Archív za 1987 rok

Strana 148

Způsob výroby polyakrylamidového pojidla k fixaci jemnozrnných sorpčních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 244828

Dátum: 14.08.1987

Autori: Richter Jioí, Sedláeek Pavel, Kraus Jioí, Kueera Ivan, Blažek Jioí, Milner Miloš, Kraus Miloslav, Vaníeek Jioí, Jalovecký Jan

MPK: C08F 220/56, C09J 3/14

Značky: vrstev, výroby, sorpčních, pojidla, polyakrylamidového, fixaci, způsob, jemnozrnných

Text:

...vyhodnotení Mräłí as potrite. u lepidsi na bázi kłemičitanu alkslického kovu je obtížnéPro tyto nevýhody jsou tudíä tato lepidla nevhodná k výrobě vrstev na doskách určených pro vysokotlakou chromatogrefii na vrstvách /oPLc/. Na lepidla použitelná pro tyto účelyIo nutno klást následující nárokyš1. Při vysokotlaké chromstografii na vrstvě neho na více vrstvách putuje směs rozpouštědel proti nuoeněmu iproudu pomocí pžívodního čerpsdlah...

Způsob izolace 2-naftylamin.,3, 6,9-trisulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244827

Dátum: 14.08.1987

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C07C 143/60

Značky: 2-naftylamin.,3, 6,9-trisulfonové, způsob, izolace, kyseliny

Text:

...vždy konotnntní nebo navzájom rozdílnou rychlostí. Výhodné u na ačltku volí pomalsjłí rychlost chlazení, tím nedochszí ke vzniku přesycsmáho roztokui rczpułtěný podíl produktu vykrystaluje za vzniku pokud možno minimálního množství jemných autu.chlazení se provádí například pomocí vnějšího pláätě míchacího kotle nebo za použití ponorného chladiče při výhodná nízkém počtu otáčok míchadla.Během ohladicího procesu se k roztoku popřípadě...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předběžných produktů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244826

Dátum: 14.08.1987

Autor: Zabloudil Jaromír

MPK: C21B 13/00, C21B 11/00

Značky: železa, způsob, tekutého, způsobu, výroby, produktů, surového, zařízení, oceľových, provádění, tohoto, předběžných

Text:

...stínu tsvíoího reduktoru pro zsvídění nosného plynu s obsahom kyslíku a v daněm prípade pslívs pro vytváření víłívćho 1 on 5.Podststou sstísení podle vyuálesuíľje, s tůsně ned rovlnou, vytvořenou tryskovýní ttubksaí v rosssbu íluídního logo, jsou uspołldíny divkovscí trubky, prostupující stčnu Gívlcílso roduktoru pro sevłdłní mteríílu s obsshsn železa, který je třeba tsvlt, jako prozsvádění prachu, odlouěeněho z redukčního plynu a v danćm...

Elektrohydraulický regulační pohon pro ventily turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244819

Dátum: 14.08.1987

Autori: Fronik Roman, Gregor Alexej

MPK: F16K 31/122

Značky: elektrohydraulický, turbiny, ventily, regulační, pohon

Text:

...jednotku oleje, která dodává množství oleje pro zatěžování regulačního ventilu. K. dopravní jednotce oleje patří pomocné čerpadlo, které dodává množství hydraulického média k zatěžování rychlozávěrného ventilu i elektrohydraulického ventilu a pro napájení pístoveho Wládąče regulační jednotky čerpadla.s Spotřeba energie dopravní jednotky je minimälní, protože regulační čerpadlo dodává jenom takové množství oleje a pod takovýmtlekem, jaký...

Polypropylenové sdružené dloužená filmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244818

Dátum: 14.08.1987

Autori: Ebringerová Anna, Jidda Ladislav

MPK: B32B 27/32, B32B 27/08

Značky: filmy, polypropylénové, sdružené, dloužená

Text:

...statistický kopolymer má hmotnostni obsah ethylenu V rozmezí 5 až 11 a hmotnostní obsah propylenu v rozmezí 89 až 95 S a/nebo~ krystalický ethylen-pronylen-1-butenový statistioký kopolymer má hmotnostní obsah ethylenu v rozmezí 2 až 6 , hmotnostní obsah propylenu V rozmezí 74 až 94 S a hmot nostní obsah 1-butenu v rozmezí 4 až 20 .Krystalický polypropylen používaný jako základní vrstva podle tohoto vynálezu má speci 244818 4/podíl...

