Archív za 1987 rok

Strana 141

Magnetická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240574

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hoppe Klaus, Biberin Viadimir Sergejevie

MPK: F16D 27/01

Značky: spojka, magnetická

Text:

...spojky 4, vnější feromagnetický rotor 3, vnější -permanentní magnet 6, stěna válcového pláště 7.Vnitřní část 1 magnetické spojky je oddě 4lena od vnější části magnetické spojky 4 hermetizující stěnou válcového plášte 7, ktera musí být z nemagnetického materiálu,například nemagnetlckýoh kovů, plastů nebo skla. Vnitřní část 1 magnetické spojky je tvořena vnitřním feromagnetickým roto reřtľ 2. V připadě,žěz konstrukčních důvo dů je jeho těleso z...

Způsob výroby slabě rostoucích vegetativně množitelných ovocných stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240573

Dátum: 15.08.1987

Autori: Ziborov Igor Jefimovie, Semjenkov Jevgenij Alexaddovie

MPK: A01G 1/06

Značky: množitelných, vegetativně, rostoucích, stromů, ovocných, slabě, způsob, výroby

Text:

...V níístě roubování na 15 až 2 D °C V místě stimulace kořenů na 10 až 15 C se po 20 až 30 ti dnech působení rostliny přesadí do kořenáčů a uloží V chladné místnosti až do doby jarního vysazování.Výhodou způsobu výroby podle vynálezu je současný růst roubu s podnoží i zakoreněné podnože při zachování Vegetačního klldu zbývajících částí rostliny, což má za následek značnou časovou úsporu úspora jed PREDMET ZYNÁLEZUZpůsob výroby slabé...

Použití hydrogenubličitanu sodného při výrobě pitné a užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 240572

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kosaeeva Zoja Michajlovna, Kraveenko Nikolaj Dmitrijevie, Tilnov Konstantin Alexaddovie

MPK: C02F 1/68

Značky: hydrogenubličitanu, sodného, pitné, použití, výrobe, užitkové

Text:

...hydrogen-uhličitanu sodného zajištěno při libovolném chemické složení upravované vody, za předpokladu dodržení minlmálni rovnovážné koncentrace oxidu uhličitého cca 1 mg volného 002/1). Postup je realizovatelným na libovolné úpravně vody, kde je k dispozici dávkovaci čerpadlo, K 1 H 2 COsrozpouštěcí nádrž a, skladovací prostor na pevnou chemikálií. V převážně většině případů lze využít náhradních zařízení pro dávkování roztoků...

Šnekový dopravník k vynášení třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240571

Dátum: 15.08.1987

Autor: Tichonova Natalja Anatoljevna

MPK: B23Q 11/02, B65G 33/14

Značky: dopravník, třísek, vynášení, šnekový

Text:

...koryta šneku vytvoreného z plneho materiálu vyústuje boční koryto. Toto koryto se svažuje směrem od vyústění z hlavního koryta k výtokovému otvoru bočního koryta.Pokrok dosažený šnekovým dpravníkem k vynášení třisek podle vynálezu spočívá V tom, že odvedením odloučené řezné kapaliny bočním korytem je umožněno dokonaléodloučení drobných nečistot a třísek, které se neusazují v základné obráběcího stroje. Dokonalé odloučení nečistot od čerpané...

Zařízení pro využití odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240570

Dátum: 15.08.1987

Autor: Šichanov Vladimir Alexaddovie

MPK: F28D 21/00

Značky: tepla, zařízení, využití, odpadního

Text:

...v zařízení má minimálni odpar a minimální provzdušiíování vody zajístí mínimální zpomalení tvorby vodního kamene .a koroze potrubí.Zařízení pro využití odpadního tepla je schematicky znázorněno na připojenem výkresu.V nádrži 6 ohřáte vody je udržována přepadem maximální hladina cirkulační vody.Hladina v-ody ve směšovací nádobě 1 chla dící vody zkušebního stavu spalovaciho motoru je udržována přepadem, zapojelným na odtokove potrubí 5,...

