Archív za 1987 rok

Strana 137

Spôsob prípravy suspenzie zo zmesi na rozpojovanie tuhých sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 241200

Dátum: 15.08.1987

Autori: Plachý Jioí, Ulbert Stanislav, Mikláš Emil, Idda Jaromír, Hano Alexadd, Papay Julius, Bueko Michal, Bárta Miroslav

MPK: F42D 7/00, C04B 20/02

Značky: přípravy, tuhých, suspenzie, spôsob, rozpojovanie, sústav, zmesí

Text:

...hľadiska je však žiadúce,aby obsah vody v suspenzii bol čo najnižší,pretože sa tým dosiahne vyšší efekt rozpojenla tuhej sústavy v dôsledku vzniku vyšších hodnôt expanzívneho- napätia.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie spôsobu prípravy suspenzie z vody a zo zmesi na rozpojovanie tuhých sústav s využitím známych prvkov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na sústavu voda a zmes na rozpojovanie tuhých sústav sa pôsobí...

Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241199

Dátum: 15.08.1987

Autori: Praženka Vlastimil, Parma Ludvík, Malý Petr, Koneený Luboš

MPK: G01N 27/04

Značky: hydroxidů, množství, sledování, čidlo, volného, alkalického, kontinuální

Text:

...v nosné trubce by nepříznivě ovlivníla funkci snímače. Dolní konec nosné trubky je uzavřen dnem se třemí hlavicemi. Dvé hlavice slouží k upevnění a utěsnění měřicích elektro-d,ve třetí hlavici je umístěna a utěsněna jimka pro teplotni čidlo. Definovatelným rozměrem neizolovaných částí měřicích elektrod V hlavicích a vzájemnou vzdálenosti dvou elektrod je dana odporová konstanta snímače. .Na výkresech je znäzorněno provedení čidla podle...

Dvousystémový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241198

Dátum: 15.08.1987

Autor: Hájek Milan

MPK: F04B 43/04

Značky: dvousystémový, kompresor

Text:

...třetího úchytu 20 k prvé planžetě 18.Druhý konec prvé kotvy 8 obsahuje prvý koncový profil 10, Limístěný v bezprostredni blízkosti konců magnetických plechu prvého magnetického obvodu 2. Tvar prvého koncového profilu 1 D je v korespondenci s tvarem konců magnetických plechů prvého magnetického obvodu Z. Korespondující tvary mohou být vytvořeny systémem štěrbin a nástavců, neho systémem jednoho či většího počtu nástavců a odpovídajících...

Zařízení pro elektromagnetickou separaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 241197

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šilhavý Poemysl, Málek Jaroslav, Hájek Milan

MPK: B07B 13/00

Značky: elektromagnetickou, zařízení, separaci

Text:

...vlastního procesu magnetické separace. Velikost přítažné síly F, působící na těleso v Inagnetickétn poli, závisí na magnetickém momentu tělesa M a gradientuintenzity magnetického pole H a je dana vztahem F IvLgrad H. Další úpravou tohoto vztahu pro přitažnou silu plati rovniceD demagnetizační faktor závísející na tvaru tělesaFeromagnetický předmět nacházející se v nehomogennim inagnetlckém poli je tedy jednak natáčen do polohy nejmenšiho...

Způsob čištění směsí 9, 10-dihydroergotoxinových alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241196

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pavlaeek Jioí, Volšík Pavel, Maeka Miroslav, Karásek Boetislav, Krofta Karel, Kovaoík Jan, Šíp Martin, Dušek Stanislav

MPK: C07D 457/00

Značky: čištění, směsi, alkaloidů, způsob, 10-dihydroergotoxinových

Text:

...FP KG P 254 soustava chloroform -benzen - ethanol 4 2 1 nespecifické žluté zbarvení. Roztřepáváíiím v soustavě chloroform - 0,2 N kyselina chlorovodiková, za užití 4 dělicích nálevek a ohoustranného odběru fázi (mřížové roztřepávánľ) získané tetrahydroderiváty ergotoxinových alkaloidů nevykazují v ultrailalovém spektru, registrovaném V methanolu, intenzívní absorpční pás s maximem při 281 nm, který je charakteristický pro odpovídající...

