Archív za 1987 rok

Strana 15

Obuvnický vyztužovací díl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246536

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rakay Štefan, Vleek Jan, Mašlej Štefan, Pekarovie Ján, Šutý Ladislav, Trojeák Addej

MPK: A43B 23/08

Značky: obuvnický, vyztužovací

Text:

...krystalického polystyre 4Výhodou obuvnického vyztužovacího dílu podle vynälezu je jeho tuhost a relativní nepoddajnost, takže při poměrně vysokém počatečním modulu pružnosti vykazuje dostatečně širokou oblast plastické deformace,což jsou právě vlastnosti, oceñované u opatků do obuvi, které tak nabývají vyšší tvarové pevnosti, než jsou opatky doposud používane.Dokladaný technický účinek je poněkud blíže ozřejměn na přiloženém výkrese,...

Obrácený parní generátor jaderné elektrárny s rychlým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Reiter Juraj, Linhardt Peter, Rudenko Ivan, Rusko Milan, Weis Jaromír

MPK: G21D 5/08, F28D 7/10

Značky: generátor, reaktorem, jaderné, obrácený, parní, rychlým, elektrárny

Text:

...prostoru ve větší vzdálenosti od trubkovnice,takže teplotní spád na trubkovnici zůstává Ininimálííí, nebo se i zmenšuje, čímž je zamezeno přídavnému namáhání trubkovnice a lemů trubkovnice. Zároveň se dosahuje toho,že je lépe využívána teplosměnná plocha, protože k dohřívání dochází na konci přepážek intenziiikační Vestavby, takže výparních zůstává v normálních mezích a v přepážkách intenzitikační Vestavby nedochází k rozdělování složek...

Spojovací deska s prolisovanými trny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246534

Dátum: 15.12.1987

Autori: Michlík Peter, Tolnai Vojtech, Štefkovie Štefan, Bernát Viktor

MPK: F16B 5/00

Značky: prolisovanými, spojovací, deska

Text:

...trny podle vynálezu maji špičky trnů oproti patám trnů plynule natočeny o 10 až 30 °. Natočení špiček trnů sousedních řad může být provedeno v opačném smyslu. Tyto spojovací desky mají větší pevnost spoje oproti deskäm se stejnými trny bez natočení špiček V uvedeném rozsahu. Větší natočení trnů je naopak pro pevnost spoje nepříznivé. Poža 4dovaná pevnost spoje se tim zajistí spojovací deskou s menší plochou a menším počtem trnů.Na...

Rošt s kulovými plováky a svislými otvory pro přívod fluidační tekutiny do fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bajaník Augustín, Masler Ladislav

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, otvory, vrstvy, rošt, svislými, přívod, tekutiny, kulovými, plováky, fluidační

Text:

...umístěným nad otvorem ve vodorovné desce a krytým kleci.Na obr. 3 je znázorněn osový rez částí roštu s kulovým plovákem a kuželovými sedly, které jsou souosé s plováky.Na obr. 4 je znázorněn osový rez částí roštu s kulovým plovákem a sedly, které tvoří prime držáky.Na obr. 5 je znázorněn osový rez částí roštu s kulovým plovákem a sedly, které mají tvar soustredných prstenců.Rošt, jehož část je znázorněna na obrázku 1 sestává z kulového...

Teleskopické zařízení výsuvné desky vrtacího vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246529

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tóth Imrich, Bajei Pavol

MPK: B23B 47/28

Značky: vrtacího, desky, vedení, zařízení, teleskopické, výsuvné

Text:

...teleskopického zařízení výsuvné desky vrtacího vedení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je jeho celkové uspořádání v dílčím narysném řezu a obr. 2 představuje řez rozváděcí kostkou.Na operační hlavě 1 jsou upevněny vodicí tyče 3, na kterých je axiálně suvně uloženo vodicí pouzdro 5 spojené s deskou 2 vrtacího vedení. V axiálním otvoru vodicích tyčí 3 je vytvořen hydraulický valec 4 s pístem...

