Archív za 1987 rok

Strana 174

Pojivo pro výrobu licích forem a jader, vytvrzovaných za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 251655

Dátum: 16.07.1987

Autori: Romaškin Viktor, Jakobson Boris, Žukovskij Sergej, Jevtějeva Světlana, Kuzněcov Dmitrij, Vojcechovič Anatolij, Beljakova Zoja, Rivkin Semjon, Pomeranceva Maja, Černyšev Jevgenij, Cygankova Nina, Krol Mirra

MPK: B22C 1/22

Značky: jader, licích, pojivo, vytvrzovaných, studena, výrobu, forem

Text:

...R - menoxcu-rpynna, R - anumawuqecxnň yrnenoopouuü pankan c uucnon awoon yrnepoa or 5 o 10u c pąaaeranenuoñ crpyxrypoů npn cneymmeM cooTHomeHMn Harpenenron (B Z no Macce) l N cnnrernqeckan cmona nonnxoueucanuounotocunan ynounnyroro cTpoeHHn - 0,2-1,0.Cansymmee no n 3 o 6 peTenm~coepxnr B Kauécrae cunaua ynonanyworo CTDOGHHR raMMa-menoxcnnponnrpuusoauunokencnnan nnu raMMa-mexoxcunponmnrpu(Gewa-srnnrekŕ cunoKcu)cHnaH. , .B Kaqecrne...

Vanová sklářská tavicí pec s rekuperačním ohřívákem vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251654

Dátum: 16.07.1987

Autori: Schreiber Bernd, Muller Friedrich, Nüssle Gerhard

MPK: C03B 5/04

Značky: ohřívákem, sklářská, tavicí, vanová, vzduchu, rekuperačním

Text:

...9 Kamnom sumamuon oraepcmnu öoxoaux HnHropuoaux creuox panuaunouuym pemerxy,3 aHHMammym nee nonepeunoe ceqeuue suwaxnoro owsepcwua H cocroamym H 3 pemeTwaToro Kapxaca c KaHanaMH uns BHTRXKH orxonhmux raàon H npennoúrnwenbno pacnonoxeuHym B 8 pTHKanbH 0 K ocn Kauaha Ann orxonsmux rasosKananu panuaunouaoň pemeTKH HMEmT.npÉ 3 TOM reoMeTpHHecKQe oTHomeHHe HxnHHu 1 K amerpy Kanana d B npeenax owl 5 no l 0 l, npenouTHTenbHo 3 npenenax or ll no...

Zapojení měření signálu poruch

Načítavanie...

Číslo patentu: 251653

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bahl Andreas, Krisch Peter-josef

MPK: H04B 3/46

Značky: poruch, zapojení, měření, signálu

Text:

...pMe BcnencTBHe nep 0 nTHor 0 npenumenun onpeneneunoropaapemammero nopora HMnynbcaMH nonex Koppennpymm c oxnaemoň uacrowoň noawopena omnöox nepeanaenoñ unůpoňHH® 0 pMauHH CHľHaHOB H QTOČQ TaKHM oñpa 3 oM 0 ČeCHBHHTb 3 KOHOMHWHGB HPHMEHGHHE HHHskcnnyamaunm.uMçnmnxca cmumerpuunux nunu, npu swan CYÓBGKTHHHOG nnnanne onuo 6 MTh ucxnmqeuo. ÁCQAEDHHHHBM HSOGQETGHHH nBnneTcnv 3 áaua ormcxanua cxeMuH 3 MepeHun cnruanon noMex nnu Hanpnxennñ nonex, n...

Způsob výroby námelových alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251652

Dátum: 16.07.1987

Autori: Baumert Alfred, Maier Walter, Schmauder Hans-peter, Groeger Detlef, Erge Dieter, Breuel Klaus, Höhne Liselotte, Schumann Brigitte

MPK: C12P 17/18

Značky: výroby, námelových, způsob, alkaloidů

Text:

...Kauecwne Hcxonnmx mTaMMOB Claviceps npHMeHnmT HHHqroñm Haqunarb pañorm no cenexuun H MyTauHn C ycnexoM, BÉTOĽHO To, HTC HMemTcH onnnaxoaue onuuoqnme KĽETKH, Mna STOPO B MHKDOÓHOHOPHM oömqao upuueuamw Kouuocnopn unn npyrue onuoaepuwe opMM nocronuwue unu enunn penpoyxunu. Hna ce nekunu nan nocne Myrauan HM amTpocrH nó BOSMOKHOCTH no onuoqnux Kononnň,KOTODHE u 0 nBepPamTca cenexuneů. Ecnn HBT raxnx cneunanbuux ennnu pasmnomeunn,T 0 ôonhman...