Drážkový klín hladkého rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241195

Dátum: 15.08.1987

Autori: Borovec Ivo, Zelenka Pavel

MPK: H02K 3/46

Značky: hladkého, klín, drážkový, rotoru

Text:

...vytvořen ze dvou různých pevně spojených vodivých materiálů. jeho spodní nosnou část tvoří pevnostní nemagnetický materiál, kdežto horní část je z dobře elektricky a tepelné vodivého materiálu siabšího prüřezu. jeho nevýhodou je však výrobní náročnost, nebot se musí oba materiály spojovat ve značně velké pioše, vlastně v celém podélném průře 4 zu klínu, a to buď pájením nebo pomocí šroubů. Uvedené nevýhody jsou ve větší míře od w straněny...

Tlumicí vinutí s ventilačními kanály

Načítavanie...

Číslo patentu: 241194

Dátum: 15.08.1987

Autor: Hetflejš Jioí

MPK: H02K 3/04

Značky: kanály, tlumící, ventilačními, vinutí

Text:

...vinutí jsou pak napojený na vstupní kanál kolem hřídele.Konstrukcí tlumicího vinutí s ventilačními kanály podle vynálezu je dosaženo zjednodušení výroby rotoru, zejména jeho čelních části, při zajištění jejich dostatečného odvětrávání a zachování mechanické pevnosti. S výhodou lze pevné spojit kliny s vodivými spojkami a tyto spojky opatřit izolací mimo rotor, čímž zároveň odpadá nutnost dalšího odizolování čelných částí budicího...

Zařízení pro vytváření odboček vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241193

Dátum: 15.08.1987

Autori: Svoboda Petr, Šabata Stanislav, Drápal Otakar

MPK: H01F 41/06

Značky: odboček, vinutí, zařízení, vytváření

Text:

...vyfistkou 2. Nosné duté pouzdro 1 však může mít i tvar pistole. V dutíně nosného dutého pouzdra 1 je uložen otočný posuvný píst 3 opatřený za účelem ovládání zařízení na horním konci úchytnou a ovládací částí 31, na kterou navazuje zadní dorazový výstupek 32 pro omezení vratného posuvného pohybu otočného a posuvného pístu 3.Na své přední části je otočný a posuvný píst 3 opatřen předním dorazovým výstupkem 33 pro vymezení jeho pohybu...

Způsob výroby substituovaných 2-aminotriazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241191

Dátum: 15.08.1987

Autori: Láznieka Pavel, Praženka Vlastimil, Hora Jioí Ing

MPK: C07D 251/16

Značky: substituovaných, výroby, 2-aminotriazinů, způsob

Text:

...K., Odo K. Nippon Kagaku Zasshi 82, 1672 1961 Chem., Abstr. 58, 11 212 1963 , Nevýhodou výše uvedených příprav jsou buď vícestupňové syntetické postupy, nebo nízká výtěžnost.Předmětem tohoto vynalezu je dvoustupñový způsob výroby Z-amino-Ił-alkoxy-B-alky 1-1,3,5-triazinu obecného vzorce I, kde R 1,je alkyl C 1 až ce, R je alkyl c, až CG, nebo vodík, který spočíva v tom, že hydro r chloríd quanyi-O-methylisomočoviny obecné ho vzorce lI, kde, R...

Plochý vodič cívky, zvláště pro výkonové aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 241190

Dátum: 15.08.1987

Autori: Florián Miroslav, Kolaoík Vladimír

MPK: H01F 5/00

Značky: cívky, plochy, zvláště, vodič, aplikace, výkonové

Text:

...vcelku z plochého materiálu např. lisováním. Chladicí křídla tvoří i vývody, případně odbočky vinutí cívky, Plochý vodič cívky podle vynalezu zajišťuje přímý odvod teplo i z vnitřních závitů vinutí clvky a tím i mož 4nost optimälniho návrhu vinutí z hlediska jeho váhy, úspory materiálu a provozních vlastností. Toto provedení je zvláště výhodné u cívek transformátorů pracujících na vyšších kmitočtech, kde lze dosáhnout vysoké proudové hustoty...

