Konč Juraj, Kabina Pavol, Rusovský Milan, Kúlka Michal, Málek Oldřich

MPK: E01C 9/08

Značky: vozovka, prenosná

Text:

...kovových člámkov. Taktiež pri tomto spôsoibe dochádza k trvalým deüormáciám jednotlivých kovových článkov a montáž provízórnej vozovky je ťažko meohanizovatelná. V zimontovanom stave sa nechá rsklad-ovaf, nakolko je v pozdĺžnom i priečnom smere neohyIbná. Ďalšie riešenia používajú geotextíliu ako tlak .roznášací konštrukčtný prvok ale pritom počítajú s priamym prejazdom vozidiel po nej. Z dôvodu rýchlej montáže a demontáže sú to vozovky...

Zariadenie na stanovenie teploty vznietenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 251489

Dátum: 16.07.1987

Autori: Dimun Milan, Ország Bohumil

MPK: G01N 25/32

Značky: vznietenia, stanovenie, teploty, zariadenie

Text:

...teploty.Uv-edený nedostatok, ako aj ďalšie nevýhody známeho stavu techniky rieši konštrukčnou obm-enou zariadenie na stanove 11 ie teploty vznietenia pár kvapalín, plynov a topiacich sa tuhých materiálov, -obsahujú-ce elektricky vyhrievanú píeckxu a reakčnú nádobu, pozostávajúce z ohrevu pieclky V podobe rýnchlovyhrĺevacej špirály situo nou nádobou a izolasčnoi vrstvou piecky.Výhodou .konštrukčnej olbmeny podla vynálezu v sprojit-osti s...

Manipulačné zariadenie pre manipuláciu so systémovými paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 251488

Dátum: 16.07.1987

Autori: Morávek Jan, Kolpach Pavel, Kuchyňár Milan, Križan Jozef

MPK: B65G 57/24

Značky: zariadenie, manipuláciu, paletami, manipulačné, systémovými

Text:

...klinmi 7, ktorý vytvára vstupnú a výstupnú čast zariadenia. Vidlica 2 je opatrená uąpínacími palcami 11 a slúži na odobratie jednej vrstvy 9 lsystéimovej palety 8 do vodiolberacej výšky. Vozík 3 presúva vrstvu izdvihnutú d-o odoberacej výšky so vstupnej ~časti do výstupnej, pričom dochádza ku krokov-autupodľa programu na rkrokovacom buibne 4.Vrstva 9 palety 8 je voči voziku 3 Lrstredená svojimi strediacimi koli-kmi 18 V puzdrácuh 12...

Mechanický dávkovač návnad

Načítavanie...

Číslo patentu: 251487

Dátum: 16.07.1987

Autor: Sodoma Vladimír

MPK: A01M 25/00

Značky: dávkovač, návnad, mechanicky

Text:

...rez idávkovačom V zvislej .poloha držadlo, .zásobník, kruhový uzáver, vonkajšia a vnútorná naovlodurová trubka, diosadacie pätrky.Zásobník 1 má kruhový uzáver B, V Iktonom je upevnené vonkajšie trúbka 7, ktorá má jeden koniec vo vnútri zásobníka 1 prekrytý fóliou 11, ktorá je upevnená gusmou 12, vso vonkajšej trúbka 7 je skrutktou 9 s matic-ou ll upevnené vnútorná trúbka 8 s d-osadlacími pätkami 15, v n-ovod-ur-ových trúbkach 7, B sú v ich...

Kombinovaný herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 251486

Dátum: 16.07.1987

Autori: Gahér Stanislav, Poór Robert, Nosko Vladimír, Svitek Imrich, Kopinič Vladimír

MPK: A01N 25/04

Značky: prípravok, kombinovaný, herbicídny

Text:

...emulgátora, napr. Slovanik M 640, vyrobenéh-o oxetytláciou vyšších mastných alkohol-ov a 0,05 až 1 neiónoveho teozitclu, napríklad Sl-ovaz-olu SF, »ktorý je zmesný kolpolymér pnopyléiívoxidu a etylétnoozidu.Bolo zistené, že je výhodné polysacharid rodopol pridávať do zmesi vo for-me vodného roztoku ,po mletí účinných látok. Boli uskutočnené pokusy, pri ktorých sa V poocese fiwalizácle nepridávali povrchovo alktívąne látky, pričom sa...

