Archív za 1987 rok

Strana 128

Způsob biotechnologického odstranění nečistot z textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246119

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kueera Zdenik, Verner Ladislav, Havel Václav, Princ Miloš, Humár Anton, Oezník Jan, Hejl Vladimír, Kotrbatý Jioí

MPK: D06L 1/12

Značky: nečistot, textilních, biotechnologického, způsob, materiálů, odstranění

Text:

...přírodními šlichtsmi.Uvedená nevýhody odstraňovaní hečietot z textilních materiálů vyvářkou nebo její kombinací s použitím enzymů odstraňuje způsob podle vynálezu, kde využitím stabilizované kultury Scotobakterií, průwslově Vyráběné, se biotechnologiclçy famentují nečistoty na bázi glycidů, bílkovin, pektinů a tuků, které pak přacházejí do extrahovadla. Výhodou použití stabilizované kultury Scotobaktarií je pak to, že fermentace nečistot...

Ochranné tělísko mléčné žlázy přežvýkavců před zánětem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246118

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kaluža Erich, Churý Miroslav, Kapiáš Jan

MPK: A61D 7/00

Značky: před, přežvýkavců, ochranné, mléčné, zánětem, žlázy, tělísko

Text:

...koloidni mědi nebo 2 5 koloidniho uhlí.Změna tvaru ochranného tělieks podle vynálezu do uzsvřeného kruhu umožňuje jednak vkládáni ochranného těliska do kovového ketetru bez přímého styku s rukame oěetřujici osoby, jednak rychlejší, bezpečnějěi e bezbolestne zavedení ochranného tělíska podle vynálezu do vnitřku mléčné žlézy s minimálním rizikom jeho mechanického poškození. Inkorporaci kontrastniho materiálu, tj. 2 5 koloidni směsi nebo 2 SG...

Vícepodlažní montovaná stavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 246117

Dátum: 15.09.1987

Autori: Smékal František, Ptáeek Miroslav

MPK: E04H 1/04

Značky: stavba, montovaná, vícepodlažní

Text:

...výtshmbez nároku na instalací mamutích jeŕábů, či jiná těžké nebo unikátní speciální mschanizece.Zasouvatelná zpevněná nosné podlážks jako nosné souěást prefabrikovaných odlehćených účelových buněk se stává, po jejich zssnnutí a upevnění, součástí nosné konstrukce stavby e umožnuje tá maximální variabilitu těchto buněk na ní osazených e vyrobených z odlehčeného materiálu s přizpdsobených účelu budoucího použití.Tuto stavbu lze pak bez...

Způsob izolace kovů z odpadních nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 246116

Dátum: 15.09.1987

Autori: Galatík Antonín, Krul Zdislav

MPK: C09D 1/00

Značky: kovů, způsob, odpadních, nátěrových, izolace

Text:

...ohřev například vody nebo pro vytápění. získaný odpad po apálení je koncentrátem príslušného barsvnáho kovu, který tvoří hlavní část nátěrová hmoty, vhodný pro další pyrometalurgická nebo chemická zpracování.Tyto odpady obsahují 20 až 80 ť hmot. kovu v závislosti na množství naterove hmoty v odpadu při minimálním obsahu kovu v nátěrove hmotě 5 i hmot.Uvedeným postupom podle vynálezu lze dosáhnout až 99,0 účinnosti aeanace kovových oxidů ze...

Samovýsypný kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 246115

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koivánek Milan, Minaoík Jaroslav, Hublar Josef

MPK: B65G 19/02

Značky: kontejner, samovýsypný

Text:

...při vyprzdňování.Semovýsypľký kontajner odkládá z vlastní nádoby | