Archív za 1987 rok

Strana 169

Průtokový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 236126

Dátum: 01.08.1987

Autor: Trčka Břetislav

MPK: F16K 5/04

Značky: uzáver, průtokový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je změna velikosti jeho průtokového otvoru, který je stále kruhového průřezu a to bez změny směru průtoku až po jeho případné uzavření. Uvedeného účelu se dosáhne uzávěrem dle vynálezu, jež sestává z tělesa 1, v jehož dutině jsou otočně uloženy dva regulační válcové kotouče 2 a 2´, přičemž v každém kotouči jsou vytvořena po obvodě dvě vybrání půlkruhového průřezu o rozdílných poloměrech. Povrchové přímky těchto vybrání tvoří...

Přístroj jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236125

Dátum: 01.08.1987

Autori: Krulová Jarmila, Kabátek Jan, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/18

Značky: jednoválcového, prístroj, okrouhlého, stroje, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, který je opatřen pneumatickou hubicí a stříkacím zařízením, jež obsahuje stříkací pilku. Vynález řeší přizvadávání přístroje a zavíraní pneumatické hubice tak, že pneumatická hubice a zbývající část přístroje jsou uspořádány vzhledem k sobě i k hřídeli přístroje axiálně posuvně.

Způsob přípravy enzymu peroxidasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236124

Dátum: 01.08.1987

Autori: Florián Petr, Froschová Miroslava, Kunčický Jiří, Černý Otakar

MPK: C12N 9/08

Značky: způsob, přípravy, enzymů, peroxidasy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy enzymu peroxidasy isolací z brukve zelené kedlubny (Brassica oleracea L., var. gongylodes L.) spočívající v tom, že se dužina bulvy brukve zelené podrobí extrakci vodou, získaný roztok se zakoncentruje a rafinuje srážením vodorozpustným organickým rozpouštědlem jako je etylalkohol nebo aceton nebo/ a neutrální ve vodě rozpustnou anorganickou soli jako je síran amonný.

Polovodivá polymerná kábelárska zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 236123

Dátum: 01.08.1987

Autori: Zeleňák Pavel, Rado Rudolf

MPK: C08L 23/04, C08K 3/04, H01B 11/06...

Značky: polovodivá, kábelárska, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Polovodičová polymerná kabelárská zmes sieťovateľná peroxidmi pri teplotách nad 300 °C vhodná ako polovodivý tieniací materiál pre elektrovodivé jádra a vn káble. Zmes obsahuje kryštalinický poliolefín a v vysokoštrukturálne sadze s veľkou členitosťou povrchu pórov agregátov a objemom pórov v rozsahu 280 - 440 cm3/100g, pričom na dosiahnutie požadovaných elektrických a mechanických vlastností postačuje plnenie 12 - 20 % hm. sadzí.

Deformační tělísko tenzometrického snímače horizontální složky síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 236122

Dátum: 01.08.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: G01M 19/00, G01L 1/22

Značky: horizontální, síly, deformační, tenzometrického, snímače, tělísko, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Deformační tělisko tenzometrického snímače je určeno k měření horizontální složky síly působící na podloží pod podporou stroje a dynamickými účinky. Deformační tělísko má dva krajové sloupky, spojené alespoň jedním horizontálním žebrem a středový sloupek spojeny s krajovými sloupky alespoň jedním vertikálním žebrem, na němž je v blízkosti sloupku umístěn alespoň jeden horizontálně orientovaný tenzometr. Horizontální žebro mohou tvořit dvě...

Způsob výroby aktivního směsného kysličníku železitého s obsahem vzácných zemin pro katalytické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 236121

Dátum: 01.08.1987

Autori: Spěváček Jiří, Horyna Ladislav, Kryška Jindrřich

MPK: B01J 23/76, C07B 3/00

Značky: výroby, aktivního, kysličníku, katalytické, železitého, směsného, způsob, účely, obsahem, vzácných, zemin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se roztok uhličitanu amonného sráží roztokem síranu železnatého, do vzniklé sraženiny se přidají sloučeniny ze skupiny lanthanidů nebo jejich směs a vzniklá směs se pak dekanduje vodou, filtruje a žíhá.

