Archív za 1987 rok

Strana 153

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252267

Dátum: 13.08.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H03K 17/12, H03K 17/04, H02M 3/335...

Značky: spínacím, prvkem, zapojení, spínače, výkonovým, vypínatelným

Text:

...tvoří druhou evorku odlehčovacího dvoupőlu. ąJeště další podstata vynálezu epočívá v tom, že odlehčovecí dvoupől je tvořen první diodou, jejíž katode je připojena na anodu třetí diody, jejíž katode je připojena přes cívku a e ní v serii zepojený druhý kondenzátor na enodu první diody,jejíž ketoda je dále připojena přes první kondenzátor ne katodu druhé diody, jejíž anoda je připojena na spoj mezi cívkou e druhým kondenzátorem a jejíž katoda...

Zařízení pro stohování deskovitých předmětů, zejména betonové střešní krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252266

Dátum: 13.08.1987

Autori: Baxant Radoslav, Buček Jaroslav, Stuchlík Ivan, Urban Jaromír, Vašek Jiří

MPK: B65G 49/08

Značky: zařízení, střešní, betonové, zejména, stohování, deskovitých, předmětů, krytiny

Text:

...S boxemł 1 je suvně spojene kulové pouzdrog§,ve kterémje uložene pohybové kulová maticekgž našroubovaná na pohybovém šroubujgz, který je hnán hydñomotorem gg uloženým na základním rámugi. Pohybový äroubg 1 je uložen jednak v axiálním ložisku g 2 a jednak v radiálním ložískulěg. Základní rámçgł je takto opatřen čtyřmi boxy łl. Na základním rámug 5 je rovněž umístěn hydraulický egregát§ł§ Hydreulícký agregát gł, základní rám gg s boxy...

Způsob kompenzace uvolněné nitě na pletacím, zejména plochém nebo okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 252265

Dátum: 13.08.1987

Autori: Smejkal Vladimír, Jelínek Rudolf, Daněk Miroslav

MPK: D04B 15/44

Značky: zejména, stroji, způsob, nitě, pletacím, uvolněné, plochém, kompenzace, okrouhlém

Text:

...síly a rozsah jejího kolísani na plochých a okrouhlých, zejména Ialoprůněrových pletacích strojích při pletení vratnýn způsobem, kdy dochází k uvolňování nitě. Zkušenosti se znànýni způsoby konpenzace nitê vytýčily sněr pro odstranění některých nevýhod dosud používaných systémů. Podstata vynälezu spočíva v ton, že se při uvolněni nitě, to jest při zpětněn pohybu vodiče na plochen pletacín stroji nebo při natočení jehelního lůžka proti vodiči...

Způsob výroby práškovitého hydridu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252264

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kříž Petr, Prchlík Jaroslav, Procházka Vladimír

MPK: C01B 6/04

Značky: horečnatého, hydridů, výroby, způsob, práškovitého

Text:

...až do ukončení spotřeby vodíku.Při reakci hořčíku s vodíkem za uvedených podmínek se v prvním stupni dosáhne stupně přeměny zhruba 0,5 při kterém se reakce zastaví v důsledku pokrytí povrchu kovu neprostupnou vrstvou hydridu Produkt vzniklý V této fázi reakce je šedá hmota s nízkým obsahem hydridu hořečnatého, ulpívající na vnitřních stěnách reakčního autoklávu a míchacích tělesech v podobě pevné vrstvy, která se obtížné separuje.Po...

Zapojení pro omezení zapínacího proudu transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252263

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 1/12

Značky: zapínacího, proudu, transformátoru, zapojení, omezení

Text:

...nedostatky odstraňuje převážnou měrou zapojení pro omezení zapínacího proudu transformátoru podle vynálezu, jehož podstatou je, že mezi první a druhou napájecí svorku je zapojena jednak cívka stykače, jednak primár transformátoru V sérii se vzduchovým reaktorem, k němuž paralelné je připojen epínací kontakt stykače.Připojením cívky stykače přímo mezi obě napájecí svorkya zapojením primáru transformátoru pres vzduchový reaktor,...

