Archív za 1987 rok

Strana 167

Impregnační směs pro výrobu olepovacích dekoračních fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 241756

Dátum: 10.08.1987

Autori: Vilimec Ladislav, Vrba Kamil

MPK: D06N 7/06

Značky: výrobu, dekoračních, impregnační, směs, fólií, olepovacích

Text:

...pryskyřioe určuje vlastnosti főlie z hlediska Jejítvrdosti a křshkosti. Použitá moöovinoformaldehydová pryskyřioemusí být dostatečně mísitelná s ąkrylátovou disperzí, musí být po přidání katąlyzátoru po 1 ykondenzaoedostatečně raaktivn a v impregnaění směsi stálá. Požadovaná reaktivita, t.J, rychlost (čas) vo kterém dojde ke zgelování impregnaöní směsi.při urěitétapiotě se dooiluje přidáním různých typů katalyzátorůvpolykondanmaoe, Jejiohä...

Montážní lisovací přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241755

Dátum: 10.08.1987

Autori: Vrba Kamil, Hemzal Boleslav, Šik Vladislav

MPK: F04D 29/60

Značky: montážní, přípravek, lisovací

Text:

...lg pro kluzný průchod obou souose uspořádaných prodloužených pistnic Ž, Q. Na prodloužené části duté pístnice Q je uložen opěrný kroužek lg se středícím vybráním li, které v případě použití přípravku l pro zalisování těsnicího kruhu li do spirální skříně łá čerpadla, podle obr. 1, slouží k uložení těsnicího kru hu lg určeného k zalisování, zatímco v případě zalisování těsáni. cího kruhu łâ na oběžné kolo ll slouží-jako opěra oběžného kola...

Vyhodnocovací obvod velikosti otáček synchronních motorů velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241754

Dátum: 10.08.1987

Autori: Stockert Miroslav, Sýkora Bohumil, Libotovský Ladislav

MPK: G01P 3/42

Značky: obvod, synchronních, otáček, veľkých, vyhodnocovací, motorů, velikostí, výkonu

Text:

...podle vynálezu je dosešenoepoleh 1 i vêho měření ekuteěných otâěek synchronnfho motoru, které je nazávislé na mechanických čâetech pohonu, a proto plně vyhovuje náročným provozním podmfnkâm poháněněho zařízení, jfmš je zějmêna kulový mlýn k výrobě cementu nebo podobných mąteriâlů. Řešenf a zapojení vyhodnocovacího obvodu je jednoduchá a proto.jeho realizace nevyžaduje velkých pořizovacfoh ani provoznfch nákla dů. něřfcfhoçvinutr lze využít...

Zařízení pro automatické přestavování podpěrného kola pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241753

Dátum: 10.08.1987

Autori: Kuna Lubomír, Engelthaler Zdenik

MPK: A01B 15/00

Značky: přestavování, automatické, zařízení, podpěrného, pluhu

Text:

...automatické přestavování podpěrného kola pluhu podle vynálezu umožňuje automatické natáčení kola do žádané polohy při transportu nebo práci pouhým jeho-spuštěním nebo zvedn nutim pomoci lineárního motoru, čímž zcela odpadá jeho namáhavéAruční natáčení ačasové ntráty s tim spojené.Přikíad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na pripojených výkresoch kdy obr. 1 je celkový pohledsom z obr. 2 a obr. 4 nárysem z obr. 2. K...

Rohová dveřní zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 241752

Dátum: 10.08.1987

Autori: Švigar Ladislav, Radil Juraj, Langer Gejza, Loš?ák Alois

MPK: E06B 1/18

Značky: dveřní, zárubeň, rohová

Text:

...na ozubu ostěníRohová dveřní zárubeň podle příkladného provedení sestává ze dvou svislic g, dále nadpraží a prahové spojky na výkresech neznázorněných, kde profil svislic 3 a nadpraží má v podstatě preâłłĺvů písmene U s profilovanou stojinou, které jsou navzájem mechanicky spojené. Zadní příruby g svislic g a nadpraží rohové dveřní zárubně jsou prodloužené a Kolmé K ostění 1 a nadpraží dveřního otvoru a jsou zasunuty do podélné drážky 5...

Sestavovací montážní kufr

Načítavanie...

