Archív za 1987 rok

Strana 133

Zařízení pro uložení snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245365

Dátum: 15.09.1987

Autor: Uhlár Štefan

MPK: B23Q 15/00

Značky: polohy, zařízení, snímače, uložení

Text:

...nedostatky podstatně odstraňuje zařízení pro uložení snímače polohy odměřovacího systému stroje, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno pružnou konzolou,umístěnou na spodku stojanu stroje, sestávající z pohyblivé desky, nesoucí pohyblivou část odměřovacího systému, například rotační snímač polohy, jehož pastorek je v záberu s nepohyblivou částí odměŕovacího systému, například odměřovaoím hřebenem upevněným k loži a na...

Vrstvený prefabrikát a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245364

Dátum: 15.09.1987

Autor: Stanislav

MPK: B32B 13/02, B32B 19/04

Značky: způsob, vrstvený, výroby, prefabrikát

Text:

...vhodná pro periodicky prscující pece i pro teplotu nad 1 200 °C.Výroba vrstvených prefabrikátů způsobem podle vynálezu je velmi produktivní ve specislizované výrobné prefabrikétd, alternativně je možná i na místě montáže vyzdívky pece. Technologie spojeni žárobetonové desky působením vlastní tíhy nebo velké přitlačujicí sily v celém tuhnuti lepeného spoje sajištují jeho větší životnost v provozu ve srovnání s dosud známymi způsoby.Příkladné...

Splachovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 245363

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pentek Marian

MPK: E03D 3/12

Značky: splachovač

Text:

...přitlačí jednoramsnná plováková páka lg (obr. 2) na mechanismus výtoku 1, překoná odpor vody vytákající splachovací trubkou lg a mechanismus výtoku 3 uzavře.V případě dvojramenné plovâkové pak gg (obr. 3) nastane uzavření mechaniamu výtoku 1 přitlačením epodního ramene dvejramenné piovákové páky lg na určené místo výtoku vody. V obou případech poklesne plovák 3, který otevře plovákový ventil g a voda v nádrži 3 ae opět doplní na původní výši...

Zařízení pro navíjení šroubovitého vinutí na ovládací ohebné hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 245362

Dátum: 15.09.1987

Autori: Holakovská Helena, Sklenárová Jolana, Holakovský Štefan

MPK: B21F 17/00

Značky: navíjení, hřídele, šroubovitého, ohebné, ovládací, zařízení, vinutí

Text:

...vztahus . x dna-w Puma) 3 so° kde Pl. 3) presazení vodících drážek válcovacích kladek (10/11, ll/9, 9/10) (mm). S hodnota stoupání šroubovitého vinutí (mm/3600) 5 (Až 0, hodnoty úhlůvsvírající mezi sebou dvojice válcovacích kladek (10/11, 11/9,1 19/10 vyjádřené v desatinné soustavě součet hodnot přesazení Pl až P 3 se rovná hodnotě stoupání štoubovitého vinutí.Príklad provedení zařízení pro současné navíjení a zavalcování ovíjeoího...

Intrakamerální čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245361

Dátum: 15.09.1987

Autor: Holakovský Štefan

MPK: G02B 1/04, G02C 7/04

Značky: její, způsob, výroby, intrakamerální, čočka

Text:

...prostor pro tvarově a velikostní obdobnou umělou čočku, přesně vymezen. Podle tvaru a objemu nebo hmotnosti vyñaté čočky lze z větší zásoby těchto snadno dostupných intrakamerálních čoček vyhledat nejblíže odpovídající čočku,kterou lze na místo vyňaté vsadit. Pžitom lze s výhodou využít měkkosti silně hydrofilního gelu, který lze pomocí tenkostěnné trubičky zavést do zadní komory oka i pupilárním otvorem menším než je průměr umělé čočky v...

