Archív za 1987 rok

Strana 143

Spôsob pyroselekcie antimónu pri spracovaní komplexných polymetalických surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240492

Dátum: 15.08.1987

Autori: Flück Victor, Drabek Jozef, Engel Wolfhard, Eberlein Wolfgang, Schmidt Günther, Trummlitz Günter, Kristiansen Odd

MPK: C01G 30/00

Značky: pyroselekcie, surovin, spracování, polymetalických, antimónu, spôsob, komplexných

Text:

...40 hmotnostných síry v surovine upre oxidačné praženie a 16 až 40 hmotnostných síry v surovine pre cyklônové tavenie sa zamedzí tvorbe neprchavých antimóinových zlúčenin v procese oxidačného praženia a v .procese cyklónového tavenlta.Obsah 25 až 440 hmotnost-ných síry V surovine pre oxldačné praženie je možné zabezpečiť pridavkom síry vo forme medenêho koncentrátu, pyritu, pyritowvého komcentrátu, iných sultidov alebo elementárnej siry....

Podložka koreňa pre obvodové zvary rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240491

Dátum: 15.08.1987

Autori: Matsunaga Tadahiro, Higo Akio

MPK: B23K 9/02

Značky: zvary, rúrok, obvodové, koreňa, podložka

Text:

...2 je rez hlavicou podložky ikoreňa.Podložka. korena o.br. 1 .a obr. 2 je tvorená. nosnou rúIrk-ou 1, na ktorú .naväzuje centrovacia dutá »vložka 2, lpokračujúoa pružnou rúrkou 3, ku ktorej je -priskrutkovaná hlavica 4 -opatrená držiakom 5 a dvoma vodiacimi v-ýstupkarni 6, medzi ktorými je prispájkovanä medená podložka 7 zasa hujúca do chladiacej dutiny 8 hlavice 4ktorá je prepojené ikanálik-om 9 s valcovou dutinou 1 U držiaka 5, v» ktorej...

Spôsob prípravy impregnačnej živice pre tvrdený papier strihateľný za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 240490

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bulot Jean-paul, Halász Edit, Staněk Josef

MPK: B32B 11/06

Značky: živice, přípravy, spôsob, papier, strihateľný, tvrdený, impregnačnej, studena

Text:

...do odstránenia.Vhodné alkylfenoly na modlfikáciu fenolickýoh živíc sú n-oktylfenol, lzoolktylfenol,nonylfenol, i-propylľeinol najmä však pterc.buty 1 fenol, pričom na 1 mól fenolu alebo krezolu, resp. xylenolu sa pridá 0,11 až lrmol príslušného alkylfenolu. Živica môže byť modifikovaná aj anilinom, v množstve 2 až 1 l 5 °/o hmotnosti na základnú fenolickú zložku.Ako aldehydy môžu byt použité f-ormaldehyd, paraformaldehyd, acetaldehyd,...

Elektroizolačný vrstvený materiál strihateľný za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 240489

Dátum: 15.08.1987

Autori: Küronya István, Bohus Péter, Eifert Gyula

MPK: B32B 11/00

Značky: elektroizolačný, strihateľný, materiál, studena, vrstvený

Text:

...a teplota v sušiacom tuneli sa nastavia tak, aby pri lisovaní skúšobnej dosky z piatich listov naimpregnovaměho papiera rozmerov 100 X 100 mm prlteplotemnožstvo vytečenej živice 4 až 8 hmotnostných °/o. .APapierová výstuž pre povrchové, tzv. krycie listy sa impregnuje obdobným spôsobom,avšak s použitím živičného spojivsi podľa uvedených príkladov 1 až 3 s prídavkom 0,15 0/0 hmotnosti montánneho vosku.Listy naimpregnovaného papiera, nasekane...

Zariadenie na dávkovanie, najmä tabliet zo zásobníkov na dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 240488

Dátum: 15.08.1987

Autor: Wohl László

MPK: B65G 47/04

Značky: zariadenie, dávkovanie, dopravník, najmä, zásobníkov, tabliet

Text:

...zásobníkmi je umiestnený presúvací mechanizmus 23 pozostávajúci zo základnej dosky 12, na ktorej sú vytvorené nad dopravníkom 25 štyri prepadové otvory 24. Nad základnou doskou 12 po jej okrajoch sú pevne uchytene dve vedenia 16. Na vedeniach 16 je posuvne uložený presúvací hrebeň 15 spojený s ovládacím valcom 17 pevne uchyteným na fréme 26. Nad každým rúrkovýrn zásobníkom 8 je pevne prestavlteľne uložený kontrolný palec 13 korešpondujúci...