Zařízení pro vsazování vyztužovacích oblouků do důlních chodeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 244817

Dátum: 14.08.1987

Autori: Herman 1ubomír, Juhás Milan, Baeak Zdeno

MPK: E21D 9/10

Značky: vyztužovacích, oblouků, zařízení, důlních, vsazování, chodeb

Text:

...konce zadního dílu dopravní dráhy na rámu brázdičky jsou pohyby pružné zachycovány.Podle vynález je však zpravidla zadní díl dopravní dráhy v oblasti svislé osy natáčení brázdioího ramena nlozen Výkyvné na rámu brázdičky. frfm. že zadní konec zadního dílu dopravní dráhy je opŕen o poćvu, nepienášejí se na tento zadní konec otřesy vznikajíeí provozem brázdićky.tento zadní konec je v klidu. čímž je umoiněno naložit díly důlní výztuže...

Kovová forma pro výrobu skleněných předmětů foukáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244816

Dátum: 14.08.1987

Autor: Baran 1uboš

MPK: C03B 9/34

Značky: výrobu, kovová, sklenených, forma, předmětů, foukáním

Text:

...vrtáním, takže případně ucpané prohluhně mohou být snadno zbaveny ne čistot, které je ucpávaly, takže forma může být přivedena jednoduchou pracovní operacíopět do použitelného stavu.Pod pojem malé prohluhně spadají v tomto smyslu otevřené malé dutinky jako jsou malé dírky, malé drážky, malé kanálky a podobně.Příklady provedení formy podle vynálezu pro výrobu skleněnýoh předmětů foukáním jsou zobrazeny na výkresech, kde obr. 1...

Způsob výroby proliferujících rostlinných buněčných shluků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244812

Dátum: 14.08.1987

Autori: Jakubová Antonia, Bárta Miroslav, Vojtašek Vladimar

MPK: A01H 1/00, C12N 5/00, C12N 11/10...

Značky: buněčných, způsob, shluků, rostlinných, proliferujících, výroby

Text:

...uvedených teplotách a popřípadě v temnu vystaví rovnoměrným tžepavým pohybům tak dlouho.až vzniknou buněčně shluky nebo embryonální, životaschopné rostlinky požadované velikosti.segmenty agarosy prostoupené buněčnými shluky se hodí vynikajícim způsobem k další kultivaci ve velkoprovoznim měřitku v bioreaktoreohpro izolaci cenných zásobníoh látek.Embryonální rastlinky se daj( dále pěstovat až na dospělé rostliny, například na hybridni...

Hasicí prášek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244810

Dátum: 14.08.1987

Autori: Janšák Lubomil, Kolembus František

MPK: A62D 1/02

Značky: hasicí, prášek

Text:

...že hasicí prášky mají různou účinnost přes stejnou velikost svých částie,může souviset stím. že zmenami na povrchu částic hydrogenuhličitanu může dojít ke vznikuNa základě pokusů je možno prokázat. že při hašení požárů pmocí prášku má velkou důležitost uvolňování inertníoh plynu a tepelné zabervení reakce. Bylo zjiätěno, že při přidání katalyzátorů ze skupiny kovových solí, zejména solí těžkých kovů je možno podstatné zvýši účinnost hasicího...

Způsob výroby lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244808

Dátum: 14.08.1987

Autori: Valachová Emalia, Gostanian Edward Aršak, Eupka Pavol, Burian Jozef, Lovašek Peter, Foltan Jozef, Stehlak Dušan, Kóša Arnold Pavol

MPK: C08G 12/40

Značky: způsob, výroby, lepidla

Text:

...nelenin-tomeldehydovýu pryekyłleunl.PH. tvorbě płedkondeneátu je účelne. kdy ne ke kotnpoeentám enäei pila( 0.000111 0.05 s hmotnostních povtchově aktivní lttky.Aby u zvýšila pfllnevoet ptyekyřlce. pŕidävejt ee ičelnl během kondenuce, .se Metevení. hodnoty PH. Iloučeuĺĺny. ktere se zebudovlvejt do vznlkejicího polymerntłw łetleee. Jako tekovćto sloučenlny je možno jmeuovąt například monoethenolamln. ilopropyhmlu e triethanolamln.Vlekoeite...