Zařízení pro upínání součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245360

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schurter Rolf, Töpfl Werner, Pissiotas Georg, Gass Karl

MPK: B21J 13/08

Značky: součástí, zařízení, upínání

Text:

...ke tváření. vnější plocha dna polotovsru §dosed 6 na podložku lg spojenou s vyhazovací tyčí 3. Vyhszovecí tyč 2 je pripojene na hnací ústrojí pro vyvození otočneho pohybu, nezávisle na pohybu posuvném.V průběhu pracovního s zpětného zdvihu lisu jsou stfídavě v činnosti ústrojí 3 stŕedění a upínání a ústrojí 5 mezioperačního otáčení. Po vložení polotovaru 3 do dutiny § se uvede v činnost ústrojí g stfedění a upínání. Koncové části 1...

Zapojení pro lineární převod napětí na proud

Načítavanie...

Číslo patentu: 245359

Dátum: 15.09.1987

Autori: Decroix Jean-claude, Meyer Willy

MPK: H03F 3/04

Značky: napětí, lineární, převod, zapojení, proud

Text:

...emitorů prvního a druhého tranzistoru yg, yá je přes sedmý odpor 31 vyveden výstup 2 zapojení. Na výstup Q zapojení je připojen neinvertující vstup třetího operačního zesilovače gg. Výstup třetího operačního zesilovače yg je jednak propojen na jeho neinvertující vstup a jednak přes osmý odpor gg na invertující vstup prvního operačního zesilovače gl. Neinvertující vstupy prvního a druhého operačního zesilovače zl, yg jsou připojeny na svorku...

Zařízení k zakládání obrobků do pohybujícího se upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245358

Dátum: 15.09.1987

Autori: Machon Jean-pierre, Bully Les Mines

MPK: B23Q 7/02

Značky: zakládání, obrobků, pohybujícího, upínače, zařízení

Text:

...podetatně zvýši výkon stroje, který může polotovary obrábět nepřetriltě, ~dojde i k úspoře pracovních all z důvodu možnosti současné obsluhy více strojů jednímpracovníkom za podetatného snížení pracovního vypětí.Pžíkladné provedení vynälezu je na výkrese, kde na obr. 1 je znäzorněn v nárysu,na obr. 2 v bokoryeu a na obr. 3 V půdorysu pohled na zařízení pro zakládání obrobků do nepřetržitě ae otáčejícího upínacího bubnu.Obrobky Q jsou...

Zařízení pro ojednocování textilních vláken u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245357

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schnur Rodney Caughren, Cobb Gary Lawson, Dyczewski Edward, Subramanian, Cook Jerry Allen, Omylinski Jacek

MPK: D01H 7/895

Značky: ojednocování, spřádací, jednotky, bezvřetenové, zařízení, vláken, textilních

Text:

...lg je uspořádán vyčesávací váleček 2 s pracovním potahem gł,zpravidla pilkovým. K vyčesávacímu válečku g je přiřazen podávací váleček Q s přítlačným stolečkem gł, nesoucím zahuštövací nálevku 33 a výkyvným kolem čepu 33, pružné přitlačovaným pružinou 23 - zpravidla stavitelnou - k pramenu 1 textílníoh vláken Al, na podávaoím válečku g, vytvářejíc tzv. svěrný stisk. Popsané podávací ústrojí je uspořádáno ve vstupním prostoru ll, propojeném s...

Bazický obal elektrody pro ruční obloukové svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245356

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dominiak Henryk

MPK: B23K 35/22, B23K 35/365

Značky: obloukové, elektrody, ruční, bazicky, svařování

Text:

...uhličitanu hořečnatého, 10 až 20 složek dezoxidačních, např. feromanqanu, ferosilioia, ferotitanu a legujících, napł. feromanganu, manqanu, ľerosilicia, feroohromu, chromu, feromolybdenu, niklu ve směsi nebo jednotlivé a 40 až 50 t hmotnostníoh železného prášku, přičemž vzájemný poměr složek struskotvorných,tj. uhličitanu hořečnatého ku fluoridu vapenatému přírodnímu rutilu uhličitanu vápenatému je v poměru 1 Š 41 4 až 7 12 až 20...

