Archív za 1987 rok

Strana 135

Vyměnitelný rybářský splávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241284

Dátum: 01.09.1987

Autor: Procházka Karel

MPK: A01K 93/00

Značky: splávek, vyměnitelný, rybářský

Text:

...kopíruje tvsr alespoň jednoho výatupku na plovéku, ko kterému je současně pritlačovén prułnym olaatiokym kroužkem - tedy takovyto apldvek lépo drží~avoji polohu na vlasoi i pri nahazovéní nebo zéeoku ryby, zejmé na vlak pri zéeeku naprésdno, než doeud známé vyménitelné rybéraké splévky, pri zachování jeho vymönitelnoati s vlasce bas aejnutí rybdrskćho héčku a oldvka, oo lze provést Jednoduchým atéhnutím prušného elastiokého krouiku z plovéku...

Způsob přípravy guaetholallyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241283

Dátum: 01.09.1987

Autori: Pokorná Zora, Vojtíšková Marta Mudr, Wünsch Josef, Slepieka František

MPK: C07C 43/23

Značky: způsob, přípravy, guaetholallyletheru

Text:

...v molárním poměru l až 21 v přítomností katalysátoru fázového přenosu na bazí kvarterní amoniové soli, s výhodou triethylbenzylamoniumchloridu,v prostředí inertního rozpouštědla, například toluenu, při teplotách 70 až 130 °c.Konkrétní způsob provedení je zřejmý z následujících příkladů.Příklad 1 Do dvoulítrové banky bylo předloženo 1 000 ml toluenu, 20 gjemné nakrájeného sodíku a 60 g guaetholu. Směs byla míchána4 hodiny při...

Indukční ohřívací zařízení, zejména pro kovárenský ohřev tenkých prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 241282

Dátum: 01.09.1987

Autori: Dokoupil Josef, Dráber Petr

MPK: H05B 6/10

Značky: ohrev, ohřívací, prstenců, zejména, zařízení, tenkých, kovárenský, indukční

Text:

...silovým vàlcea se zvedací hlavou a nejméně třeai upínacíni elementy unístěnýní pod índuktorea, jehož podstata spočíva v ton, že upinací element je tvořen vídlícovýn držakea s dorazen, k něnuž je na čepu výkyvně přípojen nosný palec, který je pružinou dotlačován do polohy vynezené dorazen, přičemž nosný palec je ve své horní části vybaven na tepu otočnou kladkou, jejíž rovina otačení je shodnà s rovinou výkyvu nosného palce.Podstatnou...

Předehřívací těleso ingotu polovodičového materiálu pro letmou pásmovou tavbu indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241281

Dátum: 01.09.1987

Autori: Hochmann František, Hochmann Alois, Málek Antonín

MPK: C30B 13/20

Značky: předehřívací, materiálů, polovodičového, letmou, tavbu, ingotu, pásmovou, těleso, indukčním, ohřevem

Text:

...je na obr. 1 obecně znázorněno předehřívací těleso v řezu, na obr. 2 je předehřívací těleso s vnější elektricky vodivou a vnitřní stykovou izolační vrstvou a na obr. 3 předehřívací těleso s vnější stykovou izolační a vnitřní elektricky vodivou vrstvou v řezu.Při letmé páamové tavbě polovodičového křemíku o měrném odporu větším něž 100 Jzupři průměru tyče 40 až 60 mm je použito následující předehřívací těleso podle obr. 2.Vnitřní styková...

Zařízení k odvíjení a vedení navíjecího vodiče na navíječkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 241280

Dátum: 01.09.1987

Autor: Šedivý Josef

MPK: B65H 49/00

Značky: odvíjení, navíječkách, vedení, zařízení, vodiče, navíjecího

Text:

...a urychluje celý pracovní postup při dodržaní plné spolehlivosti funkce. Uspořádáninprodlouzeného vývodu výetupní naváděcí přeetavitelné průchodky pro bezprostřední pokládání vodiče na cívku, se dosahuje vysoke přesností navíjení.Zařízení k odvíjení a vedení navíjeného vodiče na navíječkách bude náeledovně blíže popsáno v příkladověm provedení s pomocí připojeného výkresu,kdeobr. 1 znázorňuje celkové uspořádání zařízení k odvíjení a vedení...

