Archív za 1987 rok

Strana 176

Kombinovaný jednočinný měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 251575

Dátum: 16.07.1987

Autor: Sýkora Rudolf

MPK: H02M 7/06

Značky: jednočinný, kombinovaný, měnič

Text:

...Po dobu sepnutí elektronického spínače § se na propustně pólovaném akundárním vinutí gg objeví napětí v takové polaritě, že otevírá usměrňovací diodu Q na âvěrně pólovaných sekundárních vinutích gł až 53 i gg je přitom napětí, které zavírá usměrvecí diody Ql až pp i pg. Po tuto dobu dochází k přenosu části energie odebírané z napájeho Zdroje k výetupním svorkám Q základní napěčové hladiny měniče, vůči které se měnič chová.ko propustný....

Nástroj pro třískové obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251574

Dátum: 16.07.1987

Autor: Řasa Jaroslav

MPK: B23B 27/00

Značky: obrábění, nástroj, třískové

Text:

...být vyplněn i vnitřní prostor nosného členu řezné části ná roje.V takto uspořádaných vnitřních prostorech mohou být potom vytvoreny průchody. Pevnou látkou může být beton, plastické hmoty a pěny, sypké hmoty a podobné. Průchody slouží nejen protékání chladicího média, ale také k uložení zásobníků s řeznými elementy, umístění čidel ro adaptivní kontrolu procesu obrábění a podobně.Výhodou řešení je pro těžké obrábění, tj. při velkých úběrech...

Zařízení pro vyhodnocení rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 251573

Dátum: 16.07.1987

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G01P 3/44, G01P 3/60

Značky: rychlostí, vyhodnocení, zařízení

Text:

...spočívají zejména v podstatném zjednodušení zařízení, a to zvláště tam, kde je nutno rozlišovat rychlost nad nebo pod určitou, předem stancvenou mezi. Jinou výhodou zařízení podle vynálezu je podstatné zvýšení životnosti i odolnosti vůči mechanickým rázům, vibracím i proti vlivu prostředí, zejména vzhledem k možnosti použití bezkontaktního snímače s clonou. Vzhledem k malé hmotnosti použité clony se rovněž minimalizuje zatížení pohyblivé části...

Zapojení tyristorových spínačů na přijímačové straně kolejového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251572

Dátum: 16.07.1987

Autor: Faran Antonín

MPK: B61L 23/30

Značky: tyristorových, obvodů, straně, zapojení, přijímačové, spínačů, kolejového

Text:

...členu ll, a také výstupní svorka 92 prvního invertoru 99 je spojenas druhou vstupní svorkou 999 prvního součinověho členu il, přičemž výstupní svorka ł 9 § druhého invertoru ł 9 je spojena s druhou vstupní svorkou łgg druhého součinového členu lg. Přitom je výstupní svorka łłâ prvního součinového členu ll spojena s řídící svorkou 999 třetího spínače 99, avšak druhá výstupní svorka lłá druhého součinového členu lg je spojena s řídící...

Zařízení pro adaptivní řízení dynamických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251571

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bartík Jan, Lehečka Václav, Hercik Petr, Schlegel Miloš

MPK: G05B 13/02

Značky: dynamických, systému, řízení, zařízení, adaptivní

Text:

...funkce spočíva v tom, že kontrolní blok ll průběžně testuje funkční stav počítače §. V případě zjištění poruchy nebo absence počítače á je aktivován druhý řídící Vstup 9. Na základě toho blok 2 modifikuje řídící vstup l bloku lg a řídící32 ovládacího bloku vstup 3 bloku lg, čímž dojde k přepnutí na záložní parametry a záložní strukturu zpětnovazebního řídicího systému.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že slučuje výhody analogové...

