Archív za 1987 rok

Strana 154

Opakovací mezerník psacích a podobných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252227

Dátum: 13.08.1987

Autor: Barták Milan

MPK: B41J 19/34

Značky: podobných, opakovači, psacích, strojů, mezerník

Text:

...opakovacího mezerníku sestává z přestavovacího ramene l, například pružné planžety, upevněného k pevné části stroje, jako rámu g. Upevnění je provedeno šroubem 3. V místech uložení na šroubu Q je přestavovací rameno l opatřeno podélnou drážkou 3 sloužící k jeho přestavování. Z přestavovacího ramene l vystupuje dorazový výstupek Ž, v tomto případě vytvořený vyhnutím části přestavovacího ramene 1 od jeho boční strany.Na dorazový...

Způsob získávání uranu a/nebo vzácných zemin kapalinovou extrakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252226

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuča Libor, Baran Václav

MPK: C01G 43/00

Značky: způsob, vzácných, kapalinovou, uranu, extrakci, zemin, získavání

Text:

...se dosáhne izolace uranu a/nebo vzácnych zemin z výchozí suroviny, která takto slouží nejen k výrobě průmyslových hnojiv, ale i jako uvedených prvků. Vedle příznivých ekonomických důsledků má tento postup také příznivé důsledky ekologické, a to tím, že přispívá značnou měrou k ochraně životního prostředí, jmenovitě k ozdravění potravinářského řetězce, protože odstraňuje nevratné vnašení radioaktivníhoV příkladech jsou uvedeny některé...

Těleso radiačního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 252225

Dátum: 13.08.1987

Autor: Valečko Zdeněk

MPK: F23M 5/00

Značky: kotle, těleso, radiačního

Text:

...při spalování, což je prvotním předpokladem pro další zdokonalování konstrukcí radiačních kotlů.Dalším přínosem tohoto konstrukčního řešení kotel je možnost použít jako materiál pro kotlové plášte žáruvzdorné kžemenné sklo, které propouští tepelné záření v rozsahu vlnových délek od 0,25 do 3,5 m, to je v pásmu, kde dochází k vyzařovaní prakticky veškeré energie uvolňované na povrchu radiační náplně. Praktický význam této vlastnosti je...

Hydrofilní kopolymer vhodný zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252224

Dátum: 13.08.1987

Autori: Michálek Jiří, Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik, Vodňanský Jiří, Krčová Zuzana

MPK: C08F 220/28

Značky: vhodný, výroby, kontaktní, zejména, hydrofilní, kopolymer, medicinální, použití, způsob, čočky

Text:

...zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent V čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerizací bez rozpouštědla.Další výhoda tohoto postupu spočíva v tom, že každým procentem vypraných monomerních a nízkomolekulárních podílú se zvyšuje teplota skelného přechodu Tg přibližně o šeststupňů C, což má pŕíznivý Vliv na soustružení a leštění konečného tvaru kontaktní čočky.Výhoda sušení vodou zbotnalých prefabrikátů...

Zařízení ke zkoušení ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252223

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rathuský Jiří

MPK: F16C 41/00, G01N 3/08

Značky: ložisek, zkoušení, zařízení

Text:

...došlo k ovlivnění výsledku zkoušky nežádoucím naklopením kroužků středního ložiska. Je tak umožněno vyvození zatížení požadovaného směru vzhledem k střednímu ložisku a zajištěnaZařízení podle závislého vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje jeho nárysný řez a obr. 2 bokcrysný řez.Zařízení sestává z dvoudílné frémy ll, ve které jsou uložena dvě krajní pouzdra pro uložení krajních ložisek....

