Archív za 1987 rok

Strana 139

Budova sestavená z nosných kontejnerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241013

Dátum: 15.08.1987

Autori: Skala Václav, Wichterle Otto, Tesao Rudolf, Zdráhal Karel

MPK: E04B 1/348, E04H 6/08

Značky: nosných, budova, sestavená, kontejneru

Text:

...k jejímu účelu. Mohou být rovněž opatřeny všemi přípojkami pro elektrickou energií, vodu a podobně.Zbývající prvky konstrukce pro kompletní budovu. jako například střešní krytina,mohou být provedeny různě. Důležité je pouze to, že části, z nichž jsou sestaveny nejpodstatíiějši konstrukční prvky budovy, vykazují rozměry, jež jsou menší než rozměry vnitřního prostoru použitých kontejnerů,takže tyto stavební díly mohou být na místo budovy...

Zařízení pro regulaci průtočného množství

Načítavanie...

Číslo patentu: 241012

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kepert Rudolf, Šalamoun Vladimír, Kepert Jindoich, Kabátek Jan, Nováeek Jindoich, Wolf Vojtich

MPK: G05D 7/06

Značky: zařízení, množství, průtočného, regulaci

Text:

...Konstantní binární hodnota žádané veličiny určuje pouze šířku oblasti necítlivostí regulátoru. Pomocí navrženeho řešení mohou být náklady, zvláště náklady na elektronické konstrukčni prvky, udrženy ve výhodných mezích.Vynález bude blíže vysvětlen na příkladč jeho provedení, znázorněném na výkrese,kde značí obr. 1 uspořádání regulačního zařízení, obr. 2 biokové schéma zapojení regulačního zařízení. Obr. 1 znázorňuje zařízení pro regulací...

Přísada obsahující olovo k použití v keramickém průmyslu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241011

Dátum: 15.08.1987

Autori: Michna Vladimír, Holata Vladimír, Kueerová Lili, Trnka Jan

MPK: C04B 33/02

Značky: výroby, použití, olovo, obsahující, keramickém, průmyslu, prísada, její, způsob

Text:

...olova a kysličníkem křemičitým, v prítomnosti granulačního prostředí, jako jevodné prostředí, aniž by se roztavlly a směs j,se vysušínebo kalclnuje při teplotě nepřevyšující její teplotu tání, dochází k reakci mezi oběma uvedenými složkami za vzniku brikety, která je v celém průřezu pevné vázáíía. Porovnají-li se takto vyrobené briketyseznamými přisadami obsahujícími olovo a s pouhými směsmi kysličníku olova s kysl.ičníkem křemićitým, se...

Zařízení pro indikaci a signalizaci polohy otočné části mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241010

Dátum: 15.08.1987

Autor: Frey Augustín

MPK: G01B 7/30, G01B 5/24

Značky: otočné, polohy, mechanismu, signalizaci, částí, zařízení, indikaci

Text:

...měniče signálu dále od pevné části 3 v 1 (obr. sc).U provedení podle obr 3 d je otočný prstenec 307, k němuž je přípevněno spínací čidlo 309 se stoupající dráhou, uložen na dalším otočném prstenci 325, který je poháněn převodem ožubeného kola proti síle tření. U tohoto provedení vykonává kladka kladkové páky 310 radiální pohyb, čímž je umožněno používat měniče signálů v libo 241.010. volném počtulibovolnéín typu mikrospí nače, magnetické...

Přípojná spojovací součást

Načítavanie...

Číslo patentu: 241007

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kueerová Lili

MPK: F16L 31/00, F16L 33/00

Značky: součást, přípojná, spojovací

Text:

...d 2 odpovídá přibližně tlouštce D nasunutěh-o konce vedení. Celkově tedy vzniká obraz, že průchozí vrtání sestáva z jednotlivých koaiçíálních částí vrtání,přičemž vnitřní průměry po sobě následujících částí vrtaní zůstávají v pohledu ve směru prouclění podle šípky 10 stejné nebo pozvolna vzrůstají, v žádném případě se však nezmenšují.Pro splnení úkolu, spočívajicího v dosažení co možná nejbezpečnějšího spojení,ktoré spolehlivě drží i při...