Číslo patentu: 241751

Dátum: 10.08.1987

Autori: Vackáo Jioí, Fekete František

MPK: A45C 7/00

Značky: montážní, sestavovací

Text:

...pravý ůhel.Výhody sestavovacího montážního kufru epočívají hlavně v tom,že údržbář si může podle druhu oprav volit potřebné krabice s ná řadím a pomocným či spojovacím materiálem, a vzájemné je spojit pouhým zesunutím tyčového držadla do evielých otvorů, přičemž k držadlu lze pripojit i více krabic různých výšok a v místě opravy 1 zesnadno oddělít od montážního kufru potřebnou krabici A uě míetit jí nejblíže k opnavě a víko kufru při jeho...

Způsob výroby vyztuženého flexibilního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237400

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kalafut Štefan, Lapčík Vladimír, Pekárek Tomáš

MPK: E21F 1/04

Značky: flexibilního, způsob, potrubí, vyztuženého, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru výroby flexibilního potrubí. Týká se způsobu výroby vyztuženého flexibilního potrubí, zejména vhodného pro separátní větrání při ražbě dlouhých důlních děl. Podstata spočívá v tom, že pas textilie stáčí do šroubovice tak, že oba okraje jsou přesazeny a podélně dvoustopě spojeny, přičemž mezi spoje se kontinuálně vsouvá pružná výztuha zajišťující následně spirálový tvar.

Konzervační a lazurovací lak pro porézní materiály na bázi novolaku a polyalkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237399

Dátum: 01.08.1987

Autori: Přikryl Petr, Kříž Jaroslav, Vachl Vladimír, Fryč Václav, Dobiášová Dáša, Husák Karel

MPK: C09D 3/54

Značky: konzervační, novolaku, porézní, bázi, lazurovací, materiály, polyalkoholů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká složení konzervačního a lazurovacího laku pro porézní materiály na bázi novolaku a polyalkoholů a řeší problém netoxického, ekologicky vhodného a snadno dostupného laku s dlouhou životností. Podstatou vynálezu je složení laku, který obsahuje fenolformaldehydový novolak, tvořící netoxickou ochrannou složku s hydrofobisačním, antioxidačním, fungicidním a baktericidním účinkem, dále propylenglykol, zaručující vysokou penetrační...

Zařízení pro přilisování věnce k rámku kufru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237398

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kabát Jaroslav

MPK: A45C 5/02

Značky: rámku, věnce, přilisování, zařízení, kufru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení zařízení pro přilisování věnce k rámku kufru, které sestává ze svislého tlakového válce s opěrnou formou a ze základní desky, na které jsou proti zadní opěrce a po stranách upraveny vodorovné tlakové válce s lisovacími formami. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že každá lisovací forma (20, 30) sestává z nosné desky (22, 32), která je upevněna k pístnici (21, 31) vodorovného tlakového válce (2, 3) a ke které je pružně...

Kluzná hmota k aplikaci na strojní součásti pro snížení mechanického tření za jejich vzájemného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237397

Dátum: 01.08.1987

Autori: Skřenek Jan, Gazdoš Miroslav

MPK: C08J 5/14, C09K 3/14

Značky: hmota, vzájemného, pohybu, strojní, aplikaci, snížení, tření, součástí, jejich, mechanického, kluzná

Zhrnutie / Anotácia:

Oproti známým kluzným hmotám z epoxidových pryskyřic vyrobených na bázi dianu a epichlorhydrinu a před aplikací míchaným s vytvrzovadlem (dietyléntriaminem), je tato kluzná hmota význačná tím, že při vyšší tixotropii dovolující její aplikaci i na svislé stěny kluzných součástí obsahuje kromě známých složek (železného prášku mechanického a grafitu) 24 až 30 % hmotnostních mastku o velikosti zrn do 0,09 mm, přičemž její grafitické složky v...

