Archív za 1987 rok

Strana 17

Spôsob prilepovania polyvinylchloridových podošiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 246450

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šeda Bohumil

MPK: A43B 13/32

Značky: polyvinylchloridových, prilepovania, podošiev, spôsob

Text:

...s ąinridçavkom izokyanátového síeťovacieho prostriedku, ktoré sa nanášajú na zdrsnenú napinaciu záložku zvrškov obuvi i na podošvu, ktoré nánosy sa napokon usušia a po naaktivovaní sa vzájomne zalisovávajú, spôsobom podľa vynálezu,podstata ktorého spočívá v tom, že lalková vrstva na podošve sa modifikuje nánosom roztokového polyuretanového lepidla s obsahom sušiny 0,5 až 15 hmotnostnýchpercent, do ktorého bolo vopred pridaných 3...

Spôsob prípravy farbiaceho preparátu z modrých kultivarov hrozna

Načítavanie...

Číslo patentu: 246449

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vojío Jaromír, Zavadil František, Buchberger Otto, Pešek Josef

MPK: A23L 1/27

Značky: preparátu, hrozna, spôsob, modrých, farbiaceho, přípravy, kultivarov

Text:

...hroznové víno sa upraví kyselinou -chlorov-odíkovou na pH 3,2 až 3,5 a zahuvstí vo vákuovej odparke pri teplote 50 až 55 °C na min. 35 0/0 Ihmot. refraktometriokej sušiny. Priemerný úbytok farbiva pri koncentrovaní je 3 až 5 hmot. Získaný tekutý koncentrat fanbív má nasledovné charakteristikysa zahustí vo vákuovej odparke pri teplote 50 až 55 °C.Stabilitu získaného produktu možno zvýšiť pridaním etanolu až do 40 0/0 obj. alebo sušenim...

Kompozícia s korózne inhibičným a s dispergačno-sekvestračným účinkom pre vodné chladiace okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246448

Dátum: 15.12.1987

Autori: Havlíeek Jioí, Jirsák Oldoich, Vichet Mojmír, Steinz Stanislav, Krema Radko, Nevoala Milan, Krejeí Vladimír

MPK: C23F 11/16

Značky: dispergačno-sekvestračným, kompozícia, vodné, chladiace, inhibíčnym, účinkom, okruhy, korozně

Text:

...vodné chladiace okruhy podľa vynálezu, ktorý predčí zahraničné kompozície, chránené nasledoŕvnými patentamiUS - č. 4149 969 a chráni kompozíciu v zložení molybdenát alkalického kovu, ťažké kovy Zn, Mn, Ni, sodné soli kyseliny etán-1-hydrvoxy-Ll-ditosfónovej, benztri-azol,Z-menkaptobexiztiazol, tolyltriazolUS - č. 4217 216 - .chráni kompozíclu v zložení polymér kyseliny .akrylovej, citrónová kyselina, fosfónová kyselina,...

Spôsob pre kontinuálnu parciálnu hydrolýzu pentozánových surovín pri atmosferickom tlaku a zariadenie pre prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246447

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tluehoo Zdenik, Duben Lubomír, Zvioina Karel

MPK: C07H 1/08

Značky: atmosferickom, parciálnu, tlaku, kontinuálnu, spôsob, zariadenie, hydrolýzu, pentozánových, surovin, tohoto, spôsobu, prevádzanie

Text:

...produktov aj vysokohodnotné krmivo s hodnotou stravitelnosti 80 až 92 0/0 a organické tekuté ligninové hnojivo cennáho zloženia.Ďalšou -alternatívou zariadení naväzujúcich na hydrolyzač-ný tepelne zaizolovaný zásobník, napr. vibrofluidného zariadenia,je možno zhydrolyzované pentozány obsahujúcu surovinu, získanú spôsobom podľa vynálezu spracovať aj bez extrakci-e cukrov priamym postupom na Z-furaldehyd, pri teplotách 160 až 220 °C, kde...