Těleso pro vytvoření izolačních nebo topných stěn technologického agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245355

Dátum: 15.09.1987

Autori: Iring Rezsö, Bocskor Ádám, Cseh Ottó, Kiss László, Kukla Tadeusz

MPK: E04C 2/26

Značky: topných, agregátu, stěn, izolačních, těleso, technologického, vytvoření

Text:

...vnějšího rámu je uzevřena krytem, jehož podstata spočívá v tom, že vnější stěna vnitřního rámu je vyztužena mříží ze žáruvzdorné oceli, nad níž je zároveň uložena odrazová deska z žárupevného kovového materiálu nebo keramických tvárnic, přičemž mezi doskou a mříří je provedeno vyizolování vloženou vysokoteplotní izolační vrstvou.Topné těleso s keremickými tvárnicemi je v drážkách opatřeno odporovými spirâlani,nebo uzavřené topné tyče...

Zapojení pro automatickou regulaci dodávky barvy pomocí krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245354

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mattei Riccardo

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, barvy, motorů, automatickou, regulaci, dodávky, zapojení, pomocí

Text:

...tiskaoího stroje gg. Výstupy paměti 3 jsou připojeny na obvod logiky uzavŕené smyćky ggg, která je přes koncový stupeň §§ płipojena na druhý vstup krokového motoru kg.Každá čerpadlo Ě barvy je poháněno jemu príslušným krokovým motorem 55. Čidlo polohy Q krokového motoru 55 generuje impulsy, které počítá čítač Q impulsů. čidlo polohy çgg tiskacího stroje gg generuje impulsy. které počítá čitač § 35 impulsů. Jestliže se například při...

Upínací třmen

Načítavanie...

Číslo patentu: 245353

Dátum: 15.09.1987

Autori: Thomm Hans, Onoue Hiroshi, Ohtani Mitsuaki, Watanabe Fumihiko

MPK: B25B 5/06

Značky: třmen, upínací

Text:

...nastevovacího ramene pružné čelisti s částečným řezem obr. 3 profil pevné čelisti s dosedecí plochou a obr. 4 alternativní provedení dosedací plochy.Deskovité těleso ł upínacího třmene ve tvaru jednostranné otevřeného rámu je na jedné straně opatřeno pevnou čelistí 3 a protilehie k ní pružnou čelistí Q. Mezi nimi je vytvořen upevňovací prostor 1 pro obráběnou součást, například desku § střižnice. V pevné čelistig je vytvořena dosedací plocha §...

Beztlakový, nízkoprofilový plášť

Načítavanie...

Číslo patentu: 245352

Dátum: 15.09.1987

Autor: Narisada Masayuki

MPK: B60C 3/04

Značky: nízkoprofilový, beztlakový, plášť

Text:

...tvořen dvěma do sebe zaaunutými valcovitými plášti, 2 nichž vnitřní plášč je opatřen jednou bočnicí,která přechází v patku pro upevnšní na ráfek, a je vložen do vnějšího plášte vyztuženého nárazníkem, opatľeného běhounem s dezénem a jednou bočnicí, která přechází v patku pro upevnění na ráfek kola.Použitím dvoudílného plášte tvoŕenéhodvšma do sebe zaeunutými válcovitými plášti, opatřenými po jedné bočnici. která přechází v patky pro upevnění...

Zapojení pro vysokofrekvenční snímání konturového záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245351

Dátum: 15.09.1987

Autor: Subramanian

MPK: G11B 9/00

Značky: konturového, vysokofrekvenční, snímání, záznamu, zapojení

Text:

...zapcjeného do rezonančního obvodu vysokofrekvenčního oscilatoru se projevují změnami kmitočtu oscilatoru. Kmitočtově modulovana vysoka frekvence vychazející z oscilátoru se dale zprecovavá v obvodech prijímače na nízkołrekvenční signal pre reprodukční zařízení. 7výhodou vysokofrekvenčního snímaní konturového záznamu je poměrně velka účinnost, a tím 1 citlivost dovoluje použití i velmi slabé vrstvy magnetického materialu, nanesenâho napr....