Deformační tělísko tenzometrického snímače veritkální a horizontální složky síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 236120

Dátum: 01.08.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: G01L 1/22, G01M 19/00

Značky: síly, složky, veritkální, horizontální, deformační, tělísko, tenzometrického, snímače

Zhrnutie / Anotácia:

Deformační tělísko tenzometrického snímače je určeno pro měření vertikální a horizontální složky síly působící na podloží pod podporami strojů s dynamickými účinky. Deformační tělísko má dva krajové sloupky spojené alespoň jedním horizontálním žebrem se středovým sloupkem a alespoň jedním vertikálním žebrem s protilehlým středovým sloupkem. Alespoň na jednom horizontálním žebru a alespoň na jednom vertikálním žebru má v blízkosti sloupků...

Měřidlo předávaného tepelného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236119

Dátum: 01.08.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01K 3/10

Značky: měřidlo, výkonu, tepelného, předávaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřidla předávaného tepelného výkonu, popřípadě tepla předaného za dané časové období, s diferenčním snímačem teplot ke snímání rozdílu teplot dvěma čidly, z nichž jedno je umístěno v prostoru, spojeném s vývodním potrubím nebo přímo ve vývodním potrubí, druhé čidlo (6) diferenčního snímače teplot je umístěno ve vývodním potrubí (20) pro odvod tekutiny o nižší teplotě z výměníku (1), v oblasti do níž směřuje tryska (4),...

Jednostupňový způsob přípravy symetrických kovokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 236118

Dátum: 01.08.1987

Autori: Roškot Milan, Jakl Jaroslav, Růžička Karel, Suk Jiří, Hochmannová Marie, Lorenc Josef, Maxa Milan, Smékal Otto

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravy, jednostupňový, barviv, způsob, kovokomplexních, symetrických

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový způsob přípravy symetrických kovokomplexních azobarviv ze souboru zahrnujícího barviva vzorce I a II, vyznačeny tím, že se výchozí diazotační a kopulační komponenty nechávají reagovat v přítomnosti iontů chromu šestimocného popřípadě ve směsi s ionty chrom trojmocného v koncentraci odpovídající stechiometrickému poměru nebo za použiti jejich přebytku při teplotě 25 až 100 °C.

Způsob výroby 3-acyloxy-7-acyloxymethyltricyklo(2,2,1,02, 6(-heptanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236117

Dátum: 01.08.1987

Autori: Špaček Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Kubelka Vladislav, Ledvinová Marie, Drahoňovský Jan, Černý Miloslav, Urie Milan, Ježek Karel, Staněk Jan, Dolanský Vladimír

MPK: C07C 69/013

Značky: způsob, 6(-heptanů, 3-acyloxy-7-acyloxymethyltricyklo(2,2,1,02, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-acyloxy-7acyloxymethyltricyklo/2,2,1,02,6/ heptanů obecného vzorce I, kde R je vodík nebo methyl z norbornadienu, formaldehydu, alkanové skupiny RCOOH, kde R má shora uvedený význam, spočívá podle vynálezu v tom, že se jako katalyzátor použije organické sulfonové kyseliny nebo Lewisovy kyseliny nebo silného iontoměniče v H/+/ cyklu v molárním poměru reagujících složek norbornadiem: formaldehyd : alkanová kyselina : katalyzátor 1...

Ztekucující přísada do betonových záměsí a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236116

Dátum: 01.08.1987

Autori: Simonides Jan, Beran Jaroslav

MPK: C08K 5/01, C04B 13/30

Značky: prísada, záměsi, způsob, její, betonových, ztekucující, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Ztekující přísada do betonových záměsí složená z vodných roztoků solí sulfonovaných polykondenzátů formaldehydu a cyklických organických látek, která obsahuje jako cyklické organické látky v sušině 30 až 40 % hmot. destilační frakce metylnaftalenového podílu z dehtu o teplotě varu 240 až 265 °C složené ze 40 až 62 % metylnaftalenu, 0,1 až 30 % dimetylnaftalenu, 0,1 až 12 % naftalenu, 0,1 až 10 % thionaftenu, 0,1 až 15 % difenylu, 0,1 až 15...