Automatické dávkovací zařízení pro beztlakové dávkování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246528

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hutár Eduard

MPK: G01F 13/00

Značky: zařízení, kapalin, automatické, dávkovací, dávkování, beztlakové

Text:

...20 tlakového vzduchu vzduchovací motorek, ktery je pomocí elektrického kabelu 21 připojen na stykač čerpadla pro čerpaní vody ze studny a nebo na programové relé 22. Zá 4sobník 1 je v horní částí uchycen na dvou svislých tyčích 8 a 9, které jsou svými horními konci spojeny s vodorovnou tyčí 10 uprostřed opatřenou vodicím otvorem 11, jímž prochází vodicí tyčka 12 upevněná dolním koncern uprostřed horní částí plovaku B. Za účelem nastavení...

Zapojení pro měření odporů a propojovací sítě na osazených deskách plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246527

Dátum: 15.12.1987

Autori: Murgaš Marian, Teren Ján, Musil Zdenik

MPK: G01R 31/04, G01R 31/20

Značky: spojů, osazených, propojovací, měření, sítě, odporu, plošných, deskách, zapojení

Text:

...je zapojen na prvý vstup bloku 4 řídicích obvodů. Výstup bipolárního přesného zdroje 1 napětí je zapojen na čtvrtý, společný vodič ötyřvodíčove matice 9 adresovatelných spínačů. Druhý společný vodič čtyřvodičové matice 9 adresovatelných spínačů je zapojen do prvého vstupu 29 převodníku 2 proud-napětí. Druhý výstup přepínače 3 rozsahů je zaveden do čtvrtého vstupu 24 převodníku 2 proud-napětí. Druhý vstup 22 převodníku 2 proud-napětí je...

Vodicí kulisa řazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246526

Dátum: 15.12.1987

Autor: Adamka Jozef

MPK: F16H 57/00

Značky: vodiči, kulisa, řazení

Text:

...omezenými z vnější strany pásy, vytvořenými ze základní desky, přičemž přepážky mají ve střední části své délky Výřezy.Vytvořením vodicí kulisy podle předmětuvynálezu jsou přepážky oddělující dráhy řadicího palce vyztuženy a tím je zvuýšena odolnost vůči detormacím a pracovní spolehlivost.Příklad provedení kulisy řazení podle předmětu vynálezu je zobrazen na výkresu.Vodicí kulisa je tvořena základní deskou 1 s podelným můstkem 6 průřezu U,...

Zařízení pro vertikální a horizontáiní pohon tažné svařovací čelisti

Načítavanie...

Číslo patentu: 246525

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fázik Anton, Pilárik Stanislav

MPK: B65B 51/30

Značky: svařovací, pohon, tažné, vertikální, horizontáiní, zařízení, čelistí

Text:

...poloze.Příklad uspořádání zařízení podle vynálezu pro pohon tažné svařovací čelisti je na obrázcích 1 a 2, které představují schématické uspořádání jeho mechanických částí.Zařízení sestává z pohyblivého stolku 1,uloženého suvně na horizontálních tyčích 2. Na něm jsou upevněny dvě vodicí tyče 3, pokterých se vertikálne pohybuje horní část 4 a spodní část 5 svařovací čelisti. Horní část 4 svařowací čelisti je pomocí ojnice B spojena s dvojitou...

Kácecí hlavice k čelnímu kolovému nakladači

Načítavanie...

Číslo patentu: 246524

Dátum: 15.12.1987

Autori: Redaj František, Jóža Vladimír, Trebichavský Ctibor

MPK: A01G 23/08

Značky: kolovému, čelnímu, nakládací, hlavice, kácecí

Text:

...podřezaného stromu na zem, případně jeho položení do protahovacího odvětvovaciho stroje a protažení. Tato možnost zvyšuje technologickou použitelnost stroje.Na výkresech je na obr. 1 znázorněn schematický bokorys čelního kolového nakladače s kácecí hlavici a na obr. 2 půdorys kácecí hlavice s mezideskou a zvedacími rameny.Kácecí hlavice na čelním kolovém nakladači 1 je ovládána ve svislé rovině procházející podélnou osou stroje přes...

