Archív za 1987 rok

Strana 146

Zařízení pro blokování činnosti a hlášení poruch

Načítavanie...

Číslo patentu: 243405

Dátum: 14.08.1987

Autor: Svoboda Václav

MPK: G08B 19/00, G05B 9/02

Značky: blokování, zařízení, poruch, činnosti, hlášení

Text:

...vetev 5.1 ee eíuelízační vetví 52 zařízení na evoxky Q, n xx-mm zdroje napltí a/nebo adle být vyhodnocovací vetov §L í eímalízační vätev .62 napojana na mum zdroje napätí.la obr. 2 je zařízení podle vyzálezu, kde jeou všechny vetve zařízení. to je řídící vltev .u, porovnavaeí vitev á, vyhodnocovací vltev 5,1, a eígnalízoční větev 52, nepojeny na voz-ky A, a prvního zdroje napětí. Kontrolní obvody , 1, řídící vłtve ,LL jaou tvořeny paralelní...

Mechanická vícestupňová převodovka s děličem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243404

Dátum: 14.08.1987

Autor: Škoda Zdenik

MPK: F16H 57/02

Značky: děličem, vícestupňová, převodovka, mechanická

Text:

...pouue ve dvou loäíekách, přičemž prvé je uloženo ve etně uedního dílu komory převodovky e druhá v čelní etěně předního dílu konory převodovky.Pouiítíu ueoheníoká víeeutupňove převodovky e děličen podle vynáleuu ee docílí úspora vulivých lolíoek, üepore přeeněho obrábění opojovecího dílu udölenáho předlohového hřídele. Rovnäl uontdl převodovky do enułäí. Ionetrukce převodovky je upreveuu tok, aby předlohový křídel měl poměrně volili Pľůlłr e...

Náhon pracovního suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243403

Dátum: 14.08.1987

Autor: Stiborová Eva

MPK: B23Q 5/26

Značky: pracovního, suportů, náhon

Text:

...na vnějií straně yäless § pracovního válce, ulolondho suvnä na vodoní 2. Uvnítr tělese a procovního válce je umístit pevný píst |Q opstroný dutou pístníoí LL, upevninou v driáku Ľ ne konsols u.Dutá pístníce jo nspojsns na prívod 14 tiskového sedia, propojení pres ventil n, ktorýje pripoja ne jednu větev ZQ tlokovőho nódis od rosvadäčo 13, a pres regulační äroub 32ne jeden krejní prívod Z 2 průboináho łwdreulického válce až ovlídeeího...

Základní antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 243402

Dátum: 14.08.1987

Autori: Matula Petr, Špila Josef, Vrána Drahomír, Matula Vladimír, Scheuter Karel, Dvooák Jan, Eddyáš Antonín

MPK: C09D 5/08

Značky: nátěrová, antikorozní, hmota, základní

Text:

...Jano noindho konkrdtniho pmvodoni. Jako roapoltłdlo jo noha poulit lakový bonain. ioluon. nylon, butylalkohol,ostat kysoling ootovd nobo Ioaiob uni, upłtpadn i vodu, ako aditiva amen nabo oktodty kobaltu, olova, aanganu, vdpoiku, povrchovo aktivní nuz a dalli pro tyto úěoly poultvano latky. rPro svýlani oohronnd účinnosti nltěru ao do názorov( noty podla vyndlasu pf-iddvoji dalsi alouñanirv Io akupiny aditiv saidy nutných kyoolin,...

Zapojení nelineárního klasifikátoru pro analýzu kvaziperiodického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243401

Dátum: 14.08.1987

Autor: Burda Karel

MPK: C06J 1/02

Značky: analýzu, kvaziperiodického, klasifikátoru, signálu, zapojení, nelineárního

Text:

...5, se vedo přes oba integrsćní obvody 1, .LQ na vstup kpřevodníku z e zevddí vlastní vyrovnňní eaplitudy. Ja uoino do táto smyčky zúpomć, spätné vasby zasahovet vstupu posoeuč regulace asplitudy s vyhodnocovoče - počítače, oo uryohlí eynohronizeei.z výstupu integrečního obvodu 2 postupuje rozdílově napčtí na vstup obvodu 5 absolutní hodnoty. Při určitł velikosti výstupní absolutní hodnoty tohoto obvodu á ee eynchronně spustí stabilní...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240999