Stanovení proteinů enzymimunologickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252222

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zavázal Vladimír, Krauz Vladimír

MPK: G01N 33/50

Značky: proteínu, metodou, enzymimunologickou, stanovení

Text:

...E lze stanovit koncentrace v rozmezí 30 až 20 000 KU(l /72,6 x 10 x 1 o 5 Rovněž nevyžaduje žádné přístroje. Cena jednoho vyšetření je 20 až 30 krát nižší než u dovozových souprav. Oproti imunologickým metodám sendvičového typu přináší výhodu dostupného přístrojového vybavení, neboč Velikost zón se proměřuje pouze planimeteicky. Při této metodě není nutno používat těžko dostupná antiséra konjugovaná s peroxidasou vůči zkoušeným lidským...

Zapojení diagnostického kanálu filmové rotorové odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252221

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vytopil Oldřich, Bánovec Josef, Vorel Lubomír, Koňařík Milan

MPK: C23F 14/00

Značky: zapojení, kanálu, rotorové, odparky, diagnostického, filmové

Text:

...společně připojeny na vstup akustické signalizace, přičemž ovládací vstup přepínače je současně spojen s ručním řízením. Výhodou navrhovaného zapojení je především možnost trvalé kontroly provozního a technologického stavu. Příklad provedení zapojeníje znázorněn na přiloženém schematickém výkresu.Izolační zesilovač Ä zesilujíoí signál čidla l víbrací na úroveň optimální pro jeho další zpracování, zároveň zesilovač galvanicky odděluje...

Zapojení indikace plynových bublin v tekutém sodíku proudicím v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252220

Dátum: 13.08.1987

Autori: Koňařík Milan, Bánovec Josef, Vorel Lubomír, Vytopil Oldřich

MPK: G21C 17/04

Značky: indikace, proudícím, bublin, zapojení, tekutém, plynových, sodíku, potrubí

Text:

...jsou umístěny diferenční elektroda a diferenční elektroda a společné elektroda je spojena se zemnící svorkou a diferenční elektrody jsou připojeny na diferenční vstupy diferenciálního zesilovače, za nímž jsou kaskádně řazeny horní propust, usměrňovač a dolní propust s výstupními svorkami signálu.Při měření prováděném na stendu bylo experimentálně potvrzeno, že při vzniku plynovýchbublin V proudícím sodíku vzniká na elektrodách střídavě...

Zhášecí komora výkonových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252219

Dátum: 13.08.1987

Autor: Řehořka Milan

MPK: H01H 9/30

Značky: spínačů, výkonových, zhášecí, komora

Text:

...spočíva ve spojení vlastností stávající deionové komory, kombinované s tlumičem výšlehu elektrického oblouku a jeho zplodin. Tím se dosáhne snížení potřebného prostoru nad komorou s ohledem na uzemněné části přístroje nebo zařízení,v němž je přístroj se zhášecí komorou umístěn.Příklad provedení zhášecí komory podle vynálezu je na přiložených výkresech, kde je na obr. 1 pohled na zhášecí komoru. na obr. 2 je její půdorys, na obr. 3 je deionová...

Zařízení k mechanickému snímání vzorků nánosů s vnitřních povrchů parního generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252218

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fiala Bohumil, Červinka Jiří, Šíma Aleš, Bár Jaromír, Mašek Václav

MPK: F28G 1/08

Značky: jaderné, generátoru, povrchu, parního, snímání, vnitřních, mechanickému, vzorků, zařízení, nánosu, elektrárny

Text:

...je vybroušen do ostří A. Hlavní část tohoto ostří 5 má tvar poloviny elipsy, jejíž vedlejší osa Ä je rovna vnějšímu průměru trubek parního generátoru, tj. v tomto případě 16 m a hlavní poloosa Q má délku trojnásobku průměru trubky, tj. v tomto případě 43 mm. Ostří 3 je též na okrajích lg výřezu,mimo jeho ellptický tvar. Čepel l má na obou svých delších stranách 1 i na své zadní kratší straně § okrajovou ohradu 2 kolmou ke dnu 3, spájenou...