Zapojení oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241278

Dátum: 01.09.1987

Autori: Odstreil Libor, Voznica Ludik

MPK: H03K 3/03

Značky: zapojení, oscilátoru

Text:

...výkvcszam , kde na obrázku l je příklad nejjednoduššího zapojení oscilátoru a na obrázku 2 zapojení napětově ŕízeného oscilátoru podle vynálezu.Zapojení na obrázku l sestává ze známého dvoustupňového zesilovače 1 se dvěma emitorovými sledovači doplnkového typu, k jehož výstupní svorce ll je přes odporem Q zakončený zpoždovací kabel g připojena vstupní svorka il negačního hradla 5. Jeho výstupní svorka gg je spojene se vstupní svorkou...

Stabilizátor barvy směsi polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241277

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kottek Eduerd, Bek Eduard

MPK: C08L 27/06, C08K 5/05

Značky: stabilizátor, polyvinylchloridu, barvy, směsi

Text:

...stabilizátor tvqřen bis/p-dimethy 1 aminofeny 1/-2-chlor fenylmethenolemýjääšĺä m konkretním provedení je tvořen bis//p-diethy 1 aminofeny 1/-2-methy 1-5-nitrofenylmethanolešťšgopšł- padě v třetím konkretním provedení je tvořen tris/p-dimethy 1 aminofenyl/methanolmm(obr. 5).Řešení podle vynálezu je založeno na objevu zákonitosti stabilizace barvy tepelně namáhaných směsí polyvinylchloridu látkami, které v průběhu tepelného namáhání směsi,...

Mazací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241276

Dátum: 01.09.1987

Autori: Mruzek Alexej, Škréta Marcel, Toíska Vojtich, Mateoanka Josef

MPK: C10M 111/06

Značky: mazací, prostředek

Text:

...Kombinace mazacího a lepícího prostředku nejsou zatím zcela uspokojivé. Dochází k nedokonalému přilnutí kovových a pryžových dílů ve styčných plochách, k nestejnoměrnému zatěžoyání pryžové vložky, k jejímu shrnování a zničení. Z těchto důvodů se přechází na technologii vulkanizace vstříknuté nebo lisované pryže,která však je náročná a nákladná. Dochází k značné zmetkovitosti již při výrobě.Tyto nevýhody odstraňuje mazací prostředek...

Nosný prvek zejména rámu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241275

Dátum: 01.09.1987

Autori: Novotný Aleš, Sirotek Jioí, Šváb Pavel, Kubínek Jioí, Kaláeek Jioí, Šantora Vladimír

MPK: D05D 49/02

Značky: stroje, zejména, tkacího, rámu, nosný, prvek

Text:

...pěnou apod. Při použití tlumicích hmot o vyšší měrné hmotě jako je nepř. betonová směs,písek epod. je možno prostor Q zaplnít jen částečně a ovlivnit.tak vhodně o polohu těžiště bočnice 1.Pre zvětšení tuhosti nosného pývku, v tomto případě bočnice L, jsou nosné desky 3-a 1 v protilehlých místech pevně spojený. Vhodně je to provedeno tak, že elespon jedna z desek 3 či 1 jeřovánfm k druhé nosné desce 2 či znázorněných na obrázcích je...

Montovaná stěnová konstrukční soustava s montovanou stropní konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241274

Dátum: 01.09.1987

Autor: Tichý Jioí

MPK: E04B 5/06, E04B 1/04

Značky: konstrukcí, montovaná, montovanou, stěnová, stropní, soustava, konstrukční

Text:

...soustavy s obousměrným uložením stropní konstrukce a na obr.2 je svislý řez částí stropní konstrukce, vedený rovínou A-A z obr.1.Montované stěnová konstrukční soustava s montovanou stropní konstrukcí podle vynálezu sestává z příčných základních nosných stěn 1. na kterých jsou uloženy svými konci deskové stropní dílce g. Každá dvojice navzájem rovnoběžných příčných základních nosných stěn 1 je podle vynálezu doplněna střední ztužující podélnou...

Kontejner k přepravě sypkých, granulovaných a zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241273

Dátum: 01.09.1987

Autori: Spanilý Jaroslav, Dobrovolný Jan, Ryba Jioí, Pokorný Milie, Krásný Jaroslav, Koivka Jan, Kaeín Jan

MPK: B65D 88/28

Značky: přepravě, granulovaných, kontejner, zrnitých, materiálů, sypkých

Text:

...vyprásdňovet jeho obsah přímo na dopravním prostŕedku, aniž by se s ním muselo nějak manipulovat. K vyprazdňování různých sypkých,granulovaných e zrnítých materiálů a výrobků slouží žlaby o různé velikosti a uspořádánífle požadavků na způsob e rychlost vyprazdňování. Hnací sílu pro vyprazdňování může vytvářet vzduch, popřípsdě jiný vhodný plyn o tlaku maximálně 5 000 Pa e množství podle Ákapacity a délky vyprazdňovacích žlabů, maximálně...

