Archív za 1987 rok

Strana 130

Diagnostický s měřicí simulátor sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 245687

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kábela Josef, Forman Zdenik

MPK: G06F 13/14

Značky: měřicí, diagnostický, sběrnice, simulátor

Text:

...základní struktus-u ovládací s indiksční soustsvy a obr. 4 znázorňuje příklud složitějäí struktury paměti procesoru.Základní struktura diagnostickéhe s měřicího símulátoru sběr-nice znázorňuje obr. 1. Silulítor se skládá z koncové logiky 2 sběrndce l, již simuluje, z procesoru 3 s pamětí ž s s ovládací a indikační soustavy i. Tyto ąásti jsou nsvzájem propojeny tak, že jejich výstupní vedení | 0. | a 2 jsou připojens k informsčním vstupüm 31...

Aktivní jednotka mezisběrnicového styku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245686

Dátum: 15.09.1987

Autori: König Josef, Matal Oldoich

MPK: G06F 3/00

Značky: styku, aktivní, mezisběrnicového, jednotka

Text:

...první spojovací cesty I a k přizpusobovací logice Q druhé sběrnice g prostřednictvím druhé spojovací cesty 21.složení obou spojovacích cest J 1 a 21 je znázorněno na obr. 3 spolu s jejich pripojením k základním částem procesoru 1 - sritmetíckopsmětové částí u a k řídicím obvodum g. obě spojovací cesty u, a jsou podle příldadu na obr.4 složeny ze vstupního informačního vedení Lg, 22, ze vstupního řídícího vedení u, 33, z výstupního...

Konfuzor pneumatického tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245685

Dátum: 15.09.1987

Autor: Klimeš Pavel

MPK: D03D 47/30

Značky: konfuzor, tkacího, pneumatického, stroje, tryskového

Text:

...uvedená nevýhody u pneumetiokáho tryskového tkecího stroje úpravou jeho konfuzoru podle vynálezu jejíž podstata epočívá v tom, že susu 1 nd cum prohozního otvoru ae opetřena inými drážkamí, která u lamel podél konfueoru na sebe mvezuní v podobě plynulá n-chodá äroubovíce.Tím jsou vhodnł vytvořeny optimální podmínky pro prohoz úzku u pneumetických tryskových tkeeích etroad.Pŕíklednć provedení vynélezu je petr-né z výkresu, do značí obr....

Podtlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245684

Dátum: 15.09.1987

Autor: Papp 1udevít

MPK: F16K 24/06

Značky: ventil, podtlakový

Text:

...čímž dochází ke ztrátám media.Uvedená nedostatky odstraňuje podtlekový ventil podle vynálezu seetavující z těla ventilu, ve kterém je umístěn podtlakový těsnicĺ element, jehož podstata spoěívé v tom,že nad těenícím elementem je umístěn permanentní magnet zajiätěný krytom.Výhodou provedení podtlmknvćho ventilu podle vynálezu je úspora média, nákladů, zlepení funkce a zlepšení životního prostředí.Na výkrese je anonim príklad provedení...

Ochranný prostředek vázacích lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 245683

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tobola Milan, Svoboda Jioí

MPK: B66C 1/12

Značky: vázacích, ochranný, prostředek

Text:

...pohlad na tyč z pružneho materiálu, opatŕenou stredovým otvorom pro Vázací lano. která je na svém povrchu opetŕena drážkami pro uložení tyčovitých telu z tvrdeho e pĺrułueho materiálu o obr. 2 a 1 znázorñují alternativní provedení podle obr. J.Podle příkladného provedení je ochranný proetředek vázecích len tvořsn tyčí l z pružného materiálu, jako například z pryže a to kruhového čtvercového nebo obdélníkového průřezu. Podle obr. 1 až 3...

