Archív za 1987 rok

Strana 16

Ustavovací a měrný nůž pro přesné navařování nožových držáků rozpojovacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246492

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svoboda Karel, Heinrich Petr

MPK: E21C 35/18

Značky: rozpojovacích, nožových, orgánů, ustavovací, přesné, držáku, navařování, měrný, nůž

Text:

...špička a v jeho spodní části je vyměnitelně upevněna stopke ustavovaxcího nože.Ustavovaci nůž má prednosti vi tom, želze s jeho pomocí jednoduše a rychle ustavovat správně nož-ově držáky na rozpojovacím orgánu, je jednoduchý pro obsluhu. Uyąçląnájçpřednpsti nmajilza následek zvýšení živbtndstisunolžů o nožových- dlľžáků a tím úsporu materiálu pro výrobu novžů a nožových držálků, zvýšení výkonu kombajn-u, zvýšení přesností při řeązání,...

Kryt výkonového polovodičového modulu zapouzdřeného v plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246491

Dátum: 15.12.1987

Autori: Volenec Karel, Koneený Jioí, Zdenik

MPK: H01L 23/02

Značky: výkonového, zapouzdřeného, polovodičového, modulu, plastů

Text:

...polovodilčovéno modulu zapouzdřeného v plastu, obsahují-Cine kovovou nosInou desku, kde plášť krytu je na dvou protilehlých stranách zvenktu opatřen zahloubením. Vzniktlé prostory mezi stěnou uzavírající zahloubení a rovnou. stěnu pláště krytu jsou po jedné straně uzavřený dny,ve kterých jsou vytvořeny otvory pro připojovací elementy. Stykové plochy krytu s kovovou nosnou doskou jsou opatřeny těsnicí vrstvou.Vytvořením trvanlivého...

Zařízení k odokujování, zejména tabulových plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246490

Dátum: 15.12.1987

Autor: Doskoeil Zdenik

MPK: B21B 45/02

Značky: odokujování, plechů, zařízení, tabulových, zejména

Text:

...opatřeného zespodu sklopným víkem 4. V bočních stranách uzavřené skříně 1 jsou v horizontální rovině vytvořeny podélné otvory 5 a 5 obdéluiíkovvěho tvaru pro průcho-d odokujovaného plechu 6, uloženého po obou bočních stranáoh na podávacích válewčcích 7 válečlkoviého dowpruavníku. V L 1 zaviřené skřími 1 jsou umístěny hnací hřídele 8 a 9, uspořándané nad sebou po obou stranách odokujovaného plechu 6, jehož podélná osa je kolmá k podélným...

Způsob přípravy kombinovaných elektrod s polopropustnou korundovou membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246489

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rejchrt Petr, Ramert Bohumil

MPK: C25B 9/00

Značky: kombinovaných, způsob, přípravy, korundovou, membránou, polopropustnou, elektrod

Text:

...odstraňuje a tim podstatně snižuje technologický výmět způsob přípravy kombinovaných elelktrocl s p-olopropustnou ko-rundovou memľbránou jejím zatmelenim do plášte eilektrody p-odle vynálezu, jeíhož podstata spočívá v tom, že membrána se před tmelením opatří na svsém obvodu povlakem skla s obsahern oxidu hlinitého v rozmezí 5 až L 2 ,hmotnostmích a koeficientom teplo-tní roztažnosti 60 až 70 × 1043.Korundová memnfbřána se nejlépe Ina...

Zařízení pro dopravu a kontinuální vážení sypkých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246488

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopoiva Jaroslav, Veltruský Vladimír, Štork Milan, Mikulík Josef, Blažek Vítizslav, Mallat Jaroslav, Tesao Václav, Horníeek Zdenik, Veverka František

MPK: G01G 11/02, E21F 15/00, B28C 7/16...

Značky: vážení, substrátů, dopravu, zařízení, kontinuální, sypkých

Text:

...dopravu a kontinuální vážení sypkých seubstrátů ve vertiJká-lním řezu.Zařízení pro dopravu a kontinuální vážení sypkých swbstrátů je tvořeno šnekovýrndopravníkem 1, jehož dopravní koryto 2 je výkyvně uloženoi v ose násypu 1 D substrátu 13 na konstrukcí násypkv 12 substrátu 13 a ve střední dopravní části 3 je podepřeno síloměrnon jednotkou B. Vyvažovací rameno 5 pohonné části 4 šnekového dopravníku 1 je prostřednictvím tálhla 7 sp-ojeuno s...

