Archív za 1987 rok

Strana 140

Vzduchová stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 240716

Dátum: 15.08.1987

Autori: Wiesnerová Ludmila, Bruthans Václav

MPK: B05B 7/02

Značky: stříkací, vzduchová, pistole

Text:

...umožňuje nastavení z polohy zavřeno otočením pou-ze o 1 B 0 ° do polohy plně -otevřeno K zamezenívětšího otočení slouží výstupkyna těle pistole, které slouží jako dorazové polohy. Výhoda navrhované -vzduchové stříkacípistole s regulací šíře střiku spočíva v tom,~že kuželk-a z plastické hmoty něikolikanásobně zlepšuje těsnost a funkci regulace šíře. Ucpávka regulace zaručuje dokonalou těsnost regulace a má vysokou životnost,prakticky není...

Způsob výroby 1-(6-alkoxy-2-naftyl)alkylhalogenidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240715

Dátum: 15.08.1987

Autori: Jahoda Bohumír, Žalský Vítizslav, Wiesner Ivo, Elbel Jioí, Frackiewicz Zbigniev, Motyeka Karel, Caha Zdenik, Dupák Jan Brno, Žáeek Jaroslav

MPK: C07C 43/225, C07C 57/30

Značky: 1-(6-alkoxy-2-naftyl)alkylhalogenidů, způsob, výroby

Text:

...smys 1 u .navazuje způsob podle vynálezu, který unvedené nevýhody částečně nebo zcela odstraňuje. Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že se na alkohol obecného vzorce ll, kde R a R 1 mají shora uvedený význam, působí azeotropickou kyselinou chlorovodíkovou nebo bromovodíkovou za přítomnosti-lkatalyzatrií fázového přenosu typu kvartérních amoniových solí v dvoufazovem systému »vodná fáze-organické rozpouštědlo přiteplotě 20...

Zapojení pro teplotní kompenzaci detektoru záření obsahující Geiger-Müllerův počítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 240714

Dátum: 15.08.1987

Autor: Slezák Libor

MPK: G01T 1/18

Značky: detektoru, geiger-müllerův, záření, obsahující, kompenzaci, zapojení, teplotní, počítač

Text:

...zářeni obsahujícího Geiger-Müllerüv počítač podle vynálezu, u něhož za Geiger-Müllerův počítač je připojen monostabilníklopný obvod, jehož jeden člen, spoluurčující délku impu-lsu monosta 4bílního klopného obvodu, je teplotné závislý prvek. . iVýhodou zapojení podle vynálezu je možnost nastavit s použitím jednoduchého výpočtu potřebnou velikost teplotní kompenzaoe podle požadavku na danou četnost nebo rozpätí četností, přičemž zapojení...

Dispergační prostředek na bázi skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 240713

Dátum: 15.08.1987

Autori: Tauš Viktor, Matouš Jan, Novák Jioí, Smreina Jioí

MPK: C04B 14/42, C04B 24/08

Značky: dispergační, prostředek, sklenených, vláken, bázi

Text:

...a alifatických polyaminů jsou známé a komerčné dostupné. Zahříváním amirnoamidů při odštěpování vody přecházejí tyto na příslušné imidazoliny. Technické směsi jsou složené obvykle z jejich kombinace podle reakčnívch podmínek. Použité chemické látky podle vvnálezu vytváří na skleněném vläknu povlak.Výhodou dispergačního prostředku podle vynálezu je zajištění rovnoměrnosti kvalityvlastností předmětných hmot v závislosti nazajištění...

Kmen mikroorganismu Brevibacterium flavum CCM 3736, produkující lysin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240712

Dátum: 15.08.1987

Autori: Toman Otakar, Banáš Stanislav, Eada Ladislav, Grmela Aleš, Vymital Jan, Míea Pavel, Strya Josef

MPK: C12N 1/20

Značky: flavum, produkující, lysin, brevibacterium, 3736, mikroorganismu

Text:

...agaru pokrývá žlutý nárůst celý povrch agaru.Na k-revním agaru tvoří tento organismus okrouhlé, žluté kolonle, nehemolyzujíoí, s rovnýmí okraji.Glukózvu, fruľktózu, sacharózu zkvašuje. Škrob hydrolyzuje jen velmi slabé. Dusíčnany redukuje.Test na katalásu pozitivní. Voges-Proskauerův test negativní.Výchozí kmen Brevibacterium flavum CCM 251 se kultiivuje 24 hod v kompletním médiu a buněčná suspenze po promytí fosfátovým pufrem pH - 7,2 se...

