Archív za 1987 rok

Strana 150

Sposob riasenia dielov z plochých ohybných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252387

Dátum: 13.08.1987

Autori: Greguš Rudolf, Majtás Slavomír, Gendiar Anton

MPK: D06J 1/12

Značky: dielov, spôsob, materiálov, riasenia, ohybných, plochých

Text:

...tvaru. Zoačlne sa tak zhoršuje skla-dnost dielov pri vysekávamí a vzniká vyššie percento odpadu.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob riasemia podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že diel sa ustredí na pružnú podložku oypatrenú drážkami, do ktorých sa postupne vtláča, potom sa podlepí a sníme z pružnej podložky.Technický účinok vynálezu spočíva v tom,že sa dosiahne dobrá reprodukuovatelľnost tvorby zahybuov, ich presnýtvaríapowloha...

Sposob výroby múčky z tmavého sladového kvetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252386

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krajkovič Štefan, Príbela Alexander, Danišová Cecília

MPK: A23P 1/00

Značky: tmavého, múčky, výroby, květů, spôsob, sladového

Text:

...až 25 maku v pekárskych a cukrárskych výrobkoch a v trvanlivom pečiva. Použitím tejto múčky sa obohacujú potraviny o cenoné nutričłné zložky lecitín, vitamíny skupiny B, bíogétnne prvky, esenciálne amItrokyseliny a zlepšujú sa vlastností dietetické vláknima a org-anoleptícké ñarebné a ohutové látky.Tntavý sladový kvet sa zbaví prípandtnýcb celých jačmenných zŕn a zvyškov jačmenných šupiek ktoré sú svetlejšie ako sledo,vý kvet)....

Parný kotol s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 252385

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidným, spaľovaním, parný, kotol

Text:

...zvláštnosťou a výhodou riešenia výpanníkových rúrok umiestnených vo fluidnej vrstve ohnísk je to, že vhodným zvidličkovaním týchto rúnok vytvára sa v zvislej rovine hadov priestor aj pre umiestnenie ďalších rúro-k výstupných dielov prehrievača pary.Na pripojených výkresoch sú znázornené, na obr. 1 v priečnom reze parný koxbo-l s fluindným spaľovaním piodľa vynálezu so zvýnazneným systémom výparníka. Na obr. 2 a 3 sú v reze AA znázornená dve...

Zapojenie obvodu pre automatizované snímanie dvojstavových informacií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252384

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kováčik Milan, Murín Vladimír

MPK: H03M 1/00

Značky: zapojenie, dvojstavových, automatizované, obvodů, informácií, snímanie

Text:

...znázornený príklad zapojenia podľa vynálezu.Ako je z pripojeného obr. zrejmé, zapojenie podla víynálezu obsahuje meraný objekt 5 mikropočitača 4, medzi ktorými je zapojený prevodník 1 dvojhodnotových signálov pozostávajúci z prevodníka 2 úrovne meraného signálu a spínače 3 napájacieho napätia tvoreneho prvým tranzistorom 6 a dvoma odporníkmi 7, 8. Prvý výstup 19 meraného objektu 5 je pripojený k prvému vstupu 13 prevodníka 1 dvojhodnotových...

Sposob prípravy sorbentov s vysokou hustotou chemicky viazanej alkylovej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252383

Dátum: 13.08.1987

Autori: Buszewski Boguslav, Berek Dušan, Jurášek Adolf, Novák Ivan, Garaj Ján

MPK: G01N 30/48

Značky: alkylovej, hustotou, fázy, spôsob, sorbentov, viazanej, vysokou, chemicky, přípravy

Text:

...kremičitého. Husté a mv.nłomerné pokrytie zabezpečuje dobrú solvolytickú »odolnosť náplne a piredovšetkým analyticlçú stabilitu., ktorá dáva reprodukovatelné i výsledky. chromatogratickcj aroalýzy. Okrem toho získané náplne netreba dodatočliie silainizovat tzv. end capping.5 g sili-kagélu s merným opovrchom 420 m . g sa. dá do reaktora, ktorý umožňuje vzájomné zmiešame všetkých komponentov. Sorbent sa v reaktore suší pri tlaku 10 Pa, pri...