Zapojení vyrovnávací paměti grafické informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246487

Dátum: 15.12.1987

Autori: Konrád Josef, Krofta Jioí

MPK: G06F 3/12

Značky: grafické, pamětí, informace, vyrovnávací, zapojení

Text:

...vstupu 203 bloku 20 prepínače adres první vyrovnávací paměti I, k druhemu vstupu 42 bil-oku 4 paměti lichých bodů druhé vyrovruávací paměti II a k třetímu vstupu 503 bloku 50 přepínače adres druhé vyrovnavací paměti II. Výstup 504 blolku 50 prepínače adres druhé vyrovnávací paměti Il je pilipojen k »druhému vstupu 52 bloku 5 první paměti sudých bodů druhé vyrovnávací patněti II ak druhému vstupu 62 bloku 6 druhé paníěti sudých bodů...

Zapojení řadiče řídicích funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246486

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bartolomij Alexander, Katzer Zdenik

MPK: G06F 3/12

Značky: řídících, funkcí, zapojení, řadiče

Text:

...Poté jsou nastaveny počátečnní podmínky v bloku 30 stavil. který svým druhým výstupem 304 nastaví do počátečního stavu blok 4 adresověho čítače a obvody bloku 7 vnitřní paměti řadíče. Propojením jednotlivých bloků je zaručeno, že výstup 62 bloku 6 výstupních obv-odů řízení paměti, výstup 93 bloku 9 vý stupních obvodů řízení tisku, výstup 104 bloku 10 výberových povelů a třetí výstup 305 bloku 30 stavu jsou neaktivini.Vlastní činnost řadiěe...

Způsob izolace kyseliny 1-naftylamin-6-sulfonové a/nebo 1-naftylamin-7-sulfonové z reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246485

Dátum: 15.12.1987

Autor: Špunda Petr

MPK: C07C 143/60

Značky: kyseliny, reakční, 1-naftylamin-7-sulfonové, 1-naftylamin-6-sulfonové, způsob, izolace, směsi

Text:

...a nižší obsah v pastě. Tento podíl je použitelný pro výrobu Cléve kyselín směsi po převedenĺ na amonno-u sůl. Dále je možno,postupovat tak, že se k filträtům po výkyselení .a izolací produktu, které dříve z výroby odcházely, přidá síran hlinitý a získa se tank další podíl Cleve kyseliny. Rovněž tento podíl je poněkud horší kvality a je ho nutno přepracovat převedením na amonnou sůl a vykyselením po kleracl.Pro bližší objasnění...

Vodou ředitelné modifikované alkydové disperze a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246484

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koláo Karel, Formánek Zdenik, Kukla Milan, Maxa Milan, Žiárek Jaroslav, Ružieka Karel

MPK: C09D 3/66

Značky: ředitelné, způsob, jejich, alkydové, modifikované, přípravy, disperze, vodou

Text:

...acyklické monoalkoholy, lkopolymery ethylenoxidu a propylenoxidtt), rozlivová činindla glykolethery, glykoletherestery a jiná organické rozpouštědla a biocidy sloučeniny rtuti, mětli. cínu, zinku a olova).vodou ředitelné modifikované alkydove disperze se podle tohoto vynálezu najčastěji připravuji nasledovné. Vychází se z alkydových pryslçyřic obvykle o olejové délce 23 až 65 a ~čísle kyselosti 10 až 20 mg KOH.1. Nejprve se zčasti nebo...

Ruční kmitací násoska

Načítavanie...

Číslo patentu: 246483

Dátum: 15.12.1987

Autor: Václavík Leoš

MPK: F04F 10/00

Značky: ruční, kmitací, násoska

Text:

...tohoto řešení spočívají V tom, že ventil je schopen spolehlivé uzavírat i ve značně šikmé poloze. Vodicí tyčinka zasahující částečně do přívodu kapaliny kromě toho urychluje otevření a uzavření otvoru v sedle půs-obením pro-udění kapaliny a zvyšuje tak účinnost näsosky přídržuná tyč, kterou při práci drží obsluha v ruce současně s hadičkou, umožňuje definované kmitaníve směiru osy komůrky. je zabráněno cahaotickému zmítání konce...