Hlava vznětového motoru se vstřikovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240711

Dátum: 15.08.1987

Autor: Prudil František

MPK: F02M 61/14

Značky: motorů, hlava, vstřikovačem, vznětového

Text:

...povrchem horní části tělesa vstřikovače nad osazením a mezi spodní vnitřní částí mísky upraven těsnicí kroužek. ~Hlava vznětového motoru se vstřikovačempodle vynálezu je schematicky znázorněna na přlpojeném výkresu.K tělesu 21 vstřikovače 2 je zespodu pře vlečnou maticí 211 přitaženo teleso trysky 22, jejíž jehla 221 je směrem do sedla tlačena pružinou 25 prostřednictvím tlačnêho čepu 24. Detail vstříkovací trysky 22 není podrobně...

Zařízení pro měření modulovaného optického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 240710

Dátum: 15.08.1987

Autori: Poeueil Miroslav, Fiala Miloo

MPK: G02B 26/10, G01J 1/16

Značky: modulovaného, záření, měření, zařízení, optického

Text:

...rezonančního kmitočtu a jednak na selektor.Zařízení pro měření modulovamého optického záření se vyznačuje také tím, že aktivní filtr olbsahuíje Auntoniův modulátor.Zařízení pro měření modulovaného optického záření podle vynálezu má menší rozměry, nižší hmotnost, menší příkon s možností integrace a s možností plynulé regulace rezonančního kmitočtu filtru a regulace jeho selektivity.vysoký vstupní odpor a dosahuje se na něm vysoký zisk....

Způsob čištění 4-chlor-2-nitrotoluenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240709

Dátum: 15.08.1987

Autor: Strya Josef

MPK: C07C 79/12, C07C 79/10

Značky: 4-chlor-2-nitrotoluenu, čištění, způsob

Text:

...urychlen vytvorením nížšího tlaku v předloze, do níž jsou íkapalné frakce jímáíny.Použití nízkoteplotní techniky krystalízace z taveníny a frakčního vytavování pro rafínací él-chlor-Z-nítrotoluenu umožňuje podstatne snížení energetických nákladů v.porovnání s vakuovou neb-0 parovodní destílací. Nízke provozní teploty rovněž eliminují autokatalytický termlcký rozklad produktu a nečístot, ke kterému dochází v průběhu destílace. Tím je žaručena...

Kyvné uložení konstrukčních táhel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240708

Dátum: 15.08.1987

Autor: Južek Zdenik

MPK: F16J 15/40

Značky: uložení, táhel, konstrukčních, kyvné

Text:

...je na obrázku znázorněn příkiad provedení ucpávky v p 0 délném řezu.Ucpávka znázornená na obrázlku je tvořena skříní 1 kc-toučovitého tvaru, která volně obepíná hřídel 2 .a odděluje od sebe dva prostory 3 s plynným prostredím o různých tlacich, které jsou uspořádané po oboubocích skříně 1. Skříň 1 je částečně naąplněna kapalinou 5, v níž brodí kotouč 6, který je s hřídelem 2 v záběru a vzduchotěsně jej obepíná.Neotáčí-li se hřídel 2, je...

Způsob výroby esterů skořicové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240707

Dátum: 15.08.1987

Autor: Abraham Miloš

MPK: C07C 69/618

Značky: způsob, kyseliny, výroby, esterů, skořicové

Text:

...se z reakční směsi uvolñuje chl-orovodík a vzniklý ester se ízoluje.»Výhodou způsobu výroby esterü skořicové kyseliny podle vy-nálezu je jednoduchost a eknnomičnost provedení při zachování vysoke čistoty esterü. Vzhledem k exotermnímu průběhu reakce je výhodné přidávat hydroxid alkalického kovu postupně ve formě vodného nebo alkoholického roztoku.Dále uvedené příklady blíže popisují způsob výroby esterů kyseliny skořicové, aniž by omezovaly...