Dátum: 14.08.1987

Autori: Mánek Oldoich, Mašek Václav, Oíman Jaroslav

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: 2-dichlorethanu, výroby, způsob

Text:

...byl nyní nalezen v postupu,který je předmětem předloženého vynálezu.Předmětem předloženěho vynálezu je tudíž způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s ohlorem v rozpouštědle v přítomnosti směsného katalyzátoru sestávajícíhoz bezvodého chloridu železitého a dusíkaté báze popřípadě soli této báze a popŕípadě v přítomnosti inhibitoru k zabránění tvorby vedlejších produktů při teplotě pod teplotou varu 1,2-dichlorethanu od asi 20...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240987

Dátum: 14.08.1987

Autori: Rott Jioí, Rayman Václav, Novák Jioí

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: způsob, výroby, 2-dichlorethanu

Text:

...předloženého vynálezu je tudíž způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s chlorem v rozpouštědle V přítomnosti směsného katalyzátoru sestávajícího z bezvodého chloridu železitého a dusíkaté báze popřípadě soli této báze a popřípadě v přítomnosti inhibitoru k zabránění tvorby vedlejších produktů při teplote pod teplotou varu 1,2-dichlorethanu od asi 20 do 100 °c a při atmosférickém nebo zvýšeném tlaku a oddělovaním 1,2...

Oddělovací nožové ústrojí pro řezací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 240985

Dátum: 14.08.1987

Autor: Hűbner Pavel

MPK: B26D 7/08

Značky: řezací, stroj, oddeľovací, ústrojí, nožové

Text:

...pilověho listu než doposud. otočné oddělovací nože mohou být použity bud jen na jedné straně nebo po obou stranách štěrbiny zářezu.Jedno z výhodných provedení oddělovacího ústrojí podle vynálezu se vyznačuje tím. že oddělovací nůž je volně otočný kolem své osy. Tímto provedením se dosáhne, že otáčení oddělovacího nože je odvozeno tj. je závislé na tžení mezi zářezem a oddělovacím nožem.Jiné výhodné provedení oddělovacího ústrojí podle...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240984

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kubát Oldoich, Kadlec Václav, Opoeenský Miloš

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: výroby, 2-dichlorethanu, způsob

Text:

...značnou měrou potlačují korosi při použítí kovových reaktorů, které nejsou odolné vůči korosi, a která se vyskytuje a nevýhodně působí u známých způsobů/výroby 1,2-dichlorethanu.Dále bylo zjištěno, že 5 výjimkou nepatrného množství prvního substitučního produktu 1,1,2-trichlorethanu a odpovídajícího nepatrného množství chlorovodíku, se za podmínek postupu podle vynálezu netvoří žádné další vedlejší produkty.Reakční roztok zůstává i po...

Způsob hydroformylace olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240983

Dátum: 14.08.1987

Autori: Mrázek Jan, Brož Václav, Planka Bohuslav, Vychodil Petr, Fiala Stanislav, Bosák Miroslav, Jioiený Vladimír, Pavlík Oldoich

MPK: C07C 47/02, C07C 45/50

Značky: olefinu, způsob, hydroformylace

Text:

...způsob hydroformylace olefinů se 2 až 5 atomy uhlíkunízkotlakým pestupem za použití rhodiových katalyzátorů V kombinaci s vysokotlakým postupem za použití kobaltových katalyzátorů podle vynálezu.Podle vynálezu se odpadní plyn z nízkotlakého zařízení obsahující nezreagovaný olefin komprimuje a hydroformyluje se ve vysokotlàkém zařízení při tlaku 100.105 Pa až 350.105 Pa a při teplotách 120 až 180 oc v přítomnosti kobaltu v kovové...

