Archív za 1987 rok

Strana 149

Způsob regenerace niklu zejména při galvanickém niklování a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244727

Dátum: 14.08.1987

Autori: Ulrich Miroslav, Šobr Petr

MPK: C25D 21/18

Značky: niklu, zařízení, zejména, provádění, regenerace, galvanickém, niklování, způsob, tohoto, způsobu

Text:

...dojde k oběhu elektrolytu jako promývacího roztoku promývacím okruhem. Elektrolyt převádí vyfiltrovaný hydroxid nikelnatý do roztoku. Tím se postupně zvětšuje mechanická propustnost filtru § až na původní hodnotu. Účinnost promývacího procesu je indikována průtokoměrem 15. Po kvantitativním převedení vyfiltrovaného hydroxidu nikelnatého z roztoku a jeho převedením V roztok síranu nikelnatěho je promývací proces ukončen a příslušný...

Posuvové ústrojí snímače odběrních poukázek zejména pro výdejní stojany pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 244726

Dátum: 14.08.1987

Autor: Brabec František

MPK: G07F 13/02, G07F 13/00

Značky: snímače, stojany, ústrojí, zejména, poukázek, výdejní, odběrních, posuvové, pohonných

Text:

...lg, ll, jsou zapuštěny do bočních stěn výklopného hranolovitého tělesa 3. Hřídele lg, ll nosných kladek lg, lg druhého pásového dopravníku ll jsou otočně uloženy v tomto výklopném hranolovitém tělese 5, jímž rovněž procházejí.Nekonečné pásy É, gg, lg obou pásových dopravníků §. ll jsou s výhodou zhotoveny z pryžeNa výstupní straně posuvového ústrojí uspořádané hřidele 2, lg jsou vně jedné z desekl, g opatřeny vzájemné zabírajícími...

Dávkovač vody do parního prostoru napařovací žehličky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244725

Dátum: 14.08.1987

Autori: Marek Jan, Rygiel Erich, Polák Šebestián

MPK: D06F 75/18

Značky: prostoru, žehličky, dávkovač, naparovací, parního

Text:

...radiusem. ĚHlavní výhodou tohoto řešení je to, že zajiščuje spolehlivě dávkování vody do parního prostoru napařovací žehličky se sníženými náklady na pracnost a materiál. GNa výkresu je naznačen v nárysu v částečném žezu dávkovač vody V uzavřeném stavu.V příkladu provedení je vodní nádržks l opatřena vyústěním 3, na které je napojena pomocí propojovací hadičky lg odbočka 3. která je opatřena na straně propojovací hadičky łá čelem §, v němž je...

Zařízení pro svařování termočlánkových drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244724

Dátum: 14.08.1987

Autor: Voeský Albert

MPK: B23K 1/28

Značky: termočlánkových, svařování, drátu, zařízení

Text:

...jeden pöl g sítového přívodu. Horní část boční stěny nosné skříně A,tvořená nosným panelem 2 obsahuje upínací pouzdro lg ovládané šroubem lg, které je vyrobeno z izolačního materiálu a které uvnitř obsahuje kovové upínky lg spojené s druhým pölem sítového napětí pomocí kabelu lg, který prochází vnitřkem nosného panelu 2. Nosný panel 2 je dále opatřen ramenem gg, na které je otočně nasunuta kladka lg také z izolačního materiálu, opatřená...

Trakční pohon lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244723

Dátum: 14.08.1987

Autori: Záškoda Vlastimil, Pavlica Ivo

MPK: B61C 9/50

Značky: pohon, lokomotívy, trakční

Text:

...výhod. zejména se zjednodušuje konstrukce a v souvislosti s tím technologie výroby, není nutné zařízení k mazání. Zmenšují se dynamická zatížení v pohonu a trakčním motoru. Zatížení spojek se zmenšuje. Je zajištěn pohyb hřídele ve směru jeho podélné osy, což zlepšuje podmínky práce uzlů ozubené spojky. Snižují se horizontální rázova zatížení v soustavě pohonu. Snižuje se objem prací na údržbu pohonu v pro V 01.Využití spojení těchto...