Zapojení číslicově analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246523

Dátum: 15.12.1987

Autori: Oravec Eduard, Žaba Václav, Molda Emil, Hudák Pavol, Hradilík Alojz, Ember Karol, Iurinda Ján

MPK: H03M 1/80

Značky: číslicové, převodníku, zapojení, analogového

Text:

...větve. Každý výstup 1.1 až 1.n logíckého bloku 1 je spojen s prvním vývodem přiřazeného vstupního rezistoru 4.1 až 4.n a s anodou přiřazené záchytné diody 2.1 až 2.n. Všechny Záchytné diody 2.1 až .2.n jsou stejné diody libovolného typu s malým diterenciálním odporem v propustném směru. Druhý vývod každého vstupního rezistoru 4.1 až 4.11 je spojen do uzlu 6.1 až 6.n s prvním vývodem přiřazeného příčkového rezistoru 3.1 až 3.n s prvním...

Zapojení převodníku číslo – střída

Načítavanie...

Číslo patentu: 246522

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kotek Jioí, Hirner Pavol

MPK: H03M 5/02

Značky: zapojení, převodníku, číslo, střída

Text:

...umožňující cyklové řízení.Príklad zapojení podle vynálezu je popsán a jeho činnost je vysvětlena pomocí obr. X,kde je uvedeno blokové schéma.Na vstup paměti 1 je přiváděno z číslicového systému n-bitové číslo a zapisovací impuls, kterým je toto číslo do paměti 1 zapsano. Totéž n-bitové číslo se po-zapsání objevi na výstupu paměti 1, takže vstupuje dokomparátoru 2 prvni n-bitový vstup). Druhý n-bitový vstup komparátoru 2 je připojen na výstup...

Způsob odstraňování nečistot z průmyslových plynů adsorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246521

Dátum: 15.12.1987

Autori: Runa Alfréd, Révus Miloš, Brezula 1udovít

MPK: B01D 53/02

Značky: plynů, adsorpci, průmyslových, nečistot, odstraňování, způsob

Text:

...X 1 na alumogelu A, MS 3 A B a náplně složené z 50 0/0 alumogelu na vstupu a MS 3 A na výstupu 50 0/0 pro různé relativní časy a poměru průtoku na diferenciální navážku 35 ml/min, průřez adsorbéru 1,53 cmz.Na obr. ZA je tento průběh demonstrován pro alumogel, kde relativní hodnota adsorpce dosahuje hodnoty 1,0, zatímco u molekulového síta 3 A K-forma - obr. Z B dosahuje maximální hodnoty 0,47 podmíněnou poměrem adsorpční kapacity...

Mechanika kladecí hlavy stroje pro kladení plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246520

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopernický Ivan, Jánošík Štefan, Náter Pavel

MPK: H05K 3/10

Značky: drátových, kladení, mechanika, hlavy, stroje, spojů, plošných, kladecí

Text:

...na unášeči 45, přičemž matici šrouhu 47 tvoří třmen 49, upevněný na držáku 46 a v příčném směru p dvojici tlačných šroubů 50 s přítužnými maticemi 51. Tlačné šrouby 50 jsou zašroubovány v protilehlých závitech rozvidlení unášeče 45 a opírají se o držák 46, který je V nastavené poloze zajištěn dvěma šrouby 52, zašroubovanými v unášeči 45. Tento nese i výškově seřiditelný kontakt 66, na který dosedá kontakt 67, upevněný na ultrazvukovém...

