Archív za 1987 rok

Strana 160

Sposob prípravy vysokonapučiavého bentonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251987

Dátum: 13.08.1987

Autori: Komadel Peter, Rendoš František, Čičel Blahoslav, Hronský Ján

MPK: C04B 38/02, C01B 33/20

Značky: bentonitu, přípravy, spôsob, vysokonapučiavého

Text:

...zŕn pod 0,1 mm a stanoví sa napučiavost bobtnavost podla československého liekopisu 3, zväzok II,Avicenum, Praha 1970 ČSL-S) 2,0 g bentonitu nasýpa sa po malých častiach do 100 cm 5 vody v odmernom valci tak, že ďalšla časť sa prisype až vtedy, keď predchádzajúca časť klesla ku dnu.tPo dvoch hodinách od začiatku nasýpania sa ociučíta objem suspenzie bentonitu vo vode. Bentonit nabobtnal na objem 82 crn 5.60 g bentonitu s obsahom 5,5 hmot....

Sposob výroby vysokonapäťovej kompozitnej svorky a zariadenie na vykonavanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251986

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kováčik Milan, Bača Jozef, Čiernik Rastislav, Kostík Vladimír, Turňa Milan

MPK: B23K 20/02

Značky: výroby, kompozitnej, zariadenie, vysokonapäťovej, svorky, spôsobu, spôsob, tohto, vykonávanie

Text:

...kalibračnej časti guľového tvaru, pričom priemer kalibračnej časti je o 0,5 až 3 mm väčší ako priemer nábehovej časti. Nábehová časť má na obvode nábehovej plochy zrazenú hranu 30 ° až 45 °, ďalej v základnej doske je vytvorený aspoň jeden zásobník materiálu a v prítlačnej doske je vytvorený aspoň jeden zásobník materiálu, pričom základ-ná doska je s prítlačnou doskou spojená objímkou.Výhodou spôsobu podľa vynálezu je, že vznikne vyhovujúce...

Zapojenie podávacieho palivového čerpadla pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 251985

Dátum: 13.08.1987

Autor: Župa Ján

MPK: F02M 37/08

Značky: motory, podávacieho, zapojenie, zážihové, čerpadla, palivového

Text:

...úvrate piesta 1, t. j. medzi koncom nasávacieho a začiatkom tlačneho zdvihu, je bázový vývod druhého vstupného tranzistora 25 spojený cez druhý budiaci rezistor 25 bistabilného klopného obvodu 12, s vnútorným časovaním, s jeho druhým vstupom 11, ktorý je ďalej Cez zopnuté kontakty, druhý pevný kontakt 3 a druhý pohyblivný kontakt B, a cez ohybný elektrický prívod 9 spojený s kostrou 4 podávacieho palivového čerpadla.Kolektorový vývod...

Snímač uhlovej polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251984

Dátum: 13.08.1987

Autor: Křižan Pavel

MPK: G01B 7/30

Značky: snímač, uhlovej, polohy

Text:

...nutím 3 pólov 13 a z druhého rotačne symetrického telesa 17 s tretím v-inutím 19 a štvrtým vinutím 20 pólov 13.Vo vzduchovej medzere 18 môže byť vložka 8 s nemagnetického materiálu. Axiálne vedenie obidvoch rotačne symetrických telies 1 a 17 zabezpečuje hriadeľ tvoriaci os otáčania 9.Na obr. 3 je čelný pohľad na prvé rotačne symetrické teleso 1 snímača uhlovej polohy s prevedením otočnej časti so zâvitom nakrätko, pri ktorom je prvé rotačne...

Okrasné dyhy a masívy z drevín s nevýraznou textúrou alebo z okrasných drevín a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251983

Dátum: 13.08.1987

Autori: Werner Peter, Babiak Marián, Müller Miroslav, Onda Pavel, Kovács Ladislav, Katuščák Svetozár, Herko Vladimír

MPK: B27K 5/02

Značky: okrasných, nevýraznou, masívy, textúrou, výroby, okrasné, drevín, spôsob

Text:

...o rozmeroch 6 X 6 X 40 cm o vlhkosti 60 0/0 sa opatria na čelách nánosom suspenzie polyvinylacetätu o obsahu sušiny 15 °/0 a vytvrdia sa pri teplote 20 °C po dobu 3 hodín. Na obidva konce hranola sa privedie roztok farbiva C. I. Pigment Red 4 a C. I. Pigment Black 7 o koncentrácii 100 g.1 ° 1, na ktoré sa pôsobí tlakom 0,6 MPa po dobu 360 minút. Z impregiíovaných hranolov sa nakrájajú dyhy o hrúbke 0,7 milimetra. Dyhy sa potom difúzne...