Magnetický separátor s radiálním průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236115

Dátum: 01.08.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B03C 1/02

Značky: radiálním, průtokem, magnetický, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je oddělení sousedních sekcí magnetického separátoru s radiálním průtokem a rozdílným průtočným množstvím suspenze jednotlivými sekcemi. V délce celé sekce je vytvořen meziprostor (7) omezený vnitřní trubkou (1) rozváděcí trubkou (4) a těsnicími pásky (5)· Rozváděcí trubka 4) je opatřena rozváděcími otvory (8) a nákružky (10) s drážkami, (11), v nichž je těsnicí pásek (5) uchycený svěracím prvkem (6), přičemž šířka těsnicího...

Zařízení pro jamkování při zakládání chmelnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 236114

Dátum: 01.08.1987

Autori: Novotný Rudolf, Štranc Jaroslav, Mašek František

MPK: A01G 17/02, A01C 11/04

Značky: zařízení, chmelnic, jamkování, zakládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno pro pěstitele vinné révy, ovoce apod. Zařízením je sledováno odstranění namáhavé a zdlouhavé práce při zakládáni nových chmelnic, zejména při vatváření jamek pro kořenáče. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z jedné nebo z dvou stran je do pevné části rámu zasunuta výsuvná část rámu, na jejímž konci je upevněna boční převodovka s bočním vrtákem. Zařízení umožňuje "obkročit" jednotlivé sloupy sloupové řady, aniž...

Způsob přípravy alkylovaných bifenyldiolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236113

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pospíšil Jan, Brodilová Jiřina, Chutný Bohumil

MPK: C07C 39/15

Značky: způsob, přípravy, alkylovaných, bifenyldiolů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy bifenyldiolů, zejména 3,3´,5, 5´- tétraalkylbifenyl 2,2´- diolů nebo 3,3´, 5,5´- tetra-alkylbifenil- 4,4´- diolů. Způsob přípravy alkylových bifenyldiolů podle vynálezu spočívá v tom, že se na 2, 4- nebo 2,6 - dialkylfenoly vzorce I a II, kde R1 a R2 jsou stejné nebo různé alkyly s 1 až 6 uhlíkovými atomy v nealkylujícím rozpouštědle působí ionizujícím zářením. Bifenyldioly jsou účinné antioxidanty pro...

Technické směsi trojamonných solí kyselin 4- a 3-sulfoftalových se síranem amonným a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236112

Dátum: 01.08.1987

Autori: Mach Karel, Holub Miroslav, Horyna Jaroslav

MPK: C07C 143/68

Značky: technické, solí, jejich, amonným, síranem, směsi, kyselin, trojamonných, 3-sulfoftalových, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Technické směsi trojamonných solí kyselin 4- a 3-sulfoftalových se síranem amonným sestávající z 7,0 až 9,0 dílů hmot. trojamonné soli 4-sulfoftalové kyseliny, 1,0 až 3,0 dílů hmot. trojamonné solí 3-sulfoftalové kyseliny a 10 až 30 dílů hmot. síranu amonného. Směs obsahuje popřípadě dále až 1 hmotový díl dvojamonné soli kyseliny ftalové a až 15 dilů hmot. vody. Způsob výroby těchto solí, spočívá v tom, že se na reakční směsi, získané sulfonací...

Zapojení pro hlídání plamene, zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236111

Dátum: 01.08.1987

Autor: Nevřala Milan

MPK: F23M 11/04

Značky: plamene, hlídání, zejména, plynových, zapojení, hořáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku snížení rozměru a hmotnosti při vysoké spolehlivosti zařízení pro hlídání plamene. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na řídicí elektrodu polem řízeného tranzistoru (1) je připojena přes filtr (2) a sekundární vinutí transformátoru (3) elektroda hlídače (4) plamene. Primární vinutí transformátoru (3) je napojeno na zdroj napětí přes tyristor (5) a první odpor (6). Mezi anodu a katodu tyristoru (5) je připojen kondenzátor...

Chladič polovodičového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236110

Dátum: 01.08.1987

Autori: Prchal Jaroslav, Černák Marian

MPK: H01L 23/34

Značky: polovodičového, ventilu, chladič

Zhrnutie / Anotácia:

Chladič polovodičového ventilu spínacích přístrojů pro domovní instalace, sestávající z tepelně vodivého spojovacího pásku, spojeného s tělesem ventilu a z chladicího křidélka, umístěného ve vybrání okrajového rámečku izolačního krytu domovních spínačů.