Způsob nanášení ochranné vrstvy na pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246519

Dátum: 15.12.1987

Autori: Boše1a Mikuláš, Makovíni Peter, Rusina Peter, Rusina Blahoslav

MPK: C25D 5/10

Značky: nanášení, vrstvy, ochranné, pásy, způsob

Text:

...tlouštku ochranné zinkové vrstvy, zvyšují spotřebu nanášeného kovu,zvyšují pracnost výroby, nároky na čas, přičemž docílené výsledky, co do kvality povrchu předmětů, nejsou vždy uspokojivé.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob galvanického zinkovaní předmětů s vysokou odolnosti vůči účinkům korozního prostředí, 4vyznačený tím, že se na předměty galvanicky nanese 0,5 až 1,5 silná vrstva niklu a potom 3 až 6 silná vrstva zinku.Výhodou...

Testovací zařízení se samokontrolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246518

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kniewald Dušan

MPK: H02H 7/20

Značky: zařízení, samokontrolou, testovací

Text:

...logické nuly. Sestupnou hranou impulsu generátoru 3 nebo dalším impulsem generatoru 3 se změní stav prvního klopného obvodu 1 na opačný,došlo-li ovšem předtím například v důsledku změny polohy pohyblivé části stroje s nebezpečným pohybem ke změně stavu kontrolovaného zařízení 2 a tím i ke změně signálu stavu kontrolovaného zařízení 2 na prvním vstupu prvního klopného obvodu 1. Změna stavu prvního klopného obvodu 1 pak změní stav druhého...

Obtok průtokoměru s nastavitelnou tlakovou ztrátou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246517

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chrastina Pavol, Czajlík Mikuláš, Miklánek Ján, Pástor Oliver

MPK: G01F 5/00, G05D 7/00

Značky: obtok, ztrátou, průtokoměru, tlakovou, nastaviteľnou

Text:

...provedení obtoku průtokoměru s nastavitelnou tlakovou ztrátou, u něhož jsou použity dvě souose vložky. Na obr. 2 je nakreslen příčný řez.Válcove těleso 1 je na části vnějšího povrchu opatřeno závitem pro montáž do průtokoměru. Do válcového otvoru válcového tělesa 1 a současně vzájemné do sebe jsou souose těsně zasunuty dvě válcové vložky 2. Na vnějších plochách vložek 2 jsou vytvořeny podélné drážky jednostranné uzavřené střídavě k výstupu...

Přestavitelná forma z plastu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246516

Dátum: 15.12.1987

Autori: Majerová Dagmar, Kocúriková Daniela

MPK: B29C 45/26, B29C 33/46

Značky: prestaviteľná, forma, způsob, plastů, výroby, její

Text:

...že je možno vyrábět využitím řešení podle vynálezu i menší série podobných dílů, které by se jitnak vzhledem k vysokým nákladům na formy vyrábět injektáží vůbec nedaly. To je zvláště důležité proto, že se jedná o jednu z mála hygienicky nezávadných technologií v tomto oboru.Další výhodou je značná úspora výrobních kapacít, a to jak v modelárnách, tak i při výrobě forem, snížení požadavků na skladovací plochy ve skladech forem a úspora místa,...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246515

Dátum: 15.12.1987

Autori: Obložinský Anton, Iureek Jozef

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, bezvodého, hydrogenfosforečnanu, výroby, způsob, vápenatého

Text:

...sodárenských louhů vápenným mlékem, obsahující převážně chlorid vápenatý, a amoniak nebo/a hydroxid amonný se smísí současně nebo postupně a to jednostupňově nebo vícestupňově, příp. je možno provést současně i ředění. Teplota se pohybuje v závislosti na požadovaném složení produktu od 0 °C až do teploty varu. Vzniká sraženína se oddělí, například filtrací nebo odstředěním, promyje a vysuší,případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným...

Středový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246513

Dátum: 15.12.1987

Autor: Florián Štefan

MPK: B23Q 7/02

Značky: rozvod, středový

Text:

...výšky bez pracného vrtání spojovacího tělesa, částečný axíální posuv šoupátka a nevyžaduje nadměrný prostor. Velkou předností .je jeho jednoduchá montáž a demontáž.Vynález se týká středového rozvodu tav .lPříkladné provedení středového rozvodu tlakového média podle vynálezu je schematícky znázorněno na připojeněm výkresu,kde na obr. je celkové uspořádání středového rozvodu v nárysném řezu. Středový hřídel 12 otočného stolu je opatřen...

