Archív za 1987 rok

Strana 142

Spôsob biologického čistenia a/alebo predčistenia odpadových vôd v stokovej sieti a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240534

Dátum: 15.08.1987

Autori: Surovikin Vitalij Fedorovie, Bobrik Michail Jakovlevie

MPK: C02F 3/12

Značky: čistenia, sietí, stokovej, zariadenie, prevádzanie, biologického, predčistenia, odpadových, spôsob

Text:

...prevzdušňovacie zariadenie. Vo vnútri stokovej. siete je prípadne umiestnené regulačné zariadenie regulujúce prietok čistených vôd. Aktivovaný kal sa k čistenejvode pridáva v množstve 0,1 až 2 1. Množstvo rozpusteného kyslíka na výtoku čistených vôd sa pohybuje od 0,2 do 15 mg . m 5. Predmet vynálezu ilustruje ale neobmedzuje príklad schematicky znázornený na obr. 1, na ktorom je znázornená aeróbne biologické aktivačno-adsorpčné čistenie...

Valčekový dopravník s meniteľnou dľžkou valčekového pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: 240532

Dátum: 15.08.1987

Autori: Babie Gennadij Vasiljevie, Korenjak Nikolaj Kalistratovie

MPK: B65G 13/12

Značky: pásma, měnitelnou, valčekového, valčekový, dopravník, dľžkou

Text:

...valčekového pásma pri zachovaní funkcie valčekového dopravnlka.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený pohľad na celkové usporiadanie valčekového dopravníka na obr. 2 je znazornená nosná reťaz V napnutom stave na obr. 3 je znázornená reťaz v stlačenom stave.Otočné valce 2 valčekového dopravníka sú vedené po dráhe 4 profil dráhy je v tvare U pomocou ložísk 3, ktoré sú s valcami 2 pevne spojené. jednotlive valce 2 sú spojené na oboch...

Vysokofrekvenčný výkonový oscilátor pre budenie plynovej výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240531

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kovaleva Ludmila Artemovna

MPK: H01J 61/56

Značky: vysokofrekvenčný, oscilátor, plynovej, výbojky, budenie, výkonový

Text:

...s kontaktami kondenzátora alebo indukčnosti sériového rezonančného obvodu.Podstata vynálezu je bližšie objasnená na výkrese.Vysokofrekvenčný výkonový tranzistor 1 je vodivo spojený s elektrickou zemou 15 zariadenia kolektorovým vývodom. Rezonančný kmitočet oscilátora je určený hodnotou indukčnosti 2 a kondenzátora 3, ktoré tvoria sériový rezonančný obvod. Kondenzátor 3 alebo- indukčnosť 2 sú konštrukčne realizované tak, aby vo vnútri týchto...

Spôsob výroby čistého uhličitanu vápenatého so sférolitickým tvarom kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240530

Dátum: 15.08.1987

Autori: Saenko Svitlana Ivanovna, Nosikova Ta?ana Alexejevna, Zachorževskaja Alla Georgijevna

MPK: C01F 11/18

Značky: tvarom, sférolitickým, výroby, čistého, spôsob, uhličitanu, vápenatého, kryštálov

Text:

...z roztoku mravčanu vápenatého a/alebo octanu vápenatého účinkom uhličitanu rorganickej dusíkatej zásady alebo zásad a/alebo oxidom uhllčitým za prítomnosti aspoň stechiometrického množstva organickej dusíkatej zásady alebo zásad pri teplote 0 až 90 °C, s výhodou 20 až 70 °C.Výhodou spôsobu výroby podľa tohto vynálezu nie je len možnost výroby čistého uhličitanu vápenatého, výhodne vo forme prášku, ale aj požadovanej štruktúry, v závislosti...

Viacpodlažný zásobník hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240529

Dátum: 15.08.1987

Autori: Stesin Jurij Moisejevie, Gorštejn Viktor Arkadjevie

MPK: B65G 57/16, B65G 1/04

Značky: hriadeľov, zásobník, viacpodlažný

Text:

...automatizovaných alebo pružných výrobných úsekoch s priemyselný mi robotmi a manipulátormi. Tu sa predovšetkým prejavia výhody jednoduchého prestavenia na iný rozmer hriadeľa, možnost ukladania hriadelov vo viacerých vrstvách bez nutnosti dodatočnej manipulácie s fixačnými prvkami jednotlivých podlaží v procese výroby a opakované zachovanie polohy osi hriadelov. s dostatočnou presnosťou pre manipuláciu pomocou priemyselných robotov a...