Čelist točnice návěsového tahače

Načítavanie...

Číslo patentu: 246482

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kirchner Stanislav

MPK: B62D 53/08

Značky: točnice, čelisť, tahače, návěsového

Text:

...vložky čelisti podle vynálezu se odstraňují nevýhody známých řešení. Po opotřebení vložky ěelisti během provozu na maximální povolený rozměr se tato vložka ademontuje a nahradí novou. Vlastní čelist točnice není třeba vyměňovat. Vložka čelisti je jednoduchého tvaru, nizke .hmotnosti a vzhledem -k její jednoduchosti je lehce zhotovitelná i samotným uživatelem vozidla.Príklad provedení čelísti točnice návěso 4vého tahače je ználzo-rněn na...

Třídicí plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 246481

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kůr Jan

MPK: B07B 1/46

Značky: plocha, třídicí

Text:

...vybrání 2 h v do-lní částí dílu 1. Výstupky 3 dílu 1 třídici plochy mají nanebo oboustranné zesílení 6, přičemž vnitřní stěny výstupků 3 svírají s Idosedací plochou 7 dílu 1 třídicí plochy úhel a větší nebo rovný 90 °. Úhel o větší než 90 ° umožňuje snadné zasunutí výstupků 3 s ohoustranným zesíl-ením B do drážek nosné konstrukce 4 a dokonalejší upnutí dílu 1 klínkem B. Dosedací plocha 7 dílu 1 třídicí plochy může být vůči spodní ploše 13...

Elektromagnetické chapadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246480

Dátum: 15.12.1987

Autori: Maoík Jioí, Eapek Emilián

MPK: B23Q 3/15

Značky: elektromagnetické, chápadlo

Text:

...je z magnetický nevodivého materiálu a protilehle polům elektromagnetu je opatřena výřezý, v nichž jsou upevněny magnetický vodivé vložky.Vyšší úíčilnek, výnálezu spočíva v tom, že nová konstrukce upínací desky elektromagnetického chapadla nedovoluje možné pře 4klopení obrobku V případě, kdy je nutno upnout obrobelk na nerovinné odstupňované ploše V místech středového menšího průměru, jak je tomu kupříkladu u příru-b s nábojem, kdy je nutno...

Kompenzovaný dielektrický anténní kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246479

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hautke Poemysl, Eásenský Bohuslav

MPK: H01Q 1/42

Značky: dielektrický, kompenzovaný, anténní

Text:

...dielektrický kryt je tvořen alespoň jednou xdielektrick-ou deskou 1 ve tvaru uzavřené plochy a opatřen alespoň jednou induktivní vrstvou, opatřenou vodičem 2 nebo 3 ve tvaru šroubovice. Podle konkrětního řešení kompenzace odrazů elektroínagnetíckých vln mohou být induktivní vrstvy umistěny několika různými způsoby vzhledem k .dielektrické desce 1, případně vzhledem ke složitější dielektrické struktuře. Použité vodiče 2, 3 mohou mít...

Základní jednotka měničové soustavy s polovodičovými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246478

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brejcha Jan, Kusý Jaroslav, Stupka Jindoich

MPK: H05K 7/06

Značky: soustavy, prvky, polovodičovými, měničové, základní, jednotka

Text:

...odstraněny základní jednotkou měníčové soustavy s polovodičovými prvky á jejich stahovací konstrukcí, přívodem, odvodem a rozvodem chladící kapaliny, řídící elektronikou a rámem z U profílů na dvou protilehlých stranách.Podstata vynálezu spočíva V t-om, že základní rám je vytvořen spojením U protilůtak, že otevřenâ strana profilů směřuje dovnitř rámu, ve kterém je uložená jednak izolační deska, která je rozebíratelně ,připojena k základní-mu...

Způsob výroby kyslíku O .sub.2.n.( .sub.1.n.#tr# .sub.g.n.)

Načítavanie...

