Archív za 1987 rok

Strana 145

Způsob přípravy směsných oxidových katalyzátorů pro oxidaci nenasycených aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243445

Dátum: 14.08.1987

Autori: Berretti Anna Maria, Lorang Lucien, Goedert Ferdinand, Henrion Romain, Metz Paul

MPK: B01J 23/92

Značky: oxidací, nenasycených, katalyzátoru, aldehydů, směsných, způsob, přípravy, oxidových

Text:

...1408 nn hodnotu pl I 6 el B poskytnou hosogenni roztok vlech ektivnich ololok ketslysdtoru, ktorý se poto dále po připodnd přední ředidln bary spůsohe sehucti do konsis 3 243445tenca pasty, kterl se vysulí, obsaleaő soli teniow rozlolí a takto získaní hsota po přídavlm tabletačních přizld ztabletuJe s vyłihá, čímž nu poładované kstalytická vlastnosti.zíkladní anolství nx 4011, kyseliw vinnő. kyseliny dusičnć a vody k rozpouitiní...

Elektronická bodová tiskárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 243444

Dátum: 14.08.1987

Autor: Schleimer François

MPK: G06K 15/02

Značky: elektronická, tiskárna, bodová

Text:

...Jednd řłdce eoudeeni. tí Je eine tíeknout vltlí počet bodů eoučeenl, na u dnee bliných bodových tíekdren e takd- Je olnd evýlít vychloet pdeu na ezíndlní noinou rychloet, protode pde ee dle pohybovat rovnou/Inou rychleetí.lavíc Je nołne příapůeobít ryohloet pneu charakteru tíltląých íntoraací - poiadovand huetotd bodů. ako eytoet tlaku lae ovlivnit velíkoatí íapuleů, Jíaíi Jeou nepdJeny elektro magnety eNa přípoJend obríeku Je uveden príklad...

Dvojdílný podlahový dílec z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243443

Dátum: 14.08.1987

Autori: Grosjean Jean Claude, Bauler Claude, Denier Guy

MPK: E04G 5/08

Značky: podlahový, dílec, plastických, dvojdílný

Text:

...rdsnvch spodok.ranu provedont podlohovoho dllce Je schesstlch snssornln no připodowch výkresoch,kdo no obr. 1 Je oxonosetrioký pohlod no dtlsc, obr. 2 Jo příčoý os dtlcon, no obr. 3 Je oxonometrický pohled ne spodont dvou dílcd s no obr. 4 Je tentýl pohled no detsll spojky.Dilec do slolend se dvou stejnýoh výlisků 1,. ktorí po překloponí Jedndao s nich kolos podolno osy pevnl spodnou pise sosoevoru pero g do druhy 3. vans( otrono...

Generátor aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243442

Dátum: 14.08.1987

Autor: Winderlich Hans-georg

MPK: B05B 7/24

Značky: generátor, aerosolů

Text:

...oaoktor, Jahod oont .jo v pracovni prootoru, .do ktorom toto rosproIovod. o touto průtok plynu olouli oorovoñ k dopravo přowtoouo kopoliw o tohoto prootoro oplt do oooobníku kopolirv.Joktor Jo konotrukčnl uopdoobon tok, alu doprovovol sxuolnt nolotví kopoluu bu ohlodu no kvalitu rooprolovont. Oblh kopoliw nospotiobovsno ns výrobu oarosolu, ool činí 99,5 o 99.9 i protoěnoho Inolotvi kopallw proohooojtci rospralovooi trýokou, .io takuaavłan,...

Hydrogensulfáty alkyl 3-aminobenzoátů alkalických kovů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243441

Dátum: 14.08.1987

Autori: Simmons Walter John, Stockburger Hermann, Lyerly William Marcelle

MPK: A61K 31/245, C07C 101/62

Značky: způsob, alkalických, kovů, jejich, alkyl, výroby, 3-aminobenzoátů, hydrogensulfáty

Text:

...2 od 6 hodiniek íohdní oo vylouěonł produkt obocndho vzorco I odrutrujo, proąyao In mluví dřívo uínlndho orpniokdho rozpoultldh o vyzuli.14 th obocndho vzor-co I out z okologlckdho hlodizko colou odo výhod, noboř. obzohudi Joko kyzolou oouddn bydrogonoultdt Ilkonckdho kovu, ktorý Jo z lvgdonickdno hloddzkz nprooto bozpodlv.K roztoku ouvl J-ounobonzodtu 1310 5/ vo 120 1 othonolu bylo přtddno při. teplot íztnooti zo lntonzdvntho temu 24 g...

