Archív za 1987 rok

Strana 175

Lepivá hmota se zvýšenou schopností relaxace

Načítavanie...

Číslo patentu: 251615

Dátum: 16.07.1987

Autori: Popelka Milan, Mittenhuber Josef

MPK: C08G 31/08

Značky: hmota, zvýšenou, lepivá, schopnosti, relaxace

Text:

...změkčovadla, 30 až 350 hmotnosních dílú kopelymeru vinylchloridu s vinylacetiten, 5 až 60 hmutnostních dílů hutadien-styrenovéhe kaučuku. 3 až 40 hmotnostních dílů kumarenindenové nebo přirozenć pryskyřice a 10 až 1 150 hmotnoatních dílů relaxační přísady.Odpadové snůle obsahuje 70 až 75 hmotnostních procent kyslíka. 4 až 5 hmotnostních procent vodik. Změkcovadlo může být s výhodou vytvořena například dibutylftalátem, dioktyldipáteu nebo...

Bezkontaktní zarážka, zejména víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251614

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bezděk Miloslav, Požár Vojmír, Lev Stanislav, Spišiak Juraj

MPK: D03D 51/28, D03D 51/18, D03D 47/26...

Značky: zejména, víceprošlupního, bezkontaktní, zarážka, stroje, tkacího

Text:

...ústrojí s čidlem polohy oenovních nití, zatímco induktivní čidlo je uloženo v herním vedení v bezprestřední blízkosti vybrení.Výhody bezkontektní urážky víceproälupního tkacího stroje podle vynálezu spočívají v nízkych výrobních nékledech, nízkých udržovscích neklsdech. meteriílové nenlročnoeti pri výrobě, spolehlivosti s bezpečnosti při provozu i odolnosti vůči otreoům.vynález bude dále blíže popsán podle priložených výkresů, kde ne obr. 1...

Způsob přípravy vysocecitlivých halogenstříbrných fotografických disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251613

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vobořil Ivan, Dostál Josef, Vít Václav, Arient Josef

MPK: G03C 1/02

Značky: vysocecitlivých, fotografických, disperzí, způsob, halogenstříbrných, přípravy

Text:

...2 313 922, 2 533 426,2 704 714, 2 704 717, 2 688 545, 3 672 898 a dalších. Vysoce účinné orthochromatickékde zí a zž reprezentuje heterocyklický kruh benzoxazolu nebo benzimidazolu, přičemž heterocyklické kruhy jsou substituované V poloze S nebo 6 krátkým alkylem, alkoxy nebo fenylskupinou, fluor-, chlor-, brom-, kyan-, acylamino- nebo trifluormetylskupinou. kdeZŠ a zä jsou heterocyklické kruhy typu benzothiazolu, benzoselenazolu,...

Náplň pro regulátor teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251612

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mitera Jiří, Tietze Miroslav, Buryan Petr, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C09K 5/06

Značky: regulátor, teploty, náplň

Text:

...myrietově nebo n-parstinu s 16 el IB etony uhliku v molokulo. Orgenickě sloučeniny s velkou eminem moldrniho objemu při tdni jsou vysoke chemickú čistoty, což zojilłuje dosteteěnö ostrou teplotu tini 30 W nohe 20 °C. Dobrý prestup teplo od stłn termostetu do hmoty ndplnl je sloplen rooptýleeýoi uikročůeticomi kovu nebo elitin kovůmokonslé rosptýloui ědstic, homogonito e stobilitovzniklé směsi jo zojiětěno vzájemným působoním kovových částic, s...

Zapojení k vyhodnocování diferenciálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251611

Dátum: 16.07.1987

Autori: Růžička Miroslav, Novotný Jiří

MPK: G05D 3/14

Značky: snímače, diferenciálního, zapojení, vyhodnocování

Text:

...jsou vyloučerw cívlq a transfer-tunery, zapojení nabízí možnost realizace v podobě integrovaného obvodu.zapojení k vyhodnocovéní difarancidlního snímače je zobrazsno na obrázku.Vstupní hodinový signál je ptiveden na vstup prdběhováho registru l. Jeho první výstup ,L 1 je připojen přes jednoúrovňovy spínač z na napájecí filtr 1 a z něj na vstup soumärrtého zesilovače i. Jeho první a druhý výstup LL a 13 jsou přivedeny ne první a druhy...