Rázové ústrojí poháněné tlakovým prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 241005

Dátum: 15.08.1987

Autori: Rybáo Oldoich, Jareš František, Jakeš Jan

MPK: B25D 9/00

Značky: rázové, poháněné, prostředím, tlakovým, ústrojí

Text:

...z určitého počtu žeber nebo tyčí, probíhajících vzhüru od pracovní desky 2. Pracovní plunžr 4 má pracovní čelo 4 vybíhající směrem dolů k pracovní des,ce 2 uvnitř vnějšího pracovního těsnění B, čímž se snižuje výška vnitřní dutiny 5 a tím i její objem. V důsledku toho se tlakvzduchu ve vnitřní dutině 5 rychleji zvyšuje, když začíná při pohybu pracovního plunžru 4 směrem k pracovní desce 2 vnější pružné těsnění E vůči ní těsnlt, čímž se...

Způsob regenerace paládiových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241004

Dátum: 15.08.1987

Autori: Exner Milan, Musil Jindoich, Rybáo Oldoich, Frey Augustín

MPK: B01J 23/96

Značky: paládiových, katalyzátoru, regenerace, způsob

Text:

...až 90 C a karboxylová kyselina se odpaří až do ZDYÍKOVÉhO množství nejvýše htnotnostně 8 .ako monokarboxylové kyseliny s 2 až 5 atomy uhlíku se používá především kyseliny octové. jakožto druhé složky regenerační směsi se používá především kyseliny dusičné.Používá-li se jako druhé složky regenerační směsi kysličníků dusíku, je výhodné navíc přidávat ještě .kyslík nebo plyny ob sahující kyslík.U katalyzátorů se silnějším-úbytkeín aktivity,...

Zařízení k řasení hadicových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 241003

Dátum: 15.08.1987

Autor: Jareš František

MPK: A22C 13/00

Značky: řasení, zařízení, fólií, hadicových

Text:

...řasení housenice vyrobené pomocí řasicíbo zařízení podle obr. 3, jobr. 5 ukazuje housenici oválného prüřezu, získanou řasením hadice, jejíž průměr5 leží na horní hranici tolerance, podmíněnévýrobou, pomocí pevněl uspořadaných řasí cích válců podle obr. 3, . obr. 6 ukazuje schéma řasení housenlce,.vyrobemâ pomocí řasicího zařízení podleNa obr. 1 e ve stojanu 1 uložena duté hřídel 13, která nese hnacídesku 2. Na hnací desce 2 jsou npevněny...

Způsob přemísťování přízových těles přicházejících z textilního stroje a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241001

Dátum: 15.08.1987

Autori: Novotný Jiljí, Beneš Bohumír, Kováo Otakar, Zeman Vladimír, Strnad Alois

MPK: D01H 1/12

Značky: textilního, přemísťování, tohoto, přízových, způsobu, stroje, přicházejících, způsob, těles, provádění, zařízení

Text:

...dvojice pojezdových kolejnic 27, které jsou nesenykonzolou 28, pevně uloženou na rámech tegçtilních strojů. Ukládač 29 je opatřen dvojici pojezdových kolečeł 3 U, která se mo hou odvalovat po pojezdových kolejnicích , 27, takže ukládač 29 je přesuvně zavěšen na těchto pojezdových kolejnicích 27 (obr. 5. Na rámu ukládeče 29 je uložen hnací motor 31, přičemž hřidel 30 a pojezdových koleček .59 je poháněn hnacím motorom 31 prostřednictvím...

Skříň kolejového vozidla pro nekonvenční dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240750

Dátum: 15.08.1987

Autori: Betina Vladimír, Ružieka Michal, Dobrota Milan

MPK: B61D 17/00

Značky: vozidla, nekonvenční, dopravu, kolejového, skříň

Text:

...na střešních příčnících jsou zavěšeny podélné paždiky, na nichž jsou upevněny kazety stropu, které leží v rovině s dolním okra 240750jem krytu. Na sloupku a hranolcích je upevněna krycí lišta, tvořící s vnější plochou sloupku vedení pro tabule spouštěcích oken,přičemž horní hrana okna leží ve štěrbíně mezi kazetou stropu a dolním okrajem krytu, v níž je vedeno í křídlo posuvných dve ří.Přikladné provedení skříně kolejového vozidla pro...