Vrstvená nosná část přístroje spojená jednostrannými nýty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252262

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novák Lubomír, Procházka Karel, Pavelka Miroslav, . Teršl Vladimír, Švarc Zdeněk

MPK: H05K 7/18

Značky: vrstvená, část, prístroje, jednostrannými, nosná, spojená, nýty

Text:

...nýtyą Podélné drážky mezi základní vrstvou a krycí vrstvou jsou určeny např. pro nssunutí lemu krytu přístroje nebo vodící lišty.Příkladné provedení vrstvené nosné části přístroje spojené jednostrannými nýty podle vynálezu je znázorněno na příloženém výkrese, kde obr. 1 představuje příčny řez a obr. 2 podélny řez.Na základní vrstvu g doléhá v celé ploše dístanční vložks 1, na dvou protilehlých stránách zúžené, překrytá v celé ploše...

Zařízení pro odměřování sedla řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252261

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pliska František

MPK: B26D 5/24

Značky: odměřování, papíru, sedla, zařízení, řezačky

Text:

...výhodou Je pak energe tická nenáročnost zařízení.vynález budedálo podrobněji popsán podle přiloženého výkresu,na němž je znázorněno blokové schéma příkladného provedení za řízení pro odměřování sedla řezačky papíru podle vynálezu.Příkladné provedení zařízení pro odměřování sedla řozačky papíru podle vynálezu je znázorněno na přiloženém obrázku. Zde Jo snímač l polohy sedla spoden svým výstupom se vstupom vstupa ního obvodu 3, který je...

Magnetická mnohostopá feritová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 252260

Dátum: 13.08.1987

Autor: Buřič Miroslav

MPK: G11B 5/29, G11B 5/105

Značky: feritová, hlava, magnetická, mnohostopá

Text:

...kontrolu hloubky pracovní ätěrbiny. Přiton zadní díl je opstřen úkosy, které zsbrsňují vnikání lepidla kapilárními silami mezi styčné roviny spojovsného předního e zedního dílu.vynález bude podrobněji vysvětlen a připojených výkresech napříkladu konstrukce magnetické šestnáctistołpé feritové hlavy pro magnetický nosič šíře l.Na obr. l - obr. 3 je v nárysu, půdorysu a bokorysu znázorněn přední díl pőlových náetavćů, na obr. 4 jsou naznečeny...

Zařízení pro demontáž ucpávkového těsnění armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 252259

Dátum: 13.08.1987

Autor: Filippov Petr

MPK: F16K 41/02

Značky: ucpávkového, demontáž, zařízení, těsnění, armatury

Text:

...je opatřeno nástavcem ll,v jehož vnitřním prostoru ZLlJ. -je umístěný uzavírací orgán à při plném otevření průtočného kamâlu 2 tělesa l armatury. Vnitřní prostor lll nástavce ll tělesa 3. je uzavřsn a utěsněn víkem 6, ke kterému je připojen třmen 1. Víko 6 je opatřeno průchozím otvorom a z vnější strany válcovým nálitkem gg tvaru mezikruží, ve kterém je vytvořen ucpávkový prostor Q, který navazuje na průchozí otvor 6 ľL a je s ním...

Zařízení k ovládání ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252258

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ovesný Karel, Veska Jiří, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: ovládání, zařízení, ventilu

Text:

...spojkou, poněvadž zde obvykle nelze jednoduchýn způsobem zařadit ovládací člen o vhodné velikosti zdvihu, potřebný pro ovládání tohoto ventilu.Podle vynálezu jsou uvedené nedostatkyodstraněny zařízením k ovládání ventilu, zařazeného mezi vzduěníkem a zdrojem tlakového vzduchu na vzduchovém tkacím stroji, kde k ovládání ventilu slouží dvojramenná páka, jejíž jedno rameno je určeno pro spolupráci s dříkem ventilu podle vynálezu, jehož...