Rozváděč okruhů hydraulických brzd motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246512

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hulík Jaroslav, Majereík Anton

MPK: B60T 11/24

Značky: okruhu, rozvaděč, vozidel, motorových, hydraulických

Text:

...funkci vyrovnávače tlaku v jednotlivých okruzich brzd.Rozväděč okruhů hydraulických brzd m 0 torových vozidel podle vynálezu je znázorněn na obr. 1 V řezu podélnou osou. Až na spojovací elementy je souměrný podle osy A-A.V levém tělese 4 rozváděče jsou vytvořeny jeden nebo dva otvory 6 pro připojení prvního brzdového okruhu a otvor B pro připojení třetího brzdového okruhu. V pravém tělese 5 rozváděče jsou vytvořeny jeden nebo dva otvory 7...

Způsob kontroly průletu prohozeného útku prohozním kanálem před jeho zatkáním u vzduchových tkacích strojů a zařízení pro tento způsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 246511

Dátum: 15.12.1987

Autori: Metyšová Jioina Csc, Valcháo Martin, Dlabae Antonín, Wildt Stanislav

MPK: D03D 51/34

Značky: kanálem, prohozeného, kontroly, před, způsob, strojů, zařízení, útku, vzduchových, zatkáním, prohozním, průletu, tkacích

Text:

...optoelektronických prvků a propojovacích kablů Spojujících je s vyhodnocovacím centrem, protože čidlo je umístěno stacionárně na rámu stroje. Tím odpadají rázy a vibrace vznikající při přírazu útku paprskem bídlenu. inou výhodou je dosaženi vyší spolehlivosti i účinnosti činnosti elektronické útkové zarážky, protože útek se v kontrolním prostoru v blízkosti čela podélné štěrbiny odsávací hubice pohybuje pomaleji, než-li je tomu například při...

Zásobník tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246510

Dátum: 15.12.1987

Autor: Eervená Irena

MPK: B23B 13/02

Značky: materiálů, zásobník, tyčového

Text:

...Vodicí trubky 6, jsou připevněny k nosným diskům 1, pomocí upínacích příložek 15, které jsou svým jedním koncemuložený na čepu 18 otočně v nosném disku 1, a na svém druhém konci jsou opatřený zařízením 19 pro rozebíratelné připojení k nosným diskům 1. Vnější povrch 20 upínací příložky 15 doplňuje obvod nosných disků 1. S ohledem na délku a tuhost vodicích trubek 6, může být zásobník opatřen mimo dvou nosných disků 1 i dalšími nosnými disky...

Zařízení ke ždímání mokrých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246509

Dátum: 15.12.1987

Autori: Podlešák Jioí, Kocián Milan, Protiva Miroslav

MPK: D06F 45/00

Značky: mokrých, materiálů, zařízení, ždímání

Text:

...je, že je použito jediné nádoby a tudíž dochází k postupnému znečišťování vody špínou.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení ke ždímání mokrých materiálů, které je předmětem tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že vozík pro umístění nádoby naA kapalinu je podle tohoto vynálezu upravenpro umístění dvou vyjimatelných nádob na kapalinu a v části pro umístění jedné nádoby na kapalinu je vozík opatřen pevným ramenem pevně připojeným ke...

Zapojení vysílače stejnosměrného proudu obojí polarity

Načítavanie...

Číslo patentu: 246508

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hrušák Josef

MPK: H04L 25/00

Značky: zapojení, vysílače, obojí, stejnosměrného, polarity, proudu

Text:

...jako klíčovacího prvku.Příklad zapojení vysílače stejnosměrého proudu obojí polarity podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, na kterémPrvní vstupní svorka 1 (obr. 1) zapojení je připojena jednak na kladný pol 11 stejnosměrného proudu, jednak přes srážecí odpor 4 na první výstupní svorku 7 zapojení. Druha vstupní svorka 2 zapojení je připojena jednak na zaporný pol 12 druhého zdroje14 stejnosměrného proudu, jednak přes sériovou...