Způsob výroby nukleázy zejména pro přípravu 5-mononukleotidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237396

Dátum: 01.08.1987

Autori: Tupý Jaroslav, Matoušek Jaroslav České Budějovice

MPK: C12P 9/22

Značky: způsob, zejména, nukleázy, 5-mononukleotidů, přípravu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby nukleázy, zejména pro přípravu 5´-mononukleotidů. Uvedená nukleáza se získá tím, že pylová zrna rostlin, s výhodou tabáku nebo borovice, se suspendují při laboratorní teplotě po dobu 2 až 5 minut v destilované vodě nebo v cukerném roztoku, s výhodou o koncentraci 5 až 15 % hmotnostních a v přítomnosti Ca2+ iontů o koncentraci 1 až 10 mM, načež se výluh lyofilizuje nebo dále čistí srážením síranem amonným,...

Odpěňovače polymerních disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237395

Dátum: 01.08.1987

Autori: Fiala Vladimír, Šimek Stanislav, Kohout Josef, Votápek Václav, Vachuda Jiří

MPK: C11D 1/86

Značky: odpěňovače, polymerních, disperzí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou odpěňovače disperzí nebo výrobků je obsahujících, které se skládají z látek na bázi disperzí nebo roztoku solí mastných kyselin C8 až C22 a/nebo sulfokyselin C8 až a/nebo sulfoesterů mastných alkoholů C8 až C22 v produktech z oxosyntézy butyraldehydu a jeho následné aldolýzy. Ke stabilizaci těchto disperzí nebo roztoků se používá che atotvorných sloučenin, případně neinogenních nebo kationaktivních látek. Tyto látky se...

Sterilizační krytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237394

Dátum: 01.08.1987

Autori: Bezděk Josef, Němec Zdeněk

MPK: A61L 2/26

Značky: krytka, sterilizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sterilizační krytku z plastické hmoty, zejména pro hemodialyzátor, která je tvořena válcovou těsnicí částí opatřenou průchozím otvorem a na ní navazující válcovou hlavou opatřenou na obvodu zvýšeným okrajem, ve kterém jsou vytvořeny drážky, přičemž průchozí otvor je na svém jednom konci zaslepen bakteriologickým filtrem, upevněným nerozebiratelně ve válcové hlavě krytky.

Polyuretanový email s metalickým efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237393

Dátum: 01.08.1987

Autori: Máca Jan, Procházka Vlastislav

MPK: C09D 3/72, C09D 3/64

Značky: metalickým, email, efektem, polyuretanový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polyuretanového emailu s metalickým efektem vytvrzovaného polyisokyanáty. Podstatou vynálezu je disperze lístkového hliníkového pigmentu v roztoku hydroxyfunkční polyesterové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přídavkem aditiv, která je případně transparentně obarvená. Polyuretanový email je vhodný k povrchové úpravě lyží, automobilů a strojírenských výrobků technikou polévání a stříkání.

Grafitová kokila pro horizontální plynulé lití pásů z mědi a měděných slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237392

Dátum: 01.08.1987

Autori: Klofáč Josef, Peřich Václav, Teisler Jiří, Soukup Václav

MPK: B22D 11/00, B22D 11/08

Značky: horizontální, lití, mědi, grafitová, plynule, pásu, slitin, kokila, měděných

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je grafitová kokila pro horizontální plynulé lití pásů z mědi a měděných slitin. Pro odstranění značných rozdílů v rovinnosti odlévaných pásů je navržena úprava funkční dutiny v grafitové kokile. V dolní části je profil této dutiny grafitové kokily rovinný, v horní části je dutina grafitové kokily tvořená zakřivenou plochou, která se v příčném řezu odchyluje od rovinného průřezu o hodnotu ? t, která je maximální ve středu...

Obvodový plášť budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237391

Dátum: 01.08.1987

Autor: Křížek Janko

MPK: E04B 2/93

Značky: budov, obvodový, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Obvodový plášť budov sestává z navzájem rovnoběžných svislých nosných sloupků (1), upevněných upevňovacími prostředky na nosné konstrukci budovy, a z plošných výplňových dílců (3), popřípadě doplňkových plošných dilců, okenních a parapetních dílců apod., zavěšených na nosných sloupcích (1). Podstata vynálezu spočívá v tom, že výplňové dílce (3) jsou opatřeny obvodovým rámečkem (4), rozděleným vloženým izolačním páskem (20) na dva dílčí rámečky,...