Zařízení pro upnutí vyměnitelného řezného elementu v tělese obráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251570

Dátum: 16.07.1987

Autor: Unčovský Arnošt

MPK: B23B 27/16

Značky: řezného, zařízení, tělese, vyměnitelného, obraběcího, elementů, upnutí, nástroje

Text:

...řez ného elementu.Tendence vývoje směřujíci k automatizaci všech obráběcĺch operací pomocí obráběcích linek, integrovaných výrobnich úseků, NC strojů, robotú atd., vyžaduje i automatizaci výměny otupených řezných elementü. Z tohoto důvodu již dosavadní, výše uvedené způsoby jejich upínáni plně nevyhovuji.Zařízení pro upnuti vyměnitelného řezného elementu do těla nástroje podle vynálezu je výhodné zejména tim, že umožňuje přimočarým pohybem...

Spinelová hmota hořečnato-hlinitá pro vyzdívky pecí na tavení hliníku a barevných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251569

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pešek Jiří, Macháček Václav, Vobořil Václav

MPK: C04B 35/02

Značky: hořečnato-hlinitá, spinelová, kovů, barevných, pecí, hmota, hliníku, tavení, vyzdívky

Text:

...lepidel např. dextrinu, karhoxymethylcelulózy, sulfitového ýluhu, vodních disperzí organických polymerů, např. polyvinylacetátu, polyakrylátové disper 2, tekutého organického pojiva na bázi dehtu apod.luminoter. struska o zrnitosti 0-3 mm 65 hmotnostních Lektrokorund bílý pod 0,09 mm 10 3 hmotnostních etý oxid hlinitý pod 0,04 mm 15 S hmotnostních ha krystalická 10 S hmotnostníchněs byla ovlhčena roztokem dehtu pod obchodním označením...

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod, zejména splaškových z menších provozů a domácností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251568

Dátum: 16.07.1987

Autor: Heřman Antonín

MPK: C02F 3/14

Značky: odpadních, čištění, splaškových, zejména, domácnosti, biologické, provozu, menších, zařízení

Text:

...zčásti pod nabíracím kolem a ukotvené v provzdušňovací nádrži, jejíž dno je opatřeno výstupným odkalovacím ventilem. Provzdušñovací deska s vlnitým povrchem může být s výhodou uchycena pod úhlem 50 °.Přiklad provedení zařízení pro biologické čištění odpadních vod je znázorněn na výkrese,který je proveden v řezu.Obsah jímky 5, která slouží jako vyrovnávací nádrž a současně jako I. stupeň předčištění,s tím, že se zde rozkládají hrubé mechanické...

Převodové ústrojí regulátorů a jističů s nosníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251567

Dátum: 16.07.1987

Autori: Králík Julián, Dupal Pavel

MPK: G05D 23/10, G05D 23/00, G05D 15/00...

Značky: ústrojí, nosníkem, jističů, převodové, regulátoru

Text:

...páky nebo páka ovládající mžikový spínač. Nosník je tvaru vylehčeného U profilu. S výhodou je otočně uchycen na jednom z čepů.Hlavní výhodou tohoto uspořádání je uvolnění montážního prostoru, ke kterému dojde při otočení nosníku na jednom z čepů. Dále pak tato koncepce zachovává všechny Výhody stavebnicevé konstrukce a umožňuje při nižších materiálových nákladoch současné vylehčení konstrukces efektívnějším využitím montážních...

Zařízení k optimalizaci pohybu automatického obslužného přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251566

Dátum: 16.07.1987

Autor: Ludvíček Josef

MPK: D01H 15/02

Značky: prístroje, obslužného, optimalizaci, pohybu, zařízení, automatického

Text:

...míst stroje, aniž by rušily nebo ne příznivě ovlivňovaly stav na aretačním mechanismu, navozený předchozím signálem nebo signály.Příklad vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu, kde značí obr. 1 půdorysný pohled na část poloviny textilniho stroje s obslužným přístrojem a s přípravným přístrojem a obr. 2 pohled na obslužný přístroj se zařízením podle vynálezu a blokovým schématem jeho elektrického obvodu.Obr. 1 ukazuje část...

Rojochyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 251565

Dátum: 16.07.1987

Autor: Šítal Jan

MPK: A01K 57/00

Značky: rojochyt

Text:

...l představuje rojochyt v axonometrickém pohledu a příklad obr. 2 představuje v axonometrickěm pohledu vsunovatelnou část rojochytu.Rojochyt podle vynálezu sestava 2 tělesa lá. které je na své vrchmi straně dvou proti lehlých stěn opatřeno odnímatelnými opěrami l víka a které jsou zasunuty do držáku g opěr.Před opěrami víka jsou do vrchní části tělesa lg dvou protilehlých stran též pohyblivé položeny obě poloviny děleného víka gg. V obou...