Pec na tepelný rozklad odpadových pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 240981

Dátum: 14.08.1987

Autori: Pajgrt Jan, Janáe Jioí, Novák Jioí, Polák Karel

MPK: F27B 15/00

Značky: odpadových, pneumatik, rozklad, tepelný

Text:

...jež má být nahrazeno. Kromě toho je výhodné, když vstupy 25, gb jsou skloněny dolů směrem k tělesu l vytvářející úhel 5 až 20 ° s horizontálou.Na obr. 2, 3 a 4 jsou vyznačeny jednotlivé žáruvzdorný materiál lg a plášť lb. Úsek lg tvořící fluidní lože Ž je tvořen šikmou boční stěnou § s menším průměrem v dolní poloze. Vllvem této struktury, fluidní materiál klouže po šikmém povrchu boční štěny Ě a fluidizaceNa druhé straně je tvořeno médiem...

Zařízení k výrobě fólie z plastické hmoty vykazující barevný pás s různou intenzitou barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240980

Dátum: 14.08.1987

Autor: Noga Zdenik

MPK: B29C 47/12

Značky: zařízení, plastické, fólie, barvy, intenzitou, výrobe, vykazující, hmoty, barevný, různou

Text:

...způsobem konstruovaného zařízení, v každém bodě výstupní štěrbiny stejná, takže se dosáhne ztavení s již přítomným proudem taveninyDalší výhodné vytvoření vynálezu spočíva v tom, že hradítko velké ploché vytlačovaoí hlavy má napájecí díru se spojovací dírou vedoucí k-vytlačovací štěrbinové trysce pro dílčí proud taveniny. Podle konstrukce vytlačovací štěrbinové trysky může být tato napájena asymetricky nebo symetricky, což se řídí i podle...

Zpěňovatelná částice ze styrenového polymeru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240978

Dátum: 14.08.1987

Autor: Noga Zdenik

MPK: C08L 25/06, C08J 9/14, C08K 5/10...

Značky: způsob, její, částice, styrenového, výroby, polymerů, zpěňovatelná

Text:

...v mísiči smísí s jemně rozděleným GMS /90 B projde sítem 425 mesh/. Směs se mísí přibližně po dobu 15 minut.Pro předpěnění se perly umístí do kotle vybaveného míchacím zařízením a přívodem páry mezi perly. Předpěnění se provede uváděním páry o tlaku 34 kPa do perel po dobu asi 2 minut. Předpěněně částice mají průměr asi 5 mm.Pro vyzkoušení vlastností výsledného tvarovaného pěnového předmětu se použije formy na výrobu přenosné ledničky....

Zpěňovatelná částice ze styrenového polymeru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240977

Dátum: 14.08.1987

Autor: Vitásek František

MPK: C08K 5/02, C08K 5/13, C08J 9/14...

Značky: způsob, polymerů, styrenového, výroby, její, zpěňovatelná, částice

Text:

...n-pentanu. V příkladech podle vynálezu se v tmto okamžiku také přidávají přísady pro snížení hořlavosti v množstvích, která jsou uvedena dále.Obsah kotle se zahřeje na teplotu 102 až 110 °c a za míchání se udržuje pri této hodnotě po dobu 7 až 10 hodin. Pak se kotel ochladí na teplotu mfstnosti, jeho obsah se okyselír kyselinou dusičnou, perly se oddělí od vodného prostředí, promyjí se vodou a vysuší na vzduchu při teplotě místnosti.Pro...

Stříbrný katalyzátor a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240968

Dátum: 14.08.1987

Autori: Ružieka Jan, Netolický Václav, Stránský Vladislav

MPK: C07D 301/10, B01J 23/50

Značky: stříbrný, katalyzátor, způsob, přípravy

Text:

...na nanášení stříbra a promotoru na nosičový materiál se popisují V uvedených publikacích různé postupy. Tak se při způsobu podle německého zveřejněného spisu DOS 23 00 512 a 27 34 912 stříbro /aminový komplex soli stříbra/ a promotor /promotorová sloučenina/ nanášejí současně a impregnací na nosičový materiál.Při výrobě stříbrného katalyzátoru podle německé vyložené přihlášky číslo 26 40 540 nemá způsob nanášení stříbra a promotoru na nosič...