Způsob výroby skořicového aldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240706

Dátum: 15.08.1987

Autori: Blažek Vítizslaav, Šopa Rostislav, Kaucnýo Jioí

MPK: C07C 47/232

Značky: způsob, skořicového, aldehydů, výroby

Text:

...aldehyd se izoluje.Výhodou způsobu výroby skořlcovéhoaldehydu podle ivynálezu je jednodušší a ekonomicky výhodnější provedení, přičemž rektifikací se získa -skořicový aldehyd o čistotě až 100 0/0.Dále uvedené příklady demonstrují způ~ sob výroby skořic-ového aldehydu .podle vynálezu, aniž by omezovaly nebo vymezovaly rozsah »jeho platnosti.Do skleněné banky opatřené zpětnýmchladičem a míchadlem se vsadí 67,0 g 0-,3 rnol...

Směs na bázi polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240705

Dátum: 15.08.1987

Autori: Koíž Emil, Lonský Jioí, Dlabaja Zdenik, Dušek Ladislav, Greeo Vladimír, Pavlica Ivo

MPK: C08L 51/04, C08L 25/06

Značky: bázi, směs, polystyrenu

Text:

...směsi podle v-ynálezu vyznačené tím, že se skládá ~ze 100 hmotsnostnich dílů houževnatého po-lystyrenu připravenéh-o blokovou polymenací obsahurjícího od 0,5 do 5 »procent hmotnostních parañinowého oleje sviskozítou od 50 do 110 m~Pa.s při 40 C a 50 až 160 hmot. dílů standardníhor polystyrenu obsahujícího 4 až 7 hmot. mine-rálníh-o oleje s viskuozitou od 5 do 30 mPas při 40 °C, přičemž celkové množství oleje ve směsi je nejvíce 5 ...

Tvářecí nástroj pro výrobu výkovků a kalibraci velkorozměrných den

Načítavanie...

Číslo patentu: 240703

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eichoo Viktor, Hovorka Jaromír

MPK: B21J 9/12

Značky: výrobu, kalibraci, výkovků, nástroj, tvářecí, velkorozměrných

Text:

...tvářecího nástroje podle vynálezu je jeho unitverzálvnost, nebot ho lze použít jedntavkpro výrobu širokého sortimentu výkovků kruhové-ho průřezu a jednak ho lze použít i pro kallibraci velkorozměrných tlustostěnných den kruho.vého ioválnéhoprůřezu, čímž se snižuje celkový počet potřebných nástrojů.Další jeho výhodou je, že po opotřebení jeho úhlové pracovní plochy lze provést snadno její opravu strojním obráběním a dále ho po-užívat...

Kyvné uložení konstrukčních táhel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240702

Dátum: 15.08.1987

Autor: Pydych Zdenik

MPK: E05D 5/14

Značky: konstrukčních, uložení, táhel, kyvné

Text:

...podle předmětu vynálezuum-ožñuje použití čepu z plastické .hmoty,která s ohledem na jeho funkcí plně vyhov 1.Příklad provedení kyvného uložení je znážonněn .na výkresu, kde obr. V 1 značířez kyvný-m uložením v montážním .stavu va obr. 2 perspektívuní pohled na duty kolik s čepem.V konzole 1 umístěné na rámu dveří 2 je kyvně uloženo távhlo 3 omezosvače -otevření dveří. Uložení táhla je tvořeno dutým kolíkem 4 zasunutým do otvorů 5 v...

Zapojení pro digitální zobrazení kvazistatických veličin na centrálním monitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240701

Dátum: 15.08.1987

Autor: Ureš Luboš

MPK: H04N 7/00

Značky: zapojení, monitoru, veličin, centrálním, kvazistatických, digitální, zobrazení

Text:

...připojen na první vstup multiplexeru B a výstup paměti číslic 5 ina druhý vstup multiplexeru (i, jehož výstup je připojen na vstup 12 gezneratoru znaků 7. Vstup 22 generátoru znaků 7 je současně se vstupemr 21 muitiplexeru 6 připojen na výstup 20 paměti řadků 3. Na vstup 13 generátoru znaků 7 je připojen výstup 18 řídicích obvodů 2. Výstup generatoru znaků 7 je připojen na vstup 23 registru zobrazení 8, jehož vstup 24 je připojen na výstup...

