Archív za 1987 rok

Strana 164

Zařízení pro nanášení oleje na dno polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251827

Dátum: 13.08.1987

Autori: Gregor Antonín, Jankovský Josef

MPK: B05C 1/08

Značky: oleje, nanášení, zařízení, polotovarů

Text:

...vjleěku 1 (obr. I). Stírací 441.-. ček 3 je duty a je přeetavítelnč uloñen ne břídeli 1. Přeetavení etíracího vňlečku j je mozna ve smeru eey hřídele g, to enemená, va vodorovnlm smeru. zajištění stíracího valodku J v požadované poloee se provádí zajiltovacími črouby L 6, ktore jeou ralroubovany v nabojích etíraoího válečku j. ~I-lřídel 4 jo otočně uloisn v kuličkových lołiekich 21. Kuliěková loliska LL jsou uložena v pousdrech 11, která...

Zařízení pro kalorimetrická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 251826

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pospíšil František

MPK: G01N 25/20, G01K 17/00

Značky: zařízení, měření, kalorimetrická

Text:

...její stěny včetnl dna i víka seetávedí s vnitřního plálté složenáho e dvou vrstev o tloultce do 0,4 mm s materiálu o tepelne vodivosti menší než 0,25 LKIJ, mali nímii je nevínut odporoiý plált o iloudĺce do 0,2 mm, eetímco vnější plált je za ailnoatłnné tepelná izolace, přičemž ve středu nádoby a na vnitřním i vnějším povrchu vnitřnímplášte jsou rozmísténa teplotní ćidla.Touto konstrukcí steny reekłhlí nádoby ee miniaaliauje její tepelná...

Psací prostředek pro různé druhy psacích médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251825

Dátum: 13.08.1987

Autori: Podhola Petr, Podhola Emil

MPK: B43K 8/00, B43K 24/18, B43K 21/18...

Značky: druhý, médií, různé, prostředek, psacích, psací

Text:

...projevující se u uživatele je to, Be na povrchu pláütě je v přední části Vytvořeno podálně vroubkovíní, kombinované s pŕíčným vroubkováním e ne zbývoçjícím povrchu pládtä jsou vytvoreny paralelní plochy pro oenečení výrobce, výrobku opod.Nová konstrukce pliltš s systém eretace poloh psecího media umožňuje e podmíňuje požedovené provedení psecího prostredku s tuhou, jako nového typu pacího prostředku s to pro uživatele bez ohledu ne...

Způsob úpravy předočkované tvárné litiny při výrobě profilovaných válců pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251824

Dátum: 13.08.1987

Autori: Klein Jiří, Sakač Jiří

MPK: C21C 1/10

Značky: způsob, výrobe, litiny, předočkované, tvárné, válcování, tepla, válců, úpravy, profilovaných

Text:

...nevýhody dosavaduího stavu techniky jsou odstraněny způsobem úpravy přsdočkcvsná tvárnć litiny při pri výrobě profilových vàlců podle yynálesu, jeho podstata palivá v tom, že pri lití turné litíąv prodočkovaná hořdíkem so provádí dodatočné oěkovdní do toku kovu očkovadlem na bási křomíku, drcsným na maximální průměr srn do 1 mm, v množství J až 10 kg na | 0 tuxg, podle chsmickáho slolení zpracovávaná tvár-ná litiny.Výhodou...

Průvlak pro tažení pravidelných mnohoúhelníkových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251823

Dátum: 13.08.1987

Autori: Svoboda Ivan, Konečný Ladislav

MPK: B21C 3/02

Značky: průvlak, tažení, profilů, pravidelných, mnohoúhelníkových

Text:

...který ovírà povrlka kułele prúvlaku v egalizaěním píemu I ooou průvlaku do ohodný a uhlom etkonu etłn pravidelneho mnohoúhelníkovlho àehlanu vnhledem k ooe průvlaku.V knlibradním peenu le tvar průvlaku tvoŕen plňltim pravidelneho mnohobokáho hranolu. Bozpäry podetavy hranolu Inou totalne a rozmery zikladny pravidelného komolőho anohobokeho jeh 1 anu, loiíoí v rovimš etyku pŕechodovdho tvdŕecího pňema a pena kalibračního.Zařazení...

