Archív za 1987 rok

Strana 151

Zařízení pro strojní formování dutin jader ze skořepinové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252347

Dátum: 13.08.1987

Autor: Ouředník Josef

MPK: B22C 13/08

Značky: skořepinové, zařízení, strojní, dutin, jader, formování, směsi

Text:

...výrobě jsder foukáním. Je potřebe jen jeden druh a poloviční množství jadernílců. To znamena úsporu praonosti a materiálu při výrobě forem, méně Častá výměna jaderníkd na foukacím stroji a tím i nižší ztrátové prostoje, méně manipulace při údržbe a skladování. Kompletní jádro vyžaduje nižší pracnost při začiäřování otřepů, odpadá lepení částí jadra, ubruěování zbytku z plnicího kanálku a zamazávání spár v lepené rovině. Další výhodou je...

Zařízení k výrobě slévárenských forem na formovacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 252346

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vach František

MPK: B22C 19/00, B22C 15/30

Značky: formovacím, výrobe, forem, stroji, slévárenských, zařízení

Text:

...části jsou na obou bočnicich g upevněny kolejnice A, přesahujicí svou délkou celkovou šiřku bočnic g nosného rámu l. Na základné i nosného rámu l je mezi oběma bočnicemi g uložen vibrátor á, na kterém je umístěn kazetový stůl 1, sloužicí pro uložení modelové kazety § s modelem 2. Na modelové kazetě § je uložen formovaci rám u pro vytvoření vlastní formy. Na kolejnicích A nosného rámu l je na pojezdových kladkách ll uložen suvně vozík La,...

Způsob výroby 5-(2-(N-methylamino)ethoxy)-7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252345

Dátum: 13.08.1987

Autori: Prantová Renáta, Křepelka Jiří, Vančurová Iva

MPK: C07C 93/06

Značky: způsob, výroby, 5-(2-(n-methylamino)ethoxy)-7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu

Text:

...III, 3 ą 252345který se ve druhém stupni hydrolyzuje 5 až 10 molekvivalenty elkalického hydroxidu, výhodně hydroxidem draselným ve výševroucím alkoholu, výhodnš cthylenglykolu, při teplotě od 100 °C až do teploty varu reakční směsi na látku vzorce I.Reakce látky vzorce II s bromkyanem lze provédět v prostředí clifatických chlorovaných uhlovodiků jako dichlormethanu, chloroformu, tetrachlormethanu, dichlorethnnu, tri chlorethylenu,...

Vyvolávací jednotka kopírovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252344

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kovář Jiří

MPK: G03G 15/10

Značky: jednotka, prístroje, vyvolávací, kopírovacího

Text:

...Vyvolávscí jednotku lze ponechst naplněnou libovolně dlouho,poněvsdž vzhledem k uspořádání kanálku téměř nedochází k odpařování vyvolávací kapaliny.Příkladná provedení vyvolávací jednotky kopírovacího přístroje podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese, znázorňujícím nárysný pohled na tuto jednotku v řezu.Jak z uvedeného obrázku vyplývá, je vyvolávací jednotka tvořens nádržkou 1, vodotěsné spojenou s víkem g....

Způsob výroby N-(substituovaných benzoyl)thiomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252343

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jirman Josef

MPK: C07C 157/12, A01N 47/34

Značky: způsob, n-(substituovaných, výroby, benzoyl)thiomočovin

Text:

...s acetonem. Úbytek acetonu v reakční směsi se doplňuje jeho postupným přidávánim za udržení konstantního objemu reakčnísměsi. Aceton se používá výhodně zbavený vlhkosti sušením. Výtěžky produktů dosahují 62 ažB 5 teorie. Produkty nevyžadují další čištění. Vedlejším produktem reakce je acetylchloríd, který je použitelný jako polotovar k jiným syntézám.l,32 g 1-metyl-3-aeetylthiomočoviny bylo rozpuštěno ve 100 ml sušeného acetonu. K roztoku...