Fotoelektrické zařízení pro sledování úletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240569

Dátum: 15.08.1987

Autori: Volkov Stanislav Nikolajevie, Vojkin Vladimir Alexaddovie, Stipanova Irina Pavlovna

MPK: G01N 23/227

Značky: fotoelektrické, zařízení, sledování, úletů

Text:

...snímač je př-ipojen na vstup zesilovače, jehož výstup je propojen jednak se vstupem derivačního obvodu, a jednak se vstupem druheho vyhodnocovaclhmobvodu, přičemž výstup derivačního obvodu je spojen se vstupem prvního vyhodnocovaciho obvodu.Fředností totoelektrickelío zařízení pro sledovaní úletu podle vynálezu je, že nevyžaduje druhého fotoelektrického čidla ani pomocné optiky pro kompenzaci odchylek,vyvolaných změnami světelného toku...

Rozvod vytápěcího a větracího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240568

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sitnikov Ivan Ivanovie, Omsk Rabinovie Anatolij Jakovie

MPK: B61D 27/00

Značky: rozvod, vzduchu, větracího, vytápěcího

Text:

...výdeclhové otvory.Při provedení rozvodu vytápěcího a větracího vzduchu podle vynálezu vzniká v průběžné štěrbině dostatočný prostor pro po N 240568třebne průřezy výdechü. Část štěrhinygústíci do mísicí komory, leží v přibližně svislé stěně, V dostatečně výši nad podlahou, takže možnost nasávání prachu a nečístot a jejich následne roznášení vytápěcím a větracím vzduchem je znemožněna. Přívodní kanál a jeho kryty nemají vodorovných ploch,...

Zvedací zařízení pro vertikální posun závěsů nebo košů v technologických linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240567

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šukljavieus Jonas Ionovie, Popov Vasilij Fedorovie, Pavsjanskas Arunas Vitautovie

MPK: B65G 19/20

Značky: posun, technologických, zvedací, zařízení, závěsu, linkách, košů, vertikální

Text:

...zařízení podle vynálezu je, že lana nebo řetězy, které vystupují ze skříňo 4vé konstrukce, jsou v dostatečném rozestupu tak, že závěsy nebo koše na nich upevnené se pohybuji bez otáčení kolem vertikální osy a nejsou při manipulaci vratké. Závesné zařízení umožňuje manipulaci s hmotnosti uloženého materiálu do 5 tun. Po vhodných úpravách je možná manipul-ace s hmotnosti 2 až Skrát větší. Zařízení lépe vyhovuje pro manipulace v...

Způsob rozdružování polymetalické substance selektivním odtavováním a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240566

Dátum: 15.08.1987

Autori: Zalogenajte Jolita Romualdovna, Jevlachova Raisa Alexaddovna, Golovkov Alexadd Sergejevie

MPK: C22B 9/18

Značky: polymetalické, provádění, zařízení, rozdružování, způsob, způsobu, substance, selektivním, odtavováním

Text:

...v odtavene mědi na dně pece, v důsledku čehož dochází k rozpouště ní železa a k jeho difúzi do odtavovacíhoUvedené nedostatky odstraňuje způsob rozdružováni polymetalické substance selektivním odtavováním v odvalových struskách na bázi CaO - FeO - S 102 podle vynálezu, jehož podstatou je, že polymetąlická substance je během ohřivání pod hladinou t-aveniny odvalovaných strusek současně podrobována vibraci, přičemž selektivně...

Způsob uzavření řady lopatek v drážce rotoru axiálního turbostroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240565

Dátum: 15.08.1987

Autor: Smirnov Valentin Alexaddovie

MPK: F04D 29/34

Značky: způsob, uzavření, turbostroje, drážce, lopatek, axiálního, řady, rotoru

Text:

...vložek poškodí i sousední lopátky. Pro každou o~pravu, která vyžaduje demontáž lopatek, je łnutno vyrobit kromě nových závěrných vložek a klínu i 2 nové lopetky, což zvyšuje náklady a prodlužuje termín opravy.Tyto nevýhody nemá způsob uzavření řady lopatek v drážce rotoru axíálního turbostroje podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že prostor, potrebný pro otáčení lopatek pri vkládání do drážky závěsu, se povložení poslední...

