Archív za 1987 rok

Strana 156

Deformační člen tenzometrického snímače sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 252147

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sáva Josef, Liška Josef, Strakoš Ladislav

MPK: G01L 1/22

Značky: deformační, tenzometrického, snímače, člen

Text:

...le v příčnem nosník 1 jsou souměrně proti sobě proudem stejně obloukovitá vybrdní.Odporově tennometry i los nekupit do dvojíc. jejich členy jsou uepořłdíw na protllehlých stranách příčnćho noeníku 4 eoulrnč k jeho ose g, a to a výhodou na bocích příčného nosníku 1. ale i například na horní a dolní treně příčnćho nosníku 4. Příčnd nosníky 1. uepořldonł ned sebou o- eeekupená do dvojíc ne keidém konci detormečního člena. jsou názorne vysnedemw...

Způsob magnetické separace vysokopecní strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252146

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hladký Josef, Cintl Petr, Kudla Miroslav

MPK: C21B 3/04

Značky: vysokopecní, strusky, způsob, magnetické, separace

Text:

...průmyslu riziko poruch. poškození i havárií.Uvedený nedostatok odstraňuje z velké části způsob magnetické eeperece vyaokopecni strusky, která se po předchozí hrubá magnetické aeparaci podrobuje otevícaní zrna na drtiči odkud je poté vynášecím páeem dopravováne granulometrické aměa vysokopacní strueky s železem k víceplošnému vibračnímu třrĺdiči a podstata vynálezu spočíva v tom, že magnetickým polem eeparátoru se působí na...

Samostavitelná mezivložka úložného místa regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252145

Dátum: 13.08.1987

Autor: Dlabaja Petr

MPK: B65G 1/02

Značky: úložného, regálu, samostavitelná, mezivložka, místa

Text:

...omačkány a zspříčiňují nepřeenost ukládání s odebírání technolog. palet z úložného místa. Dále dochází k závedám na programu řízení provozu e k nutnosti záaahd do uvedeného programu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje samoetevitelná mezivloika úložného místa usazená na stsvěcím ároubu, určená pro ukládání technologických palet regálovým zakladečemjejiž podstatou je, že její neprůohozí otvor je ukončen funkční plochou pro doaednutí na kulovou...

Víceploché kluzné radiální ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 252144

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vaněk Jan

MPK: F16C 25/02

Značky: víceploché, kluzné, ložisko, radiální

Text:

...upraveny radiálněvrtsné otvory spojená s obvodovou drdžkou. K bohom lodiskového tělesa jsou připevněnyVýhoda víceplocháho kluzného rndiálního ložiska podle vynálezu spočívá v jednoduchévýrobní technologii be zvláštních mmm ne strojní možnosti ladäní ložiska prostřednictvím distančních nejen loliskovou vdli, płedpiti segmentů, ale také p ostatních montážnícb celků. Žádanáho geomstrického t soustruisním nebo vyvrtivdním, přičemi potrebného pi...

Zařízení k zamezení samovolného úniku kychtových plynů z kupolové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252143

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vystrčil Otakar, Grim Alexandr, Štursa Václav

MPK: F27B 1/20

Značky: plynů, zamezení, kychtových, úniku, kupolové, samovolného, zařízení

Text:

...vynnilaeu, jeho podstata spočíva v tom,že nlsypná hrdlo je opetřeno e jeho horním okrajom lícujícím uzáverom polonově spřaženým e úetrojía pro sevéäení pece.Výhodou tohoto řešení je oksmiité ucevření násypnáho hrdla po navezení vsázky, takže kychtove plyny mohou z pece odcházet pouze potrubím k tomu účelu určenámu. Únik kychtovéhc plynu se tak omezí jen ne nezbytně nutný okemzik zavedení pece surovinovou a palivovou vsúzkou.Príklad...

