Archív za 1987 rok

Strana 134

Stříhací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 244475

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kovalík Alojz, Kuklík Aleš

MPK: G11B 31/00

Značky: střihací, stůl

Text:

...plochou vždy kolmo na optickou osu eoustavy. V případě zvukových pasu pak na oeu enímací či nahrávací magnetofonovč hlavy. ~Jeho podstata spočíva v tom, že v drňze filmového nebo zvukovaho pasu je umíztčn jednak snímač polołw obrazového políčka, ktorý je propojen s vyhodnocovacím obvodem a jednak treneportní mechanizmus pro poeuv filmu, který je propojen s ovladacími obvody polohováho servomotoru, na jeho výstup je připojen výstup...

Zapojení synchronizátoru elektrických hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244474

Dátum: 15.09.1987

Autori: Flšer Miroslav, Brabec Vlastislav

MPK: G04G 3/02, G04F 8/02

Značky: hodin, synchronizátoru, elektrických, zapojení

Text:

...pro řízení kmitočtu nebo fáze poskytovaných časových impulsd je uveden na výkrese, který představujeVysokorrakvenční výstupy L 3, za, Na přijímačd L, z, n řídicích časových signálu jsou spojený s príslušnými vstupy u, R, m sdružovače g vysokofrekvenčních signáld, jehož výstup a je spoja so vstupem 5,1 detektoru 2 časových značek, jehož výstup za je spojen jednak se signálovým vstupsm § základního vzorkovaoího detaktoru § s paměti, jednak...

Zapojení pro zlepšení výkonového využití zesilovacího klystronu s řídící elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244473

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dragoun Otokar

MPK: H03K 6/02

Značky: zesilovacího, řídící, klystronu, využití, zapojení, výkonového, zlepšení, elektródou

Text:

...pólem k tělu klyetrov nu. Ľ tomuto zdroji do serie je připojen impuleni vyeokonepétový zdroj spoultárw synchronízsčními impulsy negetivnl modulovaného obrazového signdlu. Dělíd moduleění enody je trvele prípojen mezi katodu s telo klyetronu.Význam zapojení podle vynélezu spočívé v tom, ie impulsní vysokonepětový zdroj dimenzovaný na nízU proud těla klystronu e nízld proud déličem moduleční enedy v období prítomosti eynohronisačních ispvulsd...

Čidlo pyroelektrického detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244472

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wildmann Stanislav

MPK: G08B 17/06

Značky: pyroelektrického, čidlo, detektoru

Text:

...spoěívd v tom. de pri prdohodu obrazu cíle pres čidlo elektriekóho detektoru veniknou vldy tři ilpulsy. z nich krajní maji shodnou poleritu a střední impuls ad polaritu opoeuou.Podaínkou ovlem je aby eleaenty čidla ndlelejíeí k jednotlivým elektrodh ally polarieeoi epadnou. Při vhodnou sepojení jednotlivých eiektrod ne vstup zeeilovačesigndluv les i tuto podaínku upadne polerisace elementd Eidla obejít.Předmětnou úpravou se podstatne...

Elektrohydraulický redukčný tlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 244471

Dátum: 15.09.1987

Autori: Grau Petr, Pitroš Jaroslav, Drápala Miloš

MPK: F16K 31/06

Značky: ventil, tlakový, elektrohydraulický, redukčný

Text:

...valcová zahĺbenie do puzdra zo atrarw, ktorou sa puzdro vkladá do dutiny v pláłti telesa ako čiary prieniku valcovej plocłw dutiny a steny valcového zehlbenia.V puzdre sú vytvorené aj nutné pripojovacie otvory napájacej tlakovej vetvy, odtokovej vetvy a vetvy redukovaneho tlaku. Na teleso puzdra je vytvorení draka, spojená odto-à kovým kanálem e odtokovou vetvou. umožňujúca jednoduché vytvorenie prepojenia priestoru mechanickej vazby...

Sklopná rozkládací lůžko

Načítavanie...