Spalovací komora, zvláště pro spalovací motor s přímým vstřikem paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243440

Dátum: 14.08.1987

Autor: Bivens Joseph Raymond

MPK: F02B 23/06

Značky: zvláště, motor, spalovací, vstřikem, přímým, komora, paliva

Text:

...trysky.výhodou opolovooí kooory podle vyndlooo Jo sloploní otortovotolnootl. nvltltł otudonoho motoru o loptou podmínok pro vsntconí o hořoní polivo, co oo vlnu přínlvl projoví v joho loplim mor-gotickou vyullti o ontloní ozholooi.mu výhoda pak opoöivo v Joj poměr-no nizko toolmologlcko Mroěnooti dano skutočnou,lo obo prootozy, ktorými Jo opolovooí komora tvorcu, .inou rotoonl oymotrlckd.Příklod provodonl opolovoot komory padlo vyndloou .jo...

Tunelovací stroj pro ražení důlních děl o menším průměru plným profilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243439

Dátum: 14.08.1987

Autor: Bünemann Hans

MPK: E21D 9/10

Značky: stroj, plným, řazení, profilem, menším, tunelovací, důlních, průměru

Text:

...stroje, opatřený podporou .Ll- od ložiskovým tělessn 4 je dále shrnovací mechanisnus 12. pro rospojenou horninu posouvanou ke korečkům 5.lezi pláštěm .in válcové dutiny 1 a právě jmenovanými čústmi stroje je přibližně vymezen mezikrmový prosçor u, v horní části ještě zabíraxzý dopravníkem 5, ve kterém kuspoŕádán ukladeč plechových segmentu |ł. výnulo.Součástí ukladoče 14 je čclisĺový x-ámznázornärxý na obr. 3, v jehož svěrném prostoru 15. je...

Způsob výroby zkušebních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243438

Dátum: 14.08.1987

Autori: Müller Werner, Krüger Benno

MPK: G01N 1/28

Značky: vzorků, výroby, způsob, zkušebních

Text:

...vzorku kovových trubek s umělými vodami určených parametrů na vnitřním povrchu. Podntato vynálezu spočíva v tom, že vnitřní část vzorku, v níž je vytvořena definovaná měla vad, se zalisuje do vnější části vzorku. Hloubka umelé vady je dáne tlouvšĺkou stěn vnitřní části, 3931 šířka je dana ioaťkou vložených planžet.Výhoda zpüaobu podle vynalezu spočíva zejména v možnosti. vytvořit vady extrémne malych šířok, tj. setirw mm, a to na...

Způsob dávkování odsířovacího aditiva tvořeného alkalickými zeminami v práškových ohništích kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243437

Dátum: 14.08.1987

Autor: Hakenberg Walther

MPK: F23C 11/02

Značky: zeminami, tvořeného, dávkování, aditiva, způsob, ohništích, odsířovacího, kotlů, alkalickými, práškových

Text:

...frontu zápalu ve hlavním práškovacím ohništi,jehož uhelný prášok v důsledku této stabilizace může být i zatižen přídavkem aditíva.Do pomocného přiřazeného přídavného fluidního ohniště je aditivum přiváděno pouze v takovém množství, aby nebyl ohrožen jeho stabilní apalovací proces, tj. aby popelnatost paliva e aditivem v sušině nepřekročila 75 .Hlavní výhodou je možnost převedeni velkych kotelních jednotek elektrárenských bloků na...

Ústrojí pro připevnění trnově tyče automatiku k příčníku opěrného rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243436

Dátum: 14.08.1987

Autori: Iwano Yoshimi, Del Bene Piero, Suzuki Hajime

MPK: B21B 25/02

Značky: tyče, opěrného, ústrojí, trnově, rámu, automatiku, příčníku, připevnění

Text:

...tmovó tyče a trnu do váloovací roviny.vynález je v pŕíkladu provedení znázorněn na pripojených výkresoch, na nichž obr. 1 značí echematický pohled na výblhovou číst opěrnćho rámu sa matematike e obr. 2 je ŕeeen A-A z obr. 1.Výt-ěh autometiku tvoří maeivuí rám e boüníoeaí a výetuhui, ktere nejeoupro včtlí přehlednost na výkreeu znázorněny. Bočnice l jsou opetřeny kotevními vodítky z, v nichž je zasunut příčník 3.Příčník 3 je opatřen...

