Archív za 1987 rok

Strana 158

Zapojení pro řízení a ovládání pohybu pístnice přímočarých hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252067

Dátum: 13.08.1987

Autor: Holý Čestmír

MPK: G05B 7/04, G05B 7/00

Značky: řízení, zapojení, pístnice, ovládání, pohybu, přímočarých, hydromotoru

Text:

...je zapojen na vstup přímočarého hydromotoruZapojení umožňuje řídít cyklioký pohyb pístnioe přímočaráho hydromotoru a současně umožňuje korigovat řídící proud přímočarého hydro- tí motoru v závislosti na velikosti.nesymetrie slektrohydrauliokěho převodníku. Dovoluje zastavit pohyb pístnice v libovolné poloze a provédět oejchování snímačů polohy. Zapojení dále umožňuje současně s život- nostními zkouškamivov 1 ádatfunkce hydraulickýćb...

Čtyřpólový stejnosměrný motor s hrníčkovým rotorem a se snímačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252066

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vambera František, Novotný Ctibor

MPK: H02K 23/40, H02K 24/00

Značky: rotorem, stejnosměrný, čtyřpólový, snímačem, motor, hrníčkovým

Text:

...perame- Ť trů celé sestavy monobloku motor - snímač.Příklad provedení motoru ee snímačom podle vynálezuł ve tvaru techodnema, Je znázornän na přiloženém výkreeu v öáeteöném řezu.Stutor motoru ł Je vytvořen ze etctorového Jhe, ke kterému Joou připevnänypermanentní magnety 3. Permanentní magnety 3 Jsou ne vnitřní straně opątřeny zaob 1 enými.pő 1 ovými náatavoi tak, že me-.o si plochou pőlových náetavců a nepohyblivou částí 2 e...

Zařízení pro indukční ohřev kovů v nádobkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 252065

Dátum: 13.08.1987

Autori: Říha Antonín, Rada Josef

MPK: H05B 6/02

Značky: kovů, ohrev, zařízení, indukční, nádobkách

Text:

...to je toroidální. Na jádru l je navinutorprimárnímÉ vinutím g ą na něm sekundárním vinutím Ž, Kolem kterého jsoupřipájeny chladící trubky 1 s vodou. Na Spodní straně zdroje ohřívacího oroudu jsou vytvořeny ohřívací elektrody §,.uvnítř kterých jsou umístěny izolační stěny Q) Na vnější straně ohřín vacích elektrod Ž, kterémají tvar kruhověho prstence, je navi~r nuta keramická izolace g, která přesahuje ohŕívacílelektrody.§ ve...

Způsob montáže polovodičových čipů pájením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252064

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rieger Jiří

MPK: H01L 21/60

Značky: čipu, polovodičových, způsob, montáže, pájením

Text:

...ke zhotovení kontaktů z druhé straM ný ae naneae rovněž před montáží ba soubor přívodů, které tytotkontakty vytváří. Přitom je čip 2 obou atran opatřen vrchní ko- Ívovou vrstvou dobře smáčitelňou měkkoupájkou. Nanesení pájky ná soubor přívodů a na jednu stranu čipu nebo na základna je možné provéstr hromadně a postačující repro rdukovatelností množství naneaené pájky a takto připravené polo tovary lze Jednoduše montovat pomocí mechanimačních...

Způsob měření upraveného základního materiálu pro nanášení galvanoplastických vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 252063

Dátum: 13.08.1987

Autori: Landa Václav, Veselý Václav

MPK: G01B 11/30

Značky: základního, způsob, materiálů, nanášení, galvanoplastických, vrstev, upraveného, měření

Text:

...velikost jamek zjistí zobrazením zvoleného úseku vzor ku ve vhodném zvětšení na monitoru televizního analyzátoru, na kte Alrý ee pomocí zabudovaného programu promítne rastr, který obrazyt jednot 11 vých jamek rozdělí do řady úseček omezenýchhranícemí měře ných obrazů jamek a zjistí se distribuce takto vytvořených úsečeknMěřený vzorek se poté příčně rozřeže na předem.stanovený počet dílčích vzorků, na jejichž řezech se obdobným způsobem, tj....