Pletací ústrojí jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252257

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pavelka Jiří, Jahoda Josef

MPK: D04B 9/00

Značky: jednoválcového, pletací, pletacího, ústrojí, stroje, okrouhlého

Text:

...použitím odhozových platin o nejméně stejné tloušřce jako je tloušíka hlavy jehly, čímž je dosaženo příznivěâšího poměru délky nitě v platínovém obloučku k délce nitě v jehelním očku. Zpravidla se volí tloušřka odhozové platiny větší než je tlouščka hlavy pletaci jehlyo- 2 252 257 Úpravou odhozové platiny je dosaženo vyšší roztažnooti pleteniny oproti pletenině, Eterá je vyráběna pi použití stávajících vzájomných poměrů tlouěłkynpletací...

Terénní motocykl se záběrovým kolem uloženým v kyvné vidlici

Načítavanie...

Číslo patentu: 252256

Dátum: 13.08.1987

Autor: Krňávek František

MPK: B62K 11/12

Značky: motocykl, kyvné, vidlicí, terénní, uloženým, záběrovým, kolem

Text:

...při pružení a tím se zmenšuje nepříznivý vliv tažné síly motoru na pružení.Další výhodou je možnost zúžit a zároveň snížit stupačky o přibližně 50 mm, neboř zúžení stupaček nebráni šířka převodovky,spolu se sedlem a řídítky a tím zlepšit ovládání motocyklu v zatáčkách e při akceleraci, jak při jízdě v sedle, tak 1 ve stupačkách.Další výhodou je, že lze použít spádový karburátor k zvýšení výkonu motoru při jízdě blízko maximální rychlosti a...

Zapojení automatického systému řízení obsahu křemíku v surovém železe

Načítavanie...

Číslo patentu: 252255

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ramík Jaroslav, Nowaková Dagmar, Růžičková Zora, Tůma Jiří, Pokorný Miroslav, Havlík Jiří, Prouza Miroslav

MPK: G05D 22/00, G05D 27/00, G05D 21/00...

Značky: železe, řízení, surovém, automatického, systému, zapojení, obsahu, křemíku

Text:

...paliva do větru na jehož druhý vstup a současně na třetí vstup obvodu výpočtu teploty větru je připojen výstup žádané hodnoty poměru přídavku uhlovodíkového paliva a přídavku kyslíku do větru, na první vstup regulátoru měrné spotreby koksu je připojen výstup žádané hodnoty teploty větru, na první vstup regulátoru teploty větru je připojen výstup žádané hodnoty přídavku uhlovodíkového paliva do větru a na první vstup regulátoru přídavku...

Zařízení na vkládání a vyjímání ozubených kol mezi hroty brusek s brousicím šnekovým kotoučem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252254

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pražský Bořivoj, Trkal Jiří, Smrž Jan

MPK: B23F 23/02

Značky: kotoučem, vkládání, šnekovým, zařízení, vyjímání, brusek, brousicím, hroty, ozubených

Text:

...e k otočení nosníku É o 1800 a pravé rameno § se napolohuje tak, že osa gg pravého ramene § je proti oee gg otvoru ggg V ÍÉLÚ poloze se vysune pravé rameno § tak, že osa gg upínecího trnu gł je v podélné ose upínacího stolu stroje, Při vysouváni pravého ramena § dochází zároveň k napolohováni zubové mezery obrobku lg, aby nedošlo k poškození brusného kotouče, To se provádí tak, že při vyeouváni např. levého ramena Z se jedenz...

Způsob nanášení kovové plátující vrstvy na elektrické kontakty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252253

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šefl Pavel, Polák Václav, Chládek Lubomír

MPK: B23K 20/08

Značky: vrstvy, nanášení, elektrické, způsob, plátující, kovové, kontakty

Text:

...roznětka se umístí na okraj vrstvy výbušniny a roznětkou se přivede výbušnina k detonaci.Výhodou vynálezu je, že spojení obou kovů je dokonalé a nedochází ke zmetkům při pájení kontaktů na přívody. Další výhodou je, že se najednou může plátovat velké množství kontaktů a tak prudce stoupne produktivita práce.Kontakt se položí na podložku nebo se vloží do robustního přípravku či se zalije nízkotavitelnou slitinou nebo zalévací...