Číslo patentu: 246477

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lexa Jan

MPK: C01B 13/02

Značky: výroby, kyslíku, sub.g.n, sub.1.n.#tr, způsob, sub.2.n

Text:

...HO 2 V íkapalině a rychlá reakce C 12 s povrchem kapaliny. Aby byly. vytvořeny dobré podmínky pro dosažení velkého relativního výtěžku O 21 Ag podle vztahu 8, je přípustný tlak C 12 omezem na hodnoty 2 kPa, přičemž za optimální se považuje tlak 0,5 kPa. V případě vyšších tlaků dochází totiž k rýchlemu vyčerpaní HO 2 na povrchu kapaliny, k ldĺÍÚZĺ C 12 do větší hloubky kapaliny a tím k větší »desalktivaci vznikajícího 02 1 Ag. Z .hlediska...

Zařízení pro tvorbu krajů tkaniny, zejména pro vícešlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246476

Dátum: 15.12.1987

Autori: Švastová Alena, Eivrný Ladislav, Skalka Boris

MPK: D03C 7/00

Značky: vícešlupní, tvorbu, tkaniny, krajů, stroj, zařízení, zejména, tkací

Text:

...kladka E. Každá z odvalovacích klaldek G je otočné uložena na čepu 7 uspořádanem Lua konci každé ze soustavy prošlupních pak 8, 9 a na konci každé prodloužené páky 10,11. Prošlupní páky 8, 9 i prodloužené páky 1 D, 11 jsou uspořádaný v paralelnich dvojicích, přičemž vždy dvě dvojice prošlupních pak B, 9 jsou výlkyvně uloženy na jednom čepu 12 ukotvenérn svými konci v rámovltém nosném tělese 13. soustava těchto nosných těles 13 je šrouby...

Zapojení RC oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246475

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jiskra Miloslav

MPK: H03B 19/00

Značky: oscilátoru, zapojení

Text:

...na prvním schémetu je uvedeno principiální schéma predmetného zapojení a na druhém je konłkrétní příklad zapojení RC oscilátoru.K napětovému zdroji 1 jsou přípojeny první a třetí odpor 3 a 5, přičemž kondenzátor 2 je připojen jedním vývodem mezi prv-ní odpor 3 a druhý odpor 4. Na svorku GX rozpínacího kontaktu a na svorku CY zapínaoího kontaktu multiplexeru B jsoupřipłojeny třetí odpor 5 a druhý odpor 4, na adresový vstup c multiplexerem ü je...

Tlakové relé s proměnným převodem brzd kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246474

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tesao Oldoich

MPK: B60T 8/22

Značky: tlakově, vozidel, relé, kolejových, převodem, proměnným

Text:

...opěrky 26 určuje převod dvojramenné páky 23 a ZIHĚlHOLl polohy přestavněho pístu se tento převod mění.Řídicí tlak vzduchu, ůměrný hmotnosti nákladů se přivadí z neznázorněných snímačů kanálem 3 D do prostoru před přestavnýím pístem 29. Řídicím tlakem vzduchu se přesune vlevo přestavný píst 29 a stlačí regula-čnní pružinu 26. Přestavný píst 29 se ustálí v poloze, v níž je Síla, vznilkllá působením řídicího tlaku vzduchu na pl-ochu...

Způsob zapojení polyuretanových pěnových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246473

Dátum: 15.12.1987

Autori: Veeeoa Miloš, Skála Josef

MPK: B29B 17/00, B29K 75/00

Značky: polyuretánových, pěnových, zapojení, odpadů, způsob

Text:

...na unášecí pás omezený hradítky, povrch se ohřeje infrazářičem nad tavnou teplotu přidaných vláken a chlazeným silikonovým váilcem se stlačí na požadovanou tlouštku pásu.Výhodou tohoto .způsobu je zdraví napros 4to nezávadné prostředí, jednoduchá manipulace, minimální náklady na pojení, velká soudržnost a pevnost poj-eného odpadu a dosažení požadované objemové hmotnosti podle stupně stlačení při pojení.Přiklad pojení polyesteruretanového...

