Archív za 1987 rok

Strana 132

Podtlaková hydroponická nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 245556

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jandourek Pavel

MPK: A01G 31/02

Značky: hydroponická, podtlaková, nádoba

Text:

...části vzduchotěsným uzávěrem § a dutina pláště 3 je propojena nad dnem l s vnitřní částí nádoby A otvorem lg. Dutina pláště Q je za normálního stavu naplněna živným roztokem a hladina ve vnitřní části nádoby dosahuje výš, než je horní okraj otvoru lg, např. do úrovně 5. Podtlak vytvořený sloupcem roztoku v dutině pláště l nad hladinou g a atmosférický tlak nad hladinou roztoku ve vnitřní části nádobyA nedovolí vyrovnání hladín v dutině...

Zařízení zarážky soukání

Načítavanie...

Číslo patentu: 245555

Dátum: 15.09.1987

Autori: Crhonek Oldoich, Vinkler Slavomil

MPK: D03D 51/34, D03D 51/18

Značky: zařízení, soukání, zarážky

Text:

...klopného obvodu É, výstupní signál lg paměti g soukaní, výstupní signál gg obvodu 5 nastavení výchozíhostavu elektroniky, výstupní signál 21 srovnávacíbo obvodu 5, výstupní signál zg druhéhomonostabilního klopného obvodu lg, výstupní signál 33 třetího monostabilního klopného obvodu Ě a výstupní signál gł vyhodnocovací elektroniky lg stroje.V činnosti pracuje zařízení zarážky soukání tak, jak je zřejmě z průběhu výstupních signálu...

Ocelové lano s členitým povrchem pro výrobu předpjatého betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245554

Dátum: 15.09.1987

Autori: Valenta Jaroslav, Slavík Miroslav, Širokorad Jurij

MPK: B28B 21/60, E01B 3/34, E04C 5/01...

Značky: betonů, povrchem, výrobu, členitým, předpjatého, ocelové

Text:

...kontrolu stupně zdrsnění a chemické neagresívity v betonu.Nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že se lano vytvoří spletením drátú s vtisky, které se běžně vyrábějí pro předem předpjaté konstrukceVýhodou vynálezu je zejména, že umožňuje vytvořit členitý povrch lana přímo v drátovnách využitím běžného výrobku, drátu s vtisky. Lano podle vynálezu lépe kotví, protože vtisky /,/ na povrchu vytvoří...

Zapojení vodního chlazení kondenzátoru zejména parní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245553

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

MPK: F28B 1/02

Značky: kondenzátorů, vodního, zapojení, zejména, chlazení, turbiny, parní

Text:

...stálý odběr vody ze zdroje.Je také možné prívod a vývod vodního kanálu napojit na vodní zdroj. Je výhodné zapojit vodní kanál do cirkulačního vodního okruhu, jehož druhou součástí je sprchový chladící bazén se sprchovou soustavou a jejím vlastním vodním okruhem, popř.i ventilátorem a s dalším vývodem přípojeným na vodní zdroj.Zapojením podle vynálezu se celkem zhospodární vodní chlazení kondenzátoru, dosáhneA se tedy menší měrné spotreby...

Nástroj pro výrobu tvarovek tvářením v elastickém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245552

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šmerda Stanislav, Grau Petr, Šamal Oldoich Brno, Wanner Jioí, Petrtýl Miroslav

MPK: B30B 15/00

Značky: nástroj, prostředí, tvářením, výrobu, elastickém, tvarovek

Text:

...tvarovek tvárením v elastickém prostředí podle vynálezu je znázorněn na výkresu. Ve spodní částí 2 nástjejtou vytvořena válcová vedení Q,A pro tvářecí trny § a brzdicí trny Q. Trny § jsou těsněny těsněním 1, uloženým ve spodní části 3. Do tvarovacího prostoru g ústí kanál gfnádržeÍpřípadně kanál odpadní lg. V nádrži je vytvořen ještě přívod ll a výtokový kanál lg, pro tvářecí médium lg. Celý nástrojje umístěn v pracovním prostoru lg...