Sposob tlakovej hydrolýzy hydroxidom sodným

Načítavanie...

Číslo patentu: 252382

Dátum: 13.08.1987

Autori: Galatík Antonín, Minařík Ladislav, Duda Jaroslav

MPK: C14C 3/32, C14B 13/00

Značky: hydroxidom, spôsob, tlakovej, hydrolýzy, sodným

Text:

...je v alkallckom prostredi stály, je možné iba V .neprítomnosti vápenatých iontov, inak by -nastávallo zrážanie nerozpustnéh-o kremičitanu vápenatého. Hydroxid spodný bol v minulosti použitý pre hydrolýzu trisliočineného odpadu, pokus-ne vykonávanú v o. p. Svit Otrokovice v súvislosti s výrobou prípravku Svitan K 0, ktorá sa však .nerealiaovala V tomto prípa-de bola použitá beztlrakolva hydrolýza a použíté množstvo hydroxisdu sodnêho ďaleko...

Sposob kvantitatívneho stanovenia inhibítora utilizácie glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252381

Dátum: 13.08.1987

Autori: Spustová Viera, Dzúrik Rastislav

MPK: G01N 33/50

Značky: kvantitatívneho, glukózy, spôsob, utilizácie, stanovenia, inhibítora

Text:

...ďalších fyziologických a patofyziologických mechanizmov pri ochoreniach spojených s poruchou utilizäcie glukózy.Stanovenie IGU sa robí z venózne krvi,ktorá sa odoberá do plastických skúmaviek 30 minút sa odobratá krev. centrifuguje a sérum sa uchováva až do spracovania pri-20 °C, alebo z moču, ktorý sa bez úpravy uchováva ako sérum, Vlastné analýza spočíva v~ dvoch stupňochPredčistenie séra 50-500 1 séra, resp. moču sa nanesie do kolonky...

Signalizačné zariadenie poruchy činnosti dýz

Načítavanie...

Číslo patentu: 252380

Dátum: 13.08.1987

Autor: Knezovič Dušan

MPK: G08C 19/02, G08B 1/08

Značky: poruchy, zariadenie, činnosti, signalizacné

Text:

...obvod 6. Na obr. 2 je schéma zapojenia signalizačného zariadenia poruchy činnosti dýz, kde každá dýza je opatrená snímacou elektródou 1, ktorá je zapojená na vstup prevodníkov 2 odpor-napätie. Všetky dýzy sú rozdelené do skupín po štyroch. Výstupy prevodnikov 2 sú zapojené na vstupy logických süčinových členov 14 až 24. Po dvojnásobnom logickom súčine sú signály privedené na signalizačné diody 25 až 35, led optickej signalizácie a dalším...

Brusná polyuretánová hmota a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252379

Dátum: 13.08.1987

Autori: Malčovský Eugen, Jílek František, Mokrý Jozef, Sitta Štěpán, Názler Petr, Střešinka Jozef

MPK: C08J 5/14, C08L 75/08

Značky: hmota, spôsob, výroby, polyuretanová, brusná

Text:

...prebehne vlastná polyadičná reakcia za tvorby polyuretánu, ktorá je spravidla do 3,min. ukončená a po 5 až 10 min. možno výlisok z formy vybrať. Tvar výlisku je daný použitou formou a závisí od druhu obrábacieho zariadenia. Hmota sa pripravuje spravidla v tvare kotúčov, napr. s priemerom 300 až 600 min a hrúbky 30 až 60 mm.Surovinami na prípravu predpolylneril sú polyoly a diizokyanáty. Z lineárnych dvojfunkčných polyolov o mol. hmotnosti...