Hydraulický tlumič

Načítavanie...

Číslo patentu: 243435

Dátum: 14.08.1987

Autori: Ramella Pier Giuseppe, Confalonieri Giovanni

MPK: F16F 9/18

Značky: hydraulický, tlumič

Text:

...na obr. 1 je tlumič v podelnám ŕezu a na obr. 2 dno v pŕíčném řezu.i V pracovním válci j, se pohybuje píet s a pístnicí 3, v které je zabudován přepouätěci ventil i a tehovy ventil g. Závitová zátke § drží pánov 1, která vede pístnici 1 e uzavírá horní část pracovního válce 1 a vyrovnáveoí prostor L 1 mezi pláštěm z e precovním válcem l.V dolni eau je vyrovnávaoí prostor 11 oddčlon od pracovního prostoru E a 12 horní částí nákružku 4,9. dna...

Biodisk pro provzdušňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243434

Dátum: 14.08.1987

Autori: Piccardi Paolo, Berger Leo, Olson Gary Lee

MPK: C02F 3/08

Značky: kapalin, biodisk, provzdušňování

Text:

...výhodnou tvarovou konstrukcí pro výotŕik velkých tonkostinaých výlisků při jejich výrobě. Jednoduchá výroba funkčních částí formy pro zhotovení výlisků. Při vyjmutí výlisků z lisu se tento položí ne rovnou plochu k vychlszení, přičenž nedojde k deťormsoi rovlnnosti výliaků.Biodiaky jsou opapřemr průchozími pouzdry, která umožňují jejich vzájemná spojení spojovecími prvky. Při použití ,biodisku podle tohoto vynálesu dojde k úspołe elektrické...

Násypka primárního drtiče lomového kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 243433

Dátum: 14.08.1987

Autori: Chung Alfred, Enomoto Satoru, Ryan James Walter

MPK: B02C 13/286

Značky: kamene, násypka, lomového, primárního, drtiče

Text:

...linie 38 ° přirozeného eypněha úhlu 1 volného lonovlho ineho 2 čarou sypkéhoPodle obr. 1 a 2 je tedy násypka i vytvořena svislou horní- částí Q sestávající z horníeh bočníoh stěn i, i a zadní horní stěny m, na které navazuje dolní část ,LL náaypky J. a ůhlemsklonu stěn .12, 12, 13 meněímu než 20 ° si 30 ° od vodorovné roviny, to je íblu menšín než přirosený sypná-úhel lomového kamene i, ktrý je 38 ° skloněn od vodorovné rovíny.V důsledku toho...

Okrajové vodítko papíru psacích a jim podobných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243432

Dátum: 14.08.1987

Autori: Tanaka Hiromitsu, Tamura Humio

MPK: B41J 13/30

Značky: okrajové, vodítko, psacích, strojů, papíru, podobných

Text:

...k pevné časti 1 stroje, například podpěře papíru, jsou vytvořeny záchyty ä. V touto případě jaou mo len 1 vytvoreny tří nicht 5. Jejich počet může pýt podle potřeby libovolný. Jsou provedsny jako výčnälky, které jsou na boční straně opatřeny šikmou naběhovou plochou 2, procházející v záchytnou plošku m a vodící plošku 11.Také rozmíatění zachytů Q je libovolné, zpravidla je rovnomerné. Záchyty ą zapsdají do vodící drážky 12, vytvorené v...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243431

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kapp Joachim-friedrich, Asano Kiro

MPK: F28F 21/06

Značky: tepla, výměník

Text:

...podle potřeby nádoby či potrubí, do něho lze zebudovet.Zdlením pŕůřezu trubice v místech průchodu trubice distanćní prepážkou vzniká velmi pevný spoj. Dále možňuje i edílení teple pomocí dietenční prepdiky. Toto prepálka dále ovlivňuje proudäní prooháaejícího plynu či kapaliny v mimotrubicovám prostoru výmlmthl.Rozmíatění trubice a dodrłení potrebných vzdálenosti průohodu trubice dietenćními přepážkami je ddno požadovanými...