Způsob výroby lineatinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244807

Dátum: 14.08.1987

Autori: Hubá1 Ján, Leško Zoltán

MPK: C07D 493/22, A01N 43/90

Značky: způsob, výroby, lineatinu

Text:

...redukcí, napríklad popsanou výše v E diisobutylaluminiumhydridem.ze dříve popsaných synthes lineatinu jenom šest lze srovnávat se způsobem podle vynálezu. protože Borden se spol. /A/ neudává výtěžek neho podrobnosti pokusů synthesy.V následujícím bylo provedeno srovnání synthes, přičemž je uvážován a/ počet stupňů, b/ procenta celkového výtěžku 2 komerčné dostupných výchozich materiálů a c/ fotochemický stupeň.Poslední byl zahrnut z toho...

Kryostat pro hélium 3

Načítavanie...

Číslo patentu: 244806

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kossaczká Zuzana, Kocková-kratochvílová Anna

MPK: F04B 37/008

Značky: hélium, kryostat

Text:

...vyvedeny pri teplote mistnosti vodiče topného článku a. teploměr adosrpčniho čerpadla, vyčerpávajici trubice g měděně vany g, trubice g k predběžněmu vyčerpáni podtleková komory. druhá trubice 2 g k vyčerpáni a jediněmu naplnění kryostatu plynným hćliem 3, je je potom spájens.Ne vnitřní straně víka | 2 je navełen vlnovec g 3, přičemž z jeho dna vyčnívá otvor-em ve viku 12 mosezný ukazatel 24. Konstrukčni celky ve víku g jsou uzavřeny v...

Tvářecí nástroj pro hlavovou část nádobky z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 244805

Dátum: 14.08.1987

Autor: Šandula Jozef

MPK: B29C 45/26

Značky: nádobky, tvářecí, část, hmoty, hlavovou, nástroj, plastické

Text:

...plastická hmota pro vytváření hlavy 4 tuby. je na podstavci 1 § stroje upraven pracovní valec 16. rPístnice 17 pracovního válce g spolupracuje při vám pracovním pohybu se zdvihátkem łg, které je upevněno na hlavě g kolíku g a udržuje jej tak ve znázorněně poloze. Na obr. l je například pneumaticky ovládaný pracovní válec g, případně jeho pístnice E, znázorněn v klidové poloze, ve které pístnice 17 uvolnila zdvihátko lg, upevněné na...

Způsob regulace brzdicích sil v brzdicím ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244804

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vojtková-lepšaková Anna, Majtánová Elena, Masler Ladislav, Nai Milan

MPK: B60T 8/32

Značky: brzdicích, regulace, ústrojí, způsob, brzdicím

Text:

...kola je určeno pět rychlostních oblastí, takzvaných rychlostních korľďorůĺobvodov rychlost otáčejícího se kola, která je v tomto popisu označována poněkud neptesně rychlostí kola, se na obr. 2 postupně shore dolů zmenšuje. Sloupce. EĚ, sf přitom osnäčují stavy/při kterých jsou hodnoty. s překročeny směrem dolů nebo opět o nľľšíoh hodnot jsou překonány směrem nahoru.V okamžiku tl /obr. 1/ se začíná brzdění zavedením brzdicího tlaku, přičemž...

Průmyslový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 244803

Dátum: 14.08.1987

Autor: Eunderlaková Anna

MPK: F23D 14/20

Značky: průmyslový, horák

Text:

...potom ve směru šipek i ptstencovou štěrbinou mezi spelovací trubkou 5 a vnitřní stěnou otvoru g ve stěně g pece do sběrné komorýä, odkud se odvádějí .odváděcím hrdlom 21.Přitom odevzdávají spaliny na dráze z pecního prostoru l do sběrné komoryčást svého tepla přes teplosměnná žebra g, 10 rekuperátoru l přiváděnámu spalovacímu vzduchu,který se tak předehřívá.Rekuperátori je dimenzován tak, aby spalovací vzduch se předehříval nejméně na 50 i a...