Zařízení pro zásobování pracovní dráhy pravidelným proudem balíčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245682

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hrdina Miloslav

MPK: B65B 35/04, B65G 47/19

Značky: zásobování, balíčků, zařízení, pravidelným, pracovní, proudem, dráhy

Text:

...čidla u-zaregistrují nepřítomnoet bud jednoho, nebo více balíčků 17, uvede se v činnost elektro magnet Q, ovládající dvojici přidrłrovacích elementů Q v hlavním žlabu g a zadrií balíčkyu tak, aby sloupec přicházejících balíčků l od předchozího stroje mohl být opět doplněn. současně elektromagnet dvojice přidržovacích elementů ga ve vedlejäím žlabu j, dostane impulsa uvolní sloupec balíčků u, zadržovawch ve zvednuté poloze, takže spodní...

Způsob výroby vysokopevných pružinových drátů ze žárupevných slitin na bázi niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245681

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nikolajeva Zoja

MPK: C21D 6/02, C21D 9/02, C21D 9/52...

Značky: vysokopevných, způsob, žárupevných, výroby, bázi, drátu, pružinových, niklu, slitin

Text:

...dále zvětäováne nedněrným e pro docíleni požadované moze pevnosti spotrebný rozsahem plastické deformsce sa studena. Tyto nedostatky po prejaví se provozu dodatečnä probíhajícími ději, které vyústují ve zhoršení původních mechanických vlastností e ovlivní tím funkční spolehlivost příslušných zařízení.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby vysokopevnýoh prulinových drätů ze iárupevných slitin ne bázi niklu podle vynálssu, jeho...

Způsob nálitkování ocelových litých strojních součástí s ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245680

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ryšánek Vladimír, Jareš Ladislav, Markup Rudolf

MPK: B22C 9/28, B22C 9/08

Značky: způsob, nálitkování, ozubením, součástí, oceľových, strojních, litých

Text:

...věnce ozubsní, ktorý spočívá podle vynálesu ve vytvoření prostoru mezi vnitřním vyložením nilitku, diskom e věncem ozubení strojní součástí, ktorý se při zhotovení vräku formyZpůsob nňlítkování podle vynálesu umožňuje vynechání vnitřních i vnějěích slávěrenských přídavků. Po odlití se formovací hmotou vypěchovamý prostor rychle pz-ohřívá, čímž zpomeluáe tuhnutí soueední části vence, a tak působí podobne jako vnitřní sláva-smsky ptídovek.V...

Způsob regulace velikosti a tvaru krystalů během přípravy fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245679

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lédrová Zdena, Lustyk Lubomír, Petrák Jioí

MPK: G03C 1/02

Značky: regulace, tvaru, během, krystalů, velikostí, fotografických, přípravy, způsob, emulzí

Text:

...krystely menší a mají menší evätelnou citlivost.Způsob přípravy fotografických emulsí lze provést podle uvedených příkladů. OPříprava fotografické onulze s krytaly bromidu stříbrného so provodo dvouproudovou srážením při 60 °C. Před zahájením arašení se v krystalizátoru e vodním pláětčm, platinovými elektrodauni a účinným míchaalem pripraví 100 m 1 25 roztoku želatiny. Poté se přídavkem roztoku dusičñanu stŕíbrnáho či bromidu...

Způsob chemické regenerace studní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245678

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koneený Bohumil, Lukovský Leo, Hartych Václav, Liška Vladislav

MPK: E03B 3/15

Značky: regenerace, způsob, studní, chemické

Text:

...objektu o jeho okoli. Pŕiddním peroxidu vodíku dochází k opětněmu zvýšení aktivity činidla, což vode k podstatné vyěšímu účinku regenerečního zásahu, popŕ. ke zkrácení doby regenerace.Před vlastními regeneračními zkouškami byla účinnost jednotlivých používaných činidel na bázi kyseliny solné zkoušene laboretorně. Účinnost činidel byla zkoušene tak, že 10 g kolmatantu bylo rozmícháno v činidle, po 24 h. působení byl roztok ptofiltrovín přes...