O, N-Substituované 4,9-dihydro-6-hydroxy-2,3-dimethyl-4-oxo-2H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252342

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-6-hydroxy-2,3-dimethyl-4-oxo-2h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, n-substituované

Text:

...místnosti v dimetylformamidu. Sloučeninu obecného vzorce I, kde R 1 je atom vodíku a R 2 je metylskupina, lze podle vynálezupř 1 pravit z 4,9-dihydro-6-methoxy~ 2,3,9-trimetyl-4-oxo-2 H-pyrazolo/3,4-b/chinolinu demetylací azeotroplckou bromovodíkovou kyselinou.Způsob přípravy látek je jednoduchý a poskytuje látky v uspokojivých výtěžcích. získané produkty jsou přímo použitelná k dalšímu zpracování Blížší podrobnosti vyplývají z následujících...

O, N-Substituované 4,9-dihydro-6-hydroxy-1,3-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252341

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-6-hydroxy-1,3-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, n-substituované

Text:

...metyljodidem v dimetylformamidu za teploty míst 1 je atom vodíku a R 2 je metylskupiną, lze podle vyná 1 ezupřipravit z 4,9-dihydro-6-methoxy-1,3,9-trimetyl-4-ošo-IH-pyrazolo/3,4-b/chinolinu demetylací azeotropickou btomovodikovou kyselinou.nosti. Sloučeninu obecného vzorce I, kde Rzpůsob přípravy látek je jednoduchý a poskytuje žádané produkty V uspokojivých výtěžcích. získané produkty jsou přímo...

4-Chlor-6-methoxy-3-methyl-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolin a jeho N1-methylderivát

Načítavanie...

Číslo patentu: 252340

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: 4-chlor-6-methoxy-3-methyl-1h-pyrazolo(3,4-b)chinolin, n1-methylderivát

Text:

...I, kdo R je otom vodíku, dimathylsulfátem v přítomnosti práškového hydroxidu draselného v prostředí aprotického rozpouätědla, výhodně v dimathylsulfoxidu, za teploty mistnosti.Způsob připravy látek je jednoduchý a poskytuje žádené látky v uspokojivých výtěžcich. Bližší podrobností vyplývají z.nás 1 edujících příkladů provedení. Uvedené příklady tento vynález pouze ilustvují, nikolív omezují.Směs 3-(4-methoxyeni 1 ino)-5-methy...

2-(terc. Amino)-11-(4-methylpiperazino)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny a jejich jantarany

Načítavanie...

Číslo patentu: 252339

Dátum: 13.08.1987

Autori: Metyšová Jiřina, Kmoníček Vojtěch, Protiva Miroslav, Wildt Stanislav

MPK: C07D 409/04

Značky: jejich, amino)-11-(4-methylpiperazino)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny, 2-(terc, jantarany

Text:

...u myší, LDW 35 tag/kglinr. Diskoordinační působení u nnyěí v testu rotující tyčky EDsomax) 10,3 Ing/kgp.o. dávke 25 Ing/kg vyvoláva za 24 h po podání ataxii ještě u 40 B zvířat Potenciace thiopentalováho spćnkuu myší intrevencsní dávka 0,5 ing/kg pr-odlužuje trvání spánkuve 200 76 kontrolní hodnoty. Antiennfetaminový účinek u uwší ED 0,1 až 0,5 Ing/kg intrav venosně. V testu katelepsie u krys je látka středně účinná EDSO 12,3...

Způsob přípravy nových (2-(4-terc.aminofenylthio)fenyl)octových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252338

Dátum: 13.08.1987

Autori: Protiva Miroslav, Maturová Eva, Grimová Jaroslava, Kmoníček Vojtěch

MPK: C07C 149/43

Značky: přípravy, kyselin, nových, 2-(4-terc.aminofenylthio)fenyl)octových, způsob

Text:

...efekt při inhibici karagenancváho otoku u myší /o 22 /.způsob přípravy látek vzorce I podle tohoto vynálezu spočíva v reakcích kyseliny /2-jodfenyl/octové /Šindelář K. et al., Col 1 ect.Czech.Chem.Commun. gl, 1 734 /1972/ s 4-/dimetyl-amino/-thiofenolem/Banfield J.E., J.Chem.Scc. łggg, 456/, 4-piperidinothiofenolem /Kmoniček V. et al., collect.Czech.Chem.commun. âł, 937 /19 B 6/ a 4-morfolinothiofenolem /lit. jako předeälá látka/...