Zařízení pro sledování vysokofrekvenční srdeční činnosti u lidí i zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 241272

Dátum: 01.09.1987

Autori: Frundl Zdenik, Procházka Jan

MPK: A61B 5/05

Značky: činnosti, sledování, zařízení, vysokofrekvenční, lidí, srdeční, zvířat

Text:

...měřidla poruchy kontraktility srdečního svelu,zvláště při poetižení koronárního oběhu. Vzhledem k malé hmotnosti lze zařízení použít i v terénu, během převozu pacienta a to i při jeho oblečení.Na přiloženém výkresu je na obr. 1 blokové schéma uspořádání zařízení podle vynálezu, na obr. 2 je schematicky znázorněna antena. Zařízení na obr. 1 je tvořeno spirálovou entenou ł spojenou2 241 272 s vysokofrekvenčním přijímačem g pracujícím v...

Zařízení pro určování stupně rychlosti a brzdné dráhy výtahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241271

Dátum: 01.09.1987

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: B66B 1/28

Značky: zařízení, určování, výtahu, stupně, dráhy, rychlostí, brzdné

Text:

...kombinaci kontaktu dojezdového relé a prvního kontaktu prvního pomocněho relé cívka druhého pomooněho relé je připojena jednak přes sériovou kombinaci druhého kontaktu prvního pomocněho relé a kontaktu druhého polohověho relé,jednak přes sériovou kombinaci kontaktu dojezdového relé a prvního kontaktu druhého pomooněho relé, cívka třetího pomooného relé je připojena jednak přes sériovou kombinaci třetího kontaktu druhého pamětového relé a...

Těžký děrovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241270

Dátum: 01.09.1987

Autor: Slavík Stanislav

MPK: B26F 1/32

Značky: děrovač, těžký

Text:

...se opírá o opěrnou plochu pevně spojenou s těleeem děrovače v první části zdvihu, a druhou hranu která seko opěrnou plochu opře v konečné fázi zdvihu. První hrana se stlačením páky posunuje směrem k ose trnů,čímž se zkracuje rameno působící síly a tím zvětšuje převod síly z páky na trhy. Po ukončené pracovní části zdvihu ,tj. po proděravění složky papíru se páka opře druhou hranou o opěrnou plochu, čímž se zvětší rameno působící síly, zmenší...

Sonda k analyzátoru vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 241269

Dátum: 01.09.1987

Autori: Tesao Oldoich, Ferkl František, Kremlieka Antonín, Jiskra Miloslav

MPK: G21D 3/04

Značky: analyzátorů, tekutině, vodíku, sonda

Text:

...podstata spočíva v tom, že nosné konstrukce sondy tvoří s oodpěrou kovové difúzní membrány jedenicelek, ořitom podpěra je opatřena na svém povrchu nejméně Jed nou drážkou, v níž Jsou otvory do vnitřního prostoru sondy.Tlouštka stěny kovové difúzní membrány nemusí tedy být dimenzováns ne plný přetlak okolní tekutiny a lépe odolévá jejímu dynamickému tlaku. Její výroba je jednoduäěí s levnějäí než u dossvadních sond. Konečné oprecovéní...

Zapojení k dvouhodnotovému vyhodnocování odporu čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241268

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kalásková Olga, Veverka Václav

MPK: G01R 27/22

Značky: dvouhodnotovému, vyhodnocování, čidla, zapojení, odporu

Text:

...svorkou ke svorce s nulovým potenciálem, ale také na vstup třetího okruhu, který je tvořen vstupom druhého zesilovače s nastavitelným zesílením 2, jehož výstup je připojen K anodě diody Bł, jejíž katoda je připojena K jedná ze svorek kondensátoru E, jehož druhá svorka je připojene na svorku s nulovým potenciálem, ale katoda diody gł je také připojena ke vstupu čtvrtého okruhu tvořeného jednou ze svorek odporu 35, jehož druhá svorka je...