Zariadenie na ovládanie slnečného systému na ohrev média

Načítavanie...

Číslo patentu: 251485

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vodička František

MPK: F24J 2/40

Značky: zariadenie, media, ovládanie, slnečného, systému, ohrev

Text:

....kolektorov, a jeh-o.druhý výstup je .pripojený na spätné potrubie spolu s výstwpnýnl potrwbím z druhej sústavy kolektorov pričom obidrva tr-ojcestné ventily sú spojené s výstupom reguláto 4ra, ktorý je napojený na teplotný spínač na výstupe z druhej sústavy k-olelktorov. Výhodou zariadenia je lepšia využiteľnost systému kolektorov a tým vyššia účinnost .pri ohreve media vzhľad-om na menia- ce sa podmienky intenzitu slnečného žila renia) počas...

Expandér s dolným prívodom horúceho nasýteného sódového roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251484

Dátum: 16.07.1987

Autori: Drgoňa Stanislav, Melicher Emil, Demko Gabriel

MPK: C01F 7/02

Značky: prívodom, dolným, roztoku, horúceho, sódového, nasýteného, expandér

Text:

...tvorba veľkých nárastom spôsiobujúcich upchávanie zúžených odtok-ových prierezov.Pre/miestnenĺm kontrolných okienoik napojeinýxch na chladic-eu vodu z barometric 4kého kondenzátora, kratkodiobým ostrekovwanim zabezpečuje sa ich pľiezraiönosť, čím sla uinožňujtenkontrola technologického procestu počas celého cyklu. Kráitkołdoibým otvorením zavzdušňovacieho potrubia dosta~ ne sa roztok udio intenzívneho premiešaivania,ktoré zabezpečí...

Antikonvulzívny operátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 251483

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kováč Anton

MPK: A61B 5/04

Značky: operátor, antikonvulzívny

Text:

...zároveň v patrične meidirkamentóznej liečbe.napojené na merací zosilovavč p-otenoiálov 2. Tento je ďalej zapojení do serie s ,počítačovým EEG-.analyzátorom 3, ktorý má .piarailelné výstupy na displej 4 a na elektro 4magnetické ventily tenapeutiokých .dávkovačov 5.Pri monitorovaní jpacienta transkutjannými EEG-elektrödamí 1 sú snímené potenciâly z mozgu pacienta, ktoré sú zosilované mne.racím zo-silovačom- ,potenciálov 2. Zosilené potenciály sú...

Recyklizačné zariadenie pre kvapalinovú chromatografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251482

Dátum: 16.07.1987

Autori: Macko Tibor, Berek Dušan

MPK: G01N 30/02

Značky: recyklizačné, kvapalinovú, zariadenie, chromatografiu

Text:

...odber frakcie frakcie sa neprenáša gp-o častiach), sklad-ovat odoibratü trakciu bezo z-mien v jej zložení v dôsledku odparovania alebo aldsorpcie jej zložiek, dávkovať, t. j. recykliz-ovat trakciu, až ked sú optimálne podmienky pre jej tanalýizu, menit velikostfrakcie a vykonal recyklizáciu s rozmýva nim etnalyzovanej látky, ktoré je .rovnaké alebo menšie, ako je rozmý~va~nie sa -re-cyklizovaných látok pri recyvklizacií pomocou dostal...

Spôsob výroby usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 251481

Dátum: 16.07.1987

Autori: Komorová Eva, Kopný Ján

MPK: C14C 1/08

Značky: usní, spôsob, výroby

Text:

...olej na tureokú červeň, nízkomolekulový podiel z výroby polyetylénu.Výhodou »postupu podľa tohoto vynálezu je podstatne vyššie využitie chrómu v procese ičinenia holín, čím dochádza k zniž-eniu jeho výstupnej koncentrácie. V ldôsledku lepšieho využitia chrómu je možné i znížiť koncentráciu chrómu V činiacom kúpeli,čím na výstupe je ešte viac znížená jeho koncentrácia, tým sa sekundárne zníži stupeň znečistenia odpaldľnýlch vôd bez zhoršenia...