Způsob zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů již vyraženého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252252

Dátum: 13.08.1987

Autori: Stejskal Jan, Šmíd Miroslav, Nadvorník Pavel

MPK: E21F 5/00

Značky: průtrží, plynů, vyraženého, zjišťování, nebezpečí, důlního, díla, uhlí, způsob

Text:

...hloubek. Úsek dlouhého důlního díla po obou stranách ústí jednotlivých průzkumných vrtů do vzdálenosti rovné hloubce tohoto průzkumného vrtu je bez nebezpečí průtrže uhlí a plynů, pokud jsou v tomto průzkumném vrtu naměřené hodnoty počáteční plynové produkce nižší než 3,0 1.minl a počáteční rychlost desorpce in situ v hloubce do 4 m nižší než1,5 cm 3/10 g . 35 s/l, popřípadě v hloubce 4 m a více nižší než 1,3 cm 3/log . 35 s/1 a hodnoty...

Zapojení frekvenčního filtru s konstantním vstupním odporem využívající vázaná vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252251

Dátum: 13.08.1987

Autor: Punčochář Josef

MPK: H03H 7/00

Značky: vázaná, frekvenčního, vstupním, konstantním, filtru, využívající, odporem, zapojení, vedení

Text:

...fázových rychlostí obou vidů. Tím se dooílí zkrácení filtru. Kovová základna 8 nemusí být rovinná. Muža být tvarována tak, aby zčásti nebo zcela etínila vázané vedení.Fzmkee tohoto filtru je založena na. využití rozdílných fázovýeh rychlostí sudého a. liohého vidu na úteku vázaných vedení ve spojení s příslušným zakončením jeho bran k filtračním učinkm. Filtraoe je uekutečňovćna pomocí kmitočtovč závislého dělenýbřiváděnêho výkonu do dvou...

Zařízení pro středové trnové tyče a výlisku lisoděrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 252250

Dátum: 13.08.1987

Autori: Musálek Lubomír, Lukáš Josef

MPK: B21B 19/04

Značky: stolice, trnově, středové, tyče, výlisků, lisoděrovací, zařízení

Text:

...středění trnové tyče a výlisku lisoděrovací stolice podle vynálezu, kde na obr. 1 a na obr. 3 je podélnýPodle příkladného provedení je zařízení podle vynálezu tvořeno pracovními válci 3 lisoděrovací stolice, které jsou upraveny proti trnu Ä, neseném trnovou tyčí 3. K rámu pracovních válců 3 jsou ke straně, přivrácené k trnové tyči A, připevněny dva nosné rámy lg, uspořádané nad sebou symetricky vůči ose lisoděrovací stolice. K nosným rámům lg...

Frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 252249

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kohout Jan

MPK: B27G 13/00

Značky: frézovací, nástroj

Text:

...Plochý núžje opatřen funkční části na obou protilehlých koncích. Funkční části tvoří pár volně protilehlých reliefů.Tanqenciálním Vybráním, které protiná stahovaci šroub a které je opatřené plochým nožem přesahujícím unášeci kotouč alespoň z jednoho z boků svým osazením, vznikl frézovací nástroj, jehož pracovni část je dokonale fixována vůči unášecímu kotoučl při zachování spolehlivosti a rychlé vyměnitelnosti.Opatřenim plochého nože funkční...

Způsob odstraňování nežádoucích olefinických látek z frakcí bohatých na benzen, toluen a xylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 252248

Dátum: 13.08.1987

Autori: Slabý Jan, Krupička Miloslav, Lederer Jaromír, Schöngut Jiří, Fulín Petr

MPK: C07C 7/12

Značky: odstraňování, bohatých, nežádoucích, látek, toluen, xylen, způsob, olefinických, benzen, frakcí

Text:

...velikosti zrna a obsahu vody. Chemické postupy spočívají zejména v působení minerálníoh kyselin např. HF na chemickou strukturu výchozího původního hlinitokřemičitanu 5 cílemzvýšení koncentrace kyselých center konečného adsorbentu. Po chemické úpravě následujídalší nezbytné operace - loužení, sušení a úprava velikosti zrn. Tyto úpravy mají zaCíl pŕipravit účinný adsorbent s vysokou aktivitou a životností. Tyto postupy význsmně...