Způsob přípravy derivátů kyseliny karbazové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240967

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kolena Jioí, Rubáš Vlastimil, Kopecký Ivan, Koudele Václav, Kaeín Jan, Macek Vladimír, Strážnický Karel

MPK: C07C 109/14, C07C 109/16, A23K 1/16...

Značky: způsob, derivátů, kyseliny, karbazové, přípravy

Text:

...vzorce III může být rovněž použito reaktivního derivátu této sloučeniny odvozeného na aminové skupině. Tyto sloučeniny odpovídají obecnému vzorci, R 6 C N - NH- co 0 R 3 /VIII/,RZ//// ve kterém R 7 znamená atom vodíku, nižší alkylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, R znamená atom vodíku nebo nižší alkylovou skupinu nebo R 6 a R 7 tvoří dohromady s atomem uhlíku, ke kterému jsou vázâny, cykloalkylidenový kruh se 3 až 7 uhlíkovými atomy za...

Stříbrný katalyzátor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240965

Dátum: 14.08.1987

Autori: Bobovský Jaroslav, Krejcar Miloš, Pľutová Mária

MPK: C07D 301/10, C07D 303/04, B01J 23/66...

Značky: katalyzátor, výroby, způsob, stříbrný

Text:

...zveřejněné přihlášky vynálezu DOS číslo 24 54 972, 26 40 540, 2723 918, 28 19 595 a 28 20 170, kde se uvádí, že se získajínové stříbrné katalyzátory na nosiči s vysokou účinnosti, jestliže se kromě stříbra na nosičový materiál nanáší více speciálních promotorových kovů, přičemž je lhostejno, v jakém sledu se stříbro a promotor na nosičovém materiálu vylučují.známý stav techniky, týkající se způsobu nanášení stříbra a promotoru na nosičový...

Prášek z nizkotlakého polyethylenu k povrstvování plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240960

Dátum: 14.08.1987

Autor: Novotný Ladislav

MPK: D06M 15/227, D06M 17/00

Značky: povrstvování, nízkotlakého, plošných, útvaru, polyethylenu, prášek

Text:

...pak se promíchají. Proces sušení probíhá například při teplotě 100 OC tak dlouho, až se žádná další vlhkost neodpařuje. Na běžných lískách je například sušení ukončeno za dobu asi jedné až dvou hodin. Doba míchání je u rychloběžných hnětačů těsta například asi 5 až 10 minut.zrna práškového polyethylenu s povrchem částečně nebo zcela pokrytým cizím polymerem se mohou nanášet nejrůznějšími způsoby k povrstvení plošných útvarů a zvláště vložek...

Lis se skříňovým tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240959

Dátum: 14.08.1987

Autor: Pavlica Ivo

MPK: B30B 15/04

Značky: skříňovým, tělesem

Text:

...síly pocházející 2 lísovacího tlaku. Kromě toho umožňuje snadný přístup k vnitřkutelesa v jeho rozebraněm stavu za účelem obrábění ploch a zajištění vedení snýkadel.Rozdělení tělesa v rovině rovnoběžné s pracovním pohybem smýkadla umožňuje montáž smykadla a třeba i hnacího ústrojí ze strany před spojením obou částí tělesa lisu, tvořících po tomto spojení uzavřenou skříň.Proto tedy není omezena délka smýkadla V důsledku úvah kolem jeho...

Způsob výroby stabilního roztoku, obsahujícího železo a selen

Načítavanie...

Číslo patentu: 240957

Dátum: 14.08.1987

Autori: Koneený Luboš, Pavlík Vladislav

MPK: A23K 1/175, A61K 33/04

Značky: selen, obsahujícího, roztoku, výroby, stabilního, železo, způsob

Text:

...v séru a aktivita enzymu glutathion-peroxidázy byly vzaty za míru bioaktivity selenu v organismu. Bylo zjištěno, že obsah selenu i aktivita glutathion-peroxidázy/gSH-Px/ byly významně vyšší u prasat, jimž byl podán přípravek, než u prasat, která dostala jenom selen /tabulka 1/. Po dobu zkoušení dostávala všechna prasata stejnou dietu.Číslo Vzorek O osmého dne patnáctého dne gSH-Px se gSH~Px Se gSH-Px Se IU-1 ng/ml IU-1 ng/ml IU/1 nq/ml 1...