Odběrová a vzorkovací sonda pro automatizovaný i ruční odběr vzorků z roztaveného surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 252217

Dátum: 13.08.1987

Autori: Moucha Vladimír, Zítek Zdeněk, Hendrich Rudolf

MPK: G01N 1/10

Značky: odber, železa, automatizovaný, vzorků, ruční, sonda, surového, odběrová, roztaveného, vzorkovací

Text:

...přičemž čelo krycí keramické trubiceje uzavřeno keramickou krytkou. Výhodou sondy podle vynálezu je zejména skutečnost že nedochází ani k natavení směšovací komürky ani jiných částí, čímž je přímo zabráněno ovlivnění výsledků analyzy. Jinou výhodou je možnost odběru vzorků až z hloubky cca 1 m taveniny, což je možné jak při ručním způsobu ponoru, například do odlévacích pánví, tak i při plně automatickém poncru pomocí ponořovacího zařízení...

Způsob výroby bezešvých trubek z vysokolegované chromniklové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 252216

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hodina Jaroslav, Pačák Jan, Holeček Petr, Kordula Miroslav, Tomeš Miloň

MPK: B21B 21/00

Značky: chromniklové, bezešvých, způsob, oceli, vysokolegované, výroby, trubek

Text:

...zařízení. Nejnižší docílená mez pevnosti u bezešvých trubek zpracovaných dle vynálezu se zvýšila na hodnotu 480 MPa, nejnižší mez kluzu se zvýšila na hodnotu 180 MPa. zvýšila se bezporuchovost zařízení a tím i produktivita výroby chemických produktů.Polotovar z vysokolegované oceli s hmotnostním složením 0,065 uhlíku, 0,55 křemíku,1,2 manganu, 21,3 chromu, 32,5 niklu, 0,45 titanu, 0,3 hliníku, 0,025 8 fosforu,0,012 síry a...

Prstencová vložka ze žáruvzdorného materiálu do plamence

Načítavanie...

Číslo patentu: 252215

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kubíček Václav, Šámal Václav, Továrek Josef

MPK: F22B 7/20

Značky: vložka, materiálů, prstencová, žáruvzdorného, plamence

Text:

...které je při dostatečném přebytku vzduchu ukončeno ještě než spaliny opustí plamenec. Do žárových trubek prvního tahu vstupují již zcela vyhořelé, částeč ně vychlazené spaliny, takže z důvodu neprohoření paliva již nemůže dojít k popraskání konců Vtrubek vlivem vysoké teploty a případné difuze vodíku do trubkové stěny. V důsledku úplného vyhoření paliva na kratší vzdálenosti je možno též zvýšit výkon stávajících kotlú a při konstrukcí nového...

Dynamický zobrazovač s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252214

Dátum: 13.08.1987

Autor: Procházka Pavel

MPK: G06K 15/02

Značky: pamětí, zobrazovač, dynamický

Text:

...blokové schéma možné varianty zapojení podle vynálezu.Dynamický zobrazovač podle vynálezu sestavá z bloku g katodových spínačů, jejichž výstup je spojen s katodovým vstupem zohrazovače 2, jehož anodový vstup je spojen s výstupem anodnvých spínačů g, jejichž vstup je spojen s výstupem dekodéru 1, jehož vstup je spojen s výstupom kwuhového čítače Q s předvolbou a zároveň s adresovým vstupem paměti Ä s libovolným přístupem, jejíž výstup je...

Dílec skříně rozvodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252213

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pospíšil Jiří

MPK: F16H 57/02

Značky: dílec, rozvodovky, skříně

Text:

...výkresech je příkladné znázornění dílce ve třech variantách a jeho uložení ve skříni rozvodovky, kde obr. 1 a, b představuje nárys skříně rozvodovky a její vodorovný řez A-A s uloženým stavebnicovým dílcem, příkladně znázorněným ve dvou varíantách. Obr. 2 představuje příčný svislý řez B-B skříní rozvodovky s uloženým stavebnicovým dílcem. příkladně znázorněným ve dvou variantách. Obr. 3 a, b, c představuje podélný řez dílcem, znázorněným ve...

