Archív za 1987 rok

Strana 144

Rotorové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240451

Dátum: 15.08.1987

Autor: Jílek Jioí

MPK: B23Q 7/02

Značky: rotorové, zariadenie

Text:

...4. ktorý je otočné uložený prostrednictvom ložísk v 5 v stojane 6. Stojan B je priskrutkovaný na stole 7. Na dolnej časti zvisiého hriadeľa 4 je pevne uchytena priruba 6, na ktorej je otočné uložené pohonové koleso 6.V priruba 6 sú na tlačných pružinách 18 uložené tri západky 1 U svojimi dolnými kuželo-vými časťami zasahujúcimi do sediel 19 vytvorených na hornom čele pohonového kolesa 9. Nad hornými čelami západiek 1 D je v stole 7 stroja...

Spôsob prípravy alkyl-2-metoxyimino-3-oxobutyrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240399

Dátum: 15.08.1987

Autori: Jílek Ladislav, Jelen Ladislav

MPK: C07C 131/105

Značky: přípravy, spôsob, alkyl-2-metoxyimino-3-oxobutyrátov

Text:

...bromid, benzyltrietylamónium ohlorid, tetrabutylamónium hydrogensulfát, tetrafenylfosfonium ohlorid, tetrabutyltosfonium chlorid, trikaprylmetylamónium chlorid, dimetylbenzyllaurylamónium bromid a ďalšie, ako je uvedené napr. v Weber W. P., Gokel W. G. Phase Transfer Catalysis in Organic Synthesis, Spinger-Verlag 1977. , Po zmiešaní reakčných komponent je reakcia ukončená od 0,5 do 5 h, pričom reakcia prebieha pri teplotách -10...

Razítkovacie mazacie zariadenie plošného tvárnenia, najmä pre využitie v robotizácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 240397

Dátum: 15.08.1987

Autor: Eapka Martin

MPK: B21D 37/18, B30B 12/00

Značky: mazacie, využitie, tvárnenia, razítkovacie, zariadenie, najmä, plošného, robotizácii

Text:

...aretačnej vložky 5. Spodná nádoba 3 je napojená prívodom mazadla 24 so zásobníkom 19 mazadla, pričom prívod 24 mazadla je opatreny ventilom 23 spodného prívodu mazadla. Zásobník 19 mazadla je upevnený na konzole 21 a je opatrený V jeho spodnej časti vrchnou inštaláciou 2 U mazadla, ktorá je ukončená ventilom 17 vrchného prívodu mazadla, zasahujúcim nad vrchnú nádobu 13 mazadla. Pohon 16 upevnený na zadný rám 18 stola 2 je piestnicou 14...

Způsob přípravy vysoce polymerní chromosomální deoxyribonukleové kyseliny značené uniformně radioizotopem .sup.14.n.C

Načítavanie...

Číslo patentu: 240392

Dátum: 15.08.1987

Autori: Boeek Vladimír, Gheorghiu Mihnea, Holeeek Jaroslav, Fiala Zdenik

MPK: C12R 1/89

Značky: značené, sup.14.n.c, kyseliny, radioizotopem, přípravy, vysoce, deoxyribonukleové, chromosomální, polymerní, způsob, uniformně

Text:

...speciálního druhu a kmene mikroorganismů.D izolace DNA ze sinic byla popsárxa pouze obecně z neraclioalçtivního materiálu a jen u. některých vybraných kmenů.Příprava vysocepolymerní DNA značené radioizotopem 140 ze sinice rodu Synechococcus má některé specifické zvláštnosti,které nebyly dosud řešeny. V návrhu technologického postupu je nutno je mít na zřeteli.Výše uvedený stav je řešen komplexním způsobem juřípravy vysoce polymerní...

Spôsob prípravy benzylbromidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240391

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vach Vladimír, Majerová Karla, Kimmer Dušan, Obst Oldoich, Sklenáo Zdenik

MPK: C07C 21/24, C07C 17/14

Značky: spôsob, přípravy, benzylbromidu

Text:

...ktorý opät rea guje s toluénom. Využitie brómu oproti do teraz známym metódam je dvojnásobne. Nasledujúce príklady OSVGÍľÍkĚI., ale-neobmedzujü predmet vynálezu.K 184 g bezvodého toluénu sa pridalo 0,5gramu brómu a uvedena reakčná zmes »sa za miešania vyhrievala do odfarbenia. Zaintenzívneho miešania sa pod hladinu reakčnej zmesi nadávkovala zmes 78,6 g brómu a 66,2 g sulfurylchloridu pri teplote 65 °bróm stačil zreagovat. Pridávanie trvalo...