Vlákno z alkalicky polymerovaného polyamidu 6 a způsob výroby tohoto vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 252062

Dátum: 13.08.1987

Autori: Makovský Jiří, Burian Zdeněk, Krejčí Miloš, Mařík Jiří

MPK: D01F 6/60

Značky: vlákno, způsob, tohoto, polymerovaného, alkalický, polyamidů, vlákna, výroby

Text:

...vzniku polymerní taveniny až po úsek kontinuálně vyrobeného vlákenného útvaru.Důsledky tohoto vynálezu se promítají jak do jakosti textilní suroviny, tak do ekonomiky textilní výroby. Protože při převodu polyamidové suroviny s vyšší molekulární hmotností do formy vlákna dochází v důsledku užitého techno 1 o~ gického postupu výroby k minimálnímu snížení polymeračního stupně do procesu vstupujícího polyamidu.6, projevuje se tato skutečnost u...

Bikomponentní vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 252061

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mařík Jiří, Makovský Jiří, Krejčí Miloš, Burian Zdeněk

MPK: D01F 6/60

Značky: bikomponentní, vlákno

Text:

...a ná sledně převedena štěpícím válcem opatřeným hroty do vlákenné ÍOrMy oV Výsledným efektom tohoto vynálezu je výroba vícekomponentního vlákna, které má charakter a využitelné vlastnosti odpovídající charakteru víoekomponentního vlákna, přičemž je pro tuto výrobu užito jedné monomerní suroviny a jednoho výrobního zařízení. Při tom je u výsledného vláknadosahovánovysoké objemovoeti v důsledku různé arážlivosti vrstev z obou Wtypů...

Elektrický izolační spoj vysokonapěťového tyristorového měniče mezi řídicími a silovými obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 252060

Dátum: 13.08.1987

Autori: Straka Jaromír, Caha Zdeněk

MPK: H04B 9/00

Značky: vysokonapěťového, elektricky, řídicími, měniče, silovými, tyristorového, izolační, obvody

Text:

...karty zesilovače impulsů a zesilovače a tvaro~ vače impulsů a rozpojitelnost.optíckého světlovodu na obou kon-cích usnedňuje montáž a demontáž polovodičového měniče a dále může být využít k diagnostice poruch Zařazením kondenzorů lze zlepšit účinnost přenosu světelného sígná 1 u.Elektricky izolační spoj mezi řídůcími a silovými obvodyrozpojitelný na obou koncích opticky je blíže vysvětlen na pří kladu podle výkvesu.~ Na výkresu je znázorněn...

Skládací ochranná stěna plamene plynového vařiče proti větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252059

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jeništová Libuše

MPK: A47J 33/00

Značky: proti, plamene, plynového, ochranná, vařiče, větru, stěna, skládací

Text:

...vařĺčn proti ýětrú podłe vynálezuą je zháąorněu ha ĺpřipojvçnýĺch výkresecb, kde ha óbŕ,je v Á Apqľhled na oçhránnou stěnu ve složeném stavu) náŕyse, óbŕ Ząznázořňuje ínsłalo ľVanoú stěnu bez vaAřľčLe v půdorysé, obr 3 znázorĺzuje ibstaiovąahod stěnupůdo V Lvĺryseĺs vařičam a obr ÁWje ýjełĺoĺbokbrysývýřézu štředovzsu dueĺskquyÁ ĺSlkíáčaçíýócňrannáĺístěña A 1 šestává zýe středpvé ĺdeskyg, ýĺspodu v ose sou ~ 3 ópátřcné škjopňým žçâvěsełn S...

Dielektrický anténní kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 252058

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vrba Jan, Ismail Faisal

MPK: H01Q 1/42

Značky: anténní, dielektrický

Text:

...vrstvy dielektrická nebo obě vnější vrstvy induktivni n vnitřní vrstva dielektická. Dále je známo podobná využití jedná nebo dvou induktiv 252058- 3 ních vretev ke zlepšení vlastností dielektriokých eemdvičů. Tyto eložitäjěí možnosti jsou ovšem výrobnä náročná a nákladná. u .Uvedené nevýhody ee zcela nebo do značne míry odetraní díelektrickým antdnnín krytom tvořeným rovinnou nebo zakřivenou dielektrickou deekou, tenkou vzhledem k...