Zařízení pro podávání plošných těles, zejména na děrovacích lisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 241189

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šindeláo Karel, Metyš Jan, Protiva Miroslav

MPK: B21D 43/13

Značky: zařízení, lisech, těles, děrovacích, plošných, zejména, podávání

Text:

...je bezvůlově uložena pastorková tyč.Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména to, že při uspořádání s jedním pohybovým šroubem, minlmální hmotnosti a snížených momentech setrvačnosti je dosaženo vysoké tuhosti a přesností podávacího zařízení při děrování V celém rozsahu pojezdů bez omezení rychlosti podávání.Uspořádání podle vynálezu dává rovněž možnost seřízení kolmostí os x a y a dovoluje jednoduchou montáž pro dodržení paralelnosti...

Univerzální mechanický kráječ

Načítavanie...

Číslo patentu: 241188

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šindeláo Karel, Protiva Miroslav, Metyš Jan, Bublík Miroslav

MPK: A23N 15/00

Značky: univerzální, mechanicky, kráječ

Text:

...na jedné polovině kruhového prostoru skluz. Horní část sestavy stojanu zakrývá nástavec s otvorem pro přítlačný segment.Výhodou tohoto řešení je snadné manipulace, zamezení styku obsluhy s nožl a vysoká rychlost krájenl..Na pñiloženýchvýkresech je na obr. 1pohled na kráječ podle vynálezu a na obr. 2 řez A-A.Kráječ je tvořen stojanem 1, ke kterému je připevněna sestava 5 stojanu. V té je v horizontální poloze upevněna hřídel 3 kliky a...

Řetěz s trvalou náplní maziva utěsněný těsnicími kroužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241187

Dátum: 15.08.1987

Autor: Turek Jioí

MPK: B65G 19/20, F16G 13/06

Značky: řetěz, náplní, trvalou, těsnicími, kroužky, utěsněný, maziva

Text:

...válečkového řetězu, na obr. 2 je znázorněno jiné provedení těsnicího kroužku, obr. 3 u kazuje nárysný pohled na část pouzdrové ho řetězu podle vynálezu, vše z části V řezu ve zvětšeném měřítku.Válečkový řetěz 1 obr. 1 sestává z vnitřního článku 2 a vnějšího článku 3. Vnitřní článek 2 válečkového řetězu 1 sestává z pouzder 4 s navlečenými válečky 5, spojených vnitřními destičkami ü do jejichž otvorů jsou pouzdra 4 nalisována, přičemž popzdra 4...

Podávací plocha vibračního podávače pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 241186

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kala Alois, Švehla Štefan

MPK: B07B 1/30, B65G 27/00

Značky: materiály, vibračního, podavače, sypké, plocha, podávací

Text:

...svou rozdílnou funkcí a konfigurací má jiné nároky na uchycení ve skříni než podávaci plocha, a to i V případech, kdy nároky na kvalitu třídění jsou nižší, jako například, kdy se jedná o hrubé nebo částečné granulometrické třídění sypkého matcriálu, nebot třídicí plocha včetně jejího uchycení musí zajišťovat dobré propadavání a odvod vytříděné podsítné frakce, musí zabraňovat zaklínování zrn. tříděnélto sypkého materiálu v propadových...

Vysokotlaká průchodka čidel a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241185

Dátum: 15.08.1987

Autor: Šmíd Josef

MPK: G21C 17/10

Značky: její, průchodka, čidel, výroby, způsob, vysokotlaká

Text:

...vývody čidel do spodní zátky, pote se ve vakuu zapájí tyto vývody čidel do horní zátky a pak se mezi spodní a horní zátku vloží podélně dělené rozpěrná trubka. Podstata způsobu výroby vysokotlaké průchodky čidel spočíva také v tom, že se po zapájení vývodů čidel do spodní i hornízatky provedou tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti této vysokotlaké průchodky čidel.Výhodou vysokotlaké průchodky čidel podle vynálezu je možnost vložení celého...