Zariadenie na hydraulické miešanie a aeráciu kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240528

Dátum: 15.08.1987

Autor: Eumaeenko Vladlen Zinovjevie

MPK: C02F 1/74, B01F 13/02

Značky: aeráciu, hydraulické, miešanie, kvapalín, zariadenie

Text:

...pridávaných k miešanej kvapaline.zavedením vzduchu do podtlakovej zóny ejektorovej trysky zvyšuje sa účinnosť homogenizácie chemikálií pridávaných k mie šanej kvapaline a dochádza k prestupu pr-chavých látok do vzduchu.Prestup sa riadi prenJosovými kinetickými novnicami a koncentračným gradientom. V rozšírenom objeme reaktora dochádza k vybublávaniu vzduchu a unikajúce vzduchovébubliny zvyšujú účinnost miešania. Tangenciálne napojenie potrubia...

Zariadenie pre dopravu drobných predmetov a ich urovnávanie do radu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240527

Dátum: 15.08.1987

Autori: Doubnja Vladimír Konstantinovie, Bedoagin Lev Valdimirovie

MPK: B65G 47/24

Značky: zariadenie, urovnávanie, drobných, predmetov, dopravu

Text:

...v horizontálnej rovine je upevnený urov návač, ktorého volný koniec pri okraji kotúča je spojený s vibračným budičom s reguláciou amplitúdy a frekvencie kmitov. Zariadenie je znázornená v reze na priloženom výkrese. Zariadenie pozostáva z kotúče 1 otáčajúceho sa okolo svojej hlavnej osl rotácie v horizontálnej rovine, vyrobeného z materiálu odolného proti oteru, urovnavača 2 vyrobeného z pružného materiáluumlestneného nad kotúčom 1 s...

Zariadenie na rotačné strihanie rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 240526

Dátum: 15.08.1987

Autor: Drobyšev Jurij Vasiljevie

MPK: B23D 21/08

Značky: zariadenie, rotačné, strihanie

Text:

...striha nia odpovedá vonkajšiemu priemeru strihanej rúry vUvedený spôsob strihanie odstraňuje nákladný a málo produktivny spôsob delenie rúr pilenim a rozbriísovaním. o islarapripojenomxłykrese e na obr. 1 znáz rnený priklad prevedenia rotačněho strihanie rúrpomocou-dvoch kotúčov a na obr.Dva rotačná kotúče 1, 2 s rovnobežníými osami, radiálne presadeně sú na obvodeopatrené výrezmi. Prlstrihani rúra zhora zapadne do priestoru vytvoreného...

Zapojenie pre kontrolu prítomnosti fáz napájacieho napätia, najmä tyristorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 240525

Dátum: 15.08.1987

Autor: Moskva Penner Valerij Mojsejevie

MPK: G01R 19/155

Značky: přítomnosti, napájacieho, napätia, tyristorového, kontrolu, meniča, najmä, zapojenie

Text:

...aj malé rozmery a taktiež nízke naklady na realizáciu. Ďalšou výhodou je, že kontakt 16 indikujúci prítomnost fáz je galvanicky oddelený od regulačného synchronizačného napätia a môže sa použit napr. na zablokovania zapaľovacich lmpulzov, alebo k vypnutiu výkonových obvodov tyristrového meniče.Zapojenie podľa vynálezu je uvedené na pripojenej schéma. iK první, druhej a treti vstupné svorke 12, 13 a 14 sú pripojené první, druha a tretí dióda...

Koncový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 240524

Dátum: 15.08.1987

Autor: Bazarov Vladimír Georgijevie

MPK: H01H 3/16

Značky: koncový, spínač

Text:

...tvare a hmotnosti, pričom rozličná hmotnost sa vykompenzuje zmenou potrebného predpätia vratněho pružného drôtu, rozšíri sa okruh použiteľnosti spínača, pri dodržaní čo najväčšieho počtu jeho unifikovaných súčastí. Koncovému spínaču je zároveň ponechana možnosť uhiového natočenia jeho prípojného dielu voči mikrospinaču. aPríklad vyhotovenia koncového spínačepodla vynaiezu je znázornený na výkresoch, l na ktorých obr. 1 predstavuje...