Pružný rebrovaný plechový plášť, najmä kostra elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 240487

Dátum: 15.08.1987

Autori: Magyari István, Nagy Mihály, Inczédy Péter, Kertész Marianna

MPK: B21D 11/20

Značky: plechový, pružný, plášť, najmä, točivého, rebrovaný, stroja, kostra, elektrického

Text:

...rebra medzi zvarom a pätou rebra na celkovej potrebnej detormácii plechového rebnovaného plášte pri nalisovani statorovéh-o zväzku do kostry. Podstata vynález-u spočíva v tom, že vnútorné steny rebier plechového rebrovaného plášte sú navzájom spojené odporovým zvanom, ktorého zvarová šñovka másvoj najbližší bod ku povrchu zväzku, na ktorom je nalisovaný pružný rebrovaný plášť, vo vzdialenosti danéjwzťahoms hrúbku steny rebra . b ~...

Spôsob výroby kyslomliečnych nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240486

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sauer Gerhard, Bihari Ferenc

MPK: A23C 9/127

Značky: výroby, spôsob, nápojov, kyslomliečnych

Text:

...pridavku ďalších čistých .kultúr sa nechá mlieko fermentovat npri teplote 2 d až 30 °C po dobu 116 až 20 hodín.využitím technologických vlastností streptokokovej kultúry ZS 25, vyizolovanej z ovčleho hrudkového syra, může sa rozšíriť doterajší sortiment kyslomliečnych .výrobkov o nové výrobky so zlepšenými seanzorickými a technologickými vlastnosťami.Mlieko s obsahom mliečneho tuku 36 g..11 sa po pasterlzácii vychladí na teplotu 30 0 G,...

Polypropylénová na tlak citlivá páska

Načítavanie...

Číslo patentu: 240485

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kierzkowski Marian, Lawik Bogumil, Börner Helmut, Haffer Gregor

MPK: C09J 7/02

Značky: páska, citlivá, polypropylénová

Text:

...nemôže byt táto páska použitá na zatváranie obalov pomocou pásknovacích strojov,ktorých použi-tie v rozvinutých krajinách významne rastie.Vyššie uvedene nevýhody polypropylénovej na tlak citlivej pásky sú odstránené pol-ypropylénouvou .na tlak citlivou páskou podľa vynálezu, ktorej podstatou je. že v nej obsiahnuté polypropylénová vrstva je orientovaná dĺžením v pozdĺžnom smere pásiky v pomere väčšom ako 1 3 a menšom ako 1 7 a v priečnom...

Zapojenie ochranných a kontrolných obvodov zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240484

Dátum: 15.08.1987

Autor: Tereszkiewicz Ryszard

MPK: H02H 7/20

Značky: kontrolných, ochranných, zdrojov, zapojenie, obvodov

Text:

...ďalej popísané podľa pripojeného obrázku.jednotlivé porovnávacie obvody sú tvoretně dvoma diódami, z nich prvá dióda 7 je anodou spojená- s katódou druhej diody 6,prvým zaťažova«címodporom Za, 2 h,zn,ktorý je druhým vývodom pripojený na prvý kladný napájací zdroj la, 1 b,111 a s druhým zaťažovacím odporom 4 a, 4 h, 411, ktorý je -druhým vývodom pripojený navzáporný napájací zdroj 5 a, 5 h,511. Priprepätí jediného z kiladných zdrojov la, 1 b,...

Spôsob chromatografickej izolácie alditolov z ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240483

Dátum: 15.08.1987

Autori: Lissák Kálmán, Lafon Louis, Zaleski Stanislaw

MPK: C07C 31/18, G01N 30/92

Značky: alditolov, zmesí, spôsob, chromatografickej, izolácie

Text:

....nad-obe vymeníroztok za vodu. a papier sa ďalej premýva2 dni. Po vysušení pri teplote 25 °C sa takto získa O-karboxymetylcelulózový pap-ier v lanta-nitom cykle. Na ten sa potom bodo~ vo nenesú 2 hmot. vodné roztoky obsahujúce glycerol 0,2 mgj, erytritol 0,1 mg), D-treitol 0,1 mg), D- aleboL-arabinitol . 0,1 mg), ribitbl 0,1 mg), xylitol (0,1 mg), alitol 0,05 mg, D~a 1 tritol 0,05 mgl, galaktitol 0,05 mgj, D-glucitol 0,05 mg), L-iditol 0,05...