Čistiaci, pasivačný a inhibičný prostriedok na skorodované kovové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 252378

Dátum: 13.08.1987

Autor: Holbová Elena

MPK: C23F 11/16

Značky: kovové, čistiaci, inhibičný, pasivačný, skorodované, materiály, prostriedok

Text:

...na skorodované kovové materiályl,3-Difenyl-N,N~dimetyldietyl 1,3-dlazetidin suliát účinná látka prostriedku podľa vynälezu, vzniká reakciou 1,3-difeny 1-1,3-diazetidínu látky čs. A 0 181447, autoriek E. Holbová a Ž. Odlerová s dimetyl alebo dietylsulfátom pri teplote 20 až 25 °C v prostredí etanolu.i K 1 g 0,005 U mól 1,3-difenyl-1,3-d 1 azetidínu sa pri teplote 20 až 25 °C prileje 50 cm 5 etanolu a za miešania sa pridá 36,7 cm 3 alebo...

Sposob indikácie koncového bodu titrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252377

Dátum: 13.08.1987

Autori: Berčík Juraj, Dzurov Ján

MPK: G01N 27/42

Značky: titrácie, indikácie, spôsob, koncového

Text:

...titrovateľnosti umožňuje spôsob ílndikácie podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že indikačna elektróda sa polarizuje napätovými impulzami ktorých aplitúda je určená rovnovážnym poteanciálom a zvolelným vnúteným potelnciálom pričom koncový bod titrácie je indikovaný zmenou polarity taradayickej i nefaradayickej zložky prüdovej odozvy indiknalčnej elektródy.Výhoda tohto spôsobu indikácia spočívav tom, že na indikáciu koncového bodu...

Sposob selektivizácie Lindlarovho katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 252376

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kvasnička Jan, Lomjanský Jozef, Hruban Konstantin, Gattnar Ondrej, Karabinoš Jozef, Úradníček Dušan, Valašík Tibor, Šauša Igor, Morvic Ján, Kvapil Jan, Stanek Stanislav, Gömöry Juraj, Kacina Roman

MPK: C07C 29/17, C07C 33/048, C07C 33/14...

Značky: spôsob, selektivizácie, lindlarovho, katalyzátora

Text:

...V doterajších známych postupoch, jeho opätovné použitie s výhod-ou pri výro-be vonných láüok, kde odstraňuje znečisťovanie ndodatkovými selektivizujúcimi činindlami. Ďalšou výhodou je vysoka selektiVito procesu pri hydrogenácii Czo-diolu, ktorá je príčinou vysokého výťažku priaznivých izomérov vitamínu A.Postup podľa vunálezu je objasnený »na príkladoch prevedenia bez toho, že by akokoľvek olbmedzovali predmet vynálezu.Do hydrogeoačného...

Mechanizmus odkladača textilných dielov od podlepovacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252375

Dátum: 13.08.1987

Autor: Turek Jozef

MPK: A41H 43/02, B65H 29/02

Značky: mechanizmus, strojov, podlepovacích, dielov, odkladača, textilných

Text:

...jeho spoľahlivosť v prevádzke.Mechanizmus odkladače textilných dielov od podlepovacích strojov je príkladneznázornený na pripojených výkresoch, kde značí obr. 1 v bolooryse zariadenie vo východisk-ovej polohe, a lobr. Z-v pracovnej polohe po uložení rodevného dielu na stoh.Na fréme 1 je otočine okolo hlavného čapu 11 uložený preklâpącí sklz 2 so svojouIunkčnou plochou 12. Dalej je ina fréme 1ot-očine okolo pomocného čapu B uložená...

Montážna vzpera pre kotvenie stenových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252374

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hadriová Mária

MPK: E04G 21/26

Značky: vzpěra, montážna, dielcov, kotvenie, stěnových

Text:

...tiahlom a spodným koncom ku kotevněmu bloku, uloženemu na pevný podklad prostrednictvom klinovej podložky. Tou istou skrutkou je ku kotevnému bloku pri pojené horizontálne rameno, ktoré je dru- ihým koncom pripojené k stenovému dielcucez dolný montážny otvor tiahlom, pričom v šikmom ramene i V kotevnom bloku je okrúhly otvor pre skrutku a v horizontálnom ramene je oválny otvor, umožňujúci rektifikáciu stenovemro dielce. K stabilizovaniu...