Zařízení k teplokapalinovému vytápění vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252142

Dátum: 13.08.1987

Autor: Schwaller Ivo

MPK: B60H 3/00

Značky: zařízení, teplokapalinovému, vytápění, vozidel

Text:

...z, 3 sestávejí u tepelných výměníku e elektricky pohánčnáho ventilátoru. Před vytápěoíni jednotkni z pro prostor A řidiče je uspořádán prvý regulsční ventil 1,jeho ovládací část je spojene s prvni teplotníu čidlen i uspořádaný v prostoru A řidiče. Před vytápčcísi jednotke-i 3 pro prostor B oestujících je uspořádán druhý regulační ventil i, jeho ovládací část je spojene s drum teplotou čidleu 1 uspořádaný v prostoru E ceetujícíoh. Před...

Bižuterní nebo ozdobný výrobek či polotovar a způsob upevňování perliček na ně

Načítavanie...

Číslo patentu: 252141

Dátum: 13.08.1987

Autor: Filip Radoslav

MPK: D04D 1/04, A44C 27/00

Značky: perliček, bižuterní, ozdobný, výrobek, způsob, upevňování, polotovar

Text:

...lze použít. jen u kuletých výrobků, coä značne omełuae molnoati zdobaniTento nedostatok řeší biäutemí nebo ozdobný výrobek či polotovar podle vynálezu. Je vytvořon ze liečených drátů, které v kolmém eměm upevňuni textilní vlákna. le tyto dráty s textilními vlúkny ee navlákeji perličky a ty se pomocí vláken na drátoch fixuií.Uvedený způsobem vzniká nový výrobok, který vyulíví v oboru výroby biiuterie nový materiál. Tím se zvýši možnost...

Zapojení stabilizační zpětné vazby spínacího měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252140

Dátum: 13.08.1987

Autori: Havlíček Jiří, Hajič Jan

MPK: H02M 1/14

Značky: väzby, zpětné, spínacího, měniče, stabilizační, zapojení

Text:

...kondennátoru 3, e prvním vývodem druheho deličováho resistoru á. a se aeanicím vývodem 12 porovnávacího bloku 1. Kompenmaění vývod 13 porovnávacího blom 1 je spojen s prvním pőlem kompensaćního kondenzátoru Q. Druhý pól kompenueního kondensátoru § je spojen s porovnávacím vstupe 11 porovnávacího bloku 1, s prvním vývodam spetnevasebního reeietoru IQ s s prvním vývodem vatupního rezistoru 2. Druhý vývod vstupního resistoru 2 je spojen s...

Prostředek pro zlepšení lisovatelnosti granulované keramické směsi a zpevnění výlisků za syrova

Načítavanie...

Číslo patentu: 252139

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vycudilík Pavel, Jedlička Pavel, Neumann Jiří

MPK: C04B 33/20, C04B 33/13

Značky: směsi, keramické, zpevnění, lisovatelnosti, syrová, výlisků, prostředek, granulované, zlepšení

Text:

...nebo neoinogením tenzidem, například nonylfenolpentsetylenglykolatersultstem vodným, etoxylovenými alkoholy nebo etoxylovenými amidy mastných kyselin. Prostŕedek pro zlepšení lisovatelnosti a zpevnění výlisků za syrova podle vynálezu tedy obsahuje snšs dvou různých akrylových kopolymerů nebo smšs akrylovóho kopolymeru s nodirikovsného škrobu.Účinek prostředku podle vynález spočívd ve zvýšení mechanické pevnosti výlisku,ve zvýšení...

Tvářecí čelisti zejména pro výrobu dutých šroubových vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 252138

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krejčíř Josef, Skopal Bedřich, Dvořák Jiří

MPK: B21D 11/06

Značky: dutých, tvářecí, zejména, výrobu, šroubových, čelistí, vřeten

Text:

...podle vynlleeu je echemetich snizornłn ne připojenóm výkrese pŕedetevujícín ne obr. 1 čdstečny podálný řez tvářecí dutllou tvánecích čelietí e ne ob. 2 čáetečny čelni pohled ne tveŕecí dutinu n obr. 1 e vysnečenýli prdblłw Itředd prdřeků tvdřecí dutiny člrkovenl e s délkou pŕetvlřecí části e kelibreční části vłdy v délce Jednoho etoupáni roubovice kelibreční části.len tvářecími čelietui podle vynáleou Je uprevene prochosí tvdřecí dutina i...