Závesný vozík visutého dvojdráhového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251982

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: B65G 19/00

Značky: vozík, dopravníka, dvojdráhového, visutého, závěsný

Text:

...podľa vynálezu je znázornený na výkrese,na ktorom obr. 1 predstavuje bočný pohlad na vozík s časťou krížovej sponovej reťaze a obr. 2 nárysný pohľad na vozík s vyznačenim obrysov dráhy dopravnika.Závesný vozik pozostáva z dvoch bočníc 1, medzi ktorými je na čape 2 výkyvne usporiadaná sklopná západka 3 s opernou plochou 4, ktorá pri spádových úsekoch dopravníka nedovolí voziku predbehnút unášací palec 5. Medzi bočnicami 1 je tiež vypínací...

Automatizovaný merací prístroj polohy kyvadlového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251981

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01B 7/30, G01B 5/24

Značky: merací, prístroj, závěsu, polohy, automatizovaný, kyvadlového

Text:

...na obr. 1 je znázornený v pôdorysnom pohľade, na obr. 2 v náryse a na obr. 3 je schematicky znázornené elektrické zapojenie jedného krokového motorčeka.Prístroj sa skladá z dvoch krokových motorčekov 1, upevnených na pohyblivých suportoch 7, umiestnených v drážkach vytvorených V nosnej doske 2, ktorá je pevne spojená s meraným objektom. Redukčné závitovkové prevody 3 a 4 od krokovýchmotorčekov 1 sú ovládateľné skrutkami 5,upevnenými na...

Dvojdráhový visutý dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 251980

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: B65G 19/00

Značky: visutý, dvojdráhový, dopravník

Text:

...detailné pohľady na styčne časti unáštaciehuo palca a unášača analogické ako u obr. 3 s tým rozdielom, že šikmou styčrtou plochou je opatrený iba Lmášač,zatial čo styčná plocha unášacieho palca má hľčllľlätý, či okrúhly tvar, alebo má podobu kladičky, obr. 11, 12, 13 predstavujú, na rozdiel od detailných pohľadov z obr. B, 9,10, miesta styku unášacieho palca s unášačom V takých prípadoch, keď šikmou styčInou plochou je opatrený len tažný...

Sposob inhibície reakcie hliníka s vodným roztokom alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251979

Dátum: 13.08.1987

Autori: Miadoková Milica, Halaša Ivan

MPK: C23F 11/06

Značky: alkalického, reakcie, roztokom, vodným, hliníka, hydroxidů, spôsob, inhibície

Text:

...koncentrácia 5.104 mo 1.l 1 - 5.. 10 mol.11. Účinok sa zvyšuje pridaním rozpustnej vápenatej alebo bárnatej soli o koncentrácii 1 .105 - 5 . 104 mol.11 napríklad v chloridovej forme.Hlavnou výhodou postupu podľa vynálezu je účinná inhibícia reakcie hliníka s alkalickými hydroxidmi pridaním dostupného jedno, pripadne dvojzložkového inhibítora priamo do roztoku alkalického. hydroxidu. Koncentrácie inhibitora je nízka v porovnaní so známymi...

Rozdelovač kvapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251978

Dátum: 13.08.1987

Autori: Olejár Tomáš, Mora Leonard, Gonda Martin

MPK: B01J 4/00

Značky: rozdělovač, médií, kvapalných

Text:

...ručne, elektricky, pneumatický, hydraulicky. Tento posuvný valec je umiestnený na privodnej rúre. Každý žľab je opatrený výtokovým otvorom, ktorý je potrubim prepojený s príslušným zariadením.Výhodou rozdeľovača kvapalných médií je viacnásobné zníženie počtu ovládacíchprvkov, čo má za dôsledok zvýšenie spoľahlivosti prevádzky, zjednodušenie obsluhy,zníženie energetickej náročnosti.Na výkrese je na obr. 1 a obr. 2 zobrazený rozdeľovač...