Zariadenie na dávkovanie tekutých prísad do betónovýcb zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246446

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kroupa Petr, Szabó Josef, Šaroun Pavel

MPK: B28C 7/12

Značky: přísad, tekutých, zariadenie, zmesí, dávkovanie, betónovýcb

Text:

...je v príkladnom prevedení znázornená schematicky V nâryse n.a pripojenom výkrese.Zariadenie na dávkovanie telkutých prísad do betónových zmesí .podľa vynálezu pozostáva zo zásobníka prísad 1 vybaveného nalieváncím sitom 2 il a štrbinovým filtrom 4 spojeného pomocou sacej vhadice 19, uzatváralcieho vientilu 12 a medzikusu 13 zo sacou časťou čerpadla 3. Pre čistenie štrbinového filtra 4 slúži tiahlo čističe filtra 5.Čerpadla 3 pdháñanê...

Dvojprstový drapák na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246445

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zajíc Bohuslav, Eechura Jaromír, Glanc Václav

MPK: B66C 1/28

Značky: dřevo, drapák, dvojprstový

Text:

...že jeden koniec priamočiareho hydromotora a jeden .koniec tiahla sú spoločným čapom spojené s ľavým prstom, druhý koniec priamočiareho hydromot-ora je samostatný-m čapom spojený s pravým prstom, rovnałko je ďalším samostat 4ným čapom spojený aj druhý koniec tiahla s pravým prstom.Dvojprstový drapák na drevo je jednoduchý drapäk s kruhovým pohybom prstov,ktoré sa otvárajú a zatvárajú pomocou jedneho priamočiareho hydromotora. Oba prsty sú...

Vedenie piesta priamočiareho hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246444

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pešat Boetislav, Kocourek Zdenik

MPK: F16J 1/04

Značky: piesta, vedenie, hydromotora, priamočiareho

Text:

...elementami, dochádza vplyvom vlastnej hmotnosti piestnej tyče a piesta k jednostrannému zaťaženia tesniacich prvkov a tým Ik ich zvýšenému opotrebovaniu.Uvedené nedostatky odstraňuje vedenie piesta upriamočiareho hydromotora podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že vedenie je tvorené vondiacimi segmentami uloženými v obvołdovej drážke telesa plestana pružnýoh krúžkoch. Po vonkajšom obvode vodiacich segmentov »sú vytvorené dražky .pre...

Mazací a/alebo mastiaci textilný prostriedok pre šijacie nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 246442

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vrzal Vladimír, Sousedík Jaroslav, Chumela Josef

MPK: C10M 107/50, C10M 173/02, D06M 15/647...

Značky: textilný, mastiaci, šijacie, mazací, prostriedok

Text:

...a kritériá ekologické. Okrem toho v prvých dvoch autorslkých osvedčeniach sa používa len jeden tenzid, čím nem-ožno dosiahnuť nhoudnü emulgáciu pritomného oleja.Vzhladom na vysokú teplotu ihly pri p 0 užiti vysokvovýkonnej šijacej techniky, neposlkytujú doteraz používané pr-ostriedky dostatočnú ochranu pred miestnym termic 4kývm poškodením syntetických vlákien, najmä ypolyesteru a polyamidu, následkom čoho dochádza k častým pretrhom šijacej...

Zapojenie elektronickej triediacej pamäte

Načítavanie...

Číslo patentu: 246440

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krejeí Radomír, Štiller Zbynik

MPK: G06F 15/46

Značky: elektronickej, pamäte, zapojenie, triediacej

Text:

...zapojenia podľa vynálezu sú v znížení výrobnýtch nákladov, jednoduchosti,nastavovanie, vyššej spoľahlivosti a vellkej variabilite systému, vzhľadom na paralelné vyhodnocovanie.Príklad (prevedenia zapojenia je znázornený na obrázku schematiky.Na vstupe triediacej dráhy lil je umiestnený merací a synchronizačný obvod 2, ku ktorému sú za sebou pripojené dekodér 3,pamäť 6 registrov, posuvné registre 7 akčný člen 8, ktorý je svojimi výstupmi...

Spôsob izolácie benzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246439

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hyláková Zlata, Vladyka Jaroslav, Štylárek Leoš

MPK: C07D 277/62

Značky: benzotiazolu, spôsob, izolácie

Text:

...xylén a vzniknutá heterogén 4ná zmes sa vyhreje na vyššiu teplotu, prípadne až k teplote varu použitého rozpúšťadla. Adíčnä zlúčenina sa za zvýšenej teploty rozpadne na benzotiazol, ktorý prejde do roztoku a na chlorid vápenatý, ktorý sa za horúca odfiltruje a recylkluje. Z ľiltrátu sa po odąparení rozpúšťadla získa benzotiazol.Čistota získaného benzotiazolu zavisi na spôsobe premývania adulktu a na množstve rozpúšťaldla použitého na...

Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246438

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sova Jioí, Rejent Jan

MPK: B60K 31/04

Značky: získanie, elektrického, vznětového, zapojenie, signálu, obvodů, poklese, otáčok, motora

Text:

...preťaženiu vznetového motora nezávisle od polohy akcelerátora, technického stavu motora a vonkajších vplyvov, ktorý slúži pre regulačná účely vznetového motora, v náväznosti na ďalšie pohonné agregáty.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese.Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetovéhomotora so vstrekovaním čerpadlem s otáčkovým regulátorem pri preťažení motora »pozostáva zo snímača...

Spôsob prípravy stabilného roztoku protipenivej prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 246437

Dátum: 15.12.1987

Autori: Danko Vladimír, Klaner Eduard

MPK: C10M 125/26

Značky: stabilného, roztoku, přípravy, protipenivej, spôsob, přísady

Text:

...oleji. Vlastnosti použitého polydimetylsilo xanu a .plynoveho oleja boli takétopolydimetylisiloxan viskozita pri 20 C 208 mmz/s bod tuhnutia pod -60 C bod vzplanutia 290 °C plynový olej hustota pri 20 °C 841 kg/m 3 začiatok destiläcie 200 °Ckoniec destilácie 360 °C/91 i Takto pripravený roztok polydimetylsiloxanu sa pri teplote 75 °C tpridal do motorového oleja na úrovni API CA. Účinok protipenivej prísady je zhrnutý v tabuľke 1.1 - olej...

Mazací olej s veľkou priľnavosťou mazacieho filmu ku kovom

Načítavanie...

Číslo patentu: 246436

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tmé Miroslav, Husárik Rudolf, Kunovský Jioí, Pástor Oliver

MPK: C10M 161/00

Značky: prilnavosťou, velkou, filmu, mazací, mazacieho, kovom

Text:

...kyseliny.alifaticllce, iaromatickąě, naltenoxłe alebo ioh zmesi a estery týchto kf/łselín v množstve maximálne 8 hmotnostných dielov. Sú to látky typu ditiofosfátov zinočnaiých a antimonitozinočnaiých, iziotosfonetov k-OlVOV e 1 kalických zemín, alkylsulfídov, kyselina de~ kánová až oiktadekánovä a ich zmesi, jednotlive melyl- až dktadecylestery kyseliny dekánovej saž oktadekánovej alebo zmesi esterov, kyseliny alkyl, .arylą mono, di- a...

Zapojenie regulačného obvodu dvoch hydrogenerátorov pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246435

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mikeš Pavel

MPK: F16H 39/50

Značky: regulačného, obvodů, prestojoch, hydrogenerátorov, pracovného, zapojenie, mechanizmu, dvoch

Text:

...74. Na nádrž 5 je štvrým nízkotlakovým vedením 94 napojený tiež vstup odmerného hyldrogenerát-ora 31, íktorého výstup je napojený piatym nízkotlakovým vedením 95 jedna-k na vstup šksrtiaceho ventila 32 a jednak na vstup tretieho hydraulického FOZVŘIÓJZGČG 34, ako ajna prvý a druhýi súčtový výkonový ovládacíla 32 je šlestym nízkotlakovým vedením 93 súčasne napojený na prvý blok 1, na výstup tlaflçovelłio ventila 35, ako aj na prvý a...

Vodivá pasta pre rastrovaciu elekrónovú mikroskopiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246433

Dátum: 15.12.1987

Autori: Frühauf Petr, Krueek Zdenik, Zegzulka Jioí, Škubna Jan

MPK: C09D 5/24

Značky: vodivá, elekrónovú, rastrovaciu, mikroskopiu, pasta

Text:

...štátov je ich cena pomerne vysoká.Tieto nedostatky odstraňuje vodivá pasta pre raistrovaciu .elektrónovú mikroskopiu,ktorej p~odstatar spočíva v tom, že pozostáva zo sadzí o špecifickom .povrchu 100 až 1 500 mZ/g, vody a polyvinylalkoholovej disperzie s koncentráciou polyvinylalkoholu do 20 hmot. a strednou molekulovou hmotnosťou (4-6 .105 g/mól, pričom hmotnostný pom-er sadzí, sušiny polyvinylaľkoholu a vodyje 1110 až 110100.Výhody...

