Archív za 1987 rok

Strana 152

Zapojení oplachu plivátkové misky u zubních souprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 252307

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dinga Vladimír, Baranovič Jaroslav

MPK: A61C 17/04, A61C 15/04

Značky: plivátkové, misky, oplachu, zapojení, zubních, souprav

Text:

...oplachuje jen tehdy, když má pacient odebraný pohár z misky plniče. Další výhodou řešení podle vynálezu je 1 šetření průtokových cest pro oplach misky od kavitačních účinku pzotákající vody.Příklad provedení zapojení podle vynálezu je znázorněný na přiloženěm výkrese.zapojení oplachu plivátkové misky u zubních souprav pozůetává z plivátkové misky ł opatře ně odpadem lg vody a trubkou 3 oplachu, která je pomocí propojovací trubky 5 spojená...

Zařízení pro výstředné střihání materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252306

Dátum: 13.08.1987

Autori: Klein Ladislav, Švub Jan

MPK: B23D 23/04

Značky: zařízení, materiálů, výstředné, stříhání

Text:

...hodnoty vyosení lg závidí v daněm rozmezí na druhu a kvalitě střihaného materiálu. Jako optimální velikost vyosení li se jeví 0,2 průměru střihaného materiálu, kdy je u běžných ocelí zaručeno oddělení obou částí střihaného materiálu při použití optimální střihací síly. Při větším vyosení než zhruba 0,3 průměru střihaného materiálu se střihání přibližuje kohnému střihu, tedy ztrácí výhody výstředného střihání, to je předběžné nąstřihnutí...

Prací prostředek pro praní vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252305

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hrdina Pavel, Procházka Karel, Kaufman Karel

MPK: C11D 1/90

Značky: prostředek, prací, praní

Text:

...a alkylalkoxylovanâ kvarterní amoniové soli, přičeu kombinace je slohu z 5 až 80 zá met. dimetylkarboxymetyl-propylamídoamoniumbetainu mastných kyselín (G 8 až C 22) a 20 až 95 ó hmot. di- a oktadekaetotyilwlamoniummetłwsulfitu mastných lcyselin CB až C 22.Hlavní výhody práškového a tekutého pracího proetředku určeného pro praní vlny spočívají v tom, že umožňuje bezproblámovou údržbu vlněných textilií praním, jeho další...

Způsob zdokonaleného sušení elektrických transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252304

Dátum: 13.08.1987

Autori: Švajgl Oldřich, Janda František

MPK: H01F 27/14

Značky: elektrických, zdokonaleného, způsob, sušení, transformátoru

Text:

...s/nebo deenulgační přísady, což Jsou výěevroucí fenolícká látky nebo aronatioké aníny a výhodná koncentrace deemulgátoru v uhlovodíková frskci Je do 20 ppn. Při postupu sušení leží obsah vzduchu ve směsi s uhlovodíky vně intervalu 0,5 až 7 obd.V níže uvedeném příkladu se uvádí praktické provedení postupu podle vynálezu. Podmínky jsou pouze ilustrativní a neomezují rozsah vynálezu.Do zařízení pro sušení transformátorůparami solvantu se...

Zařízení k dávkování dlouhých předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252303

Dátum: 13.08.1987

Autori: Otevřel Josef, Dresler Jiří

MPK: B21D 43/02

Značky: dávkování, zařízení, zejména, předmětů, hutních, polotovarů, dlouhých

Text:

...pevná vedení Q, ve kterém je posuvné uloženo pohyblivé vedení 2, spojená a ovládaním áetrojím, je tvoří hydraulický válec lg. V pohyblivám vedení 2 je ulozen zdvihák 1 Q, ktorý je sviele posuvný a je spojen s pístnicí svého hvdraulickáho válce u.Na połwblivém vedení 2 je upevnöna stavitelná narážka gg a čidlo I 1 pro ovládání délky zdvihu hydraulických válců 13. Předávací prvky tvoří mechanická uchopovací hlavice L 2 spojená e pístnioí prvlq...