Číslo patentu: 244470

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wanner Jioí

MPK: A47C 17/50

Značky: rozkládací, sklopná, lůžko

Text:

...vnitřních hranách spojeny pantem 1. Lůžko se opírá svou epodní hranou rámu dílo. A o poetranní vodicí kolečka ,L 1 na základovém podstavci Q a je s ním spojene otočnými trrw v bočních konzolách jj tohoto podstavce.Základový podstavec je rixován ke zdi. Spodní vodorovná část rámu dílu E. který je o svou tloueíku kratší než díl A, je v rozích na vnitřní straně opatřena dvěma podporami z sklopąými ve smeru dovnitř složenáho lůžka, spojenými e...

Zapojení pro rychlá ustálení stejnosměrná složky výstupního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244469

Dátum: 15.09.1987

Autor: Janda Václav

MPK: H03F 1/00

Značky: rychlá, ustálení, výstupního, signálu, stejnosměrná, složky, zapojení

Text:

...po dobu sepnutí spínače EKG signál chybí.Uvedená nevýhody odstraňuje zapojení pro rychlá ustálení stejnosmłrná slołląy výstupního signálu podle vynálezu, a to tak, le výstup zesilovače signálu je pď-ipojen k dolnorrekvenční prepustí, jejíž výstup je spojen sa vstupom nelineárního zesilovače s prehovouvýstup nelineárního zesilovače s prehovou necitlivostí je epojen se vstupe obouněrného zdroje proudu, jeho výstup je spojen stejně jako...

Zapojení pro zvýšení přesnosti monolitického číslicově-analogováho převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244468

Dátum: 15.09.1987

Autor: Riegel Miroslav

MPK: H03M 1/66

Značky: monolitického, presnosti, číslicově-analogováho, zapojení, převodníku, zvýšení

Text:

...převodníku podle vyntlezu. Kladno referenční napětí přivádčné na referenční svorku Z 1 so přívćdí na dčlíč napětí tvořený prvním dělícím odporom Q a druhým dělícím odporem 11 přípojenýa na zemnící svorku ga.Předpoklldňme-lí, že operační zesílovač 33 ad vzhledem k proudu protěkajícím dělíčem zanedhsteląý vstupní proud, je na ínvertujícín vstupu 3,1, konstantní napětí, které se 1 ří zanedhdní nspčtovćho ofsetu operačního zesilovače...

Způsob kontroly tepelného zpracování součástí valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244467

Dátum: 15.09.1987

Autor: Rudovský Jaroslav

MPK: G01N 3/40, G01N 27/04

Značky: způsob, tepelného, zpracování, kontroly, součástí, ložisek, valivých

Text:

...v příslušných vyrobních podnicích.Měření tvrdosti je v praxi nsjbäłněji poušivanou metodou a potrebný zařízením je větäina lołiskových závodu vybavena. stanovení měrneho elektriokćho odporu na kontrolovaných součaatech lze technicky rozpraeovet i pro hromadnou výrobu pŕiäčelž jsou potrebná měřicí zařízení poněrně jednoduchá.K použití spůsohu, který je možno snadno aplikovat v praxi není sapotřebí nákladných investic a pri tom poskytuje...

Skříňová dveře

Načítavanie...

Číslo patentu: 244466

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sýkorová Ilona

MPK: A47B 47/04

Značky: dveře, skříňová

Text:

...stranu dveří.Podstata řešení podle vynelezu spočívá ve vytvoření dveří ze dvou vrstev, do kterých se před elepením vloží návěs.Hlavní výhody řešení podle vynálezu epočívají v bezvrotovém připojení zevěaů a v možnosti překrytí dveří elepeníl dvou vrstev rozdílných rozměr-ü.Ne přiloäeném výkreau je na obr. 1 znázornšn závěa vlepený mezi dvě vrstvy dveří e ne obr. 2 různé varianty překrytí obou vrstev dveří.Skříňové dveře podle obr. 1 mají záves...