Způsob získávání obohaceného zinku 68 Zn z odpadní kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252137

Dátum: 13.08.1987

Autori: Němec Stanislav, Štrait Zdeněk

MPK: C22B 19/20

Značky: zinku, odpadní, kyseliny, získavání, způsob, obohaceného

Text:

...železo se srálí při pH 5.3 e 5,5 amoniekem na nerospustný hydrdt železity, do kterého se sorbujl stopy přítomnáho niklu a kobaltu. Srslenina hydroxidu lelesitěho se zfiltruje e filtrát se odpaří téměř k sucho Ke vsnikléuu vlhkámu odparku se pridá na ksłdý grsm zo 2 až 3 ml koncentrovsnć kyseliny sírová e odpaří se do odstranění dýmů oxidu sírového. Odparek zn eoli se z-ospusti v destilovsná vodě.x odpadu kyselině u ni výrobních m citronanu...

Způsob rozkladu diamantového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252136

Dátum: 13.08.1987

Autori: Suchá Anna, Mačák Josef

MPK: C01B 31/06

Značky: způsob, rozkladu, diamantového, materiálů

Text:

...dusičnan sa redukuje na dusitan alkallckáho kovu. C 4 (3103, NaNOJ) 002 ł (B 102, NeNOZ)Oxid uhličitý při teplotách nad 500 C uniká z taveniný, ale případné pŕíměsi a načistoty obsažené v diamantech zůatávaji v tavenině ve formě rozpuatných uhličitanů,hydroxidů, duaitanů a podobne. Pro průběh oxidace není nutno předběšné roztavaní hydroxidů,nebot oxidace probihd dostatečně intenzívne a agresívne. Ionty Na a K ketalizují celý proces oxidace....

Nástroj pro vrtání děr kruhového průřezu do dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252135

Dátum: 13.08.1987

Autori: Klepetko Jan, Brož Oldřich, Štíhel Miroslav

MPK: B27B 15/02

Značky: průřezu, kruhového, nástroj, dřeva, vrtání

Text:

...tvorená krátkou strmou dvouchodou šroubovici přochási plynule do vynášecí části, tvorené jednochodou šroubovicíVrtaci část a vynáěecí část jsou s výhodou vyrobeny odděleně. přičemž se pro jejich spojeni s výhodou použije svařování, pájení nebo lepení. Vrtací část má v čele dvě břitové hrany, jejichž vrcholový úhel je větší než 180 ° a středicí špičku jehlancovitého tvaru, přečnívajíci břitové hrany na obvodu nástroje.Nástroj pro vrtání děr...

Zásobník pro symetrické vedení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252134

Dátum: 13.08.1987

Autori: Štěpánek Vladimír, Hošek Zdeněk, Srstka Jaroslav

MPK: D06C 3/00

Značky: materiálů, symetrické, vedení, zásobník

Text:

...powbliváho ránu jsou v těleseeh na svislých hřídelýoh opstI-enýoh závital se vzájeaně opačný stoupánín uloěene ěneková kola, jejich ěneky jsou navzájom spojeny první vodorovnou hřídelí, pŕičeu ve středu spoduí části vyvalovaoího zdvalí je uehyeen vypínecí řetěz, ktorý ja přes kladku druhe vodorovná hřídela připevněn k příčce rdnu.Príklad provedení zásobníku pro symetrickě vedení materiálu podle vynálesu je uveden ne výkresoch, kde na...

Zařízení pro odstřih nití u šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252133

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zvara Ludovít

MPK: D05B 65/00, D05B 3/06

Značky: nití, zařízení, stroje, odstřih, šicího

Text:

...2 § je na tahle 23 navlečena pružina 25. Elektromagnet 2 § je držákem 21 připevněn ke skříni 5. Na pouzdře 1 je pevně pripevněna avěrke 2 §, která je opatřena vybrá~ ním, ve kterém volně prochází stopke průpišnice 1.Ve svěrce 2 § je šroubem 22 sevřen držák 39, ktorý neae trubičku 31 zapadajíoí do drážky v prdpišnici 1. Trubičkou 31 je provlečenn výztužná nit 32. Na kulisa 5 je připevněn stavitelný odstříhovací nůž 33 9 přidržovací...