Způsob přípravy perleťově lesklých pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240956

Dátum: 14.08.1987

Autori: Halad Zdenik, Slabý Vladislav

MPK: C09C 1/36

Značky: způsob, pigmentů, lesklých, perleťové, přípravy

Text:

...ve vodném roztoku, který se upraví vhodnou kyselinou, jako například kyselinou solnou nebo kyselinou sírovou, na hodnotu pH 0,5 až 5, suspendují ve vodném roztoku, který se upraví vhodnou kyselinou,jako například kyselinou solnou nebo kyselinou sírovou, na hodnotu pH 0,5 až 5, obzvláště 2,0 až 3,0.K této suspenzi zahřáté na 50 až 100 OC, s výhodou O až 80 OC, se potom nechá pomalu přitéci roztok soli titanu, přičemž se současným...

Ovládací zařízení osuvné blokovací tyče, uložené posuvně na okraji okenního nebo dveřního křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240953

Dátum: 14.08.1987

Autor: Lednický Dominik

MPK: E05C 9/12

Značky: tyče, zařízení, dveřního, okenního, uložené, okraji, blokovací, osuvné, křídla, posuvné, ovládací

Text:

...ovládacího zařízení správné přiřazení pastorku ke krytu.Jsou-li vybrání v segmentu pastorku vytvářena postupem ražení, vyplývá 2 toho na místě výstupu průraz. Na místě výstupu nemůže být potom hrana stále ostrá, jak je to žádoucí, aby bylo usnadněno ustŕihování čepu.Nestejné průměry čepů zajištují také v tomto případě, a to u symetrických vytvořených pastorků, že hrana vytvořená průrazem je stále odvrácena od té dosedací plochy krytu, jež...

Zařízení k zatěžování ložisek při jejich zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244900

Dátum: 14.08.1987

Autor: Negri Ettore

MPK: G01M 13/04

Značky: jejich, zařízení, ložisek, zkoušení, zatěžování

Text:

...nosičů Ž.Pouzdro Ž je zatěžováno radiální silou gr. V nástavci Ž jsou jedním koncem uložena tři táhla Ž opačným koncem uspořádaná V objímce 1 uložené na sťérické ploše Ž čepu Ž. oba konce táhla Ž jsou opatřeny sfěrickými nákružky 35 uspořádanými ve vyjímatelných lůžkách gg.Čep g je spojen s tažným dílem ŽŽ vyvíječe zátěžné síly. Čep Ž je uspořádán kluznou plochou łg ve vnějších vodicích prvcích łł upevněných V drážku łg. Držák lg je...

Zapojení obvodu k blokování impulsů tyristorů sériového řetězce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244899

Dátum: 14.08.1987

Autori: Del Bene Pietro, Frentzel-beyme Johannes

MPK: H02M 1/088

Značky: impulsů, seriového, zapojení, obvodů, tyristorů, řetězce, blokování

Text:

...zejména pri velkém počtu tyristorů sériového Ietäzce, tedy u vyeokonapěčových měničů.Další výhodou zapojení podle vynélezu je. že snižuje potrebný výkon napéjecího zdroje zasilovačů řídicíoh impulsů. odstranění tranzistorového efektu podle vynálezu zlepšuje sériový chod tyrlstorů sériového řetězce.V důsledku toho se enílí i nárok na výkon e tedy dimenzování pŕepěčových ochran, tvo łených sériovou kombinací odporu a kondenzétoru, a lze...

Zapojení pro programovatelný rozběh tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244898

Dátum: 14.08.1987

Autori: Roberts David Alan, Parnell Edgar William

MPK: H02M 5/38

Značky: střídače, zapojení, programovatelný, tranzistorového, rozbeh

Text:

...předpěřový odpor 3 na vstup sčítacího zesilovače Q zajišťuje na jeho výstupu kladný signál. Tento signál se přivádí přes první vstupní odpor g na invertující vstup integračního zesilovače ll.Výstupní napětí integračního zesilovače li inteqruje do zâporných hodnot. Toto záporné napětí se přivádí přes první porovnávací odpor lg na invertující vstup porovnávacího zesilovače 14.Tento zesilovač má velké zesílení, proto i napětí blízké nule ho...