Způsob regenerace oxidačně-redukčního pracího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245551

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dušek Josef, Eecho Jan, Cabanová Renata

MPK: B01D 53/34

Značky: roztoku, pracího, způsob, regenerace, oxidačně-redukčniho

Text:

...zařízení a obsahující kyslík, použít i ke zplynění.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu způsob regenerace oxidačně-redukčniho pracího roztoku na bázi chelátově vázaných železitých solí pro zachycování sulfanu z plynu. Jeho podstata spočíva v tom, že prací roztok se podrobí působení stejnosměrného elektrického proudu o hustotě 1 mA až 1 000 mA.cm 2. Podle výhodného provedení se prací roztok podrobi současně a nebo následně působení...

Kladeč nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 245400

Dátum: 15.09.1987

Autori: Polonský Jozef, Cibák Milan

MPK: D04H 3/05

Značky: nití, kladeč

Text:

...požadovaného tvaru, tedy většinou smyčky, a tuto uložit na podkladový materiál, neboli podklad,případně vytvořit základní nosnou síč nebovzorovací efekt na povrchu textílie. Možnosti~ použití se rozšířą pokud se vytvoří přídavný pohyb kladeče, případně rychlosti podkladu.Poté lze dosáhnout složitějších tvarů křivek s možností získání vzorovacího efektu. Rovněž tak změnou velikostí vaček, týúrem a rychlostí otáčení se dosáhne změny tvaru...

Dvoustupňový filtrační reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245399

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dragúoová Edita

MPK: B01D 25/06

Značky: reaktor, dvoustupňový, filtrační

Text:

...umožňuje průtok upravovaná vody v kombinaci různých typů filtračních a technologických materiálů.Na přiloženém výkrese je v řezu schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynalezu.Válcová nádoba sestává z válcového pláště l, který je uzavřen spodním dnem 3 a horním dnem 3 opatřenym odplyňovaoím hrdlem 33. Ve spodní části nádoby je pevné připojeno spodní mezidno § nesoucí spodní filtrační náplň lg a v horní části horní...

Modifikovaná směs na bází latexu přírodního nebo syntatického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245398

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zahradnak Ernest, Honearív Róbert, Kvapil Jioa, Šponták Juraj

MPK: C08L 7/02, C08L 9/04

Značky: přírodního, modifikovaná, směs, bázi, kaučuku, latexu, syntatického

Text:

...směsi pro dosažení rovnoměrného vzhledu a tlouštky výrobků.Učelem vynálezu bylo připravit latexovou směs Płněncu anorganickými plnivy o takovém složení, aby byla dosažena dlouhodobá sedimentační stabilita, umožňující kontinuální technologický proces máčení. Bylo zjištěno, že tento požadavek splňuje latexové směs na bázi pžírodniho nebo syntetického kaučuku s obsahem vulkanizačních činidel, dispergátorů, stabilizátorů, urychlovačů,...

Sklíčidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245397

Dátum: 15.09.1987

Autor: Milieka Eduard

MPK: B23B 31/30

Značky: sklíčidlo

Text:

...je nákružkem na pouzdru 11 a kruhovou zarážkou łá, je axiálně zajištěno i těleso gg sklíčidla, otočné na pevné části sklíčidla.Přívod tlakového media pod píety lg je od středového vývrtu hrotu lg proveden radiálními vývrty ą kruhovýmí vybránímí v pouzdru lg a kroužku ll.Kinemntická vazba mezi písty gg a čelistmi 1 je provedena pomocí táhel gł a po obvodu iestiúhelníkového tälesa gg sklíčidla vedených planžet gg. Planžety gg jsou k táhlům31...

Unášecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245396

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jale Pavol

MPK: B23B 33/00

Značky: unášecí, zařízení

Text:

...kroužku 2 lze vzhledem k tělesu 3 srdce jednoduše zajistit tvarovým řešením sousedících dílců, jak např. ukazují obr. 2, 5 a 7.V jednom konkrétním provedení unášeciho srdce (obr. 4 a 5) je těleso srdce Vytvořeno ve tvaru prstence, do něhož zapadá další prstenec stejné tlouštky, tvořici kroužek g a oba prstence jsou obepínány upinacími čelistmi §, které maji tvar písmene U, plnou částí tvořící upínací plochy součástí g.Raménko lg je pak...

Zařízení k biologickému čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 245395

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jaleová Hilda

MPK: C02F 3/02

Značky: čištění, biologickému, zařízení, odpadních

Text:

...nutno trvale míchat,čímž dochází k úspoŕe elektrické energie. Je tudíž možno aeraci provozovat płerulovaně,vytváfet periodicky v aktivační směsi anoxické podmínky e tím zajiłčovat podmínky pro redukci prítomných dusičnanů na plynný dusík. Tím se dosáhne vyllí kvality vyčiltčného odtoku a snížení energetická náročnosti i u aerace, nebot celková potreba kyslíku v biologickém čisticím procesu se sníží o množství kyslíku, ktere mikroorganizmy...

Překlápěcí ústrojí dávkovacího dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245394

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kujanak Štefan

MPK: B65G 47/74

Značky: ústrojí, dopravníku, překlápěcí, dávkovacího

Text:

...hydtomotor, který má jedno oko přípojeno kotevním čepem k pevné části vozu a výsuvné oko má spojené s vahadlem. Vahadlo se otáčí kolem pevného čepu,který spojuje vahadlo s pevnou částí vozu. Druhé rameno vahadla je osazeno táhlem, které tvoří spojnioi vahadla s patkou rámu dávkovacího dopravníku. Rám dávkovacího dopravníku se otáčí na čepech upevněných na pevné části vozu.Konstrukční podstata překlápěcího ústrojí příčného dávkovacího...

Pneumatické zařízení pro vyrovnání poklesu napětí navíjené příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 245393

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bigoš Ján, Patoeka Marián

MPK: B65H 54/42

Značky: vyrovnání, příze, zařízení, navíjené, pneumatické, poklesu, napětí

Text:

...točně uložený páky, g v dolní části rozvídlené z opatřené drážkaml, ze stejného materiálu jako jádraa. 33 megnetů 26, 31. V díče vytvorené ve zvýšené části základové desky §l je zalisováno pouzdro 35 ventílu l 2, ve kterém je euvně uloženo čoupátko g, jehož prodloužené válcové konce 31. 3 B procházejí rozvidlením pák 33. 34 a jsou e nimi spojený kolíky § 9. ve zvýšené části základové desky g jsou pevné uchyceny nátrubky ig, 4 l ułnístěné v...

Zapojení indikátoru směru proudění plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245392

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lányi Štefan

MPK: G01W 1/04

Značky: plynů, proudění, indikátoru, směru, zapojení

Text:

...směru proudění podle vynálezu a~na obr. 2 je znázorněn příklad kruhového uspořádání indikačních prvků.Žapojení indikatoru na obr. 1 obsahuje snímač 3 směru proudění se směrovkou l,převodník 3 směru proudění na číelicový signál pamet 1. dekodér 5, samostatný indikační prvek Q a kruhově uspořâdané indikační prvky 1. ze snímače 3 směru prouděni přicházejí elektrické signály na vstup převodníku 3. Na výstupu tohoto převodníku 3 je pak v...

Ukládací linka pro tyčový materiál, ukládaný do hrání, které jsou vázány a váženy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245391

Dátum: 15.09.1987

Autor: Skok Ján

MPK: B21B 39/00

Značky: linka, vázány, váženy, ukládací, hrání, ukládaný, které, tyčový, materiál

Text:

...ze spodu i shors z řetězového dopravníku, ramena s magnety překlapěcího zařízení jsou vždy nsjmćně pro každou sekci linky. V dosahu ramen s magnety přsklapěcího zařízení na druhé straně od zaražek jsou umístčny nejméně dvů sekce uklidacího stolu s vozíky pro možnost ukladaní kosoůhlých hraní. mezi kterými jsou jedna ramena s nsstavitelnýmbočním vedením předavacího rotačního zařízení. jehož druha ramena z nastavitelný bočnímvedením zasahují...