Zařízení na vzájemné oddělení kapalin či emulsí s různou měrnou hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 240564

Dátum: 15.08.1987

Autori: Morev Anatolij Vasiljevie, Velieko Jekatirina Jakovlevna

MPK: C02F 1/40

Značky: kapalin, emulsí, různou, mernou, vzájemné, hmotnosti, oddělení, zařízení

Text:

...stěna je umístěna na plováku, sleduje automaticky výšku hladiny v jlmce. Oddělovàní vrstev může probíhat při libovolné výšce hladiny. Shrnovací efekt je zajlštěn dynamickým působením tlakového vzduchu, který je vyfukován šikmo na hladinu vrchní kapaliny ze soustavy trysek, jež tvoří součást plovaku.Příklad konstrukce zařízení na vzájemné, odclělování kapalin je znázorněn schematicky n.a příložených obrázcích, kde obr. 1 znázorňuje zařízení v...

Žebrovaná trubka se žebrováním ve tvaru vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240563

Dátum: 15.08.1987

Autor: Afanasjev Anatolij Fedorovie

MPK: B21C 37/22

Značky: žebrováním, žebrovaná, vinutí, trubka, tvaru

Text:

...nebo je IIIIOŽIIĚIIO instalovat je jako dočasná, pomocná, event. přidavná řešení všude tam, kde je to z různých provozních důvodů žádoucí nebo nutné a kde je to prakticky možné.Výhodou žebrovane trubky se žebrováním ve tvaru vinutí podle vynálezu je jeho výrobní, montážní a demontážní jednoduchost,možnost přestavitelnosti a prakticky trvalá použitelnost jednotlivých samost-atných dí 4id, ze kterých se sestavuje. Použití prestavi telného...

Kotlový praporek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240562

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kolotilenko Michail Greorgijevie, Michajlov Boris Grigorjevie

MPK: F22B 37/20

Značky: praporek, kotlový

Text:

...který je na své druhe straně přivařen k chlazenému kovtlověmu dílu V místě vzdáleném nejméně o tlouštku kotlového praporku od korene kotlového praporku.Provedením praporků podle vynalezu se,všeobecně řečeno, zvětší průřez, jímž je odváděno teplo absorbované praporkem doV případě, že původní praporek byl otápěn z obou stran, dojde v praporku ke snížení tepelného toku zhruba na polovinu,protožedruhou polovínu odvede pomocný praporek. je...

Horizontální tělesový parogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240561

Dátum: 15.08.1987

Autor: Krivošej Viktor Jakovlevie

MPK: F22B 33/12

Značky: tělesový, horizontální, parogenerátor

Text:

...odloučení vody z parovodní směsi než při pouhé gravltačni separaci a oddelený odvod vody, která už nepřichází do styku s párou vystupující z topného svazku, zabez 4pečují požadovanou sucbost páry i v přechodových stavoch.Hlad 1 nový separátor vytváří v topném svazku jednoznačněcirkulační poměry, zvvýší se rychlost směsi mezi trubkami a je možno očekávat vyšší účinnost prestupu tepla a tím l vyšší tepelný výkon parogenerátoru. Zrychlení...

Zařízení k utěsnění ústí nasávací šachty mlýnských okruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240560

Dátum: 15.08.1987

Autori: Jefimenko Anatolij Vasiljevie, Steinbruch Reinhard Dipl, Wagner Christoph

MPK: F22B 37/22

Značky: mlýnských, utěsnění, šachty, zařízení, nasávací, ústí, okruhu

Text:

...na vytrubkovaném otvoru stěny spalovací komory kotle je upevněna kluzná deska, k níž je pomocí třmenu připojeno-hrdlo šachty uložené posuvné na kladičkách.Podstatnou výhodou uvedeného vynálezu je to, že je zde umožněno spojení dvou prvků bez dodatečného vyztužování stěny komory, což ovlivñuje celkovou hmotnost za 4řízení a rovněž je možné dokonalejší utěsnění. ~ ~ . ~ Příklad provedení zařízení podle -vynálezu je znázorněn na přiloženěm...