Spôsob výroby lúžiaceho roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240523

Dátum: 15.08.1987

Autori: Zarembi Vladimir Nikolajevie, Sobolev Jevgenij Vasiljevie, Jantarev Viktor Vasiljevie

MPK: C01F 11/18

Značky: lúžiaceho, výroby, spôsob, roztoku

Text:

...ky seliny na zlúčeniny vápenaté, najmä na o xld, hydroxid alebo uhličitan vápenatý a pod., ale tiež vápenaté soli anorganických alebo organických. kyselín, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt alebo priemyselný odpad pri rozličných chemických výrobách,pripadne tiež za prítomnosti rozpusteného,ale hlavne dispergovaného hydroxidu vápenatěho, ako aj prímesi iných anorganických i organických zlúčenin.Oxid uhličitý na uskutočnenie spôsobu...

Zapojenie pre automatické vypínanie budiaceho prúdu jednosmerných motorov s tyristorovým usmerňovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240522

Dátum: 15.08.1987

Autor: Gorbov Anatolij Sergejevie

MPK: H02P 1/04

Značky: tyristorovým, usmerňovačom, jednosmerných, motorov, prúdu, zapojenie, automatické, vypínanie, budiaceho

Text:

...B 1, B 2 až B regulátora otáčok a skutočná hodnota otáčok a) z tachogenerátora TG. Skutočná hod,nota otáčok w je ešte zapojená na vstup. obvodu pre vyhodnotenie nulových otáčok, 4 ktorého výstup spí-na relé Km svým kon taktom lkm pri nenullových otáčkach. Na vstupe žiadanej hodnoty budiacehopprúdiąregulätora Rib budiaceho prúdu jepripojenýspínací kontakt Ik spínacího relé.K,. K druhým spínacím kontaktom Zkj,2 kg až 2 k prvního až n-téh-o...

Zariadenie na meranie mechanických vlastností materiálu pri rôznych rýchlostiach deformácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240521

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kunicyn Jurij Ivanovie, Frolov Boris Ivanovie

MPK: G01N 3/34

Značky: zariadenie, vlastností, mechanických, materiálů, deformácie, rýchlostiach, rôznych, meranie

Text:

...šmýkadla lísu alebo na pohyhujúcu sa časť použitého stroja.Výhoda vynálezu je v tom, že zariadenie umožňuje upnutie skúšobnej tyče medzi4 pevnú a pohyblivú časť, kde na pohyblivú časť cez priečnik pôsobí dynamická sila,napriklad pohyb priečnika lisovacieho stroja, potrebná na deformáciu a roztrhnutie skúšobnej tyče, a to s určitou rýchlosťou,,ktorá je zaznamenaná cez dynamometer aslúži na vyhodnotenie mechanických vlastností skúšaneho...

Zapojenie na rozdelenie regulačného rozsahu pre jemné nastavovanie zváracieho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240520

Dátum: 15.08.1987

Autor: Windisch Günter

MPK: B23K 9/10, H02H 3/08

Značky: rozdelenie, zváracieho, nastavovanie, rozsahu, jemné, zapojenie, regulačného, prúdu

Text:

...prúdu je zacho i - jjhovttje praktickým potreĺ zváraní, pretože° jednotlivé rozsahy je možné voliť podľa priemerov elektrod a plynule je možné pre ten istý priemer elektrody nastavit zváraní prúd pre Všetky jej druhy a všetky druhy-zvarov v jednom regulačnom rozsahu. Zapojenie podla vynálezu je nenákladné, a da sa .vhodne aplikovat vo forme prídavného zariadenia k jestvujúcej elektronike zváracieho zdroja. ~ Na priloženom obrázku je...

Zberač pre získavanie včasných embryí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240519

Dátum: 15.08.1987

Autor: Volkmar Friedrich

MPK: A61D 7/02

Značky: zberač, embryí, získavanie, včasných

Text:

...prechod hadičky ventilu katetra a tým jeho zavedenie cez zberač až do rohu maternice, lebo zberač je dlhší ako vyrábané łkatetre. Zaoblenà koncovka mandrenu vyplña otvor zberača pri jeho pretláčani cez krčok do maternice a tým zabraňuje poranenia sliznice.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je znázornený zberač podľa vynálezu, na obr. 2-1 koyový .mandren so zaoblenou kcncovkoku, obr. -3 je game-tý käteter a na obr. 4 oceľový mandren preřkateter....