Polohovací a zvedací zařízení na výrobu velkorozměrných aparátů, zejména na navíjení trubkových svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241184

Dátum: 15.08.1987

Autori: Koros Bedoich, Hybler Jioí, Vanieek Václav

MPK: B21D 53/06, B65H 75/14

Značky: svazků, navíjení, zvedací, aparátu, výrobu, velkorozměrných, polohovací, zařízení, zejména, trubkových

Text:

...9 je Umístěno výsuvné nakläpěcí rameno 10 s navíjecí hlavou 11. Na konci tohoto podélného nosníku 1 je regulovaný pohon 12, opatřený nekonečným tažným řetězem 13. Nekonečný tažný řetěz13 prochází podél podélného nosníku 1, obepíná napínací kladku 14, která je uložena na opačném konci podélného nosníku 1,než je regulovaný pohon 12 a obě jeho větve jsou V cele délce podepřeny. Pro umožnění přístupu obsluhy je polohovací a zvedací zařízení...

Způsob lokalizace vadných měřicích hrotů u testerů desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241183

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pech Jaroslav, Šandera Zdenik, Felcman Jioí

MPK: G01R 31/02, G01R 31/28, G01R 27/14...

Značky: spojů, způsob, lokalizace, hrotu, desek, vadných, plošných, testeru, měřicích

Text:

...materiálu a íprovede se test na souvislost. jestliže není některý měřicí hrot připojen nebo je mechanicky poškozen a nekontaktiíje, tester vypíše závadu včetně 1 okallzační informace. Tato metoda je však nepoužitelná pro nalezení místa závady při zkratu dvou měřících hrotů nebo spojovacích cest. K odhalení místa zkratu je možno provést test na zkrat při nepřipojených měřicích hrotech, avšak tento test trvá velmi dlouho, typicky desítky...

Zapojení ionizačního zařízení pro získání záporných iontů vzduchu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 241182

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F02M 27/04

Značky: zapojení, ionizačního, spalovací, zařízení, iontů, motory, vzduchu, získání, záporných

Text:

...Tudiž je při našem řešení snížen odběr elektrické energie, potřebný k vytvoření záporných iontů na pouhých 0,5 až 3 0/3 stávajícího výkonu zapalovacích soustav spalovacích motorů. Z tohoto důvodu je možne použít tohoto zapojení přímo na stávající zapalovací soustavu zážehových motorü v důsledku nízkých energetických potřeb. Tím také i klesnou náklady, a to minimálně o 6 D 0/0, na výkonné energetické zdroje vysokých napětí pro vznětově...

Ionizační trubice pro úpravu nasávaného vzduchu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 241181

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F02M 27/04

Značky: spalovací, nasávaného, motory, vzduchu, ionizační, trubice, úpravu

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přĺpOjEIlÝCh výkresech, kde obr. 1 JŤGÚSÍHVUÍG ionizační trubicí s nastavitelnou vzdálenosti velkoplošných děrovaných ionizačních elektrod, obr. 2 představuje ionizační trubici s pevnou vzdálenosti velkoplošných děrovaných ionizačních elektrod.ionizační trubice podle vynálezu sestává z tubusu 1, tvořicí hlavní nosnou část pro nejméně dvě velkoplošné děrované ionizační elektrody 2 kolmo položených ke směru...

Zapojení pro zajištění fázově konformního chodu vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 241180

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: vysílačů, zajištění, fázové, ovládání, hromadného, zapojení, chodu, konformního, dálkového

Text:

...je zapojen vodič 1 B povelu pohotovosti k vysílání. Výstup druhého děliče G frekvence je dále zapojen na prvni vstup posuvněho registru 8 a na první svorku prvního spínače přepínače 24 a na druhý vstup posuvného registru fl je zapojen výstup prvního děliče 5 frekvence.První svorky druhého až šestého spínače přepínače 24 jsou jednotlivé spojený s posuvným registrem 8. Druhé svorky všech šesti spínačů přepínače 24 jsou spojený...