Rychločinné přepouštěcí zařízení armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 240600

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šabašov Simon Zalmanovie, Telnov Konstant Alexaddovie, Carter Goerge Byron, Arakawa Akio

MPK: F16K 17/00

Značky: armatur, přepouštěcí, zařízení, rychločinné

Text:

...části 11 vřetena 1 je napojen na vřetenovou matíci 2 s elektropohonem 3, upevněným na tělese 4 rychločinného přepouštěcího zařízení armatur. K horní části 11 vřetena 1 je připevněn hák 5 pomocí čepu 6. Hák 5 je nesamosvorněspojen s tvarovanou hlavou 7, která je vy tvořena na vrchním konci spodní části 12 vřetena 1. Styčné čelní plochy 8 obou částí 11, 12 vřetena 1 jsou V doteku. Nerozpojitelnost tohoto spoje v horní klidové poloze je...

Zařízení pro úpravu digitální stavové veličiny pro řízení elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240599

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sarancev Kir Borisovie, Solovjev Valentin Gennadjevie

MPK: B21B 37/00, H02P 7/00

Značky: úpravu, zařízení, stavové, digitální, řízení, elektrického, pohonů, veličiny

Text:

...5, tvořeného operačním a integračním zesilovačem, třetího řídícího bloku 6, sestaveného z výkonového zesilovače, relé a hradla,napájecího bloku 7, což je v daném případě tyristorový měnič, poháněcího motoru 8 a čidla 9 otáček, což je například tachodynamo. Nedilnou součástí zařízení podle vynálezu je též blok 10 programátora tloušťky pásu, což je například mikropočítač a čtvrtý, pátý a šestý řídící blok 11, 12, 13, realizované operačními...

Způsob omezení vzniku pevných nálepků v předehřívacím systému a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240598

Dátum: 15.08.1987

Autor: Raer Gilja Ajzikovie

MPK: F27D 13/00

Značky: způsobu, systému, předehřívacím, tohoto, pevných, zařízení, nálepku, provádění, vzniku, omezení, způsob

Text:

...častíc přicházejících z rotační pece. Proto řešením omezujícím tvorbu pevných nalepků je přesně opačný postup než u všech dosud používaných opatřeních a spočíva v maximálně možném zvýšení zaprášenosti kouřových plynů V kritických místech předehřívacího systému. K tomuto účelu je nejvhodnější chladnější surovinová moučka z odlučovačů předehřívacího systému, která neobsahuje těkavé složky. Důsledkem rozdílu teplot je nejen nižší leplvost...

Směsná antidetonační přísada k nízkoolovnatým, případně bezolovnatým autobenzinům

Načítavanie...

Číslo patentu: 240597

Dátum: 15.08.1987

Autori: Muratov Chanafi Ibragimovie, Velikanov Gennadij Fjodorovie

MPK: C101 1/18

Značky: směsná, případně, prísada, nízkoolovnatým, antidetonační, autobenzinům, bezolovnatým

Text:

...toluenu. Přísady se dává 1 až 3 0/0 obj. k nizko- nebo bezolovnatým autobenzinům s aktanovým číslem 90 až 96 výzkumnou metodou.Rozborem přítomných složek antidetonační přísady a její koncentrace v autobenzinech vyplýva rozsah použití a rozsah účinků. Všechny složky jsou vysokooktanově a jejich působení navzajem v benzínu vykazuje Synergická efekty. Složky přísady ovlivňuji veškeré antidetonační charakteristiky, při nízkých i při vysokých...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování stavu elektrotechnických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240596

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kolesnikov Jevgenij Fjodorovie, Ajrapetjan Aram Surenovie, Archipov Vladimir Viktorovie, Povaljajev Anatolij Petrovie

MPK: G01R 31/26

Značky: elektrotechnických, zapojení, součástek, obvodů, stavu, vyhodnocování

Text:

...1 je znázorněno blokové schéma zapojení obvodu pro vyhodnocování tyristorového sloupce, tvořeného vyhodnocovacím obvody tyristorů 11 až 1 n, vyhodnocovacím blokem 2 sloupce tyristorů a přizpůsobovacím blokem 3. Do vyhodnocovacích bloků tyristorů 11 až 1 n se zavádějí optické signály 01 až On a dále na vstupy 111,až 11 n výstupní signál z výstupu 1 generátoru zapí nacích impulsů. Výstupy 1.21 až 12 n vyhod nocovacích obvodů tyristorů 11 až 1 n...