Zapojení záchytného obvodu z multiplexoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244722

Dátum: 14.08.1987

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jioí

MPK: H03K 19/02

Značky: multiplexoru, obvodů, zapojení, záchytného

Text:

...patří do množiny, ktera je označena jako nepŕímý datový vstup ll multiplexoru. Které datové vstupy multiplexoru patrí do které množiny,určuje aktivní hladina hodinového signálu určeného pro ovládání záchytného obvodu.Je-li na prvním adresovém vstupu lg multiplexoru l právě aktivní hladina hodin, je multiplexorem l vybrán jeden z datových vstupu patřících do množiny přímý datový vstup lg multi plexoru. Který z N/2 datových vstupu je vybrán, je...

Zařízení pro přesnou indikaci velmi nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 244720

Dátum: 14.08.1987

Autor: Dlabaja Zdenek

MPK: G01K 11/06

Značky: velmi, teplot, indikaci, přesnou, zařízení, nízkých

Text:

...suprsvodivého stavu indikačního prvku Ä, který je v tepelném kontaktu s měřeným objektem, např. s pevnou podložkou lg pomocí tepelně vodivého magnetu 2 tak, aby sledoval změny teploty objektu.Při dosažení kritické hodnoty teploty dochází u indikačního prvku A k supravodivosti,změní se jeho magnetické vlastnosti a magnetické permeabilita dosáhne nulové hodnoty. Tím se pak poruší rovnováha na páce tak, že magnetické pole maqnetu g se...

Zapojení stereotypního oddělovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244719

Dátum: 14.08.1987

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jioí, Pavlica Ivo

MPK: H03K 19/00

Značky: stereotypního, zapojení, obvodů, oddělovacího

Text:

...pôlem druhého pracovního kontaktu łàg prvého relé l.Třetí pracovní kontakt a prvý klidový kontakt § 43 a łěg prveho relé jsou vždy svým jedním pôlem spojeny s druhou napájecí přípojnící 1 a s jedním pôlem třetího pracovního a prvéhoklidového kontaktu 2 a 345 druhého relé g, jehož třetí pracovní kontakt 24 je svým druhým pôlem spojen s druhou špičkou Éàg druhého návěštního konektoru 3 a s druhou výstupní svorkou łg zapojení. Třetí...

Číslicový filtr s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244718

Dátum: 14.08.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: H03K 17/296

Značky: filtr, pamětí, číslicový

Text:

...výstup 31 je spojen jednak se druhým vstupom lg prvního hradla 2 NAND a jednak je výstupom 3 celého číslicového filtru s paměti.sledovaný signál je přiveden pro sledované pulsy na vstup lg, který je prvním vstupom § posuvného registru l. Blokovací signál se płivádí na vstup ll pro blokování, ktorý je druhým vstupom Q posuvného registru l. Nulovací signál se płivádí na vstup ll pro nulovaní, ktorý je nulovacím vstupom 1 posuvného registru l....

Řemenice k přenášení krouticího momentu u koželužských sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244717

Dátum: 14.08.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C14B 1/42

Značky: koželužských, sudů, momentu, krouticího, řemenice, přenášení

Text:

...dokonalý přenos kroutíciho momentu s menším počtem klinových řemenů.Řemenice podle vynálezu je znázorněna na výkresoch, kde značí obr. 1 bokoryený pohled,obr. 2 nárysný pohled, obr. 3 detail spojeni dilů v nárysném pohledu, obr. 4 bokorysný pohled detailu, obr. 5 částečný bokorysný pohled, obr. 6 detail spojení dilů v nárysném pohledu a obr. 7 bokorysný pohled detailu.Obvod pláště sudu l je obepinán obruči g, Q, například z ocelováho plechu,...