Způsob přípravy imunoreagencií obsahujících protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240749

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hollý Ján, Paulíny Pavol, Benko Pavol

MPK: G01N 33/53

Značky: způsob, protilátky, imunoreagencií, přípravy, obsahujících

Text:

...na 100 ml lidského se fa normálního se použije 2 ml 25 glutaralądehydu), Tento imunosorbent se použije v nadhytku k odstranění všech zbývajících balastních protílatek v antiséru včetně zbylých protilátok ,proti imunoglohulinu G.Vysycovaní opět probihá za imunoelek- , trické kontroly. Po odstranění balastnich4 protilátek ze surového hyperimunního antiséra se vysycené antisérum zfiltruje pres vrstvu Seitz K 5 a izoluje se z něj...

Dotykové zabezpečovací zařízení lopatkových strojů, zejména turbokompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240748

Dátum: 15.08.1987

Autori: Škarka Pavel, Vasiljev Roman, Kováeiková Magdaléna

MPK: F16P 7/02

Značky: lopatkových, zejména, zařízení, zabezpečovací, turbokompresoru, strojů, dotykové

Text:

...včasný impuls k odstavení stroje, i když mezítím došlo k prekročení hranice minimální vůle mezi statorem a rotorem. vUvedená situace, kdy se predepsaná vůle v provozu pozvolna prekračuje až dojde k havarijní situaci není sice běžná, ale je treba s ní - jak ukazuje praxe - vážně počítat. - v . Ochranu lopatkových strojů i pri těchto situacích reší provedení dotykovéhozabezpečovacího zarízení podle vynálezuz jeho podstata spočíva v tom, že na...

Barevnice stroje pro potisk knihtiskovou nebo ofsetovou barvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240747

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hrivnáková Viera, Vyskoeil Ivan

MPK: B41F 31/10

Značky: knihtiskovou, potisk, stroje, ofsetovou, barvou, barevnice

Text:

...vůle a jejich čela jsou těsně sevřena mezi dnem a vedením, přičemž vnitřní prostor barevnice je těsně uzavřen zasouvacím víkem. Válečky jsou poháněny libovolným pohonem. v Takto uspořádaná barevnice stroje pro potisk podle vynálezu zajišťuje rovnoměrné dodáváni tiskové barvy do barevníku.Přenos tiskové barvy je prováděn klasickým přenašecím válečkem.Na připojených výkresoch je znázornená barevnice stroje pro potlsk knihtiskovou nebo...

Zařízení na výrobu pouzdra dehydrátoru v chladicích zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 240746

Dátum: 15.08.1987

Autori: Roth Imrich, Ambro Milan

MPK: B21D 41/04

Značky: dehydrátoru, pouzdra, chladicích, zařízeních, zařízení, výrobu

Text:

...upnutí trubky a zařízení na revolverovém soustruhu, naobr. 2 je výchozí polotovar trubky, na obr. 3 je tvar polotovaru trubky po první opera ci v pěchovacím přípravku, na obr. 4 je tvarpolotovaru trubky po druhe operací mezi tvarovacími kladkaml, na obr. 5 je konečný tvar jedné strany trubky dehydrátoru, na obr. 6 je znázorněn pěchovací prípravok, na. obr. 7 je znázorněn bokorys tvarovacích kladek, na obr. 8 je nárys tvarovacích...

Ruční přípravek k broušení břitů, vytvořených ve šroubovici

Načítavanie...

Číslo patentu: 240745

Dátum: 15.08.1987

Autori: Formánek Leopold Lázni Bohdanee, Dimun Milan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk

MPK: B24B 3/08

Značky: ruční, šroubovici, přípravek, vytvořených, břitů, broušení

Text:

...pouzdro 2. Toto vnější pouzdro 2 má na svém vnějšímpovrchu vytvořenu povrchovou drážku 20 usporádanou ve tvaru šroubovíce, do níž zasahuje zakončení voclicí nožląy 12. Tato vodicí nožka 12 je vytvořena jako šroub, zakončený kuželem s kulovým vrcholem a výškově stavitelný seřizovací maticí 13 a DTOCÍIÚZÍ objíml-cxi 1. Podle praktických zkušenosti je výhodné, aby povrchová drážka 20 byla provedena vícenáscbně optimální počet těchto...