Kationické esteramíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246432

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krueková Jitka, Nimeeek Petr

MPK: C07C 87/20

Značky: kationické, esteramíny

Text:

...teplota nasady vystúpila na 90 °C a udržovala sa pri 100 °C 1,5 h. K 100 g takto pripraveného esteramínu sa pridala kyselina octová a po homogenizácii pri 30 °C sa násada ochladila. Množstvo kyseliny a vlastnosti kaltionickýćh esteramínov .pri 20R 4 OOCCHCHZCOOR 4 stupňoch C sú uvedené v tabuľke 1. R 2 zbytok o štruktúre ~ Cl-I 2 Cl-I 2 NH mCH 2 CH 2 Tabuľka 1 Kyselina k Mól. hmot- Vlskozita Hustota nn g nosť mPa us kg . m 4 g.mól 1-) 10,7 1...

Spôsob prípravy alkoholického roztoku albumínu určeného k lyofilizačnému procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246431

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: C07K 3/24

Značky: procesu, spôsob, lyofilizačnému, albuminu, určeného, alkoholického, přípravy, roztoku

Text:

...cez molekulárne sitá o hmotnosti 10 000 až 50 000 pod tlakom 10 až 50 kPa, a-by celkový objem roztoku .sa znížil o 5 až 10 objemových °/0. Uvedeným postupom koncentrácia alkoholu albumínu sa zníži na hodnotu 3 až 7 objemových .Výhoda uvedeného spôsobu prípravy albumínu so zníženým obsah-om alkoholu určeného k zmrazova-niu a následnej lyofilizácii oproti doteraz používanému spočíva V tom, že objem roztoku albumínu z rovnakéh-o východzieho...

Zariadenie na kontrolu hmotnosti, najmä sifónových bombičiek na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 246430

Dátum: 15.12.1987

Autor: Koenek Drahomír

MPK: G01G 17/00

Značky: sifónových, kontrolu, najmä, rotorových, hmotnosti, bombičiek, strojoch, zariadenie

Text:

...D, 21 sú na konci pružne spojené prostredníctvom tlačnej pružiny 31. Medzi ramenami vonkajších čeľwstĺ 20, 21 je uložený kľúč 26 opatrený pákou 24 s kladk-ou 25. Klad-ka 25 je v styku s vačkou 23. Na druhom konci kontrolného ramena 9 je upevnený držiak 10, na ktorom je umiestnené závažie 14 a clona 13..Pod clonou 13 je umiestnený v kontrolnej polohe bezdotykový snímač 28. Držia-k 10 je v spodnej časti opatrený čapom 11,na ktorom je uložená...

Spôsob výroby motorových benzínov s vysokým oktánovým číslom

Načítavanie...

Číslo patentu: 246429

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šedivý Zdenik, Wildt Stanislav, Metyšová Jioina, Dlabae Antonín, Valcháo Martin, Protiva Miroslav, Eervená Irena, Bolek Pavel

MPK: C10G 59/

Značky: vysokým, motorových, spôsob, výroby, oktánovým, číslom, benzínov

Text:

...reaktoroch sa udržiava tlak 4 MPa,v tretom reaktore 2,5 .ÍVÍPE-I. Do prvý~ch dmch reaktorov sa privádza odisírena benzínová frakcie Vriace v rozzmedzí 50 až 200 C majüca -oktánové číslo 02 výskumnou, metódou a obst-iliwjfirxa 21,5 bmotnolstneho n-alkánov, 1.l.,4 ~)0 .hmointistiieho aroinatických uhľovodíkov a 67,1 hmotnostného izoalkániokých a cykl-oalkáiiickýcli uhľovodíkov objeme-von. rýchlosťou 1,5 h 1. Do tretieho reaktoçiwa...

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: 246428

Dátum: 15.12.1987

Autor: Wildt Stanislav

MPK: B23K 37/00

Značky: čeľuste, upínacie

Text:

...nla ploche a nielen na hrane, -aIko to býva u rkĺbových čeľusti, a tým je zaistená menšia možnost poškodenia povrchu upínaneho predmetu.Vzhľadom na to, že voľná čeľust a utahovacla maticla sa pohybujú samostatne, nezávisl-e na sebe, je upínanie rýchle a jednoduché, nakoľko uťahovacia .matica nemusí pred sebou posú-vať prítlačnú dosku, v tomto prípade voľnú čeľust. Konštrukcia čeľustizaisťuje ľubovoľné rozovretie čeľusti, ktoré závisí len...