Mědí katalyzovaná reakční hmota a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244802

Dátum: 14.08.1987

Autori: Okánik Boris, Bulla Ján, Košalko Rudolf

MPK: C01B 33/107

Značky: její, mědi, výroby, reakční, katalyzovaná, způsob, hmota

Text:

...požadavky, není pro způsob podle vynálezu důležitý původ měděnćho katalyzátoru. Může být použito čisté mědi, kyseličníku mědného a kysličníku mědnatého. Nejlepších výsledků se dosáhne, jestliže se použije jednotné oxidovaných mědí /Cu/Cuzo/Cuo/. Mezi tyto jednotné oxidované mědi patří cementová měâ /měd vyloučená z roztoku/ a oxidovaná rozprášená měd.Menší velikost částic měděného katalyzátoru umožňuje použít menšiho množství měděného...

Způsob vyhodnocování stavu tlumičů pérování vozidel vybavených pružnými obručemi,zejména silničních motorových vozidel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244801

Dátum: 14.08.1987

Autori: Cach Vojtech, Martvoo Augustan, Hofbauer Henrich

MPK: G01M 17/04

Značky: způsob, motorových, obručemi,zejména, vozidel, pérování, zařízení, stavu, provádění, pružnými, tlumičů, vyhodnocování, tohoto, silničních, způsobu, vybavených

Text:

...v další části podrobněji popsána pomocí obr. 2.Podpěra lg kola je v daném případě vybavena kotoučovou stoličkou gg. Stolička gg spolupracuje s prvním koncem 20 a dvouramenně páky gg a může se známým způsobem pohybovat nahoru a dolů, což znamená. že jsou vůči sobě paralelné posouvatelná.stolička 33 musí být dimenzována tak, aby mohla podpírat jakýkoliv druh kola 39. Kolo 30 je známým způsobem nasazeno na hřídeli 33. Hřídel 33 je...

Modulová soustava tvarovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244750

Dátum: 14.08.1987

Autori: Eerný Otakar, Vodieka Miloslav

MPK: G21F 3/04

Značky: modulová, tvarovek, soustava

Text:

...kolmých stěn za použití upravených tvarovek podle obr. 2 a obr. 9, obr. 11 příčný řez obecnou sestavou tvarovek v rovině kolmé k jejich hlavní ose jiné možné provedení tvarovky.Podstatou vynálezu je modulová soustava tvarovek, sestavená z jediného druhu základní tvarovky l, É a doplňkovývh tvarovek 1 až lg, které jsou odříznutou částí základní tvarovky l, É. Příčný řez základní tvarovky l, Q je tvořen čtyřmi hákovitými rameny g, § ve tvaru...

Zajišťovací prvek pro stabilizaci polohy obkladových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244749

Dátum: 14.08.1987

Autor: Florián Petr

MPK: E04F 13/14

Značky: stabilizaci, prvek, desek, polohy, obkladových, zajišťovací

Text:

...vpravo či vlevo. Bočnímu posuvu tvarovek brání hrana zajiščovaciho prvku, zakliněná do spáry mezi nimi.osazený zajiščovací prvek drží v určené poloze především vlastní tihou. Je-li obkladova deska při montáži špatně upevněna a nárazy větru se uvolni, prvek samovolně zapadne hlouběji a uvolněnou desku zajistí.Natvarovánim zajiščovaciho prvku, tj. změnou úhlu, který sviraji jeho dvě stěny, seřídí hloubka zasunutí prvku do mezery mezi lištu a...

Způsob přípravy technického 4-sulfoftalimidu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 244748

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kuneický Jioí, Oehooek Miloš, Schier Miroslav

MPK: C07D 209/48

Značky: amonného, přípravy, technického, způsob, 4-sulfoftalimidu

Text:

...horkých plynů anebo pevné homogenizáty amonných solí uvádět do rotačních reaktorů s pohyblivou drticí náplní.Novým způsobem výroby se dosahuje téměř kvantitativních výtěžků, vztaženo na nasazené trojamonné soli sulfoftalových kyselín a ve vymezeném teplotním rozmezí 200 až 370 OC je cyklizace neporovnatelně rychlejší než u dosud popsaných postupů. Produkt se získává ve formě slabě hnědavých nebo našedlých prášku nebo kousků a je směsí...