Zapojení vícenásobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlídaných stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252057

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sklář Lubomír, Němec Václav

MPK: G08B 19/00

Značky: signalizace, vícenásobné, dvouhodnotových, zapojení, stavu, registrace, hlídaných

Text:

...dosud používanéou způsobu, dále v ury 4 chlcní odstranění případné poruchy při použití výměnných modulů.Na přiloženén výkresu je blokově znázorněno příkladné provedení zapojení vícenásobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlidaných atavů, kde l je aignalizačni obvod tvořen tyriatoro dvou spínací jednotkou a aignálkou. Tvarovací obvod 3 je tvořsnmonostabilnin klopnýn obvoden a vyhodnocovací obvod~§ je tvořen bistabilnín klopnýn...

Automatická optimalizace spotřeby energie u sušicích zařízení s ventilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 252056

Dátum: 13.08.1987

Autori: Erban Petr, Jiřík Jaromír, Vondrouš Jan

MPK: G05D 23/19

Značky: sušících, spotřeby, optimalizace, zařízení, energie, automatická, ventilátory

Text:

...je získána převodníkem frekvence - napětí 1. Rychlost rámu 1 je zadávána ručně tlačítky nebo jednotkou ll ručního řízení rychlosti přes regulátor pohonu lg a poháněoí motor lg Při nulové rychlosti rámu 1 je frekvenční měnič Q a regulátor 5 výstupní vlhkosti blokován synchronizačním kontaktom lg. Rám je výhříván párou, která je přiváděna přes ruční parní ventil lg do rámu 1 a její kondenzát je z rámu odváděn přes odváděč kondenzátu 2. .Sled...

Způsob regenerace 2-propanolu odpadajícího při výrobě hydrochloridu D,L-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252055

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šmídek Josef, Vostárková Blanka, Jarý Jiří, Maternová Miluše, Bártlová Věra, Kostkan Jan

MPK: C07C 103/40

Značky: hydrochloridu, regenerace, 2-propanolu, odpadajícího, d,l-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu, výrobe, způsob

Text:

...50 hmot.r vody. značný obsah vody znevmožňuje absolutizaci. Balastni látky komplikuái oddestilovánideatilečni zařízení. Z těchto důvodů se promývaci 2-propanol.. stup podle předkládaného vynálezu.ľbdle vynálezu se promývaci 2-propanol zbaví většiny ky se 1 in neutralizaci přidánim zásady,např. hydroxidu sodného. Potom se oddestiluje vodný 2-propanol 3 obsahem vody 10 až 12hmotu Během destilace se vyloučizbalastni látky v takové formě,...

Stanice pro komplexní zpracování exkrementů hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 252054

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hrašeovă Věra, Kupf Lubomír, Vopálenský Miroslav

MPK: C02F 11/00

Značky: komplexní, stanice, hospodářských, exkrementů, zpracování, zvířat

Text:

...dobytka a samostatnou linku pro zpraco- vání exkrementů ostatních hospodářských zvířat.Výhodou stanice podle vynálezu je že umožňuje úplné využití všech hodnotných složek exkrementů, při dokonalé ochraně životníhozem stanice jsou vodotěsné i vzduchotěsně nzavíratelná. Exkremeną- s ty hovězího dobytka Jsou po průchoůue prostorem spádového síta od 252054vodněny v kalolieu, kde jsou zbaveny 40 i více tekuté složky e.v mobilních kontejnerech na...

Způsob výroby ingotů ze supravodivé slitiny niob-titan

Načítavanie...

