Archív za 1987 rok

Strana 172

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251735

Dátum: 16.07.1987

Autori: Balcar Miroslav, Krejcar Emil, Matějíček Alois, Klejch Jiří, Fencl Miloslav, Kaška Jiří, Kohout Josef

MPK: C08L 63/02

Značky: přípravy, způsob, lisovacích, epoxidových

Text:

...a tedy i lisovací hmota je jednotnější ve svých finálnich vlastnostech než ta, která je připravena např.podle citovaného západoněmeckého patentu. Přednosti připra vy parciálniho aduktu je zároveň i to, že ve formě pevné látky je ho možno připravit do zásoby a při teplotě do 20 °C ho uchovávat po dobu max. šesti měsíců.Obecný postup přípravy spočivá v tom, že se připraví pouze jeden typ parciálního aduktu nízkomolekulárni epoxidové...

Způsob výroby aminoplastů ve vznosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251734

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hajíček Odon, Marek Petr

MPK: C08L 61/20, C08G 12/02

Značky: aminoplastů, způsob, výroby, vznosu

Text:

...stupně polykondenzace se převede do fluidní sušárny, kde proběhne během 1 až 30 min. za sniženého tlaku 1 až 95 kPa jeho dokondenzace a vysušeni.Vzhledem k tomu, že polykondenzátlv reaktoru neni nakondenzován do optimálniho stupně, čímž rozumime takový stupeň kondenzace, při němž je hmota právě ještě zpracovatelná, ale pouze do 90 tohoto optimálniho stupně, které můžeme charakterizovat obsahem metylolových skupin 19 až 25 , nedocházi při...

Osnovní zarážka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251733

Dátum: 16.07.1987

Autori: Lapeš František, Dánielová Jiřina, Skopový Jiří, Bureš Josef

MPK: D03D 51/28

Značky: zarážka, osnovní, stroje, tkacího

Text:

...mimo spínací plochu je v plášti umístěgšçyäaúrovní izolační hmoty oddělující vzájemné jednotlivé platiny.Výhodou osnovní zarážky je, že při stejném počtu součástíse zvětší tuhost osnovní zarážkyäa tím se sníží její poruchovost v provozu a možnost poškození při manipulaci.Příkladné provedení je znázorněno na přiloženýoh výkresoch. obr. 1 znázorňuje kontaktní lištu, obr. 2 znázorňuje kontaktní lištu v příčném řezu a obr.3 představuje dotykovou...

Způsob úpravy a čištění vod anorganickými koagulanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251732

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vostrčil Josef, Juračka František

MPK: C02F 1/56

Značky: způsob, anorganickými, čištění, úpravy, koagulanty

Text:

...rychlé rozpuštěni na homo genní roztok, bez tvorby zvolna se rozpouštějících zbobtnalých malých shluků polymerů.Emulzni kopolymerace je technika polymerační, která zabezpečuje vznik polymerů nebo kopolymerů a vysokou molekulovou hmotnost, což je pro úspěšný proces mostění a flokulace suspena dovanych částic v upravované vodě podmiňujícim faktorem.Účinnost organických emulzních kopölymerů kyseliny akrylové a/-nebo metakrylové se styrenem...

Obvod statistického vyhodnocování četnosti impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251731

Dátum: 16.07.1987

Autor: Stránský Ivan

MPK: G01R 23/00, G01D 1/08, G01R 23/02...

Značky: četnosti, vyhodnocování, impulsů, statistického, obvod

Text:

...další impuls, přivedený kanálem g posouvá výstup Q registru l o jedničku, aniž jakkoliv ovlivňuje časový průběh laditelného monostabilního časového obvodu g.Když počet impulsů přivedených kanálem 5 dostoupí počtu, při kterém je výstup Qn spojen s prvním vstupem hradla 5,přivede se impuls na tento vstup hradla 3.- 3 - 251 731 Po uplynutí nastavené doby laditelný monostabilní časový obvod g vypne druhý vstup hradla 3 a zároveň vyšle impuls...