Zariadenie na súčasné napínanie svorníkov predpätého spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 246427

Dátum: 15.12.1987

Autor: Metyšová Jioina

MPK: F16B 31/00

Značky: zariadenie, svorníkov, spoja, predpätého, napínanie, súčasné

Text:

...zo sady hydraulických napínacích jednotiek 1, uložených na ich nosnej konštrukcii 2. V osiach týchto hydraulický-ch napínacích jednotiek 1 sú svojimi hprnýml koncami zaikotvené tažné tyče 3. Stíhlost týchto tyčí 3, t. j. pomer dĺžky L ich drieku 4 k priemeru D 1 -drieku 4 je pätnásť. Okrem toho, pomer priemeru D 1 ich drleku 4 k priemeru ,D 2 maticového závitu 5, vytvoreného v osi ich pätice 6 aslúžiaceho pre uclhytenie svorníka 7...

Lineárne valivé vedenie pre vymedzovanie vôle

Načítavanie...

Číslo patentu: 246426

Dátum: 15.12.1987

Autori: Protiva Miroslav, Vaško Jozef, Frollo Ivan, Eervená Irena, Novotný Vladimír

MPK: F16H 55/52

Značky: vedenie, lineárně, valivé, vymedzovanie, vôle

Text:

...je povháñané lineárnym pohonom 14, ktorý je uloženýv t-elese 7. Šmýkadlo 1 je uložené v dvoch kladkách 2, ktoré sú nastavené bud pomocou prípravku, alebo presne ordmerané na hodnotu .pevnej vzdialenosti 17. Táto vzdialenosť 17 sarmôže bud zväčšiť, alebo zmenšiť .podľa potreby budpre vyvoidenie predpätia, alebo dosiahnutia minimálne potrebnej vôle medzi kladlrami2 a šmýkaidlovm 1. . »Po nastavení pevnej vzdialenosti 17 je potrebná...

Plášť tlmiča výfuku sendvičovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246425

Dátum: 15.12.1987

Autor: Weis Ján

MPK: F01N 7/16

Značky: výfuku, tlmiča, konštrukcie, plášť, sendvičovej

Text:

...plášť tlmiča výfuku s azbestovou výplñou značne znižuje prestup tepla stenami plášťa tlmiča výfuku a týmaj jeho životnosť.Tlmiče výfuku s dierovaným vnútorným plášťom a sklenenou vatou medzi vnútor 4,ným a vonkajším .plášťom majúolçrem prĺe došlých nevýhod aj ďalší nedostatok v tom,že sklenené vata pôsobením prúdenia a teplotných zmien vypadá cez dierovanie vnú torného plášťa, čím sa zníži nielen vložnýútlm tl-miča výfuku, ale sa aj zníži...

Oválny rozťahovací stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246424

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jellúš Vladimír

MPK: A47B 1/04

Značky: oválny, stôl, roztahovací

Text:

...oválný stôl rozťahovací podľa vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje pozdlžny rez roztiahnutého stola dĺžky 250 cm, obr. 2 znázorňujevodorovný rez zloženého stola 150 cm.Oválný roztahovací stôl sa skladá z ľa-vej polčasti A a pravej polčasti B, navzájom spojené kovovými vodiacimi týčami 7. Ľavá polčasť A a pravá polčast B sú rovnakejkonštrukcie. Každá polčasť sa skladá z troch nôh 4 v spodnej časti zakončených smerovými koliečkami B. V hornej...

Posuvné a zdvihové rameno stojanových žiaričov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246423

Dátum: 15.12.1987

Autori: Schwarz František, Varga Mikuláš

MPK: A61N 5/08, A61N 5/06

Značky: stojanových, žiaričov, posuvné, rameno, zdvihové

Text:

...tom, že stojan je opatrený vodiacou lištou s otvorom pre nos aretačnej páčky, ktorá je zase na druhom konci opatrenä pružinou páčky.Prestavovaním ramena lankom cez otočnú kladku prostredníctvom ipružiny vo vnútornom otvore stojana sa podstatne zmenšuje sila potrebná k z-mene polohy ramena žiariča. Nos .aretačnej páč-ky V otvore vodiacej lišty dotlačovaný pružinou ~spoľahlivo tixuje polohu ramena proti samovolnémuposunutiu, čím je zaručená i...