Způsob výroby zkušebního tělíska pro klínovou válcovací zkoušku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251610

Dátum: 16.07.1987

Autori: Holota Jiří, Hodina Jaroslav

MPK: G01N 1/00

Značky: zkušebního, způsob, tělíska, výroby, klínovou, válcovací, zkoušku

Text:

...a nebo se předchozím tvářením smaže rozdíl nové výrobní technologie.Hlavním problémom tedy je způsob výroby zkuěebního ingotku, který musí mít na jedné straně co do vlastností značnou podobnost s ingotem provozním, dále musí mít. podobnou licí struktura, být prost ocelárenských vad jako jsou lunkry. zeleniny spod., přičemž však na druhé straně nesplňuje základní požadevek oceldrensld, tj. nutnost. úkosu, potřebnáho pro stripování e zdravé...

Způsob výroby ocelových ingotů a odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251609

Dátum: 16.07.1987

Autori: Louda Josef, Tichý Josef, Riedlbauch Václav, Matějovic Karel, Ernst Josef, Nozar Karel, Skála Josef, Novotný Vojtěch, Morávek Miroslav, Jelša Július, Hoon Zdeněk, Mašek Jindřich, Ratmajer Jaroslav, Kratochvíl Stanislav, Flandera Ferdinand

MPK: B22D 27/13, B22D 27/00

Značky: výroby, způsob, odlitků, ingotu, oceľových

Text:

...podstata spočíví v tou, že na hutní polotovar se působí při teplotš solidu až 500 °CVýhoda npůsobu výroby ocelových ingotů e odlitků podle vynůlezu spočívň v tom. že usmšriuje krystaliznci kovu ve vnltřních partiích ingotů a odlitků, odstraňuje nebo znenšuje velikost vnitřních defektů , příznivé ovlivňuje morfologii vlěstků a internetelických fází, zlepšuje čistotu po hronicích zrn, zjemnuje a homogenizuje strukturu, zlepšuje...

Způsob zvlákňování, dloužení a fixace svazku vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251608

Dátum: 16.07.1987

Autori: Blažek Jiří, Vaníček Jiří

MPK: D06M 13/20

Značky: dloužení, vláken, způsob, svazků, zvlákňování, fixace

Text:

...látek může být tvořeno látkami vhodnými pro dobrý průběh zvlákňování e zlepšující dloužení. Na tuto vrstvu se po zesušení nenese další vrstve, která splňuje požadavky na dobrou textilní zpracovotelnost. konkrétní způsob provedení způsobu dle vynálezu je patrný z následujících příkladů.Dloužení svazku polyesterových vláken o součtové jemnosti 80 ktex a jedníčné jemnosti 11 dtex probíhalo na dloužící lince, která sestávela z těchto částí...

Spalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251607

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pácl Zdeněk

MPK: F23B 1/38

Značky: spalovací, zařízení

Text:

...vzduchu. Sekundární vzduch je vyůstkami zeústěn ve spodní části spelovecí komory e to ve smeru proti odhoř-ívací mříži.Spelovecím zařízením podle vynálezu se dosahuje vyääího energetického účinku tím,že se méněhodnotné drobné i kusove palivo po doprave do palivové násypky dostává do svislé palivové šachty jíž eamočinně grevitací klesá, vlivem zplynování v její spodní části, přičemž se nejdříve ohřívá, vysušuje zplynuje a v nejspodnějäí...