Filtrační netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237390

Dátum: 01.08.1987

Autori: Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav, Kučera František

MPK: D04H 1/14, B01D 39/06

Značky: netkaná, textilie, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační netkaná textilie pro odstraňování fyziologicky závadných látek z pitné vody formou iontové výměny se vyznačuje tím, že se skládá z 20 až 60 % iontoměniče, v němž alespoň 80 % částic má velikost menší nebo rovnou 40 ?m, z 2 až 10 % akrylátové záhustky nebo alkylátového polyelektrolytu, z 5 až 30 % chemických vláken a z 20 až 40 % akrylátového nebo styrénakrylátového pojiva. Předmětu vynálezu je možno využít v chemickém průmyslu v...

Filtračně-sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237389

Dátum: 01.08.1987

Autori: Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav, Kučera František

MPK: D04H 1/14, B01D 39/06

Značky: textilie, filtračně-sorpční, netkaná

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračně-sorpční netkaná textilie, určená zejména pro současné odstraňování fyziologicky závadných, zdraví škodlivých látek, jako jsou například nitráty, nitridy, nitrosloučeniny, olovo, antimon, kadmium, vanad, chrom, arzén, stříbro nebo zbytková tvrdost vody a cizorodých látek, jako jsou například tenzidy, herbicidy, organofosfáty, ropné látky, volný chlor a podobně, z pitné vody, vyznačující se tím, že se skládá z 4 až 60 % anionaktivního...

Uspořádání diskové brzdy malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237388

Dátum: 01.08.1987

Autori: Albrecht Zbyněk, Komárek František, Míka Josef

MPK: F16D 55/10

Značky: brzdy, diskové, uspořádání, malotraktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Disková brzda podle vynálezu je určena zejména pro malotraktory, kde je požadavek na jednoduchost provedení a prostorovou nenáročnost. Podstata řešení spočívá v tom, že v krytu brzdy je uchyceno hydraulické brzdové zařízení které je souosé s výstupní hřídeli diferenciálu, přičemž disková brzda je umístěna na konci tohoto výstupního hřídele diferenciálu. Píst hydraulického brzdového zařízení je v přímém styku s přítlačným diskem, který působí na...

Omezovací táhlo tříbodového závěsu traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237387

Dátum: 01.08.1987

Autori: Komárek František, Němec Josef

MPK: B60D 1/14

Značky: traktoru, omezovací, tříbodového, závěsu, táhlo

Zhrnutie / Anotácia:

Omezovací táhlo tříbodového závěsu traktoru je určeno k ochraně tohoto závěsu omezením volného pohybu ramen závěsu v jeho dolní části zdvihu. Omezovací táhlo je tvořeno dvojicí táhel v sobě posuvně uložených. Na vnějším táhle je uspořádán držák s ramenem nesoucím kladku, která se odvaluje v nastaveném rozsahu po pracovní ploše vnitřního táhla.

Dělený sklápěcí ochranný kryt proti rozstřiku chladicí kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237386

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kabelák Jaroslav

MPK: B24B 55/02

Značky: chladicí, kapaliny, delený, ochranný, rozstřiku, sklápěcí, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je dělený sklápěcí ochranný kryt proti rozstřiku chladicí kapaliny s pevným spodním dílem a vrchními sklopnymi díly, vyznačený tím, že na čepu závěsu vrchního dílu a závěsu spodního dílu je uložen krycí sloupek, obepínající profilem tvaru U bočnice dvou, nezávislé na sebe sklopných vrchních dílů. Dělený sklápěcí ochranný kryt je vhodný zejména pro hrotové brousicí stroje.

Zařízení pro tlakové mazání mechanické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237385

Dátum: 01.08.1987

Autor: Plánický Václav

MPK: F16H 57/04

Značky: mechanické, zařízení, mazání, převodovky, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tlakové mazání mechanické převodovky předlohového typu je vybaveno čerpadlem mazacího oleje, umístěným například na konci předlohového hřídele vně komory převodovky. Tlakové mazání mechanické převodovky má přívod mazacího oleje od čerpadla přiveden do vývrtu v čepu vloženého kola zpátečky a k vývrtu v čepu je šroubením upevněna jedním koncem trubka s tryskami směřujícími do záběru ozubení jednotlivých soukolí a druhý koncem je...

