Archív za 1987 rok

Strana 13

Zařízení pro snadný rozběh dávkovacích válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 246768

Dátum: 15.12.1987

Autor: Cincibus Karel

MPK: B65G 47/74

Značky: rozbeh, snadný, válců, dávkovacích, zařízení

Text:

...pevně zak-otveny v bočnicích.Aby nedocházelo k odsunu spodního dávkovacího válce tlakem hmoty při plnění, je do hydraulického okruhu začleněn hydraulický zámek. Spuštění dávkovacíoh válců je možné pouze když je Spodní dávkovaci válec v pol-oze II podle obr. Z, což lze provést umístěním koncového spínače do bočnice tak, aby .při přemístění domečků do této polohy »došlo k jeho sepnutí.Před plněním dávkovacího zařízení se Spodní válec...

Reaktor k provádění pyrolýzy uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246767

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eerný Otakar, Hamer Vladimír

MPK: C10G 9/20

Značky: uhlovodíku, provádění, pyrolýzy, reaktor

Text:

...vertikálně obracečem 3 a zakončenáho na svém spodním konci sedlem B pro patku 11.Ve smontovaném stavu reaktoru je obraceč 3 spolu s pomocnou trubkou B zavěšen na vnitřní trubce 2 prostřednictvím přepážek 12 a trnu 10, přičemž zaujíma funkční polohu, znázorněnou na obr. 1, 2, 3 a 5. Během .provozu obraceč 3 sleduje změny polohy spodního konce vnitřní trubky 2, způsobené tepelnou dilatací, takže proudění pyrolýzních plynů mezi üstím vnitřní...

Polypropylen a jeho kopolymery s ethylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246766

Dátum: 15.12.1987

Autori: Klimek Milan, Ulrych Jioí, Vavrovie Ján, Školník Juraj, Sládeeek Linhart

MPK: C08K 5/13, C08L 23/16, C08L 23/12...

Značky: ethylenem, polypropylén, kopolymery

Text:

...zpracování práškového polymeru na granulát -a granulátu na konečné výrobky. Při testoch dlouh-odobé stability za snížených teplot vy,ikazuje poměrně nízkou účinnost fair-ll,Proto bylo překvapivé zjištění, že jeho kombinace s látkou A 0 49 vykazuje mimořádně vysoký synergidký stabilizační efekt při teplotách blížícícih se teplotám praktické apliikace. iPři tom, »aniž by došlo k porušeníto-hoto synergického efektu může polymer obsahovat...

Nástrčný klíč

Načítavanie...

Číslo patentu: 246765

Dátum: 15.12.1987

Autor: Holub Ludik

MPK: B25B 13/06

Značky: klíč, nástrčný

Text:

...výstružníku.Nevýhodou těchto nástrčnýoh klíčů je, že jsou použitelná pouze pro jeden rozměr čtyřhranu. .Uvedené nevýhody odstraňuje nástrčný klíč podle vynálezu, u kterého nia jednom konci telesa klíče ~je více-hranný otvor, ur~ čený pro největší ,rozměr čtyřhranu vícehranu závitníku nebo výstružníku. Dovnítř v ose tělesa se klíče na tento otvor .navazukjíťóiřvbřýstüpñovítě pro dva a víceWstále menších rozměrů čtyřhranů vícehrianůj, 4Tento...

Zařízení pro uvolňování nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246764

Dátum: 15.12.1987

Autor: Donát Feodor

MPK: B23Q 3/12

Značky: nástrojů, uvolňování, zařízení

Text:

...k-oncem vřetena 3. Skrze .pouzdro 1 D a vřeteno 3 prochází upínací tyč 11. S písbnlcí 5 hydraulickéh-o válce 2 je spojen prostřednictvím příčného čepu 6 krtoužek 7.K tělesu rhydraulivckého válce 2 jsou zdola pripojeny ndvě páky 8, zakončené čelitstmi 9. vnější povrch obou pák 8 je tv-arován jako vačka. Uvnitř hydraulického válce 2 jsou pod pistem 25 uložený tlačné pružiny 14. Víko 2 D hydrauliokého válce 2 má kolmý výstupek 26, s nimž je...