Způsob kontroly tepelného zpracovánÍ ložiskové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241267

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kellner Josef, Soueek Jan

MPK: G01N 27/00

Značky: způsob, tepelného, zpracování, oceli, kontroly, ložiskové

Text:

...zpracování hotových součástí valivých ložisek vyrobených z ložiskové oceli podle vynálezu poskytuje ve srovnání se všemi dosud používanými způsoby kontroly objektivní informaci kvantitativního charakteru. Nevyžaduje destrukci součástí a je méně pracný a náročný na čas, než většina doposud používaných způsobů kontroly. Při jeho automatizaci jej bude možné použít pro statistickou až stoprocentní výstupní kontrolu tepelného zpracování součástí...

Výztužné zařízení pro přesun kompletních konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241265

Dátum: 01.09.1987

Autori: Poikryl František, Halámek Emil

MPK: B22D 41/12

Značky: konvertoru, zařízení, výztužné, kompletních, přesun

Text:

...jsou navzájem spojeny spojovacími členy. Ke zvýšení tuhosti celého zařízení jsou mezi jednotlivými stojany a spojovacími členy výztuhy. Na těchto výztuhách jsou úchyty, které jsou prostřednictvím čepů spojeny s konvertorem.Výhodou tohoto řešení je, že sestavování těžkých konvertorů je možno provádět mimo haly na předmontážní plošině za použití těžké mobilní montážní mechanizace a zkompletovaný konvertor lze pak přesunout na montážní místo...

Zařízení pro přesun těžkých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241264

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kalásková Olga, Veverka Václav

MPK: F27D 3/12

Značky: přesun, zařízení, předmětů, těžkých

Text:

...výkreeech, kde na obr. 1 je znázorněno zasouveoí zařízení v nárysu a na obr. 2 je bokorye zařízení.Zařízení pro přeeun těžkých předmětů tvoří podélnć zaeouvecí zařízení, to jsou kolejnice 2, podvozková kola § a podélně noaníky 1. Příčná zaeouvaoí zařízení je uloženo.na podélném zaeouvacím zařízení a tvoří jej příčné nosní ky 5, mezi kterými jsou suvně uložený vaunuté noeníky 2,které jsou nepatrně nižší než příčné nosníky 1.à Příčná...

Vzduchová tepelně izolační vrstva, zejména obvodového pláště hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 241263

Dátum: 01.09.1987

Autori: Poikryl František, Soueek Jan, Halámek Emil, Kellner Josef, Tesárek Jioí, Kremlieka Antonín, Kueera Bohumil

MPK: E04B 1/78

Značky: vrstva, pláště, zejména, vzduchová, tepelně, obvodového, izolační

Text:

...u známých systémů nelze.Příkladně provedení vzduchové tepelné izolační vrstvy,zejmé-na obvodového pláště hal podle vynálezu je schematíoky znázorně no na připojeném výkrese, kde jsou zobrazeny axonometrické pohledy na svislé řezy obvodovým plaštěm e tepelné izolační vrstvou.Podle vyobrazeni vzduchové tepelné izolační vrstva eeatává z řady těsně vedle sebe uložených a navzájem rovnoběžných nafouknutých hadioových dilů 1 s...

Polymerní mikročástice na bázi hydrofilních monomerů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241262

Dátum: 01.09.1987

Autori: Bien Jioí, Münz Vladimír, Fišmon Ota, Berka Pavel

MPK: C08F 2/46, A61K 39/385, C08F 220/28...

Značky: mikročástice, monomerů, hydrofilních, výroby, polymerní, jejich, způsob, bázi

Text:

...v rozmezi 5 000 až 250 000 daltonů. Poyuerní aditivum umožňuje ovlivnit rozměr čáatic. Rovněž umožňuje provádět ko polymerizaci při vyšších koncentracich. Lze jej hodnotit jako stabilizátor čáatic.Jako a vodou mísitelného rozpouštědla lze kromě Cł-Ca alkoholů použít 1,ü-dioxnn, aceton, dimethylaulfoxid, dimethylformamid, ethykJako hydrofilních monomerů lze použít 2-hydroxyethy 1 methakrylát, 2-hydroxyethylakrylát, jakož i odpovídající...