Glykosidy (7S)-9-acetyl-4-methoxy-7-0-(2-hydroxyethyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9- 11-trihydroxy-5,12-naftacenchinonu a jejich acetát a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251606

Dátum: 16.07.1987

Autori: Jizba Josef, Lipavská Helena, Sedmera Petr, Přikrylová Věra, Vaněk Zdenko

MPK: C07C 50/22

Značky: 11-trihydroxy-5,12-naftacenchinonu, jejich, výroby, 7s)-9-acetyl-4-methoxy-7-0-(2-hydroxyethyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9, způsob, acetát, glykosidy

Text:

...podle vynálezu.200 mg /7 S/-9-acety 1-4-methoxy-7-0-/2-hydroxyethy 1/-7 ,8.9 , 1 O-tetrahydro-ő ,9,11-triłmydroxy-S,IZ-nartacenchinonu vzorce II bylo rozpuätěno v 20 m 1 absolutního chloroformu za přidání 350 mg chloridu 3-deoxy-3,4-0-diacety 1-L-rhamnosy, 120 mg kyanidu rtuĺnatáho a 180 mg bromidu rtuinatého.Reakční směs byla míchána při teplotě 70 °C 15 h. Po odfíltrování pevných zbytkü byla ke směsi přidáno vode 5 vše bylo extrahováno...

Způsob přípravy adriamycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251605

Dátum: 16.07.1987

Autori: Jizba Josef, Vaněk Zdenko, Krumphanzl Vladimír, Vondráček Miroslav

MPK: C07C 50/22

Značky: adriamycinu, způsob, přípravy

Text:

...1,6 mol bromu rozpuětěného v menším množství chloroformu. Reokcn je vedene při teplotě 2 až 10 °C po dobu 100 až120 h. Přidáním několikanásobného objemu absoľutního etheru se získá sreženina 14-bromdaue nomycinu výše uvedeného vzorce IV.Takto připravený bromderivát se v druhém stupni hydrolyzuje, nepř. 0,1 N hydroxidem sodnym po dobu 5 až 20 minut při 10 až 15 °C. Po skončené reakci se provede neutralizece kysličníkem uhličitým a produkt se...

Způsob rubání mocných hnědouhelných slojí v ochranných pilířích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251604

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vrbíček Milan

MPK: E21C 41/00

Značky: rubání, pilířích, ochranných, hnědouhelných, mocných, sloji, způsob

Text:

....jej lao použít v každém případě, bez změny technologie, či postupu porubní fronty. což při dorubiväní dolového pole bývá obtížné a v některých případech nereélné. Navíc neklede žédné nároky na ékladové hmoty.Při navrženén způeobu rubúní mocných hnädouhelrtých elojí v ochranných pílířích se plocha ochranného pilíře rozdělí na rubaná a nerubané pruhy. Nerubané pruhy vytvoří nosné žebra, které zmenlí vlivy rubéní na povrch.Nejvyhodnědäí pomär...

Trolejové vedení pro textilní průmysl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251603

Dátum: 16.07.1987

Autor: Buryšek František

MPK: H02G 5/04

Značky: textilní, vedení, průmysl, trolejové

Text:

...1 e je překryte elastickými chlopnämi Q.Uvnitř vzniklého kanálu ,je nosné těleso 2 kartáčů Q, kertáče .jsou umístěny odpruženě proti příslušným vodičům. Nosné těleso 2 kartáěů 10 je nosnou tyčí u propojeno s pojížděoím zařízením 13, Nosné tyč i je uvnitř duté a jsou ,jí vedeny vodiče pro přívod proudu od kartáčd 10 k pohondm pojíždäcího zařízení lg.Nosné tyč 1 | prochází mezi elestickými chlopněmi § podélnou ětěrbinou 1 a v této části...

Pojistný mezikus průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251602

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jandová Marcela

MPK: F16K 17/34

Značky: mezikus, průtoku, pojistný

Text:

...clony jsou v základní poloze ustnverw náeledovně první clona 1 pojistným kroužkem 2 a první tlačnou pružinou 2,druhá clona i první podložkou 1, druhou tlaěnou pružinou g o šroubem à.Prostor v místě první clony 1 s prostor-em za druhou clonou i spojuje vstup lgabtokového kanálu, obtokový kanál E, výstup j obtokového kanálu. Vstup 10 obtokového kanálu a výstup l obtokového kanálu jsou vně pojistného mezikuau 1 uzavřený třetí zát kou ji, první...