Způsob přípravy nových 2-(4-terc.aminofenylthiomethyl)benzoových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252337

Dátum: 13.08.1987

Autori: Protiva Miroslav, Kmoníček Vojtěch

MPK: C07C 149/43

Značky: přípravy, 2-(4-terc.aminofenylthiomethyl)benzoových, nových, způsob, kyselin

Text:

...možnosti vynálezu, avšak ne všechny tyto možnosti vyčerpávajicím způsobem popsat. Látky vzorce I podle tohoto vynálezu jsou nové. Jejich identita byla zajištěna jednak analysami, jednak obvyklými spektrálními metodami. Jsou to látky vesměn krystalické,ve vodě velmi málo rozpustné, rozpouštějící se však v roztocích alkalických hydroxidů a uhličitanü na roztoky příslušných alkalických soli.Rozpuštěním 4,1 9 sodíku ve 200 ml etanolu se připravi...

2-(terc. Amino)-11-(4-methylpiperazino)dibenzo(b,F)thiepiny a jejich maleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252336

Dátum: 13.08.1987

Autori: Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav, Kmoníček Vojtěch

MPK: C07D 409/04

Značky: 2-(terc, maleináty, amino)-11-(4-methylpiperazino)dibenzo(b,f)thiepiny, jejich

Text:

...literatura, jsou všechny látky v tomto vynálezu popsaná nové. K jejich bezpečné identifikaci bylo použito analys a epektrálních metod. Dále uváděná příklady jsou pouze ilustraci možnosti přípravy látek podle vynálezu, avšak v žádném případě není jejích účelom tyto možnosti limitovati na uváděné postupy.K michanému roztoku 4,1 g 8-(dimethy 1 amino)dibenzo(b,f)thieping 10(1 IH)-onu (II, R dimethylamino) a 7,5 g 1-methylpiperazinu v 90 ml...

Způsob přípravy 3,5-dinitrofenzoyl esteru vitamínu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: 252335

Dátum: 13.08.1987

Autori: Luňák Stanislav, Kotyk Milan, Titz Miloš, Hrdina Radim, Nepraš Miloš, Královský Josef, Fuka Viktor, Beštová Jana, Kalhousová Marta

MPK: C07C 172/00

Značky: způsob, vitamínu, esterů, přípravy, 3,5-dinitrofenzoyl

Text:

...že zahuštění matečné louhy po první krystalizaci se podrobí kuneticky řízenémn termickému působení. Tímto působením dojde k přeměně podstatného podílu přítomného esteru previtaminu D 2 na ester vitamínu D 2 v zahuštěných matečných louzích. Z nich se druhou krystalizací získá další zvýšený podíl esteru vitamínu D 2.Zahuštěný matečný louh po první krýstalizaci, obsahující 3,5-dinitrobenzcylestery vitmninu D 2, previtaminu D 2 a dalších sterolü...

Modré 1:2 chromkomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252334

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarvivo, chromkomplexní, modré

Text:

...žádaného asymetricêťkého 12 chromokomplexního barviva v malé míře i dvě symetrická 12 chromokomplexní azobarviva a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami /II/ v molekule.Nyní byla nalezena modrá 12 chramokomplexní azobarviva aestávající podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného /I/ a disulfonovaného /II/ 12 chrnmitého komplexua připravitelná koordinačni chromací směsi nesulfonovaného a sulfonovaného oÁ-dihydroxy...

