Archív za 1987 rok

Strana 163

Dekódovací matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251867

Dátum: 13.08.1987

Autor: Seka Jan

MPK: H04N 7/13

Značky: matice, dekódovací

Text:

...3 je spojen s prvním vývodem prvního pnoměnného kondenzátoru C 1 a ten je spojen s druhým vývodem druhéhło pro-měnunélío odporu R 2. První vývod druheho proměnnéhno odporu R 2 je spojen s prvním neinvertujícím výstupom 1 třetího zesilovače Z 3. Vstup třetího zesilovače Z 3 je spojen se zdrojem rozdílového signálu 13,14. Druhý invertující výstup 2 třetího zesilovače Z 3 je spojen s prvním vývodem pátého pzuoměnnéhoo odporu R 5 a druhý vývod...

Korekční barva, zejména pro opravu strojopisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251866

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Jaromír, Klika Ludvík

MPK: C09D 5/48

Značky: opravu, zejména, barva, korekční, strojopisů

Text:

...Mn 45 eaž 60 tisíc 18 kopolymer etylénlvinylacetát 15 2 nwonylfenol 1,2 1 aditivum proti usazování 0,3 0,2 0,3 0,3 nános suchý na dotek s 15 ~ 20 25-30 15-20 15-20 popísovatelnost s od 30 od 45 od 25 od 30Barva podle příkladu 2 byla tmelovitá,vľuodmější k nanášení stěrkou, která je schopna zaplnit vyseknutý papír. Kromerčnívzlorek komerční barvy na bázi chlorkiaučuku zasychal na -dvostek 25-35 s.1. Kaore-kčrní barva, zejména puro- opravu...

Zařízení na regulaci doby tuhnutí voskových modelů pro přesné lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 251865

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zahrádka František, Bártů Stanislav

MPK: B22C 9/04, B22C 7/02

Značky: přesné, modelů, regulaci, tuhnutí, lití, zařízení, voskových

Text:

...vynálezu je zařízení na regulaci doby Íllhllllllĺ voskových Inlodelů, kude ňoumy jsou roplatřeny vyjímatellnlou otevílrací kladkou, přičemž plod Otevírací lištou automatického otevírání je uspořádán dvojčin v 4ný tlakový válec s otevírací pístnici, spojený s ovládacím ventilem.Příklazd provedení podle vynälezu je zobrazen na obr. 1 a lo-br. 2, kde lobr. 1 představuje Inárysný schematický pohled na zařízení podle vyoálezu a obr. 2 je...

Elektropohon hydraulického zvedacího čela nákladního automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251864

Dátum: 13.08.1987

Autor: Harok Milan

MPK: B60K 1/00

Značky: zvedacího, elektropohon, automobilů, čela, hydraulického, nákladního

Text:

...slouží jen pro zvedání plošiny a k přizvedlnutí čela k »otdjišťování aretačního táhla- při spouštění plošiny.Na obrázku 1 je znázorněn příklad poovedení a zapojení hydraulické části a na obr. 2 je znázornětno schéma elektrického zapojení ovládací části hydrauliky.Elektromotor 1 upravený ze startéru náklaudnníhoa vozu je pevně sponjen přes čepo 4vou spojku 2 se zubovým čerpadlem 3, ktere je spojene sacím potrubím 4 s olejovou nádrží 5 a...

Magnetometrický detektor, zvláště pro dopravní účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 251863

Dátum: 13.08.1987

Autori: Smolík Václav, Čech Zdenko, Spitz Martin

MPK: G08G 1/01

Značky: účely, magnetometrický, detektor, dopravní, zvláště

Text:

...diferencíální indukčnní sondy tak, že měníme postupně kmitočet a potom amplitudu budicího napětí a hledáme největší amplitudtł druhého harmonického kmjüočtu při odpojených zpětnovazebních členech a při magnetickém poli, které nezpůsobí přesycení jadra sinímacíhno prvku. Rozladění snímacího prvku vlivem změny velikosti napájecíhn) napětí zesilovače jeordstraněno závislostí kmitločtu generätsoíru na napájecím napětíHlavrními výhodnmi...