Modifikační látka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252132

Dátum: 13.08.1987

Autori: Svoboda Arnošt, Ungermann Jaroslav, Latzmann Karel

MPK: C21C 1/10, C21C 1/08

Značky: modifikační, látka

Text:

...vzácąých zemi od 0,3 do 45,0 S hmotnosti, vápník od 0,1 do 8,0 S hmotnosti, hliník od 0,1 do 5,0 hmotnosti, popřípedl titen od,1,0 do 15,0 29 hmotnosti e železo od 7,0 do 65,0 hmotnosti podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že modifikeční látka obsahuje mengen v množství od 1,0 do 20,0 i hmotnosti.lďodifikeční látkou podle vynálezu ne bázi křemíku, hořčíku, vápníku. prvků vzácnychzemin, hliníku, titenu a železa se v důsledku...

Zapojení pro automatické řízení míchání betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252131

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rousek Luboš, Hamerlik Jozef, Otcovský Jan, Přeček Zdeněk, Drápal Stanislav

MPK: G06F 15/46, G05B 15/02

Značky: zapojení, automatické, míchaní, řízení, betonové, směsi

Text:

...bloku L 1 a adresy jejich určení, které vysílá do bloků ovládajících zařízení míchání betonu. Pevná pamät 12 je vytvořena z integrovaných obvodů typu EPRM. Je určena pro uchovúní standardních receptur betonových měsí. Pracovní paěĺ 22 je typ RAM B 810 uŽÍ F 0 přechodné uohování zpracovávaných dat.Jednotlivá bloky zapojení pro automatická řízení míchání betonová směsi jsou propoderw takto. Skupinový výstup La zsdávacíhn bloku L 1 .je...

Způsob úpravy polyesterového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 252130

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kvízová Milena, Vaníček Jiří, Šrůta František

MPK: D01F 11/04, D01F 6/62

Značky: způsob, úpravy, polyesterového, vlákna

Text:

...jejich opotrebaní současně s úaporou energie. vlákno si pritom zschovává potrebné soudrlnosti pro bezporuchový výpřed. Vzhledem k fyzikálne-mechaniekým vlastnostem a jeho uplatnění v teztilním průmyslu, má vlákno sníieąý sklon ke molkovlní. iditivum v polymcru umožňuje uplatnit ssmozháäivý charakter vlákna. x úpravě polysstaroveho vlákna a mikropőry dla vynálezu může být použite stávající výrobní technologie,bu ndroků ns další investice s...

Zásobníkový hlídač nití, zejména pro okrouhlé pletací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252129

Dátum: 13.08.1987

Autor: Svoboda Petar

MPK: D04B 35/14

Značky: zejména, nití, stroje, zásobníkový, okrouhlé, hlídač, pletací

Text:

...těleeo l je půaobením tlakováho média, například vzduchu, dotlečeno na exentricíq stavitelné zarázlq 2, 2. Kromě toho, že tyto zaražky 2, 2 jsou otočné s nepatrným třením, saručeným například použitím kuličkových lolieek, jsou tato earúžw 2, fnmvíc exentricky stavitelné. Tato vlastnost umožňuje přesné polohování rotaćního telesa l do osy komory 1 tak, aby nedochaselo ke kontaktu rotačního povrchu gs vnitřním povrchem komory j. Cílem...

Filtrační textilie obsahující elektretová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 252128

Dátum: 13.08.1987

Autori: Popelka Jan, Orna Jiří, Mrština Václav

MPK: D04H 1/48

Značky: elektretová, filtrační, textilie, vlákna, obsahující

Text:

...v dutinách filtrační textilie. Pojivo je nahrazeno vaznými vlákny, která se aktivně podilejí na filtraci. Odlétáváni ilomků róliovych elektretových vláken je zde zabráněno jednak příměsí běžných střílových syntetických vláken provanjících elektretová vlákna a jednak zpavněním výstupní strany pomocí mírněho natsveni povrchových vláken e nebo mříłkou, ktorá je při vpichování spojene s filtrační textilií. ltřížka se použije zejména u převíjecích...