Způsob kontinuální krystalizace tavenin a roztoků v krystalizátoru s chlazeným pláštěm a s válcovým míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251822

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hvížďala Jaromír, Cír Ivo

MPK: B01D 9/02

Značky: míchadlem, chlazeným, pláštěm, krystalizátoru, způsob, kontinuální, tavenín, valcovým, roztoku, krystalizace

Text:

...mu ousponzo dowoohluavecí oblasti, intonlívni níchonl,kdo o culeroldn plúltä kryotolisàtoru odvdděno teplo se euopenso. pričom produkt do odohírin I oohluovncí oblasti.Zvýšení výkonu ohlooonyeh íohoąých kryoteliutarů molňudo zpñoob krystelizaco padlo vynálozu v chleoonću kryotolieetoru n vllcový níchndlo. Princíp vynúlenu opočívá v ton,Io nntákaáíoí kepolino o vyookou koncontrncí kryotolinnjící 11 th o toplotü blíiící ao rovnováłnonu...

Spouštěcí mechanismus automatického hasicího zařízení s výbušným členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251821

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vetlický Boris, Douda Miloš, Vacek Jan, Richtr Václav

MPK: A62C 37/28

Značky: členem, spouštěcí, mechanismus, výbušným, automatického, zařízení, hasicího

Text:

...sit pře svorkovnici a konektor a že je sevřen mezi příruby hasicího potrubí uepořàdaného poprípade tak, aby z jedné strany vložlqivznikl prostor naplnený vzduchem nebo plynem.Výhodou zařízení podle vyndlezu je to, že výbuěný člen je uložen ve vložce, čímž je chrdnln před účinlq jak okolního prostředí. tak hasicí látky. Další výhodou je velice snadné montáž a demontáž na místě použití a nízká pořizovací náklady, protože při konstrukci bylo...

Zvedací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251820

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: zvedací, stůl

Text:

...mezi stolovou doskou s základním rámem protilehlá stavita-Iná klíny. Stolová deska je strsnová zajiätěna vůči zekladovómu rámu a opatřsna výstupky s kladkami, ktori dosedají na protilehló klímy, která jsou vzájemné spojená tažným ústrojím a jsou upravene jako vozíky. Je výhodná, je-li klínovitost protilehlých klínů shodná a mú~li nelineärní průběh.Takto řešení konstrukční uspořádání zvedacího stolu podle vynúlezu umožňuje snadné výškově...

Kontaktní ústrojí pro tlakoplynové spínače vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251819

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vostracký Zdeněk

MPK: H01H 33/12

Značky: velmi, vysokého, ústrojí, tlakoplynové, spínače, kontaktní, napětí

Text:

...kontakt g. Na pohyblivěm kontaktu z je upevněn vnitřní kontakt 3 opalovaoím nástevcem i.Vně vnitřního kontaktu j, je na pohyblivém kontaktu z souose upevněno vnější pouzdro 2 s opelovacím mezikružím I. Uvnitř vnějěího pouzdra 2 je vytvořen výřez 5, ve kterém jsou umíetěny kontaktní palce á. Vnitřní průměr dutiny pevného trubkového kontaktu L je vätií,než vnější průměr vnitřního kontaktu 3,.Vnitřní kontakt 1 i opalovací nástavec 1 jsou duté....

Regulátor žhavicího proudu magnetronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251818

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zedníček Petr

MPK: G05F 1/10

Značky: žhavícího, regulátor, proudu, magnetronu

Text:

...skoku a v případě plynulóho regulátoru s aktivními prvky je nevýhodou hustota součáatek a tomu odpovídající zvýšená možnost poruchy.Nevýhody dosud enemých řelení odstraňuje regulátor zhavicího proudu magnetronu, kde podstata vynálesu spočíva v tom, že aeatává z traneformátoru a předřadné tlumivky, zapojené meni primúrní vinutí transformetoru a zdroj napejecího střídavého napětí, přičemž transformítor mi ještě řídící vínutí, zapojená do série...