Zařízení k regulaci tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236109

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pfléger Petr, Leiter Augustin

MPK: F16K 31/02

Značky: zařízení, regulaci, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k regulaci tlaku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení k regulaci tlaku (tlakový ventil) je tvořeno tyčkou jádra proporcionálního elektromagnetu, která se přímo dotýká těsnicí plochy sedla zařízení. Tyčka jádra proporcionálního elektromagnetu nahrazuje kuželku, která zvyšovala celkovou hmotnost i zastavovací rozměry zařízení. Zařízení je možno použít pro dálkové řízení dvou a vícestupňových přepouštěcích a...

Klouzavá brzda, zejména pohyblivých plošin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236108

Dátum: 01.08.1987

Autor: Hopp Jaroslav

MPK: F16D 63/00

Značky: pohyblivých, plošín, brzda, zejména, klouzavá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku bezpečného a rychlého zajištění pohyblivých plošin. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává alespoň ze dvou čelistí (2, 6), opatřených polokruhovou drážkou (13). V této drážce (13) je uloženo jistící lano (14). Alespoň jedna čelist (2, 6) je uložena na rámu (1) hybně a alespoň jedna z hybně uložených čelistí je připojena na pohyblivou plošinu (15). V dalších bodech předmětu vynálezu je popsáno provedení čelistí (2, 6) a...

Zapojení pro bezpečné elektrické zapálení a hlídání plamene, zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236107

Dátum: 01.08.1987

Autor: Nevřala Milan

MPK: F23Q 3/00

Značky: zejména, plynových, zapálení, elektrické, hořáku, bezpečné, zapojení, plamene, hlídání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku snadné obsluhy a optimální funkce zapojení pro elektrické zapálení a hlídání plamene. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na zdroj napětí je připojeno relé (4) a paralelně k němu je připojen jednak první elektromagnetický ventil (6) hořáku a jednak první větev. K této první větví je prostřednictvím dalších elektrických prvků připojena poruchová signalizace (35). V prvním bodě předmětu vynálezu je dále popsáno zapojení...

Způsob zajištění splétaného šestipramenného ocelového lana proti vyjetí zapletených konců pramenů ze středu lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 236106

Dátum: 01.08.1987

Autori: Zomber Drahomír, Štos Libor, Žídek Radomír, Humlíček Josef

MPK: D07B 9/00

Značky: zapletených, způsob, pramenů, ocelového, konců, šestipramenného, zajištění, stredu, proti, splétaného, vyjetí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru dopravy a týká se splétání ocelových lan šestipramenných, používaných zejména u lanových drah s nekonečným lanem. Podstata spočívá v tom, že dosavadní způsoby splétání jsou doplněny tím, že všechny konce zaplétaných pramenů (2) do lana (1) jsou opatřeny pevně uchycenými tělísky (3) osazenými nejméně třemi ploškami nebo hroty provedenými tak, aby aretovaly polohu vpletených konců pramenů uvnitř lana. Vynálezu lze s výhodou...

Zařízení pro rozřezávání usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 236105

Dátum: 01.08.1987

Autori: Jarchovský Zbyněk, Ponča Miroslav

MPK: C14B 5/00

Značky: usní, rozřezávaní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší bezpečné zařízení pro rozřezávání většího počtu vlhkých usní najednou narovnaných na vozík s dvěma samostatnými odnímatelnými paletami, který pojíždí pod zcela zakrytovaným kotoučovým nožem, jehož dolní polovina krytu se při řezu automaticky rozevírá a následně zavírá. Zařízení lze využít pro rozřezávání veškerých druhů usní v mokrém stavu v koželužské výrobě.

Potlačovacia pasta pre potlač objemových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 236104

Dátum: 01.08.1987

Autori: Jerguš Peter, Holičková Gabriela

MPK: D06P 1/673

Značky: potlačovacia, pasta, textilií, potlač, objemových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém zabezpečenia dokonalého prefarbenia a zabránenia vzniku šedého závoja pri potlači na objemových textíliach, pomocou aluminosilikátu montmorillonitového typu aplikovaného do potlačovacej pasty.