Budič vibrací s plynulou změnou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244465

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G01H 1/04

Značky: vibrací, budič, výstředníkového, momentu, změnou, plynulou

Text:

...co je nevýhodu sejaena při ahutňovdní ploch a vysokým požadavku rovinnosti, kde 35 m reversaoi shutňovacího valce aůło vsniknout narovnost delčím působením běhounu na jednom aíetě, ooi je molnd odstranit ndhlým sníšenín nebo vypnutím vibrace.Hulovdním vibreoe se odstraní te vlív reoonančních rrekvencí bähounu a kapiny řidiče při rosbähu a dobähu. Loto rolí napr. ČS A. O. 187 542, kde se dva souoed výatředníky,samostatná pohdněne ąydromotory,...

Zařízení k ovládání sacího a výtlačného cyklu objemových čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244464

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kohút Anton, Diviacka Nová Ves, Bobula Stanislav

MPK: F04B 7/04

Značky: sacího, výtlačného, čerpadel, objemových, cyklu, zařízení, ovládání

Text:

...válce ,L na doraz i podlollqĺ 1. Potřebně tření mezi plunžrem § a pracovním válcem propřenos síly k vykonaní popsanóho pohybu možňuje tŕecí spojka jj.V druhé pohybové fdzi je pracovníválec | svou zarñlkou z stilo opton o doraz g a dalěí pohyb vykonává pouze plunžr g, který podle nastavsního zdvihu pohybovčho ústrojíV .12 provádí výtlak kapaliny z objemového prostoru 2.Po doseäení výtlačná úvrstě plunäru § dochásí ve třetí pohybové...

Měřicí hlava pro měření mimoběžnosti rotačních dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244463

Dátum: 15.09.1987

Autori: Podstanický Alexander, Radosa Metód

MPK: G01B 5/24

Značky: mimoběžnosti, dutin, měřicí, hlava, měření, rotačních

Text:

...měřicích hrotů Al, Bll, A 2, B 2,A 3 a B 3 v měřicí hlavě, v tomto případě pro měření mimoběłnoeti hrdla skleněného vylisku barevné televizní obrazovky.Obr. 2 představuje v nárysu, v bokorysu v ěáatečněm řezu a v příčnél řezu pro lepší názornost zjednoduěeně provedení měřicí hlavy podle vynálezu se třeli dráíkami a třemi dvojicemi pák.Obr. 3 představuje v nárysném-řezu s v příčněm řezu nejexponovanšjšího průřezu konstrukční provedení měřicí...

Skládaná prostorová buňka pro stavbu budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244462

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nestor Ivan, Podstanický Alexander, Ragan Emil, Vozár Miroslav

MPK: E04B 1/348

Značky: prostorová, buňka, skládaná, budov, stavbu

Text:

...rám 5, ve kterám je upevněna celní venkovní stene § nebo ěelní vnitřní stene 1, je po vztyčení připojen k podělným stranám podlshověho nosného rámu g s střešního nosnáho rámu g árouby u. Obě stojiąy m celních nosných, rámů jsou na obou koncíoh vzájemné spojeny spojovacími příčksml 2.Spojovací kloub u, umožňující dočasné nebo trvalá upevnění, vztyčení nebo sklopení čelních nosných rámů g, ve kterých je upevněns čelní venkovní stena á nebo...

Otočný mechanismus obracecího pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244461

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eavojský Róbert

MPK: A01B 3/42, A01B 3/30

Značky: obracecího, otočný, mechanismus, pluhu

Text:

...otočná páka j se závěsemg.Na závěsu A je uspołádán propojovací hák i dotlačoveny pružinou Q na čep 1, upevněný v otočná páoo j. Závesná konzola ,L je opatřena stavitelný) iroubem 5 a dorazem 2 záväeu g. otočná páka 1 jo kloubově propojsna táhlem u prostřednictvím čepu L 2 s otočným těleesm m, ktoré je otočnő ulołeno na centrálním čepu 19,.Poloha otočnáho tělesa 13 je ustovene zápedkou LL v ozuboi u. K otočnámu tělesu ji jo upevněn nosič...