Ochranný poval

Načítavanie...

Číslo patentu: 252302

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kucza Jan

MPK: E21D 5/12

Značky: poval, ochranný

Text:

...umístěnými v jedná nebo více rovinách. .Nad pevnou bázi 19 povalu je zhotovan zachýcovací néąvp 1, provedený ze sypkého materiálu jako škvára, písek, átěrk a podobné. V tomto zaclwcovacím násypu 1 je dle potřeby vestavěn všesměrně tuhý volně uložený zachycovací štít, tvořený nejmériě jednou vrstvou volně uložených prvků g, 2, které jsou zachycovacím násypem 1 od pevné báze Q 1 navzájem odděleny. Celá popsaná sestava povalu je zhotovena pod...

Dělený ochranný poval

Načítavanie...

Číslo patentu: 252301

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kucza Jan

MPK: E21D 5/12

Značky: ochranný, delený, poval

Text:

...je umístěn dle obr. v jeme 1 tak, že horní část dělenéhn povalu g je umíetěna ned spodním pntrsm 1 e spodu část děleného povalu 2 je umístěns pod spodním patrem 3 na opačné strane jámy. Vzájemnym prepojením obou části ůěleneho povalu dělíoí stěnou 3 je jeme l rozdělens v okolí spodního petra g dvě vzájemné nezávislé, ale funkčne prepojené části. Hlavní částí konstrukce óěleného ochranného povalu bez celíku z rychletubnoucí stavební hmoty je...

Lázeň pro galvanické předzlacování polotovarů, zejména s povrchem z niklu nebo jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252300

Dátum: 13.08.1987

Autori: Srb Miloslav, Vrobel Leopold

MPK: C25D 3/48

Značky: povrchem, zejména, lázeň, polotovarů, niklu, slitin, galvanické, předzlacování

Text:

...například kyselinu mravenčí aldehydy, například acetaldehyd, alkoholy, například metanol, aromatícké aminy, například anilinsulfát, od 30 do 70 g.ll orga~ nických kyselín, například kyseliny citronové, alkalický hydro 252 300xid, například hydroxid sodný, v takovém množství, aby výsledné pH lázně bylo v rozmezí od 4,5 do 6,5, kov ze skupiny, zahrnující železo, nikl a kobalt, ve formě stejného komplexu jako zlato nebo ve formě soli anorganické...

Koksovací baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252299

Dátum: 13.08.1987

Autor: Káňa Josef

MPK: C10B 25/00

Značky: baterie, koksovací

Text:

...upnutí dveří koksovací komory v hutní úrovni koksovací baterie, kde pod vodorovnou částí vodící dráhy je kanál s hydraulickými zvedáky dveří koksovací komory.Výhodou,koksovací baterie podle vynálezu je to, že umožňuje provádět generální opravy dveří koksovacích.komor přímo na místě a to v každém ročním období, jelikož prostor pro provádění oprav dveří je možno na hutní úrovni obestavit a uzavřit stěnami a dále to, že hydraulíckými zvedáky je...

Způsob přípravy argonu pro kvantometrickou analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252298

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dvořák Miloslav, Houska Jiří

MPK: C01B 23/00

Značky: přípravy, argonu, způsob, analýzu, kvantometrickou

Text:

...vodiku. Jeho podstata spočivá v tom, ze se argonpodrobí působehí áplně, tvořené«molekulovým sítem a granulove unýmník 1 em aktivovaným vodíkem, přičemž aktívni ploche granula veného níklu čihí 1 až 10 mj při průtoKu.argonu 1 az 5 1/hinutuZákladní výhoda způsobu podie vynálezu spočívá v dosežení dlouhodobé stáíostíkvaiíty připràvovaného argonu e tím potrebné správnosti e přesností kvantometrických analýz. Tato výhoda vyplývá 1 prvé řadě z...