Obvod pro odstranění zbytkového náboje na vyhlazovacím kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245677

Dátum: 15.09.1987

Autori: Miklas Zdenik, Navrátil Václav

MPK: H02J 3/24

Značky: vyhlazovacím, odstranění, náboje, zbytkového, kondenzátorů, obvod

Text:

...napájení. Před omezovací. odpor zkretuje výstupní svorlq zdroje a vybíje náboj ne vyhlezovacích kondenzátorech, čímž zkrátí dobu poklesu napětí na minimum. Další předností obvodu podle vynálezu je jeho zanedbetelný odběr při normální chodu napájenáho přístroje.Na připojenem výłzreeu je znňsorněn príklad obvodu podle vynálezu.Obvod pro odstranění zbytkového náboje na vyhlazovacím kondenzátor-u napájecího zdroje po přerušení dodávky...

Kompozice epoxidových pryskyřic a akrylátů s upraveným pachem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245676

Dátum: 15.09.1987

Autori: Albrecht Zbynik, Vybíral Rostislav

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, akrylátu, upraveným, pryskyřic, pachem, epoxidových

Text:

...pak gersniol, linalol, citronelol, nerol, levandulol, borneol,citral, citronelal, estery acyklicwch terpenoidnioh alkoholů a kyselinou mraveněi, octovou, propionovou, Iáeelnou, isonňeelnou, e podobnč. Dobrá výsledky ee ziekeji se emłemi uvedených látek, ale i vonnymi kompozicemi, vnichł je přitomno nejmáně IO 96 acykliclzých terpenoidů Prídavok acyklických terpenoidñ nebo Jejich směsi ke kompozici spožidů a C 8 až 0,0 akryldty půeobuáe...

Zařízení pro přidržování útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245675

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hynek Vladimír, Nimec Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: nitě, přidržování, zařízení, útkové

Text:

...z pevná a pohyblivé čelieti,přičemž pohyblivé čelist je odpružend. Podstata vynileou epoěívú v ton, le ob ěelisti jsou uchyceny na pohyblivén držák prohozní trysky e mechanická prostředky ovllddní jsou e pohyblivou čelistí prnpojeny ohebnýü Phvodovýn členem.vytvořením zařízení se odstraní namáhdní útkovi nítě a zsmezí se její vyvlečení o prohozní trysky. Dále samotné klíšĺląy jsou z výrobního hlediska jednoduäií. Jejich ,ovládání...

Vázací cívka pro skladování tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245674

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vybíral Rostislav

MPK: B65G 57/18, B65D 71/00

Značky: materiálů, skladování, tyčového, vázací, cívka

Text:

...zebrtněno neuspořádené kumuleci tyčováhu neteriáe lu, tuhle odpadne ruční price při rozdruiovlní jednotlivých prutů.Spirálovâ Vázací objímky lze umístit. ne uoenou trubku v takových roztečích, že nedochäzí pri ekledovlní e preprave k trvalým deťoruecín prutu. , Pomocí vlncích oívek lze eutomeiizovet nevíjoní materiálu na cívky e jeho dávkování pro delší zpracování nebo. expedici.Kroutíoí moment. protřebrlý pro otáćení cívky je možná v...

Hřebenový zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 245673

Dátum: 15.09.1987

Autor: Albrecht Zbynik

MPK: B66F 3/02

Značky: hřebenový, zvedák

Text:

...se odvaluľje současně po obou ozubeních hřebenových tyčí,než je tomu u známých hřebenových zvedáků s jedním ozubením, Tím je zvýčena zdvihová rychlost, mobilnost i pohotovost. Uložením pastorku mezi ozubením hřebenových tyčí dochazi také k vyrušení axiálních sil od břemene s příznivými účinlq na namáhání ložisek i pláště.Na výkrese je znázorněn příklad provedení hřebenováho zvedáku podle vynálezu, a to na obr. 1 v podálnám řezu osou...

Způsob automatického dělení dvou nebo vice nemísitelných tekutých fází a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245672

Dátum: 15.09.1987

Autori: Straka Jaromír, Snížek Jaromír, Caha Zdenik

MPK: B01D 17/02

Značky: tekutých, automatického, dělení, provádění, způsobu, fázi, zařízení, způsob, nemísitelných

Text:

...rozhraní dělených Bází, ktorý Je propojen s vyhodnocovecím zařízením 2, jehož výstup je napojen na ovládací zařízení Q. Ve spodní částí dělící nádoby 1 je upraven ventil 1pro vypouštění vodné fáze a ventil 8 pro vypouštění toluenovć fáze. Dělící nádoba l je ve Ivé horní části opatřena napouštěcím ventilem 2.Doazdělící nádoby l se přes napouětěcí ventil 2 napultí směs vodného roztoku anorganických solí a toluenového extraktu, které...