Nádoba pro vakuové odplyňování, zejména kontaktních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246763

Dátum: 15.12.1987

Autor: Antl Ladislav

MPK: B01J 3/03

Značky: odplyňování, kontaktních, materiálů, nádoba, vákuové, zejména

Text:

...připojeném výkresu je uveden řez nádobou podle vynálezu před zatavením. Na obr. 1 je víčkuo vně pláště a na obr. 2 vičko uvnitř pláště.Provedení evakuované nádoby je patnné z pripojených obrázků.Plášt 1 nádoby tvoří trubka z plastického kovu, nejlépe mědí, se dnem 2. Objem ná 4doby je pod horní okraj naplněn k-ontaktním materiálem 4, který má být po odplynění lslisvováxn a svařen. Na horní straně nádoby je suvně nasazeno horní víko 5 tvaru...

Způsob zpracování roztoků kyseliny octové a kyseliny mravenčí, zejména odpadních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246762

Dátum: 15.12.1987

Autor: Braun Stanislav

MPK: C07C 67/03

Značky: mravenčí, roztoku, octové, zpracování, způsob, odpadních, kyseliny, zejména

Text:

...potřebné množství alkoholu. V případě plně kontinuálního procesu je nutno správně dimenzovat k-olonu,aby během prüchodu složek kolonou proběhla reakce kvantitativně.V případě polokontinuálního způsobu, kdy vařák -kolony představuje destilační kotel,se vystačí s kolonou s menším počtem teloretickýrch wpater a nemusí být přesně dimenzována. Stačí pouze regulovat rychlost nastřiiku tak, aby průchodem kol-ony plně zreagoval. Toto je umožněno...

Hydraulický upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 246761

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kubátová Hana, Knápek Bernard

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínač, hydraulický

Text:

...médiem ovládanýclí prvků vytvořena drážka, ve ktere jsou uložený rozvárděcí trubky, s výhodou zalité epoxidovou prysKkyřicí a napojené na přívod pracovního měrdIa, přičemž rozvaděcí trubky jsou opatře 4ny otvory navazujícími »na utěsněný vstup pracovního média do pracovních prvků.Příkladiné provedení hydraulickêho upínače podle vynálezu je sohematicky znázorněn-o na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje těleso upínače v pohledu ze...

Nožová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246760

Dátum: 15.12.1987

Autor: Halámová Kvitoslava

MPK: B23B 29/02

Značky: nožová, jednotka

Text:

...dovoluje pokrytí vrtáni otvoril v rozsahu průměrů 20 mm až 160 mm. Další výhodou je snížení pracnosti výroby nožové jednotky, nebot proti stávajícímu řešení odpadá vytvoření vnitřního záví-tu, výroba zvláštních zpevňovacích šroubů a npodložek pro ně, stejně jako vytvoření zahloubení tpro tyto podložky. Při použití stavěcĺ matice s rkuželovým osazením iv p-ouzdru je vyvozeným konstantním předpě 4tím automaticky vymezeno i radiál-ní...

Zapojení nelineárního digitálně analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246759

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jiráková Dagmar

MPK: H03M 1/70

Značky: analogového, digitálne, nelineárního, zapojení, převodníku

Text:

...ainalogovérnu vstupu X 0,X 1 multiplexoru AMK. Druhý, třetí, čtvrtý,pátý a šestý uzel 2, 3, 4, 5, B je spojen vždy s dalším, tj. osmým, devátým, desátým, jedenáctým a dvanáctým odporem 110,119, R 10,R 11, R 12. jejichž druhé konce jsou uzemněny, a s třetím, čtvrtým, pätým, šestým a sedmým alnalogovým vstupem X 2, X 3, X 4, X 5, X 6 multiplexoru AMX. Sedmý uzel 7 na vstupu sedmého odporu R 7 je spojen s osmým.analogovým vstupem X 7...