Zařízení pro regulování napnutí při navíjení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251651

Dátum: 16.07.1987

Autori: Seidel Henry, Hübler Karl-heinz, Regemann Uwe

MPK: B65H 77/00

Značky: napnutí, zařízení, regulování, navíjení

Text:

...0 pMO 3 H 0 ľ 0.őanaHCHpa oruocuwenbno ux pac CTOHHHS K TüľłKe Bpamennn nocnenuero.Haoópereuue 3 HHecnenymmeM noncnaewcs na npnMepe HCHOHHEHHH Karymex B nne MHHHBKH nn HHaMo 3 neKTpHuecKnxnamu öonbmoä Momnocwn. Ha npenaráemon qepweme naerca Bug cöoxy ycwpoůcrna cornacno naoóperenmm.C nyx sanacnmx öapaöanon 1 c aecon o 100-Kr cMaTuBaeTcx usonnponanumü npnnon npnnoyronbnoro vceqennn n nonaonwcn uepes o 6 paTHmü~ponMx 2 Kaqammeroca öanancupa 3 u...

Způsob ukládání pramene vláken do konve

Načítavanie...

Číslo patentu: 251650

Dátum: 16.07.1987

Autori: Rameš Jiří, Šafář Václav

MPK: B65H 54/76

Značky: vláken, pramene, ukládání, způsob, konve

Text:

...struktura e homogennost vláken v pramsnu v tomto místě, což při dalším zpracování způsobuje technologické potíže.Cílem vynálezu je další zdokonelování systému ukládání premenu do konve, při využití způsobu s posuvně vratným pohybem konve, který umožňuje použití oválne konve, přičemž podstata spočívá v tom, že alespoň v krajních úvratích sekundárního posuvné vratného pohybu konve se cykloidy pramene vláken v konví příčně posouvají...

Zařízení pro podávání ojetých pneumatik do rotačních pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251649

Dátum: 16.07.1987

Autor: Prchal Karel

MPK: B65G 47/56

Značky: ojetých, pneumatik, podávání, rotačních, pecí, zařízení

Text:

...sklopeny. Tím byla docílona nízká stavební výška dopravníku a a též pŕíznivý úhel sklonu plošiny 1, tvorená pororoäty. Pohon obstarúvá el. motor spojkou spojený s převodovkou. Dále pohon tvoří řetšzová kola a řetěz válečkový dvojřadový, hnací hřĺdel 1 L s ŕetězkou 2 řetězu § dopravníku E.Řetězové kolo je řečeno jako věnec 11 mezi nábojovymi disky jj. Unášecí kolíky L 2 přenáěejí kroutící moment. a jsou řešerw jako střižné pro případ...

Prostředek k ošetřování semenných porostů motýlokvětých pícnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251648

Dátum: 16.07.1987

Autori: Veverka Karel, Kůdela Václav

MPK: A01N 43/16

Značky: motýlokvětých, semenných, prostředek, porostu, ošetřování, pícnin

Text:

...řadu dallích látek. Vetupují do obdobných nebo totožných matabolických procesů.Z tohoto hladiska je mdleme posuzovat jeko jednolitou skupinu slouiící jako prekurzor vlastních biologicky aktivnich lútek odpovldnýcn za sledovaný efekt. Tomu nasvědčují i díla předloäená výsledky, naboĺ všechny zkoulené latky vykñzaly pozitivní účinek. V pokusech zkouäená latky byly aplikovaný těeně pred počátkem kvetení v dávkach uvedených v tabulkích....

Automatický ovládač rotorových stupňů asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251647

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fulneček Karel, Tešnar Jiří, Kozelský Jiří

MPK: H02P 1/42

Značky: rotorových, asynchronního, automatický, stupňů, motorů, ovladač

Text:

...motoru podle vynálezu spočívají zejména v tom, že spínd rotorová stupně na základě skutečných otáčok elektrického motoru, čímž se zajišĺuje snížení proudových äpiček, snížení mechanického namâhání strojního zařízení a úspora elektrické energie. Navíc dochází i ke zvýšení bezpečnosti práce, protože obsluha nemusí svou pozornost věnoçat správněmu spouštění pohonu, ale může se plně venovat vlastní obsluze zařízení.Vynúlez bude dole podrobnějí...