Prášková náplň protivýbuchových uzávěr a hasicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251817

Dátum: 13.08.1987

Autori: Varner Karel, Foniok Rudolf

MPK: A62C 1/08

Značky: náplň, uzáver, protivýbuchových, zařízení, hasicích, prášková

Text:

...od 25 do 40, přičemž hrubší částioe tvoří zbytek náplně.Výhoda vynáleou je, jak prokásaly zkoušky, vysoká inortisační a hasící schopnost při tlumení a potlaĺêování výbušným vlastností směsi prach-vzduch. Při zkouěkách a rozboru bylo zjiětěno, že vysoký inertizační e hasíoí účinek je vyvolán mimořádně dobrou rozvířitelností materiálu. mimořádně vysokým měrným povrchem, mimořádnou jomností jednotlivých. části a vysokým inhibićním půaobením na...

Způsob přípravy polymerů 2-aminoethyl-methakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251816

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jelínková Miroslava, Čoupek Jiří, Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 8/32, C08F 20/34

Značky: přípravy, způsob, 2-aminoethyl-methakrylátu, polymerů

Text:

...a i Jinak nebezpečne. Redukce solemi kovů může zanechat zbytky kovů v polymerní matrici.Předmětem vynilszu je způsob přípravy polymerů z-amino-ethyl-mstbakryjatu, jeho podstata spočíva v tom, že se s alkyluaícího derivátu poly(2-hydroxyathy 1 vmethahy 1 dtu) nebo jeho kopolymerů s jednotkami obecného vzorcekde I je benzensultonyloxyq Al-msiłąylhensensulfonylory- nebo nethanosulfonyloxyskupina,dále chlor, brom, Jed. pripraví reakcí s...

Měřič výkonu a energie neionizujícího záření, absorbovaného ve ztrátových prostředcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251815

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šebela Arnošt

MPK: A61B 6/00

Značky: výkonu, záření, neionizujícího, energie, měřič, ztrátových, absorbovaného, prostředcích

Text:

...tvaru Ľ dt 1 dt IPP-nana- - ž .f I - 0 0Řešením této rovnice je exponenciální funkce, která popisuje časový průběh nárastu teploty ozeřoveného objektu1 p t kde t je převýäoní teploty ozařovaného objektu nad počátećní teplotu to. to jest t t - t,Rt je teplotni odpor, cherakterizující odvod teple do okolí m je hmotnost ozařoveného objektu t je okamžité teplote onařoveného objektu c je mčrná teplo ozeřoveného objektu e je základ přirozených...

Zařízení pro uložení protiběžných kos u žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251814

Dátum: 13.08.1987

Autor: Cyrus Pavel

MPK: A01D 34/20

Značky: ústrojí, protibežných, uložení, zařízení, žacího

Text:

...je u něho velmi snadnä výměna kce a to pouhým odstranäním pomocnáho noeníku.vynález a jeho účinky jsou blíie vysvštleny v popise příkladů jeho provedení, podle přiloženáho výkresu, kde obr. 1 znázorňuje v ženu nárye a obr. 2 znázorňuje pdderys zařízení pro uložení protiběžrąých kos u žecího ústrójí.Zařízení .pro uložení protiběžných koe u žacího ústrojí podle vynálezu sestávé z dolního pŕidršovacího nosníku 1 a z horního přidržovacího...

Zařízení pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251813

Dátum: 13.08.1987

Autor: Trejtnar Jan

MPK: C02F 1/78

Značky: úpravu, zařízení

Text:

...a odplyňovací reakční nádrž jsou propojeny propojovací potrubím, do něho jsou zaústěny před kombinovanýn reaktorem přítokově potrubí koegulentd, přítok ohemikdlií a ddvkovaoí potrubí ozónu, a před odplyňovecí reakční nádrží ddvkovací potrubí ozőnu a přítel chemikálií a obbokovým potrubím a do injektorovýoh suěěovačů je rozvedeno tlakove cirkulační potrubí.zapojení úpravný podle vyndlezu umoiňuje kombinovanou komplexní úpravu vody. číst...