Zařízení k přejíždění s odpružení víka u koželužských sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244716

Dátum: 14.08.1987

Autori: Benda Jioí, Brabec Václav

MPK: C14B 1/40

Značky: odpružení, přejíždění, zařízení, víka, sudů, koželužských

Text:

...konce jsou sapadnutě do vybrdní spodní vodící dráhy vedení.Pokrok. dosałený vynáleaem. spočíva v tom, že zařízení usnadñuje pŕejíždění víka po nepřerušované spodní vodioí draze vedení a v místě upnutí nadzvedávd kladkami víko nad těsnění,která v případě nenadzvednutí brzdí začátek pohybu víka 2 plníoího otvoru.Vyndlez je snasorněn na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje nárysný pohled víka a obr. 2 hokorysný pohled a łezem v poloze víka nad...

Zařízení pro řazení prvního rychlostního stupně automatické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244715

Dátum: 14.08.1987

Autor: Rádek Igor

MPK: F16H 5/02

Značky: převodovky, stupně, řazení, automatické, zařízení, prvního, rychlostního

Text:

...ventilu prvního rychlostního stupně vede rovněž signâlní odpad gg a první odpad gg vede z tělesa rozváděče prvního a druhého rychlostního stupně g.V tělese signálního ventilu prvního rychlostního stupně g je posuvně uloženo signální ěoupátko l, na které působí sprava signální pružina g uložená v pružinovém prostoru 3 (obr.1 L Na opačné čelo signálního ěoupátka l působí zleva rychlostní tlak, pŕivedený ze systému hydraulického ovládání 5...

Zapojení poměrového pyrometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244714

Dátum: 14.08.1987

Autor: Slezák Karel

MPK: G01J 5/30

Značky: pyrometru, zapojení, poměrového

Text:

...přesné vytvoření elektrického obrazu poměrové funkce a tím í přesně stanovení poměrové teploty.Příkladné provedení poměrového pyrometru. který je zapojen způsobem podle vynálezu,je schematicky znázorněno na připojeném výkrese. Na obrázku je znázorněna dvojice pasívních detektorú 2, g záření, kupľ. fotoodporů. Fotoodpory jsou upraveny neznázorněným způsobem,např. předřazením rozdílných optických filtrů tak. že jeden z nich, kupi. pasívní...

Způsob výroby hnědých barviv pro netextilní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 244713

Dátum: 14.08.1987

Autori: Válka Jioí, Velísek Jioí, Odstreilík Zdenik, Jakubith Petr, Stráský Jioí, Ryba Bronislav, Koláo Stanislav, Krejeí Karel, Kiczmer Jan, Král Jioí

MPK: C02F 1/00, C09B 69/00

Značky: materiály, netextilní, způsob, výroby, hnědých, barviv

Text:

...provedení. P ř I k l a d 1400 ml filtrátů z výroby p-aminoacetanilidu se rozmíchá s 24 g 100 kyseliny p-nitrotoluen-2-sulfonové a pH roztoku se upraví přídavkem hydroxidu sodného na pH 10 až 11. Pak se přidá 400 ml roztoku hydrcxidu sodného o koncentrsci 10 mol/1 a provede se vlastní kondenzace zahříváním reakční směsi na teplotu bodu varu po dobu 0 hodin. Po skončené kondenzaci ae břečka vysolí 15 až 20 I chloridu sodného a vykyselí se...

Odpařovací komora napařovací žehličky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244712

Dátum: 14.08.1987

Autori: Drápal Otakar, Jílek Ladislav, Burda Svatopluk

MPK: D06F 75/10

Značky: odpařovací, komora, naparovací, žehličky

Text:

...je na obr. 1 naznačena v náryeu žehlicí deska bez víku odpařovací komory s vloženou spirálou V odpařovacím kanále, na obr. 2 je v nárysu naznačena sestavená žehlicí deska, na obr. 3 je v axonometrickém pohledu naznačeno víko odpařovací komory.Žehlicí deska Ä se zalitým topným článkem je z vnější strany opatřena odpařovacím kanálem Q, do něhož je vložena spirála 2 z nekorodujícího materiálu. za odpařovacím kanálem g směrem do boku žehlicí...