Nutriční dietetická složka pro přípravu tekuté výživy na bázi škrobového hydrolyzátu, mléčné bílkoviny a případně tuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240559

Dátum: 15.08.1987

Autori: Löschner Rud, Schulze Bernd, Barsch Hans-joachim

MPK: A61K 37/02

Značky: tuků, případně, tekuté, nutriční, škrobového, dietetická, hydrolyzátů, přípravu, bílkoviny, mléčné, výživy, bázi, složka

Text:

...potravinářským způsobem. V experimentu jsme prokázali stejné vstřebávání jako při podání stejné navážky glukózy, přlčem osmolalita roztoku je 15 až 30 x nižší než u stejně koncentrovaného roztoku samotné glukózy.Pro zvýšení obsahu živin lze uvedený přídavek r-ozpustit v plnotučném nebo nízkotučném mléce anebo do přípravku přidat 20 až 40 hmot. dílů sušeného plnotučného nebo nízkotučného mlěka. Dále lze přípravek aromatizovat například...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240558

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bloch Michail Abramovie, Kantorovie Grigorij Gelmutovie, Baburin Sergej Vjaeeslavovie, Machov Jurij Alexaddovie

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: sub.4.n, polymerace, selektivní, způsob, butadienu-1, frakcí

Text:

...polymery s vysokou molekulovou hmotnosti, například 200 000, tak i s velmi nízkou molekulo-vou hmotnosti, například 1000 až 10 000.samozřejmě lze připravovat i kopolymery butadienu, přldá-li se vhodný aniontově kopolymerovatelný monomer jako isopren, styren, nebo alia-metylstyren k C 4 Írakci.Aktivní konce řetězců výsledných živých polymerů je možno funkcionalizovat o sobě známým způsobem elektrofilnimi činidlý tvořícimi koncové skupiny...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240557

Dátum: 15.08.1987

Autori: Minkov Minko Petkov, Gudkov Vjaeeslav Konstantinovie, Coniva Margarita Mineeva

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: butadienu-1, polymerace, frakcí, způsob, sub.4.n, selektivní

Text:

...lze provadět za atmosferického tlaku, popřípadě za zvýšeného tlaku. Doba polymerace je zpravídla 1 až 3 hodiny.Potřehné množství iniciátoru se stanoví podle požadované molekulové hmotnosti polymeru, nebot se jedná o stechiometrickou polymeraci. Powclle vynálezu lze přípravit jak polymery s velmi vysokou molekulovou hmotnosti, například 200 000, tak i s velmi nízkou molekulovou hmotnosti, například 1 000 až 10 000.samozřejmě lze přípravovat i...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240556

Dátum: 15.08.1987

Autori: Gošev Ivan Tomov, Angelov Angel Simeonov, Manov Nikola Ljubenov, Mineev Konstantin Konstantinov

MPK: C08F 36/06

Značky: butadienu-1, sub.4.n, selektivní, způsob, polymerace, frakcí

Text:

...lze provadět za teplot 198 až 423 K, s výhodou při 263 až 373 K, za atmosférického tlaku nebo při zvýšeném tlaku. Polymeračiíí doba je zpravidla 1 až 3 h. Použité množství iniciátoru se řídí požadovanou molekulovou hmotnosti polymeru, nebot se jedná o stechiometrlckou polymeraci.Podle vynálezu se mohou připravovat »polymery s velmi vysokou molekulov-ou hmotnosti ziapříklad 200000 ale i velmi nízkou molekulovou hmotnosti, například...

Ochranný povlak pro povrchovou ochranu součástí zhotovených z lehkých kovů nebo ze slitin lehkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240555

Dátum: 15.08.1987

Autori: Svirin Jurij Alexaddovie, Kalognomos Viktor Ivanovie, Pavlov Gennadij Alexaddovie, Angelov Georgi Nikolajev, Titov Boris Vladimirovie, Persic Jevgenij Lazarevie, Komov Nikolaj Alexaddovie, Kacarov Božidar Borisov, Coniv Nikolaj Mineev, Sergijenko Julij Michajlovie

MPK: C23C 30/00

Značky: povrchovou, kovů, slitin, ochranu, zhotovených, ochranný, součástí, lehkých, povlak

Text:

...slitiny s obsahem zínku. Povrchová ochranná vrstva se nanáší taktéž kovovým. nástřikem. Taktěž anglický patent č. 14.60 285 obsahuje postup, při kterém na povrch hliníkových součástí se nanáší ochrannýpovlak slitiny s obsahem niklu nebo kob-altu.Žádné z těchto řešení není vhodne k vytvoření bezpečných povrchů ostatné uvedená řešení ani nejsou používána-k tomuto účelu už tim, že prášky z tvrdých kovů sa,my o sobě vytvařeji poměrně drsný...