Termický jednostupňový destilační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243430

Dátum: 14.08.1987

Autor: Böttcher Irmgard

MPK: B01D 3/02

Značky: termicky, jednostupňový, prístroj, destilační

Text:

...elementy a vnitřní stěny odpařovací nádoby. zvolený systém aeparátoru zabraňuje vníknutí vodních kapiček do chladiče,čímž ae podstatne zvyšuje kvalita daatilované vody.Vzhledem k malému výškovému rozdílu mezi nejniäším a najvyšším místem chladicího kužela ae dosahuje lapäího odvádění plynů obsałexzých v páře. Uvedená konstrukce umožňuje volit značný výškový rozdíl mezi hladinou odpařovaná vody a výstupom páry sa sep-náteru. Tím aa dosáhne...

Přenosný ochranný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 243429

Dátum: 14.08.1987

Autori: Rufer Clemens, Schröder Eberhard

MPK: F16P 1/00

Značky: ochranný, prenosný

Text:

...prostředky, uspořádanými podél vlnovitých záhybů u okraje plášte a jeho materiál je vysoce tučný.Řeäením podla rynllssu as dosíhne zejména úspory poliaovecích a provozníoh nákladů zkuäebního prostoru a mmeněení jeho rozmeru. Další výhodou je mobílnost celeho zařízení, což umožňuje provádět zejména zkoušky, které vyžadují nez-očnou elektrickou nebo hydrsulickou měřicí instalaci.Na přiloleném výkrese jeznázorněn príklad provedení přenosného...

Komora termostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243428

Dátum: 14.08.1987

Autori: Mauri Marcello Massi, Schuster Wilhelm

MPK: F28F 9/02

Značky: termostatu, komora

Text:

...sestävä s regulsčnich ohí-ívocích nebo ochlesovecích prvků z priložených k vnüjlí stran dutiąv pláětl .L komory. Uvedená dutina je naplndne kepalinou 3, do ktori sesahují shore pomoŕenć jímky 2 ustaven( na víku 6 a ve spodní části uloäená míchedlo g pohánlnó hřídelem 1.Vlastní sestava termostetu je uspoŕádáne tak, le dutina plášte ,L komory, ne kterou jsou s vnejěí strany přilošeny ohřívecí nebo oehlazovecí prvky z, je naplněne kepelinou...

Zařízení pro odvíjení velmi jemných nití z předlohových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243427

Dátum: 14.08.1987

Autori: Belthle Heinz, Ancillotti Francesko, Pescarollo Ermanno

MPK: B65H 59/02

Značky: cívek, nití, velmi, zařízení, odvíjení, jemných, předlohových

Text:

...12 ae enímacím ráoem, tvorený pomocnou tyčí .L 3 otočne ulolenou mezi noanou tyčí ,La a základovou deekou z. IIa pomocné tyčí ,L 3 je upevneno kompenzační roměnko 1,1, po neni je vedena odvíjená nitĺllo paul tyčí. je ulolena akàutnl prulína 15. její jeden konec je ulołen na nome tyčí 13 m druhý konec je upevněn na pomocné tyčí u.lla pomocné tyčí 13, je pevne ulolena eapadka L 6, jejíž krajní polohy jeou vymezeny obvodem epojková lamely mene...

Zabezpečovací ústrojí proti přetížení pracovních orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243426

Dátum: 14.08.1987

Autori: Tschamper Otto, Weidinger Zdenik

MPK: B66F 9/22, B66F 17/00

Značky: orgánů, proti, přetížení, zabezpečovací, ústrojí, pracovních

Text:

...vozíku, kde klopw aoaeut od błaaene uloietho ne vidlicích je adolvcan dvojící příaočarých hgdrouotorů 1,6 od sebe hwdraulicky oddälených napr. bydrauliokjai zlaty.V tento prípade je kaldj z dvojice pŕíaočarýcn mdroaotord 1.6 spojen se na .L 2(obr. 3) pŕedstavujícím nosąý díl pracovního orgánu. V každém zaväsu JJ je s vůlí suvnä ,ulozene teleso az łąydrsulickâho jednočinneho valce 1 L. teleso az je pevně spojene s dvojicí roman 23.Teleso za...