Průchodka přívodů vysokofrekvenčního plošného transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246758

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chaloupka Vladimar, Pálffy Alexander

MPK: H01B 17/16

Značky: přívodů, průchodka, plošného, transformátoru, vysokofrekvenčního

Text:

...došlo ke zúžení proudové dráhy. Vzhledem k nízke indukční složce impedance přivodů je .pracovní napětí malé a vzhledem k nízké ohmické složce jsou zanedbatelné ztráty, čímž je dosaženo vyšší účinnosti celého isekundárního obvodu zdroje vysokotrekvenčního ohřevu.Na pripojených výkresech je na obr. 1znázorněna vprůchodka s trubkovým izolačním tělesem umístěným na izolační distanční desoe plošného vysokotrekveněního transformátoru. Na obr. 2 je...

Zapojení analogově číslicového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246757

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nedorost Miroslav, Sabadášová Milada

MPK: H03M 1/12

Značky: zapojení, převodníku, analogově, číslicového

Text:

...Výstupy Q. Q prvního klopného obvodu D 1 typu D jsou prvopojen-y .s prvním a druhým řidicím výstupem AA, DA prvního korekčního obvodu ü. Výstup Q rd-ruhého klopné-ho obvodu D 2 typu D a výstup l .třetího klopného obvodu D 3 typu D jsou propojeny se vstupy prvního hradla NAND H 1. jehož výstup je spolu s výstupom ü štvrtého klopneho obvodu D 4 typu D připojen ke vstupům druhého hrad.le NAND Hzj, jehož výstup je propojen setřetím řidicím...

Způsob čištění vysokokoncentrovaných odpadů z živočišné výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246756

Dátum: 15.12.1987

Autor: Svoboda Miroslav

MPK: C02F 11/02, C02F 3/14

Značky: čištění, výroby, způsob, vysokokoncentrovaných, odpadů, živočišné

Text:

...odpadů dosahuje se podle vynálezu vyššího účinku v tom, že se podstatné sníží aerace aktivační směsi,čímž se sníží energetická náročnost až na 0,8 kWh na 1 kg BSK 5 přivedené, tedy .až na 5 W na prase, přičemž objemové množství přebytečného kalu je méně než poloviční a činí u prasat 1,5 až 2,5 litru na prase a den.odpadá nutnost davkování chemikálií a postačí jakékoliv předčištěni kejdy, například sedimentace, produkujíci na odtoku...

Zapojení pro automatickou regulaci prahu rozhodnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246755

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koneený Václav, Sidóová Eva, Lácová Margita

MPK: H03K 5/08

Značky: prahu, zapojení, automatickou, regulaci, rozhodnutí

Text:

...C se zemí a s druhým vstupem 2 prvního opertačního zesilovače Z 1.Výstup 3 prvního oper-ačního zesilovače Z 1 je připojen na jeho první vstup 1 a na,první odpor R 1. Druhý konec prvního odporu R 1 je připojen přes druhý odpor R 2 na zem, na první vstup ZA druhého linkového zesilovače LZ 2 a na třetí odpor R 3. Druhý konec třetího odporu R 3 je připojen na první vstup 4 druhého operačního zesilovače Z 2 a -přes čtvrtý odpor R 4 na jeho...

Způsob výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246754

Dátum: 15.12.1987

Autori: Truchlik Štefan, Belko Dušan

MPK: H02K 5/15

Značky: ložiskových, elektrického, točivého, výroby, způsob, štítu, stroje

Text:

...plechových štítů se nalisují a zámky zajistí komory pro samomazná neb-o kuličkové ložiska.Zpfrsobem výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého podle vynálezzu se docílí varíantního použití štítu pro samo mazné, nebo kuličková ložiska, značné ú 4spory materiálu .a pracnosti při nízkych investičních .nákladechNa pripojených vykresech je znázorněn.príklad řešení .podle vynálezu, kde na obr. 1 je boční řez ložiskového štítu pro...