Zařízení pro experimenty s nesouosé zatěžovanými pneumatickými a hydraulickými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237384

Dátum: 01.08.1987

Autor: Pavlů Miloš

MPK: G01L 5/16

Značky: hydraulickými, prvky, pneumatickými, zařízení, experimenty, zatěžovanými, nesouosé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro experimenty s nesouose zatěžovanými pneumatickými a hydraulickými prvky. Sestává z prvního siloměru (2) pro měření svislých sil, který je z jedné strany připojen k rámu (1) a z druhé strany ke svislé kleci (3), v níž jsou umístěna ložiska (4) na čepech (5), pevně spojených s rámem (1). Ke svislé kleci (3) je připojeno pouzdro (6) s čepem (7), uloženým v otvoru ramena (8), jehož součástí je sklonoměr (21). Rameno (8)...

Statický směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 237383

Dátum: 01.08.1987

Autori: Hác Jaroslav, Dolejš Václav

MPK: B01F 5/00

Značky: staticky, směšovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického směšovače šroubového, který sestává ze dvou šroubovitě uspořádaných plochých pásů s opačným směrem rotace a trubky nebo tyče, která je umístěna v ose pláště směšovače, přičemž vnitřní šroubovitý pás je pevně navinut na vnitřní trubce nebo tyči a vnější pás přiléhá k vnitřní stěně pláště. Vnitřní a vnější šroubovitě uspořádané ploché pásy jsou pevně spojeny. Je výhodné, aby pracovní prostory vymezené oběma šroubovitě...

Raznice na tvoření zemních balů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237382

Dátum: 01.08.1987

Autor: Mazáč Jaroslav

MPK: A01G 9/10

Značky: zemních, raznice, balů, tvoření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší raznici na tvoření zemních balů, určených na výrobu předpěstované sadby zeleninových, květinových a lesních kultur. Raznice sestává z formy, jejíž vnitřní prostor je ve tvaru komolého jehlanu. K horní části formy je připevněn rám, mající tvar hranatého "U". Rám je připevněn kratší stranou nahoru, strana je opatřena otvorem, do kterého je vsunut důlkovač. Spodní konec důlkovače je kuželovitě zakončen, opačný konec je opatřen závitem...

Zařízení na čištění filtračních svíček křemelinových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237381

Dátum: 01.08.1987

Autor: Brauner Josef

MPK: B01D 27/12

Značky: zařízení, filtru, filtračních, svíček, čištění, křemelinových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na čištění filtračních svíček křemelinových filtrů. Podstatou vynálezu je, že zařízení je tvořeno vanou, zčásti naplněnou čisticí kapalinou, přičemž vana je opatřena na čelních stranách unášecím ústrojím pro uchycení filtračních svíček a ve spodní části korytem, v němž jsou uloženy ultrazvukové zdroje.

Způsob elektrolytického zneškodňování kalírenských odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237380

Dátum: 01.08.1987

Autori: Ruml Vladimír, Grüner Karel, Soukup Miloslav

MPK: C02F 1/46

Značky: zneškodňování, způsob, odpadů, elektrolytického, kalírenských

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrolytického zneškodňování kalírenských odpadů s obsahem kyanidů alkalických kovů, dusitanů a dusičnanů alkalických kovů, barnatých solí a směsí těchto složek. Způsob je vhodný pro strojírenské závody produkující kalírenské odpady.

Plášť z vestavěné ocelové konstrukce pro tunelové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237379

Dátum: 01.08.1987

Autori: Říkovský Jan, Studenka Josef, Pavlovič Ladislav, Schich Vladimír

MPK: E21D 11/14

Značky: tunelové, vestavěné, konstrukce, plášť, ocelové, stavby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nosný souvislý vodotěsný izolační plášť z vestavěné ocelové konstrukce pro tunelové stavby, sloužící současně jako ztracené bednění a finální, pohledová část tunelových staveb. Staticky spolupůsobí s celou tunelovou stavební konstrukcí. Plášť z vestavěné ocelové konstrukce se skládá ze soustavy plošných skruží vytvořených segmenty vlnovitě tvarovaných a modulovaných tak, že vlny probíhají svisle. Jednotlivé segmenty se vodorovně...