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic se zvýšenou reaktivitou s tvrdidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 244500

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martinec Josef, Keltner Zdenik, Míka Josef, Komárek František, Veska Jioí

MPK: C08G 59/14, C08L 63/00

Značky: tvrdidly, reaktivitou, zvýšenou, způsob, přípravy, epoxidových, pryskyřic

Text:

...roąyb, knqlglycidylothor. glyoidylootory onokubozylových bnun, opoxidovonýlt nylonu-y nonouyeoných nutných lwuun spod.nutná opoxsdovl pryownco nohou být před nebo po nbłivini u Iĺľmł nodiflkovtng snů uhlov-dl o norookuvnini łodldlg oko sou napr. utory bunky ttolovó. odipovd, sob-kov( o nota-cant i (anton-iu, ohlorovond porotiw, kondoulty oykloolttoticñoh kotond. poly-I-notlvluyron o rospoultłdlq oko looworouttckő ublovodth, olkoholy,...

Sekce stroje na výrobu obalového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244499

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šimko Tomotej

MPK: C03B 9/00

Značky: sekce, výrobu, stroje, obalového

Text:

...lisofoukacími zpusoby.vynález a jeho účinky jsou blíłe popsdny v popisu příkladu jeho provedení podle přilolendho výkresu, kde obr. 1, znázorňuje v ndrysu v čdstečnőm řezu sekci stroje na výrobu.obaloveho skla podla vyndlesu a obr. 2 zndzerňuje v řezu detail posuvné desky s formami u sekce stroje na výrobu obalovdho skla podle vyndlezu.Sekce stroja na výrobu obslovdhb skla je tvořeno rdmem ,u opatrenia první ~ konečnou formou 5 druhou...

Zařízení k likvidaci nepotřebných automobilových a jiných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244498

Dátum: 15.09.1987

Autori: Makovieka Jan, Klejch Jioí

MPK: H01M 10/54

Značky: automobilových, nepotřebných, likvidaci, akumulátorů, zařízení, jiných

Text:

...s-konzolou u, pevne spojeuými e jedním se avislých sloupku 3, na -vsturvnínľkoncív prostorového rámu.Na druhém konci. horní sákladny,.to as ns Její první části L,- tvoříoí výstupní konec prostorového rámu, je mezi dvěma páry svislých slouku 1 uložená záchgtná nádobs 32 l dě~ rovarsým dnem, do ktoré padsjí jednotlivé části skumulátorů n.Záchytná nádoba 32 je opetŕens šoupátkovým vynáäečem ,Lg částí skumulátord u a pod n(je uložená sběr-ná...

Výměník tepla z tepelné trubice ve tvaru armatury, zejména pro agresivní nebo nenewtonovské tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244497

Dátum: 15.09.1987

Autori: Malina Petr, Wilczek Bronislav, Dostalík Jioí, Machek Ladislav, Tomšej Zdenik, Reidinger Jaroslav

MPK: F28D 15/02

Značky: zejména, výměník, tekutiny, tepla, nenewtonovské, trubice, armatury, agresivní, tvaru, tepelně

Text:

...který tvoří výparnou část tovpelná trubice, je vakuotěsně připojena adiabatická část E a kondonzační číst m, tepelnó trubice. , šľ Kondenzační část L 9, je vně opatřena äebrý u. Potrubí 1, může být umístěno externu-tou v adiebatícké části Q tepelne trubice. vnější povrch potrubí ,L je hladký nebo pokryt Lupilární soustavou i.Při hladkém povrchu potrubí L je množství pracovní látky 5, taková, že celý povrch potrubí L je obklopen touto...

Zařízení pro upevnění trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244496

Dátum: 15.09.1987

Autor: Havel Josef

MPK: B23K 31/06

Značky: zařízení, upevnění, trubek

Text:

...zechováne a je určeno přímostí její hmotne oey.Další výhoda z hledieke použitá technologie obloukováho evařování spoěívá v tom, že upevnění na vnitřním povrchu v místě spoje minimelizuje rozdíly eezi vnítřními průměr-y epojovaných dílů, u tím zabraňuje vytvoření vrubu v kořenové oblasti svnru.Romměrová diference ee tak přeeouvají do oblasti vnějáích průměru, kde je ever nejIirší, tàkłe je možno jejich vrubovy účinek zmírnit pozvolným...