Zapojení pro teplotní kompenzaci pH metru a měření teploty jedním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251862

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hořánek Ivan, Podolák Miroslav, Žežulka Aleš, Poláček Bohdan

MPK: G01D 21/00

Značky: měření, čidlem, teploty, jedním, metru, teplotní, zapojení, kompenzaci

Text:

...Platinová teplotní čidlo 1.1, »o »odporu 100 ohmů při 000, je zapojenn prostřednictvím prvních kontaktů 2.1 a 2.2 .a běžců 2.3 a 2 t 4 přepínače 2 v jedné větvi inüstku 1, tvořenéłio prvním »oudzp-orem1.2 teplotně stabilní odpor 100 vohmů a dvěma odpory 1.3 a 1.4 5000 ohmů), paralelně k udiodě 1.5, zapojené v propustném Směru, vzhledem k .napájení můstku 1 zornjem 9 o napětí con 8 V. K bodu 1.6, mezi nadporem 1.4 a platiinovým...

Způsob výroby psacích vláknových hrotů z polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251861

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bartušek Tomáš, Vaníček Jiří, Sloboda Jozef

MPK: B43K 8/00, B43K 8/02

Značky: vláken, způsob, polyesterových, hrotu, psacích, vláknových, výroby

Text:

...2,0 X 30,0 milimetrů sestava z mechanicky opracotvaného svazku zkadeřeiných polyesterových vláken, imptregnioąvaných polyuretaniovou pryskyřiwcí. edničlná jemnost vláken je 0,464 tex, a při zatížení 0,5 m N/tex vykazují uneimpregnovainá vlákna při tepllotě 200 C stupeň zknadeření 19,5 °/o měřeno podle ČSN 80 02 02.Před sdružením do svazku je polyesterové vláknio tvaríováiíio na stnoji pro simulentní dloužení a tvarování a to při...

Způsob odstraňování vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251860

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kalábová Květa

MPK: C23G 5/032

Značky: způsob, odstraňování, vinutí

Text:

...se zlepšuje liyglena práce a »odpadá mároiíná likvidace rozpouštěcí lázně, kterou lze vypmmuštět do kanalizace.Při zpüsobu o-dstranovální vinutí podle vynálezu se stator ponloří .to nádrže s rozpouštěcí lázni, která je tvořena kresolemCH 3 C 6 H 4 ÚH, popřĺpadě směsi kresolu se sapooátem, která je běžně dostupná V obchodní síti. Plůtě se nozpouštěcí lázeň zahřeje a její teplota se po dobu 0,5 až 10 hodin udržuje Ira teplote pohybujícĺ se v...

Etalon hydrostatické nivelace

Načítavanie...

Číslo patentu: 251859

Dátum: 13.08.1987

Autor: Řebík Vladimír

MPK: G01C 5/04

Značky: nivelace, etalón, hydrostatické

Text:

...nlvelace napojený nia měřicí üstřednu 17 využívá svislé vzdáleznlosti 9 mezi elektrodami 3 a 6, která je metrologickými metodami přesně změřena,ke stanovení dàmou reterenčnich bodů chanakterísttik všech elektrických čidel polohy systému hydnostatickě wnivelace. Přennosem r-olzdílu hladín 9 z etal-onnového čidla se působí .na zvolené vstupy měřicí ústředny tak,že V okamžiku dlovtyku hladiny s delší elektrodlou 3 zazname-ná měřicí systém...

Kryt podstolní pily kombinovaný s odstraňovačem odřezků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251858

Dátum: 13.08.1987

Autor: Nechanický Jaroš

MPK: B27G 19/00

Značky: odstraňovačem, podstolní, kombinovaný, odřezků

Text:

...válec vychylujezvedlacíoh tyčí, přičemž při této ploslední operací současně se shrnují odřezky po celé délce řezu na sklopnou část stozlu. Príklad provedení krytu podstsol-ní okružni pily plnořezání veľkoplošných materiálů je zoíbíwazen na výkresu, kde na obr. 1 »a 2 je schemeticky nakreslen nárys a bokloryspodstolní okaružní pily. Na obr. 3 je znázorněrua poloha krytu 4 v horní úvroti zvedacíc-h tyčí 6. Na obr. 4 je z~názorrněíro...