Zapojení k ovládání brzd přední nápravy traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246753

Dátum: 15.12.1987

Autori: Stoešinková Dáša, Kabátová Viera

MPK: B60T 7/04

Značky: traktoru, nápravy, zapojení, přední, ovládání

Text:

...B brzdového. ventilu 7 pneumatickýchsbrzd přívěsu. Do brzd-ového ventilu 7 je přiváděn tlakový vzduch od kompresoru traktoru a z brzdového ventilu 7- je tlalkový vzduch rozváděn dospojkové hlavice pro přívěsy a do zadní části ovládacíhlo válce 9.Před brzdovým ventllem 7 je odbočkou přiváděn tlakový vzduch přes elektromag.netický ventil 8 k přední části ovládaoího válce SLNa-ovládaoíválec 9 je upevněn tla kový valec 10 předních brzd,...

Zařízení pro volitelnou signalizaci sklonu při práci na svazích

Načítavanie...

Číslo patentu: 246752

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lácová Margita, Nikl Stanislav, Hasmannová Mária, Koneený Václav, Rapák Ján, Zeman Svatopluk, Prchal Václav, Bláha Jaromír, Beránek Ivan, Sokol Drahomír, Dimun Milan

MPK: G01B 7/30

Značky: volitelnou, zařízení, signalizaci, sklonu, prací, svazích

Text:

...sklonu a druhým ,snímačom 2 příčného sklonu. Každý snímač 1, 2 je napojen na vstup svého zesilovače 3, 4, tedy první snímač 1 na první Zesilovač 3 a druhý snímač 2 na druhý zesilovač 4. Přes první diodu 5, resp. druhoudiodu B jsou pak výstupy obou zesilovačů 3, 4 připojeny na vstup společného emitorového sledovače 7. K jeho výstupu jsou vzájemné paralelné zapojeny komparátory 8, 9, 1 U, napojené na své signalizace 11, 12,13, např. optické...

Vrtný výplach na bázi akrylového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246751

Dátum: 15.12.1987

Autori: Oeadlík Jozef, Krepelka František, Lapeík 1ubomír, Demianová Valéria

MPK: C09K 7/02

Značky: vrtný, akrylového, kopolymerů, výplach, bázi

Text:

...výplach na bázi akrylového kopolymeru podle vynálezu s obsahem ve vodě dispergovaněho natriľikovaneho bentonitu vykazuje nižší hodnoty reologických parametrů a filtrovatelnosti než napr. výplach s hydrolyzovaným polyakrylonitrilem a nadto i méně kolmatuje Iproduktivní horizonty. Výsledky laboratorních pokusů se šestiprocentní bentonitovou suvspenzí, obsahující sodnoamonnou sůl kopolýmeru akrilonitriiu a kyseliny zrkrylové o molárním...

Vřeteno děleného klínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246750

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bejda Ján

MPK: F16K 3/12

Značky: klínu, deleného, vřeteno

Text:

...prstence 2, odpovídajícího příčného průřezu podle tvaru zvolené rozpínací částí 12 a osazení 11 vřetena 1 a pootočeno o 90 °. Přitom jsou rozpľnací plochy 121 vřetena 1 v uzavřenê poloze děleného klínu opřeny o opěrné plochy 31 těsnicích desek 3. Těsnicí desky 3 jsou zasunuty z obou stran prstence 2 do v-álcových vybraní 23 prstence 2, ve kterých je jejich poloha zajištěna pomocí kolíků 4, uložených ve Vodojsou v záběru s o-bvodovými drážkami...

Zařízení pro ovětrávání vnitřního prostoru osobního chladicího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246749

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krúpa Ví?azoslav, Sekula Félix

MPK: A62B 17/00

Značky: prostoru, vnitřního, zařízení, osobního, chladicího, prostředků, ovětrávání

Text:

...vnitřního prostoru osobního chladicího prostředku pomocí ejektoru podle vynálezu má přednost v tom,že zvyšuje účinnost a provozní spolehlivost chladicího prostředků při současném snížení jeho složitosti i hmotnosti. Ejektor spolu s ostatním zařízením je jednoduchý, vý 4robně nenáročný, provozně spolehlivý a nevyžaduje údržbu během provozu. Z fyziologicko-hygienického hlediska pak zajišťuje zdržování zdravotné nezávadného ovzduší ve...

