Archív za 1987 rok

Strana 155

Způsob vytváření ohmických kontaktů na deskách arzenidu galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252187

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rothbauer Miloš

MPK: H01L 21/90

Značky: kontaktů, vytváření, způsob, ohmických, deskách, arzenidu, galia

Text:

...kontakty, vyjma AuGePt, je možno propojovat ve strukturách MESFET a integrovaných, obvodech na GaAs metalizačníml vrstvami typu TiPtAu, TlWAu, T 1 PdAu a TiAu, aniž by došlo k ovlívnění jejich vlastností během technologického zpracování,ale je problematické .použít k propojení hliníku, který se zásadné užíva v polovodičo 4vých součástkách a integrovaných obvodech na křemíku.Výše uvedené nedostatky známých kontaktů odstraňuje způsob...

Zařízení pro vyjímání a vkládání nosičů trvalých licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252186

Dátum: 13.08.1987

Autori: Plhák Jiří, Müller Miroslav, Kubíček Jan, Sitta Jaroslav, Schiebel Antonín

MPK: B22D 33/00, B22D 15/04

Značky: forem, trvalých, vkládání, vyjímání, nosičů, licích, zařízení

Text:

...poloze jako je zásobník21 a seřizovací pracoviště 22, to vše odvo zené od pohonu 15 pro vyvození translančního pohybu po dráze 2 přerušovaně nebo plynule v polohách určovaných vybráním 16 kulis, aretace na páce 17 .aretace s kladkou 18 aretace.Zařízení pro vyjímání a vkladaní nosičů trvalých licích forem V základní poloze 23 na dráze 2 přebírá podávacím pohonom 3 nosič 1 trvalých licích forem z rámu 25 přesuvné stanice a polohy přesuvné...

Zařízení pro odlučování aerosolů a absorpci

Načítavanie...

Číslo patentu: 252185

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pětický Karel, Servus Stanislav, Cvrk Zdeněk

MPK: B01D 50/00

Značky: zařízení, odlučování, absorpcí, aerosolů

Text:

...v zařízení téměř konstlantní účinnost, je vhodné vybavit prostor odstředivé nárazově vložky nebo hrdla Venturiho trubice alespoň jednou pohyblivou lamelou pro regulaci jejich průřezu.Zařízení podle vynálezu prodlužuje provozuschovpnost a bezporuchovost provozu tím, že veškeré pevné a hrubší kapalné podíly se odloučí v prvním odlučovacím stupni, který je malých rozměrů a je snadno vyjímatelný pro výměnu a jeho pří-padnou re 4generaci....

Způsob čeření tavené skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252184

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pešek Karel

MPK: C03B 5/225

Značky: skloviny, způsob, tavené, čeření

Text:

...výkonů.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob čeření tavené skloviny podle vynálezu. jeho podstata spočíva v tom, že se na proud skloviny působí V celém jejím průřezu tlakovým spádem proměnně velikosti ve směru 90 °,vzhledem k původnímu směru proudu, a to odběrovýmppoudem dopředným tahem bez zpětného. konvenčního proudění.Způsob podle vynálezu umožňuje kvalitné provádět čeření tavené skloviny v malých pecíoh bez zvláštních nároků na délku pecea...

Způsob výroby orientovaných transformátorových plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252183

Dátum: 13.08.1987

Autori: Čech Drahomír, Žídek Artur, Pácl Petr

MPK: C21D 8/12

Značky: transformátorových, plechů, způsob, orientovaných, výroby

Text:

...po dobu 20 až 40 hod a poté se svitky ochlazují na teplotu okolí, přičemž po celou dobu nohřevu až do teploty 1 150 až 1 200stupňů Celsia a po dobu ochlazování je do pece vháněna sušená vodíko-dusíková atmosféra s roisným bodem -30 až -80 °C, zaÍĺIIlCíi po dobu výdrže na teplotě 1150 až 1 200 C je do pece vháněna sušená vodíková atmosféra s rosným bodem ~ 30 až ~ 80 stupňů Celsia, přičemž atmosféra při ochlazování je prosto nerozštěpeného...