Způsob výroby neoslňujících reflexních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 251646

Dátum: 16.07.1987

Autori: Záboj Stanislav, Hubáček Zdeněk, Bouchal František, Dubravský František

MPK: C03C 17/40

Značky: vrstev, způsob, reflexních, výroby, neoslňujících

Text:

...vynálezu, kterým je způsob výroby neoslñujících reflexních vrstev na povrchu organického nebo anorganickěho skla, určeného především pro zpětná zrcadle motorových vozidel,která dosahují odrazivosti více než 40 ve viditelné oblasti spektra bez barevného skreslení.Podstata vynálezu spočíva v tom, že na povrch předem aktivovaného skla se nanese nejprve amorfní vrstva kcblatu a jeho fosfidů o tloušřce 0,15 až 0,50 /um a vrstva nikluHlavní výhoda...

Prostředek pro omezení ulpívání rozstřiku tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251645

Dátum: 16.07.1987

Autori: Čejka Radomil, Joska Luděk, Dobrý Jiří

MPK: C09D 3/78, B23K 9/16

Značky: omezení, ulpívání, tekutého, rozstřiku, prostředek

Text:

...vynález, kterým je použití disperze na bázi fluoroplestu jako prostředku pro omezení ulpívání rozstřiku tekutého kovu zejména na vnitřních plochách avařovacího hořáku.Vyěšího účinku vynálezu se dosahuje několikanásobným anížením ulpívání rozetřiku tekutého kovu a zvýšením trvanlivosti ochranná vrstvy.Podle vynálezu se použije například vodná disperse polytatrafluoretylenu. Touto diapersí se netřou exponované plochy hořáku a takto...

Směs k přípravě luminoforu pro nízkotlaké rtuťové výbojové zdroje světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251644

Dátum: 16.07.1987

Autori: Houžvičková Jaroslava, Březovký Josef, Neumannová Milada

MPK: C09K 11/78

Značky: světla, luminoforu, rtuťové, přípravě, směs, zdroje, nízkotlaké, výbojové

Text:

...se vysrážené štavelany smísí s přídavkem malých množství slcučenin křemíku nebo zirkonia, případně jejich směsi a malého množství tavidla nejlépe na bázi tetraboritanu dilithného, směs se homogenizuje a vysuší při cca 160 °C. Pak se žíhá v elektrické peci 1 h jednostupňově do 1 300 C nebo po vychladnutí se vzorek luminoforu po nové homagenizaci žíhá podruhé při teplotě cca l 300 °C po dobu 1 h.Vynález blíže vysvětlují příklady P ř i k 1 a d...

Způsob výroby elektrografického tonerového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251643

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vlachovský Vladislav, Gorgoň Oldřich, Štěpánová Jana, Formánek Jan

MPK: G03G 9/08

Značky: tonerového, koncentrátů, elektrografického, výroby, způsob

Text:

...kopírování, například po pořízení asi 100 až 500 kopií z daného objemu vývojky a to zvláště po častějším přidávání tonerového koncentrátu. Je to zpúsobeno tím, že ve starší vývojce se postupně více a více hromadí častice nevhodné (opačné) polarity než ty, které tvoří obraz.Byl nyní nalezen a je předmětem tohoto vynálezu způsob výroby elektrografického tonerového koncentrátu homogenizací a dispergací piqmentů a nebo dalších složek tonerového...

Zápustka pro kování podlouhlých plochých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 251642

Dátum: 16.07.1987

Autor: Nováček Petr

MPK: B21J 13/02

Značky: těles, zápustka, plochých, podlouhlých, kovaní

Text:

...místech plochemi., jež jsou skloněny k dělicí spáře zápustky v úhlu a 70 až 80 °.Zápustke dle předmětu vynálezu umožňuje zmechenisování manipulace s výkovkem. Přikled provedení předmětu vynálezu ,je znázorněn ne výkr-ese, jeho obr. 1 představuje zápustku podle vynálezu v příčnám řezu e obr. 2 představuje v pohledu výkovek s vodicĺmi plochemi, vyrobený v zápustce podle obr. 1.Zápustks l podle obr. 1 je tvořeno horní polovinou e dolní polovinou...