Způsob přípravy 6-methylen-5-hydroxytetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240388

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kopec Svatopluk, Horych Emil

MPK: C07C 103/19

Značky: přípravy, 6-methylen-5-hydroxytetracyklinu, způsob

Text:

...provedení dehydratace látky A v kapalném bezvodém fluorovodíku při teplotě nepřevyšující 15 °C po dobu nutnou ke kventitativníínu proběhnutí dehydratace. Reakční směs obsahující látku B a přebytečný fluorovodík s reakční vodou je vhodným způsobem zbavena části fluorovodíku a po naředění methanolem, popřipadě vo dou použíta k redukci. Redukce na zínkuprobíhá v silně kyselém prostředí mlneralění kyseliny, popřípadě také dithioničitanem...

Způsob přípravy 2-aminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240386

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sedláeková Venuše, Horáeek Ladislav, Šimek Petr

MPK: C07C 91/44

Značky: 2-aminofenolu, způsob, přípravy

Text:

...z-aminofenolu redukci z-nitrofenolu sulfidem nebo hydrogensulfidem sodným,jehož podstata spočíva v tom, že se k vodněmu roztoku Z-nitrofenolu ve formě alkalické soli o koncentraci 0,5 až 1,5 mol/l přidá při teplotě 60 až 100 °C sulfid anebolíydrogensulfidjsodný V množství 3 až 4 moly na 1 mol p-nitrofenolu a při této teplotě se reakční směs udržuje až do ukončení redukce.Redukce způsobem podle vynálezu probíhá v podmínkách...

Spôsob čistenia solí cefalotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240385

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sukup Jan, Nováeek Alois

MPK: C07D 501/12

Značky: cefalotínu, čistenia, spôsob, solí

Text:

...při vodného roztoku. se. upraví na hodnotu 3,6 až 5,1 prídavkom vhodnej kyseliny alebo bázy. Vodný roztok sa eztrahuje s organickým rozpuštadlom nemiešatelným s vodou.Ako vhodné rozcpúšižadlá možno použitkled dichlormetán, dichlóretán, l-chlúrbután, tríchlćnrmetán, trichlóretylén, ketonioké zlúčeniny ako metylizopropylketón,metylizobiltyillšetón, B-pentenon, estery kyselín ako etylaoetát, izopropylaoetát, izobu ytylacetát, alebo hydrory...

Zapojení měřiče hodnoty impedance s galvanickým oddělením

Načítavanie...

Číslo patentu: 240383

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kostura Michal, Štim Juraj, Seifert Reiner

MPK: G01R 27/16, G01R 27/04

Značky: měřiče, impedance, hodnoty, oddělením, galvanickým, zapojení

Text:

...napäjetviceindikátorů hodnoty impedancejímž se redukuje množství potřebných aktivních prvků pro indikaci daného množství impedancí. x ., ~Na připojeném obrázku je znázorněno za ppjení měřiče hodnoty impedance sgalva-rátoruvl s nàpajecím výstupom 2 a společ ným výstupom 3, na něž jsoufpřipojeny- in- idikátory 10 impedance prostřednictvím jejich napájecích bodů 4 a spoločných bodůpedance je spojený napájecí odpor 12, jehož druhý konec je...

Zařízení pro měření tepelného odporu Gunnových diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 240382

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vlk František, Havránek Zdenik

MPK: G01R 21/00

Značky: odporu, měření, tepelného, zařízení, gunnových

Text:

...zdroje 1, spojen se synchrozničaními vstupy analogově-číslicovych převodníků 3, 4 a 5. Na tyto vstupy je též připojerfvýstup zpožďovače 7, jehožvstup jej ovládán pomocí povelového tlačít ka 11 pro start. Na výstup analogově-číslicovýćh převodníků 3, 4,5 je připojena vyhodnocovací jednotka 8. K plné automatizaei je možno aplikovat libovolný mikroproĽesor-El, ve schématu kresleno. čárkovaně,který nahradí zpožďovač, umožní tisk...