Způsob rafinace rtuti od organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244495

Dátum: 15.09.1987

Autori: Cenek Miroslav, Bartůšek Miloš

MPK: C22B 43/00

Značky: způsob, rtuti, látek, organických, rafinace

Text:

...podle vynálesu je zvláště velmi výhodná pro množství rtuti o hmotnosti 1 až 2 kg, což jsou právě množství, která mohou být zpracováváno v běžných pracovních podmínkách spotřebitelakých odvětví, ani by bylo přitom nutno budovat zvláštní, izolovand a přísným hygienickým předpisům odpovídající pracoviště.Eafinace vykazuje řadu výhod a předností proti stávajícím metoda čištění, je jednoduchá, rychlá, bezpečná, levné a vyznačuje se velmi nízkou...

Zařízení pro modulaci světelného toku v optickém vláknovém snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 244494

Dátum: 15.09.1987

Autor: Voborský Zlatko

MPK: G02F 2/00, H04B 9/00, G02B 6/00...

Značky: snímací, vláknovém, modulací, světelného, optickém, zařízení

Text:

...podle vynálezu je, že může pracovat i v prostředí e nebezpečí výbuchu, neobsahuje žádné mechanicky pohyblivé části a dovoluje vytvdñet modulovaný optický signál a velkou rychlostí změn intenzity zářeni.Jeden priklad uspořádání zarízení podle vynálezu je uveden schematicląy na přiloäenám výkrese. Opticld vyeílač L je epojen první částí eklenäného světlovodu 3 se vetupem modulačního členu l, v tomto případč akueticko-optickým. Výstup...

Způsob předehřevu práškových a jemně zrnitých surovin, zejména pro výpal cementářskéhpo slínku suchou cestou, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244493

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šestauber Karel

MPK: F27D 13/00

Značky: způsobu, předehřevu, suchou, způsob, zařízení, provádění, slínku, zrnitých, zejména, cementářskéhpo, výpal, tohoto, práškových, cestou, surovin, jemné

Text:

...tepla k provedení způaobu vynálezu prokazuje výraznl vyšší účinnosti, neł je dosud běžně v praxi dosahováno. Dokonalý protiproudýv systém tepelné výlšny vytváří možnost dosažení nižších teplot odpadních plynů než u předehřívacích systőmů s praktickými důvody omezeąým počtem souproudých stupňů na studenémkonci.Protiproudý systém tepelné výměny pro ohřev práškového materiálu podle vynálezu se vyznačuje protisměrným postupom ohřívanáho...

Čtyřstupňová přídavná převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244492

Dátum: 15.09.1987

Autori: Havlín Dušan, Cingr Pavel

MPK: F16H 3/44

Značky: čtyřstupňová, přídavná, převodovka

Text:

...1 a pravé kolo á do malého kola i. Velká kolo 1 a malá kolo g je upevněno na předlohovén nřídeli (9), na kterém je rovnäñ upevnłuo centrální kolo u, planetováho převodu a epojková ozubení u, přesuvná objímky u.centrální kolo m sabírá do satelitu LL neeemjch unačečem za satelitu LL, na kterém je upevněno rovněž ozubená kolo 11 zasahující do vloženáho kola jj, e toto do ozubenáho kola upevnčnáho na hnacím křídel. zadní náprevy u, ke kterému je...

Snímač změny rozměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244491

Dátum: 15.09.1987

Autori: Štipánek Arnošt, Vodseiálek Jaroslav, Hoffman Pavel

MPK: G01L 1/22

Značky: rozměrů, změny, snímač

Text:

...mít k disposici snímače o větěím počtu rozměrových modifikací podle rozměru měřených vzorků včetně jejich metrologické údržby.Príklad provedení je popsán za pomoci připojeného obrázku. Snímač ,L má první rameno g spojené s prvním držákem 3 L a obdobné druhé rameno 1 spojené s druhým držákem n. Stavitelné vzájemné spojení prvního držáku 31 s druhého držáku 31, je uskutečněno pomocí čepu 1 s aretačního zařízení Ž znázorněnáho na...