Dynamicky riadený uzavierací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240482

Dátum: 15.08.1987

Autori: Ritter Pál, Winter Imre

MPK: F16K 17/36

Značky: riadený, dynamický, ventil, uzavierací

Text:

...pozdĺžna os je koimá na pozdĺžnu os závažia.Výhodou dynamicky ríadeného -uzavieracieho vemtilla je, že umožňuje realizovať jednoduchým spôsobom diaľkové riadenie prietoku kvapaliny u zariadení pohybujúcich sa v obmedzených priestoroch a razo vo meniacichrýchlost svojho pohybu.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad vytvorenia dynamicky ri-adeného uzavieracieho ventiia podľa vynálezu, kde je na obr. 1 pozdĺžny rez uzavieracím ven 4tiiom...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240481

Dátum: 15.08.1987

Autori: Baumert Dietrich, Jurák Ferenc, Krähmer Hansjörg, Skötsch Carlo, Dancsó András, Kis-tamás Attila

MPK: A01N 39/04, C07C 59/70

Značky: spôsob, přípravy, kyseliny, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Text:

...U,Ei 1.až 5 0/0 hmot. po odfiltr-ovamí Z-metyl-tl-clrlórfenoxyoctowej kyseliny z predchádzajúcej várky, nazriedenie koncentrovanej minerálnej kyseliny koncentrácie 10 až 990/0 hmot.Oproti CS AO č. 179 200 vzniká ovela mew nej odpadných vôd, pričom sa zníži ich ky-slost a množstvo Z-metyl-tl-chlórfenoxyoctovej kyseliny v nich. V recirkulačnych matečných kyselinách sa nachádza 2 .až 15 g/l 2-metyl-ti-chlórien-oxyoctovejstvo odpadných...

Zariadenie na výrobu drôtených krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240480

Dátum: 15.08.1987

Autori: Novák Lajos, Baán Gábor

MPK: B21F 37/02

Značky: výrobu, drôtených, krúžkov, zariadenie

Text:

...skružovačke sa drôt skruží na potrebný priemer, pričom drôt si zachováva tendenciu vrátit sa do pôvodného stavu ako bol navinutý na kotúči. Táto práca je značne prácna.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na výrobu vdrôtených krúžkov podľa výnáiezu, ktoréh-oľpodstata ~spočívo v .tom, že pružinový drôt sa odvíja a zavádza -do r-ovnačky drôtu, odkiaľ je tahaoný a podávaný valcami do troch sikružovacich kladiek-kde 4 sa drôt sikruži a po...

Spôsob výroby kyseliny octovej oxidáciou acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240479

Dátum: 15.08.1987

Autori: Chenu Jacques, Boigegrain Robert, Simiand Jacques, Vernieres Jean-claude, Szántay Csaba

MPK: C07C 53/08

Značky: acetaldehydu, spôsob, kyseliny, oxidáciou, výroby, octovej

Text:

...využiť v technologiokomprocese za účelom výroby kyseliny octo-v-.ej vyššej čistoty.Spôsob podľa vynálezu umožňuje jreguloçvat oibeah octanu mangánatého v katalyzátore a tým aj jeho aktivitu. Potvrdilo sa, že prítomnost vyššej koncentrácie katiónov aikalických kovov sa potlač-lll dehydratačné reakcie, V dôsledku čoho významne pokle sol obsah acetanhydridu v technologickýc Lil prúdoch. v v -~ iBlokáclou dehydratačuných i dalších sledných a...

Aktívna vibroizolačná sústava sedadla vodiča dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240478

Dátum: 15.08.1987

Autori: Lattrell Rudolf, Terashima Kenji, Nira Hisami, Kimura Yoshio

MPK: B60N 1/00, F16F 9/10

Značky: dopravného, sústava, prostriedku, vodiča, aktívna, vibroizolačná, sedadla

Text:

...dopravného prostriedku od nepriaznivých. tepelných a hlukových účinkov. Pritom sa sila z piestnej tyče servovalca upre náša na vibroizolovanú plošinu pákovým mechanizmom, pri ktorom je závislost medzi iposunutím piestnej tyče a plošiny lineárna.lPredpokilladom lineánneho prenosu je vyi medzená voľba geometrických rozmerov pákového mechanizmu. Význam-né je aj zlep-Lšenie -dynamických vlastností navrhovanej vibroizolačnej sústavy v porovnaní...