Zařízení pro přemísťování tabulí plochého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245390

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šimo Rudolf

MPK: B65G 49/06

Značky: plochého, zařízení, přemísťování, tabulí, materiálů

Text:

...opěrná deska ll a několik výztuh lg. 0 tuto opěrnou desku łł je opřen svazek přepravovaných tabulí Ag plochého materiálu, připraveného k opracování. Pojízdnou přepravku l, která je na obr. 1 a obr. 2 vyznačena čárkovanou čarou, lze tahat a řídit jedním nebo druhým směrem pomocí nenaznačeného oje. Přepravku l lze připojit dvěma přípojkami 3 (obr. 2) ke stabilním stojanúm 3 pracovního sklápěcího stolu 3 s vytvořeným dorazem gł stabilní stojany...

Přenosné laboratorní zařízení pro provádění deformace materiálu za konstantního tahového napětí při zvolené stálé teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245389

Dátum: 15.09.1987

Autori: Euba Štefan, Oddej Miška Koloman

MPK: G01N 3/18

Značky: zařízení, laboratorní, zvolené, konstantního, provádění, tahového, teplotě, prenosné, deformace, materiálů, stálé, napětí

Text:

...pracovní část zařízení z jednoho termostatu do druhého jednoduchou, řádově sekundovou operací a dílo bezprostřední styk tepelné malokapacítního systému ~ to znamená nepohyblivou čelist vsorek materialu pohyblivou čelist - s termostatovaným mediem o velké tepelné kapacitě unolñuje rychle prohłdtí vzorku na pfedepsanou teplotu s její dlouhodobou stabilitu.Podstata vynálezu je v dalším objasněna pomocí přiiožených výkresů, na nichž je...

Schránka pro autobaterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 245388

Dátum: 15.09.1987

Autor: Buday Jozef

MPK: B60L 11/02

Značky: autobaterii, schránka

Text:

...tím, že její dno je opatŕeno otvorem o velikosti větší než püdorys autobaterie s možností zakrytí v podstatě rovným dnem nebo vloženou nádobkou o půdorysu větiím než je půdorys autobaterie.Použitím schránky pro variabilní umístění autobaterie se umožní použití různých podvozkových orgánů pro jednu konstrukcí karoserie automobilu. Tím dojde k plnému využití výrobního zařízení při zvětěeném sortimentu vyráběných automobilů.Na připojeném výkrese...

Zařízení pro dopalování kysličníku uhelnatého z tavicích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245387

Dátum: 15.09.1987

Autori: Baea Miloš, Tomka Ján, Gažák 1ubomar, Juhás Dezider, Slezák Arnošt, Marcinka Peter

MPK: F27D 17/00, F27B 1/18

Značky: uhelnatého, pecí, tavicích, dopalování, kysličníku, zařízení

Text:

...pracovník pro řízení dopalování kysličníku uhelnatého. Tuto obsluhu zajištuje topič pece. Není rovněž nutné přivádět topný plyn pro dopalování kysličníku uhelnatého samostatným hořákem. Protože jsou spaliny dopalovány přímo v komínu tavicí pece, mají i vyšší tepelný obsah a je možné využít spalin i pro ohřev vzduchu nebo vody v nezobrazeném návazném zařízení.Řešení zařízení podle vynálezu je patrno z přiloženého výkresu, na němž je zobra...