Dávkovacie zariadenie pre utieranie ložiskových valčekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246422

Dátum: 15.12.1987

Autori: Streeko Július, Hlinšťák Karol, Mikula Oldoich

MPK: F16C 33/34

Značky: zariadenie, ložiskových, valčekov, utieranie, dávkovacie

Text:

...valca, čím nahradzuje samostatne pohony obidvoch mechanizmov bez ďalšej synchronizácia. Zariadenie umožňuje súčasne pri vypúšťaní stály styk otieracieho pása s povrchmi čistených valčerkov, čim nezanecháva znečistené stopy na utrenýc-h ložiskových valčekoch V zariadení. jednoduchou synchronizácíou obidvoch pohybov zvyšuje predmet vynálezu i produktivitu práce celého zariadenia.Na pripojenom výkrese je schemiaticky zobrazené zariadenie...

Nerozpustná anóda pre získavanie medi zo síranových elektrolytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246421

Dátum: 15.12.1987

Autori: Adam Valér, Jureeeková Emília, Jureeek 1udovat, Kavala Miroslav

MPK: C25C 1/12

Značky: síranových, anoda, získavanie, nerozpustná, elektrolytov

Text:

...10 pre vyťahovanie anódy 1 z elektrolytu a vspodným hákom 7 opatreným sklopnou podložkou B z elektricky nevodivého materiálu na preruše 4vanie prívodu elektrického prúdu spodnýin hákom 7. K hornej časti anódy je pripevnený zásobník 2 medených okovín, ktorý je tvarovo prispôsobený tak, aby kyslík vzni-kajúci pri elektrolýze, mohol. účinne reagovat s náplňou 11 t. j. s medenými oxidmi v ňom umiestnenýimi, najmä s (kysličníkom medným a meďou....

Redukčná prevodovka vývodového hriadeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 246420

Dátum: 15.12.1987

Autori: Macho Vendelín, Macho Vendelan

MPK: F16H 1/20

Značky: hriadeľa, převodovka, redukčná, vývodového

Text:

...je zaradená brzda.Redukičná prevodovka vývodového nriadeľa umožňuje prenos výkonu na vývodový hriadel vonkajšou cestou, kĺbüVýtm hriadelom ponad zadnú nápravu. spojka a brzdanamontovaná na vstwpnom hriadeli vytvára tak z redukčnej prevodovky autonómny prevodový argregät ku ktoremu je potrebné doviest vstupný výkon napríklad kĺbovým hriadelom a tlakové médium pre ovládanie spojky a brzdy, čiže pre zapínanie a odpájanie otáčania koncového...

Spôsob flotácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246419

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rabara Viliam, Florovie Stanislav, Kalaš Addej, Duda Jaroslav, Forró Juraj, Ochec Jaroslav

MPK: B03D 1/02

Značky: flotácie, spôsob

Text:

...zlúčeniny,hlavne cyklohexanol a cyklohexandiol. Zmes vyššievrúciwoh látok má teplotu varu vyššiu ako 120 C pri tlaku 1,3 kPa a ma takúto chemickú charakteristiku číslo ky-slasti 1 až 70 mg KOH. g 1 číslo zmydelnenia 200 až 600 -mg KOH.g 1 číslo brómowé 10 až 45 g Br. 100 g 1 obsah ihydroxylo ĺsłšždlřšvých skupín OH - ,5 až 6 hmota hustota pri 20 C 1 50 až 150 kg. m 3 teplota tuhnutia - ~ 25 až ~i 8 °C.Táto zmes sa použije na flotáciu...

Samotesniaci ventil pre tekutinové média

Načítavanie...

Číslo patentu: 246418

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gaduš Ladislav, Humpa Drahoslav

MPK: F15K 24/00

Značky: media, ventil, samotesniaci, tekutinové

Text:

...regulačnej matice napevno k zadnej časti ventilového telesa.Na obr. 1 je prikladne znázornený samotesniaci ventil pre tekutinové media. Na obrázku 2 je priečny rez ventilovým telesom 2 v »mieste štvorcového prierezu dutiny 11.ventil so samotesniacim účinkom .pozostáva z ventilového telesa 2 a tanierovéihouzáveru 3 tesne idosadajúceho na tesniaci krúžok 9, ktorý vyčnieva z čelnej strany ventilového telesa 2. Stopka tanierovétho...