Upokojená oceľ pre všeobecné použitie, najmä ako hlbokoťažná a konštrukčná

Načítavanie...

Číslo patentu: 240477

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kirrstetter Reiner, Schwab Wilfried, Dürckheimer Walter

MPK: C22C 38/04

Značky: hlbokoťažná, najmä, použitie, konštrukčná, upokojená, oceľ, všeobecné

Text:

...odlievať na zariadení pre plynulé odlieavanie. snaha je teda plynule odlievat ocele ako upokojené, ale s dosiahnutíjm všetkých pri-aznivých vlastností pri zmene podstaty technológie ocele, čo sú v podstate protichodné požiadavky. jJednou z možností riešenia uvedeného problému je zníženie obsahu rozpustného hliníka na rozmedzie 0,008 až 0,04 hmot.,ktorého podkročenie má síce za následok zvýšené Starnutie, resp. výskyt bublín a vtrúsenín...

Prípravok na vyhodnocovanie akustického poľa v kvapalnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240476

Dátum: 15.08.1987

Autor: Lattrell Rudolf

MPK: G01H 3/10

Značky: poľa, prípravok, kvapalnom, akustického, prostředí, vyhodnocovanie

Text:

...pripojených výkresoch je znázornená príkladné riešenie prípravku na vyhodnoco vanie akustického poľa v kv-apalnom pro stredí a tri rôzne -tvary vyhodnocovacej fólie, lkde na obr. 1 je tnakreslený prípravok v axonometrickom pohľade, na obr. 2 je nakreslený prípravok v reze, na obr. 3 je nakreslený celkový pohľad na prípravok v ultrazvukovej vani, na obr. 4 je schematic ky nakreslená dosková vyhodnocovacia fó-schématicky vyhodnocovaci-a fólia v...

Rotačný mechanicko-hydraulický servoventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240475

Dátum: 15.08.1987

Autor: Dürckheimer Walter

MPK: F16K 11/18

Značky: rotačný, mechanicko-hydraulický, servoventil

Text:

...riadiaci priestor 22 vytvo rený tvarovaním vnútorného posúvača 3.»do ostrej alebo zaoblenej rozdeľovacej hrany 28. Vstupný riadiaci priestor 22 je pomocou prepojovacieho kanálu 23 trvalo prepojený s hydraulicky symetrickým vyvažovacím priestorom 24. V oblasti vstupnéhoriadiaceho priestoru 22 je vo vonkajšom. posúvači 2 vytvorený prvý vstupný riadiaci o-tvor 13 napojený na ľavú spojovaciu dražku l a druhý vstupný riadiaci otvor 16 napojený...

Ovocná výživa

Načítavanie...

Číslo patentu: 240474

Dátum: 15.08.1987

Autori: Gupte Arun Rajaram, Zierenberg Bernd, Kirrstetter Reiner

MPK: A23L 1/06

Značky: výživa, ovocná

Text:

...produktov z výroby detskej výživy, 0,05 až 0,1 0/0 hmot. vitamínu C, 0,5 až 1 hmot. pektInu, 6 až 9 hmot. cukru a do 3 hmot. kyseliny citrónovej.Ovocná výživa može obsahovať aj ovseršíri sortiment potravinársky výrobkov zodpovedajúcich zdravej výžive. Ovocná výživa má antisklerotickě účinky v zmysle čs. objavu č. 25. Pri výrobe je možné využít tie zložky poľnohospodárskych produktov,ktoré sa nehodia, alebo odpadajú z výroby detskej výživy....

Upínacie zariadenie unášačov na valčekovej reťazi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240473

Dátum: 15.08.1987

Autori: Myszyoski Addzej, Zub Ryszard

MPK: F16G 13/18

Značky: upínacie, zariadenie, unášačov, valčekovej, reťazi

Text:

...unášačov na valčekovejreťazi je, že unášače sa navalčekovú reťaz nasúvajú priamo bez jej.demontáže a zverným spojom unášača s reťazou sa zabráni vypadnutiu unášača. Ďalšou výhodou je tiež to, že montáž a demontáž upínacieho zariadenia unášačov je veľmi rýchla a jednoduchá.Upínacie zariadenie unášačov na valčekoj reťazi je prlkladne znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse v čiastočnom reze na obr. 2 je...