Prístroj na skúšky nárazovo-abrazívneho opotrebenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 251480

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pillár Jozef

MPK: G01N 3/56, G01N 19/06

Značky: skúšky, opotrebenia, prístroj, nárazovo-abrazívneho

Text:

...na ktoré cyklicky .dosadá Idvojramenná páka uložená otočne V -diržiaku .pripevnen-om na hornom rameni rúrikového rámu a spojená lankom vedeným cez kladku s pritlaučným držiakom vzorky, na -ktorý dosaidá tlavčná skrutková pružina opierajúca sa o podložku uložená vo valicovom puzdre upevnenom uprostred Idlůlľlêľľü ramena rúrkového rámu.Na výkrese je znázornený nárysný po 4ihľa-d na fumkičnú časť prístroja s včiastočným rezom. iPristroj...

Zapojenie páliaceho systému s riadeným vytváraním tepelných vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 251479

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pažický Július

MPK: F23C 5/28

Značky: zapojenie, páliaceho, riadeným, systému, tepelných, vytváraním

Text:

...,je tlačené čerpadlem z palivovej zá 4kla-dne 19 cez palivové potrułbie 1 do horák-ových súprav. Hydraulioký olej je ~čerpadl~om 17 z nádržky 18 tlačený do tlakovej hydraaillickej vetvy 3 a po vykonaní práce sa vraci-a naspäť vratn-ou hydraulickou vetvou 2. .Horáková .sdpmva obsahuje priamočiarv šupátkový rozvádzač 4, horákové »dvojcata 5, ktoré .majú horákové jednotky E ľavej rady .aiko i horáko-vé jednotky 7 pravej rady. Horáková...

Spôsob jednostranného nanášania roztaveného pásu plechu a zariadenie pre jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251478

Dátum: 16.07.1987

Autori: Baník Jozef, Jasovský František, Hlaváčik Anton

MPK: C23C 2/06

Značky: uskutočnenie, zariadenie, plechů, nanášania, pásu, spôsob, roztaveného, jednostranného

Text:

...prípadne nepriamo rozvirené kvapky sú na odrazovej stene zberané a odvádzané naspäť do kúpeľa. Dosahuje sa podstatné úspora kovu jeho nanášanim v uzavretej komore s inert nou atmosférou, pričom je chránený aj ce lý objem kúpeľa. Regulovateľnou rýchlosťou nástreku pri konštantnej rýchlosti odvíjania je umožnené vyššia účinnosť nanášanie a regulovateľnost hmotnosti povlaku, čo zaručuje bodovú a tavnú zvariteľnost plechu v spotrebnom...

Spôsob kontinuálneho merania teplotnej závis- pri hlbokých teplotách a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251477

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vertaľ Stanislav

MPK: G01N 25/00, G01N 3/18

Značky: uskutočneniu, teplotnej, kontinuálneho, spôsob, závis, hlbokých, teplotách, merania, zariadenie

Text:

...Limožňuje zároveň odčitaf okamžitú hodnotu fyzikálnej veličiny a určiť jej príslúchajúcu teplotu a taktiež lokálnu zmenu fyzikálne veličiny a jej príslušný teplotný interval a rýchlosť zmeny teploty vzorky a zmeny fyzikálnej veličiny v závislosti od teploty je rôzne nastaviteľná.Príklad uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu je znázornený zisťovaním závislosti elektroodporu vzorky kovu od teploty T, tiež jeho prípadných lokálnych anomálií V...

Dvojnásobný samostrediaci upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251476

Dátum: 16.07.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 15/00, B25B 1/10

Značky: dvojnásobný, samostrediaci, upínač

Text:

...časť 14, napríklad ľavotočivá, je vložená a zaberá do odpovedajúceho závitu držiaka 5 výkyvnej upínacej čeľuste B a druhá závítová časť 19, s protichodne točivým závitom, t. j. v danom prípade pravotočivým, je vložená a zaberá do odpovedajúceho závitu držiaka 6 pevnej čeluste 2. Osadený koniec 17 upínacej skrutky 3 je pomocou axiálnych ložísk 16 uchytený na výstupku 20 základného telesa 15, zatiaľ čo druhý, drážkovaný koniec 1 upínacej skrutky...