Zapojení pro potlačení nevýznamných nul číslicového ukazatele

Načítavanie...

Číslo patentu: 244490

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kůstka Miroslav

MPK: G06K 9/03, G06F 11/00

Značky: potlačení, zapojení, číslicového, ukazatele, nevýznamných

Text:

...jj. analogově číslicového převodníku |.je spojeni se prvním ŕídicím vstupom 1, Mdového spínače 2.třímístného sedmisogmsntováho zobrazovače 1. První výstup a řňdovóho spínače 2 je spojen s snodovým vstupom ü první číslice třímístnóho segmentovóho zobrstovače 1, s prvním vývodem prvního odporu 111, a se vstupom 51 prvního invertoru §.Výstup g prvního invertoru § je spojen s prvním vstupom 141, druhőho součinovdho ob vodu 11, a se vstupemzlL...

Způsob měření počáteční rychlosti desorpce in situ, desorbovatelné plynonosnosti, počáteční plynové produkce a tlaku plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244489

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eáslava František, Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: E21B 47/06

Značky: tlaku, plynonosnosti, rychlostí, desorbovatelné, měření, plynů, počáteční, produkce, situ, způsob, desorpce, plynové

Text:

...0,2 metru před .dosažením hranice každého celého jednoho metru délky vrtu. VPritom vrtání se přeruäuje pouz ažení této hranice, kde se provádí nejprve měření počáteční plynové produkoe e po - těsní poslední 0,5 až 1,0 me tru vrtu a v takto vzniklé komore ee měří tlak plynu.Pritom tento tlak plynu se měří u vrtu dleuhých 3 metry do doby i minuty od prerušení vrténí a~v každém dalším metru délky go tato doba prodlužuje o max. 0,5...

Způsob přípravy perfluorcyklobutenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244488

Dátum: 15.09.1987

Autori: Prouza Pavel, Mrkvieka Antonín, Veselý Vladimír, Nejedlý Jan

MPK: C07C 19/08

Značky: perfluorcyklobutenu, způsob, přípravy

Text:

...teplota bývá okolo 500 °C a doba kontaktu 5 s.Optimalizací reekčních podmínek lze dosáhnout téměř kvantitativního výtěäku. Konverzi a čistotu produktu lze sledovat pomocí plynové chrometografie.Popaaný způsob prípravy je oproti dosud publikovaným metodám výhodný tím, že sa vyhýhá tlakové raakci a dosahuje lepsiho celkového výtěžku perfluorcyklobutenu. Přednoetí postupu podle vynálezu je rovněž jadnodullí izolace a vyšší čistota sískávaného...

Ložná plocha zejména dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244487

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kacetl Miroslav

MPK: B60J 7/14

Značky: zejména, ložná, prostředků, dopravního, plocha

Text:

...ze zadního dílu Q, mezi. nimi je ulozene těsnění 2.Střední díl 1 má menší pŕíčná rozměry než jsou vnitřní příčné rozměry předního dílu 5,. Podobné vnější příčná rozměry zadního dílu i jsou menší než vnitřní pŕíčná rozměry středního dílu 1.Zadní díl § je na straně zadního čela i opatřen nahoru sklopxąým víkem m. Bočnice j jsou z vnější strany opatřeny třídráhovým vedením |, v némž jsou uloženy tři řady koleček 13, u, A tak, že v horní dráze i...

Práškový vířivý hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 244486

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šafková Ludmila, Šafková Miroslava

MPK: F23D 1/02

Značky: práškový, horák, vírivý

Text:

...z maeivního kusu materiáluodolávojícího otěru, tvořícího rozráäecí pancíŕ, chrsnící náběänou hranu pratencové duté vložky 3. Za válcovým průchodem 2 se vnitřní průŕez duté vložky 1 rozširuje a tvoří difuzor g.Na odtokové hrané duté vložky se nslézi mezikmhový výtokový otvor 1. Uvnítř duté vložky 3 je v místě tsrxgěnciálního zaústění přívodního potrubí § jádrovóho vzduchu insta lovánaäroubová vodící plocha L.Na pŕívodním potrubí Q je...