Dobývací pluhová souprava pro polostrmé a strmé sloje s odtěžením rubaniny samospádem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240744

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kollárovits Štefan, Kováeik 1ubomír, Králik Milan, Truchlik Štefan, Brezina Igor, Drozdík Ján

MPK: E21C 27/34

Značky: sloje, dobývací, odtěžením, rubaniny, souprava, polostrmé, pluhová, samospádem, strmé

Text:

...zařízení.Výhodou navrženého řešení pluhové soupravy je, že pri přetržení tažného nekonečného řetězu zůstává dobývací stroj zakiínován mezi pilířem a vedením pluhu. Při přetržení kotvících řetězů nebo lan züstávají vodicí plechy s vedením piuhu zavěšeny na ukotvených přesouvacích válcích a po cele délce pluhové soupravy je zajištěno účinné zkrápění, což má za následok podstatné sní 4žení prašnosti vůči používaným dobývacím strojüm. Tok...

Směs pro přípravu ochranných smaltů na kovy, zejména ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240743

Dátum: 15.08.1987

Autori: Juraeek Dušan, Juríeek Ivan, Ároch Milorad, Kováeik Dušan

MPK: C03C 8/14

Značky: přípravu, směs, smaltu, zejména, kovy, ochranných

Text:

...povlaků podle patentu USA č. 4 196004 se k fritě přidávají krystalické prášky titaničitanů, křemičltanů a hlinítokřemičitanů lithných, hořečnatých nebo vápenatých ke skelné fritě. Nebo se ke skelné fritě přidávají granule nebo prášek korundu, a to dvojího zrnění pro získání smaltu s vysokou odolnosti proti otěru, např. podle pat. Francie 2 060 609neho Rakousko 324 071. Smalt Phdle vynálezů je určen především pro keramické dlaždice. .Většina...

Zapojení pro zabezpečení stálého sledu fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 240742

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kueka Jozef

MPK: H02J 3/26

Značky: zabezpečení, zapojení, stálého, sledu, fázi

Text:

...vodiče 11,ježto na druhém vstupu sledovaní fáze detektoru 21 je fáze C z třetího vstupního vodiče 13, která je za fází A zpožděná. Proud z druhého uzlu 20 přes druhé tlačítko START22 a druhé tlačítko STOP 23 přejde na cív ku druhého stykače 25, který se sepne, jeho zamykací kontakt 28 zůstane sepnut a jeho Silové kontakty 29 propojí první vstupní vodič 11 na třetí výstupní vodič 17, druný vstupní vodič 12 na druhý výstupní vodič 16 a...

Zapojení obvodu pro generování logického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240741

Dátum: 15.08.1987

Autor: Trebichavský Ctibor

MPK: H03K 3/013

Značky: zapojení, signálu, generování, obvodů, logického

Text:

...napájecí napětí připojenalogického signálu podle vynálezu je znázorněií schematiclcy na připojeném výkrese. ísíladná vstupní svorka 1 pro připojení ke kladnému polu neznázerněného zdroje napájecího napětí je pripojene ke kladné výstupní svorce 3 pro připojení na kladnou napájecí svorku neznázorněné logické sítě. Záporná vstupní svorka 2 pro připojení k záporneznu polu zdroje napájeciho napětí je připojena k záporné výstupní svorce 4 pro...

Obvody pro rozhodnutí o možnosti a způsobu obnovy činnosti procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240740

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pavlovec Oldoich, Bagoutdinov Alexander Asgatovie

MPK: G06F 11/16, G06F 13/32

Značky: činnosti, způsobu, obnovy, obvody, rozhodnutí, procesoru, možností

Text:

...2 povolení opakovaní instrukce a současně na prvý vstup obvodu 5 identifikace větvemi mikroprogramu, na jehož druhý vstup je připojen výstup 41 adresového registru 4. Výstup 91 kontrolních obvodů 9 je spojen se vstupem obvodu 6 vyhodnocení poruch, a současně se vstupem obvodu 7 potlačení uložení výsledků mikroinstrukce.První vstup radiče 8 operačního procesoru je spojen s výstupem 61 obvodu B vyhodnocení poruch, jeho druhý vstup připojen na...