Způsob likvidace plynového kondensátu ze surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251857

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10K 1/04

Značky: způsob, kondensátu, plynů, likvidace, plynového, surového

Text:

...28 surovéhąo plynu je vyvedeno potrubí 30 chladící vody, potrubí 31 sumvého plynu a potrubí 32 plynového kondenzátu, které ústí do pootrułbí 21 pllynocvého klondelnzátu z kotle 19. Pot-rubí 31 surového plynu z chtladiče 28 ústí pro konečné dlochlwazení do chladiče 33 surového plynu, do kterého je přivedeno potrubí 34 chladící vlodxy a. ze kterého vyúsťuje potrubí 35 zchluazeného surového plynu, potrubí 29 chladicí mody a potrubí 36...

Požárně odolný nosný prvek uzavřeného dutého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251856

Dátum: 13.08.1987

Autori: Karpaš Jan, Zoufal Roman

MPK: E04B 1/94

Značky: dutého, požárně, uzavřeného, prvek, nosný, průřezu, odolný

Text:

...prvku je, aby byl umožněn odvod přetlalcových vodních par, které vznikají při požáru oąhřevem betonového jadra v dutině. Za tím ůčelem je třeba v plášti prvku vytvořit systém otvlorů, kterými mohou přebytečné vodní páry dífundiovat. Přitom tyto otvory mohou být prekryté z vnější strany povrchovou vrstvou, pokud tato nevytvoři při požáru parotěslnou zábranu. Na druhé straně však nemohou být tyto otvory vvužívány ako prostupy technologických...

Žáruvzdorná keramická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 251855

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fiala Miloš, Kraus Michael, Haase Pavel, Veltruský Vladimír

MPK: C04B 35/14

Značky: keramická, žáruvzdorná, hmota

Text:

...aínonný, dusičrrain amooný a chlorid amonny.Výhodou hmovty podle vynálezu je zejména její vysoká chemická Čistota. Hmotu lze aplikovat za tepla i za studena, při poměrně krátké době tuhnutí. Tvanovky vytvářené litím za vibirace do ñocrem dosahují manipulační pevnost 6 MPa již po 2 hodinách,která postupem času dále narůstä. Další výhodou je znožnost vyrábět kloznplikrovianéSměs určená k výstavbě pece obsahuje 70 0/0 hmot. taveoého křemene v...

Zařízení k signalizaci provozních stavů elektronických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251854

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zeis Josef

MPK: G08B 5/36

Značky: stavu, elektronických, signalizaci, přístrojů, zařízení, provozních

Text:

...V signalizačním obvodu, napájeněm obvodem elektronického přístroje, přičemž do signalizačního obvodu jsou mezi tvranzistor a svítivou di-odu vřazeny přepínací kontakty obvodu elektronického přístroje. Zíařízeiíí využívá vratného prürazu traozistolru, což se projeví ve stavu signalizace svítivou diodou. Ta kmitá V případě, že elektronický přístroj je připraven k činnosti, má stálý jas, jestliže elektronický přístroj proveďl úkonu a...

Způsob čištění stok, jímek a žumpovních překopů v dole odsáváním zvodnělých usazenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251853

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vatolík Karel, Pařenica Jaroslav

MPK: E21F 17/00

Značky: odsáváním, způsob, usazenin, překopů, stok, čištění, žumpovních, jímek, zvodnelých

Text:

...U 0111,že se zvudnělá usazeiíína v místě výskytu nasaaje do potrubí a přetlakem (lopraví Ido nádoby, nebo vzájemné pr-opiojených nádob,kde se filtrací zbaví přebytečne vody a sedimentuje, načež se diopraví stejně jako běžná vytěžoná rubanisnn v dopravní nádobě na povrch drolu nebo je Vykbo-pelna docentrálního zádobníku vertikálního svkípovéiho těžníhb zařízení.Výhodou způsobu čištění stíok, jímek a žuimpowních překiopů odsáváním zvodnělých...

Spojka dvou kruhových trubek v poloze T

Načítavanie...