Zapojení obvodu pro vypínání svařovacího proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246748

Dátum: 15.12.1987

Autor: Iurina Pavel

MPK: B23K 9/10

Značky: proudu, zapojení, svařovacího, obvodů, vypínání

Text:

...20, s níž je spojen přes Iněnitelný odpor 7 a diodu 19. Mezi spojem spojujicím »odporový dělič 5 napětí s komparátorem 6 napětí a zemí je zapojen kondenzátor 18.Zapojení obvodu pro vypínání svařovacího proudu podle vynálezu pracuje následovně.Připojeííím obvodu na sřídavou elektrickou síť pomocí přívodu 1 se uvede v činnost jednofázový transiormätor 2. Napětí na sekundárním vinutí jednofäzového transíormátoru 2 se usměrňuje a...

Způsob svařování vysokopevných nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246747

Dátum: 15.12.1987

Autori: Žitoanský Marcel, Kristín Dušan

MPK: B23K 9/23

Značky: vysokopevných, svařování, nízkolegovaných, oceli, způsob, vysocelegovaných

Text:

...dusíku. V kořeni je svařováno elektruodami o průměru 3,15 mm proudem 120 A, napätím 29 V, rychlostí 10 cmmin-ľ měrným tepelným příkonem 20,8 kj.cm 1. První vrstvy svarového kovu přilehlého k základnimu materiálu jsou svařovány stejnými elektrodami o průměru 4,0 mm proudem 160 A,napětím 34 V, rychlostí 12 cm.min 1 s měrným tepelným přikonem 27 k.cm 1 s dosažením efektivního difúzního součinitele dusíku ze svarového kovu do základního...

Zařízení pro vakuové kalibrování profilů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246746

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jablonský Stanislav

MPK: B29C 47/90

Značky: kalibrování, plastů, zařízení, vákuové, profilů

Text:

...spočíva v tom, že ve střední dělicí stěně umístěné mezi evakuovanou a chladící částí vany je posuvné uloženo pouzdro, měnící svou polohou délku evakuavané kalibrační části, s membránou přilélíající k vytlačovanému profilu. Posouváním pouzdra se prodlouží nebo zkrátí evakuovaííá kalibrační část vany podle druhu a potřeb vytlačovanélío profilu. Posouvání pouzdra je možné i během provozu. Pouzdro lze posunovat ručně nebo motoricky.Výhodou...

Rohový spoj, zejména nábytkových deskových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246745

Dátum: 15.12.1987

Autor: Holakovský Štefan

MPK: A47B 95/00

Značky: rohový, deskových, zejména, spoj, dílů, nábytkových

Text:

...za dvojici opač ně orientovaných a v kolmé rovině ležících stejných jazýčků připojovaného dílu.V konkrêtním výhodném provedení spoje podle vynálezu jsou obě dvojice ühlových jazýčků tvaru L vyhnuty z podélných okrajů základní desky kování v jejích koncových oblastech, přičemž přibližně ve třetině své délky je základní deska opatřena dvojicí vzájemné protilehlých zajišťujících jazýčků, spolupracujících se zajišťovací pružinou plochého...

Jednostupňový průtokový servoventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 246744

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kováeik Vladimír, Holakovský Štefan

MPK: F16K 31/06

Značky: jednostupňový, servoventil, průtokový

Text:

...o stěny pölového nástavce, přičemž nůž je svými čepy otočně uložen v tělese hydraulického zesilovače, ve kterém je proti noži zasunuta tryska,zatímco na dříku je v ose »otáčení nože nasazen těsnicí O-kroužek.Výhodou navrženeho servoventilu je možnost jeho využití za vysokých vibrací a jeho odolnost proti nečistotám pracovního média.Příklad provedení je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, kde představuje obr. 1 řez servoventilem ~...