Zařízení pro automatickou výrobu umělých květin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246471

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nimec Jioí

MPK: A41G 1/02

Značky: automatickou, zařízení, výrobu, umělých, květin

Text:

...lístek ke gumě, aby se při oparaci rádi-ovaní nepootočil. Narážka 44 na kot-ouči 27 zastaví t-očení kotouče a rádel 42 a způsobí výjezíd prevodové skříně 25 do základní polohy.V ložisku 4 D je uchycené -ozubené kolo 39.V konzole 39 je pouzdro s přírubou 31,na kterém je upevněno ozubené kolo 32,které zabírá s ozubeným lkolem 39. V pouzdře s přírubou 31 a ozubeným kolem 32 se suvně pohybuje prodloužený šnekový hřídel 29. Na vřeteníku 18 je...

Převodové zařízení se spojením převodových stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246470

Dátum: 15.12.1987

Autori: Stránský Milan, Nápravník Jioí, Audrlický Jioí

MPK: F16H 1/46

Značky: prevodových, zařízení, spojením, převodové, stupňů

Text:

...systémem 4 k druhému převodovému stupni 27 s planetovým systémem 3. Základní funkční pohyblivostí je transformace ro 1 ~ 1, 7 m, 246470tačního pohybu z hnacího hřídele 30 na hnaný hřídel 31 v našem případě v nesouhlasném smyslu otáčení. Pro uložení korunových kol 21, 22 je použito pružněho dlferenciálního ústrojí 11, které je u prvního převodového stupuně 25 zobrazeno například pomocí torzně pružného bubnu 38, u druhéh-o převodového stupně...

Kryt odvzdušnění chráněného prostoru, zvláště pro vnitřní montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 246469

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ditl Pavel

MPK: H02K 5/04

Značky: vnitřní, odvzdušnění, chráněného, montáž, prostoru, zvláště

Text:

...variant krytů.Ve stěně 1 nejnižší části elektrického stroje je upraven odvzdušňovací otvor 2. Odvzdušñovací otvor 2 je z vnitřní strany elektrického stroje .překryt miskou 3 obr. 1, 2 se dvěma soustřednými vplášti 4 D, 41. Ve vnitřním plášti 4 D jsouupraveny dva vnitřní spojovací otvory 5 U. Ve vnějším plášti 41 jsou upravený dva vnější spojovací otvory 51. Vnitřní spojovací otvory 5 U a vnější spojovací otvory 51 jsou...

Zařízení pro uložení bránových hřebů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246468

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šmíd Jaroslav, Hovorka Jaromír, Olšák Miloo

MPK: A01B 23/02

Značky: zařízení, uložení, bránových, hřebů

Text:

...tlacích v uložení a umožňuje snadnou a rýchlou výměnu hřebů v případě potřeby.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na .připojeném výkrese, kde obr. 1 přewdstavujebzařízeñí vl půdorysném částečnêm řezu, obr. 2 znázorňuje detail samotné ugpevňovací části hřebu v bolkoryse a obr. 3 je nárysem z obr. 2.K ramovým n-osníkům 1 jsou upevněny,např. přivařením, dvojice úložných nosníkü Z bránových hřebů 3...

Modifikovaný termoplastický polyuretan

Načítavanie...

Číslo patentu: 246467

Dátum: 15.12.1987

Autor: Klonfar Petr

MPK: C08L 75/04

Značky: polyuretan, termoplastický, modifikovaný

Text:

...Celsia. Také se zlepšil suchý omak povrchu fólie.ako polyetherových skupin pro blokový amiwd může být použito polyetylénglykolu,polypropylenglykolu nebo polytetrametylénglykolu, jako polyamidových skupin polyamid B, polyamid 6,6, polyamid 11 a poly 4amid 12 nebo jejich kopolymerů. Poměr polyetheru k polyamidu může být variabilní od 80 20 do 2 D 80. Použití samotného blokového amidu pro nánosování není možné s ohledem na nalepoväní na válce a...

Nánosovací termoplastická směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 246466

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nimec Milan

MPK: C08F 8/30, C08L 27/22

Značky: termoplastická, nánosovací, směs

Text:

...0,3 h. d. alkýlarylf-osfir 0,6 h. d. NN-etylén-bis-stearid 0,3 h. d. vápenaté mýdlo s polyetylěnovým voskem 0,5 h. d. kysličník ltřemičitýñ 3 h. d. pigment ve formě masterbatcbe 0,01 h. nd. 2-Z-hydroxy-S-methylfenylbenzotriazol12 h. d. terpolymer akrylonitril-butadien-styren o tavném indexu 12 g/10 mi-n. při 190 ao ve formě granulátuPráškovou směs bez přidavku masterbatche a tenpolýmeru postupně ve vyhřívaně míchačce zahříváme za stáleho...