Pojivogelová složka slévárenských nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244460

Dátum: 15.09.1987

Autori: Báeik Štefan, Vávra Blažej

MPK: B22C 3/00

Značky: složka, slévárenských, pojivogelová, nátěrů

Text:

...pryskyřice se váäe na silanolové .a siloxanove skupiny na povrchu častíc kysličníku kŕemicitěho prostřednictvím vodíkovýchTím se mění původní konfigurace agregdtü kysličníku kŕemičitého, vazebná síi se rok. síť-uje a upevňuje za současneho vytvoření prostoru, v kterých jsou molekuly rozpouštědla částečně vyvâzlrw a imobilizovány, stejně tak jako částiceplniva v hotovem nátěru.Gelové síĺ svou elasticitou potlačuje vznik...

Způsob získávání koncentrátu kovů z koloidních či suspenzních vodních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244459

Dátum: 15.09.1987

Autor: Cipová Marta

MPK: C22B 11/00

Značky: roztoku, získavání, vodních, kovů, koloidních, koncentrátů, způsob, suspenzních

Text:

...či suspenzí a po provedení filtrace ze získaný filtrační koláč vyjms a apálí.Tento způsob je vázán na technologii produkující jemná čáetice o velikosti 3 až J OOOMm a je vhodrw pro přerulovanou technologii.Zmínäná způsoby filtrace jsou pro atomatologickou praxi nevyhovující a nepoułitelná. Ľ zechgcováni drobných čáetic drahých kovů rozptýlených ve atomatologických vodách vzniklych pri opracováxxí zubnich náhrad z drahých kovů musí být filtr...

Způsob stanovení tepelného toku sdíleného měrným elektrickým topným tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244458

Dátum: 15.09.1987

Autor: Marchalan Miroslav

MPK: G01K 11/00

Značky: sdíleného, stanovení, topným, tepelného, způsob, tělesem, měrným, elektrickým

Text:

...měřících časových intervalu a digitálních etopek topných časových intervalu jsou zapojeny na dvojité tlačítko.Hlavní výhody zapojení k młření tepelného toku sdíleného märným elektrickým topzüm tělesem dle vynálezu spočívsjí v tom, le tepelný tok lze přesně stenovit ne základě ryzikulních veličin méřiteląých s vysokou přesností, jakým jsou čas e elektrické napětí.Tím je vytvořen předpoklad vysoke přesnosti e reprodukovatelnosti stanovení...

Izolace zdiva tepelných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244457

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kollár Alojz, Demovie Stanislav, Hauskrecht Peter

MPK: F27D 1/04

Značky: agregátu, zdiva, tepelných, izolace

Text:

...bloků.využitím tohoto řelení dochází ke zmsnäení objemu stavebních prací při generalních opravdch rozsdhlýchltspelných egregltů a současnĺ umožňuje u klenbových panelu snadnou kontrolu zdiva s přípsdnou možnost čiätłní klenby.Příkladná provedení izolace klenby tepelného agregdtu podle vynálezu je schemeticlq zobrazeno na výkreaech, kde obr. 1 znázorňuje v ŕezu izolací klenby tepelného sgregátu,obr. 2 uvádí pŕíčrxý řez tepelně izolačním...

Zařízení pro hlídání jazýčků jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244456

Dátum: 15.09.1987

Autori: Czajlík Mikuláš, Cipová Marta, Hauskrecht Peter, Demovie Stanislav, Marchalan Miroslav, Bocán František, Vávra Blažej

MPK: D04B 35/18

Značky: jehel, zařízení, hlídání, jazýčků

Text:

...napr. čtyřmiV každém pletacím systému je uspořadán můstek g, na nějž dosedejí sme neandzornä né vodiče nití. Mustek g je připevněn srouby 1 k drždku 4 ulozenám na neznázorněnám ramu stroje.Z.boku je na držák i pŕipevnäna hlídací hlava j. Hlídací hlava 2 sestava z dotekoveho čídla á jeho odizolovaného držáku 1 a vodícího äroubu 5,. Ha vodícím lroubu ,Q je upo řsdáno očko 2, k němuž je napojen drát m propojený e elektrickým obvody...