Dvousložkový samovulkanizující tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252212

Dátum: 13.08.1987

Autori: Podešva Milan, Mižďoch Oldřich, Birklen Radomír, Vícha Bronislav

MPK: C09K 3/10, C08L 23/16, C09D 5/34...

Značky: dvousložkový, samovulkanizující

Text:

...EPDM vyznačujiciho se vysokou rychlostí vulkanizace při teplotě místnosti. Vysoké účinnosti bylo dosaženo výběrem polymeru obsahující jako třetí složku etylidennorbornen V množství 3,5 až 7 hmot. a skladbou vulkanizačního systému, který se skládá z kyseliny stearové, kysličniku zinečnatého, dietylenglykolu, trietanolaminu, p-chinondioximu a kysličniku olovičitého. Přídavek látky polárního charakteru trietanoaminu zrychluje rychlost...

Zařízení k sledování pracovních zdvihů a hmotnosti břemen vysokozdvižných vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252211

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zlámal Alois, Maštalíř Antonín

MPK: B66B 5/14

Značky: vozíků, zdvihu, hmotnosti, zařízení, vysokozdvižných, sledování, břemen, pracovních

Text:

...a zjištování hmotnosti břemen u vysokozdvižných vozíkü sestává z ovládacího panelu lg,tvořeného spodní stavbou łł, v níž je umístěn kontaktní tlakoměr Q nebo tlakový spínač. Do hydraulického okruhu zvedacího válce §, který je tvořen sériově zapojeným čističem l, čerpadlem 3, hydraulickým rozvaděčem 3 a jednosměrným škrtícím ventilem A je dále zapojen kontaktní tlakoměr Q, který je svoji elektrickou částí napojen na zdrojovou část...

Zařízení k provádění indukčního ohřevu kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252210

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rada Josef

MPK: H05B 6/02

Značky: indukčního, provádění, zařízení, ohřevu

Text:

...3 jsou přípojeny, například svarem,elekrody §, například měděné, opatřené výustkami lg. Na elektrody § je připevněna keramická část É, V níž jsou vytvoreny kanálky lg. Tvar i prostorové uspořádání těchto kanálků lg může být libovolně, s výhodou svislé. Keramická část Q může být součástí zařízenínebo součástí nádoby na roztavený kov nebo i součástí samotnou.Pro první ponor má keramická část É V úrovni elektrod § malé odvzdušňovací otvory....

Způsob bezodpadové přípravy netoxického aktivátoru pro aniontovou polymeraci laktamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252209

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šebenda Jan, Kubánek Vladimír, Bukač Zbyněk

MPK: C08G 69/20

Značky: aktivátoru, laktamů, bezodpadové, přípravy, polymeraci, aniontovou, netoxického, způsob

Text:

...desetkrát. Kvalita produktů je bez jakéhokoliv dalšího čištění dostatečná pro jejich použití jako aktivátorů aniontovéVýhody tohoto postupu spočívají v tom, že netoxický aktivátor, který je mnohem resistentnější než výchozí isokyanát vůči vzdušné vlhkosti a který vykazuje vysokou kokatalytickou účinnost, se získá ve vysoké čistotě způsobem, při němž nevzniká žádný odpad, nebot matečné louhy po izolací se mnohonásobně recirkulují. Tím se...

Zapojení výkonového budiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252208

Dátum: 13.08.1987

Autori: Abrahamčík Richard, Babovák Václav

MPK: H03K 6/02

Značky: budiče, zapojení, výkonového

Text:

...jako oddělovacího členu budiče lze předloženým zapojením měnit šíři budícího impulsu v širokém rozsahu bez nebezpečí zhoršení jeho kvality. Tvar a velikost budícího proudu lze upravit použitím tvarovacích členů zapojených dle potřeby v budícím obvodě.Nejčastější snahou je zvýšit strmoat a amplitudu budícího impuslu v jeho začátku.Konkrétní pžíklad zapojení je znázorněn na obr. 1, kde budič 1 je přes přepínačg a tvarovací obvod 3...