Zapojení paměťového obvodu stabilizátoru objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252127

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šolc Radomil

MPK: H01J 37/147, H02J 9/00

Značky: paměťového, obvodů, zapojení, stabilizátoru, objektivu

Text:

...a po opčtném spojení eítč napojit ndroj proudu objektívu na tutei hodnotu, na ktoré bylv okamžiku vypnutí» Tím je zjednodulsns obsluha e odstrsnčna nutnost poulití národního zdroje.vynález blíäe objasní pčiložený výkres, na ktorěu jo naznačen príklad zapojení pančtováho obvodu.Bindrní synchronní vretný čitač 1 se vstupní-i svorkni A. B, O, D, .PI, v počtu vpred a vzad je výstupom 9 L spojon s digitálnu-analogový pŕevodníkso 3. Uzol tohoto...

Nátěrová hmota s vysokou odolností proti vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 252126

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ondryáš Miroslav, Hošťálek Zdeněk, Špingl Ivan

MPK: C09D 3/74

Značky: proti, odolností, hmota, vlhkosti, nátěrová, vysokou

Text:

...olo ntrovsň proniká pőry do hloubw o 0,02 m s trvols brlni vlhkosti proniknout do kcnstrukcs. Vysuäuus povrch stsvohnich konstrukcí s s povrchu so noodlupuus. svými účinky ssbrsňujo vytvoření plisni. llitlr so snočisłudo vo srovníni so stívsdicimi mstoritly volmi pouslu, novic jo ouvstolný. lhotu Jo mołso nsndlst nstirlnim i střiklnim pistoli bilné konstrukcs.üls vytvoŕons mdtorovo łnots obsshujici 15 i sulilv polyvinylocotňtu, 15 i...

Topný element pro elektricky vyhřívanou vařidlovou desku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252125

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vybíral Ladislav, Perný Pavel, Strnad Zdeněk, Pek Alexander, Jelínek Vladimír

MPK: H05B 3/16

Značky: topný, desku, vařidlovou, elektricky, vyhřívanou, element

Text:

...pŕívodní konce A topnćho elementu 2 v délce cca 3 cm. Tato paste obeehovele (v i hot.) 70 etřibre Ag, 20 oxidu stf-íbrného A 320, 7,2 oxidu olovnatého PbO,1,7 oxidu kremićiteho S 102 e 1,1 oxidu boritého B 203 ve směsi e dočasxgým orgenickým pojivem.ou bylm eklokeremickd doske 1 znovu zshřivána, a to rychlostí 10 °C za minutu na teplotu 520 °C e po äminutováprodlevě na této teplotě byla ochlazene rychlostí 10 °c za minutu ne pokodovou...

Anaerobní fermentor na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252124

Dátum: 13.08.1987

Autori: Losenický Karel, Fiala Miloš

MPK: C02F 11/04

Značky: anaerobní, fermentor, bioplynu, výrobu

Text:

...a lacínějäích menípuledníeh proetředkd napr. vyeokozdviłąýeh vozíkd, oproti poułítí velkých a druhých portdlových jeŕdbd. V ndvaznoetí na tuto zadnu odpadí nutnoet budovdní jeŕábovd drdhw a jejích zdkledd a úloind ploche rementoru není oaezena roztečí jeřebová drdhy. Inatelecí vyteeňovacího vaku ee mm I al 2 S z celkově vyvínutdho plynu e zvýeí ee bezpečnou. pr. zenípulecí ee zařízením. Vytězňovdnín proetom ferlentoru lze vykrýt uzrdítd...

Obousměrný ventil k udržení zbytkového tlaku v jednopotrubním mazacím systému s dávkovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 252123

Dátum: 13.08.1987

Autor: Skořepa František

MPK: F16K 17/06

Značky: ventil, systému, dávkovací, obousměrný, mazacím, udržení, tlaku, zbytkového, jednopotrubním

Text:

...zajiätuje, že dávkovače vlivem náhodné nečistoty netratí svou správnou funkci. Zanesení filtru 19 g a nutnost jeho vyčiětění je signaliaovúna tlekovým epínsčem IB, který v tomto případě nezaetaví motor Lg a neukončí mazací cyklus. Při použití ručního mazacího čerpadla u jednoduäěích strojů se tlakový spínač 1 § většinou nepoužíva s signalizace za neaení filtru de můłe být provedena jiným způsobem, např. napojením jednoho dávkovače jako...