Způsob vytvoření koupací lázně na lůžku imobilního pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 251812

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kašík Bohumil

MPK: A61H 33/00, A61H 33/02

Značky: lůžku, lázně, způsob, koupací, imobilního, pacienta, vytvoření

Text:

...pri současnćm odetranlní námahy oietŕujícího personálu.Tento způsob vytvoření koupací llznl na lůlku m( takd nesporně nam vliv na pacienta, nehot z ním není sloiitč a ohtíłně menipnlovino do koupelny a po vykcupdní zpět, nedochízí tedy k prvadkým zmlnem teplot při převdlení.vynález a jeho účinky jsou hlíde Vysvetleąy v popise příkladu jeho provedení podle přilołeneho výkresu, kde ohr. I znázorňuje achenaticky v naryee umístění igelitu...

Zařízení pro regulaci otáček mikrozdroje elektrické energie s odporovou zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 251811

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dresler Jaromír, Förchtgott Karel

MPK: H02P 7/40

Značky: zařízení, regulaci, zátěží, elektrické, otáček, mikrozdroje, energie, odporovou

Text:

...elektrická energie. Čidlo 3 otáčok může být s výhodou Vytvořeno jsko snímač klitočtu, spojený na výstupní straně generátoru g eloktrickáho proudu.Proteie kmitočet elektrickeho proudu generetoru g elaktrickehn proudu je Iinłrný otáčkia jeho rotoru, lze i poaocí tóto úpravy provldàt regulaci otiček aikrozdroje elektrickd energie. Zařízení podle vynalaee pracuje neełedozni. tZatínco miki-ondrej elektricke energie pracuje v norailním pracovní...

Lineární hydraulický motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 251810

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šabatka Václav, Leiter Augustin

MPK: F04B 1/00

Značky: hydraulický, motor, lineární

Text:

...13 tak, že kanál a válcové dutiny nad levám hornín piatom A je propojen s kanálem 33, válcové dutiny nad pravým hornim pistem 5, spojovacím potrubím Ľ a kanál ggfőálcové dutiny nad pravým spodním pístem 2 je propojen s kanálem 25 válcová dutiny nad levým spodním pístem i epojovecím potru bim u.Provedení II lineárního hydraulického motoru podle obr. 2 se od provedení I odlišuje tim, že v jednotlivých tělesech 3, 1 jsou mezi horní píst A, 1,...

Ponorné míchadlo poháněné tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251809

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ditl Pavel, Hvížďala Jaromír

MPK: B01F 13/00

Značky: poháněné, médiem, tlakovým, míchadlo, ponorné

Text:

...konci s pevnou nosnou trubkou a na opačnám konci se clonou, přičemž pneumatický motor je opatřen míchecími remeny.Míchací zařízení podle vynálezu je podstatné jednoduäěí a lehčí, nez stávající míchadla, protože je docilováno rotačního pohynu přímo bez použití převodovek či variátorů a odpadá dlouhá otočná hřídel. Sníženou hrmotností je ulehčena manipulace při provádění údržby. odpadá údržba ucpávky ve víku, která je vždy z důvodu kmitání...

Zapojení napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251808

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rejlek Jan

MPK: H02M 3/06

Značky: zapojení, napájecího, zdroje

Text:

...A, jehož výstup je spojen s prvním kontrolním vstupom 2 L hredlovaoího obvodu 2, jeho ovládací vstupyä je spojsn se zpoždovecín obvodom 1 a výstup 21 je přes řídící obvod § spojen s řídicími vstu py LL, 311, 33., 3 L výstupních obvodu l, 31, 33, 33. Druhý kontrolní obvod § 32 je spojen s druhým kontrolním vstupom 23 hrsdlovacíbo obvodu i.činnost napájecího zdroje znázorněného na obrázku je následující po zapnutí napájení vysílá zpoddovací...