Spojovací plošina dvoudílné elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244485

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tetour Zdenik

MPK: B61D 17/20

Značky: spojovací, dvoudílné, elektrické, lokomotívy, plošina

Text:

...lívkou, upevnänou ne näktere z deeek. Tím tvoří deska s odprułenou lávkou jeden celok.Při minimslní vzdálenosti díld lokomotivy pozuvnd ldvke nmrezí na zední stenu dílu nebo dveře lokomotivy, opstřenou prylovou nsrükou e pomocí epirdlove prułinyvse etlečí. Tím je vždy zeručen přechod z jednoho dílu lokomotivy ne druhy bez mezery.Novou konstrukcí spojoveci plošiny podle vyndlezu se doslhne zkrdoení delb lokomo tivního rámu, minimdlní...

Zapojení prioritního dekodéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244484

Dátum: 15.09.1987

Autor: Cudlín Miroslav

MPK: G06K 17/00

Značky: prioritního, zapojení, dekodéru

Text:

...být scela libovolue a je určena paměti dekodćru. Jednu se o panět typu HQI, nebo PHM, kde je pevně pŕedepeína priorita dekodóru.Pernanentní pasět mprioritního dekodćru s řídioím vstupe A 5 priority dekodłru je svýli adresovými vstupy M-Ak spojene přes oddllovscí obvody OI-Ok se vstupy tri-Klik prioritního dekodáru spojenýni s výstupy jednotlivých nesnisorněąýoh mikropočíteču.Výstupy 23 m perusnentní paměti n jsou spojeny s nestevovscími vstupy...

Zařízení pro vyhodnocení poruchy, zejména stroje s nebezpečným pohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244483

Dátum: 15.09.1987

Autor: Duspiva Pavel

MPK: F16P 3/20, F16P 3/18

Značky: poruchy, nebezpečným, zařízení, vyhodnocení, stroje, pohybem, zejména

Text:

...ovládání pohybu stroje.Výhodou zařízení pro vyhodnocení poruchy podle vynálezu je podstatne zjednodučenízařízení a tím snídaní Iateridlových ndklsdd, výrobní pracnosti, ceny zařízení a zvýšení spolehli vosti .Jinou výhodou je snídaní příkonu e sústavne ploghy obvodů. Největší výhodou je zvýüení bezpečnosti vyhodnocení poruchových stevd, poněvadž zařízení podle vynálezu vyhodnotí i poruchová stavy, která nejsou zapříčinlny poruchou...

Tvarovač elektronických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244482

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ministr Jioí, Pelc Josef

MPK: H03K 5/01

Značky: elektronických, tvarovač, signálu

Text:

...odpor 35 ktoré tvoří zápornou zpětnou vazbu a nastavovací odpor g, ktorym jsou nastaveny stejnosměrná parametry zapojení.Hodnoty všech tří odporu jsou dle napájecího napětí e parametrů tranmístord. Bdze druhého trsnsiatoru 1 L je přípojena na nulovy potenciál. V kolektorech prvního tronzístoru al a druheho trenzístoru ,LL je spojene nelíneární zátěž, tvořená druhým zstělovscíu odporem n, druhým nelinoarisačním odporom u, a druhou díodou g u...

Vykládací pojízdný stůl k řezačce papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244481

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mudrochová Helena

MPK: B23D 33/00

Značky: pojízdný, vykládací, papíru, řezačce, stůl

Text:

...jí zabudovaný v řezeěce papíru. Pro posun výklddacího stolu ve smâru horízontàlním se využívd podvozku, k jeho celu je výklddací stůl zaviäen a kolejníce tvaru U, kterd pojízdnd kola podvozku vedou a ktori úroveň eloulí k zachycení klopnćho momentu pr jeho jednostrannóm zetíäení. Kolejnioe leží volně nosení a lze je operativnł preetavovat.Podvozek má před sebou nn svó Eelní stené výěkove stavítelnou vodorovnou nosnou plo 3 244481sinu....