Způsob výroby hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 240739

Dátum: 15.08.1987

Autori: Matušovie Viliam, Habán Ivan

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, hydrogenfosforečnanu, výroby, způsob

Text:

...výrobním postupüm výrazně ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontlnnální nebo kombinací obou těchto postulm- Usĺuplłje se například tak, že se do re 4 akce uvedou odpadní roztok, vznikající přiregeneraci amoniaku ze sodárenských lou-, hů vápenným mlekem, obsahující převážně chlorid vápenetý a roztok hydrogenfostorečnanu sodneho, vzniklý částečnou neutralizací kyseliny tríhydrogeniosforečné onem nebo/a hydrogenuhličitanem...

Západkové zařízení pro zajištění dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240737

Dátum: 15.08.1987

Autor: Poór Robert

MPK: E21C 29/20

Značky: stroje, dobývacího, západkové, zajištění, zařízení

Text:

...stroje proti ujetí po úklonu, jehož podsta tou je, že je tvořeno lištou s výřezy, na kterou je nasazena ližina, upevněná k dobývacímu stroji a vybavená západkou, spojenou s přestavným mechanísmem, přičemž lišta je s výhodou připojena ke žlabům porubového dopravníku.Výhodou zařízení je to, že dobývací stroj je po zajištění na porubovém dopravníku pevně zaaretován a nedochází proto k jeho-dalšímu posuvu směrem po úklonu. Rovněžnedochází k...

Zařízení pro otáčení výložníku s rozpojovacím orgánem razicích kombajnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240736

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eep Hynek, Topel Ján, Kuderavý Vladimír

MPK: E21C 27/02, E21C 31/10

Značky: otáčení, rozpojovacím, kombajnu, razicích, zařízení, výložníku, orgánem

Text:

...motorem a převodovou skříní rozpojovacího orgánu, ve které je převodové ústrojí, jehož prvek je napojen na hnací jednotku, přičemž přenos krouticího momentu z hnäcího motoru na převodovou skříň a tím na rozpojovací orgán je proveden upravenou spojkou.Vyšší účinek zařízení pro otáčení výložní « ku s rozpojovacím orgánem razících kom 4 bajnů spočíva hlavně v tom, že umožňuje plynulou změnu polohy - rozpojovacíhoorgánu, natáčením kolem osy...

Způsob výroby vzduchotlakové vlnovcové pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240735

Dátum: 15.08.1987

Autori: Karaba Gabriel, Skladaný František, Milde 1ubomír, Engelhardt Pavol

MPK: F16F 9/04

Značky: vzduchotlakové, vlnovcové, způsob, pružiny, výroby

Text:

...vytvořených bajonetových prolisů pevně svírá víko se zesílenou obrubou pryžového vlnovce. Tento způsob výroby popsaného typu vzduchotlakových vlnovcových pružin nevyžaduje již další spojovací prvky a umožňuje již určité mechanizační možnosti výrobního procesu. Nevýhodou je vyšší ná 4ročnost na provedení přesných částí, jakopovrch a rozměry zesílené příruby pryžovêho tělesa, výška prolisü v prstenci a další tolerančni vlivy. Další nevýhodou...

Zařízení pro tlumení hydraulických rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240734

Dátum: 15.08.1987

Autori: Polák Štefan, Hulík Jaroslav

MPK: G01F 15/02, F16F 15/00

Značky: tlumení, zařízení, rázů, hydraulických

Text:

...podle vynále.zu je na přiloženěm vyobrazení.V základním tělese 1 opatřeněm chladícími žebry 12 je tlumicí prostor 2, do kterého ve vstupním kanálu 4 je upraven jednosměrný ventil 10. Palivo se z tlumicího prostoru 2 odvádí výstupním kanálem 3. Toto provedení slouží i k připojení bočního přívodu paliva přídavným vstupním kanálem 5 přes přetlakový ventil 11. Základní těleso 1 je uzavřeno jednak víkem nesoucím přetlakový ventil 11 a...