Hlídač pohybu nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246465

Dátum: 15.12.1987

Autori: Palát Antonín, Sláma Jaroslav

MPK: D04B 35/16

Značky: nitě, pohybu, hlídač

Text:

...B, které zamezují poškození piezoelektrickêh-o měniče 5 při ručlní manipulaci, na,4 příklad zavádění nitě. Rameno 1 je uspořadáno- tak, že procházející nitě P 1 až P 4 jej vyłkyvují směrem od piez-oelektrického meniče 5.Piezoelektrický měnič 5 je p-řipojen na neínvertující vstup .operačního zesilovače 9 (obr. 3, jehož zesílení je mastavováno k němu zapojenými odpory 10, 11. Na výstup operačního zesilovače 9 je napojen obvod 12 pro detekoi a...

Zařízení pro regulaci průtoku kapaliny filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246464

Dátum: 15.12.1987

Autor: Studynka Pavel

MPK: B01D 35/00

Značky: kapaliny, průtoku, filtrem, regulaci, zařízení

Text:

...pro výrobu i obsluhu a spolehlivější pro provoz.Na priložených výkresech jsou znázornený dva příklady .provedení zařízení pro regulací průtoku kapaliny filtrem. Na obr. 1 je schéma regulace průtoku v- závislosti na výšce hladiny nad filtrační náplní, na obr. 2 je schéma regulace průtoku kapaliny v závislosti na nastaveném průtočném množství, s blokováním poklesu hladiny nad filtrační náplní pod danou mez.Cištěna kapalina protéká ve filtru...

Zapojení souřadnicových spínačů feritové paměti 3D/3W pro zvýšení rychlosti a zlepšení rozlišovací schopnosti paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 246463

Dátum: 15.12.1987

Autor: Studynka Pavel

MPK: G06F 9/28

Značky: schopnosti, rychlostí, feritové, spínačů, pamětí, zvýšení, zlepšení, zapojení, rozlišovací, souřadnicových

Text:

...N-teh.o výstupního souřadnicovéno spínače SVXN, dále prvý výstupní výberový vodič VX 1 je .připojen na prvý vstup prvého výstupního souřadnícoveho spínače SVXI, druhý výstupní výberový vodič VXZ je připojen na prvý vstup druhého výstupního souřadnicovéhlo spínače SVX 2 až N-tý výstupní výberový vo-di-č VXN je připojení na prvý vstup N-têho výstupního .souřad-nicového spínače SVXN,výstup s-oučtového obvodu 14 čtení je připojen na třetí...

Dopravní trať s unášenými bočnicemi s možností snímání materiálu v kterémkoliv místě dopravní cesty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246462

Dátum: 15.12.1987

Autori: Váoa Josef, Winkler Petr

MPK: B65G 15/46

Značky: dopravní, místě, možností, cesty, snímání, bočnicemi, trať, kterémkoliv, unášenými, materiálů

Text:

...ukldy material musí překonat výškový rozdíl. Základním nedostatkom všech těchto .doupranvníkü je tedy nemožnost snímáni -přeptravovanělro materiálu ve kterémkoliv místě dopravní cesty.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dopravní trat ,podle vyunálezu, jejíž ,podstata spočíva v tom, že přepravovaný materiál je možno sejmout -v libovolném místě dopravní cesty, kterou tvoří řemenice, kladky a unášecí .prostředek opatřený na sv-é horní straně...