Zařízení pro přepravu a sklápění objemových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251564

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kuba Dalibor

MPK: A01D 90/00

Značky: sklápění, objemových, prepravu, zařízení

Text:

...ztráty v ložnémprostoru vozidla a plně tak využít celý objem ložného prostoru vozidla.zením podle vynálezu je také zajištěna velmi dobrá stabilita vozidla při sklápění,což umo uje těžiště, které u zařízení v pracovní poloze není přesouváno.Zařízení pro přepravu a sklápění objemových hmot, umístěně na rámu vozidla je schematicky znázorněno na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje zařízení s uspořádáním bočnic pro plnění zepředu,...

Způsob výroby vysocelegovaných ocelí manganem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251563

Dátum: 16.07.1987

Autori: Marek Václav, Prochazka Josef, Kubík Jindřich, Kuncl František, Konšel Zdeněk

MPK: C21C 7/00

Značky: manganem, oceli, vysocelegovaných, výroby, způsob

Text:

...20 manganu, případně stopy až 35 niklu, stopy až 5 molybdenu, stopy až 5 2 wolframu, nečistoty jako síru do 0,035 a fosfor do 0,035 , natavením vsázky v elek trické peci a mimopecním vakuově oxidačnim oduhličením a rafinací, podle Vynálezu.Podstata vynálezu spočívá V tom, že 15 až 30 hmotnosti vsázky se natavuje v indukční peci, přičemž tato část vsázky je nositelkou veškerého manganu a zbylých 70 až 85 S hmotnosti Vsázky se natavuje v...

Způsob přípravy měďnatých solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251562

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pálfy Anton

MPK: C01G 3/00

Značky: měďnatých, solí, přípravy, způsob

Text:

...vynálezu tím, že se rozpouštěni mědi provádí za přítomnosti peroxidu vodiku.Výhodou způsobu připravy měčnatých soli kyseliny mravenči a nebo octové podle vynálezu je úplné až bouřlivé rozpouštěni mědi V kyselině. Rozpouštění mědi v kyselině probíhá velice dobře i při normální teplotě a reakčni směs proto neni nutné zahřivat.Do nerezové nádoby bylo předloženo zqo 1 směsi peroxidu vodíku a kyseliny mravenčí, sestávajicí z 420 kg 36 peroxidu...

Způsob spojování dopravních pásů s textilní výztuží vulkanizací za zvýšené teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251561

Dátum: 16.07.1987

Autori: Podešva Milan, Postava Miroslav, Krejcar Miloš

MPK: B29D 29/00

Značky: způsob, teploty, pásu, spojování, zvýšené, výztuží, dopravních, textilní, vulkanizací

Text:

...kdy se nejprve připraví směs pastotvorného polyvinylchloridu s estery dikarbonových kyselín, popřípadě s dalšími přísadami nebo plnivy a touto směsi, mající charakter kapaliny až pasty, se vyplní nerovnoměrně opotřebená krycí vrstva pásu V místě spoje, který se potom uzavře do Vulkanizačního lisu a zvyšováním teploty topných desek vulkanizačního lisu se provede želatinace polyvinylchloridu před dosažením vlastní vulkanizační teploty, čímž...

Chromniklová žáruvzdorná slitina se zvýšeným obsahem železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251560

Dátum: 16.07.1987

Autori: Tichý Josef, Tykal Vladimír, Vyklický Miloslav, Jirsa Jan, Měřička Miroslav, Jablonský Ladislav, Kostohryz Miloslav

MPK: C22C 19/05

Značky: chromniklová, slitina, žáruvzdorná, zvýšeným, obsahem, železa

Text:

...obtížné dostupná.Uvedené nedostatky chromniklová žáruvzdorná slitina se zvýšeným obsahem železa, s obsahem manganu od 0,1 do 2,0 hmot., od 0,05 do 2,0 hmot. křemiku, od 0,001 do 0,05 hmot. fosforu, od 0,01 do 0,05 hmot. síry, od 35 do 45 hmot. chromu, od 0,001 do 0,4 hmot. uhlíku podle vynálezu, jehož podstatou je, že slitina obsahuje od 0,001 do 0,5 hmot. cěru a od 12,1 do Z 0 hmot. železa.Výhodou slitiny podle vynálezu je její...

