Archív za 1987 rok

Strana 170

Zapojení teplotně kompenzovaného tranzistorového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240785

Dátum: 01.08.1987

Autor: Jediný Vladimír

MPK: H03K 17/14

Značky: tranzistorového, teplotně, spínače, kompenzovaného, zapojení

Text:

...přesnost dále analogově zpracovávaného signálu,zejména u přesných převodníků frekvence na napětí nebo střídy na napětí.Konkrétní zapojení teplotně kompenzovaněho tranzistorového spínače je znázorněno na připojeném výkrese.Výstup investoru s otevřeným kolektorovým výstupom je připojen k bázi prvního tranzistoru Q a k praoovnímu odporu g, jehož výstup je spojen se vstupem napájení stabilizátoru napětí §. Emitor prvního tranzistoru Q je...

Zařízení pro fixaci vahadlového systému vícenápravových návěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240784

Dátum: 01.08.1987

Autor: Zjara Marián

MPK: B60G 19/00

Značky: fixaci, systému, vahadlového, vícenápravových, návěsu, zařízení

Text:

...otočný čep łâ je též pevně spojen se stevitelnou opěrou łg. Na volně otočném čepu łg je rovněž pevně úchycenepáka łi ovládané vzduchovým válcem łâ, který je upevněn na držáku łá. Držák łâ je nakreslen v obecné poloze a jeho požadovaná poloha je dána tvarom páky łł. Ke zpětnému pootočení otočnéhočepu lg, páky łi a stavitelné opěry łg slouží težná pružina L 1.Při brząění návěsu ł je poměrná brzdná síla předního kola g přenášena přes vahadlo...

Souřadnicový stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 240783

Dátum: 01.08.1987

Autori: Tkáe Jozef, Pepúchová Valéria, Štipánek Ivan

MPK: H05K 3/30

Značky: stůl, souřadnicový

Text:

...přes sebe dvě vzájemně na sebe kolmé drážky ll, lg rovnoběžné s osami pohybových šroubü gg, AQ. V každé z drážek ll, lg je svou spodní částí uložen vodicí křížový kámen ja, lg,který je opatřen závitovým otvorem lg,lg pro spojení s pohybovými šrouby 53, gp. Horní příčné částí vodicích kamenů ga, gg jsou uloženy v drážkách gg, gg nosné desky g situovaných kolmo na drážky ll, lg v základní vodicí desce l. Nosná deska g je opatřena...

Nátěrová hmota pro antistatickou povrchovou úpravu plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240782

Dátum: 01.08.1987

Autori: Obetko Dušan, Kováeiková Anna

MPK: C09D 11/02, C09D 5/24

Značky: hmota, nátěrová, úpravu, povrchovou, plastických, antistatickou

Text:

...povrchovou úpravu plastických hnot se vyznačuje tim, že snižuje možnost hronaděni elektrostatických nábojů na povrchu plastických hmot. přičemž neměni240 782 původní vlastnosti sitotiskových barev. Je možno je tedy použivat všude tam, kde je třeba snižit účinky statické elektřiny. Nátěrové hmotydle vynálazu mohou být nanášeny všemi běžnýli technologiemi.Nátěrová hmota pro antietatickou povrchovou úpravu plastických hnot podle vynálezu má...

Drát pro uzavřená nosna lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 240781

Dátum: 01.08.1987

Autori: Blažej Anton Akademik, Štolc Milan

MPK: F16G 1/18

Značky: uzavřená, drát, nosná

Text:

...zaoblení v patě a hodnoty poloměru vnějšího zaoblení v krčku, poloměr krnšäžož, z niž vychází poloměry hran zaoblení v hlavě je rovĚň)poloměru jmenovitého průměru lana. °r hodnotyVelikost poměru vnitřního poloměru zaoblení v krčku k výšce průřezu je od 0,28 do 0,35, velikost poměru vnějšího poloměru zaoblení v krčku k výšce průřezu je od 0,26 do 0,4 a velikost vnějšího poloměru zaoblení dolní části paty je rovna»wa ho/oměra mřřmh wvó/emĺ...