Přepravní obal, zejména pro hutní výrobky v blocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251730

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pištěk Václav

MPK: B65D 85/64

Značky: hutní, přepravní, blocích, zejména, výrobky, obal

Text:

...ocelovými tyčemi Z. Jedna krajní bočnice l je opatřena při dolním a horním okraji po jednom oku § a 2. první částí uzamykacího ůstrojí,v nichž je otočně uložen uzamykací čep lg opatřený nad horním okrajem bočnice l rukojetí ll mezi níž a horním okem 2 je na uzamykacím čepu lg njvlečena tlačnápružina lg. Opačný konec uzamykacího čepu lg je opatřen pojistkoulg proti jeho samovolnému pootočení s výčnělkem lg určeným pro3 251 730 zasunutí do...

Překládací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251729

Dátum: 16.07.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: překládací, stůl

Text:

...zvedací zařízení.Rám je opatřen podvozkem.Uspořádáním překládacího stolu podle vynálezu se dosahuje snadného překládání především tyčového materiálu s minimálním vynaložením fyzické práce obsluhy a to na rošt dal šího zařízení. Toto řešení umožňuje automatizaci celého pra covního cyklu manipulace s materiálem. Na připojeném výkresu je znázorněn príklad provedení vynálezu, kde na obr. 1 je pohled na překládací stůl,obr. 2 je půdorysný...

Žáruvzdorná zásaditá hmota pro vysocehutné žáromonolitické vystýlky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251728

Dátum: 16.07.1987

Autori: Skovajsa Ladislav, Ovčaří Karel

MPK: C04B 35/62

Značky: zásaditá, vystýlky, vysocehutné, žáruvzdorná, hmota, žáromonolitické

Text:

...49 a při mezerovitosti 55 až 60 obsahPopsaná žárovzdorná zásaditá hmota umožňuje při použití,tj. při hotovení baziokýoh žáromonolitů ve stavebním díla za251 723 použití běžných zhutňovacíoh nástrojů dosažení mimořádně hutnotv a tím i mimořádně odolnosti a trvanlivosti. Při dusání běžnýmitpneumatiokými pěohy lze dosáhnout stejné hutnoty jako u tvarovýoh kamenů strojně lisovanýoh měrnými tlaky 100 až 150 MPa. Vyjádřeno celkovou mezerovitosti...

Obraceč stonkového lnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251727

Dátum: 16.07.1987

Autori: Sedláček Václav, Kerhart Miroslav, Mareš Miloslav

MPK: A01D 45/06

Značky: stonkového, obraceč

Text:

...sousedních řádků přes sebe.Uvedené nedostatky jsou odstraněny obracečem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na sběrací ústrojí navazuje dolní pás zkříženě opásaný na spodním hnaném válci a horním volnoběžněm váloi, k němuž přiléhá horní pás zkříženě opásaný na horním hnaněm válci a spodním volnoběžném válci, přičemž za horním volnoběžným váloem a spodním volnoběžným válcem je umístěna výpadová zábranatVýhodou navrhovaného řešení...

Způsob dekontaminace násadního inokula kvasinkových kultur

Načítavanie...

Číslo patentu: 251726

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hodaň Jaroslav, Káš Jan, Průcha Pavel

MPK: C12N 1/16, C12C 11/02

Značky: násadního, kultúr, dekontaminace, kvasinkových, inokula, způsob

Text:

...čistoty s následnými příznivými dopady na bíologickou stabilitu senzorický charakter i výtěžnost kvasného procesu.Lysozym je přírodní látka, která se nachází v rostlinách,například v latexu tropické rostliny Caryca Papay i tkáních živočichů, například ve vaječném bílku, slzách a mateřském mléku člověka. Lysozym, izolovaný V potřebném stupni čistoty, je z hygíenického i potravinářského hlediska zcela nezávadnou látkou. Použití lysozymu...

Pomocná upínací hlava soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251725

Dátum: 16.07.1987

Autor: Nováček Bohuslav

MPK: B23B 13/02

Značky: soustruhů, hlava, pomocná, upínací

Text:

...nástroj obrábí materíál.govnomêrně, nedochá~ zí k předčasnému otupováni a ulamováni břítů na řezných nástrojích. Tím, že upínací tyčkypomocné upínací hlavy soustruhu jsou vysouvany rovnoměrně, je dosaženo přesného vystředěni obráběného materiálu. Upínací tyčky jsou stavěcí maw ticí dotlačeny na povrch obràběného maturiálu, takže tento man teriál je upnut bez vůle. Vlivem takového- vedení je možno obráběný materiál opracovàvat s přesností,...