Modifikovaný iontový teploměr pro etalonáž teploty v jaderném reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244711

Dátum: 14.08.1987

Autori: Pittr Josef, Löffelmann Antonín

MPK: G01K 11/00, G01K 7/40

Značky: teploty, reaktoru, etalonáž, modifikovaný, teploměr, iontový, jaderném

Text:

...vznikající v pracovní látce íontového teploměru absorpcí fotonů na těžkých jádrech,tak je dosaženo zvýšení přesností kalibrace teplotních měřidel v aktivní zóně jaderného reaktoru na Í 1,5 OC.Na připojeném výkrese je uveden příklad provedení sestavy icntového teploměru pro použitív jaderném reaktoru, který pozůstává z kovového ochranného obalu ł, ve kterém je umístěna hermeticky uzavřená skleněné nádobka g obsahující jednu 2 pracovních látek...

Způsob výroby derivátů (5Z, 13E)-prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244710

Dátum: 14.08.1987

Autori: Myška Josef, Vráblík Otakar, Novák Jaroslav, Eejka Jioí, Zohorna Bedoich, Ježek Josef, Hutera František, Šigut Jaroslav, Skružný Josef

MPK: C07C 177/00, A61K 31/557

Značky: kyseliny, způsob, derivátů, výroby, 13e)-prostadienové

Text:

...příkladech provedení, které jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah a předmět vynálezu.K suspenzi 3,05 g trifeny 1(4-karboxybutyl)fosfoniumbromidu v 30 ml bezvodého tetrahydrofuranu (atmosféra argonu), bylo za intenzívního míchání přidáno po kapkách 13 ml 1,12 M roztoku tercbutanolátu draselného v tetrahydrofuranu tak rychle, aby teplota reakční směsi nepřestoupila 25 °C. Po 15 minutách byla oranžová suspenze ylidu vzorce...

Způsob přípravy kondenzačních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244709

Dátum: 14.08.1987

Autori: Provázek Zdenik, Tomeš Miloo, Struoa Karel

MPK: C08G 16/04

Značky: přípravy, kondenzačních, způsob, produktů

Text:

...izomeru a zbytek para-izomeru.Takto připravené preparáty vykazují především tyto přednostia) Kondenzaci kresolu, 1-naftalensulfokyseliny a siřičitanu sodněho s formaldehydem lze provést v jednofázovém výrobním cyklu.b) Přitomnost 1-neftslensulfokyseliny snižuje alkalitu reakčního prostředí, kterou mu určuje prítomný siřičitan sodný. Účelným snížením alkality snižuje se potřebné množství kyse liny sírová při neutralizaci, a tím i obsah...

Trepanační vrták

Načítavanie...

Číslo patentu: 244708

Dátum: 14.08.1987

Autori: Snopek Stanislav, Rauš Jan

MPK: A61B 17/16

Značky: trepanační, vrták

Text:

...Je-li trepanační vrták používán jako operační nástroj při zpevňování kloubů, je vlastní operační zákrok poměrně málo rizikový a v porovnání 5 jinými druhy prováděných operací je velmi rychlý. Další prednosti je, že se použije vlastní koetní tkáñ a není třeba využívat dlahy a šrouby pro vnitřní fixaci.Na přiloženém výkresu je v částečném řezu schematicky znázorněn trepanační vrták podle vynálezu. Na obr. 1 je zobrazen vlastní trepanační vrták,...

Propojovací blok programově řízených jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244707

Dátum: 14.08.1987

Autori: Karašeák Zdenik, Peola Pavol

MPK: G05G 1/24, H04Q 9/00

Značky: programové, propojovací, jednotek, řízených

Text:

...pro vyhodnocení adresy je centralizováno do propojovacího bloku.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Programové řízené jednotky 5 až gg jsou pripojeny paralelními sériovými datovýmí sběrnicemi gl až gg přes vstupní vyrovnávací obvody łł až łg na vstupní supermultíplex 3. K vstupnímu supermultiplexu 3 je připojen první vstup komutátoru 5 a řídící část Q.První výstup řídící části 3 je připojen na ovládací vstupy vstupních...