Zařízení k odlučování vlhkosti z mokré páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 240554

Dátum: 15.08.1987

Autor: Vasiljev Vitalij Michajlovie

MPK: F22B 37/26

Značky: páry, vlhkosti, mokré, zařízení, odlučování

Text:

...prostoru 5 jedna výstupní trubka 6 a ve vodním prostoru 7 jedna. za-vodiiovací trubka B. Pod üstím výstupní trubky 6 je umístěn vodorovný dělicí plech 9 prohlouhený v blízkosti ústí výstupní trubky 6 do dvou lomených žlábkü 1 U, nad nimiž jsou pripojeny dvě svislé příčné přepážky 11. Ze žlábků 10 vedou do vodního prostoru 7 bubnu 1 odvodňovací trubičky 12.Z převáděcí trubky 4 u prvního dną 3 bubnu 1 proudí do bubnu 1 parovowdní směs,V bubnu 1...

Sonda pro měření vysokého a velmi vysokého stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240553

Dátum: 15.08.1987

Autori: Borozdinov Gennadij Michajlovie, Metzner Gerhard, Beljavskij Alexadd Davidovie

MPK: G01R 19/02, G01R 19/00

Značky: napětí, měření, stejnosměrného, sonda, vysokého, velmi

Text:

...poměru sondy sestávajícího z několika paralelné zapojených kompenzačních RC článků 23, tvořených sériovým spojením potenciomotru 22 s kondenzátorem 21, pevného zatěžovaciho odporniku. 33 sondy, potenciometru 34 pro nastavení převodu stejnosměrné složky a výstupního kontaktu 35 sondy. Živý vodič stíněného vývodního kabhku 14 je připojen na horní vývod potenciometru 34 pro nastavevní převodu stejnosměrné složky. Plast stíněného kablíku 14 je...

Horní vedení zanášečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240552

Dátum: 15.08.1987

Autori: Ivan Jevdokimovie, Ostapenko Michail Addejevie, Franke Wilfried, Karl Manfred, Jäger Lothar

MPK: D03D 47/26

Značky: horní, vedení, stroje, víceprošlupního, zanašečů, tkacího

Text:

...je možno u pevnit úchytný element 7 přímo průchozímšroubem k pevnému paprsku 1 D. Pevným paprskem 10 prochäzejí osnovní nitě 11, vytvářející pomocí neznázorněného prošlupního zařízení prošlup 12, kterým procházejí neznázorněné zanášeče, vedené shore opěrnou lištou 1 a zespodu spodním vedením 13. Před spodním vedením 13 je umístěn schematicky znázornený přírazový rotační paprsek 14. Na nosném hřídeli 5 je upevněna pomocí třetích šroubů 15...

Způsob výroby strouhanky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240551

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eamov Anatolij Viktorovie, Chocholae Mirosiav, Balyka Leonid Ivanovie, Rozum Karel

MPK: A23L 1/176

Značky: výroby, způsob, strouhanky

Text:

...2,0 až 3,5 mm, s výhodou 3,0 až 3,2 mm, a expanduje. Získaný meziprodukt se krájí řezacími noži umístěnými na čelní straně matrice na velikost 3 až 30 mm, s výhodou 5 až 10 mm, a potom se zchladí nebo předsuší s výhodou v aspirovaném zásobníku. Zchlazený nebo předsušený meziprodukt se drtí a potom přetřídi a podíl větších částic se vrací zpět k drcení.Výhodou nového postupu je jeho vysoká hospodárnost a snížená spotřeba energie. Uplatněním...

Konštrukčne izolačný stavebný materiál na báze dreva a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240550

Dátum: 15.08.1987

Autori: Selskij Sergej Vadimovie, Šipilenko Ivan Petrovie, Kovalenok Vladimir Arsenivie

MPK: B32B 19/02, B32B 21/02

Značky: báze, stavebný, materiál, izolačný, výroby, dřeva, spôsob, konštrukčné

Text:

...stavby proti vlhkosti. Surovinova zmesobsahuje pevné, lignocelulózové, nehorlavé, izolačné, minerálne zložky spájané -lepidlom, ktoré zaručujú uvoľňovanie nanajvýš prípustné alebo nijaké množstvo hygienicky závadných zložiek s prísadou hydrofobizačných, prípadne dalších impregnačných látok, predstavuje vyšší účinok oproti doposial známym podobným materiálom. Takto vyrobené dosky sú odolné voči ohňu,hubám, hmyzu a pod. Novost vynálezu...