Způsob zavádění kapaliny do nádržky aspiračního psychrometru s volnou hladinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252297

Dátum: 13.08.1987

Autor: Bezucha Petr

MPK: G01N 25/62

Značky: nádržky, kapaliny, aspiračního, volnou, hladinou, zavádění, způsob, psychrometru

Text:

...střední výšky zvlněného~menisku.K oliminaci vlivu poklesu hladiny v zásobníku uplatňuje způsob dle vynálezu jinak známý princip spočívajici v zavedení plynu z komory psyehrometru shore trubkou pod hladinu kapalinyv uzavřenám zásohíku. Podmínkou úspěšne aplikace ťohoto principu však je, aby pohyb sloupce kapaliny mezi hladinou v zásobníku a hladinou v nádržce byl účinné tlumen vůči vlastnim i vnuceným kmitům. V opačném případě...

Asporační psychrometr s volnou hladinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252296

Dátum: 13.08.1987

Autor: Bezucha Petr

MPK: G01N 25/62

Značky: psychrometr, hladinou, asporační, volnou

Text:

...směsi, umístěné souose nad kruhovou hladinou nádržky podle předkládaného vynálezu, jehož poddata spočívá v tom, že válcová stěna nádržky je svisle prodloužena pod dno nádržky vytvářejíc válcový stonek v délce nejméně čtyřnásobku průměru přičemž uvnitř válcového stonku je umístěna centrální vložka vymezující mezeru pro průchod napájecí kapa~ liny, vnější povrch válcového stonku je příčně rýhován a válcový stonek je obklopen pláštěm....

Zařízení pro pohon svařovacích čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252295

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kalina Jan

MPK: B65B 51/30

Značky: zařízení, čelistí, svařovacích, pohon

Text:

...výstupom. Při avírání čelistí uzavírací síla progresivně roste a mechaniemue je v úvratích samosvorný. Výhodou zařízení je, že je oproti předchozímu lehčí a ,je pohyblivé ve vsrtikálním eměru.Příklad uspořádání zařízení podle vynálezu pro pohon sveřovacích čelistí je na obrázku, který představuje echematické uspořádání jeho mechanických částí.Zařízení aestává z vnější evařovací čelisti l posuvné na dvou horizontálních vodicích tyčích...

Zapojení pro tříbodovou indikaci velikosti vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252294

Dátum: 13.08.1987

Autor: Laňka Zdeněk

MPK: G01R 17/02, G01R 19/16, G01R 19/165...

Značky: tříbodovou, vstupního, indikaci, velikostí, zapojení, napětí

Text:

...diody Ž. Tyto dvě luminiscenční diody A, 5 jsou přemostěny třetí luminiscenční diodou Q, jejíž anoda je připojena k anodě druhé luminiscenční diody 2 a katoda ke katodě první luminiscenční diody 5. Spoločný bod katod první a třetíluminiscenční diody 3, Q je přes první odpor 1 připojen na druhousvorku gĺurčenou pro připojení zdroje zápornějšího referenčního napětí Už. Společný bod anod druhé luminiscenční diody Ž a třetí luminiscenční diody Q...

Zařízení pro měření mikrovlnné polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252293

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rothbauer Miloš

MPK: H01R 13/10

Značky: zařízení, polovodičové, mikrovlnné, měření, součástky

Text:

...součástku při výrooní kontrole a provést měření ve frekvenčním rozsahu řádu lo MHz až 2 GHz,přičemž výsledky měření jsou srovnatelné e pevným zakontaktováním pouzdra se součástkou, například zapájením do měřicí desky plošného spoje.C 33 252 293 Příklad provedení zařízení pro měření mikrovlnné polovo dičové součástky podle vynálezu je petrný z připojeného výkreeu. IZařízení pro měření mikrovlnné polovodičové součáetky, zejména...