Výpažnice střídavě otáčitelná v opačném směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251601

Dátum: 16.07.1987

Autori: Schneider Horst, Lüderitz Harald

MPK: E02D 11/00

Značky: opačném, směru, výpažnice, střídavé, otáčitelná

Text:

...nejvyšší, popřípadě do nejnižší polohy na výpažnici a čepy zaberou do otvoru tam se nacházejících.Uprava výpažnice podlewynálezu umožňuje užití tych mechenismü pro různé průměry výpalnice a umožňuje dále přenáäení velkých kroutících momentu. Jelikož vytvoření výpožnice podle vynálezu nepouäívá konstrukčních členů, obklopujících výpežnici, může být. vyztužování výpažnicemi (například vrtu) prováděno přímo vedle již existujících stavebních...

Zařízení pro rozvod vytápěcího a větracího vzduchu v oddíle osobního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251600

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hübscher Rudolf, Šeuer Antonín

MPK: B60H 1/00

Značky: vytápěcího, větracího, vzduchu, zařízení, osobního, rozvod, vozidla, oddíle

Text:

...okna, tedy v místě největších tepelných ztrát, čímž se odstraní studená místa«na obložení, kde se opírá cestující. Prohřátím okenního prostoru se zamezí vzniku kondenzátuv oblasti oken s jeho následnému zatékání mezi obložení.Protože výdechová štěrbina pod oknem je směrována dolů a při běžném pohledu není patrná,zamezí se vhazování odpsdků a vnikání vody při mokrém čištění do podokenního kanálu. Provodení vytápěcích a větracích kanálů je...

Zapojení paměťového modulu se sníženým počtem vodičů sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251599

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vlk Jiří, Klos Josef

MPK: G06F 13/40

Značky: počtem, vodičů, modulu, sníženým, sběrnice, zapojení, paměťového

Text:

...ve kterém se zapamatuje pouze výsledek vyhodnocení adresy modulu a podle tohoto výsledku jsou hradlovány pouze sig nály řídící sběrnice, určené pro řízení pamětového systému.Tím, že po sběrnici jsou v časovém multiplexeru přenášeny postupně adresy modulu, multiplexované adresy pamětového systému a data do, respektive z paměti, se snižuje počet vodičü sběrnice a zjednodušuje se tím jak budič sběrnice, tak přijímač. Modifikace zapojení, při...

Kabina s tlumením hluku a vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251598

Dátum: 16.07.1987

Autori: Ježek Milan, Krejčí Bohumil, Traxler Jan

MPK: B27B 3/12, B27G 19/00

Značky: kabina, hluku, vibrací, tlumením

Text:

...kde obr. 1 představuje boční pohled na kabinu, obr. 2 půdorys kabiny ve vodorovném řezu v úrovni prosklení, obr. 3 řez částí plné stěny kabiny a obr. 4 řez v úrovni prosklení se závěsem dveří.Kabina je uložena na pevném základu lg na silenblocích lg. K tlumioím pražoům g je z vnější strany připevněn vnější plášč l a z vnitřní strany vnitřní plášť Q. Vnitřní povrch vnějšího plaste l je pokryt zvukoizolační vrstvou 1, například korkovým...

Zapojení brzdicího ventilu hydraulického ústrojí nosiče pracovních nástrojů samohybných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251597

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/22

Značky: ventilu, ústrojí, brzdicího, hydraulického, nosiče, zapojení, samohybných, pracovních, nástrojů, strojů

Text:

...schematicky naznačena zapojení brzdicího ventilu podle vynálezu.Tlakové kapalina je dodávána z nádrže l hydrogenerátory 25 dvou různých nezávislých okruhů do rozvaděčů 1, 5, osazených směrovými ventily 5, 1, Q. Funkční poloha směrových ventilů É, 1, § je nastavována ovladači pomocí servcelementů g, lg, lł, lg, lg, lg. Jedna soustava vzájemně spojených výstupů směrových ventilů Q, 1 je zapojena přes zpětný ventil łáV jeho průchodném směru do...