Kompozice, zejména pro tmely a licí hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 244897

Dátum: 14.08.1987

Autori: Crenshaw Ronie Ray, Willlard Daniel Gray, Hatton Leslie Roy, Algieri Aldo Antonio

MPK: CO8L 63/00

Značky: kompozice, zejména, hmoty, licí, tmely

Text:

...barví známými piqmenty a mikrodisperzními barvivy.Pokud se to javí vhodným, lze kompozice plastifikovat přídavkem běžných plastifikátorů,zejména esterů kyseliny ftalové, citronové, adipové, fosforité, fosforečné a podobné. Dle potřeby lze známými postupy upravovat povrchová napětí, rozliv a reologické vlastnosti.Kompozice pro licí pryskyřice obsahují obvykle nejvýše 55 hmotnostních dílů PVC na na 100 hmot. dílü pojiva, kdežto tmely obsahují...

Hmoty, zejména pro lité bezešvé podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244896

Dátum: 14.08.1987

Autori: Lonardi Emile, Beard Hoyt Sturdivant, Woempner Marvin Gale, Legille Edouard

MPK: C08L 63/00

Značky: hmoty, zejména, podlahy, bezešvé, lité

Text:

...silikonů, fluorovaných uhlovodíků a podobné, obvykle V množství do 1 hmot. , vztaženo na kompozici.Je-li to žádoucí, lze kompozici pigmentovat až 20 hmot. díly pigmentů, jako jsou okry,železité pigmenty, chromové pigmenty, Zno, titanová běloba a podobné. Kompozice lze rovněž barvit ve hmotě, přídavkem rozpustných nebo mikrodisperzních barviv.V roli aktivních plniv se používají práškový polyvinylchloríd připravovaný suspenzípolymerací tak, že...

Miniaturní dvoustavově signální tlačítko

Načítavanie...

Číslo patentu: 244895

Dátum: 14.08.1987

Autori: Astberg Ake, Varga Agnes

MPK: H03K 17/18

Značky: miniaturní, signální, dvoustavově, tlačítko

Text:

...z čehož vyplývá i snadné zapamatování si stavu.vynález bude dále podrobněji popsín podle přiloženého výkresu, na něm je schematickyžnásorněno pŕíkladné provedení miniaturního dvoustavoveho signälního tlačítka podle vynálezu.Hiniaturní dvoustavově signälní tlačítko podle vynílezu je na obrázku znázcrněném v příkladnem provedení součástí bežného prepínače. Je tvořeno světlo emitující diodou 3. mechanicKY Pevné spojenou s pohyblivou částí 3...

Zkušební přístroj pro měření deformačních sil lemů nedestruktivní metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244894

Dátum: 14.08.1987

Autori: Szalay Szabolcs, Berke István

MPK: D04B 9/54, G01N 33/36

Značky: deformačních, měření, nedestruktivní, prístroj, zkušební, lemů, metodou

Text:

...bez jakćholikov poškození a také, že metoda měření je pro svou jednoduchost a nenáročnost na obsluhu výhodná.Princíp příkladného provedenízkušebního přístroje a konstrukřní uspořádání funkčních calků jsou vysvětleny na připojených výkresech, které znázorňují na obr. 1 schéma zkušebního přístroje s navlečeným zkušebním výrobkem, na obr. 2 pohled na pohyblivou dělenou a kompenzační čelist s jedním válcovým elementem, na obr. 3 pohled na...

Sklíčidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244893

Dátum: 14.08.1987

Autor: Safcsák Gyula

MPK: B23B 31/30

Značky: sklíčidlo

Text:

...g tělesa a kroužkem łł do vývrtu před píst lg.Pžívodem tlakověbo média dojde k posuvu pístů lg a tím i desky gg, o kterou se opírají konce pák łg pákového ústrojí, kterým se pohyb přenese přes stojiny Q na radiální pohyb čelistí 1.Uložení desky 39 na převleěných válcových membránách 31 umožňuje její naklopení, ą tím nezávislý pohyb čellstí ł, což zaručuje spolehlivá sevření i vyosené součástí.3 244893 Pákové ústrojí je zde tvořeno dále...