Zapojení impulsního stabilizátoru stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251807

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rejlek Jan

MPK: H02M 3/04

Značky: stabilizátoru, stejnosměrného, napětí, zapojení, impulsního

Text:

...kondenzátor 83. První vstup Q, komperačního obvodu g je spojen oddělovacím odporom 32 se vstupem referenčního napětí j a dále je spojen s kolektorem trenzistoru 1, jehož emitor je spojen s druhou výstupní svorkou 93 s báze je spojene přes napájecí odpor u se vstupom referenčního napětí j, přes hlokovací odpor zl s blokovacím vstupom 3 e přes vszební kondenzátor u s řídicím vstupom |. lezi kolektorem a emitorem trsnzistoru I, je zapojen...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251806

Dátum: 13.08.1987

Autor: Volák Zdeněk

MPK: F28F 1/40

Značky: výměník, tepla

Text:

...přestupu tepla v proudící tekutině ve srovnání s kanálem bez těchto vuteveb.Vzhledem k nízke hmotnosti plošné jednotu vestaveb se význemně nszvyěuje celková hmotnost výměníku tepla. Při použití těchto vestaveb v rekuperačních výměnících ks spätnému získěvění tepla jsou tyto okolnosti významné, poněvadž pozitivne ovlivňují ekonomické zhodnocení využití tepla.Různé uspořádání vláken v sítovité struktura intenzifikátorů tepla umožňuje v...

Zapojení pro potlačení napětí třetí harmonické mezi nulovým a ochranným vodičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251805

Dátum: 13.08.1987

Autor: Ledr Zdeněk

MPK: H02J 1/02

Značky: ochranným, nulovým, třetí, zapojení, potlačení, harmonické, napětí, vodičem

Text:

...časový prübäh rozdílového napětí mezi sinusovým fázovým napätím sekundárního vinutí trojíézového transíormátoru a obdélníkovým napätím výboje. Obr. 3 znázorňuje dispozici rozvodné soustavy se zapojením podle vyndlezu, kde pre nazornost jsou zakresleuy jen tři zářivky pripojené na íúzová napětí.lla obr. 1 zaznačený časový průběh se týká fdzového napětí u, eekundárního vinutí trojfňzového transíormátoru, jeho vinutí je na primdrní straně...

Zařízení k opakování pokusů o navázání příze zejména pro automatické soukací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251804

Dátum: 13.08.1987

Autori: Nepraš Petr, Havlík Jaroslav

MPK: D01H 15/00, B65H 69/00

Značky: automatické, navázání, soukací, opakování, zařízení, pokusů, zejména, příze, stroje

Text:

...páka 11 pak zapadnä koncom svého zápaákového ramene Q za robatkový zub 21 působe ním tažnáhpružirw m.Vycbylovací vačka g přitom udrluje během téměř celé jedné otáčky, kromě výchozí polohy, přes kladičku 15 její pŕitlačnou páku u, a přenoeový hI-idel § výkyvnou páku 1 v poloze aajiätující vůli mezi výkyvnou pákou 1 e vyhnutou částí u, zarážkové páky Ľ, což je potřebné pro správnou činnost neznázornöné urážky. ~Při tomto popseném déji...

Výústka vzduchové clony se sníženým efektivním ejekčním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251803

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: F24F 13/06

Značky: vzduchové, účinkem, ejekčním, efektivním, sníženým, vyústka, clony

Text:

...nnoäství vzduchu.Množství vzduchu přislvsnl v důsledku ejekčního účinku do proudu vzduchu z hlavní výdecbove etěrbiny 21 je přesně vyrovnlno mnozstvím vzduchu ze sekundirních výdechových štěr bin 23 a podruznych výuatek 23,.Do prostoru nad podružnými výústkami 2,1 proudí vzduch vstupníui ätěrbinami ü, jejichž prút-oz je stejný nebo menší, než průŕez ústí sekundárních výdechových Btěrhin 9,2. Jemného seŕízení poměru vzduchu V 2 V 3 se dosćhne...

Zařízení k vyprazdňování pytlů se sypkým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251802

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šebestů Ludvík

MPK: B65B 69/00

Značky: materiálem, pytlů, sypkým, zařízení, vyprazdňování

Text:

...1 se vstupním otvorem 2 a výstupním otvorom 1 v protilehlých ěeleeh. Před vetupním otvorem 2 je válečkovádráha j, ne níž navazuje uvnitřakříňě 1 řetězový hřebenový dopravník A, ktorý představuje dvojice řetězů s hřebyl lezi řetězy dopravníku 4 zasahuje kotoučový nd i a protlaěovací rám Q, jeho zpodní hrane sesnižuje ve směru pohybu dopravníku g.Před výstupním otvorem 1 je atláčecí zařízení prázdných pytlů sestávající z dvojice válců Q,...