Insekticídny prostriedok na báze zeolitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240518

Dátum: 15.08.1987

Autori: Müller Gregor, Werthmann Gerald

MPK: A01N 59/06

Značky: prostriedok, insekticídny, báze, zeolitov

Text:

...a 6,3 U/o HQO o velikosti částic 0,1 až 0,3 l. mm, o obsahu kllnoptilolitu 50 až 60 o výmennej kapacite 0,6 až 0,7 mal/kg ako insekticídneho prostriedku pre ochranu kŕmných obilovin proti sklaclištným škodcom najmä Coleoptera.Zeolity ako prírodné nejedovaté minerálne látky nemajú nepriaznivýdopad na životné prostredie. Ich aplikácia podľa predloženého popisu je ekonomicky výhodná, vyžaduje len premiešame skladovaného obilia s dávkou...

Mechanicky miešaný fotochemický reaktor pre ožarovanie monochromatickým svetlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240517

Dátum: 15.08.1987

Autor: Müne Herbert

MPK: B01J 19/08

Značky: mechanicky, ožarovanie, miešaný, svetlom, reaktor, monochromatickým, fotochemicky

Text:

...žiarenia.Turbínové čerpadlo pozostáva zo skleneného vodítka, v ktorom sa otáča sklenena tyčka opatrená v hornej časti zabrúsenou valcovou plochou a z tellónovej čerpacej turbínky upevnenej na konci sklenenej tyčky.Nádoba fotoreaktora sa skladá z pracovnej časti, v ktorej prebieha fotochemická reakcia, z chla-diacej časti, ktorá slúži na chladenie ožarovaneho média a nepriamoneho turbínového, čerpadla slúžiaceho n cirkuláciu ožarovanej...

Odpeňovač a/alebo komponent odpeňovacieho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240516

Dátum: 15.08.1987

Autori: Schirmer Werner, Lippmann Roland, Petzold Klaus-michael

MPK: B01D 19/04

Značky: komponent, odpeňovacieho, prostriedku, odpeňovač

Text:

...líčinnosť 100 .Na aniónový tenzid arlkylsíran sodný, pri~ pravený sulfatáciou primárnych alifatických alkoholov Cm až 0,., a ,následnou neu tralizáciou hydrouidom sodným alebo uhlt čitanom sodným je odpeňovacia účinnost 98 0/0.Odpeňovacia účinnost v silne alkalickom prostredí 20 g NaOH rozpustených v 1 000 gramoch neiónového tenzidu je 100 0/0.Pri skúške odpeňovncej účinnosti sa postupuje tak, že 100 cm 3 štandardného alkylsíranu sodného...

Výhrevný dopravník recyklovanej bitumenovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240515

Dátum: 15.08.1987

Autor: Lippmann Roland

MPK: B65G 35/00

Značky: recyklovanej, bitumenovej, dopravník, zmesí, výhrevný

Text:

...telesa - zmes by pri doprave zohrieval a premiešaval a funkciu dopravníka - dopravoval by zmes z dávkovacieho zariadenia do váhy, resp. priamo do miešačký.Použitím výhrevného dopravníka k predohrievaniu bitumenovej zmesi v porovnani s dávkovaním chladnej zmesi je možné dávkovať -až 100 G/o-ný podiel bitumenovej zmesi. Miešací cyklus sa skráti, odpadá predĺ 4ženie cyklu miešaním nasucho a tým sa zvýši výkon obalovačky. Zníži sa energetická...

Spôsob kontinuálnej hydrofóbizácie zrnitých anorganických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240514

Dátum: 15.08.1987

Autori: Müne Herbert, Müller Gregor

MPK: B01J 20/10

Značky: spôsob, zrnitých, hydrofóbizácie, anorganických, materiálov, kontinuálnej

Text:

...sprchou.Tieto spôsoby hydrofóbizacie sú ale diskontinuálne, viacstupňové a časovo náročne.Uvedené nevýhodypodstraňuje spôsob kontinuálnej hydrofóbizácie zrnitých anorganických materiálov podla vynálezu, pri ktorom je k materiálu s teplotou 250 ° až 450 °C pridávaná organokremičitá zlúčenina v množstve 0,2 až 4,0 hmot. dielov na 100 hmot. dielov materialu. Teplom obsiahnutým v horúcom materiáli sa organokremičitá zlúčenina rozkladá a...