Zařízení k hutnění různých materiálů vibračními válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244706

Dátum: 14.08.1987

Autor: Kubant Josef

MPK: B28B 1/08

Značky: vibračními, válci, materiálů, zařízení, hutnění, různých

Text:

...pojezdu válce, regulátoru A frekvence vibrace a regulátoru 1 výstředníkováho momentu.Uvedené regulútory 1, g,.1 potom v příslušných regulačních smyčkách (rychlosti pojezdu válce, frekvence vibrace a výstředníkového momentu) prostřednictvím výkonového členu 2 auto matické regulace rychlosti pojezdu vibračního válce, výkonového členu § automatické regulace frekvence vibrace, výkonováho členu 3 automatické regulace výstředníkového momentu...

Uspořádání odrušovacího filtru s proudově kompenzovanou tlumivkou na toroidním jádře

Načítavanie...

Číslo patentu: 244705

Dátum: 14.08.1987

Autori: Hercik Petr, Míea Karel, Frydrych Milan, Skalický Jioí

MPK: H02M 3/06

Značky: jadre, tlumivkou, kompenzovanou, proudové, toroidním, uspořádání, filtru, odrušovacího

Text:

...odstraňuje uspořádání odrušovacího filtru a proudově kompenzovanou tlumivkou na toroidním jádře podle vynálezu a jeho podstata spočívá v tom, že odrušovací člen pro symetrickou a odrušovaoí člen pro nesymetrickou složku rušení nebo jejich kombinace jsou umístěny ve vnitřním prostoru odrušovací kompenzované tlumivky.Uspořádání odrušovacího filtru podle vynâlezu je objasněno pomocí přiložených výkresů,kde na obr. 1 je znázorněna proudově...

Zařízení pro určení hektarové výčetní plochy lesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 244704

Dátum: 14.08.1987

Autor: Bureš Zdeněk

MPK: G01C 11/26, G01B 21/28

Značky: zařízení, plochy, určení, hektarové, výčetní

Text:

...zařízení. Kěřicí jednotka ł je uchycena na statívu 5 a ohebným kabelem g je k ní pŕlpojena jednotka pro zpracování neměřených veličín 3, která tvoří mikrotermlnál. Na něm je patrný displej gg a klávesnice ggł. Pohon lg měřicí jednotky l je tvořen servomotorem či krokovým motorem lgł s polohovým odměřovacím zařízením ggg. pastorkem ggg, ozubeným kolem jpg. které je uchyceno na hłídeli optické částí ll s objektivem lll. za optickou...

Způsob výroby výlisků z plastických hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244703

Dátum: 14.08.1987

Autori: Pokorný František, Veinfurt František

MPK: B29D 7/01

Značky: způsobu, výlisků, zařízení, tohoto, provádění, výroby, plastických, způsob

Text:

...vzájemnou kombinací přetlaku a vakua. U čs. autorského osvědčení č. 166 636 se provádí tvarování výrobků známým způsobem, předně předtvarováním výrobků prostřednictvím trnů a dále dotvarování s ostřižením výrobků pomocí vačkového a klouboveho mechanismuNevýhodou těchto uvedených známých způsobů tvarování a předtvarování je to, že tvárníky mají u výrobků, které se vyznačují nepříznivým poměrem výšky k šířce, snahu při chodu zpět,deformovat...

Způsob pokládání nálože vložkového objemovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244702

Dátum: 14.08.1987

Autor: Bejvl Josef

MPK: D06H 7/00

Značky: materiálů, nálože, objemovaného, vložkového, pokládání, způsob

Text:

...Z uvedených důvodů se využívá stlačení vložkového objemovaného materiálu jen části a nakládá se prakticky jen do výše 350 mm volného materiálu.Vynález si klade za cíl navrhnout způsob pokládání nálože vložkového objemovaného materiálu, který by umožnil podstatné zvýšit nálož volného materiálu a dosáhnout tak vyšší produktivity práce u operace rozřezávání materiálu na jednotlivé díly.Podle vynálezu je tento úkol řešen tak, že se jednotlive...