Způsob získávání stříbrných iontů z kyselých odpadních roztoků dichromanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244747

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kobosil Josef, Drápal Otakar, Matijka Jioí

MPK: C22B 11/04

Značky: kyselých, odpadních, iontů, způsob, roztoku, stříbrných, dichromanu, získavání

Text:

...napětí 2 až 4 V se na elektrodách dosáhne proudová hustota 0,01 až 0,2 A/cm 2, s výhodou 0,05 až 0,15 A/cm. Popsaný způsob je objasněn na následujících přikladech.Reakční směs pro stanovení CHSK byla slévána do sběrná skleněné nádoby a po shromáždění 10 1 směsi byl do nádoby přidán chloríd sodný V množství 10 g/1 reakční směsi. Po oddělení sraženiny chloridu stříbrného od roztoku byla tato promývána vodou do neutrální reakce a negativní...

Rozebiratelné schodišťové rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: 244746

Dátum: 14.08.1987

Autor: Burda Svatopluk

MPK: E04G 1/26

Značky: schodišťové, rozebíratelné, rameno

Text:

...montážní nářadí.Tyto nedostatky odstraňuje rozebíratelně schodišřové rameno podle vynálezu, tvoŕené schodnicemi profilu C, na nichž jsou upevněny podpěry schodišřových stupňů, B schodištovými stupni, které jsou zaklesnuty uzamykacími drážkami do přírub schodnic. schodiščové stupně lze po montáži s výhodou zajistit pojistkami upevněnými ke schodnicím.Přednosti tohoto achodištového ramena je jednoduchá montáž, nevyžadující žádné nářadí ani...

Zařízení k utěsňování kulových uzávěrů plynů a prachových látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244745

Dátum: 14.08.1987

Autori: Šimík Jaromír, Hájovský Jioí, Jílek Ladislav, Vavoík Stanislav

MPK: F16K 5/20

Značky: kulových, plynů, zařízení, prachových, uzávěru, látek, utěsňování

Text:

...dále, že umožňuje dokonalou těsnost, zamezuje nežádoucímu pronikání směsi plynu a prachové látky do odtavené potrubní větve, což je základní požadavek provozu navazujících výrobníoh zařízení. Rovněž je výhodou to, že zamezuje opotřebení funkčních částí kulových uzávěrů, případně i zadření pohyblivých součástí, čímž se zvyšuje jejich životnost a spolehlivost.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k...

Odlučovač kapalných aerosolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244744

Dátum: 14.08.1987

Autori: Gongol Jaroslav, Zegzulka Jioí, Heneš Zdenik

MPK: B01D 45/12

Značky: kapalných, odlučovač, aerosolů

Text:

...vložka § navinutá na střední válec §, umístěný souose s pláštěm tělesa 2 a s vloženým válcem 1. Vzââlenost mezi jednotlivými závity spirálově vinuté tahokovové vložky É je vymezena distančními vložkami Q, navíjenými společně s tahokovem a umístěnými přesazeně na obou stranách závitů, jejichž počet je různý a je dán velikostí odlučovače. Nad spirálově vinutou tahokovovou vložkou § je umístěn třetí odlučovací stupeň pletivový odlučovač...

Distanční trubková mříž výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244743

Dátum: 14.08.1987

Autori: Eermák Jindoich, Kotík Michal, Laš?ovka Pavel, Chobot Jioí

MPK: F28F 9/00

Značky: tepla, trubková, distanční, výměníku, mříž

Text:

...element je pevně místně spojen s tuhým distančním elementem a opatřen otvorem, jímž volně prochází spojovací prut. Pružný distanční element je alternativně bud ve tvaru kruhového segmentu a je pak v přímkovém styku s trubkou, nebo tvaru kruhového segmentu a prolisem a pak je v bodovém styku s trubkou V trubkovém svazku nebo tvaru kulového vrchlíku a je pak taktéž v bodovém styku s trubkou v trubkovém svazku.Vzájemný kontakt tuhých...