Způsob odstraňování příměsí organických halogenidů z trichloridu oxidu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 252292

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pola Josef, Chvalovský Václav

MPK: C01B 25/10

Značky: odstraňování, příměsí, halogenidů, organických, způsob, trichloridu, fosforečného, oxidů

Text:

...teplotniho režimu.Jeho podstata spočivá v tom, že fotosenzibilovaný rozklad příměsi trichloridu oxidu fosforečného se indukuje fokusovaným zářením kontinuálního C 02 laseru pracujicího na vlnové délce 10,5 až lO,8 m.s výkonem vyšším než 5 W v prítomnosti fluoridu sirového jako senzibilátoru infračerveného záření.Podle vynálezu lze odstraňovaní příměsi organických halogenidů z trichloridu oxidu fosforečného jejich selektivnim, C 02 laserem...

Labyrintová ucpávka hřídele elektrických strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252291

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pavlas Jaroslav, Hašlar Oliver

MPK: F16J 15/447, H02K 5/124

Značky: ucpávka, středních, výkonu, elektrických, strojů, labyrintová, hřídele, veľkých

Text:

...překlenout výrobní a montážní nepřesnosti hřídele v souososti. Stažením protilehlych konců prstence ucpàvky pružnou sponou je docílen jeho stâlý přítlak na hřídel a to rovnoměrně po celém jeho obvodu. Přerušení prstence vyrobeného z elastickêho materiálu značně usnadňuje montáž a demontáž labyrintovê ucpàvky, což je zvlâště výhodné při potřeběNa připojenêm výkresu je uveden příklad provedení labyrintovê ucpâvky podle vynâlezu, kde obr. 1...

Magnetický váleček pro válečkové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252290

Dátum: 13.08.1987

Autor: Haneček Karel

MPK: B65G 39/08

Značky: válečkové, váleček, magnetický, dopravníky

Text:

...je brzké značné opotřebení a poškozování povrchu v 5.lečků.Uvedené nevýhody odstraňuje magnetický váleček pro vá-nlečkové dopravníky podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestá vá. z děleného nemagznetického pouzdra, opatřeného alespoň jednímdo středu zkoseným nerezovým kroužkem, přičemž mezi mrezovými kroužky a přirubami děleného nemagnetického pouzdra Hsou uspo řádány pryžové vložky s přesahem nad přírubami a nad nerezovýmiVýhodou...

Zařízení pro řezání trubek z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252289

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hvížďala Jaromír

MPK: B29D 23/00

Značky: trubek, zařízení, řezání, plastických

Text:

...L 2, která àe neeadí na. čep Q a. do které se upevní přípravek g pro přimočai-y pohyb s ruční vrtačkou 1 , na které je upevněn rám pily g s vedením 16- pily J.1. Pila. 1 § koná při řezání přímočerý pohyb. Bohoto pohybu je doseženo ruční vrtačkou ä, spraženou s přípravkem a pro přímočarý pohyb. Ruční vrtečke. a společně e přípravkem Q pro přzímočarý pohyb jsou upevněny v otočné kostce Lg, na které je pevny rán pily j spolu s vedením .1.6 pily...

Vypínací ústrojí pro přenosové hnací a hnané členy rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252288

Dátum: 13.08.1987

Autori: Drkal Jan, Handl Ivo

MPK: F16D 9/00

Značky: rotačního, přenosové, členy, pohybu, ústrojí, hnací, vypínací, hnané

Text:

...§ je na konci opatřeno šestřihranem 2,na kterém je nssazena stavěcí páka lg, opatřsná segmentovým vybráním lla šestihran g je pevně zapolohován do ozubeného kola § pomocí upevňovacíhošroubu lg. Ozubené kolo Q je proti posunutív axíálním směru zajištěno první přírubou ll, pevně spojenou prvními šrouby li s näbojem g. Na první přírubě li jsou v zářezech uloženy otočně kolem prvních čepů lg tři dvoursmenné páky lg.252 238 PVHÍ rameno łêià...