Způsob přípravy N-aryl-N´,N´-dimethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240381

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hudec Petr, Plhák Radoslav, Picmaus Jan, Berndt Wolfgang

MPK: C07C 127/19

Značky: n-aryl-n´,n´-dimethylmočoviny, způsob, přípravy

Text:

...systému při tlaku 0,1 až 0,6 MPa. Plynný nebo kapalný dimethylaminvse uvádí k predloženému roztoku arylisokyanätu V uzavřeném reaktoru nebo se douzavře něho reaktoru dávkuje roztok arylisokya- nätu i dimethylaminu.Postupem podle vynálezu lze připravit.produkty o velmi vysoké čistotě při výtěž ku nad 90 0/0 teorie i při- nízké spotřebě dimethylaminu 100 až 105 --teorie, Arylisokyanäty se pro reakci používaji přímo ve formě reakčnich roztoků...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240380

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bábík Kvitoslav, Fišer Karel, Skupník Jioí

MPK: C07C 79/26

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolu, spôsob, výroby

Text:

...tomu, že odpadné vody oh-.sahujú K 2 COs, nemožno z nich získat kryštalizácicu 3-metyl-4-nitrofenolát sodný, pretože by mohol obsahovať B-metyI-Ił-nitrofenolát draselný, ktorý je menej stabilný, čím by sa zväčšila výbušnosť 3-metyl-4-nitrofenolátu sodnéh-o. S minerálnou kyselinou zreaguje uhličitan draselný na minerálnu sol, ktorá sa odiiliruje V matečnej kyselina od B-metyl-tl-nitroľenolu. Kyselina dusičná čiastočne...

Zařízení pro čítání impulsů s odmocninovou charakteristikou a vratným čítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240378

Dátum: 15.08.1987

Autori: Štepita Matej, Havel Miroslav, Šanda Jaroslav, Janeeek Pavel, Soudek Josef

MPK: H03K 23/62

Značky: charakteristikou, odmocninovou, čítačem, čítání, impulsů, vratným, zařízení

Text:

...obvodů, obvodu předběžné redukce 3, řidicího logického obvodu 4 a obvodu dodatkové redukce 5. Klopné obvody uvnitř první skupiny 1 jsou zapojeny do lineärního čítacího řetězce čítajícího dolů ,a musí být vybaveny nastavovacími vstupy. Klopné obvody druhé skupiny 2 jsou zapojeny do bežného llneárniho čítacího řetězce čítajícího nahoru. Vstup obvodu předběžné redukce 3 tvoří vstup zařízení, výstup tohoto obvodu je za pojen na vstup první...

Zařízení pro čítání impulsů s odmocninovou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240377

Dátum: 15.08.1987

Autori: Musil Dobroslav, Eermák Miloslav, Malioák Stanislav, Slanec Jaroslav, Kulda Václav

MPK: H03K 23/00

Značky: charakteristikou, impulsů, zařízení, čítání, odmocninovou

Text:

...přípojeném výkresu je znázorněno principiáiní schéma zařízení, sestávajícího z první 1 a druhé 2 skupiny klopných obvodů, obvodu předběžnê redukce 3, komparátoru 4 a obvodu dodatkové redukce 5. Klopné obvody uvnitř skupin 1 a 2 jsou spojeny do lineárnich čítacích řetězců. Vstup obvodu předběžné redukce 3 tvoří vstup zařízení, výstup tohoto obvodu je zapojen na vstup první skupiny 1 klopných obvodů. Výstupy klopných obvodů první skupiny...

Tekutý směsný anionaktivní tenzid, určený do mycích a čisticích past

Načítavanie...

Číslo patentu: 240376

Dátum: 15.08.1987

Autori: Štipán Vladimír, Jakl Vilém, Lejsek Hugo, Holubec Stanislav, Hlavatý Jaroslav, Trpka Karel

MPK: C11D 1/37

Značky: anionaktivní, tenzid, čisticích, určený, mycích, směsný, tekutý

Text:

...sulfátu a, alkylarylsulfonanů. Příznlvé dermatologické, účinky se zvyšuji použitím vyššího podilu etanolaminovýchsolí. Další výhodou směsného tenzidu podle vynálezu je tekutá konzístence za normálních teplot 1 bez přídavku rozpouštěclel, což má za výhodu odstranění nebezpečí při zpracování hořlavin etanol, iz-opropylalkohol, monopropyleiíglykol u výrobce, během transportu, i u zpracovatele. Tekutost za normálních teplot je zachována při...

Regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240375

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kolouch Jaromír, Poikryl Hynek, Prokop Mojmír

MPK: A01N 43/66

Značky: rastu, regulátor, rastlín

Text:

...odkoncentrácie vodného riztoku kyseliny kyanúrovej ako aj neutralizovanéhos, či zmydelneného roztoku kyseliny kyanürovej, pôsobením hydrovxidu sodného. Získané výsledky sú zhrnuté v tabuľke 1 a sú aritmetickým priemerom troch opakovaní. Súčasne sa v trojtýždennom pokuse pod sveteluott rampou s podobnými variantami ako pri stanovení klíčivosti preveruje stimulujúci účinok vodnýchroztokov kyseliny kyanúrovej, resp. vodného roztoku...

54 Spôsob výroby fyzikálno-chemicky stálej zmesi s-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240373

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šimánková Ludmila, Prosoanský Miroslav, Sklenáo Gustav, Strya Josef, Horák Alois

MPK: A01N 43/06

Značky: stálej, výroby, fyzikálno-chemicky, s-triazínov, zmesí, spôsob

Text:

...pri teplote ~ 5 až 30 °C bez zmeny ich fyzikálne-chemických vlastnosti.Uvedené príklady ílustrujú, ale neobmedzujü predmet vynálezu.V 500 cm 3 toluénu sa rozpustílo 9,9 g 2,4-díchlór-ô-metyltio-s-triazínu 0,05 molu a 83,8 g kyanurchloridu 0,45 mólu. K roztoku se za miešania pri.da 1 o 51,9 g 70,4 °/o-ného vodného roztoku terobutylamínu 0,50 mólu a 136,8 g 14,62 °/o-ného vodného roztoku hydroxidu sodnêho 0,50 mólul, pričom teplota reakčnej...

Pojiva k výrobě laminovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240372

Dátum: 15.08.1987

Autori: Michálek Vladimír, Havlík Otto, Didek Miloslav, Eejka Jioí, Procházka Rostislav, Kryštufek Jioí Ing, Eepek František

MPK: C08G 8/10, C08L 61/10, C08G 8/08...

Značky: výrobe, materiálů, pojiva, laminovaných

Text:

...vrstev je nutnécovávat i zředěné roztoky, v takovém případě je nutné k získání dostatečně vysoké vrstvy nanášet roztok na platy několikrát.Veliký význam využití odpadu spočíva ve skutečnosti, žecelá chemická rafinace xylenolu získává Charakter bezodpadové technologie. Dalšípřednost tohoto využití je v tom, že lze produkt použít bud ve formě prášku, taveniny, nebo roztoku, přičemž jako rozpouštědlo lze použít ethanol, jehož toxicita je...

Systém signalizace a regulace povolené rychlosti a otáček strojů a zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240369

Dátum: 15.08.1987

Autori: Žáeek Jaroslav, Koucký Lubomír

MPK: G05D 13/62

Značky: signalizace, systém, zařízení, regulace, strojů, otáček, rychlostí, povolené

Text:

...na jehož výstup je připojen vstup výk-onového obvodu 11, jehoož výstup jepspojen se vstupem akčního členu 12. -Při přivedení signálu na vstup bloku předvolby 1, kde se signály zpracovávají, vyhodnocují a výsledný signál je z výstupu přiveden na vstupy kombinačně logického obvodu 2, který tento signál vyhodnocuje a současně opticky signalizuje příslušnou rych 4lost a nebo otáčky odpovídající dané kombinaci a jehož výstupní signály jsou...

Způsob supersensibilizace halogenstříbrných negativních černobílých a chromogenně vyvolávaných fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240368

Dátum: 15.08.1987

Autori: Caha Zdenik, Sobola Jan, Kaláb Vladimír, Courton Jioí

MPK: G03C 1/08

Značky: vyvolávaných, supersensibilizace, fotografických, halogenstříbrných, chromogenně, černobílých, způsob, negativních, materiálů

Text:

...uvádí naměřené sensitometrické hodnoty získané po expozici polevu na sensitometru FSR - 41 a černobílé zpracování v- lázních o složenílíkosti častice 0,85 (am, koeficientu variace 26 , obsahující 96 0/0 mol( Br a 4 mol 9/0 I s obsahem stříbra 45 g/kg, obsahom pojíva 7,5 byla chemicky sensibílizována pomocí thiosulíátu sodného pentahydrátxr, sulío kyanldu amonného, chloridu zlatitého a to. luensulfinanu sodného po dobu 150 minutpři 52 °C. Po...