Způsob stanovení dusíku Kjehldalovou metodou v materiálech obsahujících sloučeniny dusíku s kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245671

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pišoft Václav

MPK: G01N 31/16

Značky: metodou, stanovení, kjehldalovou, materiálech, dusíku, obsahujících, sloučeniny, způsob

Text:

...s hydroxidem sodmfm (S. Pappalardo Cim. et industr. /Mílano/ 46 (1964) nebo líthnym (S. V. Savčíllo a kol. Vysokotempsraturnyje něorg. sojediněnija, Haukova Dumka Kijev (1965) 395).Jak bylo uvedene, zmíněné postupy jsou však náročné na potřsbnou pracovní dobu nebo jsou málo spolehlivá s hlediska kvantity, popříp. mnohdy jsou obtížné reprodukovatelné.Uvedené nedostatky so nsprojevují při postupu podle tohoto vynálezu, jehož předmětem je...

Způsob výroby lamelových talířových pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245670

Dátum: 15.09.1987

Autori: Roháe Jan, Novotný Jaroslav

MPK: B21K 1/32

Značky: způsob, lamelových, talířových, pružin, výroby

Text:

...se obě čelní plochy broueí na poladovanou tlouäikun D 0 tom ee polotovar ohreje na kalicí teplotu, při ktoré se provede ve sněru od jedná čelní strany tvarovdní polotovaru do požadovaného kuželováho tvaru a dále kalení, přičemž ae povrch takto vyrobene lamelové talířcvá pružiny povrchové upraví opíakovinín, vibračnín omílánín. fosfátováním akmuorvováním olejom.Výhoda tohoto technologického postupu především epočívá v méně pracná a nenáročné...

Rychloupínací ústrojí pro připojení čelního nakladače k traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245669

Dátum: 15.09.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: E02F 3/38, E02F 3/627

Značky: ústrojí, čelního, traktoru, nakladače, připojení, rychloupínací

Text:

...provedení rychloupínacím ústrojí pro připojení čelního nakladače k traktoru je zndzorněno na výln-esech, kde obr. l představuje schematiclcý axonometrický pohled na čelní nakladač a část traktoru s lomerąými nosníky, obr. 2 schematiclcý axonometrický pohled na sdpojerąý čelní nakledač od traktnru a obr. 3 pohled na odpoàený čelný nakladať a částečny schenaticlzý pohled na traktor s částí hydraulického rozvodu spojeného s hydraulickou...

lzostatický pohon spirálového kabelového bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245668

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tejral Miroslav, Janák Zdenik

MPK: B65H 59/38

Značky: spirálového, bubnu, lzostatický, kabelového, pohon

Text:

...E, kde k je 5 15.Odvíjenim lane z kuäelovćho bubnu, napr. závažím na kladkoatroj je vytvořena poháněcí jednotke e konatentním tahem v kabelu navíjenem i na epirálový kebelový buben.Dodrłením přípuatných tahů v kabelu v optimálních hodnotách ee prodloułí životnost finančne nákladných kabelů a minimalizují se ekonomická ztráty z proetojů technologie pro opravy a výměny kabelů. Dojde rovněž ke aníiení nákladů na údržbu.Na přiložených výkreeech...

Kompozice na bázi houževnatého polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245667

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Mitera Jioí, Slabý Vladislav, Lakomý Jaroslav, Kubias Jioí

MPK: C08L 23/12, C08L 23/16

Značky: kompozice, houževnatého, polypropylénu, bázi

Text:

...stabilitou při gníženám dávkování celého stabllizečního systému a s vyloučením použití etebllizátorů typu HALS. Při zachování tepelné stability je dosahovdna díky aynergíckćmu působení jednotlivých komponent dobrá svetelná odolnost. Výsledná kompozioe je dobře zpraoovetelná na běžných vetříkovecíoh strojíoh. Podstata vynálezu a ověření eynergického působení navrhne kombinace stebilízátorů je blíže objaaněna na následujících příkladech.P...