Doraz klopného rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244742

Dátum: 14.08.1987

Autor: Pešek Karel

MPK: B65G 65/30

Značky: doraz, klopného, rámu

Text:

...je znázorněn na připojeném výkresu. který znázorňuje boční pohled na samovyprazdňovací přepravník 3 dorazem klopného rámu.Pevná část dorazu klopného rámu je vytvořena otvorem 3. který je s výhodou tvarován ve výztuze 3 příčky základního rámu l vysokozdvižného přepravníku. Otvorem 3 prochází čep 1,který tvoří pohyblivou část dorazu klopněho rámu. Čep 1 je uložen odnímatelně V klopném rámu 6.Při vyprazdňování vysokozdvižného zásobníku 1 se...

Samočinný vyprazdňovací skluz

Načítavanie...

Číslo patentu: 244741

Dátum: 14.08.1987

Autor: Jandera Jioí

MPK: B65G 65/30

Značky: vyprazdňovací, skluz, samočinný

Text:

...vnější straně vyprazdňovacího skluzu. Bočnice vyprazdňovacího skluzu jsou opatřeny závažím.Předmět vynálezu je znázorněn na obrázcích, kde obr. 1 představuje boční pohled na zařízení podle vynálezu V dopravní poloze a obr. 2 tentýž pohled na zařízení v pracovní poloze.Na vysokozdvižném zásobníku l jsou uohyceny držáky g, v nichž jsou umístěny otočné závěsy 1. vyprazdñovací skluz g je tvořen skluzovou deskou 3 na vnější straně vyztuženou žebry...

Zhášecí komora pro spínací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244740

Dátum: 14.08.1987

Autori: Oslík Vladimír, Uchytil Jan

MPK: H01H 33/72

Značky: komora, prístroje, zhášecí, spínací

Text:

...příkladu provedení vynálezu (obr. 1) je deionizační destička lgl zalisována do izolační nosné části ggg. Deionizační destička lgł je opatřena obdélníkovým otvorem lll,který zeslabuje její průřez před vstupem vstupem do izolační nosné části ggg, dále otvorem łłg. sloužícím k pevnějšímu zakotvení deionizační destičky łgl do izolační nosné části ggg a zářezy lll pro uanadnění vstupu oblouku na deionizační destičku lgł.Ve druhém příkladu...

Soustava teplosměnných kanálků a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244739

Dátum: 14.08.1987

Autori: Martoch Josef, Horníeek Jan, Koížek Vladimír, Kubinka Jioí, Kugler Vladimír

MPK: F28F 3/08

Značky: soustava, její, teplosměnných, výroby, kanálků, způsob

Text:

...výštipů 3 v ramenech ll, lg se vloží příložka 3 a vyhnutím horní částideskového dílce 3 v místě výštipů Q v ramenech łł, lg se provede mechanické spojení spojovacích prvků l s deskovými dílci g. Celá soustava teplosměnných kanálků je vložena do krytu,sestávajícího z čela 2 a dvou bočnic § (druhá bočnice není zakreslena), které jsou vzájemněčtyři druhy spojovacích prvků lg až lg, uvedené na obr. 3, slouží k vytvoření výhodného uspořádání...

Upevnění vzduchové pružiny, zejména v podvozku kolejového vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 244738

Dátum: 14.08.1987

Autori: Maleík Bronislav, Hrabáeek Zdenik

MPK: B61F 5/10

Značky: kolejového, pružiny, upevnění, vozidle, vzduchové, zejména, podvozku

Text:

...upevněný k vozové skříni, který příčlí podpírá horní desku a svislý čep upevněny k vozové skříni má vodorovný otvor, jímž prochází pružná pojistka podpírající horní desku.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení upevnění vzduchové pružiny podle vynálezu, kde obr. 1 představuje pohled na vzduchovou pružinu a její upevnění zboku podvozku s částečným řezem vedeným v rovině B-B z obr. 3, na obr. 2 je nakreslen vodorovný řez rovinou...