Kapalné tenzidy na bázi acyletanolamidesterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240367

Dátum: 15.08.1987

Autori: Tomášek Vladimír, Eermák Jioí, Sasín Miroslav, Šinkora Oldoich, Pudil František

MPK: C11D 1/28

Značky: acyletanolamidesterů, bázi, kapalné, kyseliny, tenzidy, sulfojantarové

Text:

...složení, ale jeho přebytek má, jak bylo nyní zjištěno, prokazatelně významný vlív na reologické vlastnosti kapalných tenzidů na bázi alkanolamldů mastných kyselin.200 hmot. dílü monoetanolamidu olejové kyseliny 0,625 molu při průměrnéýmole kulové hmotnosti oleyletanolamidu 320 zre agovalo se 65 hmot. díly maleinanhydridu molekul-ová hmotnost 98) při 6 9/0 mol. přebytku ma, leinanhydridu. Vzniklý monoester maleino vé kyseliny byl...

Zařízení k fotoelektrickému snímání polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240366

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sehnálek Alois, Pospíšil Jaroslav, Žajdlík Josef

MPK: G01C 3/08, G01B 11/00

Značky: zařízení, snímání, fotoelektrickému, polohy

Text:

...1 sestava z fototranzistoru 4, který jevsvým emitorem připojen na bázi prvního tranzistoru 5, jehož kolektor je spojen s kolektorem fototranžis ktoru 4, s prvním vývodem prvního rezistoru 6 a s prvním vývodem druhého rezistoru 7, Emítor prvního tranzistoru 5 .je spojen.s prvním vývodem prvního kondenzátoru 8,sprvním vývodem třetího rezistoru 9, je hož druhý vývod je spojen s prvím vývokdem čtvrtého rezistoru 10. Druhý vývodčtvrtého rezistoru...

Způsob emulgace barvotvorných disperzních složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240365

Dátum: 15.08.1987

Autori: Raška Stanislav, Vobooil Jioí, Michálek Zdenik

MPK: G03C 1/08

Značky: disperzních, složek, barvotvorných, emulgace, způsob

Text:

...že se z emulgačního procesu zcela i eliminuje nízkovroucí rozpouštědlose docíl-í vysoké koncentrace emulze- 5 až 20 gbarvotvorné složky na 100 g emulgátu atím i vysokého obsahu stříbra v- emulzi, eventuálně na ploše. Vysoká koncentrace takto získaných emulzí silně sníží možnost difúze barvotvorných složek mezi vrstvami a umožní se současně polévání více emulzi,obsahující různé barvotvorné složky přímona sebe bez ochranné vrstvy.Další výhodou...

Způsob emulgace barvotvorných disperzních složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240364

Dátum: 15.08.1987

Autori: Horný Bohumil, Sokol Václav, Melcr Slavoj

MPK: G03C 1/08

Značky: disperzních, barvotvorných, složek, emulgace, způsob

Text:

...odstraňováni z fotografických emulzí anízký stupeň bezpečnosti celého technologického procesu. . A .Z vysokovroucich rozpouštědel se nejvíce používá dibutylitalát, tri-o-kresylfosfát, cel- losolveftalát apod. K usnadněni dispergace,event. emtilgace barvotvorných složek sepřidávaji k emulgované směsi dispergátory .jako je např. ditolylmethandisulfonová kyselina, dinaftylmethandisulionová kyselina 1- 4-su 1 fofeny 1 -3-methy...