Zapojení ústrojí pro ohřev interiérového prostředí vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244892

Dátum: 14.08.1987

Autor: Repetto Silvio

MPK: B60H 1/12

Značky: vozidel, prostředí, zapojení, interiérového, ohrev, ústrojí

Text:

...čelního skla a snižuje se bezpečnost jízdy.Uvedený nedostatek odstraňuje zapojení podle vynálezu, jehož podstatou je, že ventilátor S elektromotorkem umožňuje reversní chod, takže lze zanesení mřížky odstranit tepelným a dynamickým účinkom proudu vzduchu.Dlaší výhodou zapojení podle vynálezu je, že při vhodném umístění mřížky teplý vzduch usměrněný vně vozidla znesnadňuje tvoření námrazy na pŕedním skle vozidla.Příkladné provedení zapojení...

Zapojení pro reverzaci a brzdění třífázových elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244891

Dátum: 14.08.1987

Autor: Yost Thomas Dale

MPK: H02P 1/22

Značky: reverzaci, brzdění, třífázových, elektromotorů, zapojení

Text:

...spínače na řídící elektrodu třetího triaku ľà.Hlavní elektrody čtvrtého triaku E 1 jsou zapojeny mezi třetí vstupní fázovou svorku 2 pro připojení na třífázovou síč a první výstupní fázovou svorku gł. Hlavní elektrody čtvrtého triaku 35 jsou přemostěny sériovou kombinací čtvrtého zhášecího odporu 51 a čtvrtéhoHlavní elektrody pátého triaku gâ jsou zapojeny mezi třetí vstupní fázovou svorku 1a třetí výstupní fázovou svorku gg. Hlavní elektrody...

Zařízení pro strojní rozrušování a odstraňování kalů, usazených v sedimentačních jímkách a žumpovních překopech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244890

Dátum: 14.08.1987

Autori: Fischer Artur, Reist Walter

MPK: E02F 3/88, E21F 17/00

Značky: usazených, kalů, odstraňování, rozrušování, sedimentačních, zařízení, strojní, žumpovních, jímkách, překopech

Text:

...výkresech/je schematicky znázorněno jedno příkladné provedení zařízení Pre odstraňovaní kalů, usazených v sedimentačních jímkách a žumpovních překopech podle vynálezu, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled, a obr. 2 bokorysný pohled na zařízení.Na konstrukcí 3 tvořené prodlouženým podvozkem dülního vozu jsou šikmo umístěny dvě výměníkové komory l válcového tvaru. Na přední části výměníkových komor l jsou připojena sací potrubí 3 se...

Zařízení pro zkoušení kompenzačních armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 244889

Dátum: 14.08.1987

Autor: Tavenne Eric

MPK: G01N 3/36

Značky: kompenzačních, zkoušení, armatur, zařízení

Text:

...zkoušena armatura É.Na horním zaslepovacím dnu 1 zkouäené armatury É je uložen akumulátor Q potenciální energie tvořený závažím g vedeným táhly 3. Akumulátor 5 potenciálni energie může být dále tvořen neznázorněnou tlačnou pružinou uloženou mezi horním zaslepovacím dnem 1 a horní příč kou 1, nebo neznázornäným pružným vakem naplněným stlačeným plynem uloženým obdobně jako tlačná pružina.Ve Qodní příěoe 3 a ve spodním zaslepovacím dnu Q je...

Zařízení pro dopravu ořezaného chrástu řepných bulev

Načítavanie...

Číslo patentu: 244888

Dátum: 14.08.1987

Autori: Munoz Bernard, Bruynseels Jean Pierre

MPK: A01D 23/02

Značky: řepných, zařízení, chrástu, ořezaného, bulev, dopravu

Text:

...se tak zvyšuje kvalita práce ořezávacího ústrojí a snižují se ztráty na sklizeném chráetu.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je schematioky znázorněn na připojeněm výkrese, kde obr. 1 představuje zařízení V bokorysném řezu a obr. 2 v půdorysném řezu.Na rám 19 stroje je uchyoen hnatač ł, s výhodou aktivní, pod nímž je uspořádán ořezávací nňž g. S výhodou jsou uepořádány dva aktivní hmatače ł vedle sebe s ořezávacími noži 3 provedenými...