Zariadenie na stanovenie kvantových výtažkov fotoreakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251977

Dátum: 13.08.1987

Autor: Gáplovský Anton

MPK: G01J 1/00

Značky: výtažkov, fotoreakcií, kvantových, zariadenie, stanovenie

Text:

...doteraz konštruovaných zariadení na stanovenie kvantových výťažkov odstraňuje zariadenie podľa vynálezu,ktoreho podstata spočíva v tom, že zdroj svetla pozostávajúci z vysokotlakej ortuťovej výbojky je prostredníctvom optickej sústavy spojený s blokom, v ktorom sa nachádza rovinné zrkadlo, ktoré tvorí 45 ° uhols optickou osou, interferenčný filter, kremenná ,kyveta a svetlovod, ktorý je pripojený k fotočidlu, pričom časť bloku s kyvetou je...

Slnečný rúrový kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 251976

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pikna Ivan, Vavruš Jozef, Soural Miloslav

MPK: F24J 2/26

Značky: rúrový, slnečný, kolektor

Text:

...spojiť s vývodom teplonosného kanála pájkovanim, napr. striebornou pájkou. Nevýhodou popísanélio spojenia kovu so sklom je materiálová a technologické náročnosť prevedenia a tepelnovodivé spojenie teplonosného kanála s pomerne veľkou kovovou plochou, ktoré zvyšuje tepelné straty. Ďalšou možnostmi je potom priame spojenie rôzne tvarovanej kovovej priechodky s materiálom skleneného krytu, pričom zatavované časti krytu sú rozmerovo...

Prístroj na impulznú kontrolu zalomenia nástroja výsuvným čidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 251975

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dobrota Milan, Dobrota Viktor

MPK: B23Q 17/00

Značky: výsuvným, zalomenia, čidlom, prístroj, impulznú, kontrolu, nástroja

Text:

...schematicky znázornný v bokorysnom reze na priloženom výkrese.Podľa vynálezu tvorí prístroj na impulznükontrolu zalomenia nástroja výsuvným čidlom nový typizovaný prvok jednoúčelových obrábacích strojov, ktorý je zostavený z vyhodnocovacieho zariadenia 5 zalomenia nástroja 1, suvne uloženého v plášti 8, spojeného piestnicou 7 s výsuvným valcom 9. vyhodnocovanie zariadenie 5 zalomenia nástroja 1 je zostavené z výsuvného čidla 2,ktoré je...

Linka na výrobu prefafiltru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251974

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kabina Pavol, Húska Dušan, Klepanec Peter, Kúlka Michal, Konč Juraj, Brath Jozef

MPK: B29C 53/56

Značky: výrobu, linka, prefafiltru

Text:

...obalovaní pásom tiltračnej textílie z ďalšieho zásobněho bubna. Vlastné obaľovanie sa robi rovnakou rýchlosťou ako je rýchlosť výtlačovania flexibilnej drenážnej rúrky. Pás filtračnej textílie obaluje drenäžnu rúrku pomocou tvarovacich profilov, pričom sa spájané krajne plôšky pásu kontinuálne zvaria teplovzdušne tryskou,alebo vyhrievanými tvarovanými plechmi opatrenými teilónom, prípadne ultrazvukom.Vzniklý spoj sa homogenizuje...

Zariadenie na opracovanie zápichov v prieniku ramien do ojničného čapu klukového hriadela

Načítavanie...

Číslo patentu: 251973

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kraus Jozef

MPK: B23B 5/18, B23B 5/12

Značky: opracovanie, hriadeľa, zápichov, čapu, ojničného, zariadenie, ramien, prieniku, kľukového

Text:

...kusovej výrobe neboli kapacitne využité. Zariadenie súčasne opracuváva dva zápichy, čim sa zvyšuje produktivita práce a kapacitné využitie stroja.Príklad prevedenia zariadenia na opracovanie zápichov podla vynálezu je zobrazený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je v nárysnom pohľade zobrazené zariadenie a spôsob upnutia k obrobku, na obr. 2 je zariadenie zobrazené v pôdorysnom pozdĺžnom reze s vyobrazením mechanizmuvysúvania nožov a...