Lázeň pro přímé zlacení kovů, zejména korozivzdorné ocele, niklu a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252247

Dátum: 13.08.1987

Autori: Srb Miloslav, Vrobel Leopold

MPK: C25D 3/48

Značky: ocele, lázeň, zejména, přímé, zlacení, slitin, kovů, korozivzdorné, niklu

Text:

...podle vynálezu jednak umožňuje vypustit niklovou mezivrstvu, která je V kombinaci se zlatem a korozivzdornou oceli pŕíčinou špatné korozni odolnosti celého povlakového systému z důvodů tvorby lokálnich galvanických článků, jednak zamezuje vzniku alergie organismu na nikl při použití zlacených nerezových výrobků v lékařství a bižutérii.Lázně pracují při teplotách 10 až 40 OC, přitom optimální teplota je 20 až 30 °C,pH lázni je V rozmezí...

Elektronický regulátor bohatosti směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252246

Dátum: 13.08.1987

Autori: Koutek Jiří, Losa Evžen

MPK: G05D 7/06, G05B 24/02

Značky: bohatosti, směsi, regulátor, elektronický

Text:

...vstupem obvodu QŠB časového řízení a druhý výstup je spojen s druhým Vstupem vyhodnocovacího obvodu vg, přičemž první vstup vyhodnocovacího obvodu yg je s výstupem obvodu QQ 3 časového řízení, přičemž druhý vstup tohoto obvodu ggg časového řízení je spojen s prvním výstupem blokovacího obvodu gg, jehož druhý vstup je spojen 5 výstupem vyhodnocovacího obvodu X 9, přičemž první vstup blokovacího obvodu gg je spojen s výstupem druhého...

Zařízení pro rotační pohon filtračních sít horizontálních síťových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252245

Dátum: 13.08.1987

Autor: Potáček Jan

MPK: B01D 25/35, B01D 25/08, B01D 29/38...

Značky: zařízení, rotační, filtru, horizontálních, filtračních, sítových, pohon

Text:

...komory a po vykonaní práce se shromažčuje na jejím dnu, odkud je odpadem opět odčerpávána zpět do vstupu čerpadla. Tlaková voda nevniká při čisticím procesu do prostoru filtru, není znečiščována uvolněnými kaly a kromě toho nedochází k zředování kalú odpadní vodou, takže ty zůstávají V polotuhém stavu, snadněji se odstrañují a čistící proces se neprodlužuje. Soustředné provedení dvou oběžných lopatkovýoh kol na společném svíslém hřídeli...

Stator radiálního turbokompresoru, zejména vícestupňového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252244

Dátum: 13.08.1987

Autori: Martinec Milan, Kodym Jaroslav, Futera Miroslav, Matějů Pavel, Beran Jaromír, Šídlo Pavel, Škaloud Vladimír, Bartoň Petr

MPK: F04D 29/42

Značky: provedení, turbokompresoru, radiálního, stator, vícestupňového, zejména

Text:

...že vnitřní řešení jeho mezistěn umožňuje vytvoření vhodného prostoru pro umístění natáčecího páčkového mechanismu difusorových lopatek u vícestupňových kompresorů. Řešení vlastních prvků natáčecího systému si ve shodě se záměrem konstrukce klade malé nároky na prostor jak v radiálním, tak zejména v axiálním směru. Výhodou je rovněž okolnost, že stator může být dělený v horizontálni rovině. Další z řady výhod řešení statoru podle vynálezu...

Optická soustava pro průběžnou aditivní barevnou kopírku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252243

Dátum: 13.08.1987

Autori: Baudyš Antonín, Kříček Roman, Kadlec Pravdomil

MPK: G03B 27/16, G02B 27/02

Značky: kopírku, optická, barevnou, aditivní, průběžnou, soustava

Text:

...válcové kolektivy. Po průchodu sférickým přenosovým objektivem a zatmívacím zařízením je svazek světla znova anamorfonán ve výstupním anamorfotickém modulu a směrován do výstupního světlovodu, který současně tvoří kopírovací štěrbinu, umístěnou V nádobě, umožňující aplikaci imersního kopírovacího procesu bez potřeby jakékoliv změnyAnamorfôzou zdroje světla anamorfotickou osvětlovací soustavou ještě před světelnými ventily, dále po...