Způsob výměny tepla mezi absorpcí s desorpcí s zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240780

Dátum: 01.08.1987

Autor: Krkoška Pavol

MPK: F25J 3/08

Značky: absorpcí, způsob, desorpci, tepla, způsobu, výměny, zařízení, tohoto, provádění

Text:

...výkrese je znázorněn přiklad provedeni zařizeni podle vynálezu.Absorpčni kolona l s patry 3 nad nimiž jsou umistěny çhlaědicí hady à a patry 3 bez chladicich hadů. Na obrázku je dále desorpčni kolona 5, která je nahoře opatřena odlučovačem g a dole vařákem 1. Spodek absorpčni kolony 1 je spojen s odlučo- 34240 780 vačem g potrubid g s vestavěným škrticim ventilem. odlučovač g je spojen se střední části desorpčni kolony 2 potrubim 2 se...

Zařízení na sušení kalíšků zápalek po lakování

Načítavanie...

Číslo patentu: 240779

Dátum: 01.08.1987

Autor: Viluda Jozef

MPK: C06C 7/02, C06B 21/00

Značky: lakování, sušení, zápalek, kalíšků, zařízení

Text:

...do vnitřního prostoru kalíšků či jiných výrobků. lbytečně se äeohřívá okolí a pracovní deska. Zařízení pracuje s velkou účinnosti, která se prejavuje nižší spotřebou tepelné energie a krátkou dobou sušení í zvýšením bezpečnosti práce.Na připojených výkresoch je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu. Na obr. 1 je zařízení znázorněno v čelním pohledu, v částečném řezu, na obr. 2 je v částečnêm řezu v bočnín pohledu e...

Přísada do vodných nátěrů slévárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 240778

Dátum: 01.08.1987

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B22C 3/00

Značky: slévárenských, prísada, vodných, nátěrů, jader, forem

Text:

...forem a jader ze směsi pojených křemičitanem sodným. Vodné nátěry s přisadou podle vynálezu lze použít v plném rozsahu na formy a jádra ze směsi pojených křemičitanem sodným -vodním sklem. Vodné nátěry s přísadou dle vynálezu nahradí nátěry s organickými ředidly. Další výhodou vodných nátěrů s přísa ą 240 778dou podle vynálezu ve srovnání s nátěry nevodnými je jejich nevýbušnost, nehořlavost, hygienická nezávadnost a ekonomická výą hodnost...

Kartáčový držák elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 240777

Dátum: 01.08.1987

Autori: Gubka Jozef, Hrušovský Jan

MPK: H01R 39/40

Značky: držák, elektrického, stroje, točivého, kartáčový

Text:

...se docílí zejména snížení výrobnich nákladů lisovací formy a výlisků držáků.Na připojeném výkresq jsou znázorněny příklady provedení zařízení podle vynálezu na obr. 1 V podélném řezu a na obr. 2 v půdorysu.Kartáčový držák l,na obr. 1 a 2 je tvořen trubkovitým tělesem z elektroizolačního materiálu a upevněn v otvoru g ložiskového štítu 2. Na bočních stěnách je opatřen podélnými vodicími lištami i a vodítky j, těsně příléhejłíoími ke stěnám...

Zařízení pro elektronické řízení regenerace filtračních jednotek filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240776

Dátum: 01.08.1987

Autor: Janieina Milan

MPK: B01D 46/44

Značky: filtru, zařízení, jednotek, elektronické, filtračních, regenerace, řízení

Text:

...výstup z prvého časovače je zapojen na vstup druhého časovače a současně na vstup posuvného registru, jehož výstupy jsou připojeny na vstupy součinových hradel, na které je jako další vstup připojen výstup druhého časovače a výstupy součinových hradel jsou zapojeny jako řídící vstupy do výkonových spínacích prvků.Výhodou řešení podle vynálezu je úplné odstranění všech mechanických prvků. Pro provoz řízení není potřebný kompresor a...