Způsob chemicko-biologického čištění městských odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 252207

Dátum: 13.08.1987

Autor: Tesař Stanislav

MPK: C02F 1/52

Značky: městských, čištění, odpadních, způsob, chemicko-biologického

Text:

...pigmentů do odpadních vod bylo dosaženo příznivého účinku, který je dan obsahem síranu železitého V promývacích vodách. Jeho hydrolýzou vzniknou vločky hydratovaných oxídů železa. využívá se tedy koagulačniho a flokulačního účinku železité soli, obsažené v promývací vodě z výroby termických železitých pigmentü. Při tom neni na závadu obsah pigmentového oxidu železitého, který je podstatnou částí nerozpustných látek v koagulačním činidle....

Stavební zasklívací, výplňový nebo obkládací prvek, způsob jeho výroby a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252206

Dátum: 13.08.1987

Autori: Szokolai Karel, Lederer Jiří

MPK: C03B 23/023, E04C 2/54

Značky: tohoto, stavební, obkládací, prvek, přípravek, zasklívací, výplňový, způsobu, provádění, způsob, výroby

Text:

...na nichž představujeobr. 1 axonometrícký pohled na výplñkový prvek zábradlí v distančních úohytech na rovných hranách skleněné tabule obr. 2 axonometrický pohled na výplñový prvek zábradlí v distančních úchytech na zakřivených stranách skleněné tabule V obr. 3 axonometrický pohled na přípravek k ohybání skleněné tabule na počátku ohýbání obr. 4 nárysný pohled na přípravek po ohnutí skleněné tabuleSkleněná tabule l z tvrzeného skla (obr. 1) je...

Stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 252205

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hrdlička Karel, Šedivý Vladimír, Hnátek Jaroslav, Hemr Jiří

MPK: E06B 1/16

Značky: stavební, dílec

Text:

...šroubü É, 5. Rohové spojeni se vytváří tak, že k vnitřním sešikmeným plochám ramen rohovniku 1 se přisadi rozpěrovacĺ kliny 5, 3 s průchozím závitem a vodící šikmou plochou stejného úkosu, jaký mají šikmé plochy ramen rohovniku 3, a zajistĺ se šrouby §, 5 procházejícími průchozĺmi otvory V tělese rohovniku 3 a zašroubovanými v závitech rozpěracích klínů A, 1. Takto připravený rohovník Ä se nasune do dutiny nosného profilu l a jejich vzájemná...

Těsnění fermentačních jednotek na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252204

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fiala Miloš, Losenický Karel

MPK: C02F 11/04

Značky: těsnění, výrobu, fermentačních, bioplynu, jednotek

Text:

...jednotkami, odpadá jejich usazování do vodních žlábků, čištění žlábků, plnění vodou, nebezpečí zamrzání atd. Hlavní výhodou je však to, že těsnění se při poruše velmi rychle a lehce vymění za nové. Poškození žláhků vodních uzávěrů je prakticky neopravitelné nebo velmi obtížně a se značnými finančními náklady.Příklad utěsnění fermentační jednotky je zakreslen na přiloženém výkrese, s to na obr. 1 až 3. Na obr. 1 je zakreslena V nárysu...

Zařízení k navlékání obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252203

Dátum: 13.08.1987

Autori: Liška Vladimír, Loukota Antonín, Gašpar Ivan, Trubač Karel

MPK: B65B 25/00

Značky: zařízení, navlékání, obalů

Text:

...jedné efektivnějšĺ pperaci. Zařízení jako celek je v částečněm řezu znázorněno na obr.Zařízení sestává ze známé lisovací formy ł, opatřené lisovacim víkem g, vytlačovacím pistem à a výstupnim otvorem A a dále z upinače § obalů, tvořeného centračním nákružkem É na výstupnim otvoru 5 lisovaci formy ł, protilehlou výklopnou opěrou 1 s pojistkou §, spodnipodpěrou g a na centrační nákružek § navazujícim krytem lg zámku rozpojitelného obalu łł....