Číslo patentu: 252053

Dátum: 13.08.1987

Autori: Čadil Miroslav, Klabík Václav, Landa Václav

MPK: B22D 21/06, B22D 21/00

Značky: supravodivé, niob-titan, ingotu, způsob, slitiny, výroby

Text:

...1 v ingqtećh druheho tayenr ze s 1 ítiny.niob-titan v 1 nà 1 ézt ojediněle částícevnąruzťavenéhaníob nebo oblasťi obohacer Aíĺ ně timto prvkemf Tytq oblasti nelze ve slitině určené pro výrobuvgąfsunravodivých vodiča a tdĺąéjménavodičů.mnnhov 1 áknových.s průměą vv QŤ rám v 1 ákenŕádově až v,um připustít V průběhu meçhànickéhbĺzpŕacdà Í vĚ 7 váq 1 s 11 t 1 ny se tbtiž projévi jéjíćhqdlišné-màcnàniçkénviaštnostigj 57Ákteŕémohou vést k...

Aplikátor pro diagnostiku a terapii zhoubných nádorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252052

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan

MPK: A61N 5/02

Značky: nádorů, zhoubných, aplikátor, terapii, diagnostiku

Text:

...aplikátoru pro ohřev, kdy se tento aplikátor zàpojuje na výkonný generátor,jehož frekvence je nižší než frekvenční pásmo radiometru, ve kterém se provádí měření tepelného výkonu a samostatného aplikátoru pro radíometr. l A Vt Hlavní nedostatky používanýchzařízení jsou ve složitostiĺ sestavy aplikátoru,generátoru a radlometru av interferenčním rúšení, které zhoršuje dosažítelné výsledky, přičemž teplota není měřena spojítě, což by...

Bezprůvlakový strop pro velká rozpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252051

Dátum: 13.08.1987

Autor: Wünsch Josef

MPK: E04B 5/43

Značky: bezprůvlakový, velká, strop, rozpětí

Text:

...spodní konce podružných sloupků jsou zachycenyv podhledové desce nebo v roštu z trámků pro přenášení vodorovnýchKonstrukce podle vynálezu umožňuje podstatné zvýšit rozteč hlavních nosných sloupů, aniž by bvlo třeba stropní desku dopl ňovat průvlaky nebo trámy, které žejména v občanských a průmyslo 252051vých budovách znamenají výrazně překážky pro vedení technologic Á kých, vzduçhotechnichých a jiných vedení a instalaci.Příklady provedení...

Sposob biologického čistenia odpadových vod z výroby gumárenských urýchlovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252050

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vančo Dušan, Vančová Alžbeta

MPK: C02F 3/12

Značky: biologického, výroby, spôsob, odpadových, čistenia, urýchľovačov, gumárenských

Text:

...biologickému čisteniu aktiváciou a prípadne dočistia sorpciou. Biologické čistenie prebieha s výhodou s nosičom biomasy z inertnej pórovítej hmoty, vloženým do prostredia aktivácie.Spôsob čistenia odpadových vôd z gumárenských urýchlovačov podľa vynálezu prebieha výhodne po adaptácii aktivovaného kal 11 po dobu najmenej dvoch týždňov, Vnesením nosiča biomasy do prostredia aktivácie vytvorí sa podkladný materiál pre nárast špeciálnych...

Zariadenie na upínanie cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252049

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kašpárek Bohdan, Procivňák Marián

MPK: B65H 49/06

Značky: upínanie, cievok, zariadenie

Text:

...strane ovládacieho člena umiestnené tiahlo, kde jedno z nich dosada na voľnom konci na tlačnú pružina. Na telese každého tiahla sú vytvorené kužeľove plochy, na ktoré dosadajú šikmou plochou rozperné tŕne zakončené klinovou plochou dosadajúcou na prítlačné valčeky, uložené V priestore medzi vybratím vretena a krytom prítlačných valčekov.Zariadenie podľa tohoto vynálezu sa vy 4značuje tým, že presne centruje a spoľahlivo upina cievky pre...

Zariadenie pre prívod stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252048

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jablonský Stanislav

MPK: B23K 37/04

Značky: zariadenie, stlačeného, přívod, vzduchu

Text:

...prepojené otvormi a do hriadeľa v mieste dolných dräžok sú vyhotovené otvory pre prechod stlačeného vzduchu.Riešením podľa vynálezu nastáva podstatné skrátenie hriadeľxa, čím sa docieľuje materiálová úspora a mzdová úspora pri vŕtaní axialnych otvorov pre prechod stlačeného vzduchu, pričom pri podstatnom skráteni axiálnych otvorov sa značne technologicky zjednodušuje ich Vŕtanie. Skrátením hriadeľa sa zvyšuje manipulačná schopnosř stolového...