Sposob prípravy výliskov izostatickým lisovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251972

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pulc Vojtech

MPK: C04B 37/00

Značky: přípravy, lisováním, izostatickým, výliskov, spôsob

Text:

...potom obalí častice prášku a zabezpečí väzbu medzi nimi. Uvedené spôsoby zvyšovania pevnosti výliskov sa používajú pri bežných spôsoboch lisovanie keramických práškov v kovových formách alebo v kontinuálnych pretlačovacích lisoch, kde je možné lisovaný prášok ľahko spracovať vo forme tvarovateľnej plastickej hmoty.Uvedený spôsob zvyšovania pevnosti výliskov však nie je Inožné použit pri izostatickom lisovaní tvrdých praškovýcli...

Elektrónový odparovač s dutou katódou na odparovanie materiálov vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251971

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Pecár Ivan, Král Jozef, Liska Dušan

MPK: C23C 14/24

Značky: vakuu, materiálov, elektronový, odparovanie, dutou, odparovač, katodou

Text:

...odparovacieho zdroja do vákuových zariadení pre napar-ovanie a ionové plátovanie, vysoký výkon a vysokú odparovaciu rýchlosť, je výrobne jednoduché a keďže nepotrebuje špeciálne nákladné napájacie zdroje, pretože môže byt napájaný z dostupných univerzálnych elektrických zdrojov, je ekonomickejši ako naparovacie zdroje s elektrónovým lúčom s priamožeravenou katódou.Na priloženom obrázku je znázornená konštrukčné riešenie elektrónového...

Zapojenie kompresného zosilňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 251970

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šrámek František, Brieška Pavel

MPK: H04B 15/04

Značky: zosilňovača, zapojenie, kompresného

Text:

...vstupu druhého operačného zosilňovače 15, ktorého výstup je cez druhý odpor 12 pripojený na neinvertujúci vstup prvého operačného zosilňovače 11. Medzi výstup druhého operačného zosilňovače 15 a spoločnú svorku 2 je zapojený druhý odporový delič zložený z odporov 13 a 14, ktorých spoločný bod 7 je cez prvý kondenzátor 16 pripojený na invertujúci vstup druhého operačného zosilňovače 15 a zároveň cez tretí odpor 19 prepojený s...

Stabilné suspenzné dusíkaté hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 251969

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kotvas František, Bačík Zdeno, Juhás Milan, Liptáková Veronika

MPK: C05C 9/02, C05C 9/00

Značky: suspenzné, dusíkaté, stabilné, hnojivo

Text:

...s pozvolne pôsobiacim dusíkom na báze níočovinoformaldehydového kondenzátu podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v 100 hmotnostných dieloch obsahuje 5,0 až 50,0 hmot. dielov dusičnanu a/alebo síranu amónneho a/alebo 0,5 až 30,0 hmot. dielov Inočovíny,0,5 až 30,0 hmot. dielov níočoviiíoformaldehydového kondenzátu, 20 až 75 hmot. dielov vody.Zistilo sa tiež, že kvapalné hnojivo podla vynálezu môže prípadne obsahovat 0,5 až 25...

Prepínatelný delič digitalizovaného ladiaceho napätia s nastavitelnými dolnými hranicami pre napäťové syntetizéry

Načítavanie...

Číslo patentu: 251968

Dátum: 13.08.1987

Autor: Dörnhöfer Mikuláš

MPK: H02M 3/319

Značky: ladiaceho, syntetizéry, digitalizovaného, hranicami, napäťové, nastavitelnými, napätia, prepínatelný, dolnými, dělič

Text:

...je pripojený na jeden pól tiltračného kondenzátora 14, ktorého druhý pól je pripojený na výstupnú svorku D zdroja vytiltrovaného jednosmerného ladiaceho napätia a na jeden koniec druhého odporu 13, ktorého druhý koniec je pripojený na krese. Na svorku C riadiaceho obvodu napäho jeden koniec je pripojený cez treti odpor 11 na kolektor prvého tranzistora 12 a druhý koniec prvého odporového trirnra lil je pripojený cez štvrtý odpor i na spoločný...

Parní ejektor na dekontamináciu vnútorných povrchov trubiek, potrubia a nádob parou, parno-emulznou a parno-aerosolovou zmesou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251967

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bár Jaromír, Červinka Jiří, Keltoš Dušan

MPK: F28G 9/00

Značky: nádob, trubiek, parno-emulznou, ejektor, párou, zmesou, vnútorných, povrchov, dekontamináciu, parno-aerosolovou, parní, potrubia

Text:

...uvedených efektov súčasne sa zakonite prejaví na podstatnom zvýšení dekontaminačného účinku a tým aj dekontaminačného faktora.Príklad parného ejektora podľa vynálezu je znázornený na priloženom výkrese.Ide o parný ejektor, ktorého kovová hlavica 1 obsahuje teleso 2 a čelo 3. Teleso 2 tvoria dve trübky sústredene do seba zasadené. K parnému priestoru 4 hlavice patrí priestor vo vnútornej trúbke, napojenej po 4lopružnou hrubšou hadicou 5 11 a...