Způsob výroby orientovaných transformátorových plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252182

Dátum: 13.08.1987

Autori: Čech Drahomír, Pácl Petr, Křivon Otto

MPK: C21D 8/12

Značky: plechů, způsob, výroby, transformátorových, orientovaných

Text:

...až 1 200 C v suchém vodíku, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že mezižíhání po prvém stupni válcování za studena se provede v atmosféře vlhkého vodíku nebo směsi vodíku a dusiku s rosným bodem 10 až 60 °C až do oduhličení pásu nejméně na 0,02 hmotnostních uhlíku, načež se pás ve druhém stupni válcování za studena válcuje s celkovou redukcí 80 až 80 a při konečném vysokoteplotním žihání se ohřev z teploty 800 na teplotu 850 °C...

Způsob zhotovení koužků z ocelových dutých tyčí, zvláště kroužků valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252181

Dátum: 13.08.1987

Autori: Karhánek Jaroslav, Hladký Stanislav, Bartošík Ivan, Zdražil Jiří, Sommer Karel, Habrovec František, Škarek Jiří, Spáčil Pavel

MPK: B21H 1/12

Značky: dutých, tyčí, oceľových, ložisek, valivých, zvláště, koužků, způsob, kroužků, zhotovení

Text:

...se mechanicky odděluje od ocelové duté tyče při teplote 20-980 °C, pěchuje se ve smeru osy polotovaru při teplote 20-980 °C a tlacích 60-1600 MPa a pak se radiálne válcujepři teplotách 820-950 °C a tlacích minimálně 60 MPa, přičemž po kalibraci hlavních rozmerů následuje tepelné zpracování kalením z .teploty 820-900 °C, s výdrži na teplote 10-15 min. a následuje bezprostředne popuštení na teplotě 170-210 °C,s výdrži na popouštěcí teplote...

Měřidlo skolios

Načítavanie...

Číslo patentu: 252180

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jiroušek Václav, Hořejší Stanislav, Charvátová Božena

MPK: A61B 5/10

Značky: skolios, měřidlo

Text:

...vynálezu integąruje všechna potřebná měření, zvyšuje jejich přesnost,při vyšetřování Líspoří pracovníky, umožní rychlé vyšetření přímo V amulanci a není tndíž nutno pacienta odvádět do prostor,kde je k tomu zakreslena na svislé stěně vertikála. Umožní vyhodnocovat stav držení těla a páteře ihned číselné v příslušných hodnotách.Příklad provedení měřídla podle vynálezu je zobrazí-zn na výkresu, kde na obr. 1 je celkový políletl na měřidlo v...

Zařízení na zkoušku pevnosti cementu v tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252179

Dátum: 13.08.1987

Autori: Löffler Karel, Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav

MPK: G01N 3/08, G01N 33/28

Značky: zkoušku, pevnosti, cementů, zařízení, tlaku

Text:

...zásobní tlakové nádoby 2 s manometrem 3 zásobního tlaku. Zásobní tlaková nádoba 2 je přes přívodní ventil 4 přípojena k regulátoru 5 tlaku plynu, v němž je umístěn korekčni váleo 18 a diterečni pružina 11. Regulátor 5 tlaku plynu je připojen přes manometr 15 zkušebního tla 4ku k vypouštěcimu ventilu 1 G a také je spojen kapilární trublčkou 12- s blokovacim ventilem 14, umistěným V tlakovacím prostoru E, nad nimž je uložen na pryžové membráně...

Způsob výroby výstupků ve tvaru čepu na plochých součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 252178

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21D 47/04

Značky: výstupků, způsob, výroby, čepu, součástkách, tvaru, plochých

Text:

...a sílu F 1, na něj v závislosti na normalnim napětí m vyvoláva píst válce, například pro vytvoření nátlačné hrany lisů pro přesné stříhání. Po vytvoření blokovacího napětí 01 nastáva vlastní protlačovací proces zaváděný působením sily F 2 vyvolávající ve směru působení síly v průtlačníku napětí 02, .obvykle F 2F 1, která vytváří v objemu materiálu, ze kterého vzniká výstupek, prostorovou napjatost s normálním napětí-m oz, kolmýim ke...