Avivážní prostředek pro povrchovou úpravu polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251801

Dátum: 13.08.1987

Autori: Exnerová Karla, Šrůta František

MPK: D06M 15/273

Značky: úpravu, avivážní, vláken, polyesterových, povrchovou, prostředek

Text:

...e 18 až 22 moly etylenglykolu. přičemž uhlíkový řetězec naoyconć nsbo nenasyconá mastné kyseliny jo tvořen vždy 6 až 20 stoly uhlíka.Výhodou použití avivážního prostriedku pro povrchovou úpravu polyosterçvých vleken podle vynálaou je snadné aplikovatelnost na vlákno z vodných roztoku, ktoré se pripraví i při pokojovýoh teplotách. Výhodou je l. nízká pěnivost avivdžniho systému v provomíchVzhledem k výborná rozpustnosti avivdłního proetředku...

Způsob výroby derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251800

Dátum: 13.08.1987

Autori: Biere Helmut, Huth Andreas, Haffer Gregor, Sauer Gerhard

MPK: C07D 457/02

Značky: derivátů, výroby, ergolinu, způsob

Text:

...fázi se k odštěpeni halogenvodiku přidává polární aprotické rozpouštědlo jako dimetylformamid. Při zpúsobu podle vynálezu však i índolinu rušivé halogenace indolu vznikajíciho známým postupem nenastává.způsob podle vynálezu se účelně provádí tak, že se 2,3-dihydroergolin a báze rozpustí V apolárnim rozpouštědle, roztok se popřípądě ochladí a pomalu se přidá elektrofil. Reakče je ukončena po 10 až 100 minutách. Potom se reakčni směs vyčistí...

Způsob stabilizace hydrochloridu bakampicilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251799

Dátum: 13.08.1987

Autori: Stenhede Jan Urban, Stenmark Lars Bertil, Nyqvist Per Gustaf Haken, Kjellberg Ulf Anders

MPK: C07D 499/64, A61K 31/43

Značky: způsob, stabilizace, bakampicilinu, hydrochloridu

Text:

...že se vyskytuje ve dvou Hiastereomerních formách,a sice jako 5-epimer a jako R-epimer. Při průmyslových postupech výroby, které jsou až dosud známé, jsou V konečném produktu přítomny ve směsi obě tyto formy. Uvedený S-epimer tvoří trigonální krystaly, zatímco R-epimer se vyskytuje pouze V amorfní formě.Hydrochlorid bakampicilinu se v průmyslovém měřítku čistí vysrážením z vodného roztoku této sloučeniny přídavkem butylacetátu a chloridu...

Způsob výroby farmaceuticky vhodných kovových komplexů bis-indolové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251798

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pap Zsófia, Burger Kálmán, Takácsi Nagy, Szepesi Gábor, Gazdag Mária

MPK: C07D 519/04

Značky: farmaceutický, bis-indolové, způsob, kovových, výroby, sloučeniny, komplexu, vhodných

Text:

...vzorky skladovány pri 5 °C.Mezitím byla dána na trh jednoampulová vinkristinová směs, u níž se ručí za stálost po dobu jednoho roku při skladovací teplotě 5 °C.Očelem tohoto vynálezu je získat přípravky dimerních indolových sloučenin, které by neměly nedostatky dosud známých obdobných přípravků, tj. získat přípravky, které jsou stálepo dlouhou dobu i při skladování při teplotě místnosti.Bylo zjištěno. že bis-indolově sloučeniny a jejich...