Zařízení pro snímání krajních poloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 251596

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kerlín Kurt, Holain Verner, Werner Emil, Vilášek Horst

MPK: F16K 31/124

Značky: poloh, zařízení, krajních, snímání

Text:

...prostorem 33 siloválce 3 jedním spojovacím kanálkem 53, který jeveden snímací tyčí 33 a vyústuje v prostoru mezi pístem 33 a víčkem 32 snímače 3.Prostor 33 pod pístem 33 snímače 3, tj. na přivrácené straně pístu 33 k ovládacímu pístu 33 siloválce 3, je spojen s atmosférou kanálkem já. Proti volnému konci přenášecí tyče 35 snímače 1 na horním i spodním víku 33, 33 siloválce 3 je umístěno čidlo 33 koncového spínače3, který je upevněn na vnější...

Polohově stavitelný uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 251595

Dátum: 16.07.1987

Autor: Boch František

MPK: B60J 7/18

Značky: polohové, stavitelný, uzáver

Text:

...otočné s madlem, které má segment opatřený aretačnimi zářezy a zasahujíc( do jeho rozvidlení.Tato výrobně nenáročná konstrukce polohově stavitelného uzávěru umožňuje V maximální míŕe využití plastů a po stránce ovladatelnosti zajištuje manipulaci jednou rukou, což je výhodné zejména pro řidiče.Příklad provedení polohově stavitelného uzávěru podle předmětu vynálezu je zobrazen v příloze, kde obr. 1 představuje pohled na polohově stavitelný...

Tlumič výfuku s katalyzačním čističem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251594

Dátum: 16.07.1987

Autor: Mihalík Zdeněk

MPK: F01N 3/28

Značky: tlumič, výfuku, katalyzačním, čističem

Text:

...tlumiče výfuku 5 katalyzačním čističem podle předmětu vynálezu je znázorněn V přiloženém výkrese představujícím na obr. 1 podélný řez tlumičem výfuku a na obr. 2bokorysný pohled na tlumič výfuku s katalyzačním čističem.Vstupní trubky l, g tlumiče výfuku Ä procházejí rezonanční komorou 1, uklidñovací komorou É, vyrovnávací komorou É a ústí do přední expanzní komory 1 spojené hrdlem g se vstupním hrdlem 2 katalyzačního čističe lg. Výstupní hrdlo...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251593

Dátum: 16.07.1987

Autori: Nechvátal Jiří, Chládek Otokar, Málek Lubomír

MPK: D04B 9/46

Značky: pletacího, hustotové, stroje, zařízení, okrouhlého

Text:

...B-B podle obr. 1.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním válcem l uloženým axiálně posuvně na nosném pouzdře 3, poháněném neznázorněným převodem od elektromotoru stroje. Nosné pouzdro g je uloženo na ložiskách Q a 3 V desce § stroje. Zespodu je k desce § připevněna příruba É s vnitřním závitem, ve kterém je našroubován hustotový šroub 1. Do vnějšího ozubení hustotového šroubu 1 zabírá šnek §...

Zařízení k výrobě sedla jehlového ventilu karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251592

Dátum: 16.07.1987

Autor: Papáček Miloslav

MPK: B21C 5/00, F02M 5/12

Značky: zařízení, ventilu, jehlového, karburátoru, sedla, výrobe

Text:

...na jehož přední části je suvně uložena těsnicí destička, zajištěná na čele pouzdra víkem.Hlavními výhodami tohoto zařízení je menší technologické náročnost na opracování těsnicí hrany otvoru v tělese ventilu a přesnost vedení kuželově jehly. současně je zaručene těsnost tímto zařízením vyrobeného ventilu bez další úpravy zaklepáváním sedla. Jakost opracování sedla zařízením podle vynálezu je vysoká a sedlo je tímto opracováním V podstatě...

Dveře

Načítavanie...