Způsob přípravy sulfonovaných derivátů aminonafto(2,1-d)thiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252122

Dátum: 13.08.1987

Autori: Adámek Milan, Hirsch Bodo, Poskočil Jaroslav

MPK: C07D 277/84

Značky: derivátů, sulfonovaných, přípravy, aminonafto(2,1-d)thiazolu, způsob

Text:

...40 m 1 mathanolu a rsakční směs vyhřáta na 60 až 65 °c. Po ochlazení bylo pH reakční směsi upraveno konc. roztokom hydroxidu amonnáho na pH 8 až 9 a rsakční oztok přefiltrovćn. OkyĺssIsníI tiltrátu kona. kyselinou chlorovodíkovou aa vyloučił produkt,ktery byl odsät a usušan.b) Při nasazení 22,3 g /0,I nolu/ z-aminonaítslen-S-sulfokyneliny byl zíaksn produkt popaaný v příkladě la/ va výtěäku 90 ů teoria.a) Při poulití 22,3 c /0,1 nol/ kyseliny...

Elektrický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252121

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Stanislav, Špalek Josef, Mlejnek Jaroslav

MPK: H01H 13/12

Značky: spínač, elektricky

Text:

...i, nesoucí připojovací svorky 6, ktoré zároveň svými vyhnutymi výstupu 1 tvoří doraz pohybliváho kontsktního můstku g. Jeden vyhnutý výstupek 1 neee elekriclw spínací kontakt 2 a druhy pobyblivý kontakt IQ je umíetěn na pohyblivé kontaktním můstku š. Kontaktní můstek § je přitlačován do elektrického styku tlačnou pruäinou 1 |, opírající se jednou stranou o pohyblivý kontaktní iůetek Q a druhou stranou o dno spodní části telesa ž. Druhá...

Rozevírací zařízení balicí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252120

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pavel Jiří

MPK: B65B 9/10

Značky: rozevírací, zařízení, balicí, linky

Text:

...v balioí lince.Rozevírecí zařízení podle vynélezu je znázorněno na priložených výkresoch, kde obr. 1 představuje pohled ne zařízení v půdoryse ve dvou pracovních fézích a obr. 2 sohemetioký pohled na balicí linku, do níž je rozevírací zarízení začlcněno. IRozevírací zařízení tvoří deska 1, uložená příčně k podélná Ose hadice 2. Na obou koncích nosné desky 1 jsou ulozene rotačně rozevírací kola 1, 35 a dvojice rozevíracíoh pak 5, ia, které...

Způsob přípravy izohélie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252119

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šimek Jaroslav

MPK: G03C 5/00

Značky: způsob, izohélie, přípravy

Text:

...potřeba lázní a tím i chemikálií, že obraz ja v hnidé tonalitě, a že její prevedení v tonslitu černobílou vyžaduje další błlení a vyvolání. Nevýhodou třetího výěe uvedeného způsobu přípravy izohélie jou tři nutné osvity při avttlování původního negativu, otáčenf, rwstrvx o 90 ° a nemožnost dosáhnout nižäího stupně tonelít než čtyři.Výše uvedené nedostatky třech uvedených způsobů prípravy izohélie řeší způsob prípravy izohélie podle...

Způsob stanovení uranu a analyzátor k jeho stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252118

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vrchlabský Milan, Havel Josef, Kohn Zdeněk

MPK: G01N 21/64

Značky: stanovení, uranu, způsob, analyzátor

Text:

...9 zatímco balastní látky jsou z ní odvedeny do odpadu L 4, přes äesticestný kohout. Q v poloze Q.Zmenou polohy čtyřcostného kohoutu 2 do polohy B, jak je znázorněno na obr. 5, je proplachovací kapallna za zásobníku 2, čerpadlem 1 přes čtyřceetnýĺrohout i v poloze g,dávkovací kohout 1 v poloze Ľ e šesticeatrLý kohout § v poloze g dopravena na aorpční mlkrokolonu 2, kde vypláchne zbytky maskovecí směsi e upraví optické vlastnosti...