Způsob předběžné úpravy suroviny pro katalytické reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245666

Dátum: 15.09.1987

Autori: Král Vítizslav, Malý Miroslav, Kopic Milan, Krejeí Josef, Polák Jioí, Uhlío Jan

MPK: C07C 5/367

Značky: předběžně, reformování, úpravy, způsob, suroviny, katalytické

Text:

...způebou podle vynalezu lze stanovit rozsah využitelnoetí. z něho vyplývin že se do jednotky rerormoviní zapojí alkylcyklohezanový konvertor, nejlépe Před vstupom auroviny do prací cem vyhřívací pece, ohřívaný ayetómem výmimíloů reakčním produktom. Podmínky ee volí tak, že při teplote směsi ublovodíkn a plynu doeažená ve výměnících ee premení převňžnú část cyklohexazlů aelektivně ne aromlty, čím nastalo vetlí lwdrahakovlní cyklanů, event....

Modifikovaná polyadiční nebo iontová tvrdidla vhodná pro vytvrzování epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245665

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrneío Vilém, Blažek Jioí, Prchlík Václav, Konopík Bohumil, Vaníeek Jioí, Král Zdenik

MPK: C08F 244/00, C08G 59/40

Značky: epoxidových, vhodná, pryskyřic, vytvrzování, modifikovaná, polyadiční, tvrdidla, iontová

Text:

...spod. Z dalších typů se poušívají produkty pí-ipravené z různých sním, jako napŕ. adukty e opnxidovýni. slouěoninami, alkylenoxidem. akrylonitrilom. dimerisovsoýni vlastnými kyselineni a kondensúty a fonoly o aldshydy. Z młgvdridů polykarboxylových kyselinvae uplatňuje především ftslanłwdrld, tetrełąydrottalmłwdrid, hexałlydrartalanhydrid, netłvlhexshydrottslsnhydrid, dílo pak disnhydridy odvozonć od...

Zařízení pro výměnu frézy frézovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245664

Dátum: 15.09.1987

Autori: Drbal Oldoich, Bahno Jozef

MPK: B23C 9/00

Značky: stroje, frézovacího, výměnu, frézy, zařízení

Text:

...operná pouzdro O Je v demontúłní poloee (obr. l) opŕeno o vnitřní plochu hlavy 3 deaoatíłního zařízení l, ktere Je nasmutn na valcoee čdetí kułeloveho pouzdra j, předního vyJínatelneho loeioła 1 frézy ž. Blava g deuontdeního ad-není 1 Je opatřena Jednak eaaíeíovecíaí kolílv 1, odpruzeąhí prušínani § a Jednak raz-dlhou 33, ktere Je v denontdlní poloee v trvale dotyku a kledhní 31 pdk gg,upevneąých na kohoích exoentríckeho epu n, ktorý Je...

Způsob přípravy obuvnického materiálu pro výrobu podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 245663

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schmuck Eduard, Postava Miroslav, Cekota Bohuslav

MPK: C08L 9/02, C08L 27/06

Značky: způsob, materiálů, podešví, výrobu, obuvnického, přípravy

Text:

...postupně vníchlvá změkčovadlo, mazadlo a stabilizátor, až do vytvoření hrudkovitě směsi, kdy teplota vystoupí na 110 až 125 °c. Mato se hrudkovitá směs zavede do chladnáho aíchacího prostředí. kde se ochladí na teplotu 60 až 80 °c. Poté se hrudková směs ze~ vede do ěnekového panulátoru, lode pri zvýšené teplotě 130 až 150 °C dojde k dalším navázění zaěkčovsdle na molekuly polyvinylchloridu a přípraví se granule pro aícháni směsi v...