Montovatelná vchodová zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 251641

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E06B 1/14

Značky: zárubeň, montovatelná, vchodová

Text:

...měrných tlaků ve etykových místech.Rozpěrná vložka uložená v dutině výztuhy v místech nebezpečných prdŕezů obou svíslých stojek se opírá o čelní stěnu ostění dveŕního otvoru a zabraňuje tak posuvu zarubně při núsilném páčení.Kombinací Výltuhä 5 ľ° 3 Pěľné vložky se tedy zabraňuje jak posuvu na ostění dveřního otvoru, tak také její deformeci, čímž je na potŕebnou míru zvýěena pevnost í bezpečnost montovatelných zérubní, které jsou pak vhodné i...

Tester ekonomického chodu vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251640

Dátum: 16.07.1987

Autori: Velčický Emil, Červinka Václav, Honys Zdeněk

MPK: G01D 1/18

Značky: motorů, vznětových, tester, ekonomického, chodu

Text:

...vstup Q druheho analogově digitálního převodníku 80, na jehož první vstup 8 | je připojen výstup L 2 l řídícího oscilátoru 32. Výstup první QA, druhý g. třetí Lig, čtvrtý Q druhého analogově digitálního převodníku § 53 jsou spojený se vstupy, prvním 2 L, druhým gg, třetím 23, čtvrtým 21 druhé vyrovnávací paměti 93, zároveň pátý výstup g druhého analogově digitálního převodníku § 51 je veden na vstup in druhého zapisovacího obvodu 13 g,...

Zařízení pro automatickou manipulaci polotovarů při ohřevu v neprůchozím induktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251639

Dátum: 16.07.1987

Autori: Škoch Václav, Teska Jan, Šalak Andrej, Černík Bohumil

MPK: B21J 13/08

Značky: ohřevu, zařízení, neprůchozím, manipulaci, induktoru, polotovarů, automatickou

Text:

...na výši teploty jednitlivých polotovarů se mění 1 jejich šířkový rozměr a tím je celkovú délka sloupce polotovarů v ihduktoru prouěnnú.Změnu délky sloupce v induktoru navíc způsobují výrobní tolerauce šířky polotovaru a stykov( nepřesnost mozi jednotlivými polotovary. Změuou délky sloupàe polotovarů by dochizolo při konetantní dělce podíviní k posuvu ohŕätých polotovarů směrem k propadovánu otvoru, kde by nastalo překlopení a...

Způsob výroby pístů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251638

Dátum: 16.07.1987

Autori: Císař Tomislav, Brandejs Adolf, Březina Jaroslav, Holeček Stanislav, Sládek Vladislav, Kubíček Ladislav Akademik, Patlejch Václav

MPK: B22D 27/09

Značky: spalovacích, způsob, motorů, pístů, výroby

Text:

...a jeho účinky jsou vyavětleny v nosledujícím popise a třech konkrétních přikladech provídění způeobu výroby pístů spalovecích motorů podle vynilezu.Do pliště formy je zaaazono jadro a razník, kterým ee vyvozuje tlak při kryetalízací a pak vymezí výšku dna píetu. liší formy s jádrem ohŕejome na potřebnou teplotu a proveůeme aúetřik jemnou grefitovou euspenzí.Formu i e jidrem ohřejeme na pracovní tealotut která se řídí velikoetí...

Pomocný napájecí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251637

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kosina František, Pavlík Jiří

MPK: H03L 5/00

Značky: pomocný, zdroj, napájecí

Text:

...vstupu 2 třotího usmčrňovsčo 2, jehož první vstup 21 Jo připojen k druhému vyvouu 35 spínacího vinutí transforuitoru 1 mäničo. První výstup 21 třetího usměrioveöo 2 je připojon k prvnínu vstupu QA odpínacího obvodu Q, jehož druhývstup § 3 je připojen k druhému přívodu sítě 2 § a současně k druhému výstupu 25 třetího usměrnoveče 2, přičomž výstup §g odpínacího obvodu § je připojen k prvníuu vývodu 11 primírního vinutí pouocného...

Zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 251636

Dátum: 16.07.1987

Autori: Ptáček Ladislav, Novotný Antonín

MPK: B23Q 7/10

Značky: zásobník

Text:

...posypu, cnybnému otoćení některých lamel posypem opačně, než jsou lamely skládény).Výše uvedené nevýhody odstraňuje zásobník pro ukládání smirkových lamsl podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom. že zásobník .je vytvořen z pevného dna obdélníkového tvaru, k němuž Jsou připevněrw na protilehlých bocích čelní panely spojená z obou stran bočními stěnami.Do obou bočních stěn e ve svislém směru po celé výäce, mimo 5 cm od dna a 2 cm od...

Způsob vyvolání tvorby aglomerace komplexů prekurzorů zákalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251635

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šustr Jaroslav, Grée Rudolf, Adam Miloslav

MPK: C12H 1/06

Značky: aglomerace, vyvolání, komplexu, zákalů, prekurzorů, tvorby, způsob

Text:

...a tudíž z hlediska äédouci prognostiky nedostatočná.Aglomeraci zákalových komplexů např. u piva řeší výhodné způsob podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že aglomeraci komplexu způsobuje turbulentní režim proudení při míchání suepenze, přičemž stav turbulence musí trvat určitou dobu.Turbulentní režim pro míchćni ,je charakterizován hodnotami Reynoldsove čísla pro míchání Re řádově až 105. Pro generaci vysoké turbulence lze uzít např....

Skládací jednooký dalekohled

Načítavanie...

Číslo patentu: 251634

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kafka Bedřich

MPK: G02B 23/20

Značky: skládací, dalekohled, jednooký

Text:

...malých rozmärů, což umožíuje joho pohodlné přonlšoní v terénu.Příkladné provodoní tohoto delokohledu jo echematicky znizornčno na přiložonám výkroeo, kdo noobr. 1 je v bočním pohledu dalokohlod v procovním eoetevoní a ne obr. 2 je v bočním pohledu delokohled vo eložonón stavu.Jak vyplyvl z obr. I, jo delokohlod tvořon prvním nosným tubusam L, mejícím tvar hrenolu, ktorý mi vo své boční etčně 11 veuvnä uložony vílcovy tubue okuloru 2 e okulirom...

Způsob vytváření dvojité antireflexní vrstvy na podložce z optických skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251633

Dátum: 16.07.1987

Autori: Horký Miloš, Pokorný Pavel

MPK: C03C 17/34

Značky: podložce, optických, způsob, dvojité, vytváření, vrstvy, antireflexní

Text:

...v obr. 1 představují dosavodní stav, kde Jsou použity vrstvotvorné materiály oxid křemičitý S 102 s indexem lomu n 1,47 a oxid titaničitý s indexem lomu n 2 2,27,zatímco grafy na obr. 2 představují stav podle vynálezu, kde místo oxidu titaničitého je použit oxid ytritý s indexem lomu na I 1,8.Jak patrno z obr. 1, odchylke optické tlouštky kterěkoliv vrstvy má za následok nejen posun minima odrazivosti ve spektru, ale zejména růst...

Objímka teleskopického jednookého dalekohledu s proměnlivým zvětšením

Načítavanie...

Číslo patentu: 251632

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kafka Bedřich

MPK: G02B 7/00, G02B 7/10

Značky: jednookého, zvětšením, proměnlivým, dalekohledu, objímka, teleskopického

Text:

...drýžkúch ll ll jsou zasunuty rozpěrné pojistky lg lg s uložehými čípky 11 11 vo tvaru rozříznutého prstence, vyreboného z matoriílu, ktorý je pružný s pevný a mi malý koeficient třoní. Na zivitu lg prvého teloskopického stupně lg je našroubovína redukce 15 s vnitřní arotační drížkou 32,do jejíhož vnítřního průměru je zasunut druhý toloskopický stupeň gg, v jehož dvou urazkich 11 11 jsou opět zasunuty rozpěrné pojistky lg 1 § s čípky 34 11...