Výplň čalounění s odvzdušňovacími kanály a vyztužovacím jádrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246743

Dátum: 15.12.1987

Autor: Švancar Ján

MPK: B68G 7/054

Značky: vyztužovacím, čalounění, odvzdušňovacími, jádrem, výplň, kanály

Text:

...čalounění změkčeného částí s odvzdušňovacími kanály.Horizontálne vedené kanály nasávají a odvádí vodní páry z hmoty výplně čalounění,vllvem jejich stlačování v průběhu používání čalouněnĺ. Stlačoväní je způsobováno střídavým zatěžováním užitné plochy čalounění pohybem uživatele na čalouněnémvýrobku. Uplatněním odvzdušňovacích kanálů ve výplní čalounění se sníží hmotnost výplně a současně spotřeba výplň-ového materiálu. Zvýšení měkkosti...

Způsob impregnace kelímků a pohárků z běleného kelímkového kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246742

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lajda Jaroslav, Heglas Ladislav, Patúc Jaroslav, Vasilev Ljudmil

MPK: B31D 5/00

Značky: způsob, kelímků, kelímkového, kartónu, pohárků, běleného, impregnace

Text:

...o teplotě 90 °C. Vnitřní strana pohárku, která je na plašti a dnu jednolvrstvá a v přelepu pläště dvouvrstvá, absorbuje vstříknutý parafin tak, že tento se nachází zásadně v~ kartónu a nikoliv na jeho povrchu. Následně jsou pohárky Sterilizovány při teplotě 115 °C v~ peci.Ve druhé fázi impregnace se pohárky, otočené dnem dolů, smáčejí ve vertikální po 4loze v- málčecím zařízení tak, že spodní část pohárků se maximálně do výše 7 mm ponoří do...

Hřeb zemědělských bran a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246741

Dátum: 15.12.1987

Autori: Duhaj Pavol, Eervenák Ján Elen Korešpondent, Bachorik 1udovít, Kirner Jozef, Eepel Ladislav, Šimon Arpád

MPK: A01B 23/02

Značky: způsob, zemědělských, výroby, hřeb

Text:

...prvním beranu 13, jehož pohybem je ústřížek 11 zasunut do prvního tvářecího otvoru 14 první tvářecí matrice 15, umístěné v rámu 16 stroje, přičemž současně spočíva v prvním vodicím otvoru 17 prvního beranu 13 před prvním razníkem 12. V první tvářecí matrici 15, opatřené prvním vyhazovacím dorazem 32, a v prvním vodicím otvoru 17 je takto vytvořen první meziprodukt 18,který je opatřen předtvarovaným dříkem 19 o průměrír D 2 o něco větším, než...

Způsob přípravy vakcíny proti pseudomonádovým infekcím

Načítavanie...

Číslo patentu: 246740

Dátum: 15.12.1987

Autori: Oehák Viktor, Dobrovolný Jan, Poskoeil Jaroslav, Kujaník Stanislav, Schumacher Klaus Peter, Majer Jaroslav

MPK: C12R 1/385, C12N 1/20, A61K 39/104...

Značky: přípravy, vakcíny, infekcím, pseudomonádovým, proti, způsob

Text:

...pomnoženy hloubkovo-u kultivací ve velkých objemech, aby výchozí materiál byl homogenní. Vakcína podle vynálezu po aplikaci 3 dávek spolehlivě chrání laboratorní zvířata proti infekcím vyvolaným Pseudomonas aeruginosa.Vakcína je určena k prevenci pseudomonádových infekcí, především v nemocničních zařízeních, kde snížení výskytu pseudomonädových infekcí představuje zároveň i snížení komplikací a smrtnosti. ejí uplatnění V praxi přinese...

Segment stěny aktivačního prostoru čistíren odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246739

Dátum: 15.12.1987

Autori: Buryan Petr, Bareš Milan, Mitera Jioí, Treml Petr, Rusina Blahoslav

MPK: C02F 3/12

Značky: prostoru, aktivačního, čistíren, stěny, segment, odpadních

Text:

...Mezi dolním okrajem stěny aktivačniho prostoru 2 a vnější stěnou 1 nádrže je přepouštěcí štěrbina 3 pro spojení aktivačního prostoru 2 s prostorem nad přepouštěcí štěrbinou 3. Stěna aktivačního prostoru 2 se skládá ze segmentů 4,které mají tvar vysokého lichoběžníku. Může se použít buď jeden segment 4 pro ce lou výšku aktivačního prostoru 2, nebo seklade dolní řada 7 a segmentů 4 a horní řada 7 h segmentů 4.V praxi se vyžadují čistírny...