Držák plastového bezpečnostního nárazníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252117

Dátum: 13.08.1987

Autori: Drvota Jiří, Maršík Josef

MPK: B60R 19/02

Značky: plášťového, nárazníku, držák, bezpečnostního

Text:

...nárazník je doesženo epolehliváho upevnění nárezníku,msjíeího výhodu v tom, ie nedochází-k nsdmšrnómu t zníku jako při jeho upevnění průchozími šrouby. Toto uspořádání mozňuje dilataci nárazníku vzhledem ke karoserii s dále mošňuje vystředšní nárazníku jeho postranními plochami o plochu ksroserie. Tím je možno při absorbování energie nárazu rozvéet bodový styk čelní plochy nárezníku se skušebním berenem dle EHX 42 na plošný styk zadní strany...

Stator elektrického spouštěče pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 252116

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hnilica Miloslav

MPK: H02K 1/16

Značky: spouštěče, elektrického, spalovací, stator, motory

Text:

...ne isolećních pousdrech,které jsou uspořádény ne koncích kruhových segmentu.Podělným vinutím cívek stetoru elektrického epouätéče dojde ke zkrécení potřebnédélky vodiče cívek e tím k lepäímu využití materiálu e snížení elektrického odporu vinutí statoru. Provedením stetoru. dle vynélezu se zkrétí magnetický obvod e sníží ee spotřeba materiálu. Pritom lze s výhodou atetor rozdělit ne segmenty e stetorové cívky nevléketež při celkové...

Výstružník s břity s extrémní nerovnoměrnou roztečí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252115

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kadeřávek František, Dlouhý Milan, Kříž Josef

MPK: B23D 77/02

Značky: výstružník, roztečí, extrémní, nerovnoměrnou, břity

Text:

...30 mm při konetnntnim počtu zubů /äest/, přičemž spojnice pvotilehlých břitů prochází středem nástroje. Výhoda tohoto řešení ve srovnání e malým rozdílem roztečí mezi zuby apočívá v doeažení lepší knuhovitosti vystmžené divy, přičemž mi totokonstrukční řešení nendetrañuje základní nedoatatek geometrického tvar-u vyatrlzžené divy,tj. mnohohmn.Uvedené nedostatky odstraňuje výstr-užník s větäím počtom zubů, jehož podstata Ipočívá v tom, že...

Způsob automatického seřízení vyvrtávací tyče pomocí obráběcího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252114

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kadeřávek František, Kříž Josef, Dlouhý Milan

MPK: B23Q 15/04, B23B 29/22

Značky: automatického, seřízení, způsob, tyče, pomocí, vyvrtávací, způsobu, provádění, tohoto, stroje, zařízení, obraběcího

Text:

...1 nsstsví ne roěr, ktorý je vldy meněí neł poisdoveąý průměr vyvrtívsná díry(nepr. nm poloměr R). Průměr vyvrtenl díry ml pek hodnotu 2 h. stojící vyvrtdvscí tyč 3 se orientuje s poneehá v díłe tmk, eby oss vyvrtávscího hole J, byls totolnl s některou osou obráběcího stroje (nspř. z, y) s dotek 1 ee mohl dotknout svým vrcholu i obrobene plochy .i predhrubovenů díry. sk se prsmíeti .m event. vreteno ve smeru príeluend zvolená sončsdne eey o...

Způsob výroby dutých těles se dnem protlačováním za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252113

Dátum: 13.08.1987

Autor: Tomšík Josef

MPK: B21D 51/24

Značky: protlačováním, dutých, tepla, způsob, těles, výroby

Text:

...trnem 2 je protlačován přee průtlačrąý krouäek i a pomocí plného trhu J, dostává tvar duteho telesa. Na uvedenámcĺobrázku jevnakreslen výrobní postup, kdy plný trn 1 ee pohybuje stejnou rychlostí s vytěkajícím materiálem a tím zaručuje rovnost telesa vzhledem k jeho podálné ose Počátek pohybu plného trnu 1 je oproti pohybu dutáho trhu z opoäděn o časový úsek, během nčhož protlačeně duté teleso 1 urazí dráhu délky 50 mm. Tím se odstraní...