Způsob přípravy derivátů (6R, 7R)-[(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(oxyimino)acetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251797

Dátum: 13.08.1987

Autori: Yamada Yoshihisa, Yamato Eisaku, Oine Toyonari, Nakao Akio

MPK: A61K 31/545, C07D 501/46

Značky: derivátů, 7r)-[(z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(oxyimino)acetamido]-3-cefem-4, přípravy, způsob, kyseliny, karboxylové

Text:

...(například směsný anhydrid sloučeniny obecného vzorce II s alkylakrbonátem), reaktivní estery (například p-nitrofenylester, 2,4-dínitrofenylester,sukcinimidester, ftalimidester, benzotriazolester, 2-pyrrolidon-1-yl-este), azidy kyselín a amidy kyselín (například imidazolamid, 4-substituovaný imidazolamid, triazolamid).Jako rozpouštědla se hodí dioxan, tetrahydrofuran, acetonitril, chloroform, metylenchlorid, dimetylformamid,...

Pružná hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251796

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lunke Manfred, Walter Jürgen, Falz Ulrich

MPK: F16D 3/74

Značky: spojka, pružná, hřídelová

Text:

...g a jsou s rovnoběžnými vzájemnými odstupy rozloženy po celém obvodu. Na vnitřní roztečné kružnici jsou v připevñovací příru bě § a napínacím prstenci 2 vytvořeny další lícující průchozí otvory, ve kterých jsouuložena o sobě známá napínací pouzdra ll, která společně s napínacími čepy lg slouží k přenosu otočného momentu mezi připevňovací přírubou § a napínacím prstencem g.V unášecím prstenci É jsou na vnitřní roztečné kružnici vytvořeny...

Způsob přípravy derivátů 5H-2,3-benzodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251795

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hámori Tamás, Zólyomi Gábor, Botka Péter, Andrási Ferenc, Körösi Jenö, Lang Zsuzsanna, Elekes István, Láng Tibor, Berszenyi Pál, Goldschmidt Katalin

MPK: C07D 243/02

Značky: způsob, 5h-2,3-benzodiazepinu, derivátů, přípravy

Text:

...používá palladia na spodiu, platiny nebo Raneyova niklu. Redukce se může provádět při teplotě v rozmezí od teploty místnosti do teploty varu rozpouštědla. Reakční směs se zpracovává obvyklými způsoby. VRedukci hydrazinhydrátem se dává přednost zejména v případě sloučenin obsahujících chlorové substituenty Chem. Rev. §§, 51 (1965 Ú .Kromě shora uvedenými metodami se mohou nitrosloučeniny obecného vzorce II redukovat jakýmkoliv známým...

Kapalina pro sdílení tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251794

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kálmán Tibor, Kardos Péter, Kerti József, Varnai István

MPK: C09K 5/00

Značky: tepla, sdílení, kapalina

Text:

...a vody.Předmětem vynálezu je tudíž kapalina pro sdílení tepla sestávající z vody, močoviny a dusičnanu amonného a popřípadě z glykolu jakožto z hlavních složek, přičemž hmotnostní poměr močoviny a dusičnanu amonného je l 1,50 až 12,00, s výhodou 11,75. Roztok může dále obsahovat pufr k nastavení hodnoty pH na 8.0 až 8,5 a inhibitpr koroze k předcházení koroze kovových součástí.vynález je založen na teoretických poznatcích, že -NH 2 skupiny...

Způsob zlepšení účinnosti stříbrných katalyzátorů na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 251793

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rebsdat Siegfried, Kaulich Herbert, Mayer Sigmund, Alfranseder Josef, Schaffelhofer Iwo

MPK: B01J 37/02, B01J 23/96, B01J 23/66...

Značky: způsob, stříbrných, katalyzátoru, účinnosti, zlepšení, nosiči

Text:

...a ve shora uvedených publikacích se jako takové podrobně popisují.V impregnačním roztoku se může koncentrace sloučeniny cesia měnit v širokém rozmezí. Rozhodující je pouze ta skutečnost, aby s impregnaci podle vynálezu vysráželo na upravovaný stříbrný katalyzátor na nosiči shora uvedené množství cesia, tj. 1 až 1 000 mg, výhodné 50 až 500 mg cesia na 1 kg katalyzátoru. Výhodné impregnační roztoky seatávajic) z 0,005 až 0,2 3 hmotnostního...