Zapojenie pre riadenie smeru posuvu svetelnej informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251475

Dátum: 16.07.1987

Autor: Ružan Pavol

MPK: H04N 9/74

Značky: zapojenie, informácie, směru, svetelnej, posuvu, riadenie

Text:

...okamihy prepnutia smeru posuvu svetelnej informácie v. zariadení na výrobu svetelných efektov» sú synchronné so zmenami úrovne doprovodného zvukového signálu.Zapojenie podľa vynálezu je znázornené na pripojenom výkrese. Generátor 1 posuvuje pripojený sv.ojim výstupom na čítací vstup obojsmerného čítača 2, ktorého výstup je pripojený na vstup dekodéra 3. Výstup dekodéra 3 je pripojený k žiarovkám 5, B, 7,8 .cez vý-konovü jednotku 4. Ovláda-ci...

Zapojenie pre riadenie rýchlosti posuvu svetelnej informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251474

Dátum: 16.07.1987

Autor: Ružan Pavol

MPK: H04N 9/74

Značky: rychlostí, riadenie, informácie, zapojenie, svetelnej, posuvu

Text:

...výstup je pripojený na vstup dekodéra. Výstup tohoto dekodéra je pripojený k svetelným zdrojom cez výkonovú jednotku.Podstata vynálezu spočíva v- tom, že generátor posuvu má napäťový vstup, ktorý je cez usmerňovač zvukového signlu spojený so vstupnou svorkou zvukového signálu.Zapojenie má výhodu v tom, že rýchlosť posuvu svetelnej informácie v zariadení na výrobu svetelných efektov závisí od velkosti amplitúdy doprovodného zvukového...

Zapojenie usmerňovača nízkofrekvenčného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251473

Dátum: 16.07.1987

Autor: Ružan Pavol

MPK: H04N 9/74

Značky: nízkofrekvenčného, zapojenie, usmerňovača, signálu

Text:

...svorka 18 zvukového signálu je spojená s prvou alebo druhou svorkou 16, 17 napájania.Medzi spojenie výstupnej svorky 4 s prvým oddelovacím odporom 6 a kolektorom tranzistora 5 môže byt zapojená oddelovacia dióda 12. Paralelne k emitoru a kolektoru tranzistoru 5 môže byt pripojená blokovacia dióda 13.Podľa obr. 2 zapojenia je takmer identické s obr. l, na rozdiel od tohto je druhý vývod odporu 6 pripojený k tretej svorke 11 stabilizátora...

Spôsob potlačenia vývinu vodíka pri hermetizácii a transporte porušených, vyhorených palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251472

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kucharik Dušan

MPK: G21C 19/26

Značky: článkov, potlačenia, spôsob, hermetizácii, porušených, transporte, vodíka, palivových, vyhorených, vývinu

Text:

...puzdro natlaikovať plynom Vhermetizačnom stende na tlak do 0,250 MPa čo vyhovuje i technickým podmienkam. Po naipustení inertného plynu do hermetického puzdra a jeho zahermetizoVa-ní tlak V plynu V tomto prípade napriklad dusík a jeho tlak do 0,250 MPa spôsobí potlačenie vývinu vodíka. Pritom tlak nepresíahne povolenú hranicu a obsah hermetického puzdra bude bez prítomnosti vodíka prípadne s malým dovoleným obsahom..Na...

Zariadenie na čistenie argónu od dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251471

Dátum: 16.07.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: B01D 3/32

Značky: čistenie, argonu, zariadenie, dusíka

Text:

...dusík vystupuje zo zásobníka cez vedenie,umiestnené vo vrchnej časti zásobníka kvapalného argónu. Množstvo odpareného a ohriateného argónu do zásobníka kvapalného argónu je regulované armatúrou podla analyzátora obsahu dusíka, alebo argönu v kvapalnom argóne.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu sta 4vu techniky oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia argónu spočívajú v tom,že je možné podstatne znížiť pôvodný obsah dusíka v...