Modré 1:2 chromkomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252333

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarvivo, modré, chromkomplexní

Text:

.../připraveného kopulací 1-diazo-2-naftol-4-sulfokyssliny s 2-naftolem a následující chromací Chromitou solí V kyselém prostředí/ s 0,6-dihydroxyazobarvivy 1-/4-nitro-Zrhydroxyfenylazof-2-naftol resp. 1-/5-chlor-2-hydroxyfenylazo/-2-naftol /která se připraví kopulací diazotovaného 5-nitro-2-aminoťenolu resp. 4-chlor-2-aminofenolu s 2-nafto 1 em/ nebo přímo mísením I a II za mokraňněsnä 12 chromkamplexní modř se vyznačuje zlepšením...

Modré 1:2 chromkomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252332

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarvivo, chromkomplexní, modré

Text:

...(I) a disulfonovaného (II) 12 chromokomplexu0 i o O a O CL / ,Mo Šr / M 9 0/ o 0/ .o oo či oo ü No, N 02 303 S 03 I IIa připravitelná koordinační chronací směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,ő-d 1 hydro xyazobarviva s 11 chromitým komplexem 0,6-dihydroxyazobarviva obsahujícím v molekule jednu sulfoskupinu, nebo přímo misenim I a II za mokra resp. za sucha.Zvýšenim obsahu disulfonovanáho 12 chromitého komplexu (II) lze...

Paprsek pro výplet kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 252331

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pudil František

MPK: B60B 1/02

Značky: výplet, paprsek

Text:

...odstraňuje provedení peprsku pro výplet kola podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je vytvořen v nárysném pohledu ze střední pravá části na níž navazuje poloměrem levé rameno a pravé rameno peprsku, přičemž paprsek má v nárysnémpohledu tvar rozevřeného písmeno V s přímkovou základnou tvořenou střední rovnou částí paprsku.Další význak .vynálezu může spočívat v tom, že v püdorysu ose levého ramene e pravéhoramena paprsku jsou...

Způsob kvantitavního oddělování boru v diamantu pyrohydrolysou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252330

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: C30B 29/04, C30B 33/00

Značky: oddělování, způsob, diamantu, kvantitavního, pyrohydrolysou

Text:

...kdy lze rozložit hexagonální i kubicky nitrid horu (Williams J. P. a kol. Anal. Ohem. 31. 1560/1959).Výše uvedené nevýhody nemá tento vynález, jehož předmětem jest způsob kvantitativního oddělování boru v diamentu pyrohydrolysou při kterém se pyrohydrolyse provádí v křemenné trubici v pseudoadiabatických podmínkách nestálé tenze přehřívané vodní páry nesycená při 100 °C, v proudu wslíku s při kolísání teploty v reakčním prostoru v rozmezí i...

Rekuperátor průmyslové vozové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252329

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlček Věroslav, Noga Zdeněk

MPK: C21D 9/00, F27B 9/10

Značky: vozové, průmyslové, rekuperátor

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že situuje rekuperétor do nejúčínnějäí tepelné zóny v odtehovćm systému pece, ani by vyvoleval prídavný místní odpor, který by komplikovel funkci přeruěoveče tehu. Umístění tohoto rekuperdtoru na přepâžku řeší zásadne snížení spotreby otopného plynu a ekonomický provoz těchto pecí.vynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeném výkresu, který ve schématickém řezu na obr. I znázorňuje konstrukcí...

Skelně krystalická bezalkalická hmota s vysokým obsahem antimonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252328

Dátum: 13.08.1987

Autor: Exnar Petr

MPK: C03C 10/00

Značky: skelně, bezalkalická, krystalická, hmota, obsahem, vysokým, antimónu

Text:

...v hmotnoatni koncentraci 15 až 30 oxidu antimoničnáho Sb 205, 30 až 40 i nejméně jednoho oxidu zo skupiny zehrnující oxid hořečnstý M 30, oxid vápenatý GaO, oxid strontnetý sxo a oxid barnatý BaO, dále 15 až 30 oxidu křemičitého 5102, 5 až 10 5 oxidu hlinitého X 1203 a 2 až 15 9. oxidu titaničitého T 102.Skelně krystelická bezelkalická hmota podle vynálezu má vysokou teplotu táni e rovněž vysokou teplotu měknuti, která dovoluje její...