Stavební díl elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241261

Dátum: 01.09.1987

Autor: Janovský Petr

MPK: H05B 3/16

Značky: elektrických, zařízení, stavební

Text:

...připevnit kotvu. Rozteče kotev a rozteče profilů jsou shodné, přičemž odpadá použití vnitřniho plechu. Kotvy se přivařují ze strany na výztužný profil nebo upevňují přes závit maticí na výztužné profily, takže lze kotvy s výhodou vyměnit nebo přidatz vnějšku pece. Toto řešení jednak zlehčí konstrukcí pece, jednak sníží tepelné namáhání konstrukce pece, protože vnější vrstva izolace pece je ochlazována proudícím venkovním vzduchem, což...

Zařízení pro nanášení nátěru na svahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241260

Dátum: 01.09.1987

Autori: Petržela Zdenik, Horáeek Jaromír

MPK: E02B 3/16

Značky: zařízení, svahy, nátěrů, nanášení

Text:

...je vysoká produktivita práce e,její zrychlení, protože se postříkování provádí v pruzích širokých tří až pět i více metrů, rovnoměrnějším nenášením nátěrově hmoty. Zvýší se bezpečnost práce, odstrení namahavá práce dělníků a zlepší Jejich pracovní podmínky, zvláště onezením přímého vlivu jedovatých ředidel na je) ich zdraví. Zalepování funkční částí zařízení lze kdykoli zabránít nebo předej ít spuštěnín proplachovecího okruhu. Výhodou...

Mechanický přidržovač tuh, zejména pro řezací zařízení – minořezku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241258

Dátum: 01.09.1987

Autori: Hrubý Karel, Hudec Milan

MPK: B43K 19/18

Značky: zejména, zařízení, mechanicky, řezací, minořezku, přidržovač

Text:

...výtokovou rychlostí tuhového provazce je redukováns na minimum. To má za následek zlepšení funkce, snížení výskytů zmetků a možnost dalšího zvýšení výkonu zvýšením řezné frekvence.Příklad provedení mechanického přidržoveče tuh a jeho umístění na řezacím zařízení, minořezce, Je znázornčno na připojenýoh výkreseoh, kde na obr. 1 je znázorněno celkové uspořádání a umístění na minořezce, obr. 2 je příčným řezem řezaoím bubínkem v místě...

Pojistná kuličková spojka, zejména pro jištění soukolí převodových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 241257

Dátum: 01.09.1987

Autor: Mezírka Milan

MPK: B23Q 11/00

Značky: kuličková, soukolí, jištění, prevodových, spojka, zejména, pojistná, skříní

Text:

...závit pro stavěcí matici lg a zojišľovací motici g. které stlačují pružinu łł. Dutý hřídel ł má v přední části radiální výřezy g pro kuličky g, které jsou zatlačová ny kuželovou plochou přítlačného kuželu g do výtlačných drážek 8 pro vedených ve válcové dutíně ozubeného kola 2. Místo kuželové plochymohou být na přítlačném kuželu 3 provedeny skleněné plochy pro ku ličky g (např. válcové). vnější st dutého hřídele 1 má ozubení 16 pro xč pohon...

Přírůstkový maticový mikroprocesor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241256

Dátum: 01.09.1987

Autor: Kuchynka Tomáš

MPK: H03K 19/00

Značky: přírůstkový, maticový, mikroprocesor

Text:

...součtové aritmetické jednotky a svým datovým paralelním vatupem je spojene s datovým paralelním výstupomodpovídající lokélní pamäti, zatímco pro vzájemné propojeníelementárních mikroprocesorů má každý výstupní registr svůj výstup a každý násobící operační jednotka má svůj násobícíTechnický pokrok řešení podle vynálezu je charakterizován tím, že takto vytvořený přírůetkový maticový mikroprocesor zásadním způsobem řeší paralelní spolupráci...

Způsob stabilizace cukru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 241255

Dátum: 01.09.1987

Autori: Vávra Zdenik, Vurm Vladimír

MPK: C13F 5/00

Značky: stabilizace, cukrů, provádění, zařízení, způsob

Text:

...ĺaluziova průduchy jsou aituovany ve spodní časti zařízení poblíž jedna nebo více výpustí. Plalĺ stabilizatoru s obdalnikovýa,čtvercovýa nebo kruhevýa průřezea je venku opatřen elektrickýa,vodnía nebo vzduchový topenín a isolací. Stabilizator aůłe být vybaven hladinovýai detektory uaíetěnýai ve etěně, nebo spułtlnýai ze stropu. lezera aezí plaitěa stabilizatoru a isolací napojená na vnitřní prostor atabílizatoru a odvod vzduchu se uzíje...

Zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudícím prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241254

Dátum: 01.09.1987

Autori: Prchlík Vojtich, Sýkora Jan

MPK: G01N 1/00

Značky: zařízení, proudícím, zejména, vzorků, zkušebních, ukládání, prostředí, plastů

Text:

...vzorků.Nevýhody a nedostatky známých řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je zařízení pro ukládání zkušebních vzorků zejména plastů, v proudícím prostředí pro zkušební a laborator i 2 i 241 254ní média. tvořené průtočnou trubicí opatřenou ve své podělné ose čtyřhranným průtočným otvorom a na svém konci přechodovým tělesem. kde průtočný otvor je opatřen podélnými drážkami pro uložení zkušebních vzorku a jeho podstata spočíva v tom, že...

Nástroj pro uchopování dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 241253

Dátum: 01.09.1987

Autor: Helvich Josef

MPK: B25B 15/00

Značky: nástroj, dílců, uchopování

Text:

...1, do něhož jsou vedle sebe upevněny dvě kleštiny z s i. Kleštiny 2 e i jsou vytvoreny z plochých pásku oceli, přičemž jejich pracovní části jsou nepruženy s tvarovány směrem od sebe a k sobě e pak pokrečují rovnoběžnýní konci. Tím, že jsou kleštiny 2, i vytvoreny z pásků oceli, jsou už vlastně vytvoreny, aby zapadly jako protitvar do příčného zářezu 2 hlavy g šroubu ž. Na kleštinách 2, 4 je nad tvarováním nssunut jezdec §, jímž lze ručně...

Súbor stavebnicových elementov, najmä prípravkov pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241252

Dátum: 01.09.1987

Autori: Prášil Vladimír, Svatý Vladimír

MPK: B23Q 3/06

Značky: prípravkov, najmä, obrobkov, stavebnicových, elementov, súbor, upínanie

Text:

...upinacieho otvoru głł uetavovacieho telesa głg kvádrovitáho typu je vložená upinacia ekrutka ggg, ktorá je známym spôsobom spojená eo základom ggg napr. pomocou T-matice ggg,pričom voľný koniec upinacej skrutky ggg zasahuje do horného vybranie głłfustavovacieho telesa głg. Na voľný koniec upinacej skrutky ggg je naekrutkovaná spojovacie matice ggg zaeahujúca do spodného vybrania głgł nadetavbováho ustevovacieho telesa głg uhlováho typu. Do...

Zapojení zdroje synchronizačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241251

Dátum: 01.09.1987

Autori: Adámek Milan, Milakov Viktor, Hirsch Bodo

MPK: H03K 3/00

Značky: synchronizačního, zdroje, zapojení, signálu

Text:

...obr. 1 a 2 uvedeny příklady zapojení a na obr. 3 průběhy signálů.Podle příkladu zapojení na obr. 1 je střídavé napětí sinusověho průběhu usměrněno müstkovým usměrňovačem Q, který je zapojen na synchronizační transformátor 2. Napětí usmerňovače Q je znázorněno na obr. 3 jako napětí uł. Usměrňovač Q je zatížen zatěžovacím odporom §łNapětí 3 je přes první vstupní odpor gg přivedeno na invertující vstup operačního zesilovače g, který pracuje jako...

Zařízení pro elektrostruskové sváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 247135

Dátum: 29.08.1987

Autori: Hartman Miroslav, Škrle Jan, Hyneica Václav, Králíeek Jaroslav, Plachý Jioí

MPK: B23K 25/00

Značky: zařízení, elektrostruskové, sváření

Text:

...13, c nouombm xonuenovo Bmxnmqawena 11 npexpamaewcx nepeuemenne csapoqnoro uynmryxa Bnepx no naxnounoň, onuonpeueuno Bxumuáercn pene speuenn, a Tax Kax snexrpomnaxonmň npouecc npononxaewcx, ro.no uepe nobeua Merannuqecxoü saunu paccmoanue uemny heü n Hennasxmuucn snexrpoou coxpamaercn H cnapoqnuü TOK npn svou Bospacwaew, Buenxn ononunwenbnoe fonnqecwao renna (qwo ynyqmaer xaqecwno Qopuuposannn msa). W Bareu qepes 2-6 c pene npeueun...

Proplet

Načítavanie...