Zapojení pro vyhodnocení priority asynchronních přerušovacích požadavků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251559

Dátum: 16.07.1987

Autori: Veselý Jiří, Dvořáková Galina, Suchý Radim, Chalupský Václav, Švejstil Jaroslav, Železný Jan

MPK: G06F 7/10

Značky: zapojení, vyhodnocení, přerušovacích, priority, asynchronních, požadavků

Text:

...R všech následujících klopných obvodu typu R-S.Zapojením podle vynálezu se dosáhne toho, že potřeba materialu je úměrná množství zpracovávaných přerušovacích požadavků, pomineme-li společný vyhodnocovací obvod l, který tvoří méně než dvě pouzdra běžných integrovaných obvodú. Další účinek zapojení se projeví v tom,že doba, potřebné pro zpracování přerušovaoiho požadavku odpovídá průchodu osmi loqickými stupni a neprodlužuje se v závislosti na...

Mobilní betonárka postavená jako návěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 251558

Dátum: 16.07.1987

Autor: Honsa Jan

MPK: B60P 3/16, C28C 5/42

Značky: mobilní, betonárka, návěs, postavená

Text:

...bubnem míchačky É na beton (obr. 3. obr. 4) je zavěšena na jedné straně dvojité páky lg na závěsech lg nádoba lg na cement a na opačném konci dvojité páky lg příčník ll se silovým snímačem łł opřeným o pomocný rám lg s přírubou 53 nad nádobou łg na cement. Pomocný rám lg tvoří podpěru dvojité páce li a je upevněn k míchačce É na beton. Na konci krakorce hlav ního rámu ł je uložena kabina lg s plošinou §§, zábradlím gg a závěsným žebříkem gł....

Zařízení ke sběru ženského mléka a k manipulaci s ním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251557

Dátum: 16.07.1987

Autori: Čulík Josef, Príkazský Viktor

MPK: A61M 1/06

Značky: mléka, manipulaci, zařízení, sběru, ženského

Text:

...stanovení obsahu mléka. Vnitřní nálevkovitý díl je opatřen otvorem,určeným pro vstup bradavky a pro těsné spojení s doplňujícímí součástmi, jako mléčným kontejnerem nebo spojkou, cpatřenou vývodem pro těsně nasazení rourky.Podstata další varianty tohoto zařízení záleží v tom, že vnější vydutý díl je opatřen otvorom pro těsně spojení s doplñujícími součástmi, jako uzávěrem, prodlužovacím nástavcem,mléčným kontejnerem nebo spojkou.Hlavní výhody...

Aplikátor pro kontaktní mikrovlnnou hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251556

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bouček Jiří, Raab Miloslav, Vrba Jan

MPK: A61N 5/02

Značky: hypertermii, aplikátor, mikrovlnnou, kontaktní

Text:

...to výhodu práce s qenerátorem, pracujícím přibližně s konstantní hodnotou vyzařované energie, nebot chlazením povrchu tkáně je možno účinné regulovat teplotní rozložení a také časový nárůst teploty. Použití kontaktních aplikátorů s cirkulací nebo průtokem chladicího média umožní navíc snížit účinně rozptyl elektromagnetické energie na úroveň povolenou hygienickými předpisy a tím zvýšit bezpečnost práce při hypertermíí. Tato bezpečnost...

Aplikátor pro mikrovlnnou hypertemii tělních dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251555

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vrba Jan, Ramert Josef, Andrýsek Oskar, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/02

Značky: mikrovlnnou, hypertemii, dutin, tělních, aplikátor

Text:

...plášti aplikátoru.U aplikátoru podle vynálezu je potlačení nežádoucího přehřívání teplotních čidel, jejichž materiál a propojovací přívody nemají parametry odpovídající vlastnostem tkáně, umožněno umístěním čidel do takových míst aplikátoru, kde povrchové proudy mají nulovou hodnotu. V těchto místech je možné v určitém omezeném rozsahu narušit kovový plášt aplikátoru, aniž se změní vlastnosti dípölové antény.Protože plášť aplikátoru je kovový,...

Kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 251554

Dátum: 16.07.1987

Autori: Dostál Oldřich, Verner Jindřich

MPK: E21C 29/08

Značky: kotva

Text:

...v pohledu směrem osy kotvy.V příkladu celkového provedení nakresleného na obr. 1, jsou na vodicí tyč łg v osovém vrtání lg navlečeny čtyři duté rozpěrky gg, dále dva opěrné prstence Ag. Mezi těmito součástkami je vloženo pět tenkých rozpěrných kroužků gg. Pomocí obou rozpěrných prstenců AQ, z nichž dolní je opatřen matečným závitem, odpovídajícím závitu łl, tyče lg a matice lg, je kotva smontována a přípravena k použití. Každá dutá...

Způsob tepelného zpracování výrobků a polotovarů z uhlíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251553

Dátum: 16.07.1987

Autori: Matuška Karel, Libra Otakar, Vrtěl Jaroslav

MPK: C21D 9/00, C21D 1/18

Značky: tepelného, oceli, uhlíkových, polotovarů, způsob, zpracování, výrobků

Text:

...nečistot na hranice zrn, které následně způsobuje vznik popouštěcí křehkosti. Takovému odmíšení nečistot v oceli se předejde zařazením prodlevy v mezikritické oblasti při tepelném zpracování podle vynálezu, které tak potlačuje vznik popouštěcí křehkosti oceli výrobku. Po izotermické prodlevě v mezikritické oblasti se výrobek ochladí rychlostí nutnou k docílení požadované mikrostruktury. Podle druhu zpracovávané oceli se pro další zvýšení...

Papírky pro rychlou detekci metabolitů kyseliny acetylosalicylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251552

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pirk Jan, Škodová Zdenka, Pavlík František

MPK: G01N 33/52

Značky: detekci, rychlou, acetylosalicylové, papírky, metabolitu, kyseliny

Text:

...vynálezu lze detekční papírky snadno vyrobit a bez jakékoliv další úpravy použít. Jejich expirační doba je větší než 3 měsíce.Ověřování léčebného postupu tímto způsobem je jednoduché, nenáročné na materiál a technické vybavení, levné a nevyžaduje použití cenově nedoatupných materiálů.Papírek pro detekci, zhotovený z proužku chrometografického papíru impregnovaného dusičnanem železitým, se na dobu 10 s ponoří do čerstvé nebo starší...

Kotevní prvek sendvičového panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251551

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kaluža František

MPK: E04C 2/26, E04B 1/41

Značky: sendvičového, panelu, kotevní, prvek

Text:

...dotvarování kotevního prvku, případně vyplñování prostoru mezi ochranným pouzdrem a kotevním prvkem těsnicím tmelem.Vyplñování prostoru mezi ochranným pouzdrem a kotevním prvkem cementovou zálivkou je nespolehlivé, takže nezajištuje spolehlivou ochranu kotevního prvku před atmosférickými vlívy. Nevýhodou kotevních prvků provedených vcelku z antikorozních materiálů je jejich značná pořizovací hodnota, zejména vlivem vysoké ceny...

Spôsob prípravy uhlíkových vláken z izotropných pyrolýznych živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 251550

Dátum: 16.07.1987

Autori: Varga Tibor, Frkáň Július, Šanda Karel, Benický Milan

MPK: D01F 9/14

Značky: živíc, spôsob, uhlíkových, přípravy, pyrolýznych, izotropných, vláken

Text:

...,pripravovaných Lihlílcovývch vláken.Riešenie podľa vynálezu využíva tendencie tuboreťazových polýmérov tvoriť naprialmené molekuly a podla podmienok čiastočne vytvárať ich paralelné zoskupenia. Podmienkou dosiahnutia tčiastočne zvýšeného vnútorného usporiadania a vyšších mechanických vlastností uhlíkových vláken sa ukázalo nájdenie vhodného tepelného režimu V uročitých štádiach karbonizácie pri tvorbe nhlikových...