Materiál pro grafickou reprodukční techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240595

Dátum: 15.08.1987

Autor: Grigorjev Valerij Vasiljevie

MPK: B41C 3/06

Značky: techniku, materiál, grafickou, reprodukční

Text:

...jen minlmální počet reprodukci.Uvedené problémy při použití termoplastů odstraní materiál pro grafickou reprodukční techniku podle tohoto vynalezu. jeho podstatou je, že obsahuje na 100 hmot, dílů termoplastu -5 až 400 hmot. dílů Llhličitanu vápenatého, sádry, mastku, síranu barnatého nebo zinkové nebo titanově běloby.Důsledkem přítomnosti anorganického p 1 niva je zvýšení tvrdosti materiálu, což se projeví V přesné reprodukci vyrytých...

Vertikální frézovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 240594

Dátum: 15.08.1987

Autori: Povaljajev Anatolij Petrovie, Gelbrecht Alfred Gergardovie

MPK: B23C 5/24

Značky: vertikální, hlava, frézovací

Text:

...nerovnoměrného přestupu teploty na lítinové těleso hlavy mohou vzníkatdetormace, čímž se může měnit poloha pracovního vřetena. . Výše uvedené nevýhody odstraňuje verti kální frézovací hlava podle vynálezu, jehožpodstata, spočíva v tom, že jí tvoří těleso frézovací hlavy, ve kterém je upraven vložený hřídel s dvojkolem, jehož jedna část, tvoříci kuželové kolo, je v záběru s kuželovým pastorkem, uloženým v přírubě, na které je otočné...

Dělená ojnice spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240592

Dátum: 15.08.1987

Autor: Gelbrecht Alfred Gergardovie

MPK: F16C 7/00

Značky: motorů, ojnice, delená, spalovacího

Text:

...opatření středí dolní klikovou hlavu ojníce oproti clříku ojníce, navíc u motorů s odstřikovacím mazáním dává možnost výhodného provedení mazání ojníce uspořádáním podle vynálezu.Zvláštní výhodou provedení ojníce podle vynálezu je to, že umožňuje technologickyjednoduchou výrobu spojovací části klikové hlavy ojníce a odpovídající části dřiku ojníce soustružením 11 ebo broušením na přípravku pro soustružení nebo broušení kulových ploch,...

Adaptér pro regulaci sypače posypového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240591

Dátum: 15.08.1987

Autori: Binder Barbara, Funke Peter

MPK: E01H 10/00, E01C 19/20

Značky: posypového, adaptér, regulaci, sypače, materiálů

Text:

...znázorněny hydraulické okruhy sypače.Posypový nlateriál je přiváděn šneky nebo pásem do násypky 21. Násypka 21 je uchy 4cena na páce 25, ovlädající koncový spínač 26, přičemž páka 25 je zavěšena na čepu 24 s tlumičem 27. Toto uchycení slouží k tlumení rázů vzniklých nerovnostmi vozovky. V nasypce je namontován dávkovací válec 23 a stavitelné klapka 22, jejíž delší hrana je rovnoběžná s osou dávkovacíłío válce 23. e-li dávkovací válec 23...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové cementářské suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240590

Dátum: 15.08.1987

Autori: Ahrens Wolfgang, Noack Thomas, Šuster Valerij Naumovie, Afanasjeva Valentina Nikolajevna

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřev, zařízení, suroviny, kalcinaci, cementářské, práškové

Text:

...chladiče bez proměnlivého nebo nadměrného škrcení vstupního průřezu pecních plynů před místem připojení potrubí vzduchu od chladiče. Dále umožňuje využít spalování kalcinačního paliva i Veškerý falešný vzduch přiváděný do dolní části šachtového výměníku a při použití tuhého paliva omezit vlivem redukčního prostředí v přechodovém kusu pece v přívodním kanálu cyklónového stupně tvorbou sulfátů vápenatých a alkalických a koncentraci kysliěníků...