Vulkanizovatelný materiál pro výrobu podešví olejovzdorné obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 245662

Dátum: 15.09.1987

Autori: Matulka Jan, Klazar Jaromír, Frank Josef

MPK: C08L 9/02, C08L 27/06

Značky: materiál, obuvi, olejovzdorné, výrobu, podešví, vulkanizovatelný

Text:

...ohybu. Zvlášť výjinečnou vlastností Je výborná lepitelnost těchto oleáovzdortyýoh jadnotkových podaäví polyuretanovými lepidly hodnocaním ve státní zkuasbně byl podašvový material zařazen do I. třídy lspitsląých materiúlů,tzn. materiálů a výbornými lepicími schopnoetmi. Vysoka kvalita podeivováho materiálu podlevynálezu umožňuje vyrobit nová druhy ochranné bezpečnostní obuvi a tak svýiit bezpečnost práce v celá řadě odvětví průmyslu....

Typizovaný kontejner pro přepravu ramínkové konfekce

Načítavanie...

Číslo patentu: 245661

Dátum: 15.09.1987

Autor: Marek Jaroslav

MPK: B65D 85/18

Značky: kontejner, konfekce, prepravu, ramínkové, typizovaný

Text:

...kontejnery rany ISO - 20 nebo 40 stop.Základom je výüe uvedene jednoduchú konstrukce, snadno sastavitalnú l až 2 lidmi, ktori nezasehuje do samotní konstrukce kontejneru. Byla svolene stavebnicove sestava z tenkostěnných ocelových profilu blind u nás vyrabčąýoh. Kalo z ano sestavy splňuje předpisy bezpečnosti prace e sestavaní konstrukce pro 2 osoby trva maxiaílnč 15 minut. volení výšky vodicích .kolejnic a vzdelanosti vychezely z norem pro...

Zařízení obvodu pro čítání pulsů jednoho dvoufázového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245659

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krejeí Jioí, Bajer Ivo, Vojtíšek Jaroslav

MPK: H03K 23/00

Značky: pulsu, signálu, dvoufázového, obvodů, jednoho, zařízení, čítání

Text:

...paměti g ľkolbinlÄnĺ logihou že SPOjen s prvním výstupom gg gonerâtoru g hodin s blokováním. První datový výstup a programovatelné paměti 2 s kombinační logikou je připojen na vstup g pro čítání nahoru vratného čítnče g s pamätí. Druhý datový výstup 39, pr-ogramovstelně paměti 2 s kombinační logikouje připnáen ne vetu j pro čítání prvků vratného čítač g s paměti. Výstup 31 programovatelné paměti B s koubineční logikou je připojen na...

Soustružnický stroj pro obrábění kroužku synchronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245658

Dátum: 15.09.1987

Autori: Roušavý Jaroslav, Mrtek Oldoich

MPK: B23B 5/38, B23B 3/06

Značky: synchronu, soustružnický, kroužků, stroj, obrábění

Text:

...hlavní táhlo á, na kterém je připevněn Spodní ozubený hřeben 1. Hlavní táhlo 6 je na hlavní posuvovou vnčku i dotlačováno závnžim § přes klsdku 2. Spodní ozubený hifeben 1 zabírá do ozubeněho kola 1 g, uloženém na svislé hřídeli j 1 společně s ozubeným segmentem | 2.Ozubemf segment lg zebírá do horního ozubeného hřebene 11 přípevněného nsposuvná části suportvl j. Rychlost a směr pohybu suportu 1 je úmérná tvaru hlavní posuvové večky A....

Způsob úpravy pecních komor, zejména koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245657

Dátum: 15.09.1987

Autori: Oehooek Miloš, Fabián Josef, Matijka Jioí, Schier Miroslav, Didek Miroslav

MPK: F27D 1/16, C10B 29/06

Značky: úpravy, způsob, zejména, pecních, komor, koksovacích

Text:

...porĺdlovém transportáru. Konec výložníku je opatřen pneumaticwm nástrojem, jim se vybourává opotřebená,kovem nasycená pracovní vrstva ěůruvsdorni vyzdívky pánve, přičemž letme uchycení výložníku s obsluhou umístěnou v jeho vnitřním prostoru, nepřenáší víbrace z nástroje přes výložník zpět. do zdiva. obdobné je pro horizontálne uložené nádoby s žáruvzdornou vyzdívkou známa zařízení pro vyzdívéní nebo opravu, spočívající opět na principu letmo...