Šnekové zariadenie pre tavenie, zmešovanie a vytláčanie termoplastických materiálov a dávkovaním tekutých prímesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251549

Dátum: 16.07.1987

Autor: Čuba Štefan

MPK: D01D 13/02

Značky: tavenie, zariadenie, vytláčanie, příměsí, dávkováním, materiálov, šnekové, zmešovanie, termoplastických, tekutých

Text:

...základného polyrnéru v pracovnom valci, čím sa na povr-chu základného ,polyméru vytvorí lsúvíslý dutý valec prlmesí, ktoré je potrebné zhomogenizovat už len v radiálnom smere. Takýto duty valec iprímesí je možné vytvoriť aj privodom p-rímesí, ktorý je vytvorený štrblnou vo tvare prstenca po obvode pracovného valca.Štrxbivna prívodu môže byť s výhodou pootočení o D až 90 ° oproti osi šnekového zariadenia talk, že potom jej dĺžka môže -byť...

Výparník kotla s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251548

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: spaľovaním, fluidným, kotla, výparník

Text:

...a zav-odňovacími rú-rami tvoria samostatný - druhý cinkulaičný okruh.Roztdelením systému cirkulácie vody v 0 výparníiku kotla s fluidným spaľovaním na dva samostatné okruhy, dosahuje sa v druhom okruihu, do ktorého sú zaradené handovité rúrlky výparnika, priaizn-ivých ,podmienok pre vznik spoiahlivej cirkulálcie.Druhý cirkulaičný okruh je totiž výhodne nnapájaný samostatne vedenými vellkiopriemerovými zavodñovacími rúrami s ciel-om...

Axiálna fixácia ložísk valivého uloženia hriadela v jednostranne prístupnom náboji

Načítavanie...

Číslo patentu: 251547

Dátum: 16.07.1987

Autori: Štefánek Jozef, Masár Ľubomír

MPK: F16C 27/00

Značky: valivého, hriadeľa, jednostranně, prístupnom, ložísk, uloženia, axiálna, náboji, fixácia

Text:

...využíva priestor medzi ložirskami, ktorý má vždy nejakú konečnú dĺžku. Iiaviac je konštrukčne aj výrolb-ne jednoduchšie a nprakticlky vylučuje, okrem prípadov tdeštrułkcie, sam-ovelné uvoľnenie spoja.Na prípojenom výkrese je znázornený priklad prevedenia axiálnej fixäcie ložískvalivého uloženia hriwdela v jednostranne prístupnom nálboji, kde je na obr. 1 znázornený p~ozudĺvžny rez uložením a na obr. 2 rez rovinou A-A z obr. 1.Valivé...

Kopírovací nosič zváracích horákov pre robotizované zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251546

Dátum: 16.07.1987

Autor: Bukový Ivan

MPK: B23K 37/00

Značky: nosič, horákov, kopírovací, robotizované, zváranie, zváracích

Text:

...vnláičneho pretvárania sa a predíde sa tak mechanickému poškodeniu alebo trvalej deformácii »dielcov ako kopírovacieho nosiča,tak aj zváracieho horáka V ňom upevneného, čo značne zvyšuje pasívnu bezpečnost celého kompletu neseného zápästírn rpri-emysel-ného rob-ota.Podstata-ou výhodou aplikácie kopírova-cieh-o nosiča zváracích horákov podľa vynálezu je odstránenie potreby senzorov pre vedenie horáka po zvarovej hrane a ich plná náhrada...

Liečebný prípravok proti zápalovým a bolestivým ochoreniam

Načítavanie...

Číslo patentu: 251545

Dátum: 16.07.1987

Autor: Nikel František

MPK: A61K 31/415

Značky: bolestivým, liečebný, zápalovým, prípravok, ochoreniam, proti

Text:

...liečebným efektom. Skúšky prebiehali na chirurgickej ambul-atnłcii, chirurgickom oddelení a reumatologickej ambulancii. Bol zavedený skú šobxie do praxe olbvoclných a závondoých le károv. Obzvlášť výhodne je jeho použitie v oborocn reumatologických, chirorgických,neurologlldkych, ortopedických, traum-atologických, alko aj vo všeobecnom -lekárstve, lPri klinickom overovaní účinku u 1000 pacientov chirurgictkeho oddelenia a chirurgickej...