Převodník otáčky-napětí s integrovaným obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240589

Dátum: 15.08.1987

Autor: Isserlis Viktor Josifovie

MPK: H03K 17/90

Značky: převodník, otáčky-napětí, integrovaným, obvodem

Text:

...podle vynálezu vyniká jednoduchosti, spolehlivostí, nízkou proudovou spotřebou, nízkou cenou a nevyžaduje magnetickou ocel ani měď. je použitelný až do statisíců otáček/min. Pro připojení nevyžaduje již žádné aktivní obvody, ne 4vadí mu znečlštění ani otřesy, nezatěžuje hřídel mechanickým momentem-Pro velmi přesné aplikace je nutný pouze přesný spínací tranzistor mezi výstupem integrovaného obvodu MHBSDZ a tvarovacím obvodem. Převodník...

Zapojení elektronicky řízené časové konstanty integrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240588

Dátum: 15.08.1987

Autor: Chazanov Jurij Lvovie

MPK: H03K 4/06

Značky: časově, zapojení, elektronický, řízené, integrátoru, konstanty

Text:

...lze dosáhnout rozsah přelaďování několik dekäd. Dalším vyšším účinkem je možnost elektrického oddělení ovládacího a ovlädaného obvodu pomocí optickoelektrického členu.Na připojeném výkresu jsou znázorněny dva příklady zapojení podle vynalezu, kdena obr. 1 nkáąorrťno za ojení se zesilova - I. IQ ~ rcem v ko iguracrw ntegĺf tp u ajjla obr. 2 je znazorneno zapojení dvou zesI ovačů V1, na kterou je přiváděno ovládací napětí,připojenou na vstup...

Zavlažovací článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240587

Dátum: 15.08.1987

Autor: Pokarev Boris Sergejevie

MPK: A01G 25/02

Značky: zavlažovací, článek

Text:

...hmyzu a ucpání výtokových otvorů, čímž závlaha bude po celé rozvodné trubce stejnoměrná.Na výkresu je schematícky znázorněn zavlažovacl článek podle vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje boční řez zavlažovacího článku v klidu zetixovaneho V potrubí z umělé hmoty, obr. 2 znázorňuje boční řez zavlažovacího článku pod tlakem kapaliny uvnitř potrubí,obr. 3 znázorňuje vrchní pohled válcového tělesa po obvodu se zářezy pro výtok kapaliny a obr. 4...

Kloub, zejména pro pohon vřetenového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240586

Dátum: 15.08.1987

Autor: Gaduašvili Vladimir Michajlovie

MPK: F04C 3/00

Značky: zejména, kloub, pohon, čerpadla, vřetenového

Text:

...kloubů podle vynálezu. Přilehlé konce rotoru 1 a hřídele 2 jsouopatřeny Vněijřłilavou 4 s čelním välcovýmí zahloubenímřj ,- v měmž jeuložena vnitřní hlava G opatřená vnější kulovou plďchou 7 a uprayenânna obou .koncích tyče 31 Dno zahloubení 5 je opatřeno vložkou 8 s vnitřní kulovou plochou łfna níž je uložena vnitřní hlava 6 svou vnější kulovou plochou 7.Na obvodě vnější hlavy 4 jsou upraveny radlální otvory 10, V nichž jsou uloženy koule 11...

Pletený smyčkový niťový útvar v osnovní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240585

Dátum: 15.08.1987

Autori: Levoekin Alexadd Vasiljevie, Talzi Ljudmila Addejevna, Eerendin Alexadd Fedorovie

MPK: D04B 21/04, D02G 3/34

Značky: útvar, osnovní, vazbě, smyčkový, niťový, pletený

Text:

...podle obr. 1 po sejmutí ze stroje, na obr. 3 nifový útvar s jednoduchými a dvojltými očky ve sloupcích oček jádrové složky a s jednoduchými smyčkami ze dvou efektnich složek, na obr. 4 ni-ťový útvar s jednoduchými a dvojitými očky ve skupině sloupků oček v jadrové složce~a dvojicemi jednoduchých smyček ze dvou eiektních složek a na obr. 5 nitový útvar s jednoduchými očky ve skupině sloupků oček v jadrové složce, doplnené výplňkovou soustavou...