Prostorové uspořádání kondenzátoru klimatizační jednotky a jeho součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251724

Dátum: 16.07.1987

Autori: Gonda Josef, Hogenbuch Pavel, Zezula Jaroslav

MPK: B60H 1/32

Značky: jednotky, uspořádání, součástí, kondenzátorů, prostorové, klimatizační

Text:

...provedení kondenzátoru v bočním pohledu a na obr. 4 je znázorněno alternativní konstrukčníKondenzátor l je přichycen přední stěnou.g na zadní stěnu.1 kabíny nad zadním oknem lg. Horní stěna gv níž jsou umístěny ventilátory lg, navazuje na střechu Ž kabíny. Na spodní stěně Q je umístěna vložh 1, přípojená na kompresor a výperníkovou část klímatizační jednotky. Kondenzátor je uzavřen zadní stěnou § a bočními stenami 3. Spodní stěna g má...

Způsob přípravy syřidla pomocí hub třídy Basidiomycetes

Načítavanie...

Číslo patentu: 251723

Dátum: 16.07.1987

Autori: Musílek Vladimír, Mišurcová Zdeňka, Nerud František, Pokorná Libuše, Hylmar Bohumil

MPK: A23C 21/02

Značky: basidiomycetes, pomocí, třídy, syridla, způsob, přípravy

Text:

...enzymů se s výhodou použijí kultury basidiomycetů Ganoderma applanatum III /Pers. ex S.F. Gray/ Donk a Kuehneromyces mutabilis III /Schaeff. ex Fr./ Sing. et Smith, uložené ve sbírceZpůsobempdle yynálezu se zvyšuje výtěžek uvedených.enzymů o 204 ž 30 hmot. a použitím potravinářsky nezávadných.druhů hub Ganoderma applanatum a Kuehneromyces mutabilis se odstraňují některé nevýhody /přítomnost mykotoxinů, nevhodnost poměru srážecí a...

Posuvný vodicí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 251722

Dátum: 16.07.1987

Autor: Babák Jan

MPK: B60N 1/08

Značky: posuvný, vodiči, mechanismus

Text:

...je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje příčný řez posuvným vodicím nechanismen, vedený podél roviny B~B, znázorněné na obr. 2, obr. 2 představuje podélný řez poeuvným vodicím mechanismem, vedený podél roviny A~A, znázorněná na obr. 1, obr. 3 představuje axonometrioký pohled na pružný kroužek se äikmou dělicí spárou, obr. 4 znázorňuje silové pomčry na valivém elenentu při působení menších sil na posuvné vodítko, která...

Halogenidové sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 251721

Dátum: 16.07.1987

Autori: Petrová Božena, Frumar Miloslav, Klikorka Jiří

MPK: C03C 3/32

Značky: halogenidové

Text:

...viditelného a infračervenéhc spektra dosahuáe hodnot od O do 0,8 teplota skelné transformace Tg se P°hybuâe Od 97 °C do 247 °C. Přítomnost halogenidu přechodného kovu ovlivňuje propustnost hlavně v oblasti viditelného světla.skla podle vynálezu jsou na rozdíl od známých skel na bázi chloridu zinečnatého ZnCl 2 odolnější vůči působení atmosfe-i rické vlhkosti, ve srovnání se skly fluoridovými je příprava snadnější a chemická reaktivita...

Zařízení pro pneumatický pohon zejména segmentového dávkovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251720

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kalina Rudolf, Kislinger Jan

MPK: B65B 3/36

Značky: segmentového, zejména, dávkovače, pneumatický, zařízení, pohon

Text:

...celkový potřebný zdvih rozdělit na dvě částí.Zařízení podle vynálezu umožní plné využití doby pro dávkování bez nutnosti aeřízování počátku pohybu píetu při změnách výkonu nebo baleného produktu tím, že jsou od sebe odděleny pohyby pro přenášení dávky do polohy dávkování od vlastního dávkování, pro které je pak možno využít delšího času a snížít rychlost dávkování.Uspořmäníjednoho z případů provedení podle vynálezu je znázorněno na obrázku,...