Zapojení pulsního výkonového obvodu krokových elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245656

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kobosil Josef

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, výkonového, elektromotorů, obvodů, pulsního, krokových

Text:

...nulový potenciál.Výstup g 5 o 1 třetího fázového spínače 2 je připojen na anodu třetí fázová rekuperační diody A a přes třetí výstupní svorku § 21 zapojení na druhý vývod třetího fázového vinutí 31 krokového olektromotoru s na kstodu páté ochranné diody 1 L. Výstup 16 g čtvrtého fázového spínače § je připojen na anodu čtvrté fázová rekuperační diody 32 a přes čtvrtou. výstupní svorku § 21 zapojení ne druhý vývod štvrtého fázového vinutí gg...

Ocel pro betonové a ocelové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 245655

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pecen Josef, Nový František, Oezníeek Radoš, Kadrmas Josef

MPK: C22C 38/18

Značky: konstrukce, betonové, ocelové

Text:

...5 hmotnosti e- novou houleveĺtost se eoreelní teploty minimálně 40 J.cm°síry max. do 0,040 ñ hmotnosti. e sbytek teleso, obsahuje dále nikl od 0,1 do 1 5 hmotnosti,titen od 0,1 do 0,25 hmotnosti, hliník od 0,005 do 0,20 S hmotnosti a molybden od 0,01 do 0,20 i hmotnosti.Výhodou oceli pro betonová a ocelové konstrukce podle vyndlezu je to, že odolává atmosferickrě korosi e korozi od vodních e prumyslovych per, eniž by hylo zspotřsbí...

Způsob osazování vláknitých materiálů do kartáčnických výrobků o zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245654

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mužík Vladislav, Bouše Václav

MPK: A46D 3/04

Značky: provádění, způsobu, osazování, zařízení, kartáčnických, vláknitých, způsob, výrobků, materiálů

Text:

...vyšší kvelity vyráběných kertáčnickýoh výrobků, zejuéns pek štětek e dále pek dojde při použití nevrhovsného řešení k zvýlení produktivity práce e k snížení podílu ruční price při oslkovde svýüsní jakosti výrobků i jejich estetická stránky.Způsob výroby kertáčnlcłdch výrobků, zejména štětek e ssříosní k provádění tohoto způeobu podle vynálezu je v príklsdnáe provedení scheeetioky zníeornänąne pripojených výkresoch. kde obrázek I znázorňuje...

Nůžky pro stříhání valivým střihem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245653

Dátum: 15.09.1987

Autor: Broukal Josef

MPK: B26D 3/20

Značky: valivým, stříhání, nůžky, střihem

Text:

...jeho provedení podle přiloienáho výkreeu, který znázorňuje echometíohy v ndryee nůlw pro etříhání velirým etřihem podle vyndlemu.Nůžky | pro etříhání velivým etřihem eeetávejí z rámu 3, který je opatřen epodním nołem ž. V rámu 3 jeoulumíetěny mně j, na nichž je umíetěn horní nd i. Saně j jeou opetŕeny třetím čepem 11 výetředníku a prvním čepem n, k němu je jedním koncom přípojena ojnioeĽ, na jejím opačnám konci je umíatěn druhý ćep |....

Směšovací a rozprašovací zařízení hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245652

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kužel Radomír

MPK: F23D 17/00

Značky: zařízení, rozprašovací, směšovací, hořáku

Text:

...zařízení, v nimi je ulozene eaolovací trubice, je na vnojlín konci. opotřono rezulečnía iroubon. V toto emlšovzcí trubici to ulolona palivovo tryeka. Podstata vyndlezu epolívi v toa, ło täloeo enčlovaoího a rozpo-slovacího zařízení je na vnitřním konci opatřsno deloa opalovací komory hot-Aku. V toato čele je ulozene eeälovací trubice e ejektorea opatřezýa vooící přírubou. m výhody přináší, je-li toto těleeo enläovecího s rozpraěovocího...