Zariadenie na meranie dráhy skúšobného kyvadlového kladiva pre meranie vrubovej a lomovej húževnatosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 240472

Dátum: 15.08.1987

Autor: Szal Addzej

MPK: G01N 3/34

Značky: zariadenie, dráhy, kladiva, meranie, lomovej, húževnatosti, vrubovej, skúšobného, kyvadlového

Text:

...ktorá odpovedá okamihu tesne pred nárazom na skúšobné teleso a nasledovného priehybu skúšobného telesa pri jeho nárazovom zatažo-vani.Funkcia zariadenia podľa vynâlezu vyplý 240472va z analýzy vlastností kyvadlového kladiva. Kyvadlová kladivo sa vyhotovuje tak,aby ťažisko kyvadla pôsobilo na drahe nárazu kladiva na Skúšobné teleso. Pri splnení tejto podmienky sa celá energia kladiva uplatňuje pri deformácii skúšobného telesa a...

Krídlový hydrostatický prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 240471

Dátum: 15.08.1987

Autor: Goždziewicz Zygmunt

MPK: F01C 5/06

Značky: převodník, hydrostatický, křídlový

Text:

...výkrese je znázornený príklad vytvorenia krídlověho hydrostatického prevodníka s nerotuijúcim-i krídlami, kde je na obr. 1 pozdĺžny osový rez prevodníkom a na obr. 2 je rez vedený rovinou A~A z obr. 1.Krídlový hydrostatický prevodník s nerotujúcimi krídlami pozostáva z telesa 7 uzatvoreného jednak horným vekom 14, vktorom je vytvorená vstupná -rozvodová vdrážka 12, a jednak dolným vekom 15, v, ktorom je vytvorená výstupná rozvodovádrážka 13....

Spôsob stanovenia zbytkových monomérov a riedidiel v pevných Iiguocelulózových materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 240470

Dátum: 15.08.1987

Autori: Przybyla Janusz, Lust Sigmund

MPK: C08F 6/10, G01N 33/46

Značky: monomérov, stanovenia, riedidiel, iiguocelulózových, materiáloch, spôsob, zbytkových, pevných

Text:

...formal dehydom a polyměrnym paratormaldehy- /dom na stranu monomérneho formaldehydu, Walker j. F., Formaldehyde, Second edition, New York, 1953, čo má za následokstanovenie vyšších hodnôt formaldehydu vo vUvedené nevýhody súčasného stavu do značnej miery odstraňuje spôsob stanovenia zbytkových -monomérov a riedidiel- v pevných lignocelulózových materiáloch podla vynálezu, ktorého podstatou je to, že vzorka pevného lignocelulózového materiálu...

Spôsob snímania minimálnej hladiny média v tlakových výmenníkoch tepla a zariadenie pre vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240469

Dátum: 15.08.1987

Autori: Schneider Gerhart, Linden Gerbert

MPK: G01F 23/22

Značky: vykonávanie, tlakových, snímania, tepla, minimálnej, media, zariadenie, výmenníkoch, hladiny, spôsob, tohto, spôsobu

Text:

...podla tohoto vy-nálezu, pri. ktorom sa snima stúpnutie teploty povrchu hornej časti rúrkovnice v okamihu jej vynorenia sa z tekutého média pri poklese jeho hladiny a získaný signál slúži na hlásenie poruchy, resp. au.tom-atické doplnenie hladiny. Pre snímanie minimálnej hladiny média slúži zariadenie podla tohoto, vynalezu, ktoré pozostáva zo snímača teploty povrchu hornej časti rúr kovnice výmenníka te-pla, ktorého čidlo jeumiestnené v...

Zariadenie na orientáciu súčiastok, najmä telies cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240468

Dátum: 15.08.1987

Autor: Stransky Werner

MPK: B65G 47/24, B23Q 7/10

Značky: zariadenie, súčiastok, cievok, orientáciu, najmä, telies

Text:

...odbere súčiastok. Ďalšou výhodou zariadenia je, že je konštrukčne i výrobne jednoduché a v prevádzke nenáročné na obsluhu.Zariadenie na orientáciu súčiastok, najmä telies cievok je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslená časť orientačného zariadenia v ná 4ryse s orientovanými súčiastkami, na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 2.Zariadenie na»...

