Archív za 1987 rok

Strana 129

Způsob modifikace polyalkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240627

Dátum: 15.09.1987

Autori: Przybyla Janusz, Knorr Vilmos, Lee Shy-fuh

MPK: C08F 255/02, C08G 77/42

Značky: způsob, polyalkenů, modifikace

Text:

...siloxancvých mohomerů s různými eubetituenty.Z produktů se případně vyextrmují ailoxanové homopolymery, vzniklé z části monomerů v důsledku přenosových a výmenných reakcí kationtového charakteru. Separace homopolymerů nemusí být vždy nutná. Na polyalken ae působí v prostředí nedezaktivujícím ionty nízkomolekulárním dikationtem a k produktu interakce polyalkenu s dikationtem se přidá siloxanový monomer, (a to buň s jedním druhom...

Směs na bázi polymerů ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 240626

Dátum: 15.09.1987

Autori: Szebeni Gábor, Petkó Gyula, Solti Dezsö, Sdrávich János Ing

MPK: C8L5 5/02

Značky: směs, polymerů, bázi

Text:

...procesu. Protože se termoplastický elastomer mění při teplctách zPľ 5 °°Vánĺ v polymerni taveninu, nemá jeho přidavek významnější dopad na reologické vlastnosti směsi. Další přednost navrženého postupu spočívá v použití termoplastického elastomeru ve formě granuli či diskrétníchčástic, takže při manipulaci nedocházi ke zhoršení pracovního prostředí.V polymerní směsi podle vynálezu mohou být přítomny i další přisady, jako např. antioxydanty,...

Kabelový sloup

Načítavanie...

Číslo patentu: 240625

Dátum: 15.09.1987

Autori: Oszkó Károly, Nagy Géza

MPK: H02G 11/02

Značky: kabelový, sloup

Text:

...až do dovoleného poloměru chybu a tím i snížené nároky na údržbu a opravy, případně i na výměnu kabelu, která je velmi snadná pro jednoduchost jeho uchycení, které je provedeno dvěma až třemi třecími závity kabelu na dutém válci kabelověho sloupu, které zcela eliminují napínací sílu kabelu. Další výhodou je jednoduchá konstrukce a technologičnost výroby kabelového sloupu.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné konstrukční kabelového...

Zařízení pro pohon a polohování vřetena soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240624

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bódás Sándor, Deák Ferenc

MPK: B23Q 5/20, B23B 5/48

Značky: polohování, zařízení, pohon, soustruhů, vřetena

Text:

...vady příliš vysoké. Kromě toho je nutno zajistit při výrobě příčné umělé vady určitou obvodovou délku a pro tento účel není soustruh vybaven žádným odměřovacím zařízením.odstranění nevýhod současného stavu techniky umožňuje zařízení pro pohon a polohování vřetena soustruhu podle vynálezu, vyznačující se tím, že sestává z klinové řemenice,která je nasazena z opačné strany na nosném tělese sklíčidla soustruhu a pohâněna přes kluznou spojku 5...

Způsob čištění vápenatě soli kyseliny 2, 5-dihydroxybenzensulfonově

Načítavanie...

Číslo patentu: 240623

Dátum: 15.09.1987

Autori: Yamamoto Shigeo, Noguchi Hiroshi, Oguri Yukio, Kamoshita Katsuzo

MPK: C07C 143/44

Značky: způsob, 5-dihydroxybenzensulfonově, čištění, vápenaté, kyseliny

Text:

...provedení. Další nevýhody jsou poměrně značné ztráty éteru při izolací produktu.Dosavadní uvedené nevýhody jsouodstrsněny způsobem čištění vápeneté soli kyseliny 2,ñ-dihydroxybenzensulfonové, vyrobené adiční reakcí benzochinonu s dvojsiřičitenem sodnym,znečistěné látkami vznikejícími v průběhu reakce a popřípodě nedokonsle oddělenfmi výchosími eloučeninami, krystelizací z vodného roztoku nasycenáho za hor-ka. Způsob podle vynálezu se...