Zapojení bezpečného bezkontaktního dohlédacího a hradlovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246738

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štirba Ludik, Kosina Jaromír

MPK: B61L 3/06

Značky: dohlédacího, hradlovacího, bezkontaktního, zapojení, obvodů, bezpečného

Text:

...dohlédacim obvodem. Přitom je možné celý obvod řešit pomoci bezkontaktních polovodičových prvků bez ohrožení bezpečnosti železniční dopravy.Na obr. 1 je zapojení bezpečného bezkontaktního dohlédacího a hradlovacího obvodu podle vynálezu, na obr. 2 je přiklad praktické realizace bezpečného bezkontaktního dohlédacího a hradlovacího obvodu.V konkrétním provedení bezpečného bezkontaktniho dohlédacího a hradlovaciho obvodu podle obr. 1 se...

Karbonizační buben pro topeniště na spalování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246737

Dátum: 15.12.1987

Autor: Holda Josef

MPK: F23H 9/02

Značky: buben, uhelného, prachu, topeniště, spalování, karbonizační

Text:

...zpevnění konstrukce bubnu lzedovnltř mezi čela vložit kruhové výztuhy.Hlavní výhoda konstrukčního provedení karbonizačního bubnu podle vynálezu spočívá v jednoduchosti výroby, kterou lze realizovat jak formou svařované konstrukce,tak i odléváním z několika dílů. využitím karbonizačního bubnu v topeništi na spalování uhelného prachu se vytvářejí předpoklady pro účinné spalování méněhodnotnêho prachového uhlí s vysokou účinností, a to již od...

Zařízení pro objemové měření kapalin, dopravovaných tlakovým spádem plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246736

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dvooáeek Jaroslav, Dvooáeek Jan, Boeek Jioí

MPK: A01J 7/00, G01F 3/00

Značky: plynů, objemové, měření, kapalin, dopravovaných, tlakovým, spádem, zařízení

Text:

...15 je spojeno též s vratným válcem 17,kterým je opatřen elektromagnetický ventil 14. Není však podmínkou, aby byl použit vratný valec 17, místo něho může být použite například neznázorněná vratná pružina. Druhý vstup 18 elektromagnetického ventilu 14 je napojen na atmosférický tlak. Výstup 15 z elektromagnetického ventilu 14 je napojen spojovacím přívodem 2 I na hrdlo 21, které je spojovacím otvorem 22 propojeno s ovládacím prostorem 23...

Zařízení pro spojitou indikaci malých úhlových změn polohy dvou otočně spojených dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246735

Dátum: 15.12.1987

Autori: Toman Stanislav, Kudrna Rudolf

MPK: G01B 5/24

Značky: spojitou, dílů, otočné, úhlových, malých, spojených, zařízení, indikaci, polohy, změn

Text:

...častou a odbornou údržbu, může být konstruováno do prostředí s podstatne vyšší teplotou než dosud používaná podobná zařízení. Umožňuje získat spojitou informaci o úhlové odchylce, kterou lze využít buď V celém jejím průběhu, nebo pouze na indikaci požadovaných krajních hodnot. Dal 4ší výhodou zařízení podle vynálezu je jeho nízká cena, malá materiálová náročnost a pracnost.Další výhodou jsou malé rozměry, vzhledem k velikosti výstupního...

Způsob regenerace katalyzátorů na bázi platinových kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246734

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koneený František, Halamíeek Jioí, Adámek Petr

MPK: B01J 23/96

Značky: kovů, způsob, regenerace, platinových, katalyzátoru, bázi

Text:

...za účelem dosažení vyššího stupně oddělení platinového kovu.Iak dokládají následující příklady, postup je možno použít pro extrakci platinových kovů použitých jako katalyzátory při různých reakcích, jejichž produkty jsou nemísitelné s vodou. Průběh reakcí podle uváděných rovnic byl kontrolován identifikací produktů vhoidnými fyzikáluněchemickýmí metodami 1 H NMR, IČ, GLC.Isomerace I. V nerezovém autoklávu bylo smícháno 7 ml l-pentenu...