Nové disazopigmenty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237378

Dátum: 01.08.1987

Autor: Chlost Milan

MPK: C09B 35/26

Značky: disazopigmenty, způsob, přípravy, jejich, nové

Zhrnutie / Anotácia:

Nové disazopigmenty žlutých a červených odstínů obecného vzorce kde R1, R2 jsou stejné nebo různé zbytky azokomponent, neobsahující substituenty způsobující vodopropustnost a jsou kopulovány do o-polohy k fenolické nebo enolické hydroxyskupině, zejména zbytky azokomponent typu acetoacetarylidů, fenylmetylpyrazolonů, 2-naftolu či arylidů kys. 2-hydroxy-3-naftoové.

Způsob výroby kopolymerů roubováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 237377

Dátum: 01.08.1987

Autori: Salajka Zdeněk, Kučera Miloslav, Majerová Karla

MPK: C08G 81/02

Značky: výroby, způsob, roubováním, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kopolymerů. Na směs polymerů s halogenovými, esterovými nebo karbonylovými funkčními skupinami se působí v roztoku nebo suspenzi oligomerními a polymerními dianionty karbaniontového, silanolátového nebo alkoholátového typu za podmínek, kdy anionty se dezaktivují pouze reakcemi s roubovanými polymery. Roubované kopolymery zlepšují mísitelnost těchto polymerů s jinými polymery a plnivy.

Způsob výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237376

Dátum: 01.08.1987

Autori: Beran Miroslav, Verner Josef, Kitzler Jaroslav, Kyral Josef

MPK: A41D 13/10, D06N 3/06

Značky: výrobků, nánosem, způsob, materiálů, textilních, ochrannými, výroby, měkčeného, polyvinylchloridu, podložky, bázi, vlastnostmi, textilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu. Na textilní podložku se nejprvé nanese alespoň jedna vrstva plastisolu polyvinylchloridu specifikovaného složení, načež se nanesený plastisol nechá při teplotě 90 až 230 °C zželatinovat a potom se vznik1ý textilní materiál buď ochladí na teplotu nejvýše 85 °C a povrch nanesené...

Spôsob stabilizácie vína proti bielkovinným zákalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 237375

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kubánek Vladimír, Stratilová Eva, Kostka Vladimír, Rexová-benková Ľubomíra, Turková Jaroslava, Omelková Jiřina, Farkaš Ján

MPK: C12H 1/12

Značky: proti, vína, zákalom, bielkovinným, spôsob, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposobu stabilizácie vína proti bielkovinným zákalom. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sa na víno posobí pri teplote 12 až 30 °C komplexom enzýmov tvorených kyslou proteázou a mikrobiálnou pektinázou ireverzibilne imobilizovanými na polyetyléntereftalát. Vynález má použitie vo vinárskom priemysle.

Disperzní polyfunkční hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 237374

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pichrt Aleš, Štepita Matej, Svoboda Dalibor, Michálek Jaroslav, Krejsa Jan

MPK: C09D 3/80, C08L 33/00

Značky: hmota, polyfunkční, disperzní

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní polyfunkční hmota je určena k provádění nátěrů nebo nástřiků na venkovní i vnitřní plochy stavebních prvků a to jak nových omítkových tak i starých po dokonalém vyspravení a očištění. Je vhodná pro sjednocování nerovnoměrných podkladů, pro rekonstrukce, sanace a údržbu stavebního fondu a pro restaurování a konzervování historických památek. Hmota má po zreagování dobrou soudržnost s podklady, vysokou kryvost, jednotný barevný a...

Kompletní krmná směs pro králičí mláďata

Načítavanie...

Číslo patentu: 237373

Dátum: 01.08.1987

Autor: Škodová Jitřenka

MPK: A23K 1/00

Značky: kompletní, králičí, kŕmna, mláďata, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatu kompletní krmné směsi pro králičí mláďata tvoří bílkovinné a sacharidové komponenty, minerální látky a vitamíny obsažené v granulích. Z komponentů jsou zastoupeny 10 až 20 %hmotnostními vitaminózní, popřípadě bílkovinné úsušky, 5 až 15 % hmotnostními sušené mléko, 5 až 25 % hmotnostními sójový komponent, ze zrnin 10 až 25 % hmotnostními ječmen, dále ovesná rýže, pšeničné otruby, bramborové vločky a pojivo. Tuto směs lze využít pro...