Elektrické zapojení reverzačního budícího měniče zvláště pro stejnosměrná trakční vozidla s rekuperací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251631

Dátum: 16.07.1987

Autori: Rejent Jan, Fridrich Miloš, Ibl Stanislav, Sova Jiří

MPK: H02P 3/08, B60L 15/20

Značky: měniče, trakční, rekuperací, elektrické, stejnosměrná, vozidla, zapojení, reverzačního, zvláště, budicího

Text:

...3, ktorý jo podlo obr. 2 v Morganově jodnotyriatorovém zapojení tvořený tyristorom g 4, kondenzátorem głg a indukčností 343 a nabíjocím odporom 3,5, tvoři s nulovou diodou 1 pulsní měnič so vstupním ss. zdrojom L. V obr. 2 jo ss. zdroj dorinován filtrační indukčností lL 1 a filtračním kondonzátorom 14 g. Na joho výstup je stojnosmlrnými poly připojon můstok rovorsočuích tyristord gůl, 5,3, 4, a 3,1. Kozí atřídavě svorky tohoto můstku jo...

Zařízení pro omezení naklánění kabiny tahače návěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251630

Dátum: 16.07.1987

Autor: Opička František

MPK: B62D 33/06

Značky: návěsu, kabiny, zařízení, naklánění, tahače, omezení

Text:

...výkyvně uložena točne 1 s pevné uchycenym remenem Q. Ke konci ramene Q je vykyvně pŕipojsno zadní táhlo 2, které je druhým koncem výkyvně spojene s převodovou pákou 1, zde dvojremennou e uchycenou výkyvně na rámu L tehsče.K dvoaremenné pece 1 je výkyvně připsvněno přední táhlo 1, které je druhým koncem výkyvně spodeno se zadní částí kebiny g. Kabine g je přední částí výkyvně uložene ne rámu L tahače. Na obr. 2 je znázornên taheč...

Způsob ovlivňování mechanicko-fyzikálních vlastností navíjených nití na niťová tělesa a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251629

Dátum: 16.07.1987

Autori: Prášil Vladimír, Ursíny Peter, Hes Luboš

MPK: B65H 59/00, D01H 13/10

Značky: tohoto, zařízení, niťová, navíjených, provádění, způsobu, tělesa, způsob, nití, vlastností, mechanicko-fyzikálních, ovlivňování

Text:

...závislost obvodových napětí at na polomoru ri a obr. 2 znázorňuje grafickou závislost výslednáhopoměrného navíjecího napětí q/r / na poloměru ri pro případ tehových sil v niti při 0nevíjení niĺovych tälee. Obr. 3 pak znázorňuje schematicky zařízení pro ovlivňovíní mochanicko-fyzikdlních vlastností nevíjených nití na nitová telesa podle vynálezu.Způsob epeěiví v tom, že se reguluje vstupní tahoví eíla v níti, eventuálně přít 3 251629lak...

Způsob čištění surového cyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251628

Dátum: 16.07.1987

Autori: Rozinek Radovan, Špičák František

MPK: C07C 87/36, C07C 85/26

Značky: způsob, čištění, cyklohexylaminu, surového

Text:

...2 této vakuové kolony 3 se udržuje teplota m az n 5 c.nostillt z vakuově kolony 5 kondonzuje V chladiči Q a vodná a orgunicki vrstva se eeperují v děličce 1. Organickň vrstva so vrací jako roflux do vakuové kolony 1. Část organické vrstvy se odtehuje tek, aby so teplota ne hlavě vakuově kolony 4 udržo 3 251628vala na 54 až 56 °C za tlaku 45 až 50 kPa. Vodní vrstva z děličky 1 odchozí potrubím§ do odpedních vod. Veŕakový zbytek z vakuové...

Tunelové bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251627

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bečvář Vojtěch, Pavel Vladimír

MPK: E04G 11/02

Značky: bednění, tunelové

Text:

...částí spojitého zámku. Podstata vynálezu spočívi v tom, že zivärový díl bednicího dílce je na pojozdových kolech poeazen níže o výškový rozdíl mezi čistí atropního trimce zivěrového dílu a mezi čistí stropního trimce zikladního dílu při rozepnutém spojitém zimku.Zivěrový díl může být poeazen níže prostřednictvím pojezdových kol o monäím prů~ měru. Alternntivně může být zivěrový díl posazon níže prostřednictvím pojezdových kol,jejichž oay jsou...