Způsob přípravy uhličitanů prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252287

Dátum: 13.08.1987

Autori: Matušek Miroslav, Vaverka León, Loučka Tomáš, Janoš Pavel, Novák Jaromír

MPK: C01F 17/00

Značky: vzácných, uhličitanu, prvků, způsob, zemin, přípravy

Text:

...a klademinimální nároky na použité chemikálie a zařízení. Použíje-li se ke erážení roztok dusičnanů, odpadá při realizaci vynálezu roztok dueičnanu amonného, který lze použítnapříklad pro výrobu bnojiv. Způsob podle vynálezu lze zařadit mezi beĺodpadové technologie.Vzhledem k tomu, že všechny prvky vzácných zemin se vyznačují velmi podobnými vlestnoetmi je způsob podle vynálezu poušitelný ke srážení kteréhokoliv z nich i ke erážeí Jejich...

Nástroj na zasouvání a vysouvání desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252286

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlk Miroslav, Novák František

MPK: H05K 7/00

Značky: zasouvání, desek, spojů, vysouvání, nástroj, plošných

Text:

...která je jedním koncem opřena o základní páku a druhým koncem o ovládací páku.Nástroj na zasouvání a vysouvání desek plošných spojů podle vynálezu umožňuje jednoduchou manipulaci s deskami při vyjímání desek z rámu i při jejich zasouvání do rámu. Pro celý stojan nebo soubor stojanu postačí pouze jeden pár těchto nástrojů. Nasunutí na desku je snadné a rychlé.Příklad nástroje podle vynálezu je dále popsán pomocí výkroe su, kde na obr. l...

Zařízení pro navíjení pásu na jádro cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252285

Dátum: 13.08.1987

Autor: Diewok Petr

MPK: B65H 19/06

Značky: pásu, zařízení, cívky, navíjení, jádro

Text:

...je jeho konstrukční jednoduchost, díky níž je možná snadná manipulace s cívkou při jejím vkládání a vyjímání ze zařízení a která umožňuje snadné zhotovení zařízení i jeho provoz s nepatrnými nároky na údržbu a kvalitu provozního prostředí.Příklad provedení vynálezu je sohematicky znázorněn na připojeném výkresu,kde na obr. 1 je nárysný pohled na zařízení s nasazenou plnou cívkou, na obr. 2 je detail spojovacího elementu pro přenos hnacího...

Zařízení k otáčení půdozpracujícího nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252284

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jindra Miloslav, Novák Miroslav, Procházka Václav, Dolinár Michal, Škola Jan

MPK: A01B 3/30

Značky: půdozpracujícího, zařízení, otáčení, nářadí

Text:

....23, která se při výkyvu páky § opře o podložku 1 § a tím lze nastavit velikost výkyvu dvonramenné páky á. Na čepu j je otočně upevněna. západka 1 , která je pružinou l v klidové poloze netočene. tak, že Její konec směřuje do osy otáčení g. Ha pevné části zařízení l je vytvořena vodící dráhe. západky 16 se zarážkou 17. vodící dráha 16 slouží k vychýlení západky i a zarážke. 11 slouží k zamezení zpětněho otáčení otočné části 2.zařízení k...

Impregnační roztok močovinoformaldehydové pryskyřice s obsahem katalyzátoru na výrobu dekorační fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252283

Dátum: 13.08.1987

Autor: Čermák František

MPK: C08G 12/12, C08L 97/02

Značky: roztok, obsahem, výrobu, močovinoformaldehydové, fólie, pryskyřice, katalyzátoru, impregnační, dekorační

Text:

...katalyzátoru, kterým je aměs 50 až 98 hmotnoatních sloučeniny etanolaminů s anorganickou nebo organickou kyselinou jako mravenčí, octovou, foaforečnou, chlorovodíkovou, sírovou,p-toluensulfonovou a 2 až 50 hmotnostních hexametylentetraminu. Takto připraveny impregnační roztok se vyznačuje dobrou stabilitou tj. minimálním vzestupem viekozity až do teploty 30 °C po dobu minimálně 12 hodin, což je jedna ze základních technologických...