1-0-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-fosfo(N-acyl)ethanolamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252177

Dátum: 13.08.1987

Autori: Borovička Miloslav, Liebl Vlastimil, Kára Jindřich

MPK: C07C 85/00

Značky: 1-0-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-fosfo(n-acyl)ethanolamin

Text:

...1..Proteinové disky denatínrované embryoJiĺlllĺ bílkoviny sedimentující při centrifugaci homogenátu se směsi chloroíormu a metbanolu na rozhraní mezi chloroformem a vodní fází byly přeneseny pinzetou do lahve se zabroušenou skleněnou zátkou a znovu extrahovány směsi chloroíormu a melltnnolíi 2 1, obj/obj/íšü mi), při intenzívním třepání nejméně 30 minut. Směs byla opět odstředěna 2 500 obr/min a spodní chloroíormová fáze extrakt 2....

Zabezpečovací čidlo se signalizací falešného poplachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252176

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kada Josef, Laifr Jiří, Thomson Jaac

MPK: G08B 29/00

Značky: čidlo, zabezpečovací, poplachů, falešného, signalizaci

Text:

...nedostatky řeší zabezpečovací čidlo se signalizací falešného poplachu, jehož podstatou je připojení pamäťového obvodu k elektrickěmu obvodu čidla. K paměťovému obvodu je dále připojeno samostatné napájecí vedení a přes kontakty spínače indikační prvek.zabezpečovací čidlo se signalizaci falešného poplachu podle vynálezu umožní určit, které z více čidel připojených na jedenvyhodnocovací obvod ľalešně sígnalizovalo. správné a rychlé určení...

Paprsek tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252175

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hlaváček Ivo

MPK: D03D 49/62, D03D 49/68

Značky: stroje, tkacího, paprsek

Text:

...jsou patrné z popisu přikladného provedení, znázorněneho na přiloženêm výkresu, kde značí obr. 1 - příčný řez sekci paprsku V axonometrickém pohledu, a obr. 2 - příčný řez sekci paprsku s výřezem části dolní lišty, ozřejmujícím provedení podélného prostředku.Paprsek podle provedení, znázorněného na priložených výkresoch, je tvořen horní liš 4toru 1 a dolní lištou 2, které jsou vyrobeny z profilovaného materialu s výřezem B ve tvaru U....

Průmyslová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 252174

Dátum: 13.08.1987

Autori: Květoň Karel, Berka Miroslav, Jirka Josef

MPK: F27B 9/32, F27D 1/00

Značky: průmyslová

Text:

...pro montáž, nebot manipulace s podkladovými deskami a jejich ustavení je lehčí a rychlejší než při používání svislých nosníků stěn.Podkladové desky slouží pro upevnění obvodového rámu i dílů ocelové konstrukce,která nese výzdivku. Tím, že jsou podkladové desky osazeny do vodorovné roviny,je montáž dílů ocelové konstrukce jednoduchá, přesné a rychlá.Montáž celé ocelové konstrukce průmysrychlé. Vzhledem k tomu, že jsou rámy lové pece je...

Způsob zjišťování řezivosti brousicích kotoučů a brusitelnosti materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252173

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kysilka Josef

MPK: G01N 3/56, G01N 19/06

Značky: způsobu, provádění, zjišťování, kotoučů, zařízení, materiálů, brousicích, řezivosti, způsob, brusitelnosti, tohoto

Text:

...11 a k přítlačnému zařízení 7 je čelné připojeno další čidlo 9 pro měření úbytku materiálu. Proti brousicímu kotouči 2 je umístěn V přítlačném zařízení 7 vzorek 5. Toto přítlačné zařízení 7 je uloženo na pohybovém zařízení 1 D pro najetí a odjetí se vzorkem 5. Pro zjišťování řezivostí brousicího kotouče 2 je vzorek 5 z etalonového materiálu a alternatívne pro zjišťovánĺ brusitelnosti materiálu je etalonový zase brousicí kotouč 2.Při...