Číslo patentu: 246571

Dátum: 28.08.1987

Autori: Ferrand Claude, Maffrand Jean-pierre, Culbertson Townley

MPK: D04B 21/14

Značky: proplet

Text:

...nonnmep Hoň nneuxn, KOT 0 paH oöpasyer TGM CaMHM pacnonomennue no Kocoň K npoonbuoMy Hanpannennm X nonoTHa 1 qacmgquo nepexpusammue npyr pyra~yToqume sneMGHTH 1 a. 3 Ty onepannm Moxao ocymecranwb c nouombm nnaanbno-npomuauoro ycw~poücTBa na naTeHTa DD-PS 131 655. Mna Bmnonnenna sursarooöpasnoâ Knaxu npHMeHHMa Taxme nnsanbno-npommnuaa Mamuna, onucanuan B DD-PS 103.673. Bcnen sa 3 Hr 3 aroo 6 pa 3 Hoñ xnaxoñ Ha ywoqame sneueuwm 1 a Hauocurcn...

Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu l-(4-amino-6, 7 – dimetoxy-2-ohinazolinyl(-4-(2-furoyl)-piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246600

Dátum: 20.08.1987

Autori: Nováeek Alois, Špinka Jan, Voddáeek Bohumír, Kunovský Jioí

MPK: C07D 405/14

Značky: dimetoxy-2-ohinazolinyl(-4-(2-furoyl)-piperazinu, krystalické, hydrochloridu, výroby, alfa-formy, způsob, l-(4-amino-6

Text:

...nsoőperenuemxcpacwsopyunn BSBGCH ocnosannn coennennx 1 5 oxncn CEPHHCTOPO Mernna, nnMeTnnmopMaMne nan B cmecax oxncn cepnncworo MQTHHQ n nmerunmopauna npyr c pyroM unn c apomawuqecxuun yrnenonopoamn, Kax öenaon unn ronyon, ranoreuuponanumnu annmaruqecxnnn yrnenonopoann, Kax xnop 0 ®OpM mnm qerbmexxnopncwbm yrnepo, nnn npocrmmn3 ®upaMM, Kax nnoxcan, npu Temneparype OT 40 no 90 °C npn 6 aBnnmT npnuepno qewupexnonnpnym no...

Bezpečnostní sloupek s automatickým zajišťovacím zařízením malých úhlů sklonu kabiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246599

Dátum: 20.08.1987

Autor: Kunovský Jioí

MPK: B62D 33/08

Značky: malých, bezpečnostní, zařízením, automatickým, sklonu, sloupek, zajišťovacím, úhlu, kabiny

Text:

...KOHGHG 2 nononnnrenbno umeerca Bepxuuň ynop 15. Hpymnnm Hawxmeanx 14 mapanpno coennneam c Boamomnocwbm nonopora qepes naneu aauena npyxunm caepxy 13 u.naneú sauena upymnnu cnnsy 19 COOTBQTCTBEHHO c őnoKHpoBoqHuM~ 3 neMeHToM 9 H oömeň ocbm 8. Hanee, önoKnpoaoqnmň 3 neMeHT 9 BHHOHHEH c onoň croponm B Bane onopnoro peöpa 11, a c pyroň npoTHBononomHoň - B Bane ycwyna 16 H Hocxa 17.Hpn onpoKuuBaHnu Ka 5 uHm,KoneHa 1 B Z pasnosrcx qepes...

Vodou ředitelná nátěrová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246598

Dátum: 20.08.1987

Autori: Sasín František, Krejeí Jaroslav, Stiborek Ivan, Landa Václav, Smreka Jaroslav, Koížek Vladimír, Klabík Václav, Kugler Vladimír

MPK: C09D 3/52, C09D 3/66

Značky: nátěrová, kompozice, ředitelná, vodou

Text:

...H pyrue.Ms HHFMEHTOB Hcnonbsymr ayoxuch Tnwana, xenruü H Kpacubm xeneaooxncHue HHPMEHTH, cauuonuň xpon, caxy, P 0 nYÓOŘTan 0 uHaHHHOBHĚ.uns Heňrpanusauuu anxnnnoñ cuonu Mcnonbaymw paCTBOpHME B none aMMHm Tpnswanonamnn, MMeTMnsTanonaMnH, aMMHaK M npyrue.B naxokpaconuym KoMno 3 uuMm Baonr pasnuquue noaepxnocrno-axTnnHMe Bemecraa nx anmnacneunaauna H ynyqmennn posnuaa, nanpnuep cunuxononue Macna.Ľnn nouyqenun aoopasőaanneuoň naxoxpacoqnoň...