Pecní vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 252112

Dátum: 13.08.1987

Autor: Veltruský Vladimír

MPK: F27B 9/26, F27D 3/12

Značky: pecní

Text:

...vozu podle vynálozu je zejména nołnoat postavit jej z průmyslové vyrobených prêŕa dílců. Skořepinové řešení použitých materiálů podstatné snižuje celkovou hmotnost viaamr vyzdívky i ocelové konstrukce. snižuje oracnoat vyzdívek, umožňuje urychlení dodávky celých volá včetně vyzdívky. Sníianím hmotnosti vozu a zlepěením poměru ve vztahu k hmotnosti tep-lnàzpracovávsąného zboží dochází ke snížení podílu akumnlovaníhc tepla, ktoré zvyšuje...

Způsob čištění součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252111

Dátum: 13.08.1987

Autor: Peterka Jindřich

MPK: C23G 5/02

Značky: součástek, čištění, způsob

Text:

...směsi ronpouňtšdel, scstávající z 25 až 40 obj. ó chlorovaného uhlovodíku o počtu ąhlíkových słotnů 1 až 4, odliäného od sloučeniny vzorcekde R je vodík, alkyl či halogenovaný alkyl 25 až 40 obj. 5 esteru.al 1 fat 1 cké monokarboxylovâ kyseliny, jehož kyselina má počet atomů uhlíku 1 až 2 a alkohol má počet atomü uhlíku 1 až 5 10 až 25 obj. sloučeniny vzorceR - C 013 kdy R je vodík, alkyl či halogenovaný alkylš 10 až 25 obj. nasycenáho...

Způsob dloužení svazku polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 252110

Dátum: 13.08.1987

Autori: Konopík Bohumil, Vaníček Jiří, Blažek Jiří

MPK: D02J 1/22

Značky: dloužení, polyesterových, svazků, vláken, způsob

Text:

...zvyšovaním deformačního poměru. Nastaví se počáteční hodnota deformačního poměr-u 2 až 4 a zvyšuje se na optimální deformsční poměr,přičemž poměr tshových sil pri optimálním deformsčním poměru P a při počátcční tshové síle dosáhne předem zvolené hodnoty v rozmezí 1,05 až 2,2. Snímáním poměru tohových sil vylučuje vliv změny lineární hustoty svazku vláken na hodnotu tshová síly.Výhodou postupu podle vynálezu je optimální nastavení dloužícího...

Způsob deacetylace L-threo, D-threo nebo D,L-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252109

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kostkan Jan, Maternová Miluše, Potáčová Miloslava, Šmídek Josef, Jarý Jiří, Vostárková Blanka

MPK: C07C 103/40

Značky: l-threo, způsob, d-threo, deacetylace, d,l-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Text:

...výhoda spojená s timto postupom je skutečnost, že operace transecetylace je čistící operací a e nevyžaduje zásadní změny strojového vybavení.vynález a jeho účinky Jsou bliže osvětleny na následujýcím płĺíkladě provedení. P ř í k 1 e d provedeníDo 1 000 m 1 banky opatřená zpňtným chledičem a topąým hnízdem bylo vneseno 500 g acetamidodíolu I a 250 m 1 koncentrovené kyseliny ehlorovodíkově a 200 m 1 msthanolu. Reakční aměs byla uvedena k...

Způsob indikace uplynutí časového intervalu a časovací zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252108

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dousek František, Janšta Jiří

MPK: G01R 22/02

Značky: způsob, indikace, zařízení, časového, provádění, intervalu, uplynutí, časovací

Text:

...jeho podstata spočí vá v tom, le v miece hermeticky a iaoloveně zaklopená detormovatelným víkem je eituována indikeění elektrods eepsrovená od reterentní elektrody dietaněním kroulkea, referentní elektrods je vodivl spojene e deformovetelným víěkem prulinou, detoraovatelnévíěko je opetí-sno kontaktom zdroje, proti němu je uepořádán kontakt indikátor-u a obě elektrody jsou vodivě spojeny ee zdrojem přes pracovní odpor.Pŕednoetí způsobu...