Zařízení pro automatické šroubováni nátrubků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240622

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kato Toshiro

MPK: B23P 19/06

Značky: šroubováni, automatické, zařízení, nátrubků

Text:

...na výkresech, kde na obr. 1 je celkový pohled na zařízení pro automatické šroubování nátrubků v půdorysu. na obr. 2 nárys zařízení, obr. 3 znázorňuje detail zaváděcího trnu s nasunutou závitovou trubkou,obr. 4 polohu nátrubku na zaváděcím trhu, obr. 5 vzájemnou polohu vykloněných pryžových pasu a na obr. 6 je znázorněn pohyb pryžových pasu a nátrubku v pracovní poloze.zařízení sestává ze zaváděcího trnu l, upevněného na nosiči § mezi...

Způsob přípravy energetického krmiva z těžko stravitelných lignocelulosových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240621

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lakodey Pierre, Löffler Wolfgang, Gugenhan Heinrich, Takahashi Junya, Bachelard Roland

MPK: A23K 1/12

Značky: lignocelulosových, materiálů, těžko, energetického, přípravy, krmiva, způsob, stravitelných

Text:

...ve vodném prostředí ae pohybuje v rozmezí 0,5 až 5 a lmnotnostní poměr vodného roztoku kyselín k suäině lignocelulőzového materiálu je 2 až 10 Y.Během doby styku lignocelulőzového materiálu s vodným roztokom kyselin docházípostupně k stále hluběílu stupni naruěení lignooelulőzováho komplexu a rozüsdu polysacharidických složek, což se projevuje jednak stoupajícím obsahom látek rozpustných vevodě, jednak rostoucím obsahom redukujícíoh...

Zařízení na rozprašováni mazacích a dělicích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240620

Dátum: 15.09.1987

Autori: Choung Un Kim, Georgiev Georgi Atanassov

MPK: B22C 23/02, B22D 17/22

Značky: rozprašování, zařízení, dělicích, mazacích, prostředků

Text:

...druhým koncem V axiálním zahloubení seřiditelné šroubové zátky 1. Seřízením šroubově zátky 1 lze jednak nastavit Otevírací sílu uzaviracího ventilu 33 a jednak omezovat zdvih zdvihátkem Q uzavíracího ventilu 23 až na nulu, tj. zcela uzavřit průchod tlakového a mazacího prostředku z tlakové mazací komory 2Ve vzduchové tlakové komore 3 je axiálně posuvně uložen větší průměr 35 diferenciálního pístu, který tvoří její pohyblivou stěnu a jehož...

Meziřádkový postřikovač plevelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240619

Dátum: 15.09.1987

Autori: Antonov Dimo Petrov, Russev Ljumir Siderov

MPK: A01M 21/04

Značky: meziřádkový, postřikovač, plevelů

Text:

...tvaru. V zadní části krytu v návaznosti na síto, je kryt opatřen soustavou volně zavěšenýoh řetízkü.Účel vynálezu spočívá v tom, že tryskou rozptýlený herbicidní postřik je ve vodorovném směru zachycován ochranným krytem, přičemž ve směru přibližně svislém, tj. v rozmezí rozstřiku v úhlu asi 60 °, je herbicidní postřik zachycován V konkávním tvaru upraveným sítem, které zachytí z trysky postřikovače rozptýlený postřik, který následkem toho...

Způsob zpracování odpadní viskózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240618

Dátum: 15.09.1987

Autori: Maleškov Vladimir Dimov, Mink Robert Ivan, Atanassov Ljuben Paskalev, Koen Elieser Henrich

MPK: C08L 1/24

Značky: odpadní, zpracování, způsob, viskózy

Text:

...na rozpouštění xantogenátmRegulace hladiny v mezinádrži zajištuje, že se k rozpouštšní odpadní vikőzy používá maximálně vždy jen taková množství rozpouštěcí kapaliny, které se ze systému odebírá na rozpouštční xantogenátu.Způsob podle vynúlazu se liší od dříve používaných mimo jiné tím, že se odpadní viskőza neředí na roztok o konstantním obsahu celulózy, což má zřejmě vliv na složení vyráběné viskózy. Je to však vliv zanedbatelný....