Suport zapichovacej hlavy s tvarovým nožom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240549

Dátum: 15.08.1987

Autor: Šapievskij Mendel Moisejevie

MPK: B23B 29/12

Značky: hlavy, nožom, zapichovacej, suport, tvarovým

Text:

...viacvretenového posuvového vreteníka so suportami zapichovacích hláv s tvarovými nožmi,na obr. 2 čiastočný pôdorys, na bro. 3 čiasstočný bokorys, na obr. 4 profilová tyč pre výrobu tvarových nožov, na obr. 5 bokorys profilovej tyče s naznačenými rezmi, na obr. 6 oddelený tvarový nôž a na obr. 7 je schematicky znázornená brúsenie čiel oddelených tvarových nožov 2.Hlavné časti suporta zapichovacej hlavy s tvarovým nožom podľa vynálezu sú...

Zapojenie zariadenia pre kontaktovanie výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240548

Dátum: 15.08.1987

Autori: Symer Toomas Edgarovie, Vejsserik Jurij Arturovie

MPK: H01L 21/02

Značky: výkonových, zapojenie, tranzistorov, kontaktovanie, zariadenia

Text:

...uložená v unášači. Dalšou výhodou je to, že obsluha zariadenia pri nastavovani krokovacieho zariadenia so sériou tranzistorov, uložených v unášači môže na zváčšenom obraze polohy tranzistora, podľa kontrolných bodov na monitore, nastavit krokovacie zariadenie do správnej polohy.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie zapojenia zariadenia pre kontaktovanie výkonových tranzistorov v seriách, kde je nakreslená jeho bloková...

Záves bremena

Načítavanie...

Číslo patentu: 240547

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kaljurand Endel Tietovie, Knauth Karl-heinz

MPK: H65G 17/32

Značky: bremená, závěs

Text:

...nosnej palety, pričom pre rozličné bremena toho istého typového radu bremien,u ktorého sú jednotlivé typy odstupňovane podľa konštrukčnej výšky, možno použit jednotný záves.Príklad vyhotovenia závesu podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje bokorysný pohľad na záves, obr. 2 nárysný pohľad a obr. 3 pôdo-rysný rez v- rovine AA z obr. 2.Zäves bremena pozostáva zo zvislého drieku l, .opatreného zvrchu závesnou...

Nízkoborité sklo pre sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 240546

Dátum: 15.08.1987

Autori: Procenko Irina Timofejevna, Obožin Vasilij Alexaddovie

MPK: C03C 13/00

Značky: nízkoborité, vlákna, skleněné

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje nízkoborité sklo podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje 4 až 6 0/0 hmotnosti oxidu boritého B 203, 52 až 56 0/0 hmotnosti oxidu kremičitého S 102, 10,6 až 13,5 hmotnosti oxidu väpenatého CaO, 6,1 až 8,9 ľo hmotnosti oxidu horečnatého MgO,15,1 až 16,8 hmotnosti oxidu hlinitého A 12 O 5, 2,5 až 3 t 5 hmotnosti oxidu bárnatého BaO, 0,7 až 1,5 1 hmotnosti oxidu zinočnatěho ZnO...

Spôsob prípravy turanózy a D-glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240545

Dátum: 15.08.1987

Autori: Ovearenko Fedor Danilovie, Kovzun Igor Grigorjevie

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, d-glukózy, turanózy, spôsob

Text:

...roztoku 25 g melezitôzy v 250 ml vody sa pridá 25 g iónomeníča s funkčnými sulfoskupinarni Woriatit KPS 200, 0,3 až 0,85 milimetrov a za miešania sa hydrolyzujepri teplote B 0 °C po dobu 6 h. Hydrolyzát safiltráciou oddelí od iónomeniča a zahustí na 19 g sirupu. 2 g tohoto sirupu sa rozpustia v 2 m 1 35 hmot. vodného rioztoku etanolua nanesü na kolónu naplnenú iónomeničom s funkčnými skupinami vo vápenatej forme Dowex 50 Wx 8,...