Způsob výroby hlavy čepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236103

Dátum: 01.08.1987

Autori: Lebduška Miroslav, Filip Stanislav

MPK: B21K 1/46

Značky: způsob, čepu, výroby, hlavy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby hlavy čepu, který se vyznačuje tím, že kruhový polotovar se upraví vhodným zahloubením za účelem snížení objemu tvářeného materiálu. Touto úpravou dochází k podstatnému snížení potřebné tvářecí síly, což umožňuje použít při výrobě hlavy čepu technologií tváření zastudena - pěchování na běžném strojním zařízení. Předmětu vynálezu lze využít ve všech oborech, které zajišťují výrobu montážních dílů, v tomto...

Zapojení střídavého logaritmátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236102

Dátum: 01.08.1987

Autori: Hladík Ján, Lysenko Vladimír

MPK: H02M 5/293

Značky: zapojení, střídavého, logaritmátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Střídavým logaritmátorem podle vynálezu se dosáhne zlepšeného logaritmujícího účinku s kompenzací nežádoucí lineární oblasti převodní charakteristiky při nízkých hodnotách vstupních napětí. V záporné zpětné vazbě operačního zesilovače jsou paralelně zapojeny dva logaritmující tranzistory opačných vodivostí.

Spôsob predhydrolýzy štiepok vláknoviny určenej na výrobu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236101

Dátum: 01.08.1987

Autori: Murín Ján, Roth Harold

MPK: D21C 1/02

Značky: vláknoviny, spôsob, štiepok, určenej, buničiny, predhydrolýzy, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu predhydrolýzy štiepok vláknoviny určených na výrobu buničiny predhydrolyzačnými činidlami, ktoré so zložkami predhydrolyzátu vytvárajú tlmivý roztok, alebo predhydrolyzačnými činidlami s tlmivým účinkom pri pH 3,2 až 6,0. Tým, že v reakčnom prostredí sa udržuje určité pH, potláča sa priebeh nežiadúcich polykondenzačných a polymerizačných reakcií.

Zapojení impulsního měniče stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240800

Dátum: 01.08.1987

Autor: Eapeková Valéria

MPK: H02M 3/315

Značky: zapojení, napětí, měniče, stejnosměrného, impulsního

Text:

...tranzistoru Qg je připojena přes omezobací odpor gg a ochrannou diodu Dggna začátek budicího vinutí B transformátoru 23. Konec budiciho vinuti§ je připojen na druhou vstupní svorku Q současně se začátkem demagnetizačního vinutí 21. Konec demagnetizačního vinutí QM je přes omezovací diodu ggł spojen s první vstupní svorkou 3. Kolektor výstupního tranzistoru gg je připojen přes prinární vinutí 2 transformátoru E 3 na první vstupní...

Zařízení pro zajišťování horní polohy dopravního válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240799

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kavický František

MPK: B21B 19/10

Značky: válečků, zařízení, polohy, dopravního, horní, zajišťování

Text:

...kjvymezení horní polohy silového válce kalíbrovaných podložek různé tloušłky. Toto řešení vyžaduje pomocný rám a kromě toho po určité době provozu dochází ke znečitelnění značek kalibro~dvaných podložek a K chybné volbě vkládané podložky.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zajištování hore ní polohy dopravního válečku uloženého otočně 1 e pohonem v kyvné vidlici, k jejímuž jednomu ramenu je kyvně připevněn třmen píetnice silového...

Kultivační válec pro pěstování rostlin pomocí živného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240798

Dátum: 01.08.1987

Autor: Bartek Pavol

MPK: A01G 31/02

Značky: kultivační, válec, živného, rostlin, roztoku, pomocí, pěstování

Text:

...roztok neobíhá a neroznáší zárodky nemocí po celé kultívační ploše. Odpadní teplo je optimálně využíváno a je automaticky stejnoměrně regulováno v celém válcí. Snadné vyloučení nemocných rostlin z kultivačních nádob. Snadná desinfekce protichorobám a äkůdoům. Možnost využití ve skleníku i na volné ploše. odpadá těžké manuelní práce související s přípravou substrátu a ruční zálivkou hadicí, dále je snadné regulace výživy a transpirace v době...