Zapojení převodníku efektivní hodnoty periodického napětí nebo proudu na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237372

Dátum: 01.08.1987

Autor: Neumann Přemek

MPK: G01R 19/00

Značky: proudu, efektivní, hodnoty, napětí, stejnosměrné, převodníku, periodického, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší převod periodického napětí nebo proudu na stejnosměrné napětí, přičemž převodník je vhodný pro měření pravé efektivní hodnoty periodického napětí a proudů v širokém pásmu kmitočtů od zlomku Hz až do stovek MHz. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvod absolutní hodnoty je připojen současně na první řízený odpor a druhý odpor, přičemž první řízený odpor je připojen na vstup prvního operačního zesilovače, mezi jehož vstup a výstup...

Zařízení pro fixaci polohy akceleračního ústrojí motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237371

Dátum: 01.08.1987

Autor: Příbramský Zdeněk

MPK: B60K 26/00

Značky: fixaci, motorových, ústrojí, akceleračního, polohy, vozidel, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro fixaci polohy akceleračního ústrojí motorových vozidel, sestávajícího z pedálu akcelerátoru a převodových ústrojí ke karburátoru a/nebo ke vstřikovacímu čerpadlu, opatřeného alespoň přídavným vypínacím ústrojím typu zapnuto - vypnuto a s ním spřaženým přístrojem pro fixaci nastavené polohy akceleračního ústrojí. Účelem vynálezu je docílení možnosti plynulé hospodárné jízdy motorového vozidla v daném úseku při...

Zapojení nelineárního klasifikátoru pro analýzu kvaziperiodického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237370

Dátum: 01.08.1987

Autor: Tintěra Milan

MPK: H03K 19/00

Značky: analýzu, nelineárního, signálu, zapojení, kvaziperiodického, klasifikátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je provést přiřazení kvaziperiodického signálu jiným periodickým signálům a vyhodnotit odchylky signálů s důrazem na libovolnou část periody s vyloučením citlivosti vůči amplitudovým změnám, které nejsou obsaženy v periodických signálech v paměti a se značně zjednodušeným programem počítače a zvýšením rychlosti analýzy. Zapojení nelineárního klasifikátoru je tvořeno číslicovou pamětí, mající sekcí bytů význačnosti. Výstup dat...

Odbočná spojka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237369

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kovářová Eva, Kovář Otakar

MPK: H01R 4/38, H01R 4/42

Značky: spojka, vodičů, odbočná, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je odbočná spojka elektrických vodičů, opatřená pro uložení hlavních vodičů souosými rýhovanými elektrovodnými lůžky (4, 5). Dále je opatřena pro uložení odbočného vodiče (3) naklápěcím vodivým můstkem (6). Horní lůžko (5) a dolní lůžko (4) jsou přes naklápěcí vodivý přítlačný můstek (6) sevřena pružným prvkem (7) prostřednictvím předepínacího samosvorného šroubu (8).

Závěsný výškově nastavitelný balkonový stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237368

Dátum: 01.08.1987

Autori: Šafková Miroslava, Tetour Zdeněk, Šafková Ludmila

MPK: A47B 5/00

Značky: balkonový, stolek, nastavitelný, závěsný, výškově

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora hmot a práce při výrobě stolku a úspora místa u uživatele. Uvedeného účelu se dosáhne stolkem sestávajícího ze dvou trubkových stojin tvaru písmene J s nasunutým kotvicím prvkem se stavěcím šroubem, ke kterému je kloubově připevněn prvek nesoucí stolní desku.

Zapojení pro skupinové, kombinované elektro-chemické zapalování aluminotermických dávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237367

Dátum: 01.08.1987

Autor: Hájek Karel

MPK: B23K 23/00

Značky: zapalování, elektro-chemické, dávek, skupinové, aluminotermických, zapojení, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro skupinové, kombinované elektricko-chemické zapalování aluminotermických dávek pro účely svařování, dělení konstrukčních ocelí, destrukcí ocelových konstrukcí a jiné skupinové použití aluminotermických dávek, bez omezení počtu aktivovaných kompletů. Účelem vynálezu je dosažení časově řiditelné aktivace neomezeného počtu aluminotermických dávek, kombinací elektrického roznětného okruhu a aktivujících speciálních...