Zapojení pro měření odolnosti opakovače proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246507

Dátum: 15.12.1987

Autori: Plánieka František, Jerhot Jaroslav

MPK: H03K 4/00

Značky: měření, odolností, rušení, opakovače, proti, zapojení

Text:

...je jednoduché. Pracuje s jediným tvarovacím filtrom, je vhodné i pro měření s elektrickou délkou umělého vedení až 65 dB. Umožňuje měření při současném působení přeslechu z blízkého i v-zdáleného konce. vPříklad zapojení podle vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Výstup zdroje V impulsního kódového signálu je připojen k prv 4nímu umělému vedení UV 1 přemostěnému prvním přepínačem P 1. Výstup prvního umělého vední UV 1 je připojen k...

Zapojení napěťově frekvenčního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246506

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vysloužil Jan, Burian František, Fixa Zdenik, Pichoueek Miroslav

MPK: H02M 7/515

Značky: napěťové, zapojení, převodníku, frekvenčního

Text:

...nároky ani co se týče linearity,ani spojité činnosti od nulové frekvence.jeho výstup je propojen na vstup monostabilního klopného obvodu 5. jehož výstup je propojen na vstup filtru B, jehož výstup je propojen na signální vstup zesilovače 7 s řízeným zesílením, který lze sígnálem na řídicím vstupu nastavit jako invertující nebo neínvertující, jehož výstup je propojen přes druhý vazební odpor 8 na neinvertující vstup operačního zesilovače 9....

Diazografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 246505

Dátum: 15.12.1987

Autori: Poláeek Bohdan, Hooánek Ivan, Podolák Miroslav

MPK: G03C 1/52

Značky: materiál, diazografický

Text:

...putnačních, povrchové aktivních,metalízačních obsahuje jako funkční diazosloučeninu buď samostatné nebo ve směsích následující látky, stabilizované ve formě solí 4-diazoditenylamin, 4-diazodifenylamin substituovaný V 4 poloze alkylem nebo alkoxylem, deriváty p-fenylencliaminu, s výhodou pak 4-diazo N,N-dija 1 kyla.ni 1 in, především N,N-dimethyl nebo diethyl, 4-diazo-N-alkyl-N-hyd-roxyalkyl anilin, 4-diazo-2,5-dialkoxyfenylmorfo-lin,...

Náplň biologického fiitru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246504

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šebek Zdenik, Palík František

MPK: C02F 3/10

Značky: náplň, biologického, fiitru

Text:

...důvodů větší tloušťku než je tlouštka stěny dosud používaných elementů z flexibilních drenážních trubek, a tím se současně prodlužuje životnost náplně. Stavebnicový systém konstrukce bloků z jednotlivých elementů umožňuje sestavovat tyto přímo na místě, z čehož výplývá snížení přepravních nároků.Na výkresu je na obr. 2 naznačen příklad provedení jednotlivého elementu - desky 1. Sestava těchto elementů do bloku 2 je znázorněna na obr. 3 V...

Způsob zkoncentrované směsi benzenu a jeho methylhomologů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246503

Dátum: 15.12.1987

Autor: Novotný Bohumil

MPK: C07C 15/02

Značky: methylhomologů, směsi, zkoncentrované, způsob, benzenu

Text:

...zvýšení výtěžkubeneznu a jeho methylhomologů z původní suroviny proti dosud používanému postupu. Pří hydrogenační rafinaci se úspory projeví v podstatném snížení spotřeby hydrogenačního plynu, elektrické energie, páry a chladící vody. Navíc se současně využije prakticky celého obsahu nenasycených složek k výrobě žádoucí tvrdé pryskyřice.Praktické provedení způsobu zkoncentrování směsi benzenu a jeho homologů podle vynálezu je zřejmě z...