Zapojení řídicí polohové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240775

Dátum: 01.08.1987

Autori: Michálková Eva, Welward Ladislav, Košalko Rudolf, Martvoo Augustín

MPK: H02P 7/00

Značky: jednotky, zapojení, řídící, polohové

Text:

...pohonu s z hlediska kvality přechodoveho děje při skoku povelove rychlostí, což vede k zjednodušeni při optimaltsaci nastavení servopohonu.Přtklad zapojení podle vynâlezu je znàzorněn na Výkñkul který představuje blokove scheoe části regulsčního obvodu polohoveho servoaechanjsnu.Nepĺtový výstup řídícího systemu 3 je přjpojen na vstup filtru1, áehož výstup je spojen se vstupe nepěľově-frekvenčního převodnjtu A s vyhodnotenie polaritýn jehož...

Zapojení paměťové jednotky typu EPROM pro přímé programování

Načítavanie...

Číslo patentu: 240774

Dátum: 01.08.1987

Autor: Bokueava Givi Vladimirovie

MPK: G06F 12/02

Značky: eprom, zapojení, paměťové, programování, jednotky, přímé

Text:

...že má být ve spolupracujícím zařízení pamäťová jednotka programována, potom je skupinový výběrový vstup g zapojení spojen s příslušnými výstupy spolupracujícího zařízení. skupinový programovacíjatup ü zapojení je, v případě,že se spolupraoujíoím číslicovým zařízením pracuje pamě- řová jednotka jako pouze čtecí paíněř, spojen s potenciáľemo V napájecí soustavy zařízení. V případě, že se má paměřová jednotka ve spolupracujícím zařízení...

Odvíječ útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240773

Dátum: 01.08.1987

Autori: Vasilko Karol, Bokueava Givi Vladimirovie

MPK: D03D 47/36, D04B 15/48

Značky: útku, odvíječ

Text:

...nahání řemenici l, Která je prostřed~ nictvím ložiska uložene na pouzdru g, které je uchyceno v pestra nici 1. V pouzdru g je opět v ložiskách otočné uloženn trubice 5, do ktoré je zapušténo křídlo Ž. Na trubici 5 spočívá na ložíse24 a 773 kâch zadní příruba Q, s kterou je spojen zvon 1 šrouby. zvon 1 je dále prostřednictvím stavěcího šroubu gg spojen s přední přírubou g a tato pak prostřednictvím šroubu 3 s čelen odvíjače lg. Trubice 5 je...

Způsob výroby derivátů 7-hydroxychinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240772

Dátum: 01.08.1987

Autori: Vasilko Karol, Svitok Laurenc, Švecová O1ga

MPK: C07D 215/20

Značky: derivátů, způsob, 7-hydroxychinolinu, výroby

Text:

...dvouhrdlé baňce opatřené míchadlem a zpětnym chladičem byly smíeeny 0,2 molu 3-aminofenolu a 0,2 molu acetylacetonu. Za íntenzívního míchání byly přidány pomalu 0,4 molu kone. H 2 S 04. Reakce probíhá silně exothermicky, za vyloučení soli 24 dímethyl-7-hydroxychínolínu. K vyloučení volné báze se surový produkt rozpustí v malém množství vody a upraví se pH roztokem louhu sodného na slabě alkalickou reakci. Vyloučená báze se překrystaluje z...

Zařízení na bezkontaktní měření polohy hladiny nepřístupné zrcadlící taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240771

Dátum: 01.08.1987

Autori: Rataj Jozef, Rajkovie Milan

MPK: G01N 23/00

Značky: bezkontaktní, hladiny, zrcadlící, polohy, zařízení, nepřístupné, měření, taveniny

Text:

...obraz jsou v zorném poli měřicí dalekoehledové lupy. Je účelné, aby těleso mělo tvar válce a bylo zhotoe veno z křemenesTěleso uložené nad hladinou zroadlioi taveniny je zahřívánoL sálánim tak, že se stává zdrojem světla a společně se svým virtu Ž 3 ľ 24 | 1 771álním obrazem)vznikajícím odrazem na hladině zrcadlící taveniny,.vytváří v obrazové rovině objektívu měřicí dalekchledové lupy dvojici reąlných obrazů, jejichž vzdálenost, měřená...