Zařízení pro automatické ovládání pracího cyklu u otevřených vodárenských filtrů a reaktorů pro čistění a úpravu vody s plovoucím filtračním ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246461

Dátum: 15.12.1987

Autori: Talpa Ivan, Bystrianský Jaroslav

MPK: C02F 3/00, C02F 3/22

Značky: pracího, automatické, filtračním, reaktoru, ložem, filtru, otevřených, ovládání, cyklu, čištění, úpravu, zařízení, plovoucím, vodárenských

Text:

...Nad přepážkou 3 je vytvořen zásobník 4 vyčíštěné vody, která v průběhu pracích cylklů slouží jako voda prací. V horní části zásobníku 4 je vytvořen přepad 5, na který navazuje potrubí B, sloužící fk odvodu vyčištěné vody na místo spotřeby. Surová voda se přivádí do spodní části nádoby 1 reaktoru .přívodním potrubím 7. Reaktor je vybaven shrabovacím zařízením 8 pro kal, výpustí kalu a potrubím 9 pro vypouštění usazeného kalu.Surová voda je ve...

Zapojení k tavení iontově vodivé taveniny, zejména skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246460

Dátum: 15.12.1987

Autori: Palkovie Josef, Jiskra Miloslav

MPK: C03B 5/027

Značky: zapojení, tavení, zejména, taveniny, vodivé, skloviny, iontově

Text:

...výkresech, z nichž představuje obr. 1 geometrické umístění šesti tyčových elelktnod v tavicí části peci při pohledu shore, obr. 2 blokové schéma zapojení nanpájecíhozdroje s řídicím obvodem frekvence pro tři elektrody, obr. 3 schéma 1. varianty zapojení sekundárních vinutí transf-ormátoru a tyristorů, obr. 4 schéma 2. varianty zapojeni sekundárních vinutí tralnsťormáboru a tyristorů a obr. 5 schéma 3. varianty zapojení sekundárních...

Způsob výroby chloridu titanitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246459

Dátum: 15.12.1987

Autori: Synovec Vladimír, Kožela Bohumil, Podhola Vladimír, Tesao Oldoich, Kholl Jaroslav, Havel Milan, Šmoldas Stanislav

MPK: C01G 23/02

Značky: výroby, chloridů, titanitého, způsob

Text:

...částic. Teploty a intenzitu suchého mletí lze volit tak, že v procesu »přemílátní malých částic katalytíclkého chloridu títanitého stereospecitita katalyzátoru nejen neklesá, nýbrž -naopalk roste.vynález objasňují následující příklady. Podíly v příkladech uvälděné jsou udávány V 0/0 hmotnosti.D-o kuličkového mlýnu s míchadlem typu Molinex PE-5 firmy Netzsch, NSR uzpůsobenêho pro práci v inertní atmosféře, bylo nadávkováno cca 300 g...

Hmota pro siliciumkarbidové výrobky s omezeným nárůstem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246458

Dátum: 15.12.1987

Autori: Frehar Miroslav, Krumphanzl Zdenik

MPK: C04B 35/56

Značky: výrobky, omezeným, nárůstem, hmota, siliciumkarbidové

Text:

...S 102 Al 203 1 0,60 až -1 0,75, přičemž S 102 je přítnomen jednak vázaný na mullit, jednak v- mikronové zrvnitolsti buď volný jako cristobtalit, -nebo ve sklovité formě v subrnikroskopické disperzi,je-li výpal šaumotu veden na teploty vyšší než 1450 °C. Příklaldem suroviny vhodné pro výrobu takového šamotu je kaolín Hlubany, obsahující jako přírodní příměs cristobalit V mikronové zrnitosti a mající po vyžíhání molární poměr Si 02 A 120 1...

Zařízení pro dávkování sypkých komponent pro důlní zakládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246457

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hamouz Zdenik, Mazur Jioí, Prejda Milan, Dvooák Adolf, Ryšánek Vladimír, Ladman Josef

MPK: G05D 11/04

Značky: zařízení, zakládky, důlní, komponent, dávkování, sypkých

Text:

...tak je k ní připevněn silový snímač B 0 s elektrickou přípojkou 65..Dolní konec silového snímače B 0 je spojen s jedním koncem nosné konstrukce šnekověho dopravníku 50, na které je také připevnněn silový snímač B 0 a jeho elektrickápřípojka 52. Na opačném Ikonci šnekovéhodopravníku 50 - tj. na výstupu 104 materiálu jím dopravovaného - je bud granulační rošt 54, za ním pak vzduchový ejektor 58, který je zaúvstěn do vstupu 103 společné...