Spôsob čistenia polypropylénových vláknitých odpadov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246417

Dátum: 15.12.1987

Autori: Patera Miroslav, Prokop Jaroslav

MPK: B29B 17/00

Značky: zariadenie, polypropylénových, spôsob, čistenia, vykonávanie, odpadov, vláknitých

Text:

...polypropylénového vláknitého odpadu od preparácie postupuje dopravný pás sitový s po-lypropylénovým vlálknitým odpadom »nad vibračné zariadenie 10, ktoré môže mat rprerušovanú vibračnú dobu.Na vibračnom zariadení sa zbavuje polypropylénový vláknitý odpad voľnej vody. Dopravný -páis sitový spolu s polypropyléno vým vláknitým odpadom vstupuje do -priexstoru sušiarne 11, v ktorej sú umiestnené teplovzdušné zariadenia 12, ktoré predlhrievajú...

Zariadenie na ukladanie reziva a iných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246416

Dátum: 15.12.1987

Autor: Uher Jioí

MPK: B27B 31/00

Značky: ukladanie, řeziva, iných, zariadenie, materiálov

Text:

...18 je upevnená výkyvná dolná zarážka 16 s dolným hydraulickým valčekowm 5.Na zdvižnú plošinu 7 naväzuje rolnničková dráha 3, upevnené v hornej časti šikmého nosnika 18 s výkyvnou hornou zarąížłkou 2 upevnenou na hornom hydrauliclkom valčeku 1 D. Na priečnom nosníku 15 je opevnený na klawdi-čkách 14 -posuvný zásobník prekládok B, ktorý má v spodnej časti otočné ističe 12 a dorazovú lištu 13. Pod celým týmto zariadením je umiestnená...

Oceľolanový dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 246415

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koloušek Vladimar, Florovič Stanislav, Forró Juraj, Basaoová Gabriela, Uhrová Helena, Benák Ján, Straka Ján

MPK: B2K1 5/20, B29D 29/06

Značky: dopravný, oceľolanový

Text:

...úraz-om.Uvedené nevýhody sú odstránené ocelolanovým dopravným pásom podľa vynalezu,ktorého podstatou je, že medzi hornú a spodnú gumovú krýciu vrstvu a gumooceľovú kostru pása sa na konci a na začiatku každého pása vkladá pri konfekcii antialdhezivna rozdeľovacia izolačnä vrstva naprílklad z hliníka v dĺžke 800 až 3 150 mm podľa typu pása zamedzujúca v mieste uloženia slpojeniu lkrycich vrstiev s gumoocelovou kostrou pása. jeho výhodou...

Samosvorná upínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246414

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janda Miroslav, Valenta Miroslav

MPK: B23Q 3/08

Značky: samosvorná, upínacia, jednotka

Text:

...200. Na obr. 2 je znázornená upínacia zostava so zabudovanou samosvornou upínacou jednotkou 100 v ťaž 4nom prevedení ukotvenou k základu 200. Zostava je doplnená upínacou maticou 500, úpinkou 600 a podperou 700.Upnutie obrobku 300 samosvornou upínacon jeldnotkou 100 -do prípravku so záikladom 200 sa prevedie nasledovne privedenim tlalkovej kvapaliny upinacim kanálom 112 nad pracovnú plochu pracovného piesta 120 sa tento posunie do polohy...

Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246413

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szegheo Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B22D 13/10, B22C 9/06

Značky: kokila, odstředivé, horizontálna, rotačná, odlievanie

Text:

...predného víka pri odlievaní odliatkov s malým vonkajším priemerom, napríklad s vonkajším priemerom menším ako 2/3 vnútorného priemeru .kokilového plášta. To znamená, že aj pri odlievaní oidlit-kov s malým vonkajším priemerom je potrebné používat predné víko najväčšieho vonkajšieho priemeru.Nedostatky doteraz známych horizontál.nycih rotačných kokíl odstraňuje horizontálna rotačná kokila, pozostávajúca zo zadného víka, kolkilového plášte,...