Zařízení pro uložení kontaktního čidla pro zajišťování výšky sypných látek v zásobnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 240770

Dátum: 01.08.1987

Autori: Komorová Eva, Both Ladislav

MPK: G01F 23/00

Značky: zařízení, kontaktního, výšky, zajišťování, látek, čidla, zásobnících, sypných, uložení

Text:

...na kovovém ohebném lenulprovlečeném izo- lační průchodkou,upevněnou v nosiči připevněném ke vnitřní stěně zásobníku a podstata vynálezu spočívá v tom, že k izolační průchodce je připevněno válcové vodítka, ve kterém je suvně uložena trubice, jež je po výšce opatřena řadou radiálních otvorů a která je příčným kolíkem,zasunutým skrze jednu z dvojic radiálních otvorů,zevěšena na horní braně válcového vodítka, přičemž v trubici je zavěšeno...

Způsob měření rychlosti vzlínání kapalin délkovou textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240769

Dátum: 01.08.1987

Autori: Komora Ladislav, Deanko Peter

MPK: G01N 13/00

Značky: rychlostí, kapalin, vzlínání, způsob, délkovou, textilií, měření

Text:

...postihnout kapilární vzlínavostprůřezem délkové textílie a výsledkem je čas, potrebný k vyvzlíenání zkoušené kapaliny do stanovené výše. Měření samo a ukončení měření pnobíhá automaticky a naměřená hodnota času zůstane.zafíxována až do příchodu obsluhy.Zařízení k provádění měření je jednoduche, konstrukčněa investičné nenáročné a zaručuje bezpečnou práci. Jedno z možných jeho provedení je znázorněno na připojeném vůunat . Toto zařízení...

Plnidlo požerových přípravků na hubení hlodavců

Načítavanie...

Číslo patentu: 240768

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kostolániová Viera, Kollárovits Štefan, Cvengroš Ján

MPK: A01N 25/10

Značky: požerových, plnidlo, hubení, hlodavců, přípravků

Text:

...na hurvynález je zaľožen na zjiätěním, že jako komponentu plně nahrazujíoí sušené mléko lze použít karhoxymetyicälulőáuą Tau to zámäna přináší nejen úsporu důležité potraviny, ale çvyšuje užitnou hodnotu nástrahy Obsah karboxymetylcelulőzy 33 pohybuje v rozmezí 1 až 7 hmot.55 kg pšeničného ärotu, 27,5 kg ovesnáho šrotu,2,8 kg karboxymetylcelulőzy a 6 kg fosfidu zinku bylo smicháno a grannlováno. Grannlát je méně rozpadavý než přípravek,...

Zařízení pro fluidické snímání úrovně hladiny kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240767

Dátum: 01.08.1987

Autor: Lichvár Milan

MPK: G05D 9/00

Značky: hladiny, zařízení, snímání, kapalin, fluidické, úrovně

Text:

...proudi a ústím snimaoí trysky směrem k vnitřní hladině v zařízení. Vlivnost obou těchto procesů, které bezprostředně generují osoilaoe hydraulického výstupu snímače, lze velmi podstatně anížit parametriokým zásahe do funkce a nastavení snímače, ktorý zaručuje stálý průtok tekutinv VÝVTtem snímaní trysky. Tímto způsobem lze vždy dosáhnout v oelém rozsahu pracovních režimů stavu, kdy parazitní osoilace nepřesáhnou únosnou úroveň. . obě uvedená...