Vibrační stírač pro pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 252282

Dátum: 13.08.1987

Autori: Moravec Josef, Novotný Rudolf

MPK: B65G 45/00

Značky: dopravník, vibrační, pásový, stírač

Text:

...že umožňuje dosáhnout velkého poměrného zryohlení etírací lišty, což se projeví lepším odváděním materiálu z pásu i ze etíreoí lišty.Příklad provedení vynálezu je schemeticky znázorněn na připojeném výkreeu, kde na obr. lje půdoryený pohled na vibrační stírač podle vynálezu, na obr. 2 je náryený pohled na totéž provedení vibračního stírače e na obr. 3 je detailní pohled směrem P naznečeným na obr. 2 na uchycení vibrátoru. 4Vibrační etírač je...

Zařízení na ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252281

Dátum: 13.08.1987

Autor: Dunovský Jaroslav

MPK: B21D 7/14

Značky: ohýbání, zařízení, trubek

Text:

...svůj vnější průměr Q o něco větší (hodnota g na obr. 3) než jsou dvalpoloměry Lgbhybu osy trubky 4 l.1,a to z toho důvodu, aby radiusová drážka M byąla zapuštěna do kotouče 2 hlouběji (hloubka g naobr. 3),než- je polovina průměru ü trubky u. Konec drážky je rozšířen o úhel gł. Tím se docílí, že boky drážlq g nedovolí vytvoření ovál-u na průměru ohýbané trubky - ohýbané trubka je z boku podepřena. Do drážlqy L 4 zasahuje svým zkoaeným čelem...

Otočná dvojtryska pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252280

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: stavy, vzduchové, dvojtryska, tryskové, otočná, tkalcovské

Text:

...popsán podle přiloženéhovýkresu, na nêmž je znázorněno příkladné provedení otočnédvojtrysky pro vzduchové tryàkové tkalcovské stavy podle vy nálezu.otočná dvojtryska je v příkladném provedení tvořenotělesem 1 dvojtrysky, opatřcným dvěma vzduchovými kanály g.K tělesu 1 dvojtrysky je převlečnou maticí Q připevněna ytryska, sestávající z pláště 4 trysky a jádra 5 trysky. (01 mo k prohozní ose 6 dvojtrysky, která je současně osou jádra§ trysky,...

Pomocná tryska otočné dvojtrysky pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252279

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: tkalcovské, pomocná, dvojtrysky, tryskové, tryska, stavy, vzduchové, otočné

Text:

...vzduchové«tryskové tkalcóvskě stavy se středovým prohozem podle vy nálezu spočívají zejména v tom, že v důsledku připevnění tělesa pomocných trysek k tělesu dvojtrysky nedochází k nadměrnému namáhání trubky přívodu Étku a navíc Je hmota pomocných trysek rozložena blíže středu otáčeníýdvojtrysky, čímž dochází ke zmenšení dynamické síly a hnacího momentu.nutných pro vratné otáčení dvojtrysky.Vynález bude dále podrobněji popsán podle...

Míchací šnek pro zpracování kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252278

Dátum: 13.08.1987

Autor: Čelák František

MPK: B29C 47/60

Značky: míchací, kaučukových, šnek, směsi, zpracování

Text:

...a spolehlivé upevnění, ale i těsnost vůci vnějšímu a vnitřnímu povrchu pracovního váłoe, nebot prochází teplosměnným prostorem, protékaným temperačním mediem. Konstrukční a výrobní problematika vynikne především tehdy, zváží-li se, že obvykle jedna řada obsahuje osm kolíků a že se jednotlivé řady až desetkŕát opakují. Při jakékoliv montáži a demontáži šneku je tedy nutno vyjmout a zpět nasadit a seřídit všech 80 kolíků.Uvedené nedostatky...