Zapojení obvodu elektrochemické ochrany molybdenové nebo wolframové výtokové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252202

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novotný František, Beran Jaroslav

MPK: C03B 37/08

Značky: výtokové, zapojení, molybdenové, ochrany, trysky, obvodů, wolframové, elektrochemické

Text:

...nebo topných elektrod jakožto anody, protože ve vnitřním prostoru výtokové trysky je polarizační elektrické pole odstíněnc vlastním tělesem trysky a částečně též tělesem uzavírací jehly. Také nelze vytvořit výtokovou trysku nebo uzavírací jehlu z platiny nebo oxidu ciničitého,protože tyto materiály nemají při užívaných teplotách potřebnou mechanickou pevnost.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstatné omezí u zařízení podle vynálezu, jehož...

Zařízení na ozařování pevných látek a/nebo kapalin a/nebo plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252201

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pešek Miroslav, Prášil Zdeněk

MPK: C21D 1/09

Značky: ozařování, zařízení, látek, plynů, kapalin, pevných

Text:

...potlačovány, nebo úplně eliminovány jak je tomu např. při vytváření kolorizačních efektů ve sklech, což je možno využít k vytváření barevných dekorů.Účinek je možno zesílit tím, že mezi zdrojem záření A mezi ozařovaným materiálem je umístěnostínění. nebo masky, nebo čočky, nebo kolimační sY 5 témY. nebo jsou použita zrcadla,která usměrňují záření do míst, kde má být záření využíváno. Uspořádáním zařízení na ozařování tak, že je ozařovaným...

Psací prostředek s celokovovým plášťem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252200

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kopačka Pavel, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 8/00, B43K 8/02

Značky: prostředek, pláštěm, psací, celokovovým

Text:

...9. Psací prostředek. je tvořen celokovovým pláštěm 1, jehož přední část je redukována do nákružku 9 V provedení komolého kužele, který navazuje na hyperboloid a který zajišťuje přímé upevnění objímky psacího hrotu 3. Do objímky psacího hrotu 3 je upevněn samotný psací hrot 4,který zasahuje do vlâknového zásobníku psací tekutiny 5. Vláknový zásobník psací tekutiny 5 je umístěn v ceokovovém plášti 1. Na objímku psacího hrotu 3 je nasazeno...

Způsob regulace výstupního přetlaku za membránovým regulátorem tlaku plynu, jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252199

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pála Miloslav, Malík Ján

MPK: G05D 16/06, G05D 16/00, G05D 16/20...

Značky: zařízení, přetlaku, regulátorem, způsob, membránovým, výstupního, tohoto, plynů, provádění, jakož, tlaku, způsobu, regulace

Text:

...podmínkách sítě slmulací práce obsluhy. Vlastním principem je totiž integrační postup, kdy je časová konstanta volitelná podle konkrétního charakteru sítě. současně se průměrují hodnoty odběrů, získávané z clony obdobné ako při vyhodnocování obsluhou. Integrační postup je schopný plynule nastavit stanici na požadovaný režim bez ohledu na počet dalších stanic pracujících do systému, čímž je eliminováno kmltání tlaku V této síti. Výhodou...

Psací prostředek pro různé druhy psacích médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252198

Dátum: 13.08.1987

Autori: Podhola Emil, Podhola Petr

MPK: B43K 24/16, B43K 7/12, B43K 8/00...

Značky: druhý, prostředek, psacích, různé, médií, psací

Text:

...pastelových jader.Výhody vynâlezu se projevují jednak též u výrobce a mají povahu celospolečenských přínosů. Proti dosavadnim psaním prostředkům přináší psací prostředek podle vynálezu výraznou výhodu v úspoře pracovních prostorů, přičemž umožňuje několikanásobně efektivnější využití stávajícího výrobního prostoru. Úsporné se vynález projevuje i v oblasti výrobních prostředků. Významnou měrou se snižuje energetická náročnost výroby, omezuje...