Způsob výroby drátu pro funkční části textilních strojů zejména pro paprskové třtiny, nitěnky a žakárové jehly

Načítavanie...

Číslo patentu: 244737

Dátum: 14.08.1987

Autori: Iliev Stojan Angelov, Fiala Karel, Raichl Jaroslav

MPK: B21G 1/04

Značky: textilních, způsob, drátu, třtiny, paprskové, jehly, nitěnky, žakárové, zejména, funkční, částí, výroby, strojů

Text:

...ochlazovaný válcovaný drát z uhlíkové oceli s obsahom 0,20 až 0,60 8 objemových uhlíků 0 5,50 mm, který je tažen úběrem 50-90 t a podstata způeobu spočívá v tom, že je vyráběn polotovar s prñřezem o 20-25 3 větším než je finální průměr drátu.Drât (polotovar) s průłezem vyšším o 20-25 3 je podroben ohřevu na teplotu 950-980 °C,načeä se ochladí v lázni, např. v olověné o teplote 500-550 °C. Po tomto tepeiném zpracování(izctermickém kaleníł...

Analyzátor menstruačního cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244736

Dátum: 14.08.1987

Autor: Faldýn Bohumír

MPK: G09B 23/28, A61B 10/00

Značky: analyzátor, menstruačního, cyklu

Text:

...patrno z obr. 1, čidlo l je umístěno v pracovním prostoru, starttlačĺtko lg je zapojeno na intermitentní zdroj 5, jehož vývody jsou připojeny na analogově číslicový převodnik g a mikropočítač Q. Signál z čidla l je veden na vstup analogově číslicového převodníku g,jehož výstup je zapojen na vstup mikropočítače A a změřená hodnota je vedena z mikropočítače 3 na vstup paměti 3. Hodiny á prepojené s mikropočítačem Q jsou zapojeny na napájecí...

Hřeblový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 244735

Dátum: 14.08.1987

Autor: Barvínek František

MPK: B65G 19/06, A01C 3/04

Značky: hřeblový, dopravník

Text:

...nad vyhrnovacím otvorem je lab opatřen alespoň jednou stěrkou.Vytvořením vyhrnovacího otvoru ve dně žlabu, kde otvor se ve směru pohybu hřebel postupně rozšiřuje, vzniklo zařízení, které bez přídavných zařízení a zásahu rozprostírá chlévskou mrvu dopravovanou hřeblovým dopravníkem.Příkladné provedení hřeblového dopravníku podle vynálezu je zobrazeno v axonometrickém pohledu na płiloženém výkresu.Hřeblový dopravník podle vynálezu sestávâ ze...

Způsob zabudování první hydroizolační vrstvy asfaltových krytin na silikátové podklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 244734

Dátum: 14.08.1987

Autor: Eechal Zdenik

MPK: E04D 5/12

Značky: první, asfaltových, vrstvy, podklady, zabudování, silikátové, způsob, krytín, hydroizolační

Text:

...dále je, že se prvni vrstva krytiny zhotovuje z natavitelných asfaltovaných pásů a hrubozrnného posypu zabudovaných tak. že v prvni ťázi se zakotvĺ na silikatový podklad do tenké lepivé vrstvy hrubozrnný posyp po celé ploäe v minimalnim mnoistvi 1 000 g//m a ve druhé fázi se asfaltovaný pás bodově nataví v okrajová části k podkladu a pásy se vodotěsné spojí mezi sebou.Rovněž je podstatou vynálezu i to, že k podkladu i mezi sebou se pásy...

Škrabák běhounu vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244733

Dátum: 14.08.1987

Autori: Cepek Václav, Bazel Josef

MPK: E01C 19/28

Značky: válce, vibračního, běhounu, škrabák

Text:

...hutnění zeminy v důsledku nastavení stále stejné vzdálenosti vnější škrabací lišty od vnější plochy běhounu, tak i vnitřní škrabaci lišty od vnitřní plochy běhounu při jeho náhle výchylce. Tím je zabráněno zvýšení hlučnosti v důsledku nárazu škrabáku na běhoun, tak í mechanickému poškození běhounu.Na připojených výkresech jsou schematicky znázorněny dva příklady provedení škrabáku běhounu vibračního válce, kdeobr. 1 představuje...