Struskosíranová maltovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 240766

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kavala Miroslav

MPK: C04B 7/153, C04B 7/147

Značky: maltovina, struskosíranová

Text:

...a oxidu hlinitého k oxidu křamičitému je 1,4 1,6.Dá 1 e obsah oxidu hlinitého je 5 - 10 hmot. a obsah oxidu hořečnatěho je 10 - 18 hmotnostnich..- 3 7 240 703 Dále se jedná o odpadmi průmyslový-sádrovec,ktefĺiĺĺŠŘŤ žení ĺ 50 - 85 hmot. dihydrátu síranu vápenatého,5 - 10 hmot.oxidu železitého a 0,1 - 10 hmot.kyselinou nerozložitelného podílm. ADosažení vyššího účinku oproti dosavadnímu stavu techniky spočívá ve využití vyeokopecní...

Katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240765

Dátum: 01.08.1987

Autori: Stoešinka Jozef, Rendko Tibor, Veselý Václav, Matijovský Vladimír, Nováky, Štipina Václav

MPK: C07C 69/80, B01J 21/06

Značky: katalyzátor

Text:

...podle tohoto vynálezu, závislého na A 0 214 550. Jeho podstatou je, že katalyzátor pro výrobu organických změkčovadel obsahuje mimo aktivovanćho gelu T 102. xH 20 ještě 0,1 až 50, s výhodou 10 až 30 hmotnostních, vztaženo na výslednou směs, oktadekahydrátu síranu hlinitého.Výhody plynoucí z použití smisnćho katalyzátoru podle vynálezu lze spatřovat ve dvou oblastech. Přídavek Al 2(S 04)3. 18 H 20 ke katalyzátoru na bázi aktivovanćho gelu T...

Nájezdové zařízení stykových prostředků pro zásobování cívek zanašečů útkovou přízí u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240764

Dátum: 01.08.1987

Autori: Bíňa Jaroslav, Sidó Ján, Szegvári Viliam, Macho Vendelín, Špaoo Adam

MPK: D03D 47/27, D03D 47/26

Značky: útkovou, strojů, zásobování, zařízení, tkacích, prostředků, víceprošlupních, nájezdové, přízí, cívek, stykových, zanašečů

Text:

...v dávkovací drázee Spodní hrana kloboučku je směrem k jeho středu opatřene vnější kuželovou plochou,jejížúhel je ehodný s úhlem osezení lůžka v zanašečí pro útkovou cívku. Každý odpružený středící kolík je ukončen kuželovou středící plochou, pod úhlem odpovídajícím úhlu kuželového vyhrání otvoru v zenašečí, přičemž otvory v zanašeči při použití pevných etředících kolíků mají na konci osezenou hranuoVýhodou řešení podle našeho vynálezu je...

Dopravní zařízení zanášečů útku do prošlupu u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240763

Dátum: 01.08.1987

Autori: Lauko Marián, Pavlík Juraj, Murín Vladimír, Mouk Jioí, Skoivan Vladislav

MPK: D03D 47/26, D03D 47/27

Značky: víceprošlupních, dopravní, tkacích, zařízení, strojů, zanašečů, útku, prošlupu

Text:

...řetězu unášející za sebou postupující zanaěeče, obr. 2 řez zanašečem a nosným článkem řetězu v čelním pohledu, obr. 3 totéž v bočním pohledu s prodlouženým boöním W nástavcem pevného paprsku a pojistným průhledným krytem nad zsnašečem.Dopravní zařízení má tvarově uspořádanou oválnou dráhu § postupujících zanašečů g, která je eestavena z pevného vedení l článkového řetězu ll, pevného paprsku § s prodlouženou boční stěnou g a pojistneho...

Třecí vícelamelová spojka motocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240762

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kováeik Milan, Gajda Jioí, Kukueka Ignác

MPK: F16D 13/14

Značky: spojka, vícelamelová, třecí, motocyklů

Text:

...přítlečným telířem a opěrnou deakou jsou tlačné pružinya mezi opěrnou deskou a vnitřní tvarovanou boční etěnou regulačního čela jsou vložene kulová závaží ve vodící kleci a regulační čelo je axíálně opřeno ve spojkovém bubnu, přičemž vypínaoí zařízení je vytvořeno mezi přítlačným talířem a skříní. Tvarovaná boční stčna regulačního čela je ve tvaru rotační sférické plochy,jejíž vzdálenost od vnějšího čela opěrné desky klesá se...