Aerační věž

Načítavanie...

Číslo patentu: 251719

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kubíček Karel, Bouchal Antonín, Šmíd Miroslav

MPK: C02F 3/16, C02F 3/24

Značky: věž, aerační

Text:

...1 celkový axionometrick ohled na aerační věž v řezu a v obr. 2 e znáY P J zorněn detail zavěšení provzdušňovaoioh závěsů s rozpěrný mi prvky.Aeračni věž podle vynálezu sestává z vtokového dilu l, nasávaoiho dilu 3, z komínových dílů 2, výtokovéhol je zho dilu Q a provzdušňovacíoh závěsů Ž. Vtokový díl toven ze stěnovýoh prvků É, v boční části je opatřen hrdlom Z, pro připojení vtoku. V hrdlo Z je těsníoí manžeta§. Vtokový díl ł je ve Spodní...

Protiproudý chladič plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251718

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hejma Jiří, Kolář Jiří

MPK: F28F 9/00

Značky: protiproudý, plynů, chladič

Text:

...plynu lze tedy využít tří příznivych efektů.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn v částečném řezu na výkrese, kde na obr. 1 je nárys, na obr. 2 bokorya a na obr. 3 půdorys zařízení.Protíproudý chladič pestává z částí teploeměnné e částí odlučovací. Část teplosměnná sestává ze vstupní komory g číštěa ného plynu se vstupom l číštěného plynu, která je nejvyšší částí chladiče a je tvořeno obdélníkovým vodorovným kenálem Do...

Zařízení k obalování a zhutňování prachových a jemnozrnných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251717

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pospíšil Josef, Bečvář Jaroslav, Šváb Roman, Karnovský Miloš, Řehák Boris, Fotul Ilja

MPK: C21C 7/04

Značky: zhutňování, prachových, zařízení, jemnozrnných, obalování, materiálů

Text:

...umístění kladek s různým funkčním zaměřením se společným pohonem na jednom kompaktním rámu. Docílilo se snížení energetické náročnosti jakož i úspory na nákladech, snížila se mezi~ provozní manipulacą jakož i prašnost prostředí.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je schematický nárys zařízení,na obr. 2 a 3 jsou dvojice tvarovacích kladek, na obr. 4 a 5 dvo~ jice pěchovacích...

Zařízení pro vícestupňové biologické čištění organicky znečištěných odpadních vod ve stavebnicovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 251716

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fiala Miloň

MPK: C02F 3/08

Značky: biologické, čištění, vícestupňové, odpadních, uspořádání, organicky, stavebnicovém, zařízení, znečištěných

Text:

...je, že stěny vnější nádrže, stěny a přepážky vnitřní nádrže a mezistěny stavebnicového prvku jsou tvořeny prefabrikáty, přičemž čelní stěny vnější i vnitřní3 nádrže mají úložnou patku ekoeenou. 251715Vyšší účinek zařízení dle vynálezu je dán tím, že zařízení pro oba stupně čištění lze sestavit do jedné komplexní jednotky,maximálně vynžívající obestavěný prostor. Zařízení je možno na» vrhovat dle stanovenáho přiváděného množství odpadní...

Zařízení k vícestupňovému biologickému čištění organicky znečištěných odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251715

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fiala Miloň

MPK: C02F 3/08

Značky: organicky, zařízení, čištění, biologickému, vícestupňovému, odpadních, znečištěných

Text:

...provedení zařízení dle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje zařízení dle vynálezu v základním provedení a obr. 2 v alternativním provedení.Přívodní potrubí 1 mechanicky předčištěné vody je opatřeno oddělovačem g meximálníoh průtoků, ktorý je spojen potrnbím 21 s oběhovou aktivační nádrží Q a přívodním potrubím gg s biokontaktorovou nádrží 2. Biokontąktorová nádrž g je propojena otvorom 31 s...