Zařízení pro automatické řezání závitů matic se stranovou orientací

Načítavanie...

Číslo patentu: 252172

Dátum: 13.08.1987

Autori: Volák Jiří, Birko Jaroslav

MPK: B23G 3/08

Značky: zařízení, orientaci, řezání, matic, stranovou, závitů, automatické

Text:

...se docílí strunová orientace matic, kolmost dosedacích čelních ploch matic, ušetří se předřezävací závitníky vzhledem k tomu, že při předcházející výrobě matic bylo nutno závvity v maticícb předřezávat. Dále se uspoří elektrická energie a odstraní namáhavá ruční práce. Zařízení je plně automatizovano a je možno jej zařadit do vícestrojové obsluhy.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázorněn čelní pohled na zařízení a na obr. 2 boční...

Hubice pro přívod drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252171

Dátum: 13.08.1987

Autor: Lorenz Jan

MPK: B23K 9/16

Značky: přívod, drátu, hubice

Text:

...ovládací skříně. Převod těchto přívodů z rotující části do staclonární ovládací skříně se děje přes lamely a kartáče, zde dochází často k poruchám, navíc je tato část výrobně nákladná. Protože nerotuje pouze hubice,dochází ke zvětšenému kmitání pri navařovani, je nutné volit větší tuhost zařízení,nebo se spokojit se sníženou kvalitou návarové vrstvy.Uvedené nevýhody stávajícího stavu tech lniky se podstatné omezí použitím hubice podle...

Nosič upínek aparátů strojů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252170

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pilař Karel

MPK: B24B 9/06

Značky: kamenů, leštění, upínek, nosič, aparátu, bižuterních, broušení, strojů

Text:

...bižuterních kamenů. Působením brušného odpadu vznikajícího do válců kolem nekryté pístnice vedené pouzdrem zašroubovaným v závitovém otvoru tělesa nosiče upinek dochází ke snížení jejich životnosti.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněnynosičem upínek s pístnici vedenou vodicím pouzdrem upevněným v tělese nosiče upínek podle vynálezu, jehož podstatou je takové provedení vodiciho pouzdra, že jeopatřeno nákružkem a souosým vybráním s...

Textilní pomocný prostředek pro barvení textilních vlněných a polyamidových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252169

Dátum: 13.08.1987

Autori: Růžička Karel, Maxa Milan, Kohout Jan

MPK: D06M 13/38

Značky: polyamidových, pomocný, vlněných, textilních, textilní, materiálů, barvení, prostředek

Text:

...metalokomplexní barviva, zvláště u syiých odstínů a nižší stálost vybarveného materialu při praní.Nyní bylo zjištěno, že tyto nevýhody odstraňuje aplikace pomocného textilního prostředku podle vynálezu, jehož pomocí se dosahuje rovnoměrného vytahování barviva z barvicí lázně na barevný substrát, což se dále projevuje vysokou egalitou vybarvení,úplným vyčerpáním barevné složky z lázně a krytím jakostních nedostetků textilních...

Univerzální elektrografický tonerový koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 252168

Dátum: 13.08.1987

Autori: Štěpánová Jana, Gorgoň Oldřich, Vlachovský Vladislav, Formánek Jan

MPK: G03G 9/12

Značky: univerzální, elektrografický, tonerový, koncentrát

Text:

...a jednotné elektrické vlastnosti.Nevýhodou stávajících používaných systémů složení elektrografických vývojek je především to, že nezabrlaňuji zcela sedimentaci vytvořené disperze a zpětné koagulaci častíc bud v původní disperzi nebo v sedimentu. Po opětovném rozmichání usazené,má pak již vývojka změněné vlastnosti. Důvodem obyčejně bývá zvětšování původních častíc a změny v elektrické difuzní dvojvrstvě, respektive nekontrolovatelné změny...