Zapojení pro synchronizaci vykrývacího vysílače hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 241179

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: vykrývacího, dálkového, synchronizaci, vysílače, zapojení, ovládání, hromadného

Text:

...posuvný registr. Druhé svorky všech spínačů prepínače jsou spojeny do uzlu zapojeného přes výstup kličování na druhý vstup vykrývacího vysílače hromadného dálkového ovládání.Výhodou zapojení podle vynálezu je podstatne jednodušší zapojení vyžadující men 4ší náklady na přenosové cesty í zpracování signálů pro synchronlzacl.Příklad zapojení pro synchronizaci vykrývacího vysílače hromadného dálkového ovládání podle vynálezu je nakreslen v...

Zapojení pro zajištění odezvy na změnu signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241178

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: zajištění, odezvy, zapojení, signálu, změnu

Text:

...8 může mít datových spisů víovládání zpráv 4 až 8 jsou pripojeny přímo nebo přes budiče na sběrnici lMS-2 3.Zapojení pracuje tak, že řídící obvod 1 vydává blokovací signál 21 jako pasivní,dokud nedojde ke změně zprávy ATN. Pote vydává blokovací signál 21 jako aktivní, dokud nedojde k ímpulstt na odblokovacím výstupu 11 z programovateiné struktury 1. Obvody ovládání zpráv 4 až 3 inohou, ale nemusi, v sobě zahrnovat i budíče zpráv. Pokud je...

Přítlačné zařízení pružných disků magnetických pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241176

Dátum: 15.08.1987

Autori: Drahooovský Zdenik, Cuchý Zdenik

MPK: G11B 17/02

Značky: disků, pružných, magnetických, přítlačné, pamětí, zařízení

Text:

...se prejavuje jednak stnvitelnost přítlačné síly tlačnov,prnžinou pomocí stavěcího kroužku, jednak možnost nastavení Vzdáleííosti mezi přítlačným prvkem a sníinací a záznamovou hlavou prostřednictvím vymezovacího kroužku.Příklad provedení Vynálezu je vyoľírazen na přiložeííém izýltresu, na němž obr. 1 představuje přítlačné zařízení V přĺČllŠm pohledu a obr. 2 půdorys uložení čepu v horním rameni.Nosič 1, přestavitehíě uložený na posunověm...

Stavebnicový kabelový kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 241175

Dátum: 15.08.1987

Autori: Maxa Stanislav, Eesnek Jan

MPK: H02G 9/02

Značky: kabelový, kanál, stavebnicový

Text:

...B-B z obr. 3, na obr. 5 je znázorněno V nárysu a v částečném řezu spojení spodních nosných článků prostřednictvím horniho krycího článku, na obr. 6 je znázorněn řez, vedený rovinou C-C z obr. 5 a na obr. 7 je znázorněn celkový boční pohled na stavebnicový kabelový kanál složený z jednotlivých článků.Stavebnicový kabelový kanál podle vynálezu sestává ze spodních nosných článků 1 a horních krycích článků 2 umístěných v řadě za sebou. Na...

Dvou a vícelistá vrtule větrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241173

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eermák Vladimír, Matlenga Josef

MPK: B64C 11/16

Značky: vícelistá, větrného, motorů, vrtule

Text:

...řezu náběžného ramene a/nebo odtokového ramene, čímž lze i u vrtule větrného motoru podle vynálezu docílit nejvhodnějšího úhlu zkroucení jejich listů.Na připojeném výkrese jsou znázornený příklady provedení dvou a vícelisté vrtule větrneho motoru podle vynálezu, kde na obr. 1 je zobrazen profil listu xvrtule, jehož volná hrana náběžného ramene a volná hrana odtokového ramene jsou navzájem pevné spojený vyztužovacim plechem, přičemž plnou...

Zapojení zdroje pro svařování netavící se elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241172

Dátum: 15.08.1987

Autori: Nimeík Stanislav, Hlubík Vilém, Matošková Olga

MPK: B23K 9/06

Značky: zdroje, netavící, elektródou, svařování, zapojení

Text:

...obvodu plynového ventilu k výstupu integrátoru a neuzemiíěiíému polu tlačítka.Zapojení zdroje pro svařování netavící se elektrodou podle vynalezu umožňuje zapalovat oblouky dotykem elektrody se svařencem při velmi nízke hodnotě zkratovéhoproudu, přičemž lze strmost näbäžné a sestupně hrany svařovacího proudu plynule a na sobě nezávisle tíastavovat.Na výkresu je blokově znázorněn příklad zapojení zdroje pro svařování netavící se ...