Ořezávací zařízení pro řepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244455

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martinka Pavol, Zoo Vincent

MPK: A01D 23/02

Značky: řepu, zařízení, ořezávací

Text:

...cepových ořezdvecích nočd 2 v řadě, není to vlek podmínkou. Ke wvnílu Ioanćluraleni a je dále připojen zadní vodicí hmota 2, uspořádaný pod oŕezlvacím metačem ia v půdorysnćm průměru vo smeru jízdy z o míru j na oeou jeho hřídele m. K rámu 1 je vedle řádku řepných bulev g uchycen omezovecí dorazový plaz L 1, stavitelný pomocí stevěcího doralu Ľ.Oŕezávací meteč 1 je míetěn pod ueměrňovecím krytem u, přičemž a výhodou je k zadnímu vodicímu...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244454

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kirst Ivan, Jankech František, Štefak Ján, Klátik Jaroslav, Zoo Vincent

MPK: D04B 15/16, D04B 15/24

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...prvního pletacího systémuje vnitřní kroulek 2 opatŕen sesouvucími hranemiÍZL a 53 a vnější kroužek vysouvlcími monami 6 | o § 3 a v místě druhého pletaçího systému zesouvecími hrenemi 21 a 24, a vysouvacími hrnnemi §J a ü. V místě l a lg jsou potom zátažné body prvního s druhého plotaoího systłnu pro smer § rotačního platení e v místech I a l potom sdteiní bodypro vratný umpíetení. Víko 7 je uspoñádeno Výkyvné v rozmezí úhlu beta, jež...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244453

Dátum: 15.09.1987

Autori: Metke Marian, Kováeik Štefan, Novotný Kazimar

MPK: D04B 15/16, D04B 15/24

Značky: okrouhlý, stroj, pletací

Text:

...13,.Na obvodu víka m platinovóho kruhu LL jsou dva dorszové ärouby ,mg a ,mi zaároubovená ve výstupcích m a 1,94 jejichž uhlová vzdálenost ý smeněená o tlouätku dorazu n, je stejná, jako uhlová vzdálenost 4 mesi oběma zetshovacími body n a 332. resp. 313 a 34,obou pletacích systémů.Dále je tu uspořádán mezi dorasovými ärouby m s m již zmíněný pevný doraz ,L 3 uspořádaný na neznázornáná desce stroje.Funkce vile popsanáholuspořádání je...

Zapojení třístavového výkonového budiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 244452

Dátum: 15.09.1987

Autor: Geröfi Ivan

MPK: H03K 19/01

Značky: zapojení, budiče, třístavového, výkonového

Text:

...přes paralelní kombinaci třetího odporu Q a druhého kondenzátoru LL na bázi~ třetího trsnzietoru g a na elitor prvního transistoru az, jednak na kolektor druhého trenzistoru 1 L a na evorku 53 výstupníhoxsígnálu.Emitor čtvrtěho tranzietoru n je přípojen jednak přes paralelní kombinaci štvrtého odporu ia a třetího kondenzátoru 23 ne bázi čtvrtěho tranzistoru 1 L o na emitor druhého tranzistoru 1 L, jednak ne svorku Q nápornáho napětí.Datová...

Způsob výroby paty, resp. špice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244451

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Druska Ján, Sokáe Michal, Šranko Mikuláš

MPK: D04B 9/56

Značky: výroby, resp, špice, způsob, paty

Text:

...platení klinková paty nebo äpice ss plate následujícím způsobem. První část paty se plate sa ujímání oček v obou platecích systemecn prostřednictvím ujimačů a, 2, LQ, n. Horní kolćnka ,L pracovní skupiny jehel při první obrátce ve smeru 5, což je smer opačný k rotsdnímu pletení, prochází oběma pletacími system po dráze g. Před zatehovacím zámkom á druhdho pletacího systemu je ujímačem ,L 2 svednuta první jehla z pravé strany pracovní...