Kabina pro stříkání vodouředitelnými disperzemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240617

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vászovics Györgyi, Irie Nobuhiko

MPK: B05B 15/12

Značky: vodouředitelnými, stříkání, disperzemi, kabina

Text:

...kabina pro stříkání vodouředitelnými dieperzemi podle vyúálezu, jehož podstata tkvi v tom, že sběrná nádrž je nápojena na čerpadlo a na paralelní tlakové filtry, na něž jsou napojeny stavitelné redukční prvky etříkacího a oplechovacího potrubí, přičemž na sběrnou nádrž jsou napojeny oplachované plochy boční a alespoň jednoatranně zespádovaná spodní plocha kabiny. Sběrná nádrž je automaticky doplñována vodouřeňitelnými disperzemi ze...

Nástavec pro regulaci výšky kovových nosných dílců, zejména lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240616

Dátum: 15.09.1987

Autori: Görgényi Frigyes, Mányai Sándor

MPK: E04G 25/04

Značky: dílců, lešení, regulaci, výšky, zejména, kovových, nosných, nástavec

Text:

...výkresu je znázoměn příklsd provedení nástnvcs podle vynálezu, a to na obr. 1, v náryse s na obr. 2 v bokoryse.Na výkrese je vyznočeno nosné trubka l opotřené opěrnou podložkou g s otvory pro-g vedenými kolmo na osu nosné trubky 1 pro zosunutí nosných kolíků j, Ľ, na ktoré dosadá dutý šroub 3 s křídly 1 L s křídlovou msticí ž, kterým prochází nosné trubka l. Posuvná délka dutého šroubu i s křídly 51 v krídlové mstici i odpovídá...

Grafitový mazací přípravek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240615

Dátum: 15.09.1987

Autor: Horváth Mária

MPK: C10M 125/02

Značky: výroby, způsob, grafitový, přípravek, mazací

Text:

...IO až 20 hmotnoetnioh dilů jemné mletého chemicky čistého grantu a 60 až 80 hmotncatnich dilů vody. Způsob výroby grafitového mnzncího připravku apočívá v tom, že se uvedené přiměai zhomogenizuji, potom eo melou v koloidním mlýnu po dobu 8 až 10 hodin, přičemž dochází k domiláni použitého chemiclą čistého grafitu.Výhodou mazocího přípravku podle vynálezu je, že vytváří dostatečně pevný grafitový film, v důsledku čehož ho lze pouzit pro...

Způsob výroby vysoce čistého grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240614

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tóth Erzsébet

MPK: C01B 31/04

Značky: čistého, vysoce, výroby, grafitu, způsob

Text:

...loułení meziproduktu 5 až 15 96 roztokom kyseliny sírová a filtrecí se prevode alkalické fixace meziproduktu roztokom hydroxidu sodného za účelom rozpuětění hydrolyticky vyloučené wseliny křemíčité, načež se provede filtrace a druhé kyselé loužení 0,5 až 3 roztokom Iqaeliny sírová. Potom se znovu prevode filtr-see a produkt se promyje vodou do neutrtlní reakce s vysuěíuVýhodou způsobu podle vynálezu je, že se jím získá produkt čistoty až...

Kombinované latentně reagující pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 240613

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kanyicska Béla

MPK: C04B 14/08, C04B 16/04, C08F 120/06...

Značky: kombinované, pojivo, latentně, reagující

Text:

...vlastnosti dané amidovou skupinou až do doby, kdy přijede do kontaktu s ionizovanými sloučeninamí obsahujícími kationty. Po zreagování vzniká kompozitní produkt odolávající účinkům vody. aqresívním látkám, atmosférickým vlivům i vyšším teplotám. Vzniklý minerálně-organický film má vysokou odolnost vůčiotěru a obrusu A jeho tuhost. pružnost a tvrdost lze regulovat nastavením vzájemného poměru vodné disperze polymeru a hydroaolu kysličníku...