Spôsob výroby kryštalických polovodičov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251544

Dátum: 16.07.1987

Autori: Duhaj Pavol, Červenák Ján Člen Korešpondent

MPK: H01L 21/02

Značky: tohto, výroby, polovodičov, spôsob, zariadenie, spôsobu, vykonávanie, krystalických

Text:

...materiálu.Prexdnostou vynálezu je rýchlosť prípravy kryštalických materiálov a ekonomická nenáročnosť.Na pripojených výkresoch sú znázornená schematicłké usporiadania zariadení na pripravu kryštalických polovodičov, kde naobr. 1 je znázornená usporiadanie, v ktorom rotujúci valec je z mo-nokryštálu, na vobr. z je znázornená dvojica proti sebe rotujúcich monokryštali-ckých valcov, na obr. 3 je rotujú-cim telesom zreza-ný kužel,...

Zvýšnie protispekavej účinnosti hydrofóbnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 251543

Dátum: 16.07.1987

Autori: Krajčí Pavol, Ondruš Štefan, Bartoš Vladimír, Waradzin Walter

MPK: C05G 3/04

Značky: účinnosti, zvýšnie, látok, protispekavej, hydrofóbnych

Text:

...180 °C. Po hydrofobizáucii sa pridá 5 (kg mletého zeolitu s distribúciou častíc pod 80 ,um celkom 95 0/0.Na granulovane hnojivá podľa bodu 1 sa.naneste stríekaním 4,5 kg emulzie lignin-sulfonanu váipenatého - minerálneho oleja .a voktabdvecylamínil v pomere 1 1 0,2. Po hydrotobizácii sa pridá 5 .kg mletého zeolitu s distribúciou častíc pod 80 pm celkom 95 .Na granulovane hnojivo podľa bodu 1 sa naneste stríekanĺm 2 kg 30 0/0-nej emulzie...

Agregovaný kontinuálny kapilárny viskozimeter pre meranie viskozity polymérnej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251542

Dátum: 16.07.1987

Autor: Lazar Ladislav

MPK: D01D 1/09

Značky: kontinuálny, meranie, viskozimeter, agregovaný, viskozity, polymérnej, taveniny, kapilárny

Text:

...nevyžadujú žiaden rekonštrukčný zásah do sitrojno-technologického zariadenia.Na volbr. 1 je jblokoivá schéma strojnotechnologického zariadenia zvlaktňovacej linky s umiestnením visk-olzlmetra. Zvlákňovacia linka pozostáva ,z extrújdera 1, dopravného »čerpadla 2, kontinuálneho tlltra polymernej taveniny 3, DFÍVOÓIIŠÍIO potrubia 4,agregovaneho .kontinuálneho viskozlmetra 5, dávkovacích čerpadiel B, rozvondinýdh vetiev 7 a 8, .ako aj...

Zariadenie na pridržovanie zvarenca

Načítavanie...

Číslo patentu: 251541

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23K 37/04

Značky: zvarenca, pridržovanie, zariadenie

Text:

...9, 1 D, alebo permanentné magnety 11, slúžlace na pridržani-e dopravovaného a priváraného zvarenca.ná pružinou 13, -oprerou -o dosku 8. Doska 8 je teda pružinou 13, nasunuttou na páku 7,dotláčoná do prednej časti 12 obidvoch pák 7. Pridržiavacie zariadenie spolu s nosným kameň-om 1 prvej, pohylblivej zváracej elektróldy 2 je súčasťou zvárarcieho zariadenia. Zvarencom 17 je v danom prípade ram-svonrkovnice, Keď je pridrlžiavalcie zariadenie...