Zařízení pro automatické oddělování kapalné a pevné báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252167

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kolínský Jiří, Flegel Martin, Krojidlo Milan, Juříček Bedřich, Krchňák Viktor

MPK: B01D 29/38

Značky: kapalné, zařízení, oddělování, automatické, báze, pevně

Text:

...která dosahuje až k fritě 2 a její vnější konec je zaveden do odpadní nádoby 11. Hadička 4 je před odpadní nádobou 11 opatřena ventilem 7. Ventily 8 a 9 slouží pro přívod a odvod inertního plynu, kterým lze plně nahradit promíchávání reakční směsi bez použití mechanického michadla. Ze zásobni nádoby 13 je mož 4no plynule dávikovíat reakční komponenty,které po zreagování v nádobé 1 pro aktivaci se jednak použijí pro další reakciv nádobě 12...

Kombinovaný svařovatelný materiál pro uzavírání plastových kelímků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252166

Dátum: 13.08.1987

Autori: Moravová Jarmila, Šírová Anna, Novák Milan, Morávek Jaroslav, Celerýnová Milada, Doležal Václav

MPK: B32B 29/04, B32B 27/10, D21H 1/40...

Značky: plášťových, kombinovaný, výroby, svařovatelný, způsob, materiál, uzavírání, kelímků

Text:

...a tím i ztrátě jejich pevnosti po namočeni.lmpregnací papíru a nanesením plastu nebo hotmeltu se dosáhne výhodného rozdělení polymerních složek v prüřezu papíru a na jeho povrchu, takže vzniká bariérový systém, u něhož se synergicky zvyšuje pevnost i odolnost vůči dynamickému namáhaní i v podmínkách přímého působení vody,tukü a plynů.Polymerni složky rozložené ve struktuře impregnovaného papíru zajišťují odolnost proti pronikání vnější...

Tavidlo pro měkké pájení nebo cínování kovů či k čištění jejich povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252165

Dátum: 13.08.1987

Autor: Lébl Miroslav

MPK: B23K 35/14, B23K 35/363

Značky: cínování, pájení, povrchu, čištění, tavidlo, kovů, měkké, jejich

Text:

...nebo tetraľluoroboritou, nebo hexafluorofosforečnou, nebo dihydrotrioxomonofluorofosforečnou, nebo trihydrofosforečnou, nebo tetrahydrodvojfosforečnou, nebo monohydrotosforečnou, nebo mravenčí, nebo octovou, a to jednotlivě nebo jejich vzájemnou směsi.Tavidlo podle vynálezu je dokonale rozpustné ve vodě .a v alkoholech, dobře smáčí povrch kovů, zamezuje přístupu kyslíku kočištěnému povrchu. je určeno k opracování mědi, mosazí, bronzů,...

Tavidlo pro měkké pájení nebo cínování kovů či k čištění povrchu kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252164

Dátum: 13.08.1987

Autor: Lébl Miroslav

MPK: B23K 35/363, B23K 35/14

Značky: pájení, povrchu, kovů, cínování, čištění, tavidlo, měkké

Text:

...kyselinou tetrafluoroboritou, hexafluonofosforečnou, dihydrotrioxomonofluorofosforečnou, orthofosforečnou, pyrofosforečnou, metafosilorečnou, s kyselinami karboxylovými obsahujícími od 1 do 20 uhlIků, a to jednotlive nebo jejich vzájemnou směs.Ľavidlo připravené podle vynálezu je dokonale rwozpustné Ve vodě a V alkoholech, 4smáčí povrch kovů, chrání ho před účinky vzdušného kyslíku, způsobuje dobrý rozliv jpájlky, jejíž povrch zůstává bez...

Zapojení komunikační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252163

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pluháček Jiří, Zajonček Otto

MPK: H04L 11/20

Značky: jednotky, komunikační, zapojení

Text:

...svým výstupem stav negovaného logického součinu. Druhý výstup je navázán přímo na příslušný výstup vazebního obvodu 3. Tvarovaci obvod je realizován pomocí monostabilííího klopného obvodu příkladně s dobou kyvu 60 msec, podobné jako obvod 7, který je však na vstupu opatřen integračním článkem a usměrňovačem, jehož výstupem ovláda stav spínacího trranzistoru, v jehož kolektorovém obvodu je přes přidržovací kontakt 17 zapojeno druhé vinutí...