Systémová paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 240467

Dátum: 15.08.1987

Autor: Schröder Ludwig

MPK: B65D 19/00, BG5D 19/12

Značky: systémová, paleta

Text:

...pracoviska sa vylúčia pracovné sily a v ďalšom sa zníži fyzická námahe.Príklad vyhotovenia systémouvej palety je znázornený na prlpojenom výkrese, kde naobr. 1 je nárys a na obr. 2 .pôdorys systé movej palety. Zariadenie na paletizáciu predstavuje sy 2404674 stémová paleta, ktorá pozostáva zo zákla dového rámu 1 s pripevnenými/tŕňami. 2, naktorých sú nasunuté trubky 4. V hornom plechu 5 sú urobené vybrania 8. Na hornom. plechu 5 je...

Spôsob stanovenia stupňa oxidácie substituovanej amínovej soli 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240466

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kupies Dieter, Mengel Rudolf, Cornils Boy, Gärtner Roderich, Marshall Vinston Stanley, Bexten Ludger

MPK: G01N 21/31

Značky: 2-merkaptobenztiazolu, oxidácie, stupňa, amínovej, stanovenia, spôsob, substituovanej

Text:

...je nevhodné, nakoľko obsah vodnej vrstvy pri výrobe nie je konštantný. e však možné merať pomer absorbancií Z-merkaptobenztiazolu k absorbancii oxidačných produktov a podľa prevrátenej hodnoty týchto absor substituovaných aminových soli Z-merkaptobenztiazolu, je.bancii pri x 1 300 a 230 nm, nazvaných pre daný účel oxidačným pomerom P, určovat stupeň oxidácie celej onxida~čnej sústavy Výhody stanovenia stupňov oxidácie podľa...

Spôsob rafinácie chloridu antimonitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 240465

Dátum: 15.08.1987

Autor: Gasper Reinhold

MPK: C01G 30/00

Značky: rafinácie, spôsob, chloridů, antimonitého

Text:

...antimonitěho koróziou materiálu aparatúry.Vyššie uvedené nedostatky sú odstráne né spôsobom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že chlorid antimonitý, získaný syntézou elektrolytického antimönu a plynného chloru sa v prvom stupni ratinácie sedimentačne čistí a v druhomstupni sa rafinuje niektorou zo známych metód pásmovéłro tavenia. Týmto postupom sa získa chlorid antimonitý vysokej čistoty.Syntézou elektrolytického antimónu s 4plynným...

Spôsob prípravy strieborného katalyzátora pre výrobu etylénoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240464

Dátum: 15.08.1987

Autori: Langauer Theodor, Brunner Engelbert, Krennbauer Franz, Campbell Simon Fraser, Hardstone John David, Abildt Uwe

MPK: B01J 23/50, C07D 301/10

Značky: katalyzátora, výrobu, přípravy, strieborného, spôsob, etylénoxidu

Text:

...striebra a roztokom soli alkalických kovov,sa uskutočňuje tak, že sa inertný porézny nosič pred impregnáciou vystaví pôsobeniu ionizujúceho žiarenia dávky 50 Gy až 1 MGy,inertný porézny nosič sa pred impregnáciou a po ožiarení tepelne opracuje pri zníženom tlaku menšom ako 10 kPa pri .teplotách 100 až 300 °C, irnpregnovaný nosič sa po impregnácií suší pri teplotách 80 až 120 stupňov Celsia a potom sa kalcinuje pri teplotách 170 až 500...

Spôsob stanovenia aktivity endo-1, 4-.beta. -glukanáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 240462

Dátum: 15.08.1987

Autori: Barta László, Borsovszky Éva

MPK: C12N 9/42

Značky: aktivity, spôsob, 4-.beta, endo-1, stanovenia, glukanáz

Text:

...organického rozpüštadla, čo vedie k vyzrážaniu substrátu s výnimkou nízkomolekularnych farebných iragmentov uvolnených účinkom enzýmu z povediac zrážateliíého substrátu. Ďalšou výhodou je, že spôsob stanovenia aktivity je špecifický pre eíído-lA-ő-glukanázy, že je výnimočne citlivý, že nie je ovplyvnený prítomnosťou exo-(š-glukanáz a. p-glukózidáz,že umožňuje stanoviť aktivitu endoelA-S-glttkanáz aj v prítomnosti redukujúcich látok, napr,...