Zapojení časovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245386

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hennel Karol

MPK: G04F 5/00, G04F 8/08

Značky: zapojení, časovače

Text:

...5. skupina vstupu 3 předvolby prvního synchronního vratného čítače A tvoří současně skupinu datových vstupu 2 zapojení pro připojení na zařízení výpočetní techniky. skupina vstupu a výstupu ll řídicího obvodu 1 tvoří současně skupinu vstupu a výstupu gg zapojení pro připojení na neznázorněné zařízení výpočetní techniky.Do prvního synchronního vratného čítače A jsou signâlem, přivedeným na vstup 51 nastavení předvolby, zaznamenána číselná data,...

Bezkontaktní snímač úhlu natočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245385

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ettler Petr

MPK: G12B 11/00, F02P 7/073, G02B 5/20...

Značky: snímač, natočení, bezkontaktní, úhlu

Text:

...hodnota je úmerná jeho intenzitě. Intenzita světla je goníometrickou funkcí úhlu mezi~rovinami polarizace obou polarizačních filtru, proto je V případě potřeby lineární charakteristiky vhodné použití snímače s linearizovanou charakteristikou dle obr. 2, který se v principu skládá ze dvou základních provedení a sice zdrojů l světla, pohyblivého polarizačního filtru 3, pevných polarizačních filtru 1, jejichž roviny polarizace jsou navzájem...

Způsob zušlechťování lisovaných polotovarů z vytvrzovatelných hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245384

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bulla Ján, Vyskoeil Pavel

MPK: C21D 9/00, C21D 1/25

Značky: polotovarů, lisovaných, způsob, slitin, vytvrzovatelných, zušlechťování, hliníkových

Text:

...hliníkových slitin rozpouštěcím žíháním při teplotě 460 až 540 °C po dobu 10 až 300 minut, prudkým ochlazením ve vodě a stárnutím při pokojové nebo zvýšené teplotě podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že polotovary se před rozpouštěcím žíhâním podrobí chemické povrchové úpravě, která sestává z ponoření polotovarů do lázně louhu sodného o koncentraci 3 až 15 a teplotě 40 až 80 °C, oplachu ve vodě, ponoření do kyseliny dusičné o...

Způsob výroby lehčeného tepelně izolačního žárovzdorného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245383

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martineek 1ubom3r, Bárta Miroslav

MPK: C04B 35/52

Značky: žárovzdorného, způsob, lehčeného, výroby, materiálů, tepelně, izolačního

Text:

...se mísením vytvořenaobalená směs tvarově neupravuje, pouze suší a vypaluje, čímž se získá sypký lehčený materiál nejen žárovzdorný, ale i e brusnými vlastnostmi. Pžipravená směs se lisuje v kovové formě tlnkem 1,5 až 35 MPa.Hnota pripravená podle tohoto vynálezu umožňuje vyrábět nejen lehčené žárovzdorné tvarovky, ale i lehčené žárovzdorné tvarovky s funkční ochrannou vrstvou. V tomto případěse použíjí dvě žárovzdorné hmoty, jedna pro tvorbu...

Způsob měření parametrů elipticky polarizovaného světla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245382

Dátum: 15.09.1987

Autor: Žigová Evelana

MPK: G01N 21/21, G02F 1/01, G01J 4/00...

Značky: způsob, parametrů, provádění, měření, polarizovaného, zařízení, tohoto, elipticky, světla, způsobu

Text:

...hodnotě otáčaním analyzátoru, přičemž se měří poloha polarizační roviny analyzátoru, jež je funkcí kruhovoati elipey elipticky polarizovaného světla.Podstata vynálezu u zařízení k provádění způsobu podle vynálezu, které sestává ze čtvrtvlnné destičky, analyzátoru a fotodetektoru, spočívá v tom, že před čtvrtvlnnou destičkou je zařazen modulátor světla.Výhody způsobu a zařízení podle vynálezu oproti dosavadnímu stavu spočívají v tom,že vynález...