Způsob výroby pístních kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252162

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kopeček Zdeněk, Devera Miloslav, Jahelka Jindřich

MPK: F16J 9/00

Značky: pístních, způsob, kroužků, výroby

Text:

...radiálního přítlaku, určí geometrický tvar kroužků a pak vypočte príslušnou trajektorii pohybu nástrojů. Využití číslicově řízené frézky podlevynálezu ve spojení s výpočetní technikou se projeví zvláště výrazně při vývoji pistních kroužků, kdy lze snadno ověřit nejvýhodnější tvar kroužku, průběh radiálního přitlaku, velikost výřezu zámku a současně navrhnout optimální tvar polotovarů, vedoucí k úspoře materiálu a zlepšení mechanických...

Kuličkový psací hrot do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252161

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vaněk Vladimír, Veselý Alois, Kopačka Pavel, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 7/10, B43K 1/08, B43K 8/02...

Značky: kuličkový, psací, prostředků, psacích

Text:

...do lůžka psací kuličky 5, ve kterém je umístěna psací kulička 6. Celý psací, kapilárně-porézní systém, je umístěn V plášti psacího prostředku 7, který je uzavřen zatkou 8 a v případě, že se psací prostředek nepoužíva, tak chránítkem 9.Přívodní kapilarní systém 2 na obr. 2 sestává z obdělníkovítých kapilár 81, které jsou symetricky rozmístěny na obvodu středové, přibližně kruhové, odvzdušňovací kapiláry 82.Doposud známý kuličkový psací hrot...

Zařízení ke kalcinaci práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252160

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Antonín, Plšek Josef, Hopjan Josef, Kašpar Stanislav, Filouš Jiří, Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, práškových, zařízení

Text:

...předehřívače suroviny se zahuštovacími cyklóny 13, kalcinační KOTHOÍOU 2 přímo a souose napojenou na šachtu 1 předehřívače, rotačním bubnem 3 a planetovým chladičem 4. Zpracovávaná surovina se zavádí do předehřívače suroviny přívodem 12. Po průchojdu zahuštouvacíml cyuklony 13 se vede »do šachty 1 předehřívače, kde se předehřívá plyny a vstupuje do kalcinační komory 2. Zde převážná část suroviny kalcinuje pomocí tepla, které se uvolni...

Zařízení s kapilárním přechodem pro termickou desorpci látek zachycených na pevných sorbentech

Načítavanie...

Číslo patentu: 252159

Dátum: 13.08.1987

Autor: Eminger Stanislav

MPK: G01N 30/12

Značky: zařízení, desorpci, termickou, zachycených, kapilárním, látek, sorbentech, přechodem, pevných

Text:

...minimum a prodlužuje životnost zařízení. Zvýšena je též podstatné spolehlivost celého analytíckého procesu. Zařízení je opatřeno pouze jedním třícestným vontilem běžné jakosti, bez nulového mrtvého objemu, bez vyhřívání a ani podmínka absolutní těsnosti nemusí být splněna, nebot ventil je instalovan mimo analytlckou cestu.Na připojeném obrázku je schéma termického desorbéru v podélném řezu.základním prvkem desorbému je pícka 1,do které se...

Zařízení pro rozdružování podélně dělených profilů na profilové trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 252158

Dátum: 13.08.1987

Autori: Adamus Jiří, Martinka Jaroslav, Sirsch Miroslav

MPK: B21B 39/14, B21B 39/16

Značky: rozdružování, podélné, dělených, profilové, profilů, tratí, zařízení

Text:

...rozdružení a doprava podélně dělených kusů na každou stranu chladniku.Výhodou zařízení je kromě dopravy jednotlivých kusů na chladník to, že odpadá synchronizace chodu kotoučových nüžek a rovnačky a zvyšuje se produktivita prace.Na připojeném výkresu je znázorněno zařízení pro rozdružování podélně dělenýclí proiilů, kde na obr. 1 je zobrazena výhybka, na obr. 2 je nakreslen příčný řez této výhybky, na obr. 3 je podélný řez rozdružovačem, na...