Univerzální razicí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252242

Dátum: 13.08.1987

Autor: Maštalíř Antonín

MPK: B23Q 17/00

Značky: univerzální, razicí, jednotka

Text:

...3 má osazení ga většíhoprůměru pro vymezení vratné polohy dosednutí úderníku 7 a osazení válcové vedení gg menšíhoprůměru po zajištění západkou § 5 pružinou 2 a maticí lg.Úderník 1 válcového tvaru má na vnější válcové ploše po obvodě umístěny drážky la pro průchod vzduchu za údernik a opačně, přičemž kolmo na úderník 1 je proveden válcový otvor lg, pro uložení odpruženě západky Q s pružinou g a maticí lg. V ose úderníku je dále proveden...

Pojezdový nosič řezacího strojku u stříhárenské linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252241

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: B26D 7/00, D06H 7/00, A41H 3/00...

Značky: stříhárenské, linky, nosič, pojezdový, strojků, řezacího

Text:

...pohled na uspořádání provedení pojezdového nosiče se spojovacímramenem ve tvaru otevřeného písmena V v püdorysněm znázorněnína obr. 3 b je schématické znázornění provedení pojezdového nosiče se spovídajícím ramenem ve tvaru ležícího písmene T V půdorysuPojezdový nosič podle navrženého řešení na obr. 1 je tvořen portálem sestaveným z nosných sloupü 5 a Q které jsou umístěny po obou podélných stranách pokládacího stolu l, na němž je...

Způsob výroby suspenzních hořečnatých hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 252240

Dátum: 13.08.1987

Autori: Křížala Josef, Jára Vladimír, Balcárek Jan, Sahaj Milan, Hrušák Josef, Prusek František, Pálffy Alexander, Závodník Jiří

MPK: C05D 5/00

Značky: hnojiv, způsob, horečnatých, suspenzních, výroby

Text:

...agrochemické využití. Vhodnou látkou, která zabezpečuje rozpustnost solí železa a titanu může být kyselina vinná (podle PV 3775-85 ł nebo jiná hydroxykyselina, např. kyselina citronová, která je V ana lytické chemii běžně používána k maskováni železa a titanu.Fřídavek kyseliny vinné v množství 0,2 až 1,0 hmot. se pozitivně projevuje též během neutralizace magnovítu štěpnou kyselinou tim, že reakce probihá při vyšší teplotě a tedy rychleji a...

Vířivá vložka do komorových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252239

Dátum: 13.08.1987

Autori: Charvát Alois, Pacherník Pavel, Gajdošík Jiří, Brtník Rudolf, Raiser Jaroslav, Hrubý Jiří

MPK: F28F 13/12, F23M 9/00, F28F 1/40...

Značky: tepla, vložka, vířivá, komorových, výměníku

Text:

...desky, přecházejicí na horním konci do dutého usměrñovacího tělesa, tvarovaného v závislosti na postupné změně rychlosti a teploty spalín V průduchu výměníku do rozšíření, zakončeného konvexní plochou. Cela usměrňovacího tělesa mohou být uzavřena boční ploškou.Hlavní výhody provedení vířivé vložky podle vynálezu spočívají v tom, že ve spodní části vložky dochází k intenzivnímu ohřevu hladké desky spalinami, které dosahují až 1 000...

Rychloupínací zajišťovací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 252238

Dátum: 13.08.1987

Autori: Procházka Milan, Martínek Petr

MPK: B07B 1/46

Značky: rychloupínací, zajišťovací, mechanizmus

Text:

...3 obdobný detail v zajištěná poloze.Rychloupínací zajištovaoí mechanismus laboratorního prosívacího přístroje sestává z části hrubého a jemného nastavení. Část hrubého nastavení sestává z dvou otočnýoh pojistných vaček 3 a dvou pouzder Q. umístěných na obou koncích ramene ł. Neznázorněný laboratorní prosívací přístroj je opatřen dvěma vodicími tyčemi 3 kruhového průřezu, na nichž jsou vytvořeny souosé zápichy Al ve vzdálenostech,...