Použitie statického zmiešavača pre kontinuálne snímanie viskozity pretekajúcich vysokoviskóznych medií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252373

Dátum: 13.08.1987

Autori: Andraščík Ondrej, Matišin Mikuláš, Havlík Pavol

MPK: D01D 1/09

Značky: kontinuálně, médií, vysokoviskóznych, zmiešavača, viskozity, statického, snímanie, použitie, pretekajúcich

Text:

...polyméru statickým zmiešavačom a v dôsledku toho ku zmenám tiaioového spáadu média pred a za statickým zmiešavačom.Pri využití statických zmiešavačruv, najmä prekážkových sme zistili, že počas dlhodobého používania týchto, nedochádza k tvorbe usadenín na jeho povrchu tak, aby došlo k zmenám tokových vlastností v takom rozsahu, aby meranie v prevádzkových podmienkach nebolo reproduk-ovateiiné. Naviac príetokový profil statického zmiešava 4ča...

Váhadlo pre panely zo štyrmi uchytnými bodmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252372

Dátum: 13.08.1987

Autor: Bielek Milan

MPK: B66C 1/12

Značky: panely, úchytnými, vahadlo, štyrmi, bodmi

Text:

...Tým dochadza k vytrhnutiu závesného o-ka panela a ohrozuje sa bezpečnosť prace pri prenášanl panelov.Uvedené nevýhody sú odstránené vynálezom, ktorého podstata spočíva, že ramená vahxadla k nozpere sú upevnené klbove. Ramena vahadla majú možnost pohybu vo ver 4tikálnej rovine. Týmto pohybom sa eliminuje nerovnaká dĺžka lan a tiaž panela sa rovnomerne roizndelĺ do štyroch bodov.Nič výkrese je znázornený jeden príklad vyhotovenia...

Elektrovreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 252371

Dátum: 13.08.1987

Autor: Wiedermann Vladimír

MPK: D01H 7/20

Značky: elektrovreteno

Text:

...Kos zotrviačnosti tejto sústavy a nie jej geometrickú -os ako je tomu v kľude. je potrebné pritom brať do úvahy,že totožnosť geometrickej osi rotácie a osi zotrvačnosti sústavy cievka ~ návin je podmienená nulovou statickou a dynamickounevyváženosťou čo je však prakticky nedosiahnuteľný stav.Elektnovreteno je upevnené obyčajne k vretenovej lavici pomocou gumených alebo gumokovových pružin - silent blokov,tlmiacich ako vibrácie vznikajúce pri...

Rozraďovač tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 252370

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: rozřaďovač, tehál

Text:

...podstatou je retazový dopravnik a reťazmi z polovice osadenými výstupkami, pričom reťazový clopravník je vložený medzi dvojicu reťazi prepojewných lištou a tiež medzi velčeky valčekového mostika.Rozraďovač tehál plodlťa vynálezu je o po~ lovlcu menší a jednoduchší.Na obr. 1 je pôdorys a na obr. 2 nárys zariadenia podľa vynálezu. Reťazový doprjavník 1 má reťaze zl z polovice osadené výstupkami 3. Reťazový dopravoík 1 je vsadený medzi...

Retazový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 252369

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: dopravník, reťazový

Text:

...a prepojovacie elementy cez volné otočné kladky. Retaze l prepojovacie elementy sú podoprene podperkami.Zariadenie podľa vynálezu umožňujú rozraďovače tehâl umiestniť vo vnútri dopravnIka a rozmerove zmenšiť na polovinu.Na obr. 1 je znázornený pôdorys reťazového dopravníka podľa vynälezu a na obr. 2 je jeho narys.Oba konce reťazí 1 sú prepojené tenkýn 1 i spojovacími elementami 2. Reťaze 1 sú opäsané cez hnané ozubené kolesá 3 a spojovacie...

Vynášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252368

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kozok Zbyněk, Korbel Peter

MPK: B21C 35/00

Značky: vynášacie, zariadenie

Text:

...odoberanie výliskov ručne aj automaticky.Pre odoberanie výliskov z lisu sa používajú rôzne jednoúčelové zariadenia špeciálne konštruované pre daný typ výlisku. Vynášacie zariadenie je v ,podstate univerzálne zariadenie.Vynášacie zariadenie pozostávajúca z rámu, vozíka, unášača a pružných čeľustí sa vyznačuje tým, že vozík, pohybujúci sa naráme, je z jednej strany čiastočne otvorený pre zasunutie vertikálne zdvihaněho unašača, opatreného...