Zariadenie na výrobu argónu bez dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251470

Dátum: 16.07.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: B01D 3/32

Značky: zariadenie, dusíka, argonu, výrobu

Text:

...umiestneným na vrchnej časti zásobníka kvapalného argónu.Teplota ochladzovacieho media, potrebná na skvapalneníe argonu, je meraná teplomerom a regulované armatúrou, umiestnenou na vedení ochladzovacieho média.Obsaih dusíka alebo argónu v kvapalnom argóne je meraný analyzátorom.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu stavu techniky oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia argönu spočívajú v tom,že je možné podstatne znížiť pôvodný...

Zariadenie na odstraňovanie dusíka z argónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251469

Dátum: 16.07.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: B01D 3/32

Značky: dusíka, argonu, odstraňovanie, zariadenie

Text:

...zabudovaným »ohrievačom sa mierne zvyšuje teplota, pričom sa odstraňuje z kvap-alného argónu prchavejší dusik, ktorý vystupuje cez vedenie, umiestnené vo vrchnej časti zásobníka kvapailného argónu.intenzita ohrevu je regulovaná podľa analyzátora obsahu dusíka alebo argónu v kvapalnom argóne.Zásobník kvapalného argónu je tepelne izolovaný.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu stavu techniky oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia argónu...

Spôsob kontinuálnej prípravy vodných roztokov alebo suspenzií chlórnanu sodného, draselného alebo vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 251468

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján, Pálka Ján, Nosko Vladimír

MPK: C01B 11/06

Značky: přípravy, vodných, sodného, spôsob, draselného, chlornanů, vápenatého, suspenzií, roztokov, kontinuálnej

Text:

...produktu pri minimálnych prebytkoch reagujúcich zložiek- zabezpečuje velmi dokonalú dispergáciu chlóru v. kvapalnej fáze reakčnej zmesi~ umožňuje vysoko účinný odvod tepla z reakčnej zmesi a prakticky znemožňuje vznik väčích koncentrovaných alebo tepletných gradientov v reakčnej zmesi- je podstatne ekonomickejší apri svojej jednoduchosti nenáročný z hladiska technického zvládnutie, čo je zárukou bezporuchového chodu a vysokej úrovne...

Spôsob získania paládia z odpadových vod po katalytickej hydrogenácii nitrózoderivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251467

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pauko Ján

MPK: C22B 11/04

Značky: katalytickej, spôsob, hydrogenácii, nitrózoderivátov, získania, paládia, odpadových

Text:

...nitrózoderivátov spočíva v tom, že ich pH sa upraví minerálnou kyselinou na menej ako 7,5, ale viac ako 3 a tieto sa kontaktujú s pevným chemisorbentom pozostávajúcim z nosiča »- aktívneho uhlia a zakotvenej fázy - alkalickej soli kyseliny etyléndiamíntetraoctove).Hlavná výhoda tohoto spôsobu získania paládia z odpadových vôd je vi tom, že umož 4ňuje získať paládium z mnoh-ozložkovej zmesi s organickými a anorganickýmí látkami,kde sa...

Spôsob odstraňovania ortuti z odpadných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251466

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kossaczky Elemír, Škvarenina Stanislav, Kúdola Vladimír, Kvašňák František, Bobok Daniel

MPK: C02F 1/62

Značky: spôsob, roztokov, odstraňovania, odpadných, ortuti

Text:

...karbidov po suchej destilácii kaučukových odpadov, alebo ich aktívovaných produktov,ako adsorbentov na zachytávanie ortuti z odpadových vôd sa LlVádZa v jap. platenie č. 75 116386. V práci Rosenzweig M. D., Chem. Eng. 62, 2, 60 1975 sa v súvislosti s opisom procesu BMS uvádza, že ako adsorbent na zachytávanie ortuti sa používa aktívne uhlie impregnované sirnymi zlúčeninami. Pred adsorpciou sa pH odpadovej vody upravuje na hodnotu 45...

Upravárenský prostriedok určený k zušlechťovaniu textilných substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251465

Dátum: 16.07.1987

Autori: Dimun Milan, Formánek Leopold, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Belko Dušan

MPK: C09D 3/80

Značky: upravárenský, prostriedok, určený, zušlechťovaniu, substrátov, textilných

Text:

...pozostávajúcich z polymérnej zložky s plastifikačným účinkom, ktorý pozostáva z 20 až 30 hmot. styrénu, 65 až 70 hmot. butylakrylátu, 1 až 5 hmot. izobutoxymetylakrylamidu a 1 až 6 hmot. kyseliny metakrylovej a z polymérnej zložky s tužiacim účinkom, ktorá pozostáva z 40 až 50 hmot. metylmetakrylátu, 4 U až 50 hmot. etylakrylátu, 3 až 7 0/0 hmot. metylakrylarnidu a 1 až 5 hmot. N-metylolakrylamldu, pri 4zastdpenié jednotlivých typov...