Způsob výroby řezných nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 251714

Dátum: 16.07.1987

Autori: Jusková Anna, Zahradník Vlastimil, Vondráček Václav

MPK: B23B 27/16

Značky: vyměnitelnými, břitovými, způsob, nástrojů, výroby, řezných, destičkami

Text:

...nevýhody odstraňuje způsob výroby řezných nástrojůps vyměnitelnými břitovými destičkami podle vynálezu, při kterémse z polotovaru vytvoří těleso nástroje, opracuje se načisto a jeho povrch se vytvrdí iontovou nitridací.Podstatou způsobu podle vynálezu je to, že iontovou nitridaqi jsou vytvrzeny upínací plochy pro břitové destičky a plochy přicházející do styku s odcházejíci třískou, při teplotě 520 až 540 °c po dobu 40 až 60 hodin do...

Zařízení pro polohování bižuterních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251713

Dátum: 16.07.1987

Autori: Zobal Jří, Valapka Ján, Tomeš Miroslav

MPK: B24B 9/08

Značky: bižuterních, zařízení, polotovarů, polohování

Text:

...pro upnutí čtyř aparátů, v bočním pohledu. Obr. l znázorňuje zařízení při broušení plošek v okamžiku dojezdu nosné desky na mechanický doraz, obr. 2 znázorňuje zařízení při leštění plošek.Zařízení sestává z rovinné desky l, na níž jsou v radiálním směru v úhlových roztečích 90 stupňů upravena čtyři upínací lůžka 3. Do lůžek se upínají aparáty Ž s upevněnými polotovary Q. Nad čínnou plochou rovinného brousicího nástroje Z jsou na...

Zařízení pro měření relaxačních vlastností těsnicích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251712

Dátum: 16.07.1987

Autori: Březík Rudolf, Odstrčil Jaroslav

MPK: G01N 33/44

Značky: měření, relaxačních, kroužků, vlastností, zařízení, těsnicích

Text:

...okruhu jsou vytvořeny jednou ze-svěrných desek s tělesem přípravku, mají tedy značnou plochu a proto je jejich funkce citlivá na nečistotyapůaobující přechodově odpory v signalizačním okruhu. Také rovnoběžnoat kontaktních ploch a vůle ve vedení pohyblivé desky zhorěuje citlivoet aignelizačního okruhu. Šistotu kontaktů lze těiko dosáhnout zvlúětě provádí-li se zkouška v kapalnćm prostředí.U doeavadních příetrojů pro měření relaxace napětí...

Servozesilovač řízený impulsy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251711

Dátum: 16.07.1987

Autor: Petřík Tomáš

MPK: H02P 7/06

Značky: servozesilovač, impulsy, řízený

Text:

.... vysílače a také největší délka impulsu monostabilního klopného obvodu musí být royna největší délce impulsu generátoru vysílače. Použitímtohoto nového typu servozesilovače dochází ke značnému zjednodušení zapojení a není třeba konstruovat speciální integrované obvody.K stavbě nového typu servozesiloveče je možno použít běžně dostupných součáttek. Motor si díky impulsnímu napájení zachovává svůj kroutící moment. Při poruše přenosu impulsů...

Důlní manipulační a razicí komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 251710

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kika Zdeněk, Drbušek Jiří, Říman Jiří

MPK: E21C 25/68

Značky: důlní, razicí, manipulační, komplex

Text:

...Nového účinku je dosaženo tím, že po malé adaptaci je možné toto za~ řízení využíti pro ražení velkoprostorových důlních děl.Dále jsou odstraněny možnosti úrazu, především se jedná o smrtelné úrazy. Obsluha důlního manipulačního a razicího komplexu je umístěnaVynález je názorne zobrazen na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je znázorněna l. varianta technického řešení a na obr. 2 je znázorně na 2. varianta technického řešení s využitím...