Číslo patentu: 251852

Dátum: 13.08.1987

Autori: Štěpánek Bohuslav, Šulc Jindřich, Doležal Jiří

MPK: E04G 7/22

Značky: trubek, kruhových, spojka, poloze

Text:

...prortilů podle vynälezu, zobrazené na obr. 1 v polorozvinutém tvaru v nárysu, na obr. 2 V řezu rovinou A-A z obrazu 1 a »na iOIbT. 3 v půdorysu. Iloto rozebíratelné spojení je na obr. 4 zobrrazeno ve tvaru hotové spojky v půdorysu a nia obr. 5 v nárysu.Úchytiná spojkia 1 (obr. 1, 2 má ohebnou střední plochou část 2, která přechází naobě stinainy do úchytné ploché části 3 a ještě dále směrem ke krajům do koncové příčně vypuklé části 4,...

Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 251851

Dátum: 13.08.1987

Autor: Benc František

MPK: F16K 24/00

Značky: automatický, zavzdušňovací, ventil, odvzdušňovací

Text:

...krytem E se získá vložením matice 7 s peroviou vložkou. Ve Spodní části válcowéih-o tělesa 1 je přivařena matice 8 rohovým zsvarem, »do níž je zrašrvoubovänspeciálně provrtaný šroub 9 jehož částečným poovtvočením při poovtozu lze provádět kontrolu uodVZduŠněnI.Válcový plovák 1 U se provede ze silnostěniné ocelové trubky přesné. Výška válcového plováku 1 D se nouvná polovině výšky váloového tělesa 1. Horní část plouváku je ukončenia. slepou...

Způsob odstraňování organických polymerů dispergovaných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251850

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ottová Miloslava, Engelthaler Zdeněk, Kačín Jan, Duchek Petr

MPK: C02F 1/26

Značky: organických, dispergovaných, vodě, způsob, polymerů, odstraňování

Text:

...hodnotě 23 000 mg 02/1.1 l odpadní vody podle příkladl I byl emíchán e 50 ml vodná suepenme přírodního bentonitu ve věpenato-hořečnstím cyklu obsshujícím 200 g beatonitu v I Mtru a samíchání zahřát na teplotu 40 °C. Po aplikaci hentonítu nedočlo k vyčeření odpadní vody a byla u ní zjištěna chemická spotřeba kyslíka 6 750 mg 02/1.1 1 odpadní vody podle příklądu I byl níchćn a 50 m 1 vodné susponze hentonitu mechanicko-chemicky aktivovanćho...

Způsob tepelného zpracování antikorozních austenických pásů pokovených nebo plátovaných mědí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251849

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vilhelmová Emílie, Machek Václav

MPK: C21D 1/74

Značky: zpracování, antikorozních, tepelného, pokovených, pásu, austenických, plátovaných, způsob, mědi

Text:

...pás z narenavějící oceli nebyl po vyžíhání dostatečně plastícký.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob tepelného zpracování antikorozních austenitickýoh páeů pokovených nebo plátovaných mědí, určených zejména pro zpracování v elektrotechníckćm průmyslu na součástí, např. baterie, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se pásy za dobu 5 až 20 s ohŕejí na žíhací teplotu 930 až 1 050 °C, žíhají se na této teplotě po dobu 3 až 30 s...

Řetězový pohon odpruženého záběrového kola terenního motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251848

Dátum: 13.08.1987

Autor: Krňávek František

MPK: B62M 9/16

Značky: pohon, řetězový, odpruženého, záberového, terenního, motocyklů

Text:

...čepu 2. o poloměru rovněm vzdálenosti tu a routečué kružnice rozety 2.kde r, je poloměr roztečná kružnice rozety 2,.L je poloměr kyvné vidlice J, E je valivý poloměr záběrovóho kolax je úhel sklonu kyvnó vidlice ,L v poloze statického propruženix je úhel sklonu kyvnć vidlice L v poloze na konci pruucího zdvihus je záporrąý úhel naklopeni motocyklu při skceleraci, sevřený mezi spojnici čem g a osy zábärovdho kola při poloze 3 statickáho...