Skelně krystalická bezalkalická hmota s vysokým obsahem arsenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252327

Dátum: 13.08.1987

Autor: Exnar Petr

MPK: C03C 10/00

Značky: arsenu, hmota, vysokým, krystalická, skelně, obsahem, bezalkalická

Text:

...jednoho oxidu za skupiny zahrnující oxid hlinitý M 203, lanthanitý 1.3203 e caričitý Ce 02.Ja výhodné, kdy skalné krystelickć hmota dále obsahuje ještě 0,2 až 15 S hmotnostní koncentrace oxidu titaniěitáho T 102 a/nebo zirkoničitóho ZrOZ.Skelně krystalická beaalkalická hmota podle vynálasu má vysokou teplotu tňní a rovněž vysokou teplotu něknutí, která dovoluje její použití a do teplot 14 100 až 1 200 °c, podle rozsahu složení. Teplota...

Spalinový odtahový trakt průmyslové vozové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252326

Dátum: 13.08.1987

Autori: Noga Zdeněk, Vlček Věroslav

MPK: F27B 9/10, F27B 9/26

Značky: průmyslové, vozové, trakt, spalinový, odtahový

Text:

...přakáłkou míetěnou v aitonu podle vynálezu, jeho podstata epočívá v ton, ie přepáiku tvoří dvojité membránová stěns trubkováho rekuperátoru.vytvorením pŕepázląy v odtahovám systému rekuperátorovou etänou podle vynálezu ee zac chovává doaavadní funkce přepáłky, vynucujíoí obtok spalín a navíc umístuje se do optinálního níata odtahového eyatámu rekuperátor, který možňuje zvýšení účinnosti vyaokorychlostních hořák předehřeven epalcvacího...

Substituované 5,7-dihydrodibenzo(c, e)thiepiny a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 252325

Dátum: 13.08.1987

Autori: Metyš Jan, Protiva Miroslav, Metyšová Jiřina, Šindelář Karel

MPK: C07D 337/10

Značky: substituované, 5,7-dihydrodibenzo(c, jejich, e)thiepiny

Text:

...krystaluje z ethenolu a v čisté stavu taae při 174,5 až 177,5 °C.0,9 g 805 suspense hydridu eodného v oleji e směs se vaří 2.5 h pod zpětným chladíčem.Po ochlszení se pridá 8,6 g 2-dimetłxyleminoethylchloridu ve 20 ml benzenu během 90 min,sllěs se potom verí 2 h pod zpětmfm chladičem, po ochlezení se hydrolysuje vodou a z organické ráze se base extrehuáe do zředěhé kyseliny chlorovodíkové. Odpařením organické fáze. se...

Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu oscilace

Načítavanie...

Číslo patentu: 252324

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlček Miloš, Koláček Jaromír, Cagaš Jaroslav

MPK: B22D 11/14, B22D 11/04

Značky: připojení, oscilace, zařízení, pohonů, krystalizátoru

Text:

...je nárys zařízení s krystalizátorem v částečném řezu a s částí rámu pohonu oscilace, na obr. 2 püdorys zařízení s krystalizátorem a s částí rámu pohonu oscilace, naobr. 3 je řez vedený rovinou A-A z obr. 1, na obr. 4 je částečný řez vedený B-B z obr. 3, 3 252324na obr. 5 je žez vedený rovinou CC z obr. 1, na obr. 6 je řez vedený rovinou D-D z obr. 5 a na obr. 7 je řez vedený rovinou E-E z obr. 5.Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu...

Zařízení k ochlazování sklářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252323

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jakeš Jan, Remeš Miroslav

MPK: C03B 27/00, C03B 25/00

Značky: ochlazování, zařízení, sklářských, výrobků

Text:

...líšt a uložených v předehŕívacim prostoru ě umistěném pod zakládacim prostorem 2 §. stěny tunelu i tvorené svislou meziatěnou L 2 a vnější stěnou mufle g jsou opatřeny výstupky ,Lg umístěnými střídavě proti sobě. Proti každému výstupku Lg je vždy část vnitřní stěny 52 mufle g. Mezi jednotlivými částmi vnitřní stěny 13 mufle g je siřová stěna 2 , které uvedené části vnitřní stěny 19 propojuje. Na každém výstupku Q a nejméně na jemu...