Plastifikačná prísada do cementových kompozitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251966

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jambor Jaromír

MPK: C04B 24/18

Značky: prísada, kompozitov, cementových, plastifikačná

Text:

...alebo len o mál menšiu plastifikačnú účinnosť ako pôvodná klasická plastifikačná prísada použitá na jej výrobu,avšak ktorá v čerstvej kompozitovej zmesi pri obvyklých dávkach do cca 1,5 z hmot 4nosti cementu, nevykazuje prevzdušňovacie účinky. Kompozitové zmesi vyrobené s prísadou podla vynálezu v obvyklých dávkach vykazujú spravidla nižší obsah vzduchu a vyššiu objemovú hmotnost ako odpovedajúce kompozítové zmesi bez prísady - s...

Zariadenie na zdvíhanie a výškovú stabilizáciu krytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251965

Dátum: 13.08.1987

Autori: Filipík Oldřich, Vávra Ivo

MPK: E02D 29/14

Značky: zdvíhanie, zariadenie, stabilizáciu, krytov, výškovú

Text:

...je znázornený priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu a jeho použitia spolu s rámom vstupného poklopu kanalizačnej šachty v komunikácii.Na obr. 1 a 2 je zariadenie pozostávajúca z nosníka 10 tvoreného párom ocelových U-profllov spojených prŕložkami 11 tak, aby medzi U-profilmi vznikla škára 12, v ktorej sú umiestnene dva Strmene 20, které majú na dolnom konci hák 21 a na hornom konci vreteno 22, na ktorom je opornä otočná matice...

Zariadenie k iniciácii toku uhlia alebo úžitkového nerastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251964

Dátum: 13.08.1987

Autor: Wala Tadeáš

MPK: E21F 13/00

Značky: nerastu, iniciácii, zariadenie, užitkového, uhlia

Text:

...štít vhodnou dutinou alebo vybraním, čo zoslabuje značne namáhané prierezy závalového štítu.Zariadenie k inlciácii toku uhlia alebo úžitkového nerastu podľa vynálezu odstraňuje nevýhody popísaných známych iniciá 4torov. jeho podstatou je, že zahrňuje výkyvnú páku iniciátoru, umiestnení u okraja vypúštacieho otvoru závalového štítu výstuže, obsahujúcu vačku, ktorá sa nachádza v dráhe kolika, umiestneného na platni uzáveru, a silový prvok, s...

Snímač na meranie rýchlosti rastu trhlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 251963

Dátum: 13.08.1987

Autor: Štepita Miloslav

MPK: G01N 27/61

Značky: rastu, meranie, trhlin, rychlostí, snímač

Text:

...Snímač je vhodný aj pri meraniach pri vyšších teplotách.Môže sa aplikovat na elektricky vodivé materiály, akými sú kovy alebo aj elektricky nevodivé materiály ako» plastické hmoty,keramické materiály a podobne.Na pripojenom obr. 1 je znázornený snímač na meranie rýchlostí rastu trhlín vyhotovený z tenkých odporových drôtov, na obr.2 je znázornená bloková schéma zapo 4jenia snímača a zdrojov prúdu, na obr. 3, 4 a 5 je záznam priebehu...

Skriňa elektronickej pobočkovej ústredne

Načítavanie...

Číslo patentu: 251962

Dátum: 13.08.1987

Autori: Wolf Pavel, Podhorský Milan, Boroška Dušan, Lukašík Dušan, Poruben Vladimír, Perdek Pavol, Perašín Ján

MPK: H05K 7/14

Značky: pobočkovej, skriňa, ústredne, elektronickej

Text:

...doskou. Toto riešenie je používané pre najmenšie kapacity ústrední riešených vo forme funkčných celkov bez možnosti modularnej výstavby väčšej kapacity ústredne.Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje riešenie skrine elektronickej pobočkovej ústredne nástenného alebo stolného prevedenia podľa vynálezu, pozostávajúca z nosného rámu, z okrytovanie a etáže, ktorého podstata spočíva v tom, že z jednej strany nosného rámu je pevne uložená etáž pre...