Způsob sedimentační separace částic obsahujících stříbro z fotochemických odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251709

Dátum: 16.07.1987

Autori: Trojan Miroslav, Kuhn Jan

MPK: C02F 1/52, C22B 11/04

Značky: separace, obsahujících, částic, odpadních, sedimentační, stříbro, fotochemických, způsob

Text:

...převedením do roztoku je pak operací opět energeticky a materíálově neúměrně náročnou. Možnosti hutnického zpracování sedimentu zase brání jeho příliš velký obsah flokulátoru v poměru k relativně nízkěmu obsahu stříbra v sedimentu. Metody také vyžadují úpravu pHpřed srážením hydroxidů u fotochemických odpadních vod, které je pak po sedimentační aeparaci stříbra a před jejich dalším zužitkováním ev. kanalizací, třeba opět...

Kaskáda vzduchových clon s usměrněnými terciálními proudy vzduchu pro technologické tunely

Načítavanie...

Číslo patentu: 251708

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: C23G 5/04, C25D 11/36

Značky: vzduchu, proudy, kaskáda, vzduchových, tunely, terciálními, technologické, usměrněnými

Text:

...nušicího vzduchu v okruhu ventilátoru gg,vyhřívaný kondenzátorem chlsdícího agregátu (tepelného čerpadla). Vedlejší výtlačná větev ventilátoru 1, vybavená regulsčním orgánem 2 lje vyvedena do odvětrání tunelu. Na obr. 1 je schematicky znázorněn případ, kdy u kaskády pracovních clon i u podružné vzduchové clony s ventilátorem gg je použito speciálně řešených vyústek vzduchu se zníženým efektivním ejekčním účinkem, jejichž konstrukce je...

Zařízení k zajištění správné polohy šroubovacích uzávěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251707

Dátum: 16.07.1987

Autor: Hušek Petr

MPK: B67B 3/06

Značky: správné, uzávěru, šroubovacích, zajištění, polohy, zařízení

Text:

...padají do zásobníku a nesprávně orientované uzávěry jsou nejdříve převráceny a potom padají do zásobníku, ohr.2 znázorňuje správně orientovaný uzávěr, který se pohybuje v mezeře vertikálního otočného kotouče s příčkamía po podložce, obr.3 znázorňuje vypadnutí nesprávně orientovaného šroubovacího uzávěru z-vertikálního otočneho kotouče, jeho převrácenído správné polohy a zapadnutí do zásobníku, Vobr.4 znázorňuje čelní pohled na zařízení podle...

Přístrojová klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251706

Dátum: 16.07.1987

Autor: Novotný Pavel

MPK: G06F 3/02

Značky: klávesnice, přístrojová

Text:

...prvků, to je vnějších a vnitřních lišt pro uchycení mikrospínačů, těsnicí elastické membrány opatřené ovládacími a hmetníkovými výstupky, a stahovecích pásku. Tyto stavebnicové prvky se výhodně získávají v potřebných rozměrech a tvarech oddělením od základních materiálů stejného druhu 0 mnohonásobně větších rozměrech. Dále umožňuje toto řešení poměrně rychlou výměnu jednotlivých mikrospĺnačů při jejich poruše v přístrojové klávesnici bez...

Železobetonový dutý sloup pro stavební objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251705

Dátum: 16.07.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 3/34

Značky: dutý, železobetonový, sloup, objekty, stavební

Text:

...dopravy a ukládání betonové směsi včetně armatury do předem připraveného bednění. Z hlediska statickéhb lze tyto sloupy zatěžovat až po dosažení předepsané pevnosti betonu v dostředněm tlaku nebo tlaku za chybu, přičemž mají menší únosnost ve srovnání s celkovou spotřebou materiálů a vynaložené energie se sloupy dutými.Nevýhoda železobetonových kruhových sloupů bez podélné vnitřní dutiný, které jsou opatřeny ocelovým pláštěm tvořeným...

Způsob průtažného nýtování nýty s plochou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251704

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kasal Eduard

MPK: F16B 19/04, F16B 19/06

Značky: nýtovaní, průtažného, hlavou, nýty, způsob, plochou

Text:

...nýtovaného materiálu. Pro případ,že materiál hlavy nýtu přečnívá rovinu horního materiálu, je na nýtu vytvořena středicí drážka pro možnost použití brusky. Takto provedený nýtový spoj zaručuje dostatečnou pevnost, aniž by bylo nutné upravovat předem délku nýtů.- 2 251 704 Nevýhodou popsaných způsobů provedení nýtového spoje jenutnost provést vedlejší operací - zkrácení použitého nýtu na potřebnou délku nebo použití dalšího elementu (případné...