Třmen kotoučové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240797

Dátum: 01.08.1987

Autori: Eernuška Maroš, Kollárik Pavol, Synak Dušan, Musilová Eva, Desat Vojtech

MPK: F16D 65/02

Značky: brzdy, třmen, kotoučové

Text:

...Po ukončení brzdění opěrná pružinka zajišťuje segmenty v oddálené poloze od brzdového kotouče a zamezuje tím nadměrnému opotřebení třeci části brzdových segmentů, nepříjemnému drnčení brzdy a zajišťuje plynulý záběr brzdyVýhodou uspořádání je dále výrobní jednoduchost, nebot hydraulické válce jsou vytvořeny přímo v děleném třmenu brzdy, který je v horní části uzavřen,a je tak zamezený přístuň nečistot k brzdovým segmentům a válcům....

Polohovací závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 240796

Dátum: 01.08.1987

Autor: Verbich Otto

MPK: B65G 7/12

Značky: závěs, polohovací

Text:

...s oplošením, uložený otočné v konzole a přičemž horízontální osa naklápěcího čepu je pod těžištěm výrobku.Výhody pąlohovacího závěsu spočívají ve zlepšení ovládatelností, tím ee odstraní jednak fyzická námahe a jednak se zkrétí čas pro nakl§pění,čímž se zvýši produktivita práce. Sníží se náklady na výrobu.Příklad provedení polohovacího závěeu je znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. l znázorňuje polohovací závěsv čelním nárysném pohledu...

Zapojení multivibrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240794

Dátum: 01.08.1987

Autor: Bábek Radoslav

MPK: H03K 3/284

Značky: multivibrátoru, zapojení

Text:

...spoločnou sýorku, k nížlje připojen i emitor tohoto tranzistoru, jehož kolektor je připojenĚednak na vstup öíslicového integrovaného obvodu a jednak přes kolektorový odpor na svorku zdroje. Na výstupu číslicového integroyaného obvodu je přitom odebírán impuls pro další zpracování V číslicových obvodeoh.Zapojením multivibrátoru podle vynálezu je dosaženo, že signál pro číslicový integrovaný obvod je odvozen od proudového impuleu, který protéká...

Motorová skříň jednoválcového dvoudobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240793

Dátum: 01.08.1987

Autori: Hutár Eduard, Iuriš Juraj

MPK: F01L 7/12, F02F 7/00

Značky: motorová, skříň, motorů, dvoudobého, jednoválcového

Text:

...pro průchod ojnioe tvoří část přepouštěcího systému mezi prostorem klikového hřídele a válce V tunelu vybraní pro průohod ojnice je vestavěna vložka,jejíž vnitřní objem je spojen se sacím potrubím v místě mezi karburátorem a motorovou skříní a zadní stěna vložky je posuvnáš Využitím vybraní pro průchod ojnice jednak k umístění přepouštěoího kanálu a jednak vytvoření prídavného prostoru paralelne napojené mu k saoímu potrubí se dosáhne...

Injektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240792

Dátum: 01.08.1987

Autor: Teren Ján

MPK: A61M 11/06

Značky: injektor

Text:

...hvčzdicovitého tvaru se zvětší povrch svazku vytékajícího hnaoího mědia,a tím se zvětší třecí ztyčná plocha s mědiem, které je ztrháváno. Při nižší spotřebě napájeoího média je docílen vyšší výkon. Vyšší výkon umožňuje zmenšit tělo injektoru, čímž se snižují náklady na výrobu injektoru. Snížením spotře~ by hnacího média se snižují náklady na provoz injektoru. Kromě ekonomických výhod lze injektor výhodně využívat pro kyslíkovou terepii...

Způsob výroby vzorovaných režných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240791

Dátum: 01.08.1987

Autori: Rajniak Igor, Ivan Miroslav, Dimun Milan

MPK: C04B 33/20

Značky: výroby, vzorovaných, způsob, řezných, dlaždíc

Text:

...dlaždioe a takto vytvořeným vzoromse pod tepelným zdrojom vyeuěí o. dále zpreoovâvá běžnou keramickou technologií výpelu.výhoda předmětu vynálezu spočívá v tom,žmxjím umožňuje průmyslové,autonatizovaní výroba nového druh vzorovanýoh režných dlaždio bez surovinově a energeticky náročného glazování a sítotiakováho dekorování. Různě vzorovaně režně dlaždice předetavuáí rozšíření sortimentu zdobených keramických podlahových krytin,kter 6 se...