Tryska pro zvlákňování polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240584

Dátum: 15.08.1987

Autori: Stojanovskij Oleg Ivanovie, Kuznicov Jurij Grigorjevie, Adišeev Vladimir Vasiljevie, Povaljajev Anatolij Petrovie

MPK: D01D 4/02

Značky: zvlákňování, polymerů, tryska

Text:

...je defínován jako podíl průměru kružnice profilu opsané k průměru kružnice do profilu vepsané.Nevýhodou profilových monofilů Vyráběných za použití těchto trysek je ostrá členitost jejich povrchu s poměrně málo hmotným jádrem, což zejména u žíní způsobuje jejich malou tuhost, nízkou odolnost vůči ohybu a nízký úhel zotavení. Tyto vlastnostise projeví nepříznivě u žíni používaných-v kartáčniclçém průmyslu pro výrobu kartáćů a košťat....

Hydroponická opěrná tyčka pro rostliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240583

Dátum: 15.08.1987

Autor: Jevgenij Fedorovie

MPK: A01G 31/02

Značky: opěrná, tyčka, hydroponická, rostliny

Text:

...13 s otvo rem 15, který je otočný v otevřeném uzá- věru 14.Stojan 4 je opatřen otvorem 17 krytýmV mřižkou 18. Požadovanou výšku hladiny živ neho roztoku v nádobě lze regulovat použitím distančních podložek 10. Trubice je naplněna živným roztokem, který se při poklesu hladiny v nadobě 7 periodicky do ní přelévá.Za normálního stavu je trubice 1 uzavřena vzduchotěsným Lizávěrem 2 a otvor 15 V čepu 13 je natoően vzhledem k výrezu 16 v uzávěrtí...

Elektrolytická vodní lázeň pro vylučování slitiny nikl – fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240582

Dátum: 15.08.1987

Autori: Grigorov Igor Dmitrijevie, Grigorjev Valerij Vasiljevie

MPK: C25D 3/56

Značky: lázeň, elektrolytická, vodní, vylučování, fosfor, slitiny

Text:

...a destrukci vyloučených povlaků.Vynález odstraňuje nedostatky dosud známých elektrolytických lázní pro vylučování slitiny nikl - fosfor a jeho podstata spočíva ve složení elektrolytu, ktery sestava z fluoroborítantt nikelnatého V koncentraci 100 až 600 g na 1000 m 1 vody, kyseliny borité v koncentraci 10 až 50 g na 1000 ml vody a fosfornanu nikelnatého, sodného, nebo amonneho, případně kyseliny íosiorite v koncentraci 1 až 50 g na 1 000 m...

Přípravek k ošetření pokožky těla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240581

Dátum: 15.08.1987

Autori: Povaljajev Anatolij Petrovie, Gelbrecht Alfred Gergardovie

MPK: A61K 7/48

Značky: pokožky, přípravek, těla, ošetření

Text:

...dispozici taková přípravky, které by byly vhodne pro bezprostřední použití na m o k r o u p o k o ž k u , přičemž by vytvářely vytěsnění povrchové vody, vázaly íhydratační vodu v pokožce a tím vracely elasticitu pokožky do původního stavu i při extrémních zátěžích ~ mořská voda - sauna - koupele a dovolovaly plné a neomezene dýchání pokožky. je všeobecně známe, že dýchání celým p 0 vrcheín pokožky je nezbytná fyziologická nutnost. Minerálni...

Filtr s přesuvnou filtrační vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240580

Dátum: 15.08.1987

Autori: Grigorjev Valerij Vasiijevie, Kolesnikov Jevgenij Fedorovie

MPK: B01D 46/00

Značky: presuvňou, filtrační, filtr, vložkou

Text:

...použítelný i jako pomocná uzavíracĺ armatura, konstruovaný podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že jevytvořen těleseln obsahujícím filtrační vložku přitlačovanou na první sedlo pružinou. Proti prvnímu sedlu je umistěna uzavírací kuželka spojená se stavítelným vřetenem. První sedlo je prestavitelné do dosedací polohy na druhé sedlo. Filtrační vložka í stavitelné vřeteno je odděleno od vnějšíIho prostoru prvním a druhým krycím víkem....