Zařízení k ovládání kulového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244480

Dátum: 15.09.1987

Autor: Söhnel Otakar

MPK: F16K 31/124

Značky: ventilu, ovládání, zařízení, kulového

Text:

...vratna pružina, ktera kulový ventil ueavírd v případě přeruiení dodávky elektrického proudu.Zařízení bude blíłe vyevětleno pomocí vyobrazení. Na potrubí L e protőkajícím uedieu je kulový ventil g, na který je připevněna dvouramenni pika 1. Na jedno rameno túto palq působí elektrohydraulická zařízení g a na druhém -zmeni je protiztvalí 5, nebo vratna pruline.Je-li třeba na potrubí ,L e protókejíoíu media otevŕít nebo zavřít kulový...

Čtyřčlenný transfokátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244479

Dátum: 15.09.1987

Autori: Menša Ludvík, Borkovec Libor, Húla Jloí

MPK: G02B 13/14, G02B 15/00, G02B 9/00...

Značky: transfokátor, čtyřčlenný

Text:

...puplly n nachćni ve vzdálenosti 480 un pred první plochou transfokátoru.Pro všechny údnâe plati tolerence .10 5, pro indexy lonu 1 0,05 e pre Abbeova čísla j 3.Nového účinku je doeaäeno především tím, že je možné dosáhnouti plynulá změny zvětšení nebo ohnisková vzdálenosti optického sytónu, zejména při výrobě integrovaných obvodu.Dále je výhodné, že je umoänéno pozorovaní v široká spektrální oblasti až do blízke infračervené oblasti...

Zapojení řadiče časové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244478

Dátum: 15.09.1987

Autori: Skopalík Jioí, Bastl Vladimír

MPK: H03K 19/20

Značky: řadiče, jednotky, časově, zapojení

Text:

...932 sekvensního 1 o 31 cm» obvodu 9, na třetí vstupsekvenčního logíckeho obvodu je příveden signál h,první výstupsekvenčuíholuíckćho obvodu 93 je spojsn s nulovsoím vstupom 913 adresoveho čítsčes druhý výstup 93, sekvenčního logíckeho obvodu je spojen s prvním vstu~,pel JJJ, třetího Aloglckąćho Elenu 11 ktorý realizuje funkcí logíckého součínu a s prvnímvstupom mum» logíckáho členu L 3, ktorý realizuje funkcí logického součtu, první...

Zapojení pro spektrální analýzu elektrických signálů vznikajících při mechanickém kmitání

Načítavanie...

Číslo patentu: 244477

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lakota Vladimír

MPK: H03K 7/06

Značky: elektrických, vznikajících, signálu, spektrální, kmitání, analýzu, mechanickém, zapojení

Text:

...vstup prvního modulújboru 2 je připojen výstup prvního prepínače 1 jehož první vstup je spoáen s prvním výstupem napětím řízeného generátoru j a druhý vstup je spojen s prvním výstupem pomocného generátoru 6.Na první vstup druhého modulátoru 1 Q je připojon výstup druhého prepínače g, jehož druhý vstup je spojen s druhým výstupom pomocného generátoru á a první vstup je spojen s druhým výstupom napätím řízaného gsnsrátoru j. Generátor 2...

Přípravek na uchycení kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244476

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mikušík Petr, Zajíeek Michael, Gottwaldov

MPK: E01B 29/16

Značky: kolejnice, přípravek, uchycení

Text:

...vynálesu je ee anadnd vyrobítelnoet a níske poŕíeovecí náklady.urychlude práci při plenění e pŕanilení kolejí,čí úrazu při ptáci s pŕíprevkeu je uíninilní. ce je snížení fyaíckć námahy při jeho poulítí.juene jeho jednoduchou.,/Pouiití pŕíprevku svou jednoduchosti avyluje produktivitu price, navíc nebezpeDallí výhodou prípravku na uchycení kolejni Ne pŕilolenda výkreau je scheletle cení kolejníce podle vyníleeu.ky enlaorněn príklad provedení...