Sposob delenia okta-O-acetyl-alfa-D-glukopyranozylamín-beta-D-glukopyranozidu a okta-O-acetyl-beta-D-glukopyranozylamín-beta-D-glukopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251961

Dátum: 13.08.1987

Autori: Linek Kazimír, Kubala Jozef

MPK: C07H 1/06

Značky: delenia, okta-o-acetyl-alfa-d-glukopyranozylamín-beta-d-glukopyranozidu, spôsob, okta-o-acetyl-beta-d-glukopyranozylamín-beta-d-glukopyranozidu

Text:

...sa refluxuje 2 h za vylúčenie vzdušnej vlhkosti použije sa sklenená zábrusová trubica naplnené bezvoclým chloridom vápenatýln). Po ukončení reakcie sa roztok zahustí pri tlaku 1,3 kPa a zmes produktov transglykozylácie sa acetyluje zmesou acetaíihydridu 90 ml a pyridínu 180 ml pri teplote 20 °C za stáleho miešania počas 24 hodín. Reakčná zmes sa potom vleje do zmesi vody s ľadom 2 l a za Iniešania vznikne ltryštalická zmes...

Zapojenie obvodu na zlúčenie-rozdelenie signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251960

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jajcaj Gregor

MPK: H03F 3/04

Značky: zapojenie, signálov, zlúčenie-rozdelenie, obvodů

Text:

...jednoduchšie. Využitím vlastnosti tranzistora rozdeľovať ~ zlučovat na prechode báza ~- emitor dva signály, odpadá nutnosť použitia vyvažovača, ktorý má v dosial známych zapojenlach rozhodujúci vplyv na potlačenie vysielaného signálu v prijímacom smere.Na pripojenom obrázku je nakreslené schematioké zobrazenie konkrétneho prikladu prevedenia zapojenia.Prvý vstup - výstup zapojenia je tvorený dvomi svorkami 1, z ktorých jedna svorka je...

Sposob výroby arylalkylačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251959

Dátum: 13.08.1987

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jureček Ľudovít, Košalko Rudolf, Adam Valér

MPK: C07C 33/22

Značky: výroby, spôsob, činidla, arylalkylačného

Text:

...na kontinuálnu arylalkyláciu, uskutočňovanú na fosfov rečnanovom katalyzátore na kremeline ako nosiči guľôčky o priemere 5 mm, s obsahom 22,6 hmot. fosforu a čísle kyslosti 298 mg KOH/g), V prúde dusíka pri teplote 160 °C a zaťažení katalyzátora 0,4 g.cm 3.Získava sa arylalkylát tohto zloženia v perc. hmot. acetofenón 46,2 dinietylfenylkarbino - 0,4 teno r. 4,6 a kumylfe» noly 32. Po oddelení kumvlfenolov cez kumylfenoláty sodné...

Hladinoznak pre snímanie hladiny tlakovej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251958

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pavlík Dušan, Strhák František

MPK: G01F 23/00

Značky: kvapaliny, hladinoznak, tlakovej, snímanie, hladiny

Text:

...3, ktora je v telese 1 hladinoznaku zaistená poistným krúžkom 4. Tlmiaca vložka 3 je po obvode opatrená otvormi 5, v ktorých sú zabudované tiltračné vložky ii. V strede tlmiacej vložky 3 je vytvorený závitový otvor, v ktorom je zaskrutkovaná nastavovacía skrutka 7 zaistené maticou 8.Koniec nastavovacej skrutky 7 je opatrený otvorom, V ktorom je svojou kuželovou častou otočne uložený hriadel 9 vo vodorovnej rovine, ktorého druhý ko-niec je...

Sposob modifikácie sorpčných vlastností klatrátov tetrakyanokomplexov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251957

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sopková Anna, Bubanec Ján, Šingliar Michal

MPK: B01D 53/02

Značky: tetrakyanokomplexov, modifikácie, sorpčných, klatrátov, spôsob, vlastností

Text:

...fázy v kolóne plynového Chromatografu, boli odskúšané zmesami alifatických,cyklických a arumatíckých Llhiovodiłçov, alifatických alkoliolov, ketónov a esterov.Náplň chromatograľickej kolóny sa pri~ praví zmiešanim inertného nosiča, použivaneho v plynovej chromatograíii napríklad Chromatón, lnertón, Chromosorb W s klatrátom v hmotnostnom pomere 9 2 1 a zmes sa zaleje zvolenou organickou látkou moditikätorom V pomere 10 g zmesi 50 gramom...