Stabilizační činidlo suspenzních hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 243425

Dátum: 14.08.1987

Autori: Peola Pavol, Micenko Štefan, Beránek Antonín, Žoudlík Josef, Sedlák Josef, Mostecký Jioí Akademik, Polák Václav, Zavoel Jaroslav, Beran Jaromír

MPK: C05F 11/02

Značky: činidlo, hnojiv, suspenzních, stabilizační

Text:

...v roltoku technického hydroxidu aodnélo, draaelného nebo amonného. Oxihumolit - kapucín je humuscvé hnedé uhlí s nízkou výhřevností a velkým obsahom Vody a popelovin.Huminosílikdtem se rozumí komplexní sloučenina vodorozpustného hunzatu s křemičitanan. Htminosilíkat lze pripravu bud pridaním kyseliny křemičíté nebo alkalických křemičitanů do roztoku vodorozpustného humátu, nebo přídavkem kyseliny křemičité nebo alkalických křemičítam...

Technologická linka na výrobu živičných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243424

Dátum: 14.08.1987

Autori: Forman Karel, Simeonov Simeon, Volný Jaromír, Volný Booivoj, Tran Duc Hiep

MPK: B02C 23/00

Značky: linka, technologická, směsi, výrobu, živičných

Text:

...4 vatupují do gravitaěních odlučovaćů hrubého prachu 5.Odloučený prach ae vrací výpustmi 5, na transportér 3 a spolu s vlhkým ksmenivem jde zpět do suěérny 1. Odlučovače hrubého prachu i nemusí být zařazeny a spojovací potrubí A potom převádí plyn ze auiárny přímo do odlučovačů prachu 2.Plyn a jemným prachom postupuje z gravitačního odlučovače í potrubím § do cyklónové nebo mlticyklőnové baterie nebo filtru 2, ze kterých je zachwcený jemný...

Napínák rozvodového řetězu nebo řemenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243423

Dátum: 14.08.1987

Autor: Faulhaber Ervín

MPK: F01L 1/12

Značky: řemenů, řetězů, napínák, rozvodového

Text:

...menu jeho protałení, mdle být. stejný princíp a etejnd konstrukce poułíta l pro rozvodový ŕemln, jako byla poulíta pre rozvodový retčz.Ke yýkreeu je zndzornän príklad provedení předmětu vynilezu, kde obr. 1 značí boční pohled na mechanický napíndk rozvodověho řetčzu v čletečném ŕezu, obr. 2 detail řezu napínákeu v rovinč A-A podle obr. 1, obr. 3 ukazuje alternetivní provedení napínňku v detailu obdobnőm k obr. 2.te obr. 1 e 3 je na...

Ložný prostor dopravních prostředků, zvláště skříňových účelových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243422

Dátum: 14.08.1987

Autori: Mrázek Dušan, Houžvic Vladimír, Vašátko Eduard, Zbooílek Aleš

MPK: B60P 1/44

Značky: skříňových, dopravních, účelových, ložný, vozidel, prostředků, zvláště, prostor

Text:

...provedení loładhn prostoru dopravních prostředků, zvldltč suíňových účelových vozidel podle vynálesu, je znázornän na priložených výkresoch, kdeobr. 1 znázorňuje část ložnć plochy podle vynálezu v axon. pohledu,obr. 2 znázorňuje axon. pohled části ložné plochy podle obr. 1 ve smeru odzadu.Ložný prostor aldíňovełw ndkledního vozidle se vetupními dveřmi a je využíván jako hlavní pracoviětě pojízdné dílny. Lołný prostor je tvořen...

Spalovací pístový motor s přímým vstřikem paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243421

Dátum: 14.08.1987

Autor: Daníeek Zdenik

MPK: F02B 23/04

Značky: přímým, vstřikem, motor, paliva, spalovací, pístový

Text:

...zvýšení nez-ných výkonu a snížení spotreby paliva spelovaoího motoru, sníží se kouřivost notoru a karbonízace epelovacího prostoru a svýsí se rovněž životnost a spolehlivost spalovacího aotoru.Vzduchové komora zabraňuje íntenzívnějäímu průohodu tepla do oblastí pístních kroułků,a zlepšuje tak Jejich funkci., vláětě jejích těsníeí vlastnosti, životnost a spolehlívost.Príklad provedení části spalovacího .motoru podle vynálezu je znázornen na...