Extenčné zariadenie na repozíciu zlomenín končatín na lehátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251540

Dátum: 16.07.1987

Autori: Paulovský Tibor, Michal Martin

MPK: A61G 15/00, A61G 13/00

Značky: končatín, extenčné, zariadenie, repozíciu, lehátku, zlomenín

Text:

...vyžadujüvci ošetrenie zlomeniny sa umiestni na lehátko a do oíbjim-ok sa nasunú a naatavia d-o požadovanej jpolohy držiakové rámy, do ktorých sa nasnnú pozdlžne lišty s nchyťkami fixácie dolnej končatiny v oblasti kolena, pričom sa nastaví žíadaný sklon stehna .a predkola-nia. Ołkolo členku sa upevní olbjirnka a táto pomocou popruhov sa zakotví do úchytiek vodorovného ramena na vreten-e dolného napínača.P-omocou .skrutky na...

Zariadenie na kontrolu tesnosti obvodového zvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251539

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23K 37/00

Značky: kontrolu, zariadenie, zvaru, obvodového, těsnosti

Text:

....do automatických výrobných liniek.Prílklad vyhotovenia zariadenia podla vynálezu je znázornený na výkrese, ĺkldB je zariadenie nakreslené v narysnom reze.Zariadenie na kontrolu tesnosti »ołbvoldového zvaru pozostáva z tlakovej .komory 1 s obvodolvým teusnením 2 a s ňou isüovsovo usporiadan-ej vyhodnocova-oej komory 3.Fialková komora 1 je vytvorená v prednom veku 4 pneumatiokěho multipliká-trora 5. Tl-aková komora 1 má valcový tvar a...

Náterové látky na vzduchu zasychajúce s vysokou odolnosťou voči úderu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251538

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hazuchová Melánia, Vodová Drahomíra, Drobný František, Suran Pavol

MPK: C07D 3/48

Značky: vzduchu, nátěrové, zasychajúce, látky, vysokou, odolnosťou, úderu, voči

Text:

...v kombinácii týchto rozpúšťaudiel.P 1 e pripravu náterových látok podla vy~ nálezu sa používajú známe plgmenty, pred~ovšetkým kysličníky železa, titánu, zinku,chrómu, olova, kyanožeileznat-any, ftálocya nínové a ďalšie. Ako plnivá sa používajú blanc-tixe, ťaživec, krieda, bridli-cta, zmes sírniku zinočnatéh-o, síranu bárnatêho v pomere 37, kol-oldnéh-o kysličníka kremičitého, .kovový prach rnedi, hliníka a zinku. Suošidlá na...

Spôsob výroby 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251537

Dátum: 16.07.1987

Autori: Růžička Jozef, Zeman Svatopluk, Oswald Anton, Dimun Milan

MPK: C07D 471/08

Značky: spôsob, 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby

Text:

...hexametyiéntetramínu (0,2 móle vo forme 37,5 0/0 vodného roztoku a 38 g dwsitanu sodného 0,55 móla vo forme 30 vodného roztoku. P-o vychladení tejto zmesi na 0 °C sa dávkuje 132 ml 20,16 0/0 kyseliny dusičnej 0,47 móla tak, aby nätok trval 10 minút a teplota reakčrnej zmesi nepiresiahla 10 °C. Po desatminúltovom doreagovauí pri 1 D až 15 °C sa rea-kčná zmes filtruje a následne na kýslý produkt pôsobí 20 0/0 vodným roztokom ułhlíčitanu...

Spôsob elektrochemického vytvárania funkčnej vrstvy na povrchu ocelových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251536

Dátum: 16.07.1987

Autori: Poller Ján, Weinwurm Pavol

MPK: C25F 3/00

Značky: funkčnej, spôsob, vytvárania, povrchu, elektrochemického, oceľových, vrstvy, dielcov

Text:

...miestnemu nalegptaniu základného materiálu.Cielom vynálezu je odstrániť uvedené nedostatky a riešiť vytváranie funkčných vrstiev nia tvar-ove náročných kovových materiáloch ako sú časti a dielce ozubených pre-vodových systémov tak, že súčasne sa uskutoční oudihlenie, leštenie a vytvorenie funlkčnej vrstvy.Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že oprauc-oiváivaný .dielec sa uchytí V zariadení,(ktoré umožňuje rotáciu diel-cla v oboch smeroch,...