Čidlo polohy žhavého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252157

Dátum: 13.08.1987

Autor: Peroutka Martin

MPK: B21C 15/00, B21B 37/00

Značky: čidlo, materiálů, polohy, žhavého

Text:

...přičemž ve druhém víku je upravena štěrbina kolmá ke žhavému materiálu i k mezeře mezi snímači záření. Mezera mezi snímači záření je zakryta bezotvorovou clonou.Výhodou čidla polohy žhavého materiálu podle vynálezu je především skutečnost, že neobsahuje žádnou pohyblivou součást, čímž je dosaženo vyšší snímaní rychlosti než u snimačů dosud známých. Další výhodou jevelmi úzké snímací zorné pole, více odolné proti rušívým světelným zdrojům a...

Zařízení pro ovládání postavení polotovaru v pracovní zóně během dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252156

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kratochvíl Ervín, Buchberger Otto

MPK: B65G 47/22

Značky: polotovarů, během, postavení, zařízení, ovládání, pracovní, zóně, dopravy

Text:

...i s dolním člänkovým řetězelímPolotovar 8 je zavěšen na votočném závěsu 1 zařazeném do kontimralních dopravníků 2. Otočný závěs 1 sestávä ze dvou krunových prvků 3 a li z nichž horní 3 má odfrezovanou plochu podle tečny k parní kružnicí ozubení. Horní 1 Spodní kruhové prvky.3, 6 jsou .upevněny na .otočném zá-.věsu 1 tak, aby byly v záběru se dvěma pevně uloženými ozubenými prvky 5 a 7. Roztečné ~rovnoběžné osy ozubených prvků 5 a 7...

Způsob vytváření vrstveného barveného povlaku na povrchu kovových i nekovových předmětů, zejména psacích prostředků a zařízení na provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252155

Dátum: 13.08.1987

Autor: Podhola Petr

MPK: C09D 3/16, C09D 5/29

Značky: barveného, vrstveného, vytváření, psacích, zařízení, způsob, předmětů, tohoto, nekovových, povrchu, povlaků, zejména, kovových, prostředků, způsobu, provádění

Text:

...ze směsi objemové 60 0/0 černěho a hnědého nitrocelulózového emailu a 20 0/0 směsi ředidel ethylglykolu a ethylcyklohexanolíí v objemovém poměru 1 9, V dalším se úprava dokončuje obdobně jako u přĺkladu 1.Kostra detského jízdního kola, vyrobená z ocelových trubek, opatřenâ kotvící pojivovou vrstvou na bázi nitrocelulózového transparentního emailu a k ní připojenoíí vrstvou podkladové barvy základového bílého odstínu na bázi...

Způsob kontinuálního nanášení kapalných médií, zejména konzervačních prostředků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252154

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hess Jaroslav, Jensenová Anastázie, Hlaváčik Anton, Vaňásek Jan, Tůma Miroslav, Jára Karel

MPK: B05C 5/02

Značky: kontinuálního, nanášení, prostředků, konzervačních, způsob, zařízení, způsobu, médií, zejména, kapalných, provádění, tohoto

Text:

...kapalných médií,zejména na pásy a plechy, je znázorneno na připojených výkresoch.Obr. 1 uvádí schematicky způsob a zařízení jednostranné konzervace, kde plochou smáčeiíoií nanášeným konzervačním prostředkem je rvotující válec, obr. 2 uvádí schematicky stejný případ, kde plochou je pevná deska, obr. 3 a 4 uvádí schematicky možnosti oboustraiíného nanášení ve vertikální a horiz-ontální rovíně, obr. 5 uvádí schematicky jednostrannou...

Montovaná stěnová konstrukční soustava pro zejména obytné a občanské budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252153

Dátum: 13.08.1987

Autor: Witzany Jiří

MPK: E04B 1/04

Značky: konstrukční, stěnová, občanské, budovy, obytné, zejména, montovaná, soustava

Text:

...zatímco horní podlaží jsou určena pro bydlení.Odstraněním stávajících rezerv v nosné konstrukcí a využitím prostorového spolupůsobení prvků V rámci soustavy podle vynálezu jsou vyřešený požadavky na materiálovou a energetickou úspornost řešení.Příklady provedení montované stěnové konstrukční soustavy podle vynálezu jsou zobrazený na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje svislý řez částí nosné konstrukce s uložením stropních deskových dílců na...