Zariadenie pre viacsmerné presypy materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240513

Dátum: 15.08.1987

Autor: Werthmann Gerald

MPK: B65G 47/44

Značky: presypy, zariadenie, materiálov, viacsmerné

Text:

...z odsunových dopravnikov. Výsypná sekcia pozostáva z prekrývacieh-o šikmého sklzn so spädom do smeru odsunu a z výsypného otvoru situovanéh-o nad rozvodný výsyp príslušnéhoodsunového dopravníka. Prekrývací šikmý sklz každej sekcie je situovaný pod úrovňou prepadovej krivky potháňacieho bubna prísunového dopravníka a prekrýva deliacu hra 240513nu medzi rozvodnými výsypkami. Pojazd vozíkového presúvača môže byť elektrickým pohonom, alebo...

Dvojčinný axiálny proporcionálny elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 240512

Dátum: 15.08.1987

Autori: Petzold Klaus-michael, Schirmer Werner, Osipov Vladimir Alexejevie, Bykov Valerij Alexejevie

MPK: H01F 7/16

Značky: proporcionálny, axiálný, elektromagnet, dvojčinný

Text:

...náryse zobrazené konštrukčné riešenie dvojčinného axiálneho proporcio~nálneho elektromagnetupodľa tohoto vynálezu, obr. 2 zobrazuje priečny rez stredom elektromagnetu v mies te, kde je vyvedený pohybový účinok jadra elektromagnetu, obr. 3 zobrazuje závislost priebehu krútiaceho momentu na hriadeli a charakter jeho možných zmien pri konštantnom budiacom prúde I v cievke elektromagnetu. ~Vlastnosti a účinky popísané v cieľoch tohoto návrhu je...

Uhlíkový materiál na výrobu batériových uhlíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240511

Dátum: 15.08.1987

Autor: Škop Jaroslav Jaroslavovie

MPK: C01B 31/00

Značky: batériových, výrobu, uhlíkový, materiál, uhlíkov

Text:

...materiálu je, že uvedený petrolejový koks pre použitím musí byt kalcinovaný, pričom sa z neho stratí vypŕchaním»asi 20 hmotnosti a jeho cena je pomer ne vysoká.Tieto nedostatky uvedeného koksu pre uhlíkový materiál pre výrobu batêriových uhlikov sa majú odstrániť uhlíkovým materiálom podľa vynálezu jeho podstata spočíva v tom, že ako plnidlo obsahuje metalurgický koks vysokopecný nekalcinovaný v množstve 40 až 60 9/0 hmotnosti,...

Spôsob čistenia etylénu a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240510

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kammholz Helmut, Vinarov Alexadd Jurjevie, Strasser Hans Friedrich, Kaufmann Claus-peter

MPK: C07C 7/11

Značky: čistenia, etylénu, zariadenie, spôsob, uskutočňovanie

Text:

...kolóny spočíva v stebilizácii primeranýolí teplotnýoh a iýin aj koncentračných profilov desorpčnej a sbsorpčnejsystému podľa zadaných požiadaviek na čistotu etylenu a hospodárnosť jirocesu. Po konštrukčnej stránka ss jedná o zariadenie valcového tvaru s etážatni, umožñujúcimi intenzívny styk kvapaliny ,a desorbovaných plynov.Desorpčný výmenou ii je spojený pomocou nástrekového potrubia 7 s rlektiiikač 240510.ąceąsinu ako prchavejše zložky...

Zapojenie pre overovanie presnosti a zisťovanie porúch meracích reťazcov termoelektrických článkov bez ich rozpojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 240509

Dátum: 15.08.1987

Autori: Miklitsch Günter, Schmidt Hans, Pfützner Peter

MPK: G01K 15/00

Značky: meracích, reťazcov, zapojenie, presnosti, článkov, poruch, zisťovanie, termoelektrických, rozpojenia, overovanie

Text:

...na ktorých možno prevádzať overovanie n zisťovanie poruchy sú označené ako miesta overovania B. Miestami overovania E môžu byť miesta spojenia jed 4notlivých úsekov meracej trasy ako sú napr. združovacie skrine, konektory, termostaty,svorkovnice meracích prístrojov» a pod Vlastné zapojenie pre overovanie a zisĎąvaniegpovruchy sa skladá z kontrolného měfaciehoprístroja 11, z nastavitelného na päťovéhoizdroja 13, ktorého vnútorný od por...