Sklenený rúrkový reaktor na výrobu chlórnanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 251464

Dátum: 16.07.1987

Autor: Dragúň Michal

MPK: C01B 11/06

Značky: výrobu, rúrkový, sodného, skleněný, chlornanů, reaktor

Text:

...predovšetkým V možnosti využitia sériovo Vyrábaných sklenených rúrok, tvaroviek a spojovacieho tesnenia, čim sa podstatne znižujú investičné náklady - až o 50 0/0 pri dosahovaní rovnakého produkčněho výkonu v porovnaní s vertikálne umiestnený/mi sklenenými rúraini.Jednoduchá konštrukcia skleneného rúr 4kového reaktora umožňuje skonštruovať reaktor na akúkoľvek požadovanú hodinovú kapacitu výroby chlórnanu sodného V jednom uzatvorenom...

Spôsob získavania zrážaného uhličitanu vápenatého v priemyslovom meradle

Načítavanie...

Číslo patentu: 251463

Dátum: 16.07.1987

Autor: Raschman Pavel

MPK: C01F 11/18

Značky: spôsob, meradle, priemyslovom, zrážaného, získavania, uhličitanu, vápenatého

Text:

...2,275 mól/l Mgclz V objemovom pomere 23,3 1. Reakčná zmes bola mechanicky miešaná na vzduchu pri teplote 30 °C po dobu 20 minút. Vzorka reakčnej zmesi bola potom spracovaná -ako vzorky v príklade 1 a 2. Výsledky sú uvedené v tabuľke 1.Údaje o zložení reakčnej zmesi v okamihu zmiešania roztokov a po 20 minútach trvania reakcie sú pre priklad 1, 2 a 3 nasledovnéZložka Koncentrácie zložky v reakčnej zmesi mól/l v okamihu po 20 minútach Príklad...

Spôsob skompaktňovania práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251462

Dátum: 16.07.1987

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: B22F 3/12

Značky: spôsob, práškov, skompaktňovania

Text:

...ultrazvuku V impulznom režime je doba trvania impulzu 1 až 200 s a frekvencia opakovania lmpulzov 1 až 1000 Hz.spôsobom skompaktňovania práškov podla vynálezu sa zlepšuje usporiadanie prášku do hutnejšieho stavu, čim sa zmenšujú,alebo úplne odstraňujú defekty typu pórov,dutín, bublín a iných necelistvostí. Zlepšía sa podmienky pre difúziu a tým aj mecha 4nické a fyzikálne Vlastnosti výrobku. Hustota materiálu výrobkov získaných týmto...

Odstredivý regulátor s proporcionálnym elektromagnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: 251461

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mancovič Milan, Ochodnický Vladimír, Baráni Vladimír

MPK: G05D 13/20, F02D 1/04, G01P 3/16...

Značky: odstredivý, regulátor, elektromagnetom, proporcionálnym

Text:

...otáčky a obr. 5 zobrazuje zlepšenie regulačných účinkov odstredivého regulátora pomocou podporného elektronického regulátora zloženého z proporcionálneho elektromagnetu, elektrického snímača otáčok vstupného hriadeľa a z adaptéra signálu.Odstredivý regulátor podľa vynálezu pozostáva z roztĺažníka pevne spojeného so vstupným liriadellom 1 otáčajúcim sa V ložisku 16 upevnenom v telese regulátora, s ktorým je pevne spojené rameno 2 rozťažníka....