Zařízení pro napájení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244887

Dátum: 14.08.1987

Autori: Weinstock Lonard Maurice, Karady Sandor

MPK: A01K 7/00

Značky: napájení, zvířat, zařízení, hospodářských

Text:

...na pžesnost instalace vzhledem k doplñovací nádržce,V některých technologických uspořádáních kotcü rozvody znemožňují průchodnost a protože často vedou po podleze stájí - kotcü ztěžují jejich čištění.Nevýhodu odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je napájecí miska spojenáS plovákovou komorou se samostatným plovákem, který ovláda ventil umístěný ve víku napájačky.Výhody vynálezu spočívají v tom, že zvíře /například prase/ pije s...

Zařízení pro regulaci tlaku dávkovačů tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244886

Dátum: 14.08.1987

Autor: Amato Joseph Sebastian

MPK: G05D 16/10

Značky: tekutin, tlaku, zařízení, regulaci, dávkovačů

Text:

...přívod regulovaného media.Zařízení umožňuje etsbilizaci aplikační dávky u mobilních postřikových strojů při různých pracovních rychlostech závislých na různých pracovních podmínkách. zařízení umožňuje volbu nastavení provozního tlaku pred znčítkem práce í v jejím průběhu.Na pžipojeném výkrese je znázorněno zařízení v řezu. Průměry d a D označují různé velikosti pístü.Přívodun 9 aplikační tekutiny proudí aplikační látka kolem membríny g do...

Zařízení pro sklápění sklopné korby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244885

Dátum: 14.08.1987

Autori: Bolhofer William Alfred, Limma William Carl

MPK: B60P 1/28

Značky: zařízení, sklopné, korby, sklápění

Text:

...koncem k sklopnému rámu, jehož osa je shodná S oaou sklápění sklopné korby, vzniklo zařízení, u kterého může být každé ose sklápění přlłazen sklopný rám spolu s hydraulickým válcem.Takto uspořádaně hydraulické válce nevyžadují osové uspořádání a prostor v ose vozidla lze využít pro přenos krouticího momentu a uspořádání hnacích ústrojí.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu pro sklápění sklopné korby je znázorněno na přiloženém...

Elektronický obvod pro odstranění falešných vstupních impulsů čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244884

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kobayashi Noboru, Baldvin John James

MPK: G01R 31/28

Značky: elektronický, impulsů, čítače, falešných, obvod, odstranění, vstupních

Text:

...4 znázorňuje zapojení pro vratný čítač.Elektronický obvod ł /obr. l/ pro odstranění falešných impulsů má dva vstupy, prvý vstup 3 a druhý vstup 3 a jeden výstup 2. Prvý vstup 3 je pŕipojen na vstup g klopného obvodu É a druhý vstup 3 je připojen jednak na vstup prvního derivačního obvodu 4 a jednakpřes negátor 2 na vstup druhého derivačního obvodu É. Výstupy obou derivačních obvodů 1, 5jsou připojeny každý na jiný vstup hradla 1 NAND....

Zařízení na shrnování pokosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244883

Dátum: 14.08.1987

Autori: Anjo Umemura Yoshifumi, Kimbara Masahiko, Suzuki Hajime

MPK: A01D 78/08

Značky: zařízení, pokosů, shrnování

Text:

...případně 1 jako jiné rotační těleso, eventuelně může být např. kuželový plášt Ž nasazen nebo jinak upevněn na válcověm plášti 3.Kopírovací kloub 3 má osu výkyvu Q uspořádanou horizontálně ve směru jízdy §. Rotační shrnovací pláště 3 jsou uloženy na šikmém čepu É, skloněněm v úhlu si k vertikále. V témže ühlu ga je k horizontále, resp. k povrchu půdy skloněna kruhová základna 1, s níž je rotační shrnovací pláät 3, uspořádaný nad ní, pevně...