Radiaca spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240544

Dátum: 15.08.1987

Autor: Gordijeik Ivan Ignatjevie

MPK: F16D 13/52

Značky: spojka, radiaca

Text:

...22 a prítlačnú lamelu 5, je nitmi 13 disk 22 znitovaný sdnom Z 1, prostredníctvom.rozperných puzdier 14. Rozpe-rné puzdro 14, zasahujúce do tvarového otvoru 21 závaží 1, obmedzujú maximálne roztvorenie závaží lll tak,.aby nedošlo k neúnosnému zmenšeníu radiálnej vôle pomedzi závažiami 10 a telesom 1 skrine prevodovky. Klzne puzdro 35 spolu s krúžkami Z 9 ako i čap 11 spolu s kolíkom 12 n 1 ôžu byt zhodné. Na zvolenom príklade je výstupný člen...

Samočinná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240543

Dátum: 15.08.1987

Autor: Krajevoj Valentin Ivanovie

MPK: F16D 13/52

Značky: spojka, samočinná

Text:

...plochou 31 lamelu 2,ktorá je z opačnej strany opieraná o dosadaciu plochu 34 zotrvačníka 1. Zotrvačník 1 kotúč 3, pružiny 8, lamela 2, odstredivé závažie B a bubon 4 tvoria odstredivú rozbEhĺJiVÚ. spojku. Na ústupnom člene 11 prevodovky, sú pevne prichytené krúžky 10. Krúžkami 1 je axiálne i radiálne voľne otočne vedený vodiaci krúžok 13. Disková časť 25 unášača 5 je radiálne volne otočne vedená na vodiacom krúžku 13 a axiálne volne otočne...

Spôsob výroby samonosnej koženky s vlasovým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240542

Dátum: 15.08.1987

Autori: Alexaddovskij Alexadd Georgijevie, Petuchov Arnold Alexaddovie, Rusakov Igor Alexaddovie, Borobjev Ivan Jakovlevie, Fonštejn Nikolaj Alexaddovie, Pisarenko Leo Zotovie

MPK: D06N 3/06

Značky: koženky, povrchom, spôsob, samonosnej, vlasovým, výroby

Text:

...s vlasovým povrchom na báze chlórovaných vinylových polymérov vnášaním vlákenných častíc do povrchu pasty a následnou želatináciou robí tak, že vrstva pasty chlórovaného vinylového polyméru, do ktorej sa vnášajú vlákenné častice sa nenesie na vrstvu pasty chlórovaného vinylového polyméru,predželatinovanú na separačnej podložke, s výhodou s priestorovým dezénom a následne sa celý útvar želatinuje a oddelí od separačnej podložky.Výhodou tohoto...

Držiak segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240541

Dátum: 15.08.1987

Autori: Flachowski Johannes, Deicke Hans-heinrich, Rudolph Klaus-peter, Schweigel Hans-joachim

MPK: E21D 11/00

Značky: segmentov, držiak

Text:

...bezpečnosť práce, a t-o tým, že skladaný oblúk je usmerñovaný otočnými zarážkami a kladkami.Na priloženom výkrese je znázornený priklad vyhotovenia držiaka segmentov, pričom obr. 1 znázorňuje držiak segmentov s uloženými segmentami, obr. 2 znázorňuje držiak segmentov v pôdoryse, obr. 3 znázorňuje držiak segmentov v bokoryse.Na zakladnej doske 10 sú pevne uchytené úchytky 1, ako aj otočne uchytená dvojica zarâžok predných 4 a dvojica zarážok...

Zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240540

Dátum: 15.08.1987

Autor: Göhler Peter

MPK: B01J 19/00

Značky: zariadenie, tavenie, látok, čerpanie, ohrev

Text:

...za sebou, tiež kombinovane. Na zaklade údajov kontrolného manometra je možné odhadnúť .teplotu prichádzajúcej pary. Spotrebu pary je možné určiť na základe množstva kondenzátu. Tvar zariadenia podporuje cirkuláciu taveniny a skracuje čas potrebný na roztavenie obsahu obalu, pričom aj posledné časti tuhej látky sa lahko topia.Transport látky po jej. roztaveni .je možné zabezpečiť čerpadlem, vákuomsamospádom alebo ich kombináciou....

Spôsob katalytického spaľovania plynných zmesí a/alebo odpadných priemyslových plynov obsahujúcich vodík

Načítavanie...