Zariadenie pre kompenzáciu zmeny hmotnosti telesa pri čiastočnom ponorení do kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240508

Dátum: 15.08.1987

Autori: Grün Hanans-joachim, Fietsch Günter, Grohmann Reiner

MPK: A61B 5/08

Značky: hmotnosti, změny, kvapaliny, ponorení, tělesa, kompenzáciu, čiastočnom, zariadenie

Text:

...závažim.zariadením pre kompenzáciu zmeny hmotnosti telesaso zmenou stúpania Archimedovej špirály sa pri čiastočnom ponoreni zvonu do kvapaliny dosiahne vyváženia v celom rozsahu zdvihu i pri väčšej hrúbke steny a rovnaký odpor proti výdychu vyšetrovanej osoby. Tvar vodiacej špirály vzhľadom k osi upevnenia zaručuje zmenu ramena sily vyvažovanej vyvažovacím záva 240508žím upevnenom na lanku vyvažovacieho závažia vedeného v .drážke vačky s...

Antimikrobiálne stabilizovaná obrábacia kvapalina pre aplikáciu na kovové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 240507

Dátum: 15.08.1987

Autori: Rabinovie Benedikt Venjaminovie, Goljak Leontij Anisimovie, Appolonov Alexadd Alexejevie, Goljak Oleg Leontjevie, Stepurjenko Ivan Romanovie, Mertvjaeenko Petr Ksenofontovie, Grigorjan Vladimír Grantovie

MPK: A61L 2/18

Značky: obrábacia, aplikáciu, kovové, antimikrobiálne, materiály, kvapalina, stabilizovaná

Text:

...noxidy spôsobujú pordrážde nie a zápaly kože a nemajú široké spektrumZ uvedeného je zrejmé, že doteraz používané obrábacie kvapaliny nemajú dostatočné antimikrobiálne vlastnosti, ktoré by zabraňovali rastu a rozmnožovaniu najčastejšie sa vyskytujúcich mikrobiologických kmeňov, čím hygienické a technologické vlastnosti obrábacích kvapalín i ďalších emulzií,prípadne i roztokov olejov, sú nedostatoč né. Tento problém však rieši náš...

Prístroj na bezkontaktné meranie fáze čiastkových výbojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240506

Dátum: 15.08.1987

Autor: Obuchov Vladimir Alexejevie

MPK: G01R 29/00

Značky: prístroj, bezkontaktné, fáze, meranie, čiastkových, výbojov

Text:

...polperiódach podľa požiadavky. Indikácia výsledku je v číslicovej forme priamo v- časovom vyjadrení. Súčasťou prístroja je aj kvalitatívna okustická indikácia výbojovej činnosti.Na priloženom výkrese je bloková schéma prístroja na bezkontaktné meranie fáze čiastkových výbojov.Prístroj podľa vynálezu pozostáva z prijímača 1 čiastkových výbojov pripojeného na nízkotrekvenčoý zosilňovač 2, ktorý je pripojený na akustický indikátor 13. Prijímač 1...

Kľbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240505

Dátum: 15.08.1987

Autori: Roloff Volker, Weidensdorfer Günter, Schreiber Hermann, Freitag Armin

MPK: B25J 9/00

Značky: tromi, voľnosti, kĺbová, stupňami, jednotka, pohybu

Text:

...pod uhlom 90 °, čo zjed~ nodušuje výpočet, výrobu a~ nastavovanie minimálnej bočnej vôle v ozubení. Zároveň sa zjednodušuje výroba a zvyšuje presnosťvýroby telies, v ktorých sú ozubené koleság,zabudované. - - ~ fU kĺbovej jednotky je možné dosiahnut.,pomerne veľký rozsah sklápania koncového člena bez výrazného zmenšenie. tuhosti jednotky.Cela klbová jednotka sa navonok javl ako kompaktný celok v tvare gule, čo má vplyv na výslednú nízku...

Ventilačná dýza k prevádzaniu vysokofrekvenčnej dýzovej ventilácie pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 240504

Dátum: 15.08.1987

Autor: Schneider Herbert Hans

MPK: A61M 16/00

Značky: prevádzaniu, ventilačná, dýza, vysokofrekvenčnej, dýzovej, ventilácie, pľúc

Text:

...aplikovaná i transtracheálne, či cez intubačnü ka.nylu.Na pripojených výkresoch je schematicky a zväčšene znázornená ventilačná dýza, pričom je na obr. 1 schematicky naznačená tvorba aerosolu.Na obr. 1 je znázornený schematický nákres ventilačnej. dýzy s ilmiestnením trubičky 2 na prívod kvapaliny, v jej vnútri,pozoistávajücej zplášťa l-ventilačnej dýzy,so vstupom 3 na prívod pohonných plynov z ventilátora. Vo vnútri plášťa 1 ventilačnej dýzy...