Zařízení pro sdružené hodnocení základních filtračních vlastnosti plošných filtračních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240612

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fekete Márton, Dóda Margit, György Lajos, Seregi András

MPK: G01N 7/10

Značky: sdružené, filtračních, hodnocení, základních, plošných, materiálů, vlastností, zařízení

Text:

...tlakoměrem, diferenčním tlakoměrem, prútokoměrem vzduch a průtokoměrem vody.Zařízení je jednoduché, sestávâ z běžných prvků a součástí. Nenáročným postupem umožňuje snadno a rychle získat spolehlivá a reprodukovatelné hodnoty, které jsou základem pro hodnocení nejdůležitějších vlastností plošných filtračních materiálů a jejich způsobilosti pro konkrétní použití.Připojený výkres je celkovým znázorněním přístroje.Filtrační těleso...

Horní revolverová hlava beranu revolverového děrovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240611

Dátum: 15.09.1987

Autori: Deák Gyula, Zára Erzsébet

MPK: B30B 15/08

Značky: hlava, děrovacího, revolverová, beranu, revolverového, horní

Text:

...lg a druhý dosedá na plochu desky lg. V ose pouzdra lg je uloženo táhlo ll, procházející pružinou ll a otvorem v podložce lg a desce ll. Táhlo li je u příkladného provedeni tvořeno šroubem, jehož hlava je uložena ve dně pouzdra lg a na volném konci je našroubována matice,sloužicí k nastavení předpětí pružiny ll.V tělese 1 přidržovače mohou být dále vytvořeny alespoň tři otvory, v nichž jsou na vodicím čepu lg uložený předepjaté pružiny...

Přístroj pro stavební i strojní dokončovací práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240610

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kuschke Günter, Lamb Charles Granville, Castrop-rauxel Reinelt Werner, Kalverkamp Klemens, Krieger Karl

MPK: B05B 7/04

Značky: práce, strojní, dokončovací, stavební, prístroj

Text:

...materiály. Před aplikací není proto třeba filtrovat ani např. stříkací tmel, stejně ani izolační hmoty na bázi asfaltu(bitumenní nátěry) určené pro stavební účely. Hospodárným využitím dopravního média při provozu přístroje se dosahuje úspor a vystačí plně velmi malý přenosný kompresor o výkonuDalší výhodou uspořádání přístroje dle vynálezu je vyrobitelnost V běžně vybaveném strojírenském provozu, bez jednoúčelových strojů, bez...

Kleština násadce vysokootáčkových vrtaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 240609

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lehne Jürgen

MPK: A61C 1/05, A61C 1/14

Značky: vysokootáčkových, vrtáček, kleština, násadce

Text:

...kleštiny mají rovněž řadu nedostatku. Samopružicí kleštiny se rychle opotřebovávají a vyžadují častou a pracnou výměnu, obvykleKleštiny s uzamykáním mají dobrou životnost, výměna pracovního nástroje je však u nich zdlouhavá a vyžaduje pomocné nástroje. Totéž platí o naposled zmíněné kleštině,u které se navíc objevuje poškození vyvolané při uvolňování závěrné matice, příliš pevně dotažené prací s rozměrnějším zubolékařským nástrojem.Další...

Vazba rezonanční dutiny s vlnovodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240608

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ploss Hartmur

MPK: H01P 7/06

Značky: vazba, vlnovodem, rezonanční, dutiny

Text:

...ve srovnání s kzuhovým, při zachování téže rozměrové přesností.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že ve stěně oddělující vlnovod a rezonanční dutinu je umistěn vazební otvor. Otvor je překlenut elektricky vodivým drátem, který je rovnoběžný s podélnou osou vlnovodu, čímž je zkratováno pole nežádoucího vidu v rezonanční dutině.Konstrukce vazby podle vynálezu je výrobné jednoduchá a nežádoucí vidy,...