Směs pro přípravu žlutého keramického pigmentu zirkonového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240733

Dátum: 15.08.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: C01G 25/00, C01B 33/20, C03C 8/00...

Značky: žlutého, pigmentů, zirkonového, keramického, přípravu, směs

Text:

...který také působí na povrch zrn oxidu zirkoníčitého a křemičitého a podporuje tak jejich vstup do reakce. Dale se velmi výrazně uplatňuje prítomný oxid molybdenový, respektive molybdenan. U nich totiž při teplotách nad 500 °C dochází k přecho-du Mo na Mo za Livolňování aktivního kyslíku. Tento kyslík má silné mineralizační účinky a dále snižuje teplotu reakce vzniku křemičitanu. Přispívá také k prevedení praseodymu do čtyřmocného stavu. Tento...

Polohovadlo pro nanášení žárových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240732

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kúdela Zdenik

MPK: B05B 13/06

Značky: povlaků, polohovadlo, žárových, nanášení

Text:

...z čehož vyplýva vysoká produktivita prácea výhodná ekonomika provozu, stejně jako rovnoměrná kvalita nástřiku s možností ochlazování žárově nanášené plochy. Toto vše podstatné snižuje zmetkovitost. Polohovadlo pro nanášení žárových povla l«ů podle vynálezu je v příkladném prove dení znázorněno na priložených výkresech,kde na obr. 1 je řez jednoho z rámů v pracovní poloze nanášení povlaku do otvoru,na obr. 2 je půdorysný pohled na celé...

Odrušovací odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240731

Dátum: 15.08.1987

Autori: Buzáši Ján, Bartl Ján

MPK: H01C 7/20, H01C 7/18

Značky: odrušovací, odpor

Text:

...izolační podložce podle vynálezu vykazuje velkou tepelnou odolnost, odolnost proti vlhkosti a jiným agresivním výparům. odpory je možné vkládat do jednotlivých odrušovacích prvků bez povrchové ochrany. Odrušovací účinnost nemůže být oproti drátovým odrušovacím odporům snížena shlukováním závitů odporového drátu. Od-rušovací odpory podle vynálezu je možné vyrábět hromadné, zvláš 4tě použije-li se válcových keramických tělísek. Odrušovací...

Pneumaticky ovládaná spojka pro reverzační pohyb stolu pásových brusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240730

Dátum: 15.08.1987

Autori: Cina Michal, Farkaš Ján

MPK: B24B 21/04

Značky: stolu, ovládaná, spojka, brusek, pásových, pneumatický, pohyb, reverzační

Text:

...spojky podle vynálezu je, že umožňuje stroj ní i ruční reverzační pohyb stolu, přičemžpři ručním pohybu stoluse stůl pohybuje lehce, protože je odpojen od poháněného klínového řemenu a nepřekonáva žádný další, třeba i čästečný odpor hnaného mechanlsmu.Na obr. 1 je schematicky znázorněn ná 4rys pneumatický ovládané spojky pro reverzační pohyb stolu a na obr. 2 je uveden řez spojkou.Pneumatícky ovládaná spojka pro reverzační pohyb stolu...

Diagnostická sonda měřící šum

Načítavanie...

Číslo patentu: 240729

Dátum: 15.08.1987

Autori: Maloušek Antonín, Sýkora Anton

MPK: G01R 29/26, G01R 23/16

Značky: měřicí, sonda, diagnostická

Text:

...je jednoduchost zapojení a efektlvnost měření vnitřních přechodů díod,tranzistorů a integrovaných obvodů.Na Výkresu je naznačen příklad zapojení podle tohoto vynálezu tvořící diagnostickou sondu měřicí šum.Prvního vývodu zdroje 1 šumu se dotýká kladný měřicí hrot 2, který je jednak spojen s generátorem 3 měrného proudu, lk jenž je připojen na zdroj 4 napětí, který jedále spojen s uzemněním 5, jednak je připojen přes vazební kondenzátor B na...