Elastický mazací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 252367

Dátum: 13.08.1987

Autor: Štyrand Jan

MPK: F16N 23/00

Značky: elastický, ventil, mazací

Text:

...pričom celková hrúbka steny elastického telesa s elastickým mazacím ventilom sa zväčší minimálne.Na pripojených obrázkoch sú v priečnom reze znázornená príkladné usporiadania e 4lastlckého mazacieho ventilu v elastickom telese, kde na obr. 1 a 2 je elastický mazací ventil v elastickom telese, ktoré je tvorené elastickým krytom, pričom elastický mazací ventil je jeho súčasťou. Na obr. 3 a 4 je elastický mazací ventil ako súčasť elastického...

Drenážne zariadenie odkaliska

Načítavanie...

Číslo patentu: 252366

Dátum: 13.08.1987

Autori: Douša Karel, Petrik Pavol

MPK: E02D 17/18, E02B 7/06

Značky: zariadenie, drenážně, odkaliska

Text:

...drenážnej sústavy odkalísk sa deje v určitých etapách zvyšovania odkaliska. Týmto postupom sa predíde možnosti zanesenia drenážnej sústavy odkaliska po dobu jeho výstavby velkým hydraulickým spádom v prvých etapách prevádzky ~ pri plavení hydrozmesiŠ- bezprostredne-po zriadení jednotlivých drenážnych prvkov a. súčasne sa zabezpečí bezpečne odvedenie ,priesakových vôd aj z- vrstevnate uložených odpadových materiá lov v odkalisku.Polohu a...

Elektroizolačný lak

Načítavanie...

Číslo patentu: 252365

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lučeničová Katarína, Matulay Dušan

MPK: C09D 5/25

Značky: elektroizolačný

Text:

...okolo 4000 mPa s pri 20 °C, pričom na urýchlenie vytvrdzovacej reakcie sa pridáva maximálne 5,0 hmotnostných percent aromatického aminaldehydu. Odťahová rýchlosť pri lakovaní je 13 až 17 m/mirmpre çu drôtpriemeru 0,8 mm.Nevýhodou väčšiny v súčasnosti používaných polyvinyliormálových lakov je aj ich sklon k nárastu viskozity počas skladovania.Uvedené nevýhody odstraňuje elektroizolačný lak podľa vynálezu, ktorého živičná zložka je vytvorená...

Prípravok pre zatavovanie zdrhovadiel do plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252364

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kvasna Drahoš, Jung Ján

MPK: B29D 5/00

Značky: zdrhovadiel, hmoty, plastickej, zatavovanie, prípravok

Text:

...8 vysokofrekvenčného agregátu. Na spodný plastikový prirez 2 sa opät, presne podľa zará 4žok, uloží prípravok 3, v ktorom je návlečené zdrhovadlo 4. Toto zdrhovadlo 4 sa nachádza v horizontálne polohe. jeho textilná časť smeruje do vnútra obrysu protitlakovej elektródy 6. Do takto uloženého prípravku 3 sa vloží vrchný plastikový prírez 5. Tento prírez má tvar, ktorý presne zodpovedá obryusnul gprotitlalkoívej elektrödy E. Takým spôsobom sa...

Sposob prípravy kvartérnych solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252363

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mikeštík Antonín, Košuth Jaroslav, Belko Dušan, Sokol Drahomír, Kabátová Viera, Dimun Milan, Bláha Jaromír, Zeman Svatopluk, Kostková Viktória, Truchlik Štefan

MPK: C07D 471/18

Značky: solí, kvartérnych, spôsob, přípravy

Text:

...ml chloroformu a sušený volne na vzduchu. Rezultuje 30,1 gramu kvartérnej soli, to je 98,05 oproti teorii.Pomocou difereinčinej termickej analýzy DTA, pracujúcej s. rýchlosťou liineárneho vzostupu teploty 5 °C . miirl, meracím rozsahom .1 mV na škálu stupnice a navažkami 50 až 70 mg vzorky je nájdený počiabok exotermického rozkladu v pevnom skupenstve pri 117,0 °C. Ďalej prvý pik exoi-raozkladu pri 142,4 6 G en-dIo-pík pri 146,0 °C a druhý...