Spôsob výroby zmesi 2-alkyltio-4, 6-diamíno-s-triazínov s 2, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240362

Dátum: 15.08.1987

Autori: Nykl Ilja, Hofbauer František, Reoucha František, Budín Jioí, Kubíeek Jaroslav, Vaneura Václav

MPK: C07D 251/50, C07D 251/52

Značky: výroby, spôsob, zmesí, 6-diamíno-s-triazínov, 2-alkyltio-4, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi

Text:

...roztoku sodnej soli metantiolu 0,263 mólu, pri tep-,lote 20 až 45 °C. Po-dosiahnutí neutrálneĺ reakcie sa k zmesi pridalo 56,3 g 40 -ného i vodného roztoku etylamínu 0,5 mólu a 133,4 g 15 Vo-neho vodného roztoku hydroxidu sodného U,5 mólu a vyhriala sa k refluxu, pri ktorom sa zotrvalo 2,5 hodiny. Po ochladení na 20 °C, vykryštalizovaní, od~ satí a premyti s 250 ml vody sa po vysušení získalo 117,0 g produktu, ktorý podľa...

Troskotvorná zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 240361

Dátum: 15.08.1987

Autori: Holpuch Vladimar, Kadlec Karol

MPK: C21C 5/28

Značky: troskotvorná

Text:

...vynâlezu sú v tom,že sa zvyšuje životnost výmurovky konver torov, znižuje se. prepal mangánu-čo umož- .ñijtje prítomnosť kysllčnika maugánatého vozmesi a bez problémov je umožnené .spraco vanie surovéh-o v-železa s nízkym obsahom mangánu, napr.v 0,3 až 0,6 0/0 hmot. Podstat rnou. výhodou zmesi podľa vynalezu je» vylúz čeme čixznižełriee potreby nedostatkového kazivca. . Podľa príkladného prevedenia bola v 150 ťâłłilěürrventonaazpracovavané...

Zapojenie pre ochranu hydraulických obvodov proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240360

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kadlecová Jana, Porkert Jioí, Málek Booivoj

MPK: F16K 17/18

Značky: zapojenie, hydraulických, ochranu, proti, obvodov, preťaženiu

Text:

...ventilovým puzdrom 3, pružinou 4, uzatváracím teles-om 5 a vy x medzovacím elementom G. Poistný ventil jetvorený uzatváracim telesom 5, ventilov-ou kuželkou 7 a pružným elementom 8.Pri poruche hydraulického obvodu medzispodným vstupno-výstupným priestor-om lll a riadiacim prvkom 13 v zapojení podľa obr. 1 začne v mieste poškodenia hydraulického obvodu unikat z obvodu pracovná kvapalina. Erietočnémnožstv~o kvapaliny unikajú ce z...

Spôsob stanovenia sírouhlíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240359

Dátum: 15.08.1987

Autori: Elefantová Dagmar, Eejka František

MPK: C01B 31/26

Značky: stanovenia, spôsob, sírouhlíka

Text:

...sa nachádza v plynnej,kvapalnej alebo tuhej fáze. Podstata vynále yzu spočíva v tom, že sírouhlik ,zreaguje sš . dtgiłxyiágąjąpm pa giąlkyiamínovú soľ dialkyhiitiokarląamínçvej kyseliny podľa rovni ce III. Dialkyiadltiokarbamín-ová sol sa stitruje odmerným roztokom ootanu ortuťpatent) na indikátor difenylkarbazidtočné Hgziióny zreagujú s difenylkarbázido-m na intenzívne fialovésfarbenie, čimsa iadikuie knenłec titrácie- Ako ,Indikátor sa...

Skládací prostorová buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240358

Dátum: 15.08.1987

Autor: Ryšánek Pavel

MPK: E04B 1/344, E04B 1/348

Značky: buňka, prostorová, skládací

Text:

...skľacľebnostirvodorovných jednotek, které jsou jedenkrát nebo vícekrát na šírku kloubovitě děleny a na stykových plochách ohebně spojeny mezi sebou pomocí křídlových závěsů, které níají zabudovány nosné trny, jež zabezpečují přesné sIicováni jednotlivých dílů. S-vlslé čelní jednotky jsou opatřeny na stykových plo chách třinenovými zámky, které-zabezpečte v í jí ve funkčním stadiu konstrukční stabilitu.. Skladací dřevěná prostorova buňka...