Klikový hřídel spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252322

Dátum: 13.08.1987

Autor: Florián Karel

MPK: F16C 3/06

Značky: motorů, hřídel, klikový, spalovacího

Text:

...k vybrúní s kolmé na príčnou osu ramene s vnější obvodovou hranou stěny a minimální šířku rovnu vzdálenosti průsečíku roviny s vnější obvodovou hranou zápichu.Tímto provedením klikového hřídele je docíleno zvýšení tvorové pevnosti hřídele,jelikož je odstraněno usgativní působení zapuätění přechodu do rameno při uezměněném průřezu ramene.Výhodou zvýšení tvurové pevnosti podle vynálezu je, že dochází k úsporúm vysoce legovaných ocelí...

Způsob čištění chloridu draselného na lékopisnou kvalitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252321

Dátum: 13.08.1987

Autor: Burle Jiřík

MPK: C01D 3/04

Značky: způsob, chloridů, čištění, draselného, lékopisnou, kvalitu

Text:

...odstraní za použití hydroxidu nebo chloridu barnstého vaechny anionty, sralející se barnatými kationty - především sírany a íosforečnsny.Druhou následující srážecí operací se přídsvkam hydroxidu drasslnáho a uhličitsnudrsselného odstrsní všechny kovy, tvořící nerozpustné hydroxidy a-uhličiteny - především železo, hliník, horčík, vápník, olovo a baryum.Třetí jsrážecí operací se eirníkelmdrsselným odstraní ve formě nerospustných sraženin těžké...

Izolační prvky z anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 252320

Dátum: 13.08.1987

Autori: Franc Vladimír, Komárek Karel, Přidal Josef, Kyral Jan

MPK: C04B 35/76, F16L 59/00

Značky: izolační, vláken, anorganických, prvky

Text:

...deriváty škrobu, případně ve směsi. Z anorqanickýcn pojiv jsou vhodné koloidní oxid křemičitý nebo hlinitý, anebo bazické hlinité soli, s výhodou chloridpentahydroxid dihlinitý.Přísade koagulantu, s výhodou síranu hlinitého zajišťuje retenci zejména pojivých složek,zlepšuje filtrovatelnost a čistotu podsítových vod. Případná přísada flokulantu na bázi polyakrylamidu tyto účinky podporuje.Výhoda izolačních prvků 2 anorganických vláken podle...

Valivý přímočarý protisměrný převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 252319

Dátum: 13.08.1987

Autor: Blažek Zdeněk

MPK: F16H 13/04

Značky: valivý, přímočarý, protisměrný, převod

Text:

...uvedené nevýhody.Tento úkol řeší předmět vynálezu, kterým je valivý přímočarý protisměrný převod v poměru 21 bez hystereze s neomezenou délkou zdvihu a s konstantní převodovou funkcí.Podstata vynálezu spočíva v tom, že převod je tvořen posouvatelným prizmatickýmtělesem a nosičem, uloženými ve vedení pomocí valivých těles otočnych na čepech hnacích liět a valivých těles otočných na čepech pevných držákú.Držáky jsou spojeny se základnou mezi...

Expanzní tamponážní a injektážní směs se sníženou filtrovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 252318

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sobotková Ivana, Tomíška Josef

MPK: C04B 28/04, E21B 33/138

Značky: tamponážní, expanzní, filtrovateľnosti, sníženou, směs, injektážní

Text:

...1 až 10 hmotnostnich dilů jemně mletého vápna, 20 až 40 hmotnostnich dilů vody a z 0,3 až 6 hmotnostnich dilů antifiltračni a piastifikačni přisady, obsahující 30 až 70 S hmotnostnich sušiny polyvinylalkoholu a 70 až 30 Q hmotnostních derivátů solí ligninsulfonových kyselin nebo kondenzátů formaldehydu bud s naftalensulfokyselinami, anebo s alkylsulfonovanými polyfenoly, anebo s melaninem.Smäs podle vynálezu vykazuje vysoký antifiltračni...