Zariadenie na lepenie plášťov panelov z dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252047

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mackuliak Vladimír, Rybár Peter

MPK: E04C 2/10

Značky: zariadenie, panelov, lepenie, plastov, dřeva

Text:

...je vyhotovené tak, že na pevný podklad 1 je uložená horizontálna Základová podložka 2, ktorej pôdorysné rozmery sú zhodne s pôdorysnými rozmermi vyrábaných panelov 5. K základovej podložke 2 sú po obvode pripojené najmenej štyri zvislé tyče 3, ktorých ohybová únosnost je väčšia ako ohybové namáhanie od tlaku v tlačných vankúšoch 4,ktoré sú uložené v» medzerách medzi panelmi äfvytvorenými dištančnými pätkami B. Zvislé tyče 3 Spôsobilé prenášať...

Urýchlovač vulkanizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252046

Dátum: 13.08.1987

Autori: Štefanec Jozef, Rattay Vladimír, Beniska Jozef, Štaudner Emil, Kyselá Gabriela

MPK: C08J 3/24, C08K 5/59

Značky: urychlovač, vulkanizácie

Text:

...poklese ťažnosti, pevnosti v ťahu a štruktúrnej pevnosti.Vplyv dialkylditiokarbamanov antimonitých na sírnu vulkanizáciu kaučukov sa sledoval pri teplote 145 °C na prístroji Rheometer - 100 Monsanto. Antimonité urýchľovače sa do zmesí dávkovali v takých množstvách, aby mólová koncentrácia dialkylditiokarbamínových skupín bola rovnaká akoV zmesi s dietylditiokarbamanom zinočnatým. Termooxidačné starnutie vulkanizátov sa sledovalo metódou...

Zdvíhací mechanizmus náprav vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252045

Dátum: 13.08.1987

Autor: Štyrand Jan

MPK: B60G 17/00

Značky: zdvihací, náprav, vozidiel, mechanizmus

Text:

...spoločne odpruženú s druhou zadnou nápravou listovými pružinami, ktorých stredná časť je spojená s jedným koncom čapu zadného pruženia, uloženého v držiaku. Podstata tohoto zariadenia na zdvíhanie náprav je v tom, že druhý koniec čapu je spojený s pakou, ktorej vzdialenejšia časť je otočne spojená s tyčou silového člena.Toto riešenie umožňuje podľa potreby pohotovo zdvihnúť prvú alebo druhú zadnú nápravu ľubovoľne jedno koleso pripadne...

Drážkovaný náboj

Načítavanie...

Číslo patentu: 252044

Dátum: 13.08.1987

Autor: Štyrand Jan

MPK: F16C 3/02

Značky: náboj, drážkovaný

Text:

...známe drážkované náboje majú perá z plného príečneho profilu, nezávisle od druhu drážok, ktoré sú napríklad rovnobvoké, jemné a pod. Tieto drážkované náboje nemajú dostatočne využity materiál a konštrukčne nie sú pripravené rra funkčnú obnovu pomocou tangenciálneho tvárnenia.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje drážkovaný náboj podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že v jeho perách sú pomocné drážky.Takýto drážkovaný náboj umožňuje...

Stohovacie zariadenie plochých dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252043

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chalány Michal

MPK: B65H 29/30

Značky: stohovacie, zariadenie, plochých, dielcov

Text:

...zdvižnej plošiny v jednej rovine s priečnym zásobným valčekovým dopravníkom 14. Do podvesného dopravnika 2 je včlenený pákový mechanizmus 15, slúžiaci na snímanie hornej úrovne stohu dielcov pod výstupným úsekom 4 podvesného dopravníka 2. Vo vstupnom úseku 3 podvesného dopravnika 2 je na ráme 1 stohovacieho zariadenia pomocou prvého kĺbu 15 uchytená prvá dvojramenná páka 17, tvorená dolným ovládacím ramenom 18 a horným, prevodovým...