Číslicový prediktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241171

Dátum: 15.08.1987

Autor: Laštovica Milan

MPK: G05B 13/02

Značky: prediktor, číslicový

Text:

...že je lze určit aktualizaci matic z minulého okamžiku vzorkoväní U k - 1,D k - 1 na základě nově naměřených hod not ĺk-1, ík. Konkrétne jsou vektory u k - 3, y k- 2 a hodnoty u k- 1, y k sdruženy do jednoho vektorud je vektor dat,dT je transponovaný vektor dat.Aktuaiizační prediktor je potom popsán maticovými rekursivniml rovnicemif,- je prvek vektoru aktualizačního algoritmu,D, je sloupec matice D, Uik 1 utk-1 ~ W 4U je prvek matice...

Zapojení zabraňující střetu tlakovým médiem poháněného transportního zařízení s překážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241170

Dátum: 15.08.1987

Autor: Krueek Zdenik

MPK: F15B 13/02, F16P 3/22

Značky: překážkou, zabraňující, transportního, zapojení, poháněného, tlakovým, médiem, střetu, zařízení

Text:

...zapojení zabraňující střetu tlakovým médiem poháněného transportního zařízení s překážkou je znázorněn na připojeném výkresu pro jednu bezpečnostní narážku.Zapojení zabraňující střetu tlakovým mé 4diem poháněného transportního zařízení s překážkou sestává z ventilu 2, osazeném na přívodu 5 tlakového média k motoru i, z rozdělovače 3, ventilu narážky 1, bezpečnostní narážky 7 a ventilu 4 vyrušení blokování. Vstupní otvory rozdělovače...

Hlavový nástavec pro odlévání ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241169

Dátum: 15.08.1987

Autori: Krueková Jitka, Stýblo Miloslav, Frühauf Petr, Škubna Jan, Nimeeek Petr, Hadrych Karel

MPK: B22D 7/10

Značky: odlévání, nástavec, hlavový, oceli

Text:

...plocha, podle vynálezu sníěrem nahoru svírá s osou kokily ostrý úhel.Výhodou hlavového nástavce podle vynálezu je skutečnost, že jeho uspořádáním dochází k úspoře tekutého kovu v rozích hlavy, lzterého se jinak nevyužíva k dosazovaní. Napríklad u ingotu o hmotnosti 4 tuny dojde k úspoře kovu použitím čtyř zkosených rohových izolačních klínů o 56 kg. Dále se dosáhne menších tepelných ztrát a hlava íngotu - zejména ve své horní čás ti - dostane...

Zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrace oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241168

Dátum: 15.08.1987

Autori: Adds František, Zabloudil Václav

MPK: G01N 33/00

Značky: uhličitého, měření, oxidů, koncentrace, zařízení, kontinuálnímu

Text:

...rozváděcí kohout 7, ovládaný přepínačem 18. Rozváděcí kohout 7 je propojen s manostatem 8, na který navazuje další jehlový ventil 9, s nímž tvoří průtokový regulátor. K němu je připojen filtr 1 U a za ním měřicí cela katarometru 11, k níž je přípojen kontrolní rota 241168metr 12. Reíerenční cela katarometru 11 je spojene s tlakovou lahví 13 na vzduch, již je predrazen prütokový regulátor 14.Druhý konec referenční cely ústí do dalšího...