Potahované tablety s obsahem 2,5 mg nebo 5,0 mg trinitrátu glycerolu a jeho řízeným uvolňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251847

Dátum: 13.08.1987

Autori: Koblas Karel, Lukáč Juraj, Rak Ján, Schauer Antonín

MPK: A61K 9/24, A61K 9/22

Značky: tablety, potahované, obsahem, uvoľňovaním, řízeným, trinitrátu, glycerolů

Text:

...m ethylceluloay, ktoré obsahuje ne méně než 44 93 a ne více než 51 95 ethonzyskupin počítáno na vysueenou bázi vs vzájemnán hmotnoetním poměru 27 až 33 35 v množství 1,7 až 2,3 S 6 hmotnostní vztaženo na hmotnost záklaůního výlisku.Při sledování možných technologických obměn popesného postupu bylo s překvapením zjištěno, že větší odcľwlky od uvedených hodnot mají s nňsledek podstatné zhoršení lineárního průběhu uvolňování účinné látky a...

Nepěnivá kapalina na bázi 1,2-ethandiolu nebo 1,2-propandiolu a vody k přenosu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251846

Dátum: 13.08.1987

Autori: Matějka Jindřich, Holub Luděk, Hofmanová Helena

MPK: C09K 5/00

Značky: přenosu, nepěnivá, bázi, kapalina, 1,2-ethandiolu, tepla, 1,2-propandiolu

Text:

...podmínek v různých klinetických oblastech ceně, protože i vode použitá ke zŕedení koncentrćtu a k doplňování rozto~ ku ná odliinou agresivitu i stupeň tvrdosti.životnost glykolových nenrnnoucích kapalin v cbladicích ayetćnech automobilů je i tak omezováne s gerantována výrobci na dobu nejvýše dvou roků. V současné době se při konetruk~ ci notorů stále více používá lehkých kovů a jejich slitin v kombinaci s konvenčníni łeleznýni a...

Zařízení pro napájení hodpodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 251845

Dátum: 13.08.1987

Autori: Burjak Jurij, Diblík Tomáš, Umynov Ravil, Jelínek Tomáš, Kašpar František, Artjušin Anatolij, Ljukjaněnkov Ivan

MPK: A01K 7/00

Značky: napájení, zařízení, zvířat, hodpodářských

Text:

...přesně na nivelizující rovinu určenou hladinou vady v miskách, ale je možná je instalovat do přibližně stejné výšky. Dále vynález umožňuje při provosu výšku hladiny vody v jednotlivých miskách nastavit individuálná podle potřeby.Na přilozenćm výkrese je vyobrazen příklad zařízení pro napájení hospodářských zvířat podle vynálezu, kde je podálný řez všemi částmi zařízení uspořádanými za sebou.Zásobní nádržka ,L s miskou 2 jsou propojeny...

Způsob dočištění odpadních vod intenzifikací procesu biologické flotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 251844

Dátum: 13.08.1987

Autori: Havlín Vladimír, Maixner Jiří, Čižinská Simona, Barta Jiří, Slavíček František

MPK: C02F 11/14, C02F 3/12

Značky: flotace, odpadních, intenzifikaci, způsob, dočištění, procesu, biologické

Text:

...flotsčním činidlem, t.j. dusičnenem vápenatýn, popř. využít vápenatých iontů pŕítomných v odpadní vodě.Na odstranění anorgenickáho fosrátu z odpadnícb vod má zároveň vliv poměr zdroje organickáho uhlíku a dusíku k toeforu. Při limitu dúsíkem dochází rovněž k akumulaci fosforečnsnd. Nedostetek zdroje makronutrientů lze řešit přídevkem kalove vody. Akumulovany fosforečnan může sloužit i jako zdroj fosforu pro růet buněk při nedostatku...