Spôsob výroby dielcov, osobitne vkladacích vložiek pre vnútorné vybavenie športovej a športovo-vychádzkovej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246412

Dátum: 15.12.1987

Autori: Daia Miroslav, Karasz Róbert

MPK: A43B 13/38

Značky: výroby, športovo-vychádzkovej, športovej, osobitne, vložiek, vkládacích, obuvi, spôsob, vybavenie, vnútorné, dielcov

Text:

...čo je schopnost, ktorá bola skôr známa iba u ráimovej obuvi, iktorej pôdovacia hmota sa po istej dobe nosenia tiež stlačuje ale-bo vytesnuje do strán. U vkladacej vložky vyrobenej spôsobom podľa vynálezu je tento činok, po prvé, rozložený do prechodného a opakujúceho sa stlačovania v dôsledku prechodne aplikovaného tlaku nohy počas nosenia a po druhe, do trvanlivého stlačenia, manifestujúceho sa ako povrchová nerovnost pri limatovej...

Spôsob výroby tvarovaných výrobkov z drevovláknitých alebo drevotrieskových dosák a linka na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246411

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fibich Jozef, Šveoepa Otakar, Ružieka Kamil, Oddejovie Gregor, Oddejkovieová Iveta

MPK: B27D 1/08

Značky: výroby, tohoto, výrobkov, dosák, vykonávanie, drevovláknitých, spôsob, tvarovaných, spôsobu, drevotrieskových, linka

Text:

...2 prírezov drevo-vláknitých alebo drevotrieskových dosák 1, manipulátora 3 na presúvanie dosák 1, naparovacieho stola 4 pre plalstifikáciu dosák 1, vsúvacieho zariadenia 5, hydraulickeho lisu so zvarovacim nástrojom, vysúvacieho zariadenia 7 zDrevovláknité dosky 1 sa narežú na zvolené formáty, v našom prípade zodpovedajúce ploche stoličkovelho sedadla. Prírezy z drevovláknitej dosky 1 sa uložia na zásobnú paletu 2 zariadenia, odkial...

Bezodpadový spôsob zušľachťovania drevných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246410

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brodský Artur, Moravec Jaroslav, Kulhavý Teofil

MPK: B27K 3/02

Značky: bezodpadový, materiálov, zušĺachťovania, drevných, spôsob

Text:

...0,8 mm a zahrievali sa po dobu 6 holdin pri teplote 95 °C. Po vybratí z kúpeľa sa dylhy vysušili pri teplote 105 °C a zmerali sa ich opticlké vlastnosti. Získané dyhy boli rovnomerne zušľachtená v celej hriíbke.Farebná diterencia medzi zafarbenými dyhami a predlohou, t. j. »dyhami farbenými prvýkrát v čerstvom zušlachtovacom kúpeliv medzinárodnom systéme CIE LAB - 1976 bola AE 5. 2,1, odchýlka farebného tónu A H g 0,6, sýtosti A C š 0,1 a jasu...

Zapojenie pre analýzu neperiodických dejov v číslicovýcb zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 246409

Dátum: 15.12.1987

Autori: Špilár Jozef, Bilohradský Miloslav, Rýznar Ladislav

MPK: H03K 19/00

Značky: neperiodických, zapojenie, číslicovýcb, analýzu, dejov, zariadeniach

Text:

...1 sa vstupný signál porovná s nastaviteľnou reierenčnou úrovňou pre úroveň logickej nuly a logickej jednotky a vyhodnotí sa ako logická nula, logická jednotka, pripadne ako zakázaný stav. Tieto stavy sa zobrazia ako U, 1, X. Výsledok komparácie sa pre každý kanál zapíše do dvojice pamätí 2 RAM. zapisovanie do pamätí 2 RAM sa vzorlk-uje buď nastavitelnou frekvenciou v generátore 3 adresy, alebo zo vstupu 30 externého vzorkovania hodinami...

Zapojenie na triedenie otestovaných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246408

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hajduk Jaroslav Ing

MPK: H03K 23/40

Značky: otestovaných, zapojenie, súčiastok, triedenie

Text:

...výstupy sú pripojené na vstupy akčných členov 5 a, 5 b 5 u zarážok kvalitatívnych tried.Výstup snímača prítomnosti 6 otestovanej súčiastky je paralelne pripojený na hodinové vstupy 7 a, 7 b 7 i posuvných registrov 3 a, 3 h. . . ii a na štartovací vstup 3 jednotky riadenia 9 pohonu dopravníka. Výstup snímača 1 D polohy dopravníka je paralelne pripojený na blokovací vstup 11 jednotky riadenia 9 poho-nu dopravníka, na vstup komunikačného...