Spôsob tvorenia dalšieho životnostného cyklu dielcov vyrobených zo stabilizovaných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251460

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kopernický Ivan, Číhal Vladimír, Mareček Václav, Hrivňák Ivan Akademik, Bernát Ján, Konečný Jaroslav

MPK: C21D 1/26, C21D 9/00

Značky: dalšieho, vyrobených, austenitických, spôsob, tvorenia, oceli, dielcov, životnostného, cyklu, stabilizovaných

Text:

...druhý stupeň sa vyznačuje tým, že dielce sa výhrejú na teplotu V oblasti 850 - 950 °C, na ktorej sa ponechajú po dobu 90-240 minút a potom sa ochladia na teplotu okolia, zložité dielce v oleji, prípadne na vzduchu.Druhý stupeň. tepelného spracovania podľa vynálezu je možné V obdobnom usporiadení robit, prevažne pre ocele s pomerom stabilizačného prvku k Uhlĺku pod 5 v prípade titáuu, pod 10 v pripade niobu, i na nižšej teplotnej úrovni, a...

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251459

Dátum: 16.07.1987

Autori: Červenka Zdeněk, Hauskrecht Peter, Fančovič Karol, Štibrányi Ladislav

MPK: C01B 17/02

Značky: spôsob, čistenia, spôsobu, vykonávanie, zariadenie, tohto, odpadnej, síry

Text:

...pórov 90 - 150 Iľl,a možno mu napomáhať vytvorením podtla 251459ku za temperátorom alebo vytvorením pretlaku nad hladinou síry vytavenej v temperátore. Rýchlosti oddelovania vytavenej síry napomáha aj vytváranie hydrostatického stĺpca kvapalnej, vytavenej síry nad filtračným materiálom vhodnými geometrickýmí rozmermi konštrukcie vytavovača, kde jeho výška má byt niekolkonásobkom priemeru. Vytavovaním v temperátore sa získa kvapalná síra...

Spôsob prípravy tvrdej oteruvzdornej vrstvy na hliníkových zliatinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251458

Dátum: 16.07.1987

Autori: Král Jozef, Liska Dušan, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 14/48, C23C 14/30, C23C 10/08...

Značky: spôsob, hliníkových, tvrdej, zliatinách, oteruvzdornej, přípravy, vrstvy

Text:

...dosahuje hodnôt 15 D 00 až 35 000 N . mm.Podstata vynálezu e bližšie vysvetlená na nasledovných príkladoch.Substrát z hliníkovej zliatiny buol umiestnený vo vákuovej komore odčerpanej na počiatočný tlak 104 Pa, ako elektróda tvoriaca katódu v iónovoplátovacom systéme. Po očístení substrátu V tlejivom výboji Ar pri tlaku 10 Pa a zápornom elektrickom potenoiáli « 2,8 kV na hliníkovom substráte oproti uzemnenej vákuovej komore, bol me...

Spôsob prípravy derivátov cefalosporínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251457

Dátum: 16.07.1987

Autori: Frimm Richard, Košalko Rudolf, Welward Ladislav, Dudek Marcel, Chromík Jindřich, Krempová Alžbeta, Martvoň Augustín, Michálková Eva

MPK: C12P 35/06

Značky: derivátov, přípravy, cefalosporínov, spôsob

Text:

...tetrametyléndiamiií, SB-diaminodipropylamín ai. Táto zmes sa pripraví 24 hodín pred použitím a intenzívne sa mieša bez prístupu vzduchu. Po pridaní agregačnej zmesi k bunečnej biomase sa táto zhomogenizuje a vymrazuje sa 6-10 hodín pri 25 °C.Po rozmrazetií sa vzniknuté agregáty odseparujíi tiltraciou alebo centritugáciou,premyjâ a deponujú pri 4 °C vo fosfátovom tlmivom roztoku pH 7,5.Pri imobilizácii buniek na pevný nosič sa...

Priechodka vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 251456

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kratochvíl René

MPK: H01B 17/30

Značky: priechodka, vodiča

Text:

...časti je priečne drážka pre uchytenie a zabezpečenie príechodky proti pohyb 11 voči šasi.Výhody tohto riešenia sú v zjednodušení a v združení vlastností predchádzajúcich spôsoboch uchytenia vodiča do jedného prvku. Priechodka vodiča podľa vynálezu zabraňuje vytrhnutiu vodiča z prístroja a kvalitatív 4ne zvyšuje bezpečnosť proti predraniu izolácie vodiča, a tým možnosti prierazu elektrického prúdu na šasi. Priechodka znižuje prácnosť,...