Ovládací pneumatický valec ultrazvukového zváracieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 252042

Dátum: 13.08.1987

Autori: Celler Ján, Rumanovský Maximilián, Uhrík Vladimír

MPK: B29C 65/08

Značky: pneumatický, ovládací, stroja, zváracieho, ultrazvukového, válec

Text:

...s posuvným piestom a piestnicou pohybového valca určenou na upevnenie ultrazvukového nástroja, zatial čo druhá strana piestnice Spojenej s piestom pneumatickej pružiny je funkčne spojená s ovládacím prvkom pre spúšťania ultrazvukového generátora. Výhodou takéhoto usporiadania je, že vo valci pneumatickej pružiny nastavený pracovný tlak zaručuje správny prítlak nástroja nia zváraný materiál nezávisle od pohybového valca,ktorý je zasa...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252041

Dátum: 13.08.1987

Autori: Humplík Antonín, Orlík Ivo, Poór Robert, Sandtner Stanislav, Kráľ Bohumil, Paulovič Milan

MPK: C08K 5/52

Značky: zmesný, nesfarbujúci, spracovatelnosťou, zlepšenou, syntetických, stabilizátor, kaučukov

Text:

...rcvnomernej koncentrácie stabilizátora v eniulzii pri státi v zásobníku v dôsledku takmer nepatrnej sedimentácie. Ďalej sa zaznamenáva vysoká hydrolytická stabilita emulzie V rozsahu desiatok až slovak hodín- bezo zmeny kvality pripravenej emulzie.Predmetný stabilizátor pri použití v technológii výroby kaučukov znamená úsporu nákladov na emulgátoroch a príprave ich vodných roztokov a umožňuje bezproblémovú kwoaguláciu latexu. Tým, že...

Súprava stavebnicových prvkov vrtacích prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252040

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B23B 47/28

Značky: súprava, prvkov, prípravkov, vrtacích, stavebnicových

Text:

...puzdra, prípadne pre sklopnú čelusť 20, polohovacia plochu 214 pre príložku 70 a vymedzovaciu vložku 80.Pri stavbe vŕtacieho prípravku se vychádza z presných ustavovacich plôch upínacej dosky 180, pomocou príložných pier 80, príložiek 70, vymedzovacích vložiek 80 a vodiacich vložiek 130. Stojan 1.0 uložený svojou dolnou základnou plochou 15 na upínacej doske 180 je polohovaný jednak vodiacou vložkou 138 umiestnenou v polohovacej...

Sposob izolácie beta-escínu zo semien pagaštana konského

Načítavanie...

Číslo patentu: 252039

Dátum: 13.08.1987

Autori: Votický Zdeno, Varga Ivan, Oravec Viliam, Proksa Bohumil, Chrenko Vladimír

MPK: A61K 35/78

Značky: semien, pagaštana, izolácie, spôsob, beta-escínu, konského

Text:

...a zvyšova niu teploty. Práve z tohoto dôvodu okysle nie extraktu do pH 1,0 viedlo k čiastočnému rozkladu produktu, ktorý sa pre dosiahnutie požadovaných parametrov musel rekryštalizovat z metanolu.Nevýhody tohoto postupu sa odstránili postupom podla vynálezu, pri ktorom sa semená pagaštana konského extnahujú zmesou vody a alkoholu s počtom uhlíkov C 1 až C 3, extrakt sa zahustí pri teplote 40 až 80 °C na 1/2 až 1/5 pôvodného objemu, pridá sa...

Momentová spojka klúča pracovnej polohy rotorového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 252038

Dátum: 13.08.1987

Autor: Radič Rudolf

MPK: F16D 43/20

Značky: momentová, rotorového, pracovnej, spojka, kľúča, stroja, polohy

Text:

...24 sú v dolnej časti tvorené valcovým driekom,ktorým sú posuvne uložené v puzdrách 25,pričom axiálna vôla medzi nimi je vymedzená stredovými pružinami ZB.Puzdrá 25 sú posuvne uložené V kameni 28, ktorý je posuvne a neotočne uložený na držiaku 1. Neotočné uloženie kameňa 28 je zabezpečené prostrednictvom skrutky 35 zasiahujúcej do dražky 34 vytvorenej v držiaku 1. V kameni 28 sú puzdra 25 uložené na pružinách 27 dosadajúcich na zátky...