Číslo patentu: 251591

Dátum: 16.07.1987

Autor: Toušek Milan

MPK: B60J 5/06

Značky: dveře

Text:

...podle předloženého vynálezu tím, že spodní i horní vedení křídel dveří, napojené na pracovní válce, je upevněno ke karosérii vozidla dvěma táhly v nůžkovém systému, které tak nahrazují zmíněnou ovládací tyč.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 je nárysný pohled na dveře v uzavřeném stavu, obr. 2 je půdorys dveří z obr. 1, obr. 3 je půdorys dveří v první fázi otevírání, obr. 4 je nárysný pohled na dveře...

Samohybný pracovní stroj s hydraulickým pohonem pracovního nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251590

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: nástroje, pohonem, hydraulickým, samohybný, pracovního, pracovní, stroj

Text:

...v tom, že pro primární i sekundární jištění jednoho hydraulického okruhu je použito jediného pojistného ventilu.U takto provedeného samohybného pracovního stroje se s výhodou dosáhne nejen pojištění hydraulického ústrojí proti primárnímu i sekundárnímu přetížení, ale snížením počtu pojistných ventilů dojde i ke zvýšení provozní spolehlivosti a ke zjednodušení celého hydraulického ústrojí. Další novou a nespornou výhodou je rychlá a...

Zapojení funkčních částí hydraulického okruhu servořízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251589

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: hydraulického, částí, strojů, samohybných, okruhu, funkčních, pracovních, zapojení, servořízení

Text:

...li servořízenímůže být umístěn v průchodném směru zpětný ventil 32.Funkční polohy výsuvné spojky 33 jsou řízeny přestavným členem ll. Jedna ze vstupních stran lg, lg přestavného členu ll je spojena ovládací větví gg přes tlakový spínač ll s jednou stranou výstupu zdroje gg média ovládacího okruhu, nebo je zapojena na alespoň jednu z přívodních větví Al, äl kontrolních svítilen 39, gg mazání hnacího motoru a dobíjení akumulátoru...

Stabilizátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251588

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G05B 5/00, G05D 16/00

Značky: stabilizátor, tlaku

Text:

...na vstupní přívod l. Protilehlá řídící tryska lg je na vstupní přívod l připojena prostřednictvím odporu llg. jehož nastavením je do určité míry možné uzpůsobit vlastnosti stabilizátoru požadovaným provozním podmínkám.Provedení z obr. 2 a obr. 3 v zásadě odpovídá schématu z obr. 1, v alternativě bez protilehlé řídící trysky lg a tedy i bez odporu lłg. Jde o laboratorní provedení, zhotovení z mechanicky opracovaných součástek navzájem...

Posuvný suport s hydraulickou regulací posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251587

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jeřábek Bořivoj

MPK: B23Q 15/00, B23B 21/00

Značky: regulaci, suport, hydraulickou, posuvný, posuvu

Text:

...3. Druhá prípojka lg je propojena kanálkem s prostorem první válcové dutiny 1 pod pneumatickým pístem 3.Ve spodní části nosného tělesa l jsou uchyceny v řadě za sebou první jednosměrný škrticí ventil Q, prvni rozváděci kostka l 3, druhý jednosmerný Škrticí ventil ll, druhá rozváděcí kostka lg a rozváděč lg. První kanálek ll ústí jedním koncem do prostoru druhé válcově dutiny § pod hydraulický píst i a druhým koncem do rozváděče lg. Druhý...

Zařízení pro nepřímé měření vzdáleností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251586

Dátum: 16.07.1987

Autori: Švábenský Otakar, Veselka Miroslav

MPK: G01C 15/06, G01C 15/00, G01C 15/08...

Značky: zařízení, měření, nepřímé, vzdálenosti

Text:

...možností přímé centrioké záměny s dalsími geodetickými přístroji a pomůckami a dosahovat tak poměrně vysokou přesnost 0,1 mm.Příkladné provedení zařízení pro nepłímé měření vzdálenosti podle vynálezu je schematicy uvedeno na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je nárys a na obr. 2 půdorys zařízení.zařízení sestává ze základnové latě ł z kovového pásku, který je z materiálu s nízkymoeficientem teplotní roztažnosti, a to menším, než S.106 °c 1....