Supravodič na báze Nb .sub.3.n.Sn, stabilizovaný bezkyslíkatou meďou a opatrený difúznou bariérou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240461

Dátum: 15.08.1987

Autori: Urmössy Miklós, Zemplén Éva

MPK: H01L 39/00

Značky: báze, opatrený, stabilizovaný, difúznou, spôsob, bezkyslíkatou, výroby, sub.3.n.sn, meďou, supravodič, bariérou

Text:

...zhotovený polotovar o celkovom priemere 30 až GD mm sa v prvej etape ďalšieho spracovania poclrobí redukcii priemeru. tvárnením za tepla až na priemer 14,0 až 16,0 mm a v konečnom spracovaní zredukuje až na priemer 0,3 až 1,0 mm, podrobením tvárneneho supravodiča po každej fáze redukcie iepelnému spracovaniu žihanim za účelom zvýšenia tažnosti.Výhody navrhovaného riešenia spočívajú v podstatnom zjednodušení celého zhotovenie supravodiča,...

Kontrolný triedič

Načítavanie...

Číslo patentu: 240460

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vámos György, Sajó István, Sipos Barbara

MPK: B03B 5/48

Značky: triedič, kontrolný

Text:

...v tom prípade pod sebou umiestnených šikmých alebo oblých sitových pásov, ktoré vo svojej spodnej časti vytvárajú koryto, ďalej z výlevky, prípadne aj zo zberného žlabu nečistôt, podstata ktorého spočíva v tom, že oblé, alebošikmé sitové pásy v zo-stupnej časti spočívajú na priečnych lamelách, výhodne tvarovaných v tvare písmena S.Vyšší účinok kontrolného triediča podľa vynálezu spočíva v tom, že priečne lamely oddelia od sitovej plochy spodný...

Spôsob výroby vysokohutných bázických žiaruvzdorných stavív

Načítavanie...

Číslo patentu: 240459

Dátum: 15.08.1987

Autori: Coenen Hubert, Kyburz Emilio, Kashiwayama Shinei, Hunkeler Walter, Speich Francisco, Ketels Gerardus Hubertus Johannes, Kriegel Ernst, Dongelmans Anthony Adrianus

MPK: C04B 35/02

Značky: bazických, výroby, vysokohutných, spôsob, staviv, žiaruvzdorných

Text:

...vyrobené z taveného zrna. Spotreba energie pri ich výrobe však je tiež velmi vysoka a je daná najmä spotrebouenergie pri pretavovaní magnezitového slin ku alebo jeho zmesi s chrómovou rudou. Životnosť takto vyrobených staviv je závislá na kvalite taveného zrna a dosiahnutí vhodných parametrov pórovitosti a objemovej hmotnosti pri výpale výliskov.Uvedené nedostatky technológii výroby najväčších kvalít bázických žiaruvzdorných staviv, a to...

Spoj rámov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240458

Dátum: 15.08.1987

Autor: Gould Bruce Michael

MPK: B62D 27/02

Značky: rámov

Text:

...alebo zváraním, že z hornej plochy rámu vozidla netreba odstraňovať výčnelky ako hlavy nitov, alebo iné časti s rámom súvisiace a neprevyšujúce hrúbku dištančnej vložky, pričom táto vložka bráni vzájomnému priečnemu aj pozdĺžnemu posunutiu rámov. Tlak vznikajúci v mieste spoja dotiahnutím matíc spojovacich strmeňov je rozložený rovnomer 4ne a vyvolané predpätie zaisťuje bezpeč~ nosť spoja aj pri dynamickom zaťažení rámov vznikajúcom V....

Spôsob výroby výplnkového textilného plošného útvaru charakteru gumovlasia

Načítavanie...

Číslo patentu: 240457

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kogler Peter, Curtil Rémi, Baker Pamela Koenig, Kiernan Jane Ann, Sommer Leopold, Doddington Gb

MPK: A47C 27/12, D04H 1/64

Značky: výroby, textilného, útvaru, plošného, gumovlásia, charakteru, výplnkového, spôsob

Text:

...operácie te.pelnej úpravy strunovitého materiálu ekonomické prednosti oproti doposial použivaným technologiam.Pod pojmom spriadane vlasie sa rozumie zmes rastlinných vlákien, hlavne kokosových s ostatnými prímesami ako napriklad živočišne výčesy, postrihané kinofilmy a pod., spriadané do tvaru povrazca,v ktorom sú tepelne fixované za účelom stabilizácie tvarovacieho efektu.Pod pojmom vlákenný materiál charakte ru struny sa rozumie...