Zapojení řídicího systému se zabudovaným programovatelným přizpůsobovacím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241167

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hrubý Václav, Bueek Pavel, Fuxa Jan, Hokynáo Otakar Murd, Rejdák Zdenik

MPK: G05B 19/493

Značky: zapojení, programovatelným, řídicího, systému, zabudovaným, přizpůsobovacím, obvodem

Text:

...hlavní daiovou sběrníci 1002 systému CNC je připojen datový kanál 073 paměti 07 dat přízpůsobovaciho obvodu, datový kanál 083 paměti 03 programu přízpůsobovacího obvodu, datový ltanál 003 bloku 09 výstupů přizpůsobovacího obvodu, datový kanál 103 bloku 10 vstupů přizpůsobovaciho obvodu, datový kanál 023 paměti 02 dat univerzální části řídícího systému, datový kanál 033 paměti 03 programu univerzální části řídícího sysíéuííi, datový kanál 043...

Kotoučová brzda kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241166

Dátum: 15.08.1987

Autori: Tkadlec Stanislav, Šafek Miroslav

MPK: F16D 66/22, B61H 5/00, F16D 55/08...

Značky: vozidla, kotoučová, kolejového, brzda

Text:

...4 prochází brzdovy kotouč 5, upevněný na hřídelí 6 elektromotoru, na obr. 2. Oba dr 4žáky 1, 3,(na(,o n. ním koncíüošjĺíąłiĺnygžaouzdry 7, .kterými prochází vodicíčěpy BHVZdáleľlDSŤ mezi pouzdry 7 jeívątší než největší rozměr brzdové deästłčkýąďĺNa straně přivrácerié k elektromotoru jsou vodicí čepy 8 spojeny můstkem 9, v jehož středu je upevněna čočka 10, opírající se o brzdovou destičku 4 V pravém držáku 2. Na straně odvrácene od...

Zařízení pro kontrolu rotačních válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241165

Dátum: 15.08.1987

Autor: Hauptman František

MPK: G01B 5/00

Značky: kontrolu, součástí, zařízení, válcových, rotačních

Text:

...1 je částečný nárys zařízení a na obr. 2 částečný bokorys zařízení v pohledu směrem P. Zařízení pro kontrolu rotačnich válcovýclí součástí je Vytvořeno z pohybového ústrojí spojeného s dávkovačem, zásobníkem, třídičem a z jednoho nebo více detekoptoelektronických kontrolních systémů, např. optoelektronického kontrolního systémua kontrolního systému metodou vířivých proudů. Pohybová ústrojí obr. 1 nakloněnépod ostrým úhlem a v rozmezí 30 °~...

Zařízení pro ovládání závěsných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241164

Dátum: 15.08.1987

Autori: Princ Bohuslav, Schles Bedoich

MPK: B66C 1/26

Značky: ovládání, prostředků, zařízení, závěsných

Text:

...tvořeno trubkou 18, ve které je vodicí otvor B. K trubce 18 jsou přivařeny ložné části 14 táhel a pák (5, 7, 12 a opěry pružln 11, tlačících na zarážky 10, spojené s táhly 12. Takto zhotovené tažné těleso 4 je opatřeno krytem 19 a je zavěšeno lanky 16 na vahadlo 20, zavěšené přes oko 21 na zdvihaci zařízení. Ke kleci 1 je upevněn spojovací element 2 lankoj, který tvoří spojení s horní částí uvolňovacího zámku 22. l-lorní část 22 spolu se...

Zařízení pro automatické podávání dutinek do textilního, zvláště bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241162

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šlancar Ludvík, Rehbergerová Gabriela, Polanský Alois

MPK: B65H 67/06, B65H 67/00

Značky: automatické, podávání, dutinek, zvláště, textilního, dopřádacího, stroje, zařízení, bezvřetenového

Text:

...li vypne a spustí zavaděcí dopravník 6 zapnutím přívodu proudu k elektromotoru 15. Přes spínací Kontakt r 1.2 detektor 3 a klidový kontakt č. 2.1 se uzavře okruh časového relé C 1 a civky stykače S 1, přes jehož silové kontakty se zapne hnací elektromotor 15 na dopředný chod. Při rozjížděnĺ zaváděcího dopravníku 8 blokuje dočasné relé Č 1 kontaktem č. 1.1 momentovou spojku 17. Po odměřeni časového intervalu relé Č 1 se připojí okruh,...

Samohybná židle

Načítavanie...