Zapojení snímacího obvodu impulsního regulátoru regulovaných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240607

Dátum: 15.09.1987

Autori: Geiger Rolf, Urbach Hansjörg, Becker Reinhard, Schölkens Bernward, Teetz Volker

MPK: H02P 8/00

Značky: impulsního, veličin, zapojení, regulátoru, snímacího, obvodů, regulovaných

Text:

...ggł obvodu gg typu EXCLUSIVE-OR podsekce gg připojen na první z dvojice komplementárních výstupu 23 registru 3 řídících signálu a první přípoj žíl rezistoru QA je připojen na druhý z dvojice komplementárních výstupu gg registru 2 řídicích signálu. Při vytvoření hlavního výstupu gg registru 3 řídicích signálu jâk° jednoho výstupu ga je možné první vstup ggl obvodu Q typu EXCLUSIVE-OR a první přípoj ägl rezistoru gg připojit současně na tento...

Ovládač přivíjecího mechanismu v kazetovém magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240606

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lindner Ernö, Horváth Mária, Havas Jenö

MPK: G11B 15/18

Značky: kazetovém, magnetofonu, mechanismu, přivíjecího, ovladač

Text:

...a unášeč. Na společné základné je umístěn čep, zakotvení pružiny, předloha a unášeč.Výhoda vynálezu spočíva především V tom, že se jedná o velmi jednoduché zařízení,které je výrobně levné, obsahuje minimální počet pohyblivých částí a proto je v provozu velmi spolehlivá. Ke své funkci nepotrebuje elektrickou energií, takže ho lze použít s výhodou u přenosných přístrojů napájených z baterií. Nezvyšuje hmotnost zařízení.Blíže bude vynález...

Zařízení šicího stroje pro přidržení niti po jejím odstřihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240605

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pungor Ernö, Szepesváry Klára

MPK: D05B 65/06

Značky: přidržení, zařízení, odstřihu, jejím, stroje, šicího

Text:

...povrchem lgg přidržovače lg a spodní stěnou ggg pohyblivého nože lg těsně při spodním ramenu gg horní niti Q, takže při vyjímáni šitého díla lg je zde tendence k unášení spodního ramena äg spodní niti Š spodní ramenem ga horní niti É. Tato tendence je ohzvláště výrazná V těch případech, z hlediska technologie šití obvyklých, kdy spodní nit E je slabší nežli horní nit Q, protože při použití dosud známých přidržovačů tvořených ocelovými...

Zařízení pro snímání kódových značek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240604

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bitter István, Ágai Béla

MPK: G02B 6/06, G02B 6/24

Značky: zařízení, snímání, kódových, značek

Text:

...druhý konec je zasunut do snímací sondy, přičemž jeho zakončení je alespoň v úrovniústí snímací sondy a mezi fotodiodou a snímací částí sondy je umístěn světelný zdroj.Čtecí optické vlákno může být bud mnohovidové nebo jednovidové. Dolní část snímací sondy může být opatřena částečně vysunutým čtecím optickým vláknem s izolačním povlakem.Výhody zařízení pro snímaní kôdových značek spočívají v tom, že čtecí optické vlákno má velmi malý...

Nemocniční lůžko,vhodné zejména pro léčbu popálenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240603

Dátum: 15.09.1987

Autori: Töke László, Blomqvist Villhard, Helle Antti, Nagashima Mamoru

MPK: A61G 7/00

Značky: nemocniční, lůžko,vhodné, léčbu, popálenin, zejména

Text:

...zařízení pro vhánění a směrování kyslíku do léčebného prostoru.Toto základní vybavení lůžka je vybaveno balkánským rámem včetně doplňků, tvořících příslušenství lůžka a umožňujících pružné polohování a tahy u pacientú s kombinovanými poraněními, například u popálenin se zlomeninami. Umožňuje rovněž aktivní zvedání pacienta pomocí hrazdy a vhodné podmínky pro vytvoření uzavŕeného stanu pro zavedení mikroklima tizace.zařízení pro napínání...