Zařízení na automatické podhrnutí fólie pod výrobek při vytváření smrštitelných obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243420

Dátum: 14.08.1987

Autori: Blecha Jioí, Trnka Rudolf

MPK: B65B 53/02

Značky: výrobek, obalů, fólie, vytváření, automatické, podhrnutí, zařízení, smrštitelných

Text:

...i automatická balení a podstatnou výhodou rýchleho pŕestsväní ne každou velikost balených výrobků.Na připojených výkresoch je snásorněn príklad konkrétního provedení zařízení podle vynálezu kde ne obr. 1 je celkový pohled, ne obr. za boční, na obr. 2 b čelní pohled ne podhrnovecí aegment, ne obr. 3 ěelní pohled ne eestevu podhmovscích mnm s noeným stolkem podhrnovaných výrobku e na obr, 4 roavinutý pliit podhrnovaoího segmentu.Zařízení...

Vodicí kulisa řadicího mechanismu převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243419

Dátum: 14.08.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: F16H 5/76

Značky: kulisa, řadicího, vodiči, převodovky, mechanismu

Text:

...konstrukce.Příklsd provedení vodicí kulisy řadicího mechanismu převodovky podle vynálezu je znázurněn na výkresech, kde obr. 1 představuje axonometrický pohled na výlisek vodící kulisy,obr. 2 představuje příčný řez řadicím mechanismem převodovky, vedený poděl roviny A-A, znázornená na obr. 4, obr. 3 představuje pbdálný řez, vedený vodicím páskou lnulisy s jasydkn podél roviny B-B, znázorněnána (br. 2 a obr. 4 představuje...

Hydraulický nebo pneumatický odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243418

Dátum: 14.08.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: F15C 1/16

Značky: pneumatický, odpor, hydraulický

Text:

...vytvořeny funkční dutiny, vlastně v jediný celok. je celé uspořádání extrémne odolné. nemůže dojít k poškození vibracemi, nárasy, extrémními teplotními zmenami. pŕíp. radioaktivním zářením.odpadá nějaká ndročnějäí montdi a s ní spojené nároky na kvalifikované pracovní síly.nemůže proto ani dojít k vadné funkci, je by byla způsobene neprávnou montáií bud ve výrobním závode, nebo zejména při eventuálních opravách. Vzhledem ke své výrobní...

Tuhá zasklívací lišta pro dřevěná okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 243417

Dátum: 14.08.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: E06B 3/62

Značky: drevená, tuhá, zasklívací, lišta

Text:

...hřebtĺky nebo vruty, a lišta netěení.Tuhá lišta vyžaduje podtmelení v míeteoh doteku se eklem, avšak pri dotlačeni tvrdá lišty na sklo je tmel vytlačen a stráni svou funkci.Výäe uvedené nedostatky při upevñování skle do dřevlných oken leon odstranäny zasklivací lištou podle vynáleau, její podatetou do, že lista z tuhého materiálu mi ne apodnívodorovné ploäe výetupek, ktorý zabezpečuje eamosvornoet lišty be upevňovúní hŕebíky nebo...

Ústrojí na dopravu kuliček v lapovacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 243416

Dátum: 14.08.1987

Autori: Otevoel Josef, Dresler Jioí

MPK: B24B 11/06

Značky: kuliček, lapovacím, stroji, ústrojí, dopravu

Text:

...připevněna spodní horizontální liáts, ned kterou je uístłns stíncí lište, částečně Iasahující do zásobníku kspovecího stroje, přičelł stírscí lište je otočná e vertikálne přeetevitelně upevnlna ne vertikální liěti, níatłnć ne frćnl stroje.vzájemné uspořádání na umožňuje rovnonlrná dávkování kuliěek nosi lepovsoí kotouče,s.to i při obelení lepovocí peetou. nalsí výhodou je konetnzkñní s výrobní jednoduchou. celého doprevního ústrojí.Na...