Zařízení pro skupinové balení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252277

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sommer Jiří, Havlín Václav

MPK: B65B 35/10

Značky: skupinové, zařízení, balení

Text:

...v poža~ dované poloze do jeho jednotlivých kapcn. Pro nasměruvání abo» ží lg do kapsového vozíka A slouží naváděci plochy §g a gg. Kapscvý vozík 3, který má tři kapsą je posuvné uľožan ve vodení Q. Kapsový vozík g je výměnný a rozměrům jednotkovéhm obalu odpovídají jednotlivé kapsy kapsovéhovozíkug. Po jedná straně vedení Q kapsového vozíka g jsou V jeho krajndch polohách umístěny přesouvače gg, §§ Pedruhê straně vedení Q kapsovéhm...

Pístové čerpadlo pro oběh tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 252276

Dátum: 13.08.1987

Autor: Ivana Pavel

MPK: F04B 9/00

Značky: media, tlakového, oběh, pístové, čerpadlo

Text:

...Podstata vynálezu spočívá v tom, že přímočarý vratný pohyb pístu ve válci je odvozen od vnějšího pohonu - ručního nebo motorického pomocí ojnice, která je prostřednictvím křižákového mechanismu spojene s pístem a prochází otvorem ve stěně válce, kde je otočně uložena v tělese držáku. Utěsnění ojnice V oblasti držáku může pak být s výhodou řečeno pružným dutým elementem,např. hadicí,ktera je svým jedním koncem uchycena na hrdlu tělesa...

Zařízení pro zjišťování přítomnosti vměstků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252275

Dátum: 13.08.1987

Autori: Gregor Antonín, Jankovský Josef

MPK: G01B 5/02

Značky: zařízení, vměstků, přítomnosti, zjišťování

Text:

...je možno nastavit, vypíná zařízení lisovaoí stroj, čímž upozorníobsluhu, že je třeba odstranit z odřezávacího zařízení polotovar, ve kterém je vměstek. Zařízení je univerzální a je možno je přestavovat podle požadované délky právě odřezávatmých polotovarů. Zařízení je součástí automatické linky a jeho činnost je zcela nezávislá na zvýšeném taktu liľłkľ. takže umožňuje plné využití všech výkonných strojů v lince. Odstraňuje nepříznivy vliv...

Zapojení telekomunikační sítě s adresovou komutací signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252274

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kubín Boris, Prager Emanuel, Trnka Jaroslav

MPK: H04L 11/20

Značky: signálu, sítě, telekomunikační, komutaci, zapojení, adresovou

Text:

...2 je echematicky znúzorněn příkled výhodnóhc provedeni zapojení podle vynálezu.Jak je patrne z pŕipojeného obr. 1. zapojení pdle vynáě lezn eieąnuje vstupní detektor l aktivníoh intervnlů e adresy,ktorý je pŕipojen svým první výetupemk eigntlovómn vetupn Q přenoeoveheze konntněníhe nédie §.a dalším výetupemspřee vyeíleě 3 adreey k adreeevenu vetupuĺz pŕenoeovőho a kmmntečniho médiá g. K eignelovómu výetupułg přenoeovóhe~a kcmutečníhe medie...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252273

Dátum: 13.08.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H03K 17/04, H02M 3/335, H03K 17/12...

Značky: zapojení, prvkem, spínacím, vypínatelným, výkonovým, spínače

Text:

...spínacího prvku svou-katodou, dále první hlavní přesytka ke která je oddělevaoí dioda připojena svou anodou, a dále druhá hlavní přesytke,která je připojena na anodu nulová diody, ke ktoré jevpřes hlavní odpor dále připojena katoda první hlavní diody, jejíž anoda je připojena na zápornou svorku zdroje stejnosměrněho napětí, ke které je dále připojena anoda druhé hlavní diody,jejíž katoda je připojena na druhou elektrodu...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252272

Dátum: 13.08.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H03K 17/04, H02M 3/335, H03K 17/12...