Nosné centrační zařízení pro optické provažování geodetických bodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251585

Dátum: 16.07.1987

Autori: Švábenský Otakar, Veselka Miroslav

MPK: G01C 15/08, G01C 3/16, G01C 7/06...

Značky: centrační, bodů, nosné, provažování, optické, zařízení, geodetických

Text:

...bodům. Toto suvné zařízení tuhostí své konstrukce, spojené přímo se stavebním objektem, vylučuje rušivé vnější vlivy, například větru. Navíc umožňuje nepřímé odměření připojovací vzdálenosti s vyšší přesností, protože do standardní třínožky lze zasunout např. vodorovnou nebo svislou základnovou lat pro měření vzdálenosti. Nosné centrační zařízení podle vynálezu je konstrukčně jednoduché, vyžaduje pouze nízká výrobní náklady a jeho...

Disková pružinová brzda těžních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251584

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hošinský Vlastimil, Zelenka Miloslav

MPK: F16D 59/02

Značky: disková, brzda, těžních, pružinová, strojů

Text:

...re strukce je jednoduchá a má malou hmotnost ve srovnání se známými konstrukcemi dosud používanými.Zařízení podle vynálezu je zvláště výhodné v případě použití talířových pružin, které vyžadují nejčastěji seřizování.Příklad provedení zařízení je schematicky znázorněn na obrázku představujícím brzdovou jednotku dvou válců, uspořádaných symetricky vzhledem k brzdovému disku, procházejícímu mezi brzdovými čelistmi.Brzdové jednotka obsahuje dva...

Zařízení k ohřevu vsázky pro elektrické obloukové pece teplem z odsávaného kouře

Načítavanie...

Číslo patentu: 251583

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šmálek Josef, Adámek Vladimír, Bém Čeněk

MPK: F27D 13/00, F27B 3/10

Značky: ohřevu, teplem, kouře, elektrické, vsázky, odsávaného, zařízení, obloukové

Text:

...kouře podle vynálezu, které má pracovní prostor ve tvaru tunelu, sestaveného nejméně ze dvou samostatných komor pro průchod vsázky v sázecích koších, uložených na přípravcích na dopravních kladkách se samostatnými pohony, jehož jednotlivé samostatné komory jsou od sebe vzájemné odděleny otevíratelnými uzávěry a jsou opatřeny přívodem kouře s regu lační klapkou a odvodem kouře s uzavírací klapkou.Předností zařízení k ohřevu vsázky pro...

Zapojení pro zkoušení telefonních číselnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 251582

Dátum: 16.07.1987

Autori: Tancl Jan, Holeček Petr, Bryscejn Jiří

MPK: H04M 1/24

Značky: zkoušení, číselníc, zapojení, telefonních

Text:

...na digitální displej §. Obvod łg nulování je připojen současně na nulovací vstupy klopných obvodů ll, lg a na nulovací vstupy obou čítačů g, 1.Telefonní přístroj, v němž je zapojena měřená číselnice se připojí na vstup tvarovače 1 impulsů číselnice. Na obvodu lg předvolby se nastaví počet impulsů 1 až 10 a stisknutím nulovacího tlačítka obvodu lg nulování se zapojení připraví k měření. Optočlenem tvarovače 1 impulsů číselnice protéká proud a...

Přívodní a provzdušňovací zařízení pro biologické čističky odpadních vod z menších provozů a domácností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251581

Dátum: 16.07.1987

Autor: Heřman Antonín

MPK: C02F 3/14

Značky: provzdušňovací, čističky, přívodní, zařízení, menších, odpadních, domácnosti, provozu, biologické

Text:

...neboč tato zařízení jsou málo účinná tím, že působí mělce pod hladinou.Všechny uvedené nedostatky odstraňuje řešení předmětu vynálezu přívodního a provzdušñovacího zařízení pro biologické Čističky odpadních vod z menších provozu a domácností sestávající z korečkového dopravníku odpadní vody s napínací a vodicí kladkou a provzdušñovací zôny s nabíracím kolem, které jsou uloženy na společném hřídeli s biodisky, kde napínací a vodicí kladka...