Zařízení k odstředivému odlučování dvou látek nebo dvou fází téže látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246733

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mikule Josef, Dvooáeek Jaroslav

MPK: B01D 45/12

Značky: fázi, látky, zařízení, odstředivému, látek, odlučování, téže

Text:

...do trubkového odlučovače 1 shora do níezikruhového prostoru mezi tělesem 4 trubkového odlučovače 1 a zúženou částí 1 D odvaděcí trubky 5 odloučené páry. Rozváděcími lopatkami 6 je uvaděna do rotace, při níž odstředivou silou jsou vodní kapky hnány ke stěně tělesa 4 trubkového odlučovače 1. odloučená pára se obrací nahoru do mezikruhového prostoru mezi rozšířenou část 12 -odváděcí trubky 5 odloučené páry a mezi jádro 8. Tvarem...

Kloubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246732

Dátum: 15.12.1987

Autori: Addýsek Jindoich, Milata Rudolf

MPK: A47J 42/46

Značky: kloubová, spojka

Text:

...strojkem je nepružné a vzhledem k možným nesouosostem může mít značnou vůli. To má za následek vznik víbrací a hluku.Uvedené nedostatky řeší kloubová spojka podle vynálezu, kde mezi unäšecími ra 4meny kloubového pouzdra jsou vytvořeny pružné kulové výstupky.Hlavní výhodou kloubové spojky podle tohoto vynálezu je, že pomocí vytvořených pružných kulovíých výstupků se zamezí vzniku vibrací a hluku.Na výkresu je na obr. 1 naznačena...

Směšovač kapalina – plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 246731

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nestrojil Ladislav, Eech Miloslav

MPK: B01F 5/02

Značky: kapalina, směšovač

Text:

...To může být výhodné zvláště v případech, kdy přisávané kapaliny je podstatně méně a jiného druhu než kapaliny proudící hlavní mezikruhovon kapalinovou tryskou. Takové uspořádání může nahradit mnohdy složité dávkovací zařízení.Zařízení podle vynálezu přitom zůstává velmi malé a výrobně jednoduché.Zařízení podle vynálezu i jeho funkce v různých variantách provedení je vysvětlena na následujících obrázcích, kde znázornujeobrázek 1 zařízení,...

Zařízení k omezení síly vzniklé nárazem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246730

Dátum: 15.12.1987

Autori: Uher Miroslav, Eerný Jaroslav

MPK: G05G 5/04

Značky: nárazem, vzniklé, omezení, síly, zařízení

Text:

...stlačování pružiny.zařízením podle vynálezu se podstatně sníží nebo vyloučí účinky nárazu.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněíio na výkresech, na nichž obr. 1 značí boční pohled a částečně řez ocelového nebo jiného tlakového válce a obr. 2 příčný řez tohoto válce.Ocelový nebo jiný tlakový valec 1, na jehož jedné straně je upevněna stabilní dražkovaná hřídel 2, opatřená souběžnýmí draž 4kami 3 a spirálovýmí drážkami...

Lůžko s ergometrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246729

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sokol Drahomír, Vintner František, Bláha Jaromír, Koláo Jan

MPK: A61G 7/00, A61B 6/04

Značky: lůžko, ergometrem

Text:

...je, že je nastavitelný i držák pedálu, což umožňuje polohu detektoru těsně nad tělem pacienta, přičemž šlapání pacienta není omezováno, ani tělesem objemného detektoru, ani součástí er 4gometru mezi šlapadly, jak je tomu u zahraničních přístrojů. Celé zařízení podle vynálezu je na čtyřech kolečkách a je tudíž snadno přemístitelné. Uspořádání plovoucího lůžka zajišťuje lehkou manipulaci a fixaci, nastavitelné opěrky a dorazy umožňují...