Značky: výkonovým, zapojení, vypínatelným, prvkem, spínacím, spínače

Text:

...hlavní přoaytka, ke které jo oddělovaoí diodajpřipojona svou katodou, a dále druhá hlavní přesytka,která je připojena na katodu nulová diody, ke ktoré je přes hlavní odpor dále připejona enoda první hlavní diody, jejíž katoda jo připojena na kladnou svorku zdroje stejnoeměrného napětí, ke ktoré je dále připojena katoda druhé hlavní diody,jejíž anoda jo připejona na druhou elektrodu vypínatelného výkoñového epínaoího prvku, ke ktoré jo dále...

Zapojení regulačního systému cukrovarnické odstředivky se dvěma logickými procesory

Načítavanie...

Číslo patentu: 252271

Dátum: 13.08.1987

Autori: Popov Petr, Jelínek Richard, Buchar Karel, Cibulka Josef, Krtek Jan, Prepsl Jiří, Kvasnička Josef, Zaoral Milan

MPK: H02P 7/00

Značky: zapojení, systému, procesory, cukrovarnické, odstředivky, dvěma, logickými, regulačního

Text:

...blokové schéma zapojení regulačního systému cukrovarnické odstředivky se dvěma logickými procesory podle výnálezu. . Základní logický procesor 2 jeprostřednictvím první edresevé sběrnice g spcjen s prvním blokem logických vstupů, s prvním blokem g logických výstupů, s komparátorem 5 mezních a havarijních stavů a s interfejsem §§ regulátoru. řrostřednictvím první vstupní datové sběrnice pg je základní logický procesor pg spojen s prvním...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252270

Dátum: 13.08.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H03K 17/12, H02M 3/335, H03K 17/04...

Značky: spínacím, výkonovým, spínače, vypínatelným, prvkem, zapojení

Text:

...přičemž na druhou elektrodu vye pínetelnêho výkonového spínacíhp prvku je připojen odlehčovecí dvoupől svou první svorkou, který je svou druhou svorkou připojon na kladnou svorku zdroje etejnósměrhého napětí.Další podstata vynálezu spočívá v tom, že odlehčovaoí dvoupől je tvořen první diodou, jejíž katoda je připojena na anodu třetí diody, jejíž katoda je připojena přes cívku a s ní v serii zepojaný druhý kondenzátor na anodu první diody,...

Způsob blokování havarijní ochrany prvního druhu od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252269

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rubek Jaroslav, Hezoučký František

MPK: G21C 9/00

Značky: havarijní, blokování, turbogenerátoru, posledního, způsob, ochrany, druhu, prvního, výpadku, pracujícího

Text:

...čerpadly /u nichž je doběh zabezpečen vždy i bez provozu turbogenerátorů/, podle vynálezu.Jeho podstata spočívá v blokování havarijní ochrany od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru až do výkonové hladiny při níž lze spolehlivě odvést páru vyráběnou v parogenerátorech bez nebezpečí zvýšení tlaku v nich na úroveň působení poistných ventilů parogenerátorů, popřípadě bez nebezpečí zvýšení tlaku v primárním okruhu na úroveň působení...

Implantabilní textilní útvar v podobě pletené nebo tkané cévní protézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252268

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pospíšil Lubomír, Černý Jan, Procházka Rostislav, Kramplová Milada

MPK: A61F 2/06, D04B 1/22

Značky: pletené, tkáně, implantabilní, textilní, protézy, podobě, útvar, cévní

Text:

...před implantaoí přaderáženín.K odstranění těchto nevýhod a tím k potlečení nežádoucích vlastností některých typů implantabílních textilních útverů eměřuje vynález, který spočívá v modífikací povrchu stěn pletených nebo tkených cévních protéz za účelom doaežení optimální propustností krve odpovídající hemodynamickým poměrům v místě ímplentece. Podle těchto zásad byla vyvinuta rozvětvená pletená cévní protézs, vytvořená ze zákleního úseku spo»...