Impregnační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240579

Dátum: 15.08.1987

Autori: Stogov Sergej Nikoljevie, Semjonov Alexadd Nikolajevie, Gelbrecht Aifred Gergardovie, Pržedickij Boris Markovie, Nikrasov Jurij Ivanovie, Šestirkin Nikolaj Grigorjevie, Bredin Viktor Alexejevie, Sveekopalov Anatolij Petrovie

MPK: C08G 8/10

Značky: impregnační, prostředek

Text:

...chloroioríííu, trichloretylénu a jejich směsích. Vlastnosti tohoto odpadního produktu se dá výhodné využít při praktické aplikaci. lmpregnaci odpadním kondenzátem lze provést ve formě roztoku, nejlépe v alkoholu, nebo taveniny, například šopováním,mačením v tavenině a podobné. Povrchy materiálů upraveíić tímto kondenzáteiíi jsou hladké, lesklé, mechanicky i povětrnostně velmi odolné, průhledné. Průhlednost dovoluje využít povlaky tam,...

Způsob výroby vzorovaných rožných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240578

Dátum: 15.08.1987

Autori: Rodin Jurij Konstantinovie, Moisejev Leonid Petrovie

MPK: C04B 33/20

Značky: výroby, způsob, dlaždíc, vzorovaných, rôznych

Text:

...uvedené nevýhody a nedo- .statky. jeho podstatou je, že vzorované režné dlaždice se vyráběji z předvyrobených částí vzoru, mechanicky vykrajovaných z tenkého 2 až 4 mm silného pásma barevné keramické hmoty tím, že se tyto části vzoru mechanicky ukládají na dno formy, -načež se tato doplní základní keramickou hmotou a celek se zalisuje do tvaru vzorované keramické dlaždice. je možný i obrácený způsob,kdy se předvyrobené části vzoru...

Zařízení k upevnění přídavné slupice podrýváku na pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240577

Dátum: 15.08.1987

Autori: Fehrke Gerhard, Zeidler Hagen

MPK: A01B 13/08

Značky: upevnění, zařízení, pluhu, slupice, podrýváku, přídavné

Text:

...výztuh-ami pro čepové připevnění hydraulického válce prídavné slupice, který zajišťuje zařízení proti poškození při najetí na tuhou prekážku. Hydraulický válec je tlakovou hadicí zapojen dovstávajícího hydraulického obvodu pluhu.Předností zařízení je snadná a rychlá montáž na současně používané typy pluhů, stejně tak 1 demontáž, potrebujeme-li pluh použítjen ke klasické orbě. Zařízení dále odstraňuje možnost poškození pracovních orgánů...

Zapojení pro nastavení a fixaci polohy rotoru synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240576

Dátum: 15.08.1987

Autori: Frenzel Günter, Kubick Werner, Zülke Jürgen

MPK: H02P 5/28

Značky: synchronních, fixaci, zapojení, rotoru, motorů, polohy, nastavení

Text:

...nárazy na minimum.Na připojenem výkresu je uveden příklad zapojení podle vynálezu, kdeobr. 1 znázorňuje jeho celkové schéma, obr. 2 průběh fázových proudů motoru při nastavení požadované polohy rotoru zadávacím členem, jehož Koncová výstupní část je tvořena trojpuólovým šestípolohovým kruhovým přepínačem, schematicky zakresleným na obr. 3.4zapojení pro nastavení a fixaci polohy rotoru synchronních motorů napajených z měniče kmitočtu využívá...

Šachtový předehřívač práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240575

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kulbe Bernd

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřívač, materiálů, práškovitých, šachtový

Text:

...předełhří-vači práškovitých materiálů, což umožní snížít spotrebu tepla pro výpal.Zařízení podle vynälezu je schematicky znázorněíío na výkresu v pohledu s částečným řezem.Zařízení se skládá z šachtového předehřívače 1, tvořeného válcovou šachtou 2 ukončenou ve Spodní části kuželovou výsypkou 3. Válcová šachta 2 v horní části je uzavřena stropeín 4 ve tvaru kru-hového mezikruží, na ktere navazuje axiálně krátký válcový nástavec 5,...