Rotační stupňové čerpadlo s kulovými kývavými písty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252237

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hranáč Karel

MPK: F04C 2/00

Značky: stupňové, rotační, kývavými, čerpadlo, písty, kulovými

Text:

...tak, že funkčně synchronisované kulové pracovní prostory l a g jsou vytvořeny kulovými plášti gta 3, dělenými ve středové rovině Ž a nedělenou kulovou částí É, pevně spojených v osazeních g, 1 a 3 s přední přípojnou přírubou lg šrouby łg, Ag, Al a 13. V pracovních prostorech l a 3 jsou kluzně uloženy kulové kývavé písty ll a lg s těsnicími kroužky lg a li, kluzně uloženými na centrícké kulově části Q a v kulových pláštích 3 a 1....

Způsob havarijní ochrany jaderného reaktoru typu VVER a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252236

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rubek Jaroslav, Bednařík Karel

MPK: G21C 9/00

Značky: jaderného, zapojení, ochrany, způsob, reaktoru, havarijní, provádění

Text:

...logického obvodu na připojeném výkrese.Zařízení sestává 2 pěti obvodu logického součinu a jednoho obvodu logického součtu. Na první vstup prvního obvodu l vytvářejícího logicky součin je zapojen signál 1 o uzavření rychlouzaviracích ventilů, první turbiny a na druhý vstup signál g o uzavření rychlouzavíracich ventilů druhé turbiny. Výstupní signál lg prvního obvodu l vytvářejícího logicky součin je zapojen na první vstup druhého...

Způsob zpětného získávání diamantů a kovových podílů z vyřazených vrtných korunek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252235

Dátum: 13.08.1987

Autori: Petrovický Jiří, Hrabák Václav

MPK: C01B 31/06

Značky: vyřazených, diamantu, způsob, korunek, kovových, zpětného, vrtných, získavání, podílu

Text:

...materiál je části wolframového koncentrátu. Louženec §, zbavený jemných podílú, se pak roztřídí na mokrěm magnetickém rozdružovači 2. Získaný magnetický podíl lg se podle obsahu wolframu buč přídá k výše zmíněnému wolframovému koncentrátu nebo využije jako Železný šrot. Nemagnetický podílll představuje diamantový koncentrát a přečistĺ se směsi 30 hmot. kyseliny dusičně a konc. kyselinychlorovodíkové V poměru 31 ve skleněné nádobě lg...

Horizontální značící stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 252234

Dátum: 13.08.1987

Autor: Maštalíř Antonín

MPK: B23Q 17/00

Značky: značící, horizontální, stroj

Text:

...upínací jednotce ggSamostředicí upínací jednotka gg je tvořena upínací deskou âl s vertikálním čepem § 1,svěrákem äg, který má v čelistech stavitelný doraz ŽE. Pohon upínací jednotky tvoří mezikus gâ, nádstavec 53, utahovacĺ jednotka §§ napojená na pneumatický rozvod lg, ovládaný ručně obsluhou. Stojan l je duté konstrukce, v jehož vnitřní části je uložen pneumatický rozvod lg, a ovládací prvky Zł, lg. Pravá část stojanu l tvoří...

Způsob snížení ztrát stříbra při termickém zpracování pevných fotochemických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252233

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuhn Jan, Trojan Miroslav

MPK: C08K 3/26

Značky: pevných, termickém, fotochemických, ztrát, způsob, zpracování, odpadů, snížení, stříbra

Text:

...provádí za přídavku uhličitanu barnatáho v množství alespoň 0,001 hmot. dílu, s výhodou 0,0 125 až 0,05 hmot. dílu, na 100 hmot. dílů odpadu. zdrojem uhličitanu mohou být i různé odpadní média, například zahuštěné uhlíčitanové kaly získané při odstraňování barnatých iontú z některých odpadních vod nebo lze použít i papírových nebo plastových obalů používaných k přepravě uhličitanu, které jsou po použití silně znečištěny uhličitanem a jsou...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252232