Způsob výroby alkydové pryskyřice, ředitelné vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246597

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kubišta Miroslav, Rakovie Zdenik, Martoch Josef, Sedláeek Josef, Korger Milan, Mrhálek Karel

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: ředitelné, pryskyřice, způsob, alkydové, výroby, vodou

Text:

...M sarpymamm npu nepeMemHBaHMM 55 r annnaonoň KHCHOTM. Bxnmqamw TOK C 02 H amepmusam Maccy npu 130-140 °C 4 «q. 3 aTeM cosnamw paspemeune B 0,15-0,25 aTM H npu yxasauuoů TeMnepaType npoonmamr nuepmxy B Teqenne 6 u o KHcnoTHoro qncna 30,6 Mr KOH/r.ľoToBym cMony oxnaxamw no 100 °C n paCTBOpHwT B ÓYTHHĽEHHOSOHBBG no 68-Hon KoHueHTpaunM.3 Manb POTOBHT B öncepuoň Menhnnue nMcneprMpoBaHueM 61,2 r syoxncu TuTana B 100 r Boopa 36 annaeMoü anxnnoñ...

Prstencová spalovací komora motoru s plynovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246596

Dátum: 20.08.1987

Autori: Novák Vladimír, Lukeš Eduard, Valenta Jan

MPK: F23R 3/60

Značky: spalovací, komora, turbínou, prstencová, motorů, plynovou

Text:

...nH®®y 3 op A c BHYTDEHHQŘ 5 H Hapymnoñ 6 oőeuañxaun. Hapyxuan oőeqaňxa 6 coenunena c KODHYCOM 1 H mecrxo csasana aanuum no noroxy xonuou c oñrexaweneu 3 npu nonomn npomemyroqnbm snenenwoa 7. Hapyxuaa oőeqaäxa 6 coennena c KODHYCOM 1 nepenHHM no HOTOKY Konuom. Hponexyroqnue aneuenrm 7 nunonnenu 5 Bane nnocxnx cunoaux peöep 8, opneuwnposauumm anonn noroka.Oőeqañka 6 umçysopa 4 cnaömeaa pasuomepno pacnonomeuaumm no oxpyxuocTH pauanbnunu...

Způsob výroby keramických desek z mastné formovací směsi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246595

Dátum: 20.08.1987

Autori: Svitel Rudolf, Bouchner Bohuslav, Technik Tomáš Ing, Macháeek František

MPK: C25D 1/14

Značky: zařízení, způsob, způsobu, keramických, provádění, mastné, výroby, tohoto, směsi, desek, formovací

Text:

...cosanna cnocoöa H ycwpoücmsa nn usrowonneuua Kepammuecxoro nncwa na mupnoň mopMoBouHoü cMecH, oőecneqnàammax npnönusurennno Konuuecmaenuoe ocamenne wnepnoro Bemecwna H Henpnnonmne 3 ymennmennm conepmannn rsepaum Bemecws Hcxonoñ cycnensnn.Cornacao usoőpewennm aaaqa pemaercn TaKHM oőpasom, qro KepaMHqecKan cycnenanx Bnonrcn 3 mopmy H nocpencrnom ayx oöpaaymmnx Karan H auon aurammnxca Haacrpeqy pvľ npyry nyaucoxoa H ucwounuxa Hanpnmeaux...

Mechanicky obrobitelný bioaktivní skelně krystalický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 246594

Dátum: 20.08.1987

Autori: Rokyta Jaroslav, Poibylová Iva, Brányik Alexander

MPK: C03C 10/00

Značky: obrobitelný, mechanicky, materiál, skelně, bioaktivní, krystalický

Text:

...nnasneuna Tepmnqecxoň oöpaöorxe..cornacuo nsoöpewennm, ucxoaoe créxno nnasurcx B Temneparypnon Hurepaane.1370 °C - 1550 °C H 3 aTeM oxnamnaeTca name TeMnepaTypu crexnoaanna unn nbn nepraeTcà perynupyeMoň Kpucŕannuaauun Henocpecraeuno H 3 pacnnana. Qopmosanue nepen perynnpyeuoň xpHcTannH 3 auneň MOKGT ocymecTBnnrbća nnóo sanHBKoň B ® 0 DMy.(MOCCOBbŇ MaTepuan), nnöo HaHeceHHeM B Bane cnoa Ha sanauHoe TEHO (cnoKcThů Marepuan). PerynHpyeMaz...