Zbožový regulátor tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240761

Dátum: 01.08.1987

Autor: Tököli Pavol

MPK: D03D 49/20

Značky: stroje, zbožový, tkacího, regulátor

Text:

...po hnncí hřídelí zbožové ho válu.Nevýhodou tohoto provedení je jeho složítost, výrobní náročnost, nutnost podpěrnýoh válečků pod zbožovým válcem.odstranění výše uvedených nevýhod ai klade zo oil zbožowýregulátor tkacího stroje podle vynálenu, jehož podstata tkvív tom, že ovládací ústrojí zehrnuje paetorek, upevněný na hnacím hřídeli zbožového válce e zabírající a převodem do po-Á mela s ozubeným kolem otočně uloženým v držáku a opatřeným n Á...

Záběrový segment terénních řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240760

Dátum: 01.08.1987

Autor: Jóža Vladimír

MPK: F16G 15/04

Značky: záběrový, segment, terénních, řetězů

Text:

...segment a svařovat. Tento postup je náročný na počet operací a spotřebu elektrické energie.Vyše uvedené nedostatky odstraňuje záběrový segment terénních řetězů tvořený odlitkem čtyřhranného tvaru a články řetězu podle vynálezu. Podstetu vynálezu tvoří odlitek,v jehož rozích jsou vytvořeny záběrové ozuby s předlitým zářezem pro článek řetězu.Výhodou nové sestavy segmentu je odstranění manipulací s přechodovými články, nebo háky kterých podle...

Brousicí tyčinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240759

Dátum: 01.08.1987

Autori: Lukáe Vladimír, Zlacká Zita

MPK: B24B 5/48, B24D 5/04

Značky: brousící, tyčinka

Text:

...textilních vodičů, vyrobených z korundové keramiky. Použitím brousících tyčinek se dosahuje výrázného snížení výrobních nákladů za současného zvýšení produktivity a zlepšení pracovních podmínek.2 240 759 Éodle vynálezu byly vyrobeny brousici tyčinky, na jejichž výrobu lišováním, na nařízení, používaném na výrobu obalených elektrog pro ruční obloukové svařování, byla použita brousici směe nelisoýaâý na nosný drát, který měl průměr 2,0 mm a...

Zařízení pro děrování s popisování průkazek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240758

Dátum: 01.08.1987

Autori: Chorvát Ivan, Hruška Jan

MPK: G06K 1/08

Značky: děrování, zařízení, průkazek, popisování

Text:

...a popisování průkazek.Ned základní deskou 11 podle obr. 1 jgou upevněny dva podávací zásobníkx přední zásobník 1 a zadní zásobník g, do nichž se vkládají svezky nejčastěji používaných druhů průkezek z plastické hmoty. Mezi oběma zásobníky 1, g je upravena štěrbina,která vytváří střední zásobník 1, do něhož se vkládejí jednotlivé průtazky méně se vyskytujíoích druhů. Pcdávání je ovládáno nabuzením jednoho ze.tří elektromagnetů,...

Způsob biologického aktivačního čistění odpadních vod s denitrifikací v cirkulačním systému s zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240757

Dátum: 01.08.1987

Autori: Magura Miroslav, Kurajda Pavol, Horochonie Jozef

MPK: C02F 3/12

Značky: čištění, systému, biologického, odpadních, zařízení, tohoto, cirkulačním, provádění, způsobu, denitrifikací, aktivačního, způsob

Text:

...kalu v aktivaci.Snížená účinnost sepàrsce a nízká hranice koncentrace aktivovaného kalu se pak promíté do nízké dosahované koncentrace aktivovaněho kalu v aktivaci. Protože procesy nitrifikace/denitrifikace znaěně závisí na stáří kelu, musí být pro dosažení potřebné hodnoty kalového indexu při nízké konoentraoi aktivovaného kalu použity velké objemy zařízení. Velké objemy zařízení se pak negativně projevují jednak na vysoké ceně zařízení,...