Zařízení pro kostní diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251703

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šilar Josef, Kula Jaroslav

MPK: A61B 6/00

Značky: diagnostiku, kostní, zařízení

Text:

...a nejméně jednim etředovým seintilačnin detektoren, který ~je umistěn napřič ve vlastnim doplňkovem stiněni a je připojenina vlastni vyhodnocovaci elektronické zarizeni, přičemž vzdálenostčel krajnich velkoobjemových spektrometrických scintilačnioh detektorů je plynule nastavitelná.Vsdálenost os äiroce kolimovaných velkoobjmoeých spektrometricě kých scintilačnich detektorů tvořicich detekčni systém celotěloveho detektoru, je zvolena vzhledem...

Zařízení na výrobu diamantových nástrojů s galvanickou vazbou a regulovaným obsahem diamantu v pracovní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251702

Dátum: 16.07.1987

Autori: Rýdl Petr, Matušek Miroslav, Hádek Mirko, Koníček František, Hofbauer Miroslav

MPK: C25D 17/00

Značky: nástrojů, diamantu, diamantových, regulovaným, výrobu, obsahem, vrstvě, zařízení, galvanickou, vazbou, pracovní

Text:

...prostřednictvím vodiče 39,uloženého V dutině hřídele Ž, sběracího kroužku §, smykového kontaktu a neoznačeného vodiče k zápornému pőlu galvanického zdroje gl. Ke kladnému pőlu téhož galvanického zdroje gl je prostřednictvím neoznačeného vodiče připojena anoda g zavěšená v galvanické lázni l§ nad částí plochy katody l. Nad katodou l je na vodicí dráze ll vodorovně vratně uložen dávkovač lg a je prostřednictvím matice gg a tažného šroubu lg...

Obvod dynamického nulování

Načítavanie...

Číslo patentu: 251701

Dátum: 16.07.1987

Autor: Müller Rudolf

MPK: H03K 21/38

Značky: nulování, dynamického, obvod

Text:

...klopného obvodu a zároveň nulovaei impuls generuje synchronně 3 funkcí centrální jednotky, a to v době, kdy nemůže dojít k poruše zápisu dat do paměti či čtení dat z paměti, to jest v době, kdy centrální jednotka provádí dekődování operačního kődu instrukce. I2 251 701 vynález je dále blíže popsán podle přiloženěho výkresu, na němž je znćzorněno schema zapojení příkladného provedení obvodudynamického nulování podle vynálezu.Klopný obvod I. je...

Způsob kontroly vnitřních závitů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251700

Dátum: 16.07.1987

Autori: Knjazev Jurij, Zubkov Vladimir, Nikiforov Anatolij, Archarov Gennadij

MPK: G01B 3/48

Značky: kontroly, způsobu, zařízení, provádění, vnitřních, závitů, tohoto, způsob

Text:

...paananramw nonynpoökň 2 H 3 no nonuoro Bsanmoneňcrnnn nx c KoHrponupyeMoňpeshöoň. Ecnu npu 3 TOM orcuernuů ysen 10.Hé noxasmsaér Hýnb, TO nponsnonnw no-sBODOT nonynpoöox no peshñe ewann no mex nop, noxa He ycrauonnrca uynb. HyneBoe noxaaaune owcuewnoro yana 10 osnaqaew, qwo ssanmnoe nonomenue wopua KOHT p 0 nHpyeM 0 ň ewann (Topuoaan nnocxocrb 6 Konbąa S) H Topna nonynpoñox 13 onnHa~ Kono c panee Hacrpoeunmw no amanouy. Hocne nero nponanonw...