Prístroj na meranie šmykového napätia pody pri prejazdoch mobilnými energetickými prostriedkami v polných podmienkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251956

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pisár Eduard

MPK: G01N 3/20, G01N 3/10

Značky: napätia, mobilnými, prejazdoch, prístroj, energetickými, podmienkach, smykového, meranie, polných, prostriedkami

Text:

...lil s ozubeným prevodom 9. Hnací kotúč je tlačený smerom uadnj pomocou hydromotora 13 cez snímač 12, ktorý registruje pritlačuú silu, a prítlačný nosník 11 tvaru u.Hnaná časť je tvorená taktiež bUDllDm 4,ktorý pomocou príruby 3 poháňa strihový kotúč a s vonkajším Q 180 mm, s vnútorným rzi 148 mm s 25 drapákmi pripevnenými po obvode pod uhlom 20 °, výška zubov 6 mm a šírka 1,5 mm nie je predmetom vy.uálezuj, Meracia časť zabezpečuje meranie...

Penetrometer na meranie utláčania stlačitelnosti, pevnosti a únosnosti pody s hydraulickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251955

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pisár Eduard

MPK: G01N 3/08

Značky: stlačitelnosti, ovládáním, utláčania, únosnosti, penetrometer, hydraulickým, meranie, pevnosti

Text:

...čap,na ktorý je naskrutovaná tyč kuželového penetrometra.Meracie zariadenie podľa vynálezu dáva skoré údaje o stupni utláčania, stlačiteľnosti, pevnosti a finosnosti pôdy pri pojezdoch pola mobilnými energetickými prostriedkami pracujúcimi v súpravach pri daných technologických postupoch.Príkladné prevedenie podľa vynálezu je znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je predmetné zariadenie, na obr. 2 je hydraulické zapojenie...

Zapojenie regulačného elektrohydraulického obvodu prítlaku retazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251954

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bicek Ľubomír, Vlasatý Ivan

MPK: B21D 43/12, B21D 43/00, B21C 1/30...

Značky: zapojenie, elektrohydraulického, regulačného, obvodů, prítlaku, reťazi

Text:

...prvým elektrickým vedením 2 na vstup napätového prevodníka 3, ktorého výstup je druhým elektrickým vedením 4 spojený so vstupom usmerňovača 5. Výstup usmerňovača 5 je tretím elektrickým vedením 6 spojený so Vstupom potenciometra 7,ktorého výstup je pripojený štvrtým elektrickým vedením ll na vstup elektronického regulátora Sl, výstup ktorého je piatym elektrickým vedením 10 spojený s cievkou 11 proporcionálneho elektromagnetu...

Sposob výroby fungicidu na báze tetrametyltiuramdisulfidu tekutého dispergovatelného koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251953

Dátum: 13.08.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 47/26

Značky: tekutého, dispergovatelného, báze, tetrametyltiuramdisulfidu, spôsob, fungicidu, výroby, koncentrátů

Text:

...vodíka, chlórňan sodný, zmes kysličníkov dusíka, alebo organické peroxidy. Výhodne sa použije na oxidáciu peroxid vodíka, alebo chlórñan sodný. Molárny pomer medzi dime 4tylditlokarbainidanom alkalickým a oxldačným činidlom napríklad HZOZ je 2 ku 1.Oxidácia dimetylditiokarbamidanu alkalického na tetrametyltiuramdisuliid prebieha pri teplote 5 až 40 C za miešania. Po oxidácii sa do vzniknutej suspenzie, ktorej koncentrácia sa výhodne pohybuje...

Sposob prípravy arylalkylačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251952

Dátum: 13.08.1987

Autori: Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Adam Valér, Košalko Rudolf

MPK: C07C 33/22

Značky: činidla, arylalkylačného, spôsob, přípravy

Text:

...5 milimetrov, s obsahom 22,6 hmot. fostoru a čísla kyslosti 298 mg KOH/gL v prúde dusíka pri teplote 160 °C a zaťažení katalyzátora 0,4 g.cm 0.h 1. Získava sa arylalkylát tohto zloženia v 0/0 hmot. acetofenón 46,2 dimetylfenylkarbinol z 0,4.tenol 4,6 a kumylfenoly 32. Po oddelení kumylfenolov cez kumylfenoláty sodné oddestilovaitá acctoľenónova frakcie obsahuje 72 0/0 hmot. acotofonónu a zvyšok tvoria ,Ilvedené a ďalšie presnejšie...