Dátum: 13.08.1987

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: C25B 13/08

Značky: vápníkovou, elektrodu, selektivní, membrána, iontově

Text:

...nosiči vykazují širokou oblast lineárni Nernstovské odezvy na aktivitu vápenatých iontů, zlepšenou selektivitu pro vápenaté ionty vůči iontům alkalických kovů, rychlou odezvu a malý drift potenciálu elektrody. Všechny uvedené membrány dosáhnout při změně koncentrace vápenatých iontů, c lO 4 mol/1 na c 10-2 mol/1 95 směrnice do 20 sekund a drift potenciálu pro Vápenaté ionty. c 10-2 mol/l je menší než 1 lmv/24 h.složení membrán,...

Nástřešní vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252231

Dátum: 13.08.1987

Autor: Morávek Petr

MPK: F24F 12/00

Značky: vzduchotechnická, získáváním, nástřešní, jednotka, tepla, zpětným

Text:

...způsobem vyjmout bloky slepených rekuperačních desek k výměně nebo k čištění a vsadit dělicí stěnu místo rekuperační vložky a tím jednotku provozovat pouze jako větrací s vylcučením přídavnýchNa připojených výkresech je znázorněn příklad provedení nástřešní jednotky se zpětným získáváním tepla kde na obr. l je uvedeno axonometrické schéma funkce jednotky v topném období při provozním režimu rovnotlakého Větrání s rekuperací, na obr. 2 je...

Způsob přípravy D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 252230

Dátum: 13.08.1987

Autori: Skála Ladislav, Černý Miloslav

MPK: C07H 5/06

Značky: způsob, radioizotopem, přípravy, značeného, d-glukosaminu

Text:

...chloridu amonného v množství 1 až 2 moly na 1 mol výchozí látky a/nebo alespoň jednoho katalysátoru ze skupiny zahrnující kyselinu jantarovou. kyselinu glutarovou, kyselinu benzoovou a kyselinu gallovou V množství 3 až 6 molu 1 mol výchozí látky. Katalysátor ze skupiny kyselin může být přidán do reakční směsi až po 8 až 12 dnech od počátku reakce.Ve všech uvedených případech se po ukončení reakce odstraní amoniak z reakčnĺ směsi a...

Sorbenty a měniče iontů na bázi polyethyleniminu imobilizovaného na porézní perlové celulóze a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252229

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kahovec Jaroslav

MPK: B01J 45/00

Značky: iontů, jejich, perlové, celulóze, imobilizovaného, přípravy, bázi, porézní, způsob, měniče, sorbenty, polyethyleniminu

Text:

...můstků N~H 0, případně elektrostatickými silami NĚQ čb.Tyto sorbenty a měniče iontů se způsobem podle vynálezu připravĺ tak, že se na porézni perlovou celulózu působí vodným roztokem rozvětveného nebo lineárního polymeru nebo oligomeru aziridinu při teplotě O až 100 OC.Sorbenty a měniče iontü podle vynálezu lze připravit také tím způsobem, že se na porézni perlovou celulózu působí vodným roztokem rozvětveného nebo lineárního polymeru nebo...

Způsob přípravy symetrických triglyceridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252228

Dátum: 13.08.1987

Autor: Elbert Tomáš

MPK: C07C 69/02

Značky: symetrických, triglyceridů, způsob, přípravy

Text:

...baňce opatřené magnitickým míchadlem a nástavcem pro práci V inertní atmosféře opatřeným septem ze silikonového elastomeru. Obsah banky se chráni před světlem obalením hliníkovou foliĺ (Alobal). Ke směsi mastné kyseliny se čtrnácti až dvacetí atomy uhliku, glycerinu a 4-dialkylaminopyridinu, například 4-dímetylamínopyridinu,V chlorovaném uhlovodíku, například 1,2-dichloretanu, se za intenzivniho mĺchání při teplotě místnosti přidává injekční...