Vratné zařízení kroužku zpětné vazby leteckých vrtulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252317

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kulovaný Pavel

MPK: B64C 11/30

Značky: kroužků, väzby, zařízení, vratné, vrtulí, leteckých, zpětné

Text:

...spočíva v tom,že sestává z desky, opatřené pouzdrem s pružinou. dosedající na náboj vrtule, přičemž deska je přes nejméně dvě táhla pevně spojena s kroužkem zpětné vazby a pružina je uspořádána na vodící tyčoe procházející pouzdrem a upevněné v náboji vrtule.Výhodou uvedeného řešení je, že pružiny mohou působit na desku v libovolném místě, lze je vhodně umístit ve vrtulové hlavě a vrtulovou hlavu je možno navrhnout s menšími rozměry a...

Leptadlo pro vyvolávání mikrostruktury

Načítavanie...

Číslo patentu: 252316

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hlávková Jana

MPK: G01N 1/32

Značky: leptadlo, vyvolávání, mikroštruktúry

Text:

...k varu, pak se přidá kyselina pikrová a po rozpuštění doplní vodou na obsah 100 ml. Doba leptání při teplotě 60 až 100 °C po dobu 15 až 30 minut.Uvedené způsoby mají řadu nevýhod. Je to vylučování měděné vrstvy na povrchu vzorkü,která se musí pak smývat, čímž se prodlužuje doba pro vyhodnocování makro či mikrostruktury,drahý stylalkohol či používání kyseliny pikrové, která je výbušná.Tyto nevýhody dosud známých leptadel odstraňuje...

Způsob chemicko-tepelného zpracování strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252315

Dátum: 13.08.1987

Autor: Novák Miroslav

MPK: C23C 8/04

Značky: chemicko-tepelného, strojních, způsob, zpracování, součástí

Text:

...tom, že povrch zpracované strojní součástí se na zvolených místech určených k vyloučení tenčí difúzní vrstvy opatří nejprve polopropustným povlakem na bázi organomontmorillonitu,obsahujícím koloidní oxid křemičitý v množství od 0,1 do 5,0 E hmot. a rozpouštědlo v množství od 60,0 do 70,0 hmot. Po zaschnutí povlaku se provede chemicko-tepelné zpracování celé strojní součásti.Způsob podle vynálezu umožňuje vytvářet řízená chemicko-tepelné...

Zařízení na děrování válcových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252314

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jakubíček Jiří

MPK: B23B 39/14

Značky: děrování, profilů, válcových, zařízení

Text:

...strany stojiny děrovaného íhelníku á upevněna opěrná kladka g se svislou osou otáčení tím .způsobem, že vzdálenost mezi osou střižníku děrovacího lisu | a přilehlým povrchem opěrné kladky 5 odpovídá teoretické vzdálenosti osy otvoru od příruby děrovanáho úhelníku. V ose opěrná kladky 3 je z vnitřní strany stojiny děrovaného úhelníku 6 upevněn na boku děrova cího lisu | pneumatický válec i tím způsobem, že jeho oss je vodorovné a pístnice...

Regulátor otáček vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: 252313

Dátum: 13.08.1987

Autori: Adamec Miloš, Jurášek Josef, Novotný Zdeněk

MPK: B64C 11/38

Značky: regulátor, vrtule, otáček

Text:

...čerpadlem 3 do výstupního kanálu 33 a tlakového prostoru 31.Při malém odběru oleje pro přestavování servopístu vraci se přebytečný olej zpětným kanálem 33 přes přepouštěcí ventil 3 zásobní prostor 33 a redukční ventil 39 zpět do vstupního kanálu 33. Přepouštěcí ventil 3 určuje maximální tlak oleje na výstupu z dopravního čerpadla 3. Redukční ventil 33 redukuje tento tlak na nižší hodnotu, kterou udržuje v zásobním prostoru 33. Zásobní...