Zařízení pro obrábění šroubových lopatek na konvenčním obráběcím strojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245381

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kúdela Otakar

MPK: B23C 3/18

Značky: obráběcím, lopatek, šroubových, zařízení, konvenčním, obrábění, stroji

Text:

...a na kontaktní části opěry s lopatkou vytvořit valivé vedení.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že opracování šroubové zborcené plochy lopatky je prováděno strojně na konvenčním obráběcím stroji pomocí jednoduchého a spolehlivého zařízení. Strojní opracování je přesné, rychlé a je ho možno použít pro jakýkoliv tvar a tolernnci tvarulopatky. Na výkresu je schematicky znázorněn bokorys zařízení podle vynálezu.Na pracovním stole §...

Zapojení pro zajištění referenční polohy číslicově řízených pohybových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 245380

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hofbauer Henrich, Krumphanzl Vladimar, Zelinka Jan, Mikláš Emil

MPK: G05B 19/403

Značky: číslicové, řízených, pohybových, zapojení, referenční, zajištění, polohy, soustav

Text:

...Q, jejíž druhý výstup gg je připojen na druhý vstup oddělovacího obvodu §.Dále prvý výstup Q řídící jednotky Q je připojen na prvý vstup klopného obvodu ł a na výstup łł klopného obvodu ł je připojen současně prvý vstup řídící jednotky É a prvý vstup součínového obvodu É. Výstup âł součinoveho obvodu § je připojen současně na druhý vstup klopného obvodu Ä a na druhý vstup N-bitového obousměrného čítače 1. Přitom výstup gł čidla g...

Proteolytický kryt na rány

Načítavanie...

Číslo patentu: 245378

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hoš?álek Zdenik, Bertan Milan

MPK: A61F 13/00

Značky: rány, proteolytický

Text:

...strukturních jednotek a uvolnění ionogenníoh aminových skupin. Do chitinové struktury tak vstupují chitosanové strukturní jednotky. řřítomnost primúrních aminových skupín v polymerní struktuře významně zvyšuje ohemickou reaktivitu biopolymeru pro aktivaoi k vazbě proteas. Kvlastní imobilizaci je možno použít známých postupu popiaovaných například W. L. Stanleyem a spol. viz Biotechnol. Bioeng. 17, 315 (1975), US 3 909...

Způsob a zařízení pro formování předmětů vstřikováním termoplastických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245377

Dátum: 15.09.1987

Autori: Skokanová Zdena, Pirkl Jioa, Bueko Michal, Eesáková Hana

MPK: B29C 45/73, B29C 45/26

Značky: látek, vstřikováním, formování, zařízení, termoplastických, způsob, předmětů

Text:

...v jiném příkladném provedení rozdělen ještě na větší počet menších komor do těchto temperačních prostorů 5, Q se přivádí vstupem l temperační kapalina, která se potom zase odvádí výstupem g a která zahřívá před vstřikem Eormovací stěny gg, gg na potřebnou formovací teplotu a po naplnění formovacího prostoru 1 se snižováním teploty přiváděné temperační kapaliny reguluje chlazení náplně formovacího prostoru 1. Aby se teplo neztrácelo do pláště...

Prostředek pro hubení skladištních škůdců

Načítavanie...

Číslo patentu: 245376

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hykš Karol, Klapita Peter

MPK: A01N 63/04

Značky: prostředek, škůdců, hubení, skladištních

Text:

...dnech hyne a stáváse zdrojem infekce pro další škudce.Houba àeauveria bassiana neobsahuje ani při rustu nevytváří žádné toxiny. Běžné se vyskytuje v přírodě. Je úzce specifická a nejsou známy žádné případy napadení zvířat nebo lidí. Z těchto duvodu dochází při jejím použití k značnému snížení zatížení životního prostředí oproti běžným insekticidúm. Při kombinovaném použití s běžnými insekticidy je možno anížit dávku insekticidu až na 10 ...

Radíální plášť pneumatiky pro smíšený provoz

Načítavanie...