Těleso opěry pro hermeticky uzavřené chladivové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 251699

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hesse Manfred, Espig Kurt, Trommer Siegfried, Heeg Werner, Koehler Rolf

MPK: F04B 39/12

Značky: těleso, uzavřené, opěry, kompresory, hermetický, chladivové

Text:

...crannnaň sneKTponänrarenn H xopnycaun onopu. Hpenymecwso nsoöpereunx aaknmuaercaHue nsoőperenne noxcnnerca na ocuone nbnepa nmnonnenun.na 0 nr.1 npencwanneu xopnyc onopu cornacno uso 6 peweun,sHn cnepxy na padomň uammmp A . W ĺ L ĺna bar. 2 - xopnyc onopu cornacno nso 6 pereànm«nu-caepxy na ónopnue nanKopnyc t onopucocwon 1 H 3 ysnoa neMnůHDvhmeñKauepu 2, paüowero unnnMnpa 3 š onopumx-nan 4 n 5 Éu rnanuoro nonmmnmuxa...

Dopravní zařízení k pracovním strojům

Načítavanie...

Číslo patentu: 251698

Dátum: 16.07.1987

Autori: Grosse Klaus, Gesche Wolfgang, Klage Rudolf, Diesner Evelyn

MPK: B65G 47/00

Značky: zařízení, strojům, pracovním, dopravní

Text:

...3 neMeH~ TOB, Koyopme npn ocwauone Tpancnoprépa cuennnmmcn c TpaHCn 0 pTHHMH T 8 paMH, B pesynbrare qero rapanwnpyewcs àuxcaunx nocnennx B Teneuue Bcero paöouero HRK na Mamnnm, a Taxme B Teuenne paöowm Bepwnkanbuoro Tpancnopwépa. Taxme Kax H Pppnsonranbame TpaHcnopTepH, ROTDDMG no cymecrny HesaBncHMo ov Hanpaanennh ânnmennn HMemT onääxonoe Hcnonnenue, Beprnxanhnme TDaHCHOpTepM nMemT onHHaKo~B 08 HCHOHHeHHe He 38 BHCHMO OT TOPO, HOHHHMQMTCH HH...

Zařízení pro navíjení přírubových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251697

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mzyk Heinrich, Thiele Horst, Hennig Ervin

MPK: D03D 47/26

Značky: cívek, zařízení, prírubových, navíjení

Text:

...onopoň 4 H TpaHCnopTHpymTcn B sen (He Haoöpameno). Memy nosuuneň HaMOTKH B H aepxaeň no 3 HuHeü CheMKH Kamnan mnaunenaz mnynn 1 no BpeMR~ nnnoro nąmna HaMOTKH 0 CTaeTCH 3 npomexywounoň nosHuHH C. B nosHuHH HaMoTxH B nepe Moranbuuu ycrpoňcwaou 2 Hnrenanpannnmmne aneuenru 6, 7 pacnonomeum cwauuonapno. OHH conepxaw napannenbuo Hanpasnenum rpancnopra Qnanuéamx mnynb 1(crpenxa 1) uanpanneunue cTepmHH 61, 71, KOTODHG npoxonnr npocvpaucrno...

Kombinovaný pryžokovový tlumič s vymezením relativní velikosti pohybu, zamezující odtržení a jeho rozšíření

Načítavanie...

Číslo patentu: 251696

Dátum: 16.07.1987

Autori: Rosenow Peter, Rohland Uwe, Wetzel Wilhelm, Linkelmann Norbert

MPK: F16F 3/10

Značky: odtržení, tlumič, relativní, pryžokovový, pohybu, vymezením, kombinovaný, zamezující, velikostí, rozšíření

Text:

...Boaunxuoaenu ycnnnn pacmnmenun Bepxnnn nnacTHHa nonepxH 0 cTeů csnra, ormnrunaemca no ex nop, noka BEPXHHH HOBEPXHOCTB ononuurěnbHoro pesunonoro cnon He noňer no ynopHoä nosepxnocru, Bcnecrane nero c Bospacrawmuu ynpyrnu conporunnenneu orpannquaaercn ownocurennnoe nepememenue.Bafnmume smynxn, cmauywue npenoxpaHHTenbHuM ÓOHTOM c raňxoň, pa 6 ÓTamT KaKnpe~ oxpannwenu orpmna H orpannunnamw ľ 0 pH 30 HTanbHMe nepeuemennn no MHHHMYMa.....