Způsob přípravy sloučenin s N-demethylmorfinanovým skeletem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251792

Dátum: 13.08.1987

Autori: Nagy Julianna, Fábián Ilona, Timár Tibor, Hosztafi Sándor

MPK: C07D 489/02

Značky: sloučenin, přípravy, způsob, skeletem, n-demethylmorfinanovým

Text:

...uřethan popsaný vliteratuře, N-ethoxykarbonyl-N-demety 1 di 4 hydrokodeinon /G. Horváth, P. Kerekes, Gy. Gaál, R. Bognár Acta Chim. Acad. Sci. Hug.Bezvodý uhličitan sodný katalyzuje vytváření N-chlorkarbonylového derivátu, přičemž použití bezvodého uhličitanu sodného je také vhodné pro vázání stop kyseliny. Pak se N-chlorkarbonylový derivát zahřívá s vodou a může se hydrolyzovat na N-demetyldihydrokodeinonchlorhydrát.Hydroxyskupiny...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251791

Dátum: 13.08.1987

Autori: James Claude, Farge Daniel, Fabre Jean-louis, Lavé Daniel

MPK: A61K 31/425, A61K 31/42, A61K 31/44...

Značky: derivátů, nových, výroby, kondenzovaných, způsob, pyrrolu

Text:

...v orqanickém rozpouštědle, například alkoholu, ketonu, etheru nebo chlorovaném rozpouštědle. vzniklé sůl se vysráží po případném zahuštění roztoku a oddéli le filtrací nebo dekantací.Nové aloučeniny obecného vzorce I a jejich soli mají zajímavé farmakologické vlastnosti,takže je možno je užít k předcházení a k léčbě thrombotických onemocnění. Tyto látky jaou účinné u myší v dakách nižších než 100 mg/kg při peroralním podání při testu...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251790

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fabre Jean-louis, James Claude, Farge Daniel, Lavé Daniel

MPK: A61K 31/425, A61K 31/44, A61K 31/42...

Značky: derivátů, kondenzovaných, způsob, nových, pyrrolu, výroby

Text:

...že RO znamená alkylový zbytek a/nebo A znamená pyrrolidinový kruh, substítuovaný hydroxyskupínou, provádí se hydrolýza jakýmkoliv známým způsobem pro transformaci esteru na kyselinu a/nebo na alkohol bez ovlivnění zbytku molekuly, zejména zahřátím v alkalickém prostředí ve vodě nebo ve směsi alkoholu a vody. například ve směsi vody a etanolu na teplotuSloučeniny obecného vzorce VI je možno získat použitím nebo přizpůsobením metod, popsanýcñ...

Způsob výroby 2,2-dichlor-6,6-diethylmethylen-bis-anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251789

Dátum: 13.08.1987

Autori: Althaus Hans, Voelker Theodor

MPK: C07C 87/52, C07C 87/60

Značky: výroby, 2,2-dichlor-6,6-diethylmethylen-bis-anilinu, způsob

Text:

...a také dibutylcíndilaurát /DBTC/ nebo jejich směsi a dále přísady,jako jsou například změkčovadla, nadouvadla, prostředky proti hoření.Prodlužovače řetězce nebo vytvrzovací prostředky se přidávají účelně v množství 0,4 až 0,6 molů, s výhodou V množství 0,5 molu na mol NCO-skupín, to znamená V ekvivalentních mnołstvich, do reakčniho systému s předpolymery popřípadě částečně spolu s polyoly.Reakce se může provádět běžným způsobem pro...

Zkapalňovací a stabilizační přísada a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251788

Dátum: 13.08.1987

Autori: Piccinini Carlo, Platone Edoardo, Prevedello Aldo

MPK: C10J 3/46, C08K 11/00

Značky: stabilizační, způsob, výroby, její, zkapalňovací, prísada

Text:

...může nalít do roztoku oxidu sírového v jednom nebo více z uvedených rozpouštědel, přičemž je třeba dbát na to, aby v případě,že se dehet zavádíve formě roztoku, byla rozpouštědla kombinovatelná a aby ani při velmipomalém přilívání nedošlo k prudké reakci.Pro lepší ilustraci vynálezu bude nyní uvedeno několik příkladů. vynález však těmito příklady, ani na tyto příklady, není žádným způsobem limitován.Dehet použitý ve všech testech...