Bivalentná inaktivovaná očkovacia látka proti červinke a infekčnej atrofickej rinitíde ošípaných

Načítavanie...

Číslo patentu: 252037

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kováč Jozef, Šnirc Július, Gubran Dušan

MPK: A61K 39/10, A61K 39/116

Značky: infekčnej, inaktivovaná, rinitíde, ošípaných, bivalentná, atrofickej, očkovacia, červinke, látka, proti

Text:

...titer sérových aglutinašných protilátok 1 640 až 12128051 kolostrálnych protilátok 11280 až 12560.Prínos tohoto vynálezu spočíva v Lom, že sa nahradzujú dve monovalentné vakcíny s potrebou vždy dvojitej aplikácie, vcelku štyri podania jednou bivalentnou vakcínou s dvojrázovou aplikáciou. Tým dôjde k podstatnému zníženiu imunoprofylaktických zákrokov v kategórii clrovných ošípaných a k zníženiu aplikačnej dávky bivalentnej vakcíny celkove...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252036

Dátum: 13.08.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...klopných medzivložíek je jednoduchá a súčasne je využitá na utesnenie ce 4lého skľučovadla. Delením čeľuste V klopnej rovine klopných medzivložiek alebo medzi nimi sa dosiahne jnrestaviteľiíosť čeľusti a súčasne sa využije dosadacia plocha obidvoch čeľustí na Vytvorenie požadovanej vôle v klopnom vedení Vymedzením ich vzdialenosti od klopných rovín klopných medzivložiek.Na pripojenlom výkrese je znázornený príklad skľučovadla podľa Vynálezu,...

Sposob vytvrdzovania polymérnych rezistov pre elektrónovú litografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252035

Dátum: 13.08.1987

Autori: Schilder Jaroslav, Beňačka Štefan, Šmatko Vasilij

MPK: C08J 3/28, H01L 21/308

Značky: polymérnych, vytvrdzovania, litografiu, elektrónovú, rezistov, spôsob

Text:

...sa vykonáva V evakuovaných komorách, opatrenýoh zdrojom zväzku iónov inertných plynov o maximálnej energií iónov 5 keV. Z inertných plynov je výhodnejšie použit iöny s väčšou atómovou hmotnosťou, teda Xenon,kryptón za argón. Väčšina zdrojov iónových zväzkov poskytuje zväzok iónov, v ktorom energie iónov pokrývajú spektrum energií od niekoľkých EV, až po niektorú medznúenergiu, ktorá pre účely vytvrdzovania rezistu je 5 keV. Na uhle dopadu...

Pneumatická pružná hriadelová spojka s tlmením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252034

Dátum: 13.08.1987

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: hriadeľová, pneumatická, spojka, pružná, tlmením

Text:

...Skrtiaca práca, vznikajúca pri tomto prúdení, je úmerná tlmiacej práci spojky, ktorá je pre pneumatickú pružnú hriadeľovú spojku s tlmením stála počas celej jej životnosti na rozdiel napr. od spojky s gumovými pružnými elementuami a je vyjadrená veľkosťou plochy hysteréznej slučky v charakteristika spojky.Na priloženom obrázku je v polovičnom pozdĺžnom reze znázornená pneumatlcká pružná hriadeľová spojka s tlmením torzných rázov a...

Elektrický stroj točivý nízkeho napätia so zaisteným zapusteným štítom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252033

Dátum: 13.08.1987

Autori: Struckel Peter, Rajec Vladimír, Kundrát Imrich, Kujaník Stanislav, Balog Juraj

MPK: H02K 5/08, H02K 5/124

Značky: nízkého, zaisteným, točivý, stroj, elektricky, napätia, štítom, zapusteným

Text:

...axiálneho posuvu ložiskového štítu v zámku kostry, vzhľadom na toleranciu výroby upevňovacej drážky v kostre a poistných segmentov.Úlohou vynálezu je odstranit uvedené nevýhody, vytvorit jednoduché uloženie ložiskového štítu v kostre s nenáročnou výrobou,montážou a demontážou pri rešpektovaní všetkých požadovaných parametrov elek 4trického stroja točivého, jeho vysokej spoľahlivosti a životnosti.Uvedené nevýhody odstraňuje a úlohu rieši...