Ražením zdobená pájená schránka bižuterní záponky pro spojování pružným perkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240602

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bollina Ezio, Steenken Gerhard

MPK: A44C 27/00

Značky: spojování, bižuterní, zdobená, pružným, pájená, schránka, záponky, perkem, ražením

Text:

...ze součástí, které mají nejen stejné zdobení, ale i stejný tvar a případně může být zdobena i dalšími technikami.Ražením zdobené pájené schránky bižuterních záponek pro spojování pružným perkem se zhotovují tak, že jedna nebo obě částí zdobené ražením, případně i jinými zdobicími technikami se plasticky vytvarují s přehyby, v nichž se bud předtím, při tom, anebo potom vytvoří zářezy, načež se části spojí pájením tak, že se zářezy...

Jedná se o přídavné zařízení k úpravnickému fuláru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240601

Dátum: 15.09.1987

Autori: Basaglia Rubens, Simson Dionizy

MPK: D06B 3/12

Značky: přídavné, zařízení, fuláru, úpravnickému, jedna

Text:

...závěsech pomocí šroubů nebo jenom nasunut na vodítka upevněná na závěsech.Výhody přídavného zařízení podle vynálezu spočívají ve vytvoření vypíracího účinku na fuláru efektivním řešením, bez narušení původních funkcí fuláru. Jsou vyřešeny potíže s umístěním vodicích válců a střikových trubek do omezeného prostoru mezi smáčecí vanou a ždímacími válci. Výhodou je snadná vyjímatelnost přídavného zařízení, takže všechny konstrukčni prvky...

Zapojení elektronického stejnosměrného dvoukvadrantového watthodinového počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245700

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smreka Jaroslav

MPK: G01R 11/66, G01R 11/00, G01D 4/00...

Značky: dvoukvadrantového, zapojení, elektronického, stejnosměrného, watthodinového, počitadla

Text:

...výstupu LL snalogové elektronická ndsobičlq l,kde se objavuje signál odpovídající rekuperovanámu výkonu. K výstupu prvního integrdtoru g je připojen vstup prvního monostabilního klopnáho obvodu .l, k jeho výstupu je impulsní počítadlo 4 rekuperované energie. ~K prvnímu analogovému výstupu n analogové elektronická nísobičląy l, na kterém se objevuje signál odpovídající odebíranému výkonu. je pŕipojen druw integrítor ž, k jeho výstupu...

Stabilizátor střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245699

Dátum: 15.09.1987

Autori: Musil Jindoich, Sladký Jaromír

MPK: H02M 5/10

Značky: střídavého, napětí, stabilizátor

Text:

...výkony. Velikost výstupního napětí nezávisí na omhu e velikosti sítěle v danom rossahu jaenovítáho výkonu etabilioátoru. Na vstup etebilisátoru není nutné zapojit autotranefomltor pro dosažení jmenovitá hodnoty výstupního napětí. Prevodový transforaětor a výkonový sesilovač lze dimenzovat na poloviční regulační výkon. Zapojení neobsahuje dne elektroaechanioképrvý. Na výkresu je echematicky zněsornčn pť-íklad zapojení etabilisítoru podle...

Pekařská elektrická pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 245698

Dátum: 15.09.1987

Autori: Husa Václav, Klabík Václav, Landa Václav

MPK: A21B 1/00

Značky: pekařská, elektrická

Text:

...stčny s jednou. tyčí vloienou ve vodicí hadici v sxononetriokőn pohledu a obr. 2 echemotický pohled na pec s monipulačním prostoren v půdorysu.Pekeŕská elektrická peo obsahuje pečný prostor 1 ohraničený bočními stönami g s 1, před nini je vidy uspořädoná tepelnč izolační vrstve 4, j. l( jedni tepelnč izolační vretvč 2 so primykí rosvadččovć stčna g, pred ní je rosvadččový prostor 1, ktorý s volný prostoru g podíl pece tvoří Innipulečnís...