Zapojení pro generování dvou druhů akustických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241300

Dátum: 01.09.1987

Autor: Šlosar Petr

MPK: G06F 1/04

Značky: druhu, generování, signálu, zapojení, akustických

Text:

...připojení časové konstanty je připojen přes první kondenzátor gl na nnodu diody Q a přes první odpor gł na svorku kladného napětí. Katoda diody Q je připojena na druhý vstup łlá pro připojení časové konstanty. Jedničkovývýstup glł tvoří výstup Qł monostsbilního kiopného obvodu l.Bistabilní klopný obvod 3 je například tvořen klopnýu obvodem ggg typu D. Jeho datový vstup głł tvoří současně datový vstup gg bistabilného klopného obvodu g....

Přípravek k odstraňování strusky s povrchu kovových tavenin zejména v pánvích

Načítavanie...

Číslo patentu: 241298

Dátum: 01.09.1987

Autori: Stupárek Josef, Slavík Karel, Plotiný Arnošt, Krejsa Jaromír

MPK: C21C 7/00

Značky: zejména, odstraňování, přípravek, pánvích, strusky, kovových, povrchu, tavenín

Text:

...do struskyPři styku poměrně chladného kovu válce či disku se strukkou o vysoké teplotě dojde k jejímu částečnému utuhnutí a přilnutík ponořené části přípravku. Následným zdvižením přípravku pak dojdek oddělení přilnuté strusky od kovu. Celou-oporaci lze podle potře- by několikrát opakovat jedním nebo i více jednoduchými přípravky podle vynálezu. lPřípravek podle vynálezu je v příkladném provedení gnázorněn na připojeném výkresu v...

Způsob oddělování cyklohexylidencyklohexylaminu od dicyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241297

Dátum: 01.09.1987

Autori: Stejskal Jioí, Pitter Jaroslav, Vrba Karel, Alexa Jioí

MPK: C07C 87/36, C07C 85/26

Značky: dicyklohexylaminu, způsob, oddělování, cyklohexylidencyklohexylaminu

Text:

...Po určité době působení se vodnáľs rozpuětěnými hydrolyticląýni produkty CGHA odčerpá. odorganické fáze. Nevýhodou tohoto postupu je nízká účinnost a velké množství odpadních vod. Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny výnálezem. jehož- podstatou je kombinace destilace a hydrolýzý, kdy do vroucísěsi obsahující CCHA a DCHA Je kontinuelně příváděna voda,která hýdrolyzuje CGHA na GHA a oyklohexsnon a spolu s nimi odchází ve formě par, ktereoch...

Zapojení pro separaci dat s hodin z diskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 241296

Dátum: 01.09.1987

Autor: Levý Miroslav

MPK: G06F 7/28

Značky: diskové, separaci, hodin, pamětí, zapojení

Text:

...výstupní hodiny. To značně zjednodušuje řešení navazujících obvodů řadičů pre diskové paměti. Separátor podle toboto vynálezu je snadno integrovetelný do obvodu. Velice snadno a rychle se synchronizuje a při nesprávne synchronizaci se chyba ihned same opraví. Separátor pracuje tak dobře, že je použitelný i pro měření nebo nastavování diskových pamětí u jejich výrobce. Výstupní signály separétoru dávají rychle a přehledně informaci o...

Vodní trkač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241295

Dátum: 01.09.1987

Autor: Kleander Ludik

MPK: F04F 7/02

Značky: trkač, vodní

Text:

...lg a regulačním šroubem JQL Na obr. 5 je znázorněno provedení výkyvné páky § 5 tyčovou pružinou gg ukotvenou na náboji 3 Volný konec tyčově pružiny gg se opírá o předepínací šroub gl uloženýve třmenu gg uchyceném na noeníku lg Na obr. § je znázorněno provedení výkyvné páky Q 5 nábojem lg opatřenym ramenem gg oriento~ vaným rovnoběžně se směrem průtoku § Na rameni gg je umístěno přeatavitelné závaží gg 3 aretačním šroubem gjNa obr. 7 je...