Sposob polohovania intarzovaných dyhových zosadeniek na polotovary a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252032

Dátum: 13.08.1987

Autori: Poláček Josef, Školník Juraj, Mrva Milan, Perlác Július

MPK: B44C 3/10

Značky: polohovania, zariadenie, polotovary, spôsob, intarzovaných, tohto, spôsobu, dýhových, vykonávanie, zosadeniek

Text:

...podľa hrán polotovaru a nasledne sa podľa kontrolného obrazca orientuje dyhová zosadenka s intarzovaným obrazcom. Zariadenie podľa vynalezu má na pracovnom stole prestavitelne upevnený doraz, v ktorom je polohovaný lepidlom oanesený polotovar, na ktorom jepoložené dyhová zosadenka s intarzovaným obrazcom a s premietnutým kontrolným obrazcom, pričom nad polotovarom je prestaviteľne V smere zvislej osi umiestnený projektor.,že intarzovaná...

Priebežný klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252031

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 31/20

Značky: klieštinový, priebežný, upínač

Text:

...3 U a dvojstranná klieštine 24. Teleso 15 upínača,upevnené na kotúči 16 otočného bubna či stola v osadenom otvore 1 je z jednej strany opatrené centrovacím otvorom 2 so závitom 3 a z druhej strany upevňovacím závitom 31 a dalším centrovacím otvorom 14. V centrovacom otvore 2 so závitom 3 je otočne a posuvne vložený ovládací závitový krúžok 4 so spojkovým ozubením 5, v ďalšom centrovacom otvore 14 je vložená pevná príruba 22 s kužeľovým...

Výživný regeneračný prostriedok na vlasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252030

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šaršúnová Magda

MPK: A61K 7/06

Značky: vlasy, výživný, prostriedok, regeneračný

Text:

...hmot. dielov roztoku dvojsodnej soli kyseliny etyléndiamínotetraoctovej, ako konzervans bromid karbaetopendecínia, Červeň pre liečiva a parfum.Pôvodný je u neho regeneračný účinok,ktorý sa práve významne prejavuje u poškodených vlasov. Regeneračný a výživný účinok sa dosahuje už uvedenou prísadou vitamínov ku zložkám viažucím na vznik a ku zložkám ovplyvňujúcim vznik lesku a návra 4tu tukov, keďže vplyvom šampónu dochádza k čiastočnému...

Mechanická trecia spojka s membránovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252029

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kralovič Vincent, Kúdelka Ivan, Briedik Mikuláš

MPK: B62D 13/58

Značky: membránovou, spojka, trecia, mechanická, pružinou

Text:

...pružiny na obvode opornej kružnice, čo má nepriaznivé vplyvy na životnosť spojky.Tieto nevýhody odstraňuje mechanická trecia spojka s membränovou pružinou podľa vynálezu tým, že membránová pružina je uložená medzi opornými segmentami lisovanými z pásov, Podstata vynálezu spočíva v tom, že doterajšie vrchné a spodné oporné krúžky sú nahradené dvomi alebo tromi samostatnými segmentvami lisovanými z plechových pásov, ktoré je možné uložiť atým...

Spojka s membránovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252028

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hazlinger Marian, Kúdelka Ivan

MPK: F16D 13/60

Značky: pružinou, spojka, membránovou

Text:

...pružina je vyhotovená v dvoch kuželových plochách so zníženou hrúbkou a zabudovaný stav je posunutý nad rovinný stav. Podstata vynálezu spočíva v tom, že membránová pružina je tvorená kužeľovou plochou taniera membránovej pružiny a kužeľovou plochou vypínacích páčok membránovej pružiny. Kde uhol kuželovej plochy palcov membránovej pružiny je menší ako uhol kužeľo 4vej plochy taniera membránovej pružiny,čím sa vytvára zníženie roviny...