Ortodontický zámek pro rovnání zubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251580

Dátum: 16.07.1987

Autori: Solovský Jiří, Gottwald Bohumil, Pressfreund Bedřich, Kamínek Milan

MPK: A61C 7/00

Značky: zámek, rovnání, ortodontický, zubů

Text:

...pohled na umístěné ortodontické zámky vzhledem k zubům.Ortodontický zámek se skládá z těla Ä, které ve spodní části přechází v bázi l lichoběžníkového tvaru. Horní část těla Q ortodontického zámku je opatřena křidélky 3, symetricky umístěnými vzhledem ke svislé ose ortodontického zámku. V horní straně těla 3 ortodontického zámku je uprostřed, rovnoběžně se základnami lichoběžníka báze 1, vytvořena drážka 2 obdélní kového prúřezu. Vnitřní...

Plošný útvar, zejména z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251579

Dátum: 16.07.1987

Autor: Rozsypálek Miroslav

MPK: E02B 11/00, E02D 31/02

Značky: plastů, plošný, útvar, zejména

Text:

...vynálezu je schematicky znázorněn na obrázcích 1 až 7, kde obr. 1, 2 a 3 jsou pohledy na příkladná provedení plošného útvaru s různým uspořádánim řad výstupků, obr. 4, 5,6 a 7 jsou řezy plošným útvarem z obr. 1 a 3.Na obr. 1 je znázorněn plošný útvar tvořený nosnou fólii l s rozložením výstupků g, jejichž podélný řez má tvar kruhové úseče po obou stranách v řadáoh rovnoběžných s podélným okrajem Q. Výstupky 3 v sousedních...

Vertikální laminátová válcová nádrž s laminátovým podstavcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251578

Dátum: 16.07.1987

Autori: Ryšavý Lubomír, Smílek Jiří

MPK: B65D 88/06

Značky: vertikální, válcová, laminátovým, nádrž, podstavcem, laminátová

Text:

...ze sílením.Základní část podstavce, laminátový lub, se vyrábí současně při navíjení pláště nádoby. Spojení nádrže s podstavcem se provádí jednou operací, a to bandážovým spojem pláště, dna a podstavce přelaminováním. VDalší výhodou je odolnost podstavce v agresívním prostředí a snížení celkové hmotnosti vertikální válcové nádrže. Řešení se jeví výhodnější i z pevnostního hlediska a z pohledu tepelných dilatacĺ. Z výrobního hlediska...

Zařízení k výrobě holografické difrakční mřížky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251577

Dátum: 16.07.1987

Autori: Miler Miroslav, Skalský Miroslav, Třísková Marta

MPK: G02B 27/42

Značky: výrobe, difrakční, zařízení, mřížky, holografické

Text:

...principu rekonstruují i obazy uvedených clon. To je zejména patrno při osvětlení mřížky inspekčním úzkým paprskem aseru. K odstranění tohoto efektu vzniku nežádoucího rozptylu je možno použít při zpracováání svazků rozměrných optických elementü, aby světlo dífraktované na řídící cloně mělo už ak nepatrnou intenzitu, že během osvitu mřížky se nevytvoří uvedený hologram. Toto řešení je šak zejména ekonomicky velmi náročné, a proto...

Motorové pojízdné křeslo pro invalidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251576

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vojtěch Oldřich

MPK: B60K 7/00, B60K 17/04, A61G 5/04...

Značky: motorové, invalidy, pojízdné, křeslo

Text:

...zachycena sklápěcí opěrka 3 pro nohy a ŕední osa s hnacími koly lg a lg. Hnací kola ll a lg jsou spojena přes velké řemenice § a, ve kterých se pohybují klínové řemeny 3, s malými řemenicemi Q a Q umístěnými na předlohom hřídeli gg. Klínové řemeny 5 jsou napínány popřípadě uvolňovány úplnými napínáky ll řemenú kladkami 1 pomocí řídicí páky lg, která současně ovládá táhlem ll řízení zadní řídící kolo L a lanko lg s lanovodem napínáků 5 řemenů...