Značkovací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251626

Dátum: 16.07.1987

Autor: Rubáš Josef

MPK: C25D 17/00

Značky: hlavice, značkovací

Text:

...dosevsdních provedení při dossžení absolutní přesností a čitelností údajů, přoniäených šsblonou,tj. libovolných údajů slovních i obrazovýchDalší výhodou je skutečnost, že ani při dlouhodobém provozu nedochizí Ľ zsnilení kanílků, neboĺ jsou neustale proplschoväny procházející značkovací kapalinou a vzhledem k minimalníku, tj. bodověmu (tečnému) doteku nedochází prakticky k žádnému opotřebování ani ucplvoní.Příklsdné provedení znsčkovscí...

Zařízení pro odběr vzorků prolétavého prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251625

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bartoněk Jaroslav, Galvánková Eva, Zamarski Ervín

MPK: G01N 1/02

Značky: odber, prachu, zařízení, vzorků, prolétavého

Text:

...g polohy filtrů L 1, elektromagnetickým ventilem 1 a Invalovou dýzou A. Ovlídací číst zařízení sestivl z časového spínače Q, transformatoru 2, pomocných relé m,, rozběhoveho obvodu Lg, vypínače u, tlačítka L 1 o z kontaktního stabilizdtoru průtoku vzduchu, osazendho v plynomčru s počítadlem 6 a kontaktním snímačem 1.V době kdy je províděn odběr prachového vzorku, je vzduch vonkovního ovzduší nasivdn přes přívod u vzduchu, filtr u, odvod...

Způsob poolovění plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251624

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bujnošek Evžen, Mynář Miloslav, Hrabec Dalibor

MPK: C23C 2/10

Značky: plechů, způsob, poolovění

Text:

...povlaku k povrchu lisovacích nástrojů dochází k zedírání a trhání vylisků.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob vytvoení stejnoměrného olověného povleku při žárovém poolověni plechů podle vynálezu. Na obě strany povrchu plechu taženáho z olo~ věné lázně se pod dhlem od 10 do 89 ° půivádí proud oxidačniho média.Řešením podle vynálezu se s povrchu odstreni přebytečné tekuté olovo a dochází k oxidaci povlaku. Cxidece spolu s jemnou...

Zařízení pro ovládání útku tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251623

Dátum: 16.07.1987

Autori: Svatý Vladimír, Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: D03D 47/34

Značky: stroje, ovládání, zařízení, útku, tkacího

Text:

...je prostřednictvím nejménč jednoho čidla vo styku a hlavním hřídelem. Zvlištč je výhodné, když signdlní člen tvoří útkovou zardiku.Výhodou zařízení pro ovládání útku tkacího stroje podle vynilezu je vyšší přesnost odměŕení délky útku bez nároku na rezervu, zjednodušení tkacíno stroje o odměřovač,ktorý je nahrazen značne jednoduäěím ovládaním členem, přičemž signdlové zařízení je sdruženo s kontrolou doletu útku. Automatíckým nastavovňním...

Způsob specifického stanovení železnatých nebo/a železitých iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251622

Dátum: 16.07.1987

Autori: Dočekalová Hana, Mandl Martin

MPK: C12Q 1/02

Značky: způsob, stanovení, železitých, železnatých, specifického, iontů

Text:

...Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 1977, e. 2 - 37.Tyto interference stanovení železnatych iontů se odstraní, Jak Již bylo uvedene,metodou stendurdního přídavku železnatých iontů. Pouze v pŕítomnosti kyanidu nebo aziduv dojde k hlubší inhlbioi respirace a stanovitelnost železuatých iontů .je pak závislá na v polěru koncentrací železnatých, kyanidorých resp. azídowých iontů.Podmínkou mnovení železnatých iontñ ,je tedy Iěřitelná rychlost...

Řídicí podvozek vedeného vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 251621

Dátum: 16.07.1987

Autor: Venc Stanislav

MPK: E01C 19/28

Značky: řídící, vedeného, vibračního, podvozek, válce

Text:

...obvodové uzavenáho rámu.Vytvoenim ídíciho podvozku s kývným ramenem, jež je vytvoeno ve tvaru plochého,horizontálního, obvodové uzavřeného rámu a kde část přilehlá k válci je opatřena vodorovnými čepy a kde část protilehlá je vytvořena jako závaží B kde ídicí kolo se otáčí uvnitř tohoto rámu, docílí se snížehi těžiátě.podvozku, e tím zvýšení stability celého stroje. Obvodovš uzavřený rám umožňuje rovněž tuhou konstrukcí podvozku e chráni...