Zapojení v radiolokátoru pro korekci úhlové lnformace inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244732

Dátum: 14.08.1987

Autori: Gergely Pavol, Zelko Miroslav

MPK: G01C 23/00

Značky: radiolokátoru, snímače, korekcí, inkrementálního, úhlové, zapojení, lnformace

Text:

...z obou stop 35, 35. Prvý nulovací výstup 25 informace prvé stopy 35 je spojen na vstup loqického součto vého obvodu 1 a druhý výstup gg derivace druhé stopy gg je spojen jednak na jeden vstup obvodupro logickou indikaci výpadku informace jedné z obou stop 1, ale současně 1 na jeden vstup druhého čítače informace 5 druhé stopy 35. Výstup prvého čítaüe informace Q prvé stopy 35 je spojen jednak na druhý vstup logického součtového obvodu 1,...

Korba užitkového vozidla pro jednostranná sklápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 244731

Dátum: 14.08.1987

Autor: Bielik Ján

MPK: B62D 33/04

Značky: vozidla, jednostranná, korba, sklápění, užitkového

Text:

...v jeden celek. Jeden bok těles tvoří část podlahy, druhý část stěny a třetí bok je vytvořen dílem, který překrývá spojnici těchto boků uvnitř prostoru korby. Díl je tvořen rovinným tělesem nebo je částí válcového tělesa, k jehož části obvodu jsou první a druhý bok těles kanálu tečnami.Provedením korby podle vynálezu se dosáhne intenzívního ohřevu rohů korby, tím se odstraní namrzání sypkých substrátů a dosáhne se jejich snadné...

Upínací zařízení s aretačním členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244730

Dátum: 14.08.1987

Autor: Štulc Pert

MPK: B65G 19/24

Značky: zařízení, aretačním, upínací, členem

Text:

...a pak je posuvné uložen na vícehranném dříku svěrného čepu.Při použití zařízení podle vynálezu se docílí spolehlivého svěrného spojení s článkovým řetězem, u kterého provozní namáhání nezapříčiní postupné uvolñování svěrného spoje. Jednotlivé díly zařízení svými rozměry a konstrukčním uspořádáním nepřesshují vnější rozměry řetězových článků. při zachování všech původních funkcí. Rešením podle vynálezu je krouticí moment, vznikající působením...

Zapojení programového elektronicky řízeného odměřování a vypouštění útku na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 244729

Dátum: 14.08.1987

Autori: Polášek František, Šváb Alois

MPK: D03D 47/36, G05B 19/18

Značky: elektronický, vypouštění, programového, bezčlunkovém, tkacím, řízeného, zapojení, stroji, útku, odměřování

Text:

...s prvním vstupem řídicího prostředku ł. signalizační člen łg, kterým je například rozváděč tkacího stroje, do kterého je sveden signál od osnovní a ůtkové zarážky a spínání spojky hlavního motoru, je spojen s druhým vstupem řídicího prostředku ł. Odměřovací zařízení 3 a 3 sestává z pohonného prostředku 33 a łâ spojeného pomocí duté hřídele łg a łl opatřeného křídlem lg s odměřovacím bubnem lg a gg. Dutý hřídel łg a łl odměřovacího zařízení...

Zastavovací zařízení šicího stroje s uzavřeným pracovním cyklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244728

Dátum: 14.08.1987

Autori: Novotný Ludvík, Leiner Jan

MPK: D05B 69/22

Značky: stroje, uzavřeným, cyklem, zařízení, šicího, pracovním, zastavovací

Text:

...při přetržení niti, šlo by o nedostatek nepodstatný. Naprotitomu při ručním vypnutí pomocí vypínací páky ll ještě před tím, než zapínací nájezd Q při zpětném pohybu stolu 3 ve směru šípky 5 najel znovu na první konec łgg dvouramenné páky lg,by při pokračujícím pohybu stolu 3 ve směru šípky A došlo k opětnému vykývnutí dvouramenné páky lg ve směru šípky Q a tím k opětnému nežádoucímu zapnutí šicího stroje. Proto skutečně provedení šicího...