Jednolícní osnovní pletenina s vyztuženým plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251843

Dátum: 13.08.1987

Autori: Skřepek Jan, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/00

Značky: jednolícní, vyztuženým, plastickým, osnovní, efektem, barevným, pletenina

Text:

...rezy pleteninou, vedená rádkem oEek a tvarovanými zebry.Na obr. ttae znúsornlna dednelicni oanovní pletenine v podelném rezu, ktorý je vedou základní vazbou, u které vyetupují uzavŕené amyčky 1,. Timito aąyćkami J, Je provlečen Jak první niĺový útvar j, tak i druhy niłový útvar g tím způeobe, že první niĺový útvar 2 prochází všemi obloučky uzavřených smyček .L, zatímco druhy niřový útvar à střídavě nad a pod stenami uzavŕerąých smyček L,...

Výkyvný kulový píst s hradítky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251842

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hranáč Karel

MPK: F16J 1/00

Značky: výkyvný, píst, kulový, hradítky

Text:

...prostorech s valivým čslním pohonom po sklononl utěsňovanő rovina, jak z nskloněných rovin pohonných rotorů, tak z rozpínováho účinku tlakových pracovních prostoru na tyto naklonäné rotující roviny s vysokou utšsněnoetí, malou trocí plochou s možností využití vysokých otäček bez potreby vätäího hmotného vyvážení, což umoiňuje použití siräího rozsahu konstrukčních materiálů v dgsledku nerotujícího tělesa piatu.Na pripojených výkresoch...

Vyjímací jednotka výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251841

Dátum: 13.08.1987

Autor: Klauz Jiří

MPK: B65H 5/02

Značky: jednotka, vyjímací, výkovků

Text:

...neněení püdoryená plochy otočit vyaíneě do vertikální polohy. Vynúles àe nndaorněn na příloěeněn výkrese, který tvoří echeíss vyáínecí jednotky výkovkd.Zařízení eeetáví s doprevníku L, vydíneěe a a výeuvneho obreceče 1. Bin doprevníku ,L Je opetren podvozku e mi dva řetězy z s primetícldmí 1 mm j. Ks konci. doprovníku J, je upevněn skluz 4. Vyjínač B, je otočné uloäen vo stozlínáoh .15, otočným tepu e podepcřen podpěrnou stodinou m.V otočnćn...

Odtahový trakt spalin hutnické tandemové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 251840

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hromek František, Frank Otakar, Sládeček Jaroslav, Šotola František

MPK: C21C 5/04

Značky: odtahový, hutnické, trakt, tandemové, spalin

Text:

...mokrých kold a snočndho mnolství vody.čiltění odtohových traktu, ktorá musí byt prováděno někdy í y průběhu kampani poco,lo čosově o fyzicky nočné náročná. Touto mokrý způsob čištění ppolin vyhdujo volká množství vody. do onorgstioky vslní náročný n Vyžadujo invostičnö náročná vodní o kolové hospodářství. zpracování těchto kolo noní dosud vyřolono o koly Jsou proto doponovány v kolových ryhnících, ktoré so budují vysokými pořizovacími...

Zařízení pro přesun víka hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251839

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hromek František, Kopec Svatopluk, Kuchař Antonín

MPK: C21C 1/06

Značky: železa, přesun, nádoby, víka, hrdla, zejména, pojízdného, surového, zařízení, mísiče

Text:

...nedochází při nedkrytí hrdla nádoby víkem, kdy nalávací otvor ve víku je umíetěn pod plnioím otvorom nádoby. k polití tohoto hrdla, čímž na jeho horní ploäe nevznikají nárůsty elitkú, ktoré tímto není nutno pracně odanreňovat, zakrytí hrdla je dokonalé e tím ee podstatmä snižuje únik teple z nádoby, přičeml horní plocha víka je chráněna žárobetonem.Další jeho výhodou je, ie odkrytí i zakrytí hrdla víka nádoby ee provádí při plne i prázdne...

Zařízení k zakrytí hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251838

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hromek František, Kuchař Antonín, Kopec Svatopluk

MPK: C21C 1/06

Značky: pojízdného, zakrytí, mísiče, železa, zařízení, nádoby, surového, zejména, hrdla

Text:

...zakrytí hrdla je dokonalé a tím ee podstatne sniiuje únik tepla z nádoby, přičemž horní plocha víka je chraněna žárobetonem.Další jeho výhodou je, že odkrytí i zakrytí hrdla nádoby víkem se provádí pouze jeho posunem ve vodorovnám aměru a to při plnú i prázdné nádobä, čímž není nutné víko nadzvedávat dalším samostatným ovlddacím ústrojím, Konstrukční řešení je jednodušäí sa zvýäanou apolehlivostí, tím se snižují výrobní náklady i. náklady na...