Plnostěnná spřažená ocelobetonová nosná konstrukce věží, komínů, nádrží, potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244701

Dátum: 14.08.1987

Autori: Klemsa Josef, Mikulášek Vladimír, Touš Jan

MPK: E04H 12/12

Značky: komínů, ocelobetonová, potrubí, nosná, věží, spřažená, plnostěnná, nádrží, konstrukce

Text:

...a prodlužuje životnost.Příklady provedení spřažené konstrukce podle vynálezu, vytvořene ve formě věže s plošinsmi, jsou zobrazeny na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje boční pohled na věž s plošínamí. obr. 2 znázorňuje příčný řez dříkem věže, na obr. 3 je ěástečný svislý řez pláštěm věže,vyztuženým příčnými výztuhami příhrsdověho charakteru, na obr. 4 je vodorovný řez částí pláště z obr. 3, na obr. 5 je svislý řez částí jiného vytvoření...

Zařízení pro stříhání, zejména svařovaných armovacích sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244626

Dátum: 14.08.1987

Autori: Tóth József, Zsembery László

MPK: B23D 17/06

Značky: armovacích, svařovaných, zejména, sítí, stříhání, zařízení

Text:

...styku se atříhanou sveřovanou armovací sítí.Zařízení podle vynálezu je co do nákladů nenáročné, nevyžaduje v podstatě žádnou údrłbu,vyhovuje plně běžnym podmínkám stavební výroby je pu tom schopne stříhat sítě iľv značnám průměru jednotlivých prutů této sítě. /do 5 8 mm/Presnosť. tohoto zařízení plně vyhovuje potrebám stavební výroby a odstřiženć plochy jsou čisté a rovná.Při práci s tímto zařízením lze dosáhnout v daná oblasti...

Sposob valcovania feriticko-martenzitickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252400

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šimon Arpád, Bachorík Ľudovít, Čepel Ladislav

MPK: B21B 1/26

Značky: feriticko-martenzitickou, valcovania, strukturou, spôsob

Text:

...až po navíjaciu teplo~ tu od 300 do 450 °C V závislosti na hrúbke plechu.Výhody vynálezu sú v tom, že u tejto ocele s menej náročným chemickým zložením a stanoveným režimom valcovania za tepla a dvojstupňového laminárneho ochladzovania pásov sa zabezpečujú zvýšené pevnostne vlastnosti spolu so zvýšenou tvárniteľnostou plechov za studena a to ekonomicky výhodným spôsobom už pri valcovaní za tepla v uvedenom rozsahu hrúbok. Pritom sa...

Zariadenie na odoberanie súčiastok z temperovacích komor unášacieho rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 252399

Dátum: 13.08.1987

Autor: Popelka Rudolf

MPK: B65G 47/80

Značky: súčiastok, unášacieho, rotora, temperovacích, zariadenie, komor, odoberanie

Text:

...rotora sa docieli jednoduchým riešením bez naroku na energiu spoľahlivé odobratie súčiastky z temperovacej komory.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie zariadenia na odoberaniesúčiastok v konkrétnom riešení integrovaných obvodov z temperovacích komôr unäšacieho rotora, kde na obr. 1 je nakreslený nárys v osovom reze a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1.Zariadenie na odoberanie súčiastok z temperovacích komôr...

Jednostranne tvarovaná drevovláknitá doska a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252398

Dátum: 13.08.1987

Autori: Žembery Karol, Müller Miroslav, Šinger Ludovít, Matulay Štefan, Čuhranová Marta

MPK: B27N 3/08, B27N 3/00

Značky: doska, spôsob, tvarovaná, jednostranně, výroby, drevovláknitá

Text:

...podľa vynálezu spočívajú v možnosti vyrábať jednostranne tvarované výlisky bez nárokov na investične nenáročné strojno-technologické zariadenie, aj v jednoduchých hydraulických lisoch a to bez nárokov na potrebu nákladných prídavných látok. vyšším účinkom vynálezu je široká tvarová variabilnost výliskov i v malých množstvách priamo podľa potreby spotrebiľa. Postup podľa vynálezu sa môže realizo 4vať priamo u výrobcu finalnych...