Číslo patentu: 241161

Dátum: 15.08.1987

Autor: Novotný Pavel

MPK: A61G 5/04

Značky: samohybná, židle

Text:

...6, které jeku 2. V přední části rameno 6 nese náboj 9 s hřídelem 10, na němž je na držáku 19upevněno hnací a řídící kolo 8 a motor 7. Na ramenu 6 je rovněž Llpevněno neznázorněné uchycení baterie, která rovněž není znázornená. Na libovolné straně ramene 6 je připevněna trubka 17, která nese na svém vzhůru zahnutém konci převodové ústrojí, V tomto případě ozubene kolo 18 a hřídel 10 s ozubeným koncern, spojené řetězem.Prevodové ústrojí může být...

Zařízení na ruční naklepávání kos a srpů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241160

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hejduk Karel, Vaculík Zdenik

MPK: A01D 3/02

Značky: zařízení, naklepávání, ruční, srpů

Text:

...zakončeníní,obr. 3 klepací hlavice se zkoseným zakončením, obr. 4 vodicí dřik s pružinkou a obr. 5 upevñovací trn.Zařízení se skládá z pěti dílců a jedné vratné ocelové pružiny. Hlavní část zařízení je základna 1 válcovitého tvaru, do kte 4ré jsou vyvrtány otvory se zavlty pro umístění vodicího dříku 2 a upevňovacího trnu 3. Do zakladny je našroubován vodicí dřík 2 a dole je upevňovaoí trn 3. Vodicí dřík 2 je válcového tvaru, dole má osazeiíí...

Způsob výroby bižuterní ozdobné klece

Načítavanie...

Číslo patentu: 241159

Dátum: 15.08.1987

Autori: Rybníeek Josef, Mužík Vítizslav, Varvaoovský František

MPK: A44C 27/00

Značky: způsob, ozdobné, bižuterní, výroby, klece

Text:

...obměn klece.Podstata vynálezu vyplýva z výkresü na nichž je na obr. 1 prstenec s ouškem a zářezy na vnitřním i vnějším obvodu, na obr. 2 prstenec se zářezy na vnějšírn obvodu, na obr. 3 prstenec se zářezy na vnitřním obvodu, na obr. 4 klec vyrobená z prstenců nakreslených na předcházejících obrázcích, 241159na obr. 5 polotovar prstence vystřiženého z plechu, na obr. 6 prstenec zhotovenýztohoto polotovaru, na obr. 7 klec vyrobená z...

Způsob výroby skroucené bižuterní ozdobné klece

Načítavanie...

Číslo patentu: 241158

Dátum: 15.08.1987

Autori: Matal Oldoich, Goppoldová Miluše, Zelenka Jan

MPK: A44C 27/00

Značky: klece, skroucené, výroby, ozdobné, bižuterní, způsob

Text:

...bižuternimi kameny, přívěsky a ostatními bižuternimi elementy, a to tak, že uvedené úpravy prstenců jsou provedeny bud jednotlivé,anebo jsou na prstencích provedeny v různých komblnacích.Podstata způsobu výroby skroucené bižuterni ozdobné klece spočíva v tom, žev různých kombinacích spojené kruhové,oválne trojúlíelnikove nebo viceühelníkovê prstence se zaoblenými rohy .se, plasticky skroutí, přičemž se mohou natahnout nebo stlačit. Do...

Zplynovací topeniště na spalování hnědouhelného hruboprachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241157

Dátum: 15.08.1987

Autor: Navara Milan

MPK: F23B 1/38

Značky: zplyňovací, hnědouhelného, hruboprachu, spalování, topeniště

Text:

...regulovatelná rychlost otáčení bubnu znamená plynule regulovatelitý výkon topeniště až do plného výkonu, to »vše v režimu optimální ilčinnosti provozu. V praxi lze tudíž očekávat velmi účinnou regulacl výkonu v rozsahu 20 0/0 až 100 °/o jmenovitého výkonu při optimální fičlnnosti. Snížení nároků na obsluhu lze docílit použítím mechanického intervalového roštováni poniocného roštověho topeníště a dlmenzováním dostatečně velkých palivových...