Klin klenieb priemyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240503

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pereiro Fernando, Huth Andreas, Wachtel Helmut, Sauer Gerhard

MPK: C03B 5/00

Značky: klenieb, pecí, priemyslových

Text:

...medzi čelami klinov v klenbe. Tento stav potom spôsobuje celú radu nežiadúcich účinkov, medzi ktoré patria predovšetkým zhoršenie tepelnej účinnosti pracovného priestoru pece V dôsledku zvýšených strát tepla vyšlahávaním škárami V klenbe. Ďalším nedostatkom je zvýšená korózia klenby v netesných škárach od erozivneho a korozívneho účinku nimi unikajücich plynov pretlakovej atmosféry pece. Tým dochádza k zníženiu stupňa bezpečnosti prevádzky...

Zapojenie odstraňujúce vplyv zvodových prúdov a parazitných kapacít na kvázistatickú kapacitno-napäťovú krivku MIS štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 240502

Dátum: 15.08.1987

Autori: Rösner Manfred, Raether Wolfgang, Groenwold Bareld Egge

MPK: H01L 25/00

Značky: struktury, parazitných, vplyv, kvázistatickú, krivku, kapacitno-napäťovú, prúdov, kapacít, odstraňujúce, zapojenie, zvodových

Text:

...jednak na prvý odpor 8 a jednak na neinvertujúcivstup diterenciálneho zosilňovače 10, kto- jrého výstup je pripojený na štvrtú svorku 16 sumačného obvodu 15, pričomdruhá svorka 2 sumačného obvodu 15 .je, pripojená cez tretí odpor 11 na invertujúci vstup diterenciálneho zosilňovače 10- adalej tretia svorka 3 sumačného obvodu 15, je pripojená cez druhý premenný odpor 14,ďalej cez štvrtý odpor 12 jednak cez piatyodpor 13 na štvrtú svorku 15...

Rezný nástroj s meraním opotrebenia reznej časti

Načítavanie...

Číslo patentu: 240501

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kiss Jánosné, Szajáni Béla

MPK: G01B 7/08

Značky: opotrebenia, řezný, částí, nástroj, meraním, reznej

Text:

...však vykazujú veľkú zotrvačnost. Okrem toho je vloženie termočlánku do reznej platničky spojené s ťažkosťami. Snímače infračerveného žiarenia sa orientujú do zóny v bezprostrednej blízkosti reznej hrany. Tieto snímače majú veľkú citlivosť a malú zotrvačnost. Ich údaje nezávislá na druhu obrábaněho materiálu. Naproti tomu sú z hladiska praktickej realizácie infračervené snímače výrobné zložité, majú značnú cenu a ťažko sa ožívujú.Uvedené...

Zariadenie na plnenie zásobníkov, najmä tabletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 240500

Dátum: 15.08.1987

Autor: Ivony Józsefné

MPK: B65B 5/10

Značky: najmä, tabletami, plnenie, zásobníkov, zariadenie

Text:

...na vozíkoch 9. Nad vozikom 9 v plniaicom pracovisku 4 je umiestnená plniac-a doska 2 opatrení rozvádzacími dražkami 10 vyustujúcimi nad rúrkové zásobníky 8. i ~ Nad plniacou doskou 2 je uložený presúvaci mechanizmus 3 spojený s priečnym-pneumatickým valnom 28. V koncových polohách presúvacieho mechanizmu 3 sú uložené mikrospínače 3 D. Oproti presúvąciemu mechanizmu 3 vyústuje k plniacej doske 2 pasový dopravníłk 1. Nad ústím...

Zapojenie ultrazvukového generátora s automatickou reguláciou času činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 240499

Dátum: 15.08.1987

Autor: Huber Irén

MPK: H03L 7/24

Značky: ultrazvukového, zapojenie, automatickou, činnosti, času, generátora, reguláciou

Text:

...1.vPri kontaktov-ani dvoch materiálov ultrazvukovou energiou, napriklad pri výrobe integrovaných obvodov» a tranzistorov V mikroellektronike, kde sa kontaktuje propojovací drôt na čipy a vývody puzdra, dochádza k zvyšovaniu záťaže, ultrazvukovej hlavice 4 predstavovanej postupoou deformáciou drôtu.V dôsledku toho rastie aj impedancia ultrazvu-kovej hlavice 7, takže prúd ňou tečúci bude klesať. Ak do série s ultrazvukovou hlavicou 4...