Priečny suport sústruhu kolajového dvojkolia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252362

Dátum: 13.08.1987

Autor: Laurenčík Vendelín

MPK: B23Q 35/18

Značky: priečny, sústruhu, suport, koľajového, dvojkolia

Text:

...pričom osa riadiaceho ventilu je sübežnä s osou piestnice hydromotora. Výsledkom vynálezu je zníženie hmotnosti stroja a výrobných nákladov pri zachovaní požadovanej tuhosti a presnosti stroja, »ako aj akosti opracovaného profilu udvoijkolia. Pritom presnosť kopírovania sa zvyšuje pri sústružení kolies veľkých priemerov.Na pripojenom výkrese je znázornený v réžeĺeden príklad vyhotovenia zariadenia4 V osovom reze je znázornený priečny su pport...

Vertikálna batéria s odformovacím prípravkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252361

Dátum: 13.08.1987

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 5/04

Značky: odformovacím, prípravkom, vertikálna, batéria

Text:

...panely. Napínacie prvky sa odpoja od duší a s dušami je možné individuálne posun-ovál. obvyklým spôsobom.Výhodou riešenia podľa vynálezu je, že umožňuje niekoľkonásobne skrátenia času potrebného na vzájomné oddelenie duší pri o-dformvovávaní. Pri vyberaní panelov z roztiahnutej vertikálnej batérie napnuté napí odñormovanienacie prvky držia duše vertikálnej batérie v stanovenej polohe.Príklad prevedenia vynálezu je stanovený na ob-r. 1, 2,...

Sposob kontinuálnej prípravy vodonerozpustných solí 1,2-etán-bis-ditiokarbamidovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252360

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lúčanský Dušan, Kubala Vojtech, Hutár Eduard, Teren Ján

MPK: C07C 155/06

Značky: přípravy, solí, vodonerozpustných, spôsob, kyseliny, kontinuálnej, 1,2-etán-bis-ditiokarbamidovej

Text:

...je súčinitel závislý od rozdelenia rých- vlostí v prstencomm priereze medzi steno-u nádoby a miešadlomn je frekvencia otáčania miešadla 34D je priemer nádoby md je priemer miešadla mp je hustote reakčnej zmesi v reakčnom prostredí kg . m 3 vn je dynamický súčinitel viskozity reakcnej Izmesl V reakčnom prostredi kg . m .Pre príkon použitého miešadla N najednotku objemu miešanej reakčnej zmesi V platí, že N/V 10 kg . m . 54. Miešanie...

Hydraulický diferenciál s plynulou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252359

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kasala Ladislav

MPK: F16H 39/40

Značky: diferenciál, hydraulický, plynulou, reguláciou

Text:

...vozikoch, kombajnoch, poľnohospodárskych zberacich samohybných strojoch,osobných a nákladných vozidlách s pohonom predných kolies a po vybavení týchto vozidiel kuželovými súkoliami a kardanovými hriadeľmi aj vo vozidlách s pohonom všetkých kolies.Na výkresoch 1, 2 a 3 je znázornený jeden príklad prevedenia hydraulického diferenciálu s plynulou reguláciou podľa vynálezu, kde na obr. 1 je v. náryse zobrazený rez A-A jednou...

Elektronická podvojná prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252358

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ogrocki Petr, Huna Rudolf, Poneváč Roman

MPK: H04M 3/56

Značky: přípojka, elektronická, podvojná

Text:

...telefónneho prístroja 3. V hovorovom obvode je na prvú svorka 1 účastníckeho vedenia zapojená v sérii dioda 8,cez spínacíe kontakty 31 vidlicového. prepínače telefónnom) prístroja 3. Ďalej je v sérii so spínacími kontaktaml 31 vidlicového prepínače napojený ochranný odpor 4, ktorý je pripojený k druhej svorke 2 účastníckeho vedenia. Vo vyzvaňacom obvode je v sérii s k«ondenzátorom 32 a zvončekom 33 telefónneho prístroja 3 zapojený kolektor...