Tyristorový spínač stejnosměrného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240790

Dátum: 01.08.1987

Autor: Belko Dušan

MPK: H03K 17/00

Značky: tyristorový, stejnosměrného, spínač, proudu

Text:

...podle obr. 3 je spínací tyristor gxł zapojen v kladné větvi. Vypínací obvod Q je druhým koncem připojen jednak přes rozpínací kontakt 3 spínače §pg a s ním do serie zapojeným srážecím odporem 32 na vstupní svorku g záporného proudu,jednak na katodu vybíjecího tyristoru T 2, jehož anoda je připojena-k anodě spínaoího tyriatoru Qxł. Katode a řídící elektrodavybíjecího tyristoru Eyg jsou spojeny blokovacím odporem gg, při 240 790čemž jeho řídící...

Samočinný destičkový ventil pro pístové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240789

Dátum: 01.08.1987

Autor: Zeman Svatopluk

MPK: F16K 15/08

Značky: samočinný, ventil, kompresory, destičkový, pístové

Text:

...radiâlní drâškou Za přesekem § (obr. 2) V příkladu provedení je vodící p element Q vyroben z polytetrafluoretylênuà Do radiâlní drâšky 1 je uložen vnitřní obvod těsnící desky Ž V nârazníku g je u paty vodícího kroužku.2 Vytvořeno pro axiâlně robustní vodíoí element g mělkê vybraní 9 Sedlo 1 ~ventilu je spojeno s nârazníkem g běžným způsobem pomocí šoubu s maticí ýPři činnosti destiškovêho ventilu dochází k pohybu těsníćf desky Q společně s...

Zařízení pro předení s otevřeným koncem, se spřádacím rotorem, opatřeným ventilačními kanálky a otočně uloženým v komoře

Načítavanie...

Číslo patentu: 240788

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Turieniková Helena

MPK: D01H 1/16, D01H 7/882

Značky: spřádacím, opatřeným, zařízení, uloženým, otočné, komoře, koncem, ventilačními, předení, rotorem, kanálky, otevřeným

Text:

...zlepšení způsobu odvodu technologického vzduchuz těleea epřádacího ústrojí za ventilačními otvory epřádacího rotoru, při němž se ztráty technologického vzduchu eníží na minimum, přičemž ee v maximální míře zajistí eeparace mikroekopického prachu směrem do odvodu technologického vzduchu, takže se zamezí jeho vracení zpět do spřádacího rotoru. Toho je doeaženo zařízením k odvodu-technologického vzduchu z těleea epřádacího ústrojí, jehož...

Způsob analýzy aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240787

Dátum: 01.08.1987

Autori: Chorvát Ivan, Bobák Ladislav, Lešník František, Klug 1udovít, Knežak Jozef, Jambrich Pavol, Samuhel Jozef, Straka Ján

MPK: G01N 31/22

Značky: způsob, aktivního, analýzy, chlóru

Text:

...Podstata způsobu analýzy aktivního chloru záleží na tom, že se vzorek obsahující aktivní ehlor nechá reagovat s dimethyleminorenatthíoniumchloridem v roztoku nebo na nosiči, například papíru a podle změny lbarvení i doby, která je k tomu potrebná se určí přítomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku.Hlavní výhody způsobu detekee a stanovení aktivníhochloru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že lze zabezpečit kontrolu ohlornanových...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240786

Dátum: 01.08.1987

Autori: Jambrich Martin, Marcinein Anton, Szentiványi Norbert, Oddejmiška Koloman, Maeurák Milan, Macho Vendelín, Žatkovie Juraj, Zemanová Elena

MPK: G01N 31/22

Značky: detekce, stanovení, chlóru, aktivního, způsob

Text:

...se určí přitomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku, Hlavní výhody způsobu detekce a stanovení aktivního chloru podle vynálezu spočivají v tom, že lze jednoduše zabezpečit kontrolu zejména chlornanových rozünků do 3 obsahu aktivního chloru. Ve srovnání s jodometrickou titrací, kterou se dosud kontrola obsahu aktivního chloru provádí, je způsob analýzy podle tohoto vynálezu rychlejší a umožňuje provedení i nezaškolenou V osobou....