Regulátor otáček vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: 252312

Dátum: 13.08.1987

Autor: Novotný Zdeněk

MPK: B64C 11/38

Značky: otáček, vrtule, regulátor

Text:

...vrtule. Přední prostor 12 eervomechsniemu hydraulické vrtule je přes kanál Já malého stoupání propojitelný pomocí rozváděcího ěoupátka 2 a tlakovým proetorem 11, nebo e odpadovým prostorem lg.Při otáčení hnscího hřídele 1 od motoru, neho vrtulového hřídele vznikají na odstře divých závežích A, síly, které působí přes ložisko 1 a rozváděcí šoupátko 2 proti eíle pružiny á.Výhodou regulátoru otéček vrtule podle vynálezu je jednoduchá konstrukce...

Zařízení k čerpání a vytváření průtoku kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252311

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vespalcová Milena, Vespalec Radim

MPK: F04B 19/24

Značky: kapalin, čerpání, průtoku, zařízení, vytváření

Text:

...prvek 3 odvodním potrubím 1. Přepínací prvek 1 je rovněž připojen k zásobníku 2 čerpané kapaliny g. Teplota zahřívané kapaliny g je měřena teploměrným čidlem ž. Údaj teploměrného čidla á je veden do řídící jednotky 1, která ovláda cirkulační obvod 2, zajištující ohřev. chlazení a cirkulaci teplosměnnéhomédia u. Teplosměnné médium u je do druhé nádoby JL přiváděno vstupním potrubím u a bdváděno výstupním potrubím 33.Pro neplnění nádoby 1...

Sloupek volantu snižující chvění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252310

Dátum: 13.08.1987

Autori: Trojan Oldřich, Žák Ivo

MPK: B62D 1/18

Značky: snižující, chvění, sloupek, volantu

Text:

...l (obr. 1). Na spodní části sloupku g volantu l jsou vpředu po stranách přivařeny patky á. Patky á jsou uloženy mezi dvěma pryžovými pružinami 1 s miskamia jsou připevnšny k podlaze 1 stanoviště řidiče šrouby ll. Přadpětí pryžových prułín 1 je vymezeno distanční trubkou LQ. Šrouby 1 l jsou proti uvolnšní zajištšny perovou podložkou 16. Nastavení potřebné vole je docíleno podložkami 12. Celé toto uložení zajištuje vertikální pružné spojení...

Způsob výroby tmavého piva pro diabetiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252309

Dátum: 13.08.1987

Autori: Peřina Vladimír, Černý Michal, Černohorský Vladimír, Prudel Martin

MPK: C12C 9/00

Značky: výroby, způsob, diabetiky, tmavého

Text:

...zatěžujících sacharidů pod 7,5 g/litr.Podrobný popis technologického postupu je uveden v následujících příkladech.Sypání slad český 2 150 kg slad karamelový 840 kg slad barevný 120 kg cukr rafinovaný 500 kgChmelení granulovaný chmel 44 kg I chmelový extrakt 7,5 kgVystírka - teplota 37 °C, hustota 15 /150 hl/. společně se vystírá český a karamelcvý slad a potom se zařadí kyselinotvcrná prodlena 15 minut. Poté se dílo zvolna vyhŕeje na...

Žáruvzdorný kompozitní materiál pro vysokoteplotní použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252308

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kutzendörfer Jaroslav, Veltruský Vladimír

MPK: C04B 35/14, C04B 35/10

Značky: materiál, použití, kompozitní, žáruvzdorný, vysokoteplotní

Text:

...tmelu, sestávajícího ze žárovzdorných pevných složek jako je šamotová drť, dinasová drč, kaolin,žárovzdorné jíly, křemenný písek, křemelina, sklo, zirkon a solu oxidu křemičitého v množství 10 až 30 ml na 100 g pevná směsi a do 20 ml vody na 100 g pevné směsi. Podle dalšího význaku Vynálezu může být žárovzdorná tkanina vytvořena z hlinitokřemičitých vläksn.Základní výhoda kompozitního materiálu podle vynálezu spočíva v tom, že vhodnou...