Zmesný koagulátor vodného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240357

Dátum: 15.08.1987

Autor: Š?astný Milan

MPK: C09K 17/00

Značky: vodného, koagulátor, zmesný

Text:

...podzemným a povrchovým vodám.Bolo zistené,kvalita gélu kyseliny kremičitej je závislá od použitej kolagulačnej prísady. Chemikálie tvoriace koagulačný roztok, musia vyhovovat vyššie uvedeným požiadavkám zdravotnej, požiarnej a ekologickej nezávadnosti. Pokusne práce ukázali, že gély s dobrými kvalitativnymi parametrami spĺňajú aj požiadavky ekologickés podmienkou, že samotný koagulátor nieje látka horlava a zdravotne závadná. Vyššie uvedené...

Tavicí elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 240356

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bartášková Pavla, Ambros Dušan

MPK: C03B 5/027

Značky: elektroda, tavicí

Text:

...přítomny v okolním žáromateriálu pece, jehož žáruvzdoriíost se tím Sllĺžtlje. Kovový molybden podléhá interkrystalické korozi, například antimonem, trvale vystavený vysoké teplote v peci rekrystaluje, což vede k jeho křelmutí, projevující se u elektrody jejím ulomením. i jsou známy zpüsoby, jak docílit snížení kor-oze molybdenových elektrod. Používá se katodická ochrana, jak popisuje najoříklad patent USA č. 2855 450, anodická ochrana...

Zapojenie nesymetrickej ochrany meracieho prístroja proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240355

Dátum: 15.08.1987

Autor: Eierník Ján

MPK: G01R 15/00

Značky: meracieho, nesymetrickej, ochrany, proti, prístroja, preťaženiu, zapojenie

Text:

...kladnú vstupnú svorku 1 je tiež pripojený jeden koniec druhého oddeľovacieho odporu 9, ktorého druhý koniec je pripojený na bázu druhého pnp tranzistora 10.Činnost nesymetrickej ochrany meracieho pľĺstľüjü podľa obr. 1 je nasledujúcaMedzi kladnú vstupnú svorku 1 a zápornú vstupnú svorku 2 je privedené merené napätie. Prúd tečúci obvodom vytvorí na prvom odpore 3 a druhom odpore 4 úbyto-k napätia a vychýli rúčku meracieho prístroja 13. Pri...

Vodič vlákna pre navíjacie agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240354

Dátum: 15.08.1987

Autori: Procházka Jan, Spousta Eduard, Frundl Zdenik

MPK: B65H 57/04

Značky: agregáty, vodič, vlákna, navíjacie

Text:

...na hrote nábehovej a uzáverovej hrany, čím nie je navedená celá stužka vláknado očka vodiča. To sa V konečnom dôsledku, prejaví zhoršenou kvalitou stavby návinu. v Uvedené nedostatky rieši vodič vlákna pre navíjacie agregáty podľa tohoto vynalezu,ktorý je -opatrený nabehovou hranou, sklonenou voči rovine kolmej na os vodiča o uhol oc, ktorý je rovný 5 ° až 60 °. Dľžka nábehovej hrany sa pohybuje v rozmedzí 3 až 15 násobku hrúbky...

Elektrický obvod k postupnému připínání elektrických spotřebičů k síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 240353

Dátum: 15.08.1987

Autor: Stritzko Vojtich

MPK: H02J 4/00

Značky: obvod, elektrických, připínání, spotřebičů, elektricky, sítí, postupnému

Text:

...i špičková hodnota proudu impulsů přiváděných do řídící ele.ktrody 7 bistabilního řízeného prv ku 5. Proudovým impulsem, jehož špičkovéhodnota je většínež zápalnát hodnota řídícího proudu bistabilního řízeného prvku 35,je převeden tento prvek 5 do sepnutého stavu. Sepnutý stav bistabilního řízeného prvku 5 způsobuje průtok proudu do řídic-íelektrody 4 polovodičového výkonovéhmspi. nače 3 a tím zajišťuje sepnutí polovodičo vého výkonového...

Zapojení pro řízené omezení akční veličiny regulátoru teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240352

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kos Karel

MPK: G05D 23/19

Značky: regulátoru, veličiny, omezení, akční, zapojení, teploty, řízené

Text:

...regulačníhozásahu do regulované soustavy tak, že .sej dosahuje přiznlvého účinku na velikost pře kmitu přechodové charakteristiky, aniž by.došlo k výraznému zmenšeni rychlosti ná běhu regulované veličiny na žádanouhodnotu. Celkové zapojení je velmi jednoduché a jeho nastaveni spočíva především v~ určení přenosu nelineárního členu a V realizacivodová realizace nelineárního členu nastáva V případě použití zapojení podle vynále zu u...