Sposob výroby dvojzložkových šijacích nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252357

Dátum: 13.08.1987

Autori: Murín Peter, Tóth Andrej, Koreňovský Ján

MPK: D02G 3/36

Značky: výroby, dvojzložkových, spôsob, šijacích, nití

Text:

...sa pohybuje V rozsahu 500 - 1000 z/min v závislosti na zvolenej výslednej jemnosti režnej nite z hľadiska dosiahnutia nezhŕňanía zák-rutu resp. štaplovej zložky a tým dosiahnutia vynikajúcej šijąacej schopnosti. Zákrut pre zvolené jemnosti ŠN je teda .nutné stanoviť experimentálne. Pre niektoré jemoosti ŠN jepočet zákrutov konkretizovaný V príkladoch použitiaPre spôsob výroby šijacích nití podľa vynálezu je potrebné vyriešiť umiestnenie...

Regulačný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 252356

Dátum: 13.08.1987

Autori: Gavlák Jozef, Kolesár Milan, Čiško Vojtech

MPK: F16K 7/17

Značky: regulačný, ventil

Text:

...ktorá je opatrená prívodwným otvorom tlakovej kvapaliny. Minerálna suspenzia preteká telesom ventilu priamočiaro,bez zmeny sme-ru toku.Regulačiný ventil podľa tohto vynálezu V dôsledku elastičnosti pružných membrán má dlhú životnost a vysokú funkčonú spoľahlivosť. aj pri regulácii prietoku minerálnychsuspenzii s náchylnosťou k tvorbe sedimentov alebo aj pri vmikąnutí cudzích predmetov do funkčného priestoru regulačného ventilu....

Drevovláknitá doska rovinného alebo tvarovaného prevedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252355

Dátum: 13.08.1987

Autor: Nagy Vojtech

MPK: B32B 21/02

Značky: rovinného, prevedenia, drevovláknitá, tvarovaného, doska

Text:

...hmoty drevín, pričom povrchové vrstvy sú vytvorené z rozvlákneného živičnatého dreva alko» sú borovica, smrek a iné,v množstve 2 až 30 z celkovej hrúbky vlaknitého koberce s obsahom živice 0,5 až 7,0 a. stredovú vrstvu -o hrúbke 40 až 90 pero. tvorí vrstva vláken z dreva zušľachtemého parafínrom alebo inou hydrofóbnou látkou.Výhody špeciálnej skladby nuovonavrhovanej dosky sú V tom, že sa znižuje spotreba deficitných drevín s vyšším...

Sposob regulácie energetického zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 252354

Dátum: 13.08.1987

Autori: Valo František, Oravec Rudolf, Petrovič Jozef

MPK: G05F 1/66, F01D 17/20

Značky: spôsob, energetického, zdroja, regulácie

Text:

...neprispôsohujeme výkon kotlov výkonu turbíny za cenu nutného a teda zbytočného plytvania plnohodnotného paliva, ale celý proces uskutočňujeme opačne, teda prispôsobíme výkon turbíny okamžitému výkonu kotlov, čím sa dosahuje zníženie ekonomickej náročnosti V súčasnosti vyrábaných zariadení.Tento spôsob je možne popísať na zariadení, uvedenom na pripojenom obrázku.Pre automatickú reguláciu tlaku pary v parovodnej sieti je použitý obvod...

Sposob farbenia plastických látok pigmentami za použitia zmesných disperzantov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252353

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šimko Karol, Kekeňák Ján

MPK: C09B 67/20

Značky: zmesných, látok, plastických, pigmentami, použitia, disperzantov, spôsob, farbenia

Text:

...homogénne zmiešame týchto zmesí s plastickou látkou. Prídavok disperzantu činí najviac 99,0 0/0 hmotu., s výhodou je v rozmedzí 20,0 až 90,0 0/0 hmotnostných, počitané na zmes disperzantu a plnidla.Zmesné disperzanty podla vynálezu zabezpečujú jednak dokonalé uplatnenie sa koloristického účinku pigmentu, ako farebna sýtosť, farebný tón a jeho stabilita, lesk,krycia schopnost, a jednak zlepšujú ekonómiu výroby, v dôsledku výrazného zníženia...