Díl váicového lubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246502

Dátum: 15.12.1987

Autor: Komárek Pavel

MPK: B29C 67/20, C08J 9/34

Značky: váicového

Text:

...pro svarový spoj jsou válcové nebo jsou rovinné a jsou rozděleny jednou nebo vice hranami na více ploch, přičemž musí být splněna podmínka, aby mezi jednotlivými plochami pro svarový spoj byl zachován minimální úhel a 30 stupňů, tak aby při svařování nedocházelo k odtavování materiálu. Pro usnadněni montáže nebo/a pro zpevnění svarového spoje jsou okraje opatřeny vybránimí nebo/a výstupky pro uchycení například kovových spon nebo/a montážních...

Zařízení ke stabilizaci hoření uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246501

Dátum: 15.12.1987

Autori: Holý František, Pavlanský Rudolf

MPK: F23L 7/00

Značky: hoření, zařízení, prášků, uhelného, stabilizaci

Text:

...sek-unvzduchovým potrubim 10. směšovací parní ejektor 6 zvyšující rychlost ,směsi uhelného prášku a primárniho spalovacího vzduchu je zabudován do čela první předehřívací komory 9. Pro zapálení je použit zapalovací .hořák 14 vzduchu, přívodním potrubim 15 plynu,napájaním zapalovače 16 a napájaním detektoru 17. Cizí médium do zařízení přivádí přívodní potrubí 1 a převodní potrubí 5, kterái »jsou chráněna krytem 18.Na obr. 1 je cizí médium...

Instalační buňka WC pro vozidla hromadné osobní dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246500

Dátum: 15.12.1987

Autori: Radek Petr, Kůr Jan, Václavík Leoš

MPK: B61D 17/00

Značky: dopravy, osobní, instalační, vozidla, buňka, hromadné

Text:

...míst, ostrých rohů a koutů. Vnější a vnitřní stěny jsou vzäjemně nedílně a také vodotěsně spojený. vnější stěny tvoří vnitřní povrch tam, kde jde o velkoplošně rovinné stěny bez dalších zařizovacích předmětů.Upevňovací body umístěné pod podlahou buňky jsou přístupné otevřenou dolni částí stěn, které se po upevnění buñky uzavřou zvedníítými lemý podlah sousedních oddílů,které se následně v průběhu montáže k instalační buňce přisunou a na ně...

Zařízení pro stírání a zavádění pásu do válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246499

Dátum: 15.12.1987

Autor: Koneený Petr

MPK: B21B 45/02, B21B 39/16

Značky: zařízení, stolice, stírání, zavádění, pásu, válcovací

Text:

...spodní váleček a v horním příčníku za sebou dva horní válečky, z nichž druhý horní váleček je kinematicky spojen jednak s poháněcím motorem a jednak se snímačom otáček.Přínosem zařízení je jeho jednoduchost,univerzálnost, přičemž při stírání pásu je zajištěno v největší možné míře odstranění kapaliny z jeho povrchu, jelikož vlivem čás 4tečného opásán-I vâlečků pasem, dochází k jeho plošnému dotyku s těmito válečky.Zařízení pro stíräní a...

Uložení pojezdových kol jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246498

Dátum: 15.12.1987

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B66C 9/00

Značky: pojezdových, jeřábu, uložení

Text:

...pohonech pojezdu jeřábu, která by se jinak spotřebovala v dynamických účincích na zkracování životnosti pojezdových kol, jeřábové dráhy a při jejich opotřebování a že pohony pojezdu jeřábu mohou být úsporněji navrhovaný. Rovněž je výhodou rovnomerné zatížení ložisek pojezdových kol při současně jejich snadné montáže i demontáže.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení uložení pojezdových kol jeřábu podle vynálezu, kreslené v...