Umělé krmivo pro akvarijní ryby obsahující bezdusíkaté látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252152

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pražák Oldřich

MPK: A23K 1/00, A23K 1/18

Značky: obsahující, krmivo, umělé, akvarijní, látky, bezdusíkaté

Text:

...je umělé krmivo pro akvarijní ryby obsahující bezdusíkaté látky výtažkové vyznačující se tím, že hmotnostně obsahuje, vztaženo Ik 100 0/0 sušiny ikrmiva,až 0,5 0/0 doplňků ibiofawktorů, až 30 toruly nebo sušených pivovarských kvasnic, až 25 0/0 sušiny brambor a krmně mrkve, až 20 proc. sušiny zooplanktonu, až 4 U 0/0 mouky Obilné, až 50 0/0 sušiny mléka odstředěného,až 10 0/0 sušiny droždí, až 5 0/0 sušiny svaloviny srdce nebo slezíny,...

Zapojení operační paměti výpočetního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 252151

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlček Ludvík, Vlčková Olga

MPK: G06F 9/28

Značky: pamětí, systému, operační, výpočetního, zapojení

Text:

...přídavné operační paměti je pak zobrazeno jako přídavná část B výpočetního systému.Horizontálně nerozšiřovaná první část 2 základni operační paměti slouží k ukládání programů, případně znaků a malých čísel přímo zpracovávaných v mikroprocesorovém řadiči 1.Pri horizontálním rozšíření druhé části 3 základní operační paměti jsou v rozšiřující první části 5 přídavně operační paměti ukládány textové řetězce a V druhé části 3 základní operační...

Víceřadá kuličková klec

Načítavanie...

Číslo patentu: 252150

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sova Jiří, Hrubec Antonín

MPK: F16C 33/44

Značky: víceřadá, kuličková

Text:

...radidlně v poladovaných roatačích uepořádanłli průchoeími otvory, s nichž kaädý je opetŕen na etran vnitřní vdleová píocm klece nákrułkem pro omezení prdchodu kuličky, v ni ulolená elěreu k podólna oee trubkováho těleen, přičemd podle vynáleau je těleeo klace M nd vnljlí vtlcovó plola open-ano obvodovými sdřaey, upraveným v rovinách, které jeou kolaé na podelnou cau klace a tučné k jednotlivým radom otvorů. pridem v neuena obvodových...

Pružná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252149

Dátum: 13.08.1987

Autori: Picka Václav, Šanda Josef

MPK: F16D 3/64

Značky: pružná, spojka

Text:

...podle vynálazu je neznsčen na priložených výkresoch 1 si 4, kde obr. 1 představuje podáląý řez B-B spojkou. obr. 2 je příčným řezem A-A, obr. 3 je boční pohled b v obr. 1 na hnací kotouč spojky s nábojem.Ke spojovená hŕídele jsou nasezeny náboje L e z, procházející do hnecího kotoude 3 a hutného kotouče A., jejich provedení může byt shodná, jak je naznečeno na výkresoch 3. 4 e ktoré jsou nasou-ny ne hřídele podle obr. 3.V hnacím xotouči...

Deformační člen tenzometrického snímače sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 252148

Dátum: 13.08.1987

Autori: Liška Josef, Sáva Josef, Strakoš Ladislav

MPK: G01L 1/22

Značky: snímače, tenzometrického, deformační, člen

Text:

...ťádově se rovná 0,3 .Příklady provedení deformačního členu tenzometrického snímače sil podle vynálezu jsou znázornšny na pripojených výkresoch, na nichž obr. l znázorňuje obrazec telesa deformačního členu, lomenáho pod pravými ühly, obr. 2 týž obrazec, lomený pod ostrými úhly, obr. 3 a 4 složitější obrazca tělesa deformačního členu, lomeného pod pravými úhly,obr. 5 těleso defomačního členu s odporovýml tcnzometry, obr. 6 řez tímto tělesem...