Háček

Načítavanie...

Číslo patentu: 251620

Dátum: 16.07.1987

Autor: Klíma Jiří

MPK: A01K 83/06

Značky: háček

Text:

...meteriálově shodné se závěsnym remenem háčku.Výhodou tohoto vynálezu je možnost uchycení malé i velké kłehké nástrahy bez Jejího poškození, malé rozměry tohoto háčku a tím i jeho malá merná hmotnost, dodržaní osového zatížení pri zesekávání háčku, Jadnoduchoet připevnění k silonověmu vláknu, jednoduchost 9 rychlost pri opekoveném uchycování nástrahy, jednoduchost konstrukce provedení háčku,vysoká spolehlívost háčku e jeho Jednoduchá vyamutí...

Způsob přípravy černobílých nebo chromogenně vyvolávaných negativních fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251619

Dátum: 16.07.1987

Autori: Arient Josef, Vít Václav, Vobořil Ivan, Dostál Josef

MPK: G03C 1/02

Značky: přípravy, negativních, materiálů, vyvolávaných, způsob, černobílých, fotografických, chromogenně

Text:

...778 a publikoci R. Koslowského Z. Wíss Photogr. Photophys. Photochem. 46 65-72 (1951). Proces chemické sensihilizace má za účel vytvořit dostatečně velká centra citlivosti a tim podstatné zvýšit disperze.Po ukončené chemické sensibilizaci je třeba tento proces zastavit a stabilizovat proti závoji v procesu stárnutí. Ku stabilizaci disperzí je možno použít konvenční stabilizátory. Dále lze využít spektrální sensibilizátory, tvrdidia,...

Sterilizační a transportní tubus katetrů pro odběr a přenos ranných embryí u skotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251618

Dátum: 16.07.1987

Autori: Škarek Ladislav, Holý Lubomír

MPK: A61D 7/02

Značky: embryí, ranných, transportní, tubus, odber, sterilizační, skotu, katetrů, prenos

Text:

...urychluje odběr a přenos embryí e přispívá k oseptickému provedení zákroku.Tubus podle vynélezu je možno hermeticky uzovřít víkem opetřeným těenícím krouzkem,který odolávé teplotám nad 150 °U. Tím je znjištěno, že při sterilizaci teplotou 120 až 150 °C horkým vzduchem není nutno tubus otevírnt a nehrozí tudíž vniknutí mikroorganismu z okolí do blízkosti funkčního povrchu katetru.Takto vysterilizovený tubus z katetry se pak převáží na místo...

Pochůdná, abrazi odolávající hydroizolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 251617

Dátum: 16.07.1987

Autor: Popelka Milan

MPK: C08L 31/08

Značky: odolávající, abrazi, pochůdná, hmota, hydroizolační

Text:

...procent vodíku. Změkčovedlo může být vytvořena např. dibutylftalátem, dioktyladipátem nebo alifatickymi lehkými oleji s viskozním indexem 40 až 50. Kopolyner vinylchloridu obsahuje 8 až 30 hmotnostních procent vinylacetétu.Rozpustídlová ketonická a eromntická báze může být vytvořena nepř. ecetonem, toluenem nebo jejich kombinaci. Regenerační přisedà může být vytvořena např. polystyrenem, terpo« lymerem acrylonitrilu n butedien-styrenu...

Hmota pro lepení zejména hydroizolačních pásů a folií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251616

Dátum: 16.07.1987

Autor: Popelka Milan

MPK: C08C 31/08

Značky: hmota, pásu, lepení, zejména, fólií, hydroizolačních

Text:

...pryskyřice. Odpadovi smůla obsahuje 70 až 75 hmotnostních procent uhlíku, 20 až 25 hmotnoetních procent kyslíku a 4 až 5 hmotnoetních procent vodíku. Zmökčovadlo může být například e výhodou vytvořeno dibutylftalatem, dioktyledipitem nebo jejich kombinací, případně ve směsi e lehkymi alifatickými oleji a viakozním indexem 40 až 50. Kopolymer vinylchloridu a vinylacetátu obeahuje 30 až 8 hmotnoetních procent vinylacetitu.Hmota pro...