) Zapojení pro číslicové pulsní odměřování polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245651

Dátum: 15.09.1987

Autori: Oddejmiška Koloman, Marcinein Anton, Neeas Miroslav

MPK: G01B 7/14

Značky: číslicové, pulsní, polohy, zapojení, odměřování

Text:

...jtaksapojerlynže propouští pulsy e konstantní frekvencí se svého druhého vstupu ns svůj -svýstup, a pokud vyhodnotí pohyb snímače v jednom smyslu o jeden základní pŕírůstek, vyšlou k výstupním pulsům jeden puls navíc, zstímoo při vyhodnocení pohybu snímače v opečném směru o jeden zaklad ní přírůstek blok lg, 33, Ľ, g, 53 rozlišení směru sadrží jeden puls zrpulsů procházejícíhh .z jeho druhého vstupu na jeho výstup. lłaslsdkem toho je na...

Zařízení pro posuv části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245600

Dátum: 15.09.1987

Autor: Socha Jaromír

MPK: H02P 3/06, B23Q 15/20

Značky: zařízení, částí, posuv, stroje

Text:

...polohy. Přitom se využívá k rychlému vypnutí asynchronního elektromotoru gl a zastavení posuvu příčníku 3 trojice stykačů gł, 53, gg.Na obr. 3 je znázorněn příčník g se snímačí gl, gg plnými čarami v horní poloze jako poloze výchozí a čárkovaně v dolní poloze. Čárkované obdélníčky v dolní poloze bez označení vyznačují polohu přejetí. Má-li být příčník 3 přestaven směrem dolů z výchozí polohy, vydá programovací zařízení gg příslušný signál na...

Adaptabilní izoelastická kyčelní endoprotáza

Načítavanie...

Číslo patentu: 245599

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eeoovský Karel, Lukáe Jioí, Kazda Miroslav, Dvorský Drahomír

MPK: A61F 2/32

Značky: izoelastická, kyčelní, endoprotáza, adaptabilní

Text:

...mají možnost zaujmout optimální polohu ve směrech toku hlavních napětí.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje v náryee celkový pohled na adaptabilní izoelastickou kyčelni endoprotézu podle vynálezu, obr. 2 pak znázorňuje průřez v místě A-A a obr. 3 prúřez v místě B-B u adaptabilní izoelastické kyčelní endoprotézy podle vynálezu.Endoprotéza podle vynálezu...

Žíhací zařízení tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245598

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hanik František, Melich Ivo

MPK: C21D 9/08, C21D 9/00

Značky: zařízení, tlakově, žíhací, nádoby

Text:

...instalací zařízení a dálkovým ovláváním bez významného nebezpečí ozáření provozního personálu. Zíhání tlakové nádoby za těchto podmínek vede k prodloužení její životnosti.Na výkresu je schematicky znázorněna tlakové nádoba se zařízením při pohledu z boku.V tlakové nádobě l je zasunuto těleso g žíhacího zařízení, odpovídající tvarem povrchutvaru vnitřku tlakové nádoby l. Těleso 3 žíhacího zařízení je zavěšeno pomocí závěsu3 na těsnicí desce...

Vlnitý chladič tepelná trubice a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245597

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kula Jaroslav, Šilar Josef

MPK: H05K 7/20

Značky: tepelná, vlnitý, způsob, chladič, výroby, trubice

Text:

...přesnějšího styku s trubicí a je také značně levnější. Podle velikosti otvorů V plechu chladiče lze předem stanovit odstup jednotlivých odstupů stykových bodů s trubicí a tím i hustotu a v jednotlivých případech potřebnou účinnost chladiče.Výhodou zpúsobu výroy podle vynálezu spočívá v usnadnění výroby tím, že snižuje počet výrobních operací a postupu.Provedení chladiče je zřejmě z připojeného schematického výkresu.Vlnitý chladič podle...