Zapojení impulsního magnetoterapeutického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252197

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kánský Jaroslav

MPK: A61N 1/42

Značky: magnetoterapeutického, prístroje, zapojení, impulsního

Text:

...velikosti prvního kondenzâtoru.Na připojených výkresech jsou znázorněny možnosti jednotlivých provedení impulsního magnetoterapeutického přístroje. Provedení na obr. 1 znázorňuje zapojení impulsního magnetoterapeutického přístroje pro běžné, všeobecné využití ve zdravotnictví. Na obr. 2 je jednoúčelový typ přístroje,na obr. 3 jedna z dalších možných variant provedení.Usměrňovací obvod 2 je připojen kladnou svorkou k prvnímu vývodu...

Psací prostředek s psací tekutinou uloženou ve volném objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252196

Dátum: 13.08.1987

Autor: Uhlíř Milan

MPK: B43K 11/04, B43K 8/02, B43K 7/00...

Značky: volném, psací, objemu, tekutinou, uloženou, prostředek

Text:

...obvodu válcového vodiče 1 a to cca po 2/3 obvodu jsou umístěny akumulační drážky 11, přičemž jsou jednotlivě akumulační drážky 11 od sebe odděleny přepážkami 12.Zbývající cca 1/3 obvodu válcového vodiče 1 je pak tvořena vybráním 13, které vytváří po celé délce vodiče 1 drážku, jejíž přední i zadní část je uzavřena. Spojení akumulačních drážek 11 s odvzdušňovací kapllárou 4 je zajištěno spojovacími drážkami 14.Dutý valcový vodič 1 je zasazen...

Zátka pro tlakové vyprazdňování sudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252195

Dátum: 13.08.1987

Autor: Podhola Miloslav

MPK: B67D 1/04

Značky: zátka, vyprazdňování, tlakově

Text:

...bez styku kapaliny a jejích výparů s okolím. Sudové zátka je vybavena dvěma prostupujícími trubkami, které jsou opatřeny uzavíracími armaturami. Vyprazdňovací trubka šikmo protíná trubku plynu, která je opatřena otvorem pro výstup plynu.Použitím zátky pro tlakové vyprazdňování sudu podle vynalezu je zajištěno zamezení rozptylu par kapaliny do okolí, případně potřísnění vylévaného sudu či okolí. Sud zůstává stát na podlaze otvorem...

Způsob výroby křemičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252194

Dátum: 13.08.1987

Autor: Doležal Jiří

MPK: C01B 33/22

Značky: výroby, způsob, křemičitanu, horečnatého

Text:

...obsah S 102 V roztoku byl cca 5 9/0 hm. a smisí se s roztokem hydroxidu sodného o koncentracl cca 10 °/o hm. tak, aby, hmotnostní poměr S 102 Na 20 byl v rozmezí 1 0,3-0,8. Potom se za intenzívního míchání pridá roztok síranu hořečnatého o koncentraci cca 10 hm. v hmotnostním poměru S 102 MgO 1 0,3-0,5. Po vysrážení se suspenze křemičitanu bořečnatého ponechá ještě maximálně 20 minut míchat a potom 30-60 mnut zrát. Suspenze křemičltanu...

Zařízení na překládání dílů z výrobního pásu do palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 252193

Dátum: 13.08.1987

Autor: Resler Jaroslav

MPK: B65G 47/02

Značky: pásu, výrobního, palet, překládání, zařízení, dílů

Text:

...Na něm je umístěna kleštlna 4 pro uchopení překládaných dílů.Náhon vozíku 3 i kleštiny 4 je proveden bowdenem od vačkového hřídele 5, popř. pneumatický. Rovněž překládací lišta 2 je naháněna vačkou 6 lišty 2 přes páku 7 lišty 2 od vačkového hřídele 5. Lišta 2 je na druhém konci opatřena stavitelnou narážkou 8, která postupně dosedá na jednotlivé dorazy 9 otočného dorazového válce 1 U. Krokový pohyb dorazového válce 10 je odvozen od...