Číslo patentu: 245375

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ležák Peter, Antal Juraj, Chorvát Dušan, Sihelský Ignác, Brutovský Dušan, Muška Ladislav

MPK: C60C 3/00

Značky: radiální, pneumatiky, smíšený, plášť, provoz

Text:

...aramid. Tento materiál může být v pneumatice l ve vzájemné vhodné kombinaci nebo s výhodou jednotného druhu. Šířka, místa začátku i zakončení pásových vložek lg,lg, ll, lg, boční ochranné vrstvy lg, ll i patní výztuhy gg, gg, jako i výška a způsob zakotvení koncových částí lg, gg nosné kostry 2 jsou dány a stanoveny specifickým použitím pneumatikyął.Důležitou jizdní vlastností pneumatiky je dobrá průchodivost, záběrovost při jízdě v terénu...

Uložení zbožového válu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245374

Dátum: 15.09.1987

Autor: Koneený Václav

MPK: D03D 49/20

Značky: zbožového, válu, uložení

Text:

...při vyjímání plného zbožového válu z vnitřního prostoru tkaoího stroje, aniž by byla potřeba jej přesouvat do strany.Příkladné uložení zbožového válu podle vynálezu je znázorněno na výkrese. Na obr. 1 je řez zbožovým válem a jeho uložením v konzolách na zde neznázorněných bočnioích rámu tkaoího stroje. Na obr. 2 je znázorněn řez A-A z obr. 1, který představuje uložení konce nosné trubky zbožového válu v unášecím náboji.Podle obr. 1 je...

Samostředící držák průvlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245373

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krištín Anton, Benda Ferdinand, Kuruc 1udovat, Varkonda Štefan

MPK: B21C 3/00, B21C 3/12

Značky: průvlaků, samostředicí, držák

Text:

...držák průvlaku podle vynálezu,kde poloha průvlaku je samoetavitelná v důsledku působení tažné síly v taženém drátu tak, že bod. ve kterém drát opouští převáděcí kladku, a bod, ve kterém se tažený drát nejdříve dotýka tažného bubnu, leží na ose průvlaku. Dosažení tohoto účinku je umožněno tím. že mezi průvlakem a tělesem držáku průvlaku je vložena pružná podložka, ktera zajiltuje možnost natočení průvlaku kolem tří os a posuv průvlaku v...

Zařízení pro sklizeň řepy, zejména krmné

Načítavanie...

Číslo patentu: 245372

Dátum: 15.09.1987

Autori: Halmo Stanislav, Kováe Anton, Bulík Jozef, Banda Imrich, Zumr Václav, Stachý Alfréd, Kadlec Stanislav, Lichtenberg Ladislav

MPK: A01D 27/00

Značky: krmné, sklizeň, řepy, zařízení, zejména

Text:

...více paralelne vedlesebe uvedených vytahovacích a odlisčovacích jednotek É a navazujíoíeh částí, pro současnou sklizeň více řádků řepy. vlastní vytahovací a odlisčovací jednotka § je popisována jen v hrubýoh rysech. Sestává ze dvou soustav g, łg rotujících a posuvných vytahovacích tyčí łł, přičemž každá soustava je vedena po jedné straně řádku řepy, aby chrást byl naváděn mezi tyto řečené soustavy 2, łg (obr. 2. V každé soustavě 2, łg je v...

Způsob odstraňování uhličitanu vápenatého z filtračního lože pískových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245371

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mazák Milan

MPK: C02F 5/08

Značky: filtračního, filtru, způsob, lože, uhličitanu, pískových, vápenatého, odstraňování

Text:

...obsahující 2,5 až 4 kyselinu solnou.vynález umožňuje udržovat kapacitu pískových filtru na jmenovitě hodnotě, aniž by se muselo přistupovat k jejich výměnám, a rovněž udržuje čířicí reaktory a potrubí prostě inkrustů.Tímto způsobem lze i při alkalickém číření vody udržovat čisticí stanice neustále na projektovaných parametrech. Doprovodnou výhodou je dále skutečnost, že se tímto pozitivně řeší problémy s odpadními vodami, do nichž byla...