Způsob kontinuální výroby oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246455

Dátum: 15.12.1987

Autori: Máša Jaroslav, Litomiský Miroslav, Novák Jioí

MPK: C01B 31/18

Značky: způsob, výroby, uhelnatého, oxidů, kontinuální

Text:

...způsob podle vynálezu, přičemž obr. 2 zobrazuje půdorys tohoto zařízení.Z obrázku je zřejmě, že v» topeništi 2 generátoru 1, v němž se postupně hromadí škvára s popelem, je pod tryskou 4 přívodu kyslíku a oxidu uhličitého umístěmo pohyblivé otočné .rameno 3, které se V tomto topeništi pozvolna přesouvá. Při pohybu ra 4mene z jedné krajní polohy do druhé se vyhrnuje část škväry i s popelem sttřidavě do výpadových otvorů 5 a tim se...

Kombinovaný indikátor pro interferenční měření posunů a pootočení těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 246454

Dátum: 15.12.1987

Autor: Vanieek Václav

MPK: G01B 11/04, G01J 9/02

Značky: interferenční, těles, indikátor, pootočení, měření, posunu, kombinovaný

Text:

...8 je ještě stupnice spirálového tejploměru 7.K vytvoření vkombinovaného indikátoru je tedy zapotřebí dvou destiček B, které mají na styčném povrchu obraz kombinované mřížky, a to ve formě dvojice pozitiv-negativ, anebo ve formě dvojice dvou stejnýďn obrazů. Tyto obrazy jsou identiclké až na tyto odchýlky podle v-ynálezu jedrna z částí rovnoběžkové mřížky 5, G je na jedné z destiček 8 natočena oproti svému protějšku na druhé destičce 8 »o...

Zařízení pro měření rychlosti plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246453

Dátum: 15.12.1987

Autor: Novák Josef

MPK: G01F 1/00, G01F 1/34

Značky: rychlostí, plynů, měření, zařízení

Text:

...podmínkách, např. v důlním prostředí.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro měření rychlosti plynů, jehož podstatou je, že píšťal.a je zvuk-ově vodivě spojena s akulstickým snímačom, jehož výstup je připojen do vyhodnocovacího zesilovače přes pásmovou propust. Vyšší účinek zařízení je v tom, ž-e současně splňuje výhodu malého odporu pro průtok plynů, neobsahuje pohvblivě součástky, z čeľrož plynoumalé nároky na údržbu, elektrický...

Zařízení pro radiometrické stanovení obsahu popelovin v tuhýcb palivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246452

Dátum: 15.12.1987

Autor: Synovec Vladimír

MPK: G01N 23/00

Značky: stanovení, obsahu, tuhýcb, palivech, radiometrické, zařízení, popelovín

Text:

...impulsů, .nebo jalkýkoliv- signál od nich odvozený. Dakové řešení dov-oluje měřit i při přerušované vrstvě paliva 4 na dopravníku 3.Uspořádání obou zdrojů 1, 2 gama záření a příslušné ndetekční jednotky lze řešit několiika způsoby. VV prvém případě, znázorněném na obr. 2,jsou zdroj 1 gama záření o nízké energií a zdroj 2 gama .záření o střední energií uspořádány souose s detekční jednotkou 5, která je opatřena detektorem 52 s...

Struskotvorná směs pro zefektivnění tvorby strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246451

Dátum: 15.12.1987

Autori: Borkovec Ladislav, Macháeek Metodij, Fibrich Svatopluk, Deyl Otakar, Špunda Jan, Korostenský Aleš, Kudilka Jan

MPK: C21C 5/04

Značky: zefektivnění, strusky, struskotvorná, tvorby, směs

Text:

...nižšími obsahy fosforu. Tím, že jsou ocelárenské kaly společně s vápnem součástí struskotvorné směsi, jsou vytvořeny podmínky pro tvorbu fweritu vápna V průběhu tvorby struskyv v Úldůbĺ zkujňování lázně kyslíkom, snížení teploty tavení strusek, urychlenému přechodu vápna do strusky, strusky jsou tekutější, obsahují méně kovových častíc, čímž se snižují ztráty kovu struskou a zvyšuje se v-ýtěžek kovu při výrobě oceli. Přítomnost znaěného...