Způsob impregnace katody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243415

Dátum: 14.08.1987

Autor: Voddáeek Václav

MPK: H01J 9/02

Značky: způsob, impregnace, katody

Text:

...vrstve pyrolytiokěho grantu, tak l jeho laprsmsce thnx-lom v celi hmotě vytvárané katody. lavíc je přitom vyloučeno nebezpečí, pŕímlho etyku operátora s radíoaktívnía thoriem.Způsob lmpregnaoe kstody vakuová eloktronky podle vyndlezu bude ndeladovně blíze popm v ptíkladovća provedení e pomocí přípoáonoho vyobrazení eoheuatícky ndsoliuaícího princip lmpregnacs thnx-len.Vychosí subetancí pro iapregneoi Je halogenidovd sůl thoria, například...

Křemíkový terčík pro elektronky typu vidikon

Načítavanie...

Číslo patentu: 243414

Dátum: 14.08.1987

Autori: Ulrychová Sylva, Richter František, Vykopal Alois, Krejeío Oldoich, Kalík Jioí, Hofman Ivo, Olšák Miloo, Vorel Leopold

MPK: H01L 31/00

Značky: terčík, vidikon, elektronky, křemíkový

Text:

...lo vrstva nsnessnóho polykrystslickóho nebo ssorrního kresíku a( při bunt poulívsąých tloustkach epecificld odpor vstaí nsl 30 kit/q. Js-li poładovín nillí odpor, je nutno k dotsoi poułít dsllí tepelná operace, nspŕíklsd difuso čím sa vsak vltsinou horu sdvlrnd vlastnosti diod s tím ss tskě sníií dynuickąý pascovní rosssh terčíku.Podstata křsaíkováho tsrdíku pro elektronky typu vidikon spoüívd v ton, łs ostrůvky svodovd vrstvy jsou ns sváa...

Křemíkový terčík pro elektronky typu vidikon

Načítavanie...

Číslo patentu: 243413

Dátum: 14.08.1987

Autori: Fronik Roman, Stejskal Jan, Pulpán Jan, Zamarovský Peter, Apetaur Milan, Laštovka Petr

MPK: H01L 31/00

Značky: elektronky, křemíkový, vidikon, terčík

Text:

...vytvořena pomocí fotolitografiokćho Iaakovdní například přímo ae souvisló izolační vrstvy, například z S 102, nebo za souvialé vrstvy deponovanőho nebo polykrystalického, případně aaorfního křaaíku, naneseného bezprostŕedně na izolační vrstvu tvořenou například kysličníkem křemičitýu, nebo na bőrnilikdtové sklo vzniklé po difuai bőru, případně na jiné izolační vrstve.Podle toho pak je podlaptána buäto boční část nad povrch vystnupld aříie,...

Sázecí zařízení sochorů karuselové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 243412

Dátum: 14.08.1987

Autor: Hladký Tomáš

MPK: F27D 3/02, F27B 9/38

Značky: sázecí, sochorů, karuselové, zařízení

Text:

...zhotovování odprušeného ndramíku na vdlečkové draze naproti eázecímu rohu.Sázecí zařízení eochorů karuaelová pece podle vynalezu je jako příklad znázorněno na pŕiloženém vyb-eau.Podle příkladného provedení aeetává eázecí zařízení aochorů 1 karuaelové pece ze sázecího roštu 1 e valečkové drahy z, ne kterou navezuje eazecí rošt J. avým přílehwm koncom. Mezi Oĺtlllcniłlĺ ,rřilehldho konce eázecího roštu ,L válečková dráze z jaou upravena první...

Zařízení pro nastavení výšky zdvihu kladnice elektrického kladkostroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243411

Dátum: 14.08.1987

Autor: Chlup Miloš

MPK: B66D 1/56

Značky: kladnice, kladkostroje, elektrického, zdvihu, výšky, nastavení, zařízení

Text:

...v tom, že k motorové skříni elektrického kladkoatroje je otočné na čepu uloäena svým vrcholom nerovnoramenná lomená páka, jejíž krat rameno je míatäno naproti dotakové kladičky koncového vypínače uníatěnáho na pláäti motorové skříně e delší rameno je svým koncovým dotokem vykloněno na čepn do výlky ndvihu kladnice.Přitom je podle vynálenu ne motorová ekříni elektrického kladkoatroje uaazen kolik pro atavoní sklonu dalšího ramena...