Spôsob impregnácie ťažkoimpregnovateľných drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240456

Dátum: 15.08.1987

Autori: Cunliffe Frank, Jefferson John Roderick

MPK: B27K 3/02

Značky: drevín, spôsob, impregnácie, ťažkoimpregnovateľných

Text:

...Mechanická predpríprava na im-pregnáciu spolu s ochranou čiel výrobkov voči tvorbe trhlín, umožňujú použiť pri impregnácii prostriedok o teplote vyššej ako sa doposiaľ aplikovala, čo zároveň umožňuje lepšie preimpregnovanie drevnej hmoty,resp. vyšší príjem prostriedku. Celý proces ohrevu sa urýchli, ked prostriedok vetape ohrevu dreva cirkuluje, čiže prebieha rýchlejšie odovzdävaníe tepla drevu. Výhody vynáiezu z pohľadu celospoiočenského...

Spôsob vákuovania chladiacich agregátov pred ich plnením chladivom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240455

Dátum: 15.08.1987

Autor: Völker Herbert

MPK: F17C 5/00

Značky: chladiacich, agregátov, vákuovania, chladivom, spôsob, plnením

Text:

...podľa vynálezu je, že umožňuje podstatne skrátiť celý technologický čas a tým aj energetickú náročnosť vákuovania. Pri vhodne volených parametroch vákuovania možno znížiť aj zostatkovú hodnotu parciálneho tlaku ochranného plynu v agregáte na konci vákuovacieho procesu.Spôsob podľa vynálezu možno aplikovať napríklad u chladiacich agregätov pre domáce chladničky, kde sa ako ochranný plyn používa dusík a ako chladivo freón 12.U spôsobu podla...

Spôsob výroby káblových olejov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240454

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kashiwayama Shinei, Pletka Hans-dieter, Battigelli Jean, Bozon Alfred, Bouquet Francois, Koberstein Edgar

MPK: C10G 67/04

Značky: spôsob, káblových, ropných, olejov, frakcií, výroby

Text:

...obsahu aro-matických uhlovodíkov a vzrast viskozitného indexu oleja. V prípade hydrogenácie samotného pseudorafinatu uvedené doprovodné kvalitatívne zmeny ovplyvñujú nepriaznivo proces impregíiácie káblov káblovou hmotou vyrobenou z liydrogenovaného pseudorafinatu. Prídavkom zahustujúcej živice do východiskového pseudoraiinátu sa dosiahne predpísané viskozita a viskozitný index olelâ-Zbytkový benzín a štiepne produkty vzniknuté hyclrogenačnou...

Ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240453

Dátum: 15.08.1987

Autor: Angst Arthur

MPK: F16H 5/74

Značky: zariadenie, ovládacie

Text:

...uvošneniu.Na tyčí 35 je volne otočne uložená objímka 34, axiálnapoloha objímky 34 je určená náliatltami 81 a 512. Na objímku 34 pevne prichytené rameno 33, ktoré svojím kameňom 32 zasahuje do tvarovej drážky 31. Na objimku 34 je ďalej pevne prinhytené blokovanie rameno 3 U. lžloitovanie rameno 33 je pružinou 3 G nútene do polo-hy, v ktorej je kameň 32 v styku s tverovou plochou 71 tvarovej drážky 31. Blokovanie rameno 3 D je opatrene...

Spôsob výroby ľahčeného plošného útvaru s vlasovým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240452

Dátum: 15.08.1987

Autori: Solberg Petr, Protiva Miroslav, Tien-szu Liu Richard, Margolis Geoffrey, Anderson Charles Hal, Onarheim Thor, Pomykáeek Josef, Rushmore Dean Frederick

MPK: D06N 3/06

Značky: povrchom, plošného, útvaru, ľahčeného, spôsob, vlasovým, výroby

Text:

...hydrazínu a N-nitr-ózozlúčenín kou- .krétne 1,5-m~e-tano-3,7-dinitrózo~-1,3,5,7-tetraaza cyklooktan,azo-diizobutyrouitrll,ll,N-dimetyl-N,Nz« dinitrózotereitalramid,1,3-,5-trinitrózo-l,3,5-triazacyklohexán,benzénsulfohydrazirl, p-toluensulfohydrazid,p,p~o-xy-bisbenzénsulfohydrazidj,dinitr-ôzo-tetrahyudroimidazo-4,5-d-imidazo 1-2,5-1 l~l, Sřljdiony a azodikarbćinamid. K príprave kratlcych vlákenuých častíc môžu byl použité všetky známe vlákna...