Zapojení obvodu pro bezporuchový chod měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251837

Dátum: 13.08.1987

Autori: Abrahamčík Richard, Babovák Václav

MPK: H02H 7/10

Značky: zapojení, měničů, obvodů, bezporuchový

Text:

...využít automatického vypínání nebo zapíndní ovládací cívky například spínsči poru 3 251837cbovýob stsvú vhodné zaŕaurwni do obvodu ovládací cíviw. Rychlost vypínání je však o něko~ lík řádu nuěí, ne při použití elektronického spínače. Pro vypnutí napájení koncových stupäú z lze Jednoduše vyuiít například pomocné kontakty stykeče obvodu 1.la obr. 3 je schéma zapojení s elektronickým ovládacíní obvody a spínsčem. Z napájecího zdroje A napětí...

Zapojení obvodu pro zlepšení účiníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251836

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jermář Stanislav

MPK: G05F 1/44

Značky: zapojení, účiníku, zlepšení, obvodů

Text:

...pro třífúzový motor. Na jedno vinutí 2 je zapojen proudový transformátor a z tromi rídicími výstupy LL, za, 2. Tyto výstupy jsou zaPOJGW na řídicí obvody 34 21, 16, jednotlivých fásových vinutí 2 motoru. Na výstupy řídicíoh obvoe.dd u, 35 25, jsou spojený polovodičová spínače 1,.Řídicí obvod 39, podle zatíäení motoru mění úhel zapnutí polovodičováho spínače L. Důsledkem táto činnosti je 1 m odlehčení motoru pokles napajecího nspští...

Zařízení pro usměrňování proudu materiálu posečeného rotačním žacím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251835

Dátum: 13.08.1987

Autori: Valouch Lubomír, Svoboda Karel, Souček Zdeněk, Dvořák Jiří, Vondrák Jiří

MPK: A01D 34/66

Značky: žacím, rotačním, proudu, posečeného, zařízení, strojem, usměrňování, materiálů

Text:

...řemend 5, na bnanou remeníci 1, nmníl nevazuje kraäní převodovi akríň § upraventžnapř. v dutém svisláa krajním noaníku z, na krajií převodovou ektíň § pak navaluje saíněnl apodní hnací skríň 3.I kraji je upraven nízká rotační buben iací 2, který je válcový nebo komolý kulelový,nahoru ee auiující, opatřený nahoru se roaiiŕujícím koaolýa kuielovýa kloboukem m. Soundní vyeold rotační iací buben .LL, t.j. drułú od kraje, je vytvořen jaxo...

Způsob zjišťování podílu desoxidačního činidla na znečištění oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 251834

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mayer Jiří, Hons Jaromír, Mrázek Libor

MPK: C21C 7/00

Značky: způsob, desoxidačního, oceli, podílu, činidla, znečištění, zjišťování

Text:

...granulí. Je žádoucí, aby předslitina hliním - skandium byla vyrobene ze spektrâlně čistých prvků.Takto radioaktivně značené desoxidační činidlo se použije při deeoxidaci oceli v pdnvi nebo jako přísada do kokily či krystallzátoru a současně jako etalon pro radiometrické měření. Ooebrená vzorky oceli při odlévání nebo válcování se podrobí měření celkové aktivity vyjádřené v Bq.g 1 a z poměru aktivity vzorku a etalonu se vypočte hmotnost...

Zařízení pro indukční ohřev částí, zejména konců tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251833

Dátum: 13.08.1987

Autori: Seidl Ladislav, Kordina Jan

MPK: H05B 6/60

Značky: částí, zařízení, ohrev, konců, indukční, zejména, tyčí

Text:

...cívky opatřeny řadou odboček.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že výměna tyčí v ohřívacích cívkách probíhá postupně, takže zvýšení zatíčení napájecího zdroje při ohřevu je malá. Ve větiině ohřívacích cívek je totiž v průměru zasunuta tyč ohřívanou částí, která je již nenagnetická a neovlivňuje podstatné výkon. Tyče jsou od sebe při ohřevu odděleny a ohřívá se vždy pouze správný konec každá tyče.Řada odboček ohŕívací cívky umožňuje s výhodou...