Způsob řízení výpalu portlandského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240756

Dátum: 01.08.1987

Autori: Sás Ivan, Ho1ko Michal

MPK: G01N 31/00

Značky: řízení, slínku, výpalu, portlandského, způsob

Text:

...slínku již během 5 až 10 minut od jeho dodání do závodní laboratoře. Stupeň výpalu slínku je při správné surovinové skladbě dáú obsahom volného kysličníku vápenatého a alitu, které lze mikroskopicky kvantitativně stanovit odhadem nebo přesně metodou bodové integrace. Vysoká pohotovost této metody umožnuje obsluze při řízení rotační pece stabilizovat požadované fázové složení slínku postupnými změnami ovládacích prvků a tím určit optimální...

Spoušťové zařízení spojky – brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240755

Dátum: 01.08.1987

Autor: Chocholáeek 1udovít

MPK: D03D 51/02, F16D 27/02

Značky: spojky, brzdy, zařízení, spoušťové

Text:

...pás lg brzdyje zakotven na rámu čepema druhým koncern na. jednom Iameni lll úhlovgá pákyuložené na čepu 36. 0 druhé ranneno jí úhlové páky 11 se opírá pružina 1 §, která vyvíjí na úhlovou páku sílu nutnou l zaťažení brzdového pásu 16 v okamžiku brzdění. Proti působení síly pružiny(obr. 1) působí kloubové vzpěrné ústrojí, tvořené dvěma vzpěrami 1 , ,gg zakotvené na čepu g 1 excentricky umístěném na spouštěcínx hřídeli 21 otočně uloženém na...

Zařízení pro spalování dřevních odpadů a méněhodnotných hnědých uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240754

Dátum: 01.08.1987

Autori: Eollák Mikuláš, Slanieka Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: F23B 1/38

Značky: uhlí, dřevních, zařízení, odpadů, hnědých, spalování, méněhodnotných

Text:

...uhlí. Vlivem použití přítlačné sálavé klenby a přívodu paliva pomocí klínových hrabel se sníží tepelná ztráty mechanickým nedopalem paliva i ztráta chemickým nedopalem.Příklad provedení komory podle vynálezu je patrný z připojených výkuesú, na-nichž na obr. 1 je nakreslen příčný řez spalovací komorou, na obr. 2 je nakreslen pohled a podélný řez A-A spalovací komorou, na obr. 3 je nakresleno provedení přívodu paliva z násypky pomocí...

Zařízení pro čištění rotoru spřádní jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240753

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kováe Jozef, Šipoš Ján

MPK: D01H 7/885, D01H 11/00

Značky: jednotky, spřádní, čištění, rotoru, zařízení

Text:

...ekonomického efektu znížením nároku na údržbu zařízení a zvýšení jeho provozní spolehlivosti a zvýšení kvality čištění spřádnícn rotcrů.Další účinky vynálezu jsou patrny z následujícího popisu příkladněho konstrukčního provedení a výkresů, kde značí obr. 1 boční pohled na zařízení a obr. 2 perspektivní pohled na čelo čistíoího zařízení.čistící zařízení sestává z čistící hlavice 1, ve které je přibližně v ose čiětěněho spřádního rotoru g...

Zařízení pro měření průtokových parametrů proudícího média s využitím laser-dopplerovské anemometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240752

Dátum: 01.08.1987

Autor: Farkaš Ján

MPK: G01F 1/00

Značky: parametrů, zařízení, media, proudícího, laser-dopplerovské, anemometrie, využitím, průtokových, měření

Text:

...protínajících sek v ohnisku A optického systému g. Tento bod je pak měřeným bodem. Jedná se o známý princip měření složky vektoru rychlosti ve zvoleném bodě metodou laser-dopplerovské anemometrie. Tento laser l s optickým systémem g je umístěn proti hydraulickémuprvku 5 zařazenému v potrubí Q, kterým protéká medium jehož rychlost, t.j. střední hodnotu a dynamickou složku rychlosti, případně odpovídající průtok je třeba stanovit a to před a...