Způsob stabilizace spalování ve druhém stupni hoření hybridního fluidního ohniště a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243410

Dátum: 14.08.1987

Autori: Plotiný Arnošt, Mrhálek Karel, Schmíd František

MPK: F23C 11/02

Značky: spalování, způsobu, stabilizace, způsob, hybridního, druhém, ohniště, zařízení, stupni, hoření, provádění, fluidního

Text:

...plynu.X provedení spůsobu podle vynňlezu slouii zařízení, jeho podstata spoćívá v ton, že do uklidňovecího prostoru prvého stupně horení jsou naústäny dyěny sekundárníłn vzduchu s dálkově I-ízenými ventily, napojená na regulační člen, který je spojen a tsploněrem.výhodou vynálezu je- sejuóne jednoduche sejiětovdní potřebné teploty, ktere zaručí pri vstupu hořlevýoh plynu do druhého ohnisko spalování jejich vsnioení, aniž by mohlo dojít...

Vícenásobná elektrodová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 243409

Dátum: 14.08.1987

Autori: Fína Jan, Šebek Antonín

MPK: G01R 1/06

Značky: elektrodová, vícenásobná, sonda

Text:

...pohled ns sondu a rezy A-A, D-D, 1-2, r-r dle obr. 2, ne obr. 4 je snásornčmpohled ne eondu ve moru C podle obr. 1.a obr. 1 a ne obr. 2 jsou k nákladní dosco J, upevněny sloupky z, 3, která nesou non 243409 4tilní povmuudooku 3 o ploluýll epojí, olektrlowní e elektronícldní součdotui obvodu. JK teto dooce 4 jsou upevnlw eau-en dolů trny 1, lojíohi počet a »umístění odpovídá počtu a níetlní elektrod 9,.le tray 5 jeou nevlečeny opírdlovó...

Výpažnice k hloubení pilotážních vrtů, případné k provádění protlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243408

Dátum: 14.08.1987

Autor: Dragon Jioí

MPK: E02D 5/66

Značky: vrtů, provádění, hloubení, protlaků, výpažnice, případně, pilotážních

Text:

...konmkou z dvšla dčliči jádro, a jedním, ktorý je aoučdztí táto korunky,a z druhým, který je eoučezni prvkom zajilĺujíoím korunka na precovním čele výpeinice,a na obr. 5 je podólný řez vedený rovinou kolnou na rovinu řezu zndzorněnćho na obr. 4.V eouladu a vynálezem a e výkreoy je výpzłnice. na pracovní konci ového rourovitého pláštš .L (obr. 1 a 5) opetřene eleepoň jedním pŕíčnd orientovaný dčlíčol g jddra komíny,ktorý při pronikání...

Zařízení k čištěnÍ odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243407

Dátum: 14.08.1987

Autor: Trubáeek Karel

MPK: C02F 3/10

Značky: odpadních, zařízení, čištění

Text:

...1,6 si 2,4 násobak vzdálenosti naai dělioí stěnou o aouesdnt obvodovou stčnou oktivační nddrla.Proti dosud ultvanýa narizeni dosahuje se konstrukcí podla vynáleau vyllího účinku v tom, o ve llabaoh, ktori nejsou oddčleny dälici stěnnu pmudt aktivačni nula sousmčrnč,tím se snsčně sniluji atrdty tieni při průtok a aniluje sa rovnčl spotŕaba elektrickú anorgie na udrleni ektivační směsi v obänu.llovnčl se snačnč sniluja spotřeba stavebního...

Spoj kuželky s vřetenem armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 243406

Dátum: 14.08.1987

Autor: Pospíšil Vítizslav

MPK: F16K 1/34

Značky: vřetenem, kuželky, armatury

Text:

...otvory,v jejich úrovni Jeou vytvoŕeru tvarov hodně obvodovd drdłke ne kulelco, vnitřní obvodový odpieh ve vodíeíe otvoru e vnealí obvodový edpich ee vnlalín průnlru vretene, pridemV Pt-dchooích otvoroch Jo ulolen poaietný prvek, jeho volná konce jedu Iohuuty do vnäjliho obvodovćho stpichu ne vnüjlío prdnlru vřeteno.Proti doeud ulivonło epojh doeehuje ee epouee podle vyndloou vyäěího účinku v ton. le při nehovoni Jednoduchá konstrukce o...