Vsádzka pre výrobu ferowolfrámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252397

Dátum: 13.08.1987

Autor: Harmaniak Ján

MPK: C22C 35/00

Značky: vsádzka, výrobu, ferowolfrámu

Text:

...dávkovanie železa do vsádzky v rôznych formách spôsobovalno kolísanie obsahu wolfrámu v zliatine a tým zhoršovalo kvalitu vyrábanej zliatiny, okrem toho takýto stav sťažoval vyčerpávanie natavenej zliatiny z elektrickej oblúkovej pece.Uvedené nevýhody odstraňuje vsádzka pre výrobu ferowolfrámu na báze wolfrámo 4vých koncentrátov s prísadou koksu, ferosilícla a vratného odpadu, podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že vsädzka je...

Odoberacie rotorové zariadenie plochých súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252396

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bumbál Ľubomír, Šicko Ján

MPK: B65G 29/00, B23Q 7/02

Značky: súčiastok, zariadenie, plochých, rotorové, odoberacie

Text:

...veľmi malou hmotnosťou .a taktiež výstrižky s otrepkami.Na pripojenom výkrese je znázornená prikladné riešenie odoberacieho rotoroveho zariadenia plochých súčiastok, kde na obr. 1 je nakreslený nárys v pozdlžnom reze a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1. ťOdoberacie rotorové .zariadenie plochých súčiastok príkladne tesnení do sifónových bombičiek pozostáva z dosky 1, v ktorej je V zvislom smere pevne uložený hriadel 2. Na...

Polymérny materiál najmä pre kabelárske produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252395

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zeleňák Pavel, Gál Egon, Langfelder Ján, Marček Otto, Šimunková Dagmar

MPK: H01B 3/26

Značky: kábelárske, polymérny, produkty, najmä, materiál

Text:

...polyetylénu zosioteiíélío rovnakým postupom bez uvedených stabilizačných prisarl bola 24 m. Pre ďalšie hodnotenie odolnosti polyetylénu proti pôsobeniu vody pri elektrickom namáhaní sa zo smesi pripravili vzorky s cylindrickou priehlbeninou s hrúbkou mernej časti 0,1 mm a okrajovej časti 0,5 -mm. Na vzorku boli z oboch stran pritlačené sklené mištičky o priemere 40 mm, ktoré boli naplnené destilovanou vodou. Na takto vytvorené vodné...

Podávacia jednotka pásového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252394

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chalány Michal

MPK: B21D 43/08

Značky: plechů, podávacia, pásového, jednotka

Text:

...1. Dolný valec 3 je vyhotovený v podobe prltlačnej kladky a je priestorovo usporiadaný medzi dvomi opornými kladkami 7. lch nosné čapy 8 sú uložené v stojinách 6 rámu 1. Dolný valec 3 je okrem toho voľne .otočne uložený vo vidlici 9, spojenej s vertikálnym prítlačným mechaniz 4mom 1 U, upevneným na dolnom prlečniku 11 rámu 1. Vertikálny prltlačný mechanizmus 10 je tvorený pneumatickým valcom 12, vodiacim telesom 13 a vodiacimi stlpikami 14...

Sposob zníženia obsahu alebo odstrátenia vápnika z roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252393

Dátum: 13.08.1987

Autori: Olejník Vincent, Lichvár Milan, Čorný Jozef, Komora Ladislav, Bindas Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: zníženia, pentaerytritolu, vápnika, odstrátenia, obsahu, spôsob, roztokov

Text:

...najčastejšie sa regenerácie uskutočňuje kyselinou chl-orovodíkovou), po neu-trallzácii ktorých sa zvyšuje solncst odpadových vôd z výrobne pentaerytritolu Výhodnejší je postup, ked sa v stupni odstraňovanie vápnika použije kyselina oxálová alebo fosforečná, problémy sú s ich zaistovanim.Pri štúdiu možnosti odstraňovanie vápnika z roztokov sur-svého pentaerytritolu sa zistilo, že na odstránenie vápnika je možné s výhodou použit odpadné...