Zařízení pro přívod média ve válci pro tepelnou úpravu termoplastických plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245697

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smreka Jaroslav

MPK: B29C 51/26

Značky: úpravu, tepelnou, plošných, přívod, media, materiálů, zařízení, válci, termoplastických

Text:

...media je pro obł struny stejné. łlestejnou diletaci rozvádlcího systemu Iádia e pláltü válce vyrevnávd pro jakoukoliv délku kelandrovscího válce vlnovec, jeho delke je done konstrukcí válce. kmmm rozvodu topnáho media ve válci pro tepelnou úpravu termoplszticwch plolných nateriálů je nekreslen na výkrese, ktorý představuje podáląý řez kelandrovacíl váloem.Válec pro tepelnou üprsvu termoplestických ploených materiálů je zvoľ-en dvems cely 5,...

Chladicí kanálky chladiče krystalyzátoru pro plynulé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 245696

Dátum: 15.09.1987

Autori: Landa Václav, Sladký Jaromír, Klabík Václav

MPK: B22D 11/08, B22D 11/22

Značky: krystalyzátoru, kanálky, lití, chladicí, plynule, chladiče

Text:

...a na konci jsou obě sekce chledicího keaálku spojený. Vzniká tak bifilární uložení chledicích kanĺlbl. Výhodou tohoto uspořaddní je seusodící vyústění vstupu s výstupu chladicího média, což zjednoduluje konstrućní řešení krystelizátoru a zmenšuje jeho rozměry.Stále soubčžná vedení vstupní a výstupní sekce chladícího kenilkd odstraňuje nounetrič-u nosti a nestejnoměrnosti v odvcdu tepla v činné plole chladiče krystalilítoru, jelikož v...

Chladicí kanály chladiče krystalizátoru pro plynulé lití.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245695

Dátum: 15.09.1987

Autori: Booek Petr, Olšanská Vladimíra, Husa Václav

MPK: B22D 11/22, B22D 11/08

Značky: chladicí, plynule, chladiče, lití, kanály, krystalizátoru

Text:

...Výhodou tohoto uspořádání je souaedicí vydstění vstupu a výstupu chladícího média, což zjednodušuje konstrukční řešení krystalizdtoru a zmenluje jeho rozměry.Stálá souböžné vedení vstupní a výstupní sekce chladicího kanálu odstraňuje nesymetričnosti a nestejnoměrnosti v odvodu tepla v činnć ploäe chladiče bystelioátoru, jelikož v kazde oblasti činnd plochy je vždy stejný gradient cdvodu tepla. Je to děno protiamězvností toku chladícího media...

Třecí materiál s vysokým součinitelem tření

Načítavanie...

Číslo patentu: 245694

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šilar Zdenik, Baee Jioí

MPK: F16D 69/02

Značky: tření, vysokým, materiál, součinitelem, třecí

Text:

...žáruvzdorných vláken k enormnímu vzrůstu teplot, přičemž by teplotní gradient k podpovrchové vrstvě dosahovat neäádoucí hodnoty, což by vedlo k naruěení povrchu obložení, jeho rozpraskání vzhledem k překročení meze pevnosti organického pojiva. Významnou nevýhodou součesných tŕecích materiálů azbestověho nebo bezazbaatového typu, vhodných zejména pro brzdové obložení motorových vozidel, je pak přítomnost těchto kovových částic, které...

Bezazbestový třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245693

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hortlík František, Buryšek František

MPK: F16D 69/02

Značky: třecí, bezazbestový, materiál

Text:

...na zmíněných lokálních galvanických článcich vnitřní elektrolýzu materiálu.K odstranění nedostatku materiálů s asbéstovými vlákny byla již navržena celá řada řešení. Jlou např. známé bezazhestově třecí materiály s použitím uhlíkových vláken. Tato vlákna se vyznačují vysokou žáruvzdorností při nezměněných základních fyzikálních vlastnostech. Toto řešení, přestože patří poěmě k nejpoužívanějěím, má nedostatok v tom, že používá uhlíková...