Číslo patentu: 240539

Dátum: 15.08.1987

Autori: Heinz Lothar, Blaschke Klaus-dieter

MPK: B01J 12/00, C10L 3/00

Značky: priemyslových, katalytického, obsahujúcich, zmesí, vodík, plynných, spôsob, spaľovania, plynov, odpadných

Text:

...a 5 0/0 obj. kyslíka na jednej strane a plynnej zmesi obsahujúcej 4 0/0 obj. vodíka a 5 obj. kyslíka na strane druhej. Pri teplote 250 °C je pomer počiatočných reakčných rýchlosti na kovovej a oxidovej forme toho istého medeného katalyzátora na nosiči 8,8. Postupom podľa tohoto vynálezu sa umožní dosahovanie vyšších merných zaťažení katalyzátora, čím sa jednak znižuje jeho spotreba, jednak sa znižujú prevádzkové náklady na prepravu plynov....

Spôsob výroby samonosnej koženky s vlasovým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240538

Dátum: 15.08.1987

Autori: Scheller Manfred, Noack Jürgen, Kretschmer Horst, Reimer Günther, König Winfried, Beiermann Norbert

MPK: D06N 3/06

Značky: koženky, vlasovým, spôsob, samonosnej, povrchom, výroby

Text:

...samo nosnej koženky s vlasovým povrchom na báze chlórovaných vínylových polymérov sa robi tak, že na separačnú podložku, s výhodou s priestorovým dezénom, sa naneste pasta chlórovaného vinylového polyméru, do ktorej sa vnesú vlákenné častice a vytvorený útvar sa želatinuje pri teplote 135 °C až 220 °C a následne sa oddelí od separačnejVýhodou tohto vynálezu je jeho ľahká technologické Liskutočniteľnost a zabezpečenie pevného ukotvenia...

Dvojitý tandemový hydrogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240537

Dátum: 15.08.1987

Autor: Böhm Hans

MPK: F04B 1/22

Značky: dvojitý, tandemový, hydrogenerátor

Text:

...servoventil a teleso ventilových prvkov.Umiestnením vyústenia ladvinkovitých otvorov a otvorov servovalcov na prvej čelnej ploche medzidosky, ako aj umiestnením kolísky na druhej čelnej ploche medzidosky dochádza k zníženiu dĺžk-ových a obrysových rozmerov a tým i hmotnosti dvojitého tandemov-ého hydrogenerátora. To sa priaznivo prejavuje v celkových znížených naro 4koch na veľkost zástavbového priestoru použitého stroja u spotrebiteľa, čo...

Dopravný a polohovací závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 240536

Dátum: 15.08.1987

Autor: Wiegand Gunter

MPK: B65G 7/12, B65G 47/52

Značky: závěs, dopravný, polohovací

Text:

...má jednostrannú šikmú nábehovú plôšku 27 pre unášací kolík 28, vsadený priečne do hlavice aretačného čapu 7. K otočnému puzdru 25 je privarená vidlička 29 so zvislým ovládacím ťahadlom 3 U, vyvedeným do fyziologlcky vhodnej výšky, v ktorej je umiestnená aretačná páka 31. Polohovací uzáver 14 je tvorený vidlicovitou pákou 32, do ktorej je svojim dolným okrajom 33 a horným okrajom 34 upevnený unášací čap 35 štvorhranného prierezu. Na jeho...

Spôsob prípravy vysokočistého trichlóretylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240535

Dátum: 15.08.1987

Autori: Stipanov Sergej Fedorovie, Herrmann Ludwig, Vološin Gennadij Addejevie, Krauss Theo, Berger Konrad, Beljajev Georgij Alexaddovie

MPK: C07C 21/10

Značky: vysokočistého, trichlóretylénu, spôsob, přípravy

Text:

...kolóny odoberá do predlohy,V ktorej sa stabilizuje aspoň jedným v kyslíkatých organických antioxidantov fenolického typu o mólovej hmotnosti 140 až 400 gramov.mól 1 v množstve 1.104 až 1.Vyslokočistý trichloretylén kvality MOSVSBlectipur sa vyznačuje nielen nízkym obsahom voľnej kyseliny 10 ppmj, ale nízkym obsahom ťažkých kovov do 1 ppm, alkalických kovtov do 0,5 ppm a, obmedzený počet heteročastic určitej veľkosti zrna.Výhodou...