Zapojení pro lineární interpolaci ve dvou osách, vhodné zejména ve spojení s mikro- nebo minipočítačem, pro řízení kreslicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246497

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vylít Jaroslav Mladá Boleslav, Mour Ladislav

MPK: G06F 15/353

Značky: interpolaci, spojení, zejména, zapojení, osách, řízení, minipočítačem, zařízení, kreslicích, mikro, vhodné, lineární

Text:

...dekrememování, dále nasobíčku 8 mající datový vstup, impulsní vstup a výstup 81,dále komparátor 9 mající prvý datový vstup a druhý datový vstup a alespoň jeden výstup 91, dále výstupní přepínač 10 mající alespoň prvý a druhý vstup, datový vstup a výstup 101 a dále výstupní systémová svorka 201 a datová výstupní systémová svorka 100, přičemž bloky jsou propojeny tak, že datový výstup 11 vyrovnávací paměti 1 je zapojen na datový vstup čítače...

Zapojení mikropočítačové řídicí soustavy pro zařízení na výrobu desek plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246496

Dátum: 15.12.1987

Autori: Živný Rudolf, Hradil Jaroslav, Kutil Jaroslav, Pospíšil Petr, Stránský Zdenik

MPK: G06F 15/46, G05B 15/02

Značky: výrobu, soustavy, řídící, zapojení, zařízení, plošných, spojů, mikropočítačové, drátových, desek

Text:

...procesu .a klíwčových uzłlů zařízení zapojení řídící soustavy se dvěma mikropočítačovýmí řídícími jednotkami, umožňuje řídit a vayhodnocovat rychlé procesy, probíhající v reálném čase, relativně pomalýmílíardwarovými prostředky zapojení řídící soustavy so dvěma mikropočítalčovými řídicími jednotkami umožňuje problémově oddělit oblasti zpracová-vaných úloh, což je výhodné z hlediska programového vybavení, pro testovaní a diagnostiku...

Způsob přípravy 2-chlor-2, 2-difluorethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246495

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brandejs Josef, Šesták Jioí, Batík Jan

MPK: C07C 31/34

Značky: přípravy, 2-difluorethanolu, způsob, 2-chlor-2

Text:

...a ve směsích uvedených etherů s uvedenými alkoholy. Redukce uvedeným alanátem se provádí v prostředí aromatických uhlovodíků a s výhodou v benzenu. Tlak utéto reakce kapalných a pevných složek má v oblastí použitých teplot jen zanedlbatelný Vliv na průběh redukce. Reakční teplota je především závislá na použitěm komplexnim hydrídu. U aktívnějšího hydri i 5du se pracuje za chlazení až do teplot -» 40 ° Celsia, reakce méně aktivního...

Zapojení pro optimalizaci sdílení času s diskovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246494

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tesao Václav

MPK: G06F 9/28

Značky: optimalizaci, času, diskovou, sdílení, pamětí, zapojení

Text:

...,prvního dvouvstupového obvodu 110 typu negace logického součinu je připojen na nastavovací vstup 163 druhého klopněh-0 obvodu. 160 typu D, jehož tnulovací vstup 164 je připojen přes druhý odpor 250 na hlad-nou sv-orku 16 zdroje stejn-osměrného napětí. První ovládací výstup 191 přepínače 190 bytu závěrečné mezery pro signál S je připojen na první ovládací vtstup 183 vyrovnávací paměti 180 zápísovehov cyklu. Druhý ovládací výstup 193...

Zásobník, zejména trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246493

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kmínek Zdenik, Raba Pavel

MPK: B65G 57/18

Značky: zásobník, zejména, trubek

Text:

...za sebou.Výhodou zásobníku podle vynálezu je postupné zaplňování zásobníku materiálem, a to plynulým ukládáním od jeho bližší stěny, čímlž délka pokulování materiálů je ľkrátká a stálle stejně dlouhá bez ohledu na stupeň zapllnění zásobníku a dále, že výška padąníjmateriálu je .poměrně maalá, takže nedoçhgzí k nežádoucímu hluku a poško a).zování materiálu. Rovněž je výhodou to, že rám zásobníku. je účelně využít pro upevnělní hnací...