Kombinovaný uzavírací člen hořáku výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251832

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kotek Vladimír

MPK: H01J 61/34

Značky: kombinovaný, výbojky, uzavírací, člen, hořáku

Text:

...použití kombinovsného uzavírscího členu jako konstrukčního prvku hořáků výbejek pro osvětlovecí techniku je zmírnšní dilatečních rozdílů při spojování tohoto uzevíracího člsnu s tělem hořáku oběmn výše zmínšnými uepořádáními, ktoré se promítá do potlsčení vzniku ppasklin na exponovaných plochách a zvýšení výtšžnosti kvalitních, heliově tšsných spojů.Další výhodou je možnost využití stávajících pájek pro spojování těchto součástí hořáků....

Suchý odstředivý odlučovač abrazivních prachových částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 251831

Dátum: 13.08.1987

Autori: Marinov Petr, Zwierzyna Eduard

MPK: B04C 3/06

Značky: odstredivý, abrazivních, suchý, částic, odlučovač, prachových

Text:

...vdlcového přechodu opatřena ocelovým válcovým pláätěm, jenž je ve své epodní části spolu e prečníkovým úetím uoevřen dnem.Přednost vynálezu spočívá v tom, že válcový plášt obestavěný okolo kuželová části 0 dlučoveče vytváří okolo ní hemeticky uzavřený prostor a v případě proděraväní kuželové části odlučovače sa v tomto prostoru vytváří pretlak, ktorý menuje do určitá míry vzniku tlakové ztráty v kuäelové části a umožňuje delší funkci...

Zařízení pro regulaci výtoků tekutiny z otvorů trubních rozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251830

Dátum: 13.08.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: A01G 25/02

Značky: výtoku, rozvodu, trubních, zařízení, otvorů, tekutiny, regulaci

Text:

...vynálezu v kombinaci s centrálním způsobem řízení tlakových a priltokových režimu vody v nízkotlekých závlahových rozvodech,ovládamłch pneumomechenickými regulačními prvky, čímž se dociluje vysoké automatiznce. Výhody u regulační drenáže nebo drenáze s regulovstelným odtokem jsou v možnostech rozšíření ve stanovištnícl podmínkách půd s nižší drenážní pőrovitostí nebo malou intenzitou vzlínání podorničí, tím, že zařízení podle vynálezu lze...

Způsob výroby suspenzního polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251829

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zdražil Josef, Skala Otto, Antoš Jan, Dobeš Martin, Novotná Věra, Novák Zdeněk, Dostál Ivan

MPK: C08F 114/06

Značky: výroby, způsob, suspenzního, polyvinylchloridu

Text:

...odvozených od nenesycených karboxylových kyselín je podstatne vyšěí účinnost při zvyšovýni porezity částic suspenzního polyvinylchloridu než obvykle používaných tenzidą). Jsou v průměru 30 až Nkrát učinnějäí,než perciální estery glycerinu nebo sorhitolu s neeycenými mestnýni kyselinou, 20 až 30 krdt účinnějä( než obdobné perciální estery s nenasycenymi mestnými kyselinami nebo vysoce eco-ay tylovaný nizkomolekulňrní...

Vestavba rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 251828

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27B 7/16

Značky: rotační, vestavba

Text:

...odvrácená od rotační pece 1 jsou uzavřeny víkem 4 na straně pŕivrácene k rotační peci 1 navazující na válcove hrdlo z o průměru menším, na je průměr válce a propojujíoí jednotlivé zvedací dutiny L radiálnä s vnitřním prostorem rotační pece .I a to tak, že površka vdlcováho hrdla i ve smeru otáčaní rotační pece 3, vytčená rovinou kolmo na oeu rotační pece j, v níž zvadací dutiny 1 jsou wnístěny, navazuje na povräku válce z.Válcová hrdla 2...