Zapojení pro stabilizaci zisku zesilovačů B třídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252192

Dátum: 13.08.1987

Autor: Borovička Martin

MPK: H03F 3/20

Značky: zisku, zesilovačů, třídy, zapojení, stabilizaci

Text:

...vazbu, která přenáší změny napětí vzniklé na desátém rezistoru R 11 v důsledku proudových změn způsobených kolísáním vnější zátěže.Velmi rychlé účinky kladné zpětně vazby jsou potlačovány kapacitním působením jedenáctého a dvanáctého kondenzátora C 11, C 12. Integrační článek obsahující dvanáctý kondenzátor C 12, jedenáctý a dvanáctý rezistor R 11, R 12 vytváří jednu časovou konstantu. Derivační článek obsahující jedenáctý kondenzátor C 11,...

Axiální ventilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252191

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chotěborský Václav

MPK: F04D 29/52

Značky: axiální, ventilátor

Text:

...kola je zvláště výhodná pro dopravu abrazivního média, nebot se docílí prakticky neomezeně životnosti pláště skříně ohěžného kola při možnosti výměny obou vestavěných plášťů.Na obr. 1 je znázorněno řešení podle vynálezu ve svislém řezu, obr. 2 ukazuje v detailu příklad rozpojitelného provedení vestavěných plášťů.Z obr. 1 je patrno, že v ose stávajícího pláště skříně oběžného kola a rozváděcí mříže 3 o průměru D je otočné umístěno oběžné...

Způsob ohnivzdorné úpravy papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252190

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fišer Stanislav, Rodová Nataša, Šimůnková Jitka, Skalický Čestmír

MPK: D21H 5/00

Značky: úpravy, ohnivzdorné, papíru, způsob

Text:

...je však nejlevnější. Vysušený papír se protahuje uvedeným impregnačním roztokem Znclz V amoniaku a vysouší.Podle zakiížení papíru se mění množství naneseného prostředku a s rostoucím množstvím naneseného prostředku roste odolnost proti hoření. Impregnaci lze provádět na impregnačím zařízení i na klížicím lisu papírenského stroje. Impregnační roztok lze upravovat s ohledem na požadované vlastnosti papíru prostředky, které snášejí amonlakalní...

Navíječ tažných pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252189

Dátum: 13.08.1987

Autori: Průša Josef, Brnušák František

MPK: B21F 3/02

Značky: navíječ, tažných, pružin

Text:

...13 proti koncovému spínači 14. Do zářezu 3 dutého trnu 4 zapadá ozub 2 unašeče 1, který je upevněn na ozubeném kole 18, které zapadá do pastorku 19 motoru 20. Na ovládací objírnce 12je dále upevněna kladka 15 a před ní je na rámu upevněna brzda 16 se šroubem 17.Vřeteno 8 je uloženo v kloubu 18, který umožňuje vyklonění vřetena 8 i s nasunutým dutým trnem 4 a ovládací objímkou 12 z ozubu 2 unášeče 1 o úhel a, který je minimálně 30...

Upínač pro upínání dílců, zejména tenkostěnných kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252188

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pavlík Jaroslav

MPK: B23Q 3/06

Značky: zejména, tenkostenných, kroužků, upínač, dílců, upínání

Text:

...kroužku 14. Každý z unašečů 144 je opatřen hrotem 1441 a je přlřazen k příslušné upínce 13, přičemž počet unášečů 144 odpovídá počtu upínek 13. V přední části 111 válcového tělesa 11 upínače 10 jsou radíalně, proti tlaku pružin 116 uložený tři středicí čepý 115, jejichž posun ovláda odpovídající počet výbrání 123 na vnitřním průměru otočného kroužku 12. Otočný kroužek 12, otočně uložený na vnějším průměru válcového tělesa 11 upínače 10, je...