Zapojení pro vyhodnocování zemního spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245370

Dátum: 15.09.1987

Autor: 1ahueký Rudolf

MPK: G01R 15/02

Značky: vyhodnocování, zemního, spojení, zapojení

Text:

...220 V. První vstup łg 3 vyhodnocovacího obvodu a zdroje lg je napojen na druhý vstup 12 výstupního elektronického relé 1 a druhý výstup ł 34 na vstup 21 tvarovacích obvodů g, jejichž výstup gz je propojen se vstupem gl děliče Ä impulsú propojeného s prvním dvojkovým čítačem łg. Výstup prvního dvojkového počítače lg je napojen na prevodník łł.kódu BCD, jenž je svým druhým výstupem łłz propojen s druhým vstupem ll 3 řídícíoh...

Zapojení pro automatické nabíjení akumulačních topných systémů v závislosti na venkovní teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245369

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mlynek Juraj

MPK: G05D 23/19

Značky: venkovní, nabíjení, systému, zapojení, teplotě, automatické, topných, závislosti, akumulačních

Text:

...členem vyhodnocena jako signál k ovládání topného systému.Navrhované zapojení je převážně číslícové elektronické zařízení. Tím je jeho řešení jednoduché, levné, spolehlivá, snadno reprodukovatelné, s minimálním objemem. Umožňuje přesnější regulaci v kratších časových intervalech. Zařízení je vhodné i pto doplnění dosavadních systémů akumulačního vytápění, které pracují 5 termostatickou requlací, přičemž přinese úsporu až 15 E elektickě...

Zapojení pro zvýšení napětí stejnosměrného napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245368

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kováe 1ubomír

MPK: H02M 3/18, H02M 3/08

Značky: zdroje, stejnosměrného, zapojení, napájecího, napětí, zvýšení

Text:

...pripojeny na akumulační kondenzátory, jejichž opačné pôly jsou spojeny se zemí.Hlavní výhodou zapojení podle vynálezu je minimální úbytek napětí na spínacích tranzistorech, daný pouze jejich saturačním napětím. Výsledkom je značné snížení energetických ztrát v zařízení, a možnost využití téměř celého napětí napájecího zdroje.Příklad zapojení podle vynllelu je na výkresu. zapojení obsahuje dva spínací tranzistory gpl a Qpz s vodivostí typu...

Způsob současného nastavení přesných hodnot elektrického odporu a jeho teplotního součinitele u měřicího odporového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245367

Dátum: 15.09.1987

Autor: Majtán Ján

MPK: H01C 17/22

Značky: hodnot, způsob, současného, odporového, odporu, teplotního, měřicího, nastavení, součinitele, elektrického, přesných, prvků

Text:

...můstku na nulovou hodnotu se použije teplotně nezávislý kovový odpor. Výhodou zde jsou menší rozměry a hmotnost kompenzačních odporů, a tím í lepší teplotné dynamické vlastnosti snímače. Z nezbytnosti realizovat tyto kompenzační odpory s přesnými individuálními hodnotami zvlášť pro každý případ však vyplývají vyšší náklady. Ani při uvedeněm zpüsobukompenzace se však nedosáhne potřebných přesných hodnot, neboč spojení uvedených odporůs...

Automatický nůž, zejména pro lovecké účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 245366

Dátum: 15.09.1987

Autori: Boeko Jozef Trnava, Jozef

MPK: B26B 1/02

Značky: lovecké, automatický, zejména, nůž, účely

Text:

...jednoduché.Konstrukce automatického nože podle Vynâlezu umožňuje jeho použití i v náročných podmínkách a nehrozí při tom poškození otevíracího mechanismu nože, ani jeho odjiětěníPříkladné provedení automatického nože podle vynálezu je znázorněno na přiloženém obrazku, kde je automatický nuž v rozebraném stavu v axonometrickém pohledu.Příkledné provedení automatického nože podle vynélezu vychází z otevírání čepele g z boku rukojetí l. Kořen...