Spôsob výroby profilových súčiastok ohýbaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 240498

Dátum: 15.08.1987

Autor: Daróczi Iván

MPK: B21B 11/10

Značky: súčiastok, profilových, spôsob, výroby, ohýbaním

Text:

...materiály s dovole-ným minimálnym polomerom ohybu bez ohľadu na kvalitu plôch kolmých k čiare ohybu. Prevažná časť polotovarov pre ohýbanie sa pripravuje operáciami strihanie,čim sa výrazne zníži tvárnitelnosť plôch kolmých k čiare ohybu, čo má za následokzväčšenie hodnoty dovoleného minimálneho polomeru ohybu. Na odstránenie nepriaznivého vplyIvu zníženej kvality plôch kolmých k čiare ohybu,v dôsledku ich príprav-y. strihanim sa v...

Obuvnícke lepidlo na báze vysokokryštalického a strednekryštalického polychloroprénového kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240497

Dátum: 15.08.1987

Autori: Santini Georges, Boros László

MPK: C09J 3/12

Značky: strednekryštalického, vysokokryštalického, báze, kaučuku, obuvnícke, polychloroprénového, lepidlo

Text:

...živice na báze allfametylstyrénu.Nevýhodou uvedených lepidiel je čiastočne to, že pri danej sušine kaučukov majú vysokú viskozitu a relativne .nízke hodnoty pevnosti spojov. Pri manipulácii dochádza k toku viskozneho lepidla a k jeho nerovnomernému nánosu na zlepovąané materiály.Uvedené nevýhody odstraňuje lepidlo podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že obsahuje 10 až 20 hmot. dielov vysokokryštalického polychloroprénovêho...

Dvojstupňový odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 240495

Dátum: 15.08.1987

Autor: Greiner Alfred

MPK: B04C 7/00

Značky: odlučovač, hmot, dvojstupňový, práškových

Text:

...filtračný odlučovací diel je vložená medzikuruhová vložka, ktorej vnútorný priemer V pomere k priemeru filtračného dielu je v rozmedzí od 0,6 do 0,9.Výhodou odlučovača práškových hmôtspojení obidvoch jeho dielcov., filtračnéh-oi t-angenciálneho odlučovacieho dielu, dosahuje sa podiel odlúčeného prášku už v prvom, tangenciálnom odlučovacom stupni,,takmer taký veľký, ako sa dosahuje vtedy, keď je tangenciálny odlučovaci diel samostatný, t. j....

Náter pre zlievárenské formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240494

Dátum: 15.08.1987

Autori: Giachetti Antonio, Debourge Jean-claude

MPK: C09D 7/12

Značky: nátěr, formy, zlievárenské

Text:

...podstata spočíva v tom-že obsahuje -25 až 42 9/0 hmot. 53 9/0 kyseliny trihydrofosforečnej, 20 až 35 9/0 hmot. etanolu, 35 až 45 9/0 hmot. plniva, v-ýhodne kysličníka hlinitého, alebo kysličnílka zirkoničitého, prípadne zo zmesi lV pomere zložiek 55 až 70 hľIl-0 ľ. kysliční Ěkĺa hlinitého na 30 až 45 hmofĺtl/n-kyšličnĺkaVýhodou náteru podľa vynálezu je okrem dobrej wprilnavosti aj jeho vysoká apevnost,najmä pri lejacej teplote....

Zariadenie na ultrazvukové zváranie vysokopružných termoplastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240493

Dátum: 15.08.1987

Autor: Hammer Rudolf

MPK: B29C 65/08

Značky: termoplastických, vysokopružných, zváranie, ultrazvukové, materiálov, zariadenie

Text:

...zváracieho nastroja.Takto riešený ultrazvukový zvárací nástroj je vhodný najmä na zváranie takých vysolkopružných textilných materiálov, alko sú elastické úplety, bielizň-ové opradene gumy a podobné výrobky zo syntetických termoplasti-ckých materiálov. Zvarené materiály si zachovajú až 80 0/0 pôvodnej pružnosti pri dosiahnutí vysokej pevnosti spoja.Ultrazvuk-ouvý zváraci nástroj podľa vyná 240493výkrese, kde obr. 1 predstavuje...