Panceřování třídičů nebo práškovodů rozemletých hornin, zvláště uhlových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241294

Dátum: 01.09.1987

Autori: Koístek Jioí, Burian Alois

MPK: B02C 13/26

Značky: mlýnů, pancéřování, třídičů, zvláště, úhlových, práškovodu, rozemletých, hornín

Text:

...jsou volně zasunuty do orážek vnitřniho prostoru skříně. Do předlitych dražek psncéřových hranolů je vloženo vodorovné kovová výztuž a svislé kovová výztuž.Vynýlez umožní používat pro obložení stěn krátkych čedičových hranolů, ktoré již nejsou tak náchylné na pŕíčné praskání kolísající teplotou. Výztuž zabezpečuje stabilitu uložení čedičových pancěřů,jejich bezpečné uchycení proti vypadnutí, a to i v případě náhodného příčného nebo...

Zapojení paměti multiplexního kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241293

Dátum: 01.09.1987

Autori: Lukáš Josef, Kempa Jaroslav

MPK: G06F 13/14

Značky: kanálu, zapojení, pamětí, multiplexního

Text:

...zapejení paměti multiplexního kanálu podle vynálezu je vyobrazen na přiloženěm výkrese.Výstup gl počítače pro signál ZÄPIS je připojen na první vstup l řídícího generátoru EQ, výstup gg počítače pro impuls synchronizace C 2 je připojen na druhý vstup g řídícího generátoruEQ a výstup Qg počítače pro signál START je připojen na třetí vstupQ řídícího generátoru EQ a současně na první vstup l adresního registru Ag.Nu 1 tý až devàtývýstup Qg - gg...

Poháněcí stanice pro důlní lanový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 241292

Dátum: 01.09.1987

Autori: Hermann Peter, Turková Jaroslava, Willhardt Ingo, Eoupek Jioí

MPK: E21F 13/02, B61B 9/00

Značky: stanice, poháněcí, důlní, dopravník, lanový

Text:

...nárya pohánědí etanioe. na obr. 2 je její půdorye. Na obr. 3 je ve zvětšení nárya pákovćho mechanizmu.Základní částí poháněcí stanice jaou rán ł, motor g, apojka 2,přčvodovka 1, brzda 2, hnací kotouč É, převáděcí kotouč 1Rám ł je evařovaná konstrukce, a výhodou opatřená evielou etěncu łg. umíetěnou mezi převodovkou 1 a uložení gg hnacího kotouče Q. Po obou atrenéeh hnacího kotouče Q je k rámu ł připojano po jednom lůžku lg převádčcího kotouče...

Kaučuková směs s vysokou soudržností k viskózové přízi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241291

Dátum: 01.09.1987

Autori: Smalla Kornelia, Buchta Jaroslav

MPK: C08L 9/00

Značky: kaučuková, směs, soudržnosti, viskózové, přízí, vysokou

Text:

...hmotnostní.řřídavtk malého množství reuorcínu do systému působí spolu s účinky volného fenolu z předpolykondenzované fenolformaldehydové pryskyřice Jako katalicky účinný promotor na adhezivní vlastnosti, kde zřejmě oxidační narušení struktury viskózové příze při teplotě vulkanizace způsobí větší reaktivitu hydroxylových skupinla tím účinější chemickou vazbu mezi textilní výztuží a kaučukovou složkou. Adhezivní účinek je částečně zesílen i...

Seřizovací mechanismus roztečí svěrných čelistí manipulačních kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 241290

Dátum: 01.09.1987

Autori: Štipina Václav, Matijovský Vladimír

MPK: B66C 1/42

Značky: čelistí, kleští, svěrných, mechanismus, manipulačních, seřizovací, roztečí

Text:

...svěrnými čelistmi a to v případě, 241 250že rytmus změn sortimentu neumožňoval výměnu svěrných čelístí na jednom manipulátoru.V případě manipulace s tvarovkami, jejichž řady mají dvě různé rozteče, je možno použít svěrných čelistí vybaveným seřizovacím mechanizmom roztečí manipulačních čelistí.Nevýhodou těchto řešení je v prvním případě malá operativnost při změně sortimentu, výpadky ve výrobě v důsledku prostojů při výměně manipulačních...