Diagnostická sonda měřící impedanci

Načítavanie...

Číslo patentu: 240728

Dátum: 15.08.1987

Autori: Janoušek Josef, Vostárek Oldoich

MPK: G01R 31/28, G01R 27/02

Značky: měřicí, sonda, impedancí, diagnostická

Text:

...rozsahu měření, což umožňuje efektivní měření, zejména vnitřních přechodů integrovaných obvodů.Na výkresu je naznačen příklad zapojení podle tohoto vynálezu, tvořící diagnostickou sondu měřicí impedanci.Měřená impedance 1 je připojena na záporný měřicí hrot 2 a dále přes ochrannýrezistor 3 na první vývod kondenzátoru 4 derivačního obvodu a bázi ,tranzistoru 5 tvarovacího obvodu, přičemž jeho emitor je uzemněn a kolektor je připojen na...

Způsob výroby oceli ve sklopné martinské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 240727

Dátum: 15.08.1987

Autor: Maloušek Antonín

MPK: C21C 5/04

Značky: oceli, sklopné, způsob, martinské, výroby

Text:

...se využívá k tomu, aby obsah chromu v celkové vsázce, to znamená sume vsázky surového železa, šrotu a tekutého zbytku nepřekročil dříve uváděný limit 1 °/o hmot. Toto současně znamená, že stupeň ředění vsázky obsahující chrom tekutým zbytkem je nepřimo úměrný obsahu chromu v surovém železe.Způsob výroby oceli podle vynálezu přináší výhodu v tom, že umožňuje zpracovávat ve vsázce tekuté surové železo s obsahem chromu 1 až 4 hmotnosti, při...

Konfekční stroj pro jednostupňovou rozšířenou konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 240725

Dátum: 15.08.1987

Autori: Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Janoušek Josef

MPK: B29D 30/06

Značky: jednostupňovou, pneumatik, stroj, konfekci, konfekční, rozšírenou, plastů

Text:

...v centrální částí stroje navzájem spojený rámem pojezdu, přičemž na hřídeli pohonné skříně bubnu obalu je v jedné ose s hlavním konfekčním bubnem a konfekčním bubnem nárazníkového obalu uchycen buben lanek s úístrojím pro vystředění patrkových lanek a jejich upřechodnou fixací.V rámu pojezdu je dále posuvné uloženo přenäšecí zařízení, vybavené ústrojím pro přechod-né uchycení nárazníkověho obalu a üstrojími pro přechodně mechanizovamé u...

Způsob přípravy modrozeleného keramického pigmentu zirkonového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240724

Dátum: 15.08.1987

Autor: Ramajzl Karel

MPK: C03C 8/00, C01G 25/00, C01B 33/20...

Značky: modrozeleného, zirkonového, přípravy, pigmentů, způsob, keramického

Text:

...hexatluorckřemičitanu sodného a chloridu sodného. Z molybdenanu amonnêho nebo oxidu Imoulybdenového se od tep 1-oty 500 °C uvolň-uj-e afktivní kyslík, který má také silné mineralizační účinky. To umožňuje reakci tvorby křemičitaínu zirkon-ičitěho se zirkonovou strukturou již. při relativně cnízké teplotě výpalu. Stejně tak rpřechází vannad z vanadič-nanu, respektive oxidu vanadičného do čtyřvalexntního stavu,také za uvolňo-vání-aktivního...

Přenášecí zařízení konfekčního stroje na výrobu plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 240723

Dátum: 15.08.1987

Autor: Škaloud Miroslav

MPK: B29D 30/06

Značky: výrobu, konfekčního, plastů, přenášecí, zařízení, stroje, pneumatik

Text:

...přenášecí zařízení .schopna ,pracovat automaticky. Cyklus musí být vždy přerušen při ruční manipulaci s patkovýml lanky, kdy zařízení čekěť na pracovníka.K vyřešení výše uvedených nedostatkíi doposud známých konstrukčních typů přenášecích zařízenído značné míry přispívá přenášecí zařízení konfekčního stroje podle vynálezu. Podstata vy-nálezu spcčíváv t-om, že toto zařízení je tvořeno základovou deskou s dvojici přírub, mezi nimíž jemmístěn...