Medzerovací dopravník dávok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251951

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír, Popluhár Karol

MPK: B65G 49/08, B65G 47/26

Značky: dopravník, medzerovací, tehál, dávok

Text:

...medzier medzi dávkami tehál,neprerušované zhromažďovanie dalších, jednotlivo prichádzajúcich dávok tehál, čo umožňuje omedziť zastavenú plochu na hornú hranicu 8 m 2. Zariadenie podla vynálezu je jednoduché, výrobne nenáročné a spoľahlivé.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznačené v náryse prevedenie zariadenia podľa tohto vynálezu v p-olohe nasunutia dávok tehál na prvú časť s volne otočnými valcami, včetne zobrazenia dávok tehál...

Zařízení pro synchronizaci údajů prostorových přemísťovacích a rozvinovacích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251950

Dátum: 13.08.1987

Autor: Schmidt Jochen

MPK: G11B 20/00

Značky: rozvinovacích, prostorových, synchronizaci, údajů, zařízení, systému, přemísťovacích

Text:

...ônoxupoaxa co cropouu Bxoa unu Buxona nnnxn naunux ñnoxon 3 Y,npu cqnrmnauun Kun sanncn nocpencrsom nxogHmM.unH Bmxouux Benruneñ 8, 9 n 12, 13.-Ten npocwwm dôpa 3 oM Bo 3 MoxHo usöexarb oópawuum neäcTBuñ Ha Bxonla rakxe nepexpmrnn eňcrBHTBHBHHX curnanoa na Bmmone nocne npoMexyroqHoro 3 anoMnHaHHx. Tax Kax pasBepTKy Toqex nsoöpaxexna opurnnana Bosmoxno nposonwh no nuőopy na paannuHmm pacrponmx paccwonnnax, uenecooöpasno npenyeuorperb ycwanoaxy...

Způsob tvarování řídicího signálu v řídicím bloku protiblokovací soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251949

Dátum: 13.08.1987

Autori: Favorov Nikolaj, Gecovič Jevgenij, Severin Alexandr

MPK: B60T 8/32

Značky: tvarování, způsob, řídicího, řídicím, soustavy, bloků, protiblokovací, signálu

Text:

...B TOPM 03 HOM npnnoe. B cnyuae peaxoro nanenna Koamůuunenra cuennenna nosmoxna önoxupoaxa Koneca. Hpn 3 ToM paaaocrb 3 TanoHHoň H Texymeň yrnonmx cxopocweü cwanonnwca paauoů 3 TanoHHoü, a paBeHCTBO amnnuwynu onopuoro nanpsxeuun H Hanpnxeuua, coorsewcwsymmero aranonnoň cxopocru, oöącneqnaaer noauy Henpepmnuoro cnruana Ha pacropuamuaauue o.Tex nop, noxa pasónoxupyerca Koneco H Da 3 HOCTb yrnoamx cxopocreñ CTaHeT Meubme 3 TanouHoü. . Hpn...

Zařízení pro kontrolu středního průměru závitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251948

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bjankin Nikolaj, Latypov Ildus, Mustajev Rašid, Archarov Gennadij

MPK: G01B 3/40

Značky: průměru, závitů, kontrolu, zařízení, středního

Text:

...17, copasmepnym c nnuuoä Konrponupyeuoü eranu 18.Ycwpoücwao paöoraer cnenymmun oôpasou. nocne ycranonxn na mroxu 2 H 5 nepmareneň 3 u 6 c npononoqxanm 4 H 7,nuemmnnn coornercrnymmnü Kőhrponnpyemoň pesböe nHaMerp,npon 3 BoaT Hacrpoä~xy na syna usuepurens 8 no uacrpoeunouy Kannőpy (na neprexe ne noKasan)., g Appernpon 10 ornonnw nauepnrenbuu mrox 5,H na ôaanpymym npusny 12 ycraH 8 BHHB 8 DT Konwpónnpyeuym neranb 18, nocne nero ocsoöoxamm...