Nastavitelný mechanismus roztečí svěrných čelistí manipulačních kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 241289

Dátum: 01.09.1987

Autori: Podskalský Zdenik, Hátle Josef

MPK: B66C 1/42

Značky: nastavitelný, svěrných, roztečí, mechanismus, kleští, čelistí, manipulačních

Text:

...os jednotlivých řad se musí přizpůsobit i vzájemné vzdálenost svěrných čelistí manipulačního mechanizmu. V současné době se tato skutečnost řeší výměnou celého mechanizmu manipulačních kleští nebo instalací dvou samostatných manipulačních strojů vybavených příslušnými svěrnýmí čelístmiv případě, že rytmus změn sortimentu neumožňuje výměnu svěrnýchNevýhodou těchto řešení je v prvém případě malá operatívnost při změně sortimentu manípulovaných...

Podávací zařízení pro přísuv součástí do brusného prostoru dvoustranné rovinné brusky vertikální

Načítavanie...

Číslo patentu: 241288

Dátum: 01.09.1987

Autor: Faukner Ferdinand

MPK: B24B 41/06

Značky: zařízení, brusky, podávací, přísuv, brusného, prostoru, vertikální, rovinné, dvoustranné, součástí

Text:

...aby otáčení jednoho ovládacího elementu se všechny seřizovatelné elementy posunovaly společně. Ovládací element je mechanicky spojen s naváděcími deskami a ložiskovými tělesy vrchního podávacího válce. Ovládací element je dále mechanicky spojen s ukazatelem nastavené šířky.Výhodou tohoto uspořádání je možnost rychlého a přesného seřízení podávacího zařízení na jiný rozměr, to znamená úsporu ztrátovýoh časů při seřizování a tím zvýšení...

Vícedílná košová forma k odstředivému tvarování dutých skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241287

Dátum: 01.09.1987

Autor: Haasz Vladimír

MPK: C03B 19/04

Značky: sklenených, dutých, tvarování, košová, vícedílná, odstředivému, předmětů, forma

Text:

...předaětú.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstetnł onezí u forey v provedení podle vynàlezu, jehož podstata spočívá v ton,že na horních okrajích rozevíratelných dílů formy jsou vytvořena vnitřní seguetovita osezení.U formy podle vynálezu se snadno tvsrují výrobky s rovnými okraji jednoduchou konstrukcí formy, bez prídavných dílů k tvarovàní okrajů, ktere musí řešit problemy způsobovane vůleaj nezí níní a potrebou zajíštovat je...

Způsob výroby chmelového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241286

Dátum: 01.09.1987

Autori: Šimunek Václav, Fleischmann Jaroslav, Sciezska Miloslav

MPK: C12C 3/00

Značky: způsob, preparátu, chmelového, výroby

Text:

...granulovaného chmele se velmi často mění í množství dodaných hořkých látek. Další nevýhodou dosud vyrćběnéhogrenuloveného chnsle je i to, že se v určité míře mění obsah alfa-hořkých kyselín v časové závislosti, a to má negativní důsledky no jeho dévkování při přípravě mladiny. Tyto nedostatky způsobují jak nestandardnost hořkostí vyráběného piva, taki značné ztráty granulovaného chmele, který je dévkován normouUvedené nedostatky odstraňuje...

Čerpatelný tuk se zvýšenou oxidační stabilitou na bázi řepkového oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241285

Dátum: 01.09.1987

Autori: Holuša Rudolf, Klecan Václav, Turek Bohumil, Zábojníková Eva, Smolko Josef, Herold Ervín, Pecivál Ivan, Bohata Svatopluk, Váleeek Leopold

MPK: C11B 15/00, A23D 5/00, C11C 1/06...

Značky: stabilitou, oxidační, řepkového, oleje, bázi, zvýšenou, čerpatelný

Text:

...vykazuje vesměs nižší hodnotu než teoretické, ale je této vždy proporcionální. Obdobná proporcionalita praktické oxidační stability sa projevuje i ve vztahu ke koeficientu relativní oxidační diepozice, což je hodnota vypočtená ze složení mastných kyselin triecylglycerolů, stenovených plynovou ohromatografií v hmot. a známých koeficienta relativní oxidační dispozice, platnýchpro jednotlivé skupiny mastných kyselín. případně samot né...