Kryt řídítkového přepínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 243450

Dátum: 14.08.1987

Autor: Arsuaga Yavier

MPK: B60R 16/00

Značky: řídítkového, přepínače

Text:

...solution vulí s toloronci v colo oko dolco jsou v prnxi novyhovudíci,noboł výrobní toloronco při. som výrobi plsotů mam záruku opolohllvooti o nochooioko obrúblni plastu Jo mnou procno, olo poruludo otrukturu tohoto notorlílu.Kułolovo o sonořosno trouby s nás ssvlton nos sou-town Jsou tochoolosicb Slando řoloniu, ovlok po opokovono donontsłl. nosoruěuai an spolohlivo spodoní.Vilo uvodono nodostotky Jsou odstnnlny krytou řtdttkovoho...

Zapouzdření řetězového převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243449

Dátum: 14.08.1987

Autor: Emmerich Wolfgang

MPK: B62J 13/00

Značky: řetězového, převodů, zapouzdření

Text:

...kryt prevodník sadního kola Je slolen se dvou části, a to s předního uchytu pevnł spojendho s renene kyvnd vidlice e se sadního tdles krytu posuvnlho v renenu kyvně vidlice eouhlaanł se lodní kole. pcřidenl elestiokd spojení trubice Jsou uchyceuw svou sední čistí k płednílu dolutu krytu pŕevodníku.He přední ucnytu Jsou vytvořena trubky sesouvatelnd do zedníno tlleea krytu. Rosdlleni krytu pł-evodníln edního kol n dvd ssnoetetná čdsti se cele...

Zařízení pro automatickou regulaci sušícího procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243448

Dátum: 14.08.1987

Autor: Emmerich Wolfgang

MPK: F26B 13/00

Značky: sušicího, procesu, zařízení, regulaci, automatickou

Text:

...nad vypoultłcí tryskou as v případ svýlendbo prutočndho anołetví oproti odvddlnebo. nadlehčen tak, le docblsí prostřednictvím npetickdho mlitkovdno spínače k sapnutí a uvedení do chodu sulíoiho eafíseni.V přípsdł vyrovndní płitdkadicíbo a odvddłnlbo mnolství kapaliny klesne plovdk e roapojaním elektrickeho obvodu vyřadí a činnosti aulící nařízení. Ievýhodou tohoto aaříaení .le uníetlní filtru příetupndho vzhledem k funkci přístroje...

Generátor cyklických kódů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243447

Dátum: 14.08.1987

Autori: Mccullough John Groome, Johnson Michael Ross, Barr Kenneth James, Melwin Lawrence Sherman

MPK: G08C 19/16

Značky: kódu, cyklických, generátor

Text:

...vstupu a s posouvasýoh na Joho síríovou výstupní svorka z hodinový íspulsy přtvddlúní na John opnohsvontsslní svorbu n.Vstupní dskoddr 1 sd vnítdní sopodoní tskovs, so podla kolbínscs sadsnd no ono vstupní svorky u, n. jj, vsuíkl no ono první výstupní svoroo n aktivní .um k sdpísu dot s nssnosornloýoh chovania-tých vývodd do roustru 1 dot, oby no .jeho druhł výstupní svoros 11 vznikl aktivní styl. k sdplsu řídícího slovo s nosdsornlnvch...

Uspořádaní kontaktovacích ploch v mikrovlnném spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 243446

Dátum: 14.08.1987

Autori: Koorevaar Arie, Leppälä Matti

MPK: H01L 21/70

Značky: kontaktovacích, spoji, mikrovlnném, uspořádání, ploch

Text:

...čipu.odluku tak vyrovnlvd naatajnou dlhu kontanovactoh ploch čipu o přtvodního pásku,o Jo vytvołano tak, ia dají portalu vlaatnoatt na alkrovlnných trakvanctoh Jaou aanadboĺĺĺuo AVýhody uapołdddni kontohtovocioh ploch v nikrovlunúa apoJl apočtvadt vo aníianí nalidouo( paraaltní lndukdnoatl prívodu alkrovlnndho apoJa. co uaolní mini tohoto alkrovlnndho apodo l pro vyllí Itkrovlnnd trakvaooa, nol pro Jako byly původu/l ordaw.Doll( výhodou...