Stabilná pórobetónová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 240751

Dátum: 01.08.1987

Autori: Betina Vladimír, Potfaj Dušan

MPK: C04B 38/02

Značky: stabilná, pórobetónová

Text:

...hmotných dielov plynotvornej hliníkovej prísady, ktorá obsahuje 0,10 až 0,50 hmotných dielov alkylarylsulfonátu, pričom alkylová skupina obsahuje 10 až 12 atőmov uhlíka a arylová skupine 6 atómov uhlíka na objemová jednotku pőrobetőnu. Alkylarylsulfonát je zo skupiny zmáčacíoh olejov. Doteraz sa používa v textilnom priemysle ako egalizětor pri farbení, kožiarskom priemysle na dočisťovanie a rýchlejší námok suchých koží, v podnikoch...

Zařízení pro předmlácení plodin ve sklízecí mlátičce

Načítavanie...

Číslo patentu: 239230

Dátum: 01.08.1987

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: plodin, mlátičce, předmlácení, zařízení, sklízecí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k předmlácení snadno uvolnitelných semen, zejména luskovin. Šikmý podávací dopravník je opatřen prsty, které zasahují mezi prstové výstupky, vytvořené na dně kanálu šikmého podávacího dopravníku.

Způsob výroby 4-nitro-1,2-dimetylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239229

Dátum: 01.08.1987

Autor: Konečný Luboš

MPK: C07C 79/10

Značky: 4-nitro-1,2-dimetylbenzenu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-nitro-1, 2-dimetylbenzenu používaného k výrobě 4-amino-1, 2dimetylbenzenu, který je polotovarem pro výrobu vitamínu B .sub.2.n. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se tavenina surového 4-nitro-1, 2-dimetylbenzenu ochladí pomalu na teplotu 0 až 15.sup.o.n. C, po 0, 5 až 30 hodinové výdrži se během 8 až 50 hodin vyhřeje na 25 až 30, 5.sup.o.n. C. Teplota se udržuje po dobu 2 až 40 hodin a kapalné odtékající podíly se jímají....

Vyvážený sklopný žlab pro bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 239228

Dátum: 01.08.1987

Autori: Halad Zdeněk, Pavlík Vladislav

MPK: E02F 7/06

Značky: sklopný, vyvážený, žľab, bagry

Zhrnutie / Anotácia:

Vyvážený sklopný žlab je určen pro odvádění zeminy vysypávané z korečků bagru nebo elevátoru. Jeho osa otáčení je na samostatném stojanu umístěném mimo žlab výsypky směrem k vnější straně trupu bagru. Vyvážený sklopný žlab je opatřen úchytným zařízením, jehož pomocí je zajištěn v šikmé pracovní poloze, kde je fixován stavítkem na žlabu výsypky a ve svislé nepracovní poloze je zajištěn záchytkou na samostatném stojanu a je oddělen od žlabu...

Cívka pro vrchní nitě šicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239227

Dátum: 01.08.1987

Autor: Slabý Vladislav

MPK: B65H 75/14

Značky: nitě, strojů, cívka, vrchní, šicích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší novou generaci rozebíratelného spojení horní a člunkové cívky domácích šicích strojů. Podstatou je úprava jednoho čela malonávinové cívky pro vrchní nitě šicích strojů. Upravené čelo umožňuje zachycení člunkové cívky a konců obou nití.

Zařízení k cirkulaci chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 239226

Dátum: 01.08.1987

Autori: Vinš Luděk, Veselý Jaromír

MPK: F25B 41/00

Značky: zařízení, chladiva, cirkulací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k cirkulaci chladiva, které vře za nízkého tlaku v trubkových hadech na patrech absorpční kolony. Pro dosažení stejných podmínek pro var se navrhuje odlučovač kapaliny, sestávající ze dvou válcových nádob vzájemně propojených troubou, do níž je zavedeno chladivo z jednotlivých výparníků umístěných nad sebou. Odloučená kapalina se shromažďuje v dolní válcové nádobě, z níž se čerpadlem a příslušným potrubím zavádí do...