Nakládací zařízení běhounových pásů surových plášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240722

Dátum: 15.08.1987

Autor: Muller Ilja

MPK: B29D 30/16

Značky: běhounových, zařízení, pásu, surových, nakládací, plastů

Text:

...38. Běhounový pás 37 se jedním kencern položí na pcdpěrné válečky 13 uložené v nosném rámu 1, a to jeho lepirovi stranou,jak je znázorněno na obr. 1-.Běhzuzn-ový pás 37 se ručně posouvá tak dlouho, až se jeho konec dotkne přítlačného válečku 31, tím se neznázorněným spínačem dá povel Ik činnosti malého válce 32,který zvedne přítlačný váleček. 31, včetně konce běhounového pásu .37 d-o neznázorněné polohy, což výplýnvá z technologie nakládávní...

Zařízení pro převíjení drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240721

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kalous Zbynik, Novák Jioí

MPK: B21F 3/04

Značky: zařízení, drátu, převíjení

Text:

...drátu jsou spojený s řídíoími vstupy rozdělovače ímpulsů, Vstup rozwdělovače impulsü je přes regulovatelný převodník - kmitočet připojen .na první výstup nastavitelného zdroje napětí, jehož druhý výstup je připojen k elektromotoru.Zařízení pro převíjení drátu je jednoduche, přesné a méně poruchové.vynález je blíže objasněn pomocí přitoženého výkresu, který znázorňuje schéma zařízení.Zařízení pro převíjení drátu je tvořeno elektromotorem 1,...

Zapojení budicího obvodu koncového stupně tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240720

Dátum: 15.08.1987

Autor: Zdenik Dalibor

MPK: H02M 7/48

Značky: zapojení, střídače, budicího, obvodů, stupně, koncového, tranzistorového

Text:

...umožňuje po přivedení stejnosměrného oapětí na napájecí sv-orku proudového zesilovače prechodné zvýšit budicí proud báze výkon-ového spinaciho -n-.anzlst-oru střídavě a tim zvýšit rovněž okamžitý výstupní výkon střídače, který je potrebný např. pro rozběh asynchron-ního motoru s kotly-ou nakrátko.Po rozpojení vstupu, výstupu, nebo napájení proudového zesilovače je báze výkonového spínacího tranzístoru střídače buzena trvale nižším proudem,...

Směs k vytváření nátěrů, postřiků a past

Načítavanie...

Číslo patentu: 240719

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kopecký Jan, Pavelka Jioí, Jiránek Miloš, Maloušek Antonín, Vojta Ludomír

MPK: C09D 3/54

Značky: nátěrů, směs, vytváření, postřiků

Text:

...přitmíchávat do 80 0/0 hmot. plniv, např. amortního grafitu nebo mvastence a do 5 0/0 hmot. smáčedel,např. pekorolu. vVýhody směsi k vytváření nátěrů, postřiků a past spočívají v tom, že jemný cyklonový prach obsahuje maximálně 2 0/0 hmot. popela a .jed-ná se tedy o velmi čistou surovinu. Disperzita jemného cyklónového prachu je vyšší než grafitu amorfníh-o i grantu krystalického podíłl častíc nad 0,1 mm je do 8 0/0 hmot). Cena jemného...

Mobilní zařízení pro bezdemontážní orovnávání okolků kol kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240717

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bakoš Pavel, Filippov Petr

MPK: B24B 5/44, B23B 5/04

Značky: vozidel, bezdemontážní, okolků, orovnávání, zařízení, kolejových, mobilní

Text:

...kol pro použitý druh obrábění, .a tím odpadá pomocný vnější zdroj pohonu obráběných okolkü kol. Pro nepohäněná clvojkolí je třeba zaljistit pomocný vnější zdroj pohonu obráběných kol, např. elektrom-otorem a třecími koly.(Přĺlkĺ-ćldnê provedení mobi-lízačního zařízení podle vynál-ezu je znázorněno na vý 4kresmąklde obr. 1 značí zařízení v~ půdorysu a obrLřž zařízení v nárysu. Hlavní části zařízení je tuhý nosník tva ru Uĺse zârkladn-ou 1....