Zpětný deskový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245692

Dátum: 15.09.1987

Autor: Fereš Ivo

MPK: F16K 15/06

Značky: zpětný, deskový, ventil

Text:

...části pevné připojenou deekou e v dolní části oaazením, přičemž na horní ploäe disku je provedens kruhové rybinová drážka,v níž jemložen těsnící kroužek.Pružná těsnñní pomocí pryžového kroužku zaručuje dokonalou těsnost spätného ventilu,což u toxidkých plynü zlepšuje pracovní prostředí a zvyšuje belpečnoet provozu. Další výhody. zpětného ventilu lze spstřovst v jeho montáži přímo neni příruby a dále, že je proveden z malých jednoduchých...

Seřiditelný ovladač eIektrických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245691

Dátum: 15.09.1987

Autori: Landa Václav, Blažek Zdenik

MPK: B23Q 11/00

Značky: eiektrických, seřiditelný, přístrojů, ovladač

Text:

...konstrukcí evltelne rampy. Pouiití seřiditelnýoh ovledsčd ve stroji vyplývá e výkreeu znázoriujícího más-ye (obrázek-At) e pddorye (obrázek 5) jednoúčelovtho obráböoího stroje e otočnýmstolom. Ovládací sñíňka L seřiditelného ovladače (obr. 1 a) je zavěěena na výškově nastavi telná, podálnou dráäkou g naŕísnutá objímce Hi, vedené dvojici osazených roubů LLzapadsjících do této dráiky 33. Těleeo g ovládací skříňky l má v horní vytvarovaná...

Zařízení pro hydraulické řízení traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245690

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ženišek Jioí

MPK: B62D 5/06

Značky: zařízení, řízení, hydraulické, traktoru

Text:

...e doeteno eo oo vyrovudvooí otvor n. le obr. 3 je pouutí vyrovndvecíoh vłtví 31 o vyrovnávgcíú ventily 35 v obou hannah dvretíoh non-mmm. válce m. u. nosom oe u dopliování -pusu v um mm dvrotí.lie obr. 4 o 5 je snáoornłno oepoŕádání vyrovdvocího venulu ,zá v piatu a. V píetou je uproveno vybrání 33, která ne nepojeoo výthćnł otvorom u, no výtlečnou strom LL e přepoudtlcím otvoru i ne pŕopoudtdcí. otromz .mi bydreullekáho válce m. Vo...

Způsob odstraňování iontů stříbra z odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245689

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Rudolf, Zigmund Josef, Kadlas Oldoich

MPK: C02F 1/58

Značky: iontů, zařízení, tohoto, odstraňování, způsob, provádění, stříbra, odpadních, způsobu

Text:

...předlohy í jílkou Q filtr-im s potrubím 2 pomocí čerpadla 3 do reekční nádrže LH. V túto múdri. g se se stduho stenu( po dobu dvou hodin studeným vzduchom z prívodu n upraví pH ns hodnotu 7 lqsensou stravou dávkovsnou s přívodu ga. s nsdbytečnd sâmikovć testy se srssí tunel Islelnstýs z prívodu a. m, ton Pêobíhd ste reakceSuspenze se čerpd pomoci čerpadlo 33 přivodním potrubie ,m nn vekuový filtr 5, kde se opłt udfiltruáe h). e filtru se...

Způsob odstraňování nitrofenolů a iontů olova z odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245688

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kalivoda Lubomír, Eermák Jan, Klimeš Jioí

MPK: C02F 1/58

Značky: odstraňování, provádění, tohoto, olova, nitrofenolů, zařízení, iontů, způsob, způsobu, odpadních

Text:

...nádrže I ee přidá Kyuline sírová na hodnotu pH maximálně 6, čímž se uhličitan olomatý prevode na eíran olovnatý e odstraní ee z roztoku pŕevážná část iontdolova podle rovniče 2Násypkou § 95 se pridá práěková aktivní uhli, na němž se během dvouhodinového michéni pomoci tlačeného vzduchu, přivdděného potrubim 16 p adsorbuji nitrovená fenoly. Čerpadlem 2 p se auspenze přivodnĺm potrubí 3 čerpá na vakuový filtr 1, kde se odděli kol a filtrát se...