Zariadenie na orientáciu najmä brokových nábojov pred ich balením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252392

Dátum: 13.08.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B65G 29/00, B23Q 7/02

Značky: najmä, balením, orientáciu, nábojov, brokových, zariadenie

Text:

...na obr. 1 je nakrre-slený pôdorys na obr. 2 je nakreslený pôdorys otočného držiaka V reze .a na obr. 3 je nakreslený bokorys z obr. 2 v čiastočnom reze.Zariadenie na orientáciu brokových nábojov pred ich balením pozostáva z privádzacej dráhy 1, ktorá vyústuje na podávaci rotor 2. Na obvode podávacieho rotora 2 sú vytvorené lôžka 3. Vedľa podávacieho rotozra 2 je uložený prekladaci ľrotor 4. Prekladaci r-otor 4 je po obvode opatrený šiestimi...

Mobilný prepojovač teplého vzduchu pre keramické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252391

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pažický Július, Smolka Jozef

MPK: F27B 13/06

Značky: vzduchu, mobilný, keramické, teplého, prepojovač

Text:

...a nie sú flexibilné, preto i v tomto pripade dochádza k zníženiu účin-nosti pri využití naakumulovaného tepla v chladnúcom pásme pece. je to ak.o v predchádzaiúcom pripade, t.j. prisávanie falošného vzduvzduchu »a prestup tepla stenami do okolia.Nevýhody doteraz známych prepojovačov teplého vzduchu sú odstránené mobilným prepojovačom s plechovou nosnou konštrukciou podľa vynálezu, ktorá zároveň vytváravzcluchovod. Tento je opatrený na...

Prípravok na upínanie kotúčových nožov pri brúsení ostria na rovinných kovoobrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252390

Dátum: 13.08.1987

Autori: Brychta Štefan, Hegedüš Ján

MPK: B24B 3/46

Značky: rovinných, ostria, kovoobrábacích, upínanie, nožov, brúsení, strojoch, kotúčových, prípravok

Text:

...vo vybraní základovej dosky, pričom Základová doska má upravenú dcsad-aciu plochu.Hlavná výhoda prípravku na upínanie kotúčových nožov pri brúseuní ostria na rovinných kovoobrábacích strojoch spočíva v tom,že prípravok je konštrukčne aj výrobne jednoduchý a podľa velkosti upínacej plochy rovinněho kovoobrábacieho stroja je možné vyhotoviť niekoľko upínacích prípravkov,čím dôjde k niekolkonásobnému sproduktívneniu tejto výroby.Na...

Inaktivovaná adsorbátová vakcína proti chrípke koní a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252389

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fitzek Jaroslav, Ragač Pavol, Žuffa Tomáš, Banda Imrich

MPK: A61K 39/145

Značky: adsorbátová, proti, přípravy, vakcína, inaktivovaná, koní, chrípke, spôsob

Text:

...navondi včasnú a dlhotrvajúcu chránenost očkovjaných zvierat proti »ochorenia a infekcii jednotlivými kmeňmi subtypov A equi 1 a A equi 2.c. je použitelná na profylakticke aj metiatylaktické UČKGVBÁHŤ ed. cestou materinckých protilátok, očkovaných žrebných kobýl zabezpečí pasívnu chránenost žriebät až do obdobia, v ktorom môžu byt aktívne imuinizovianě.Tri kmene vírusu chrípky koní subtypov A equi 1 a A equi 2 s označením 138 AEqui 1...

Vibračné zariadenie na vyprázdňovanie zásobníkov sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252388

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sokol Oto, Kaba Daniel

MPK: B65G 65/34, B65G 65/30

Značky: zariadenie, zásobníkov, vyprázdňovanie, vibračně, sypkých

Text:

...pmerne dlhé »odstavenie betonárne spojené s prestojmi prostriedkov stavenisklcivej dopravy.Tieto nevýhody eliminuje vibračné zariadenie na vyprázdňovanie zásobníkov sypkých hmôt podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že generátor mechanických kmitov je umiestnený mimo priestor skladovaného kameniva, uchytený k doske Spojenej s vibračn-ou hlavicou, ktorá je uložená v dvoch proti sebe .obrátených kom 4binovaných gumových pružinách...