Sposob farbenia plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252352

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kekeňák Ján, Šimko Karol

MPK: C09B 67/20

Značky: látok, farbenia, plastických, spôsob

Text:

...miešatelné.Pri priamom použití dlsperzaviítov na mieste výroby farebných plastických výrobkov ako guanulätý, prášky, fólie, výlisky, odliatky apod., postupuje sa tak, že sa zmieša pigment s ndisperzantloim, prípadne aj s predpísanými aditivmi .ako termooxidačiué stabilizátory, klzné činixdlá, vanti-UV-stabilizá tory, so zmävkčovadlami a plnixdlami a voforme kvxapalnej zmesi, alebo pasty sa pridáva násadove alebo kontinuálne čerpadlom, V...

Zariadenie na zobrazenie zmien bioelektrických potenciálov živého objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252351

Dátum: 13.08.1987

Autor: Tuhársky Tivadar

MPK: A61B 5/04

Značky: objektu, zobrazenie, bioelektrických, zariadenie, potenciálov, živého, zmien

Text:

...mikroskopu je umiestnená dieiektriclçá doštička s vodivým povrchom, onddelujúca po zorovaný objekt priložený k tejto doštička,od vákuonvéhio priestoru miknoslçopu, pričom rozlišovacia schopnost mikroskopu je nepriamo úmerná hrúbke dielektríckej doš« tičky. .Hlavnou prednosťou tohto zariadenia je,že umožňuje dosiahnuť celkový plošný obraz, kde určitý stupeň jasu nodpovedá určitej veikosti bioelektrickêho potenciálu piovrchu bunky,...

Zařízení na chlazení a odstraňování popela a úletu z ohniště fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252350

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kubart Miroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidního, odstraňování, ohniště, zařízení, reaktoru, chlazení, úletů, popela

Text:

...a odstreňování popela e ületu podle vynález je zobrazen ne přiložených výkreaech, kde obr. l představuje svialý podálný řez fluidním reektoram, dvoutahovou dohořívecí komorou e vstupom spelin do plamence přiŕezenáho plamencováho kotle a dohořívacím e ohladícím roštem, e obr. 2 svislý příčný řez dohořívecí komorou, podélnou výsypkou a roätem v rovine A-A z obr. 1.Na levé etreně obr. 1 je znázornšn fluidní reaktor 1 ae vzduohovou komorou 2,...

Parní, horkovodní nebo termoolejový velkoprostorový kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252349

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šámal Václav, Jonák Jiří

MPK: F22G 7/00, F22D 1/00

Značky: termoolejový, velkoprostorový, kotel, parní, horkovodní

Text:

...trubic, nikoli kotlova voda. Možnost zvýšení účinnosti a výkonü kotlů e bezplemenným spalováním. Vyšší bezpečnost s spolehlivcst zařízení a menší nároky na obsluhu zařízení.Vlivem menších rozměrd kotle i úpravy vody se snižují nároky na prostor kotelny a s tím spojení investiční náklady, váha i prucnost. °Provedením ohříváku vody a přehříváku páry uvnitř bubnu kotle vznikne kompaktní jednotka, přizpůsobená pro provoz s topeniětěm pro...

Zařízení k provzdušnění vrstvy paliva na pohyblivém roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252348

Dátum: 13.08.1987

Autor: Wanča Václav

MPK: F23H 15/00

Značky: pohyblivém, zařízení, paliva, provzdušnění, vrstvy, roštů

Text:

...byl uváděny problém řešen použitím prohrabávacích tyčí různých konstrukcí, které se dále vylepšovaly.Pro kotle s nižší kapacitou by však tato zařízení zvyšovala náklady na výrobu a pro«pod rošt umistovány páky, kloubovš upevnené na hřídelí, která vyjížděly střídevě do mezer v roštu. Tento způsob je pro pohyblivé rošty obtížny k použití, vlivem nutnosti sladění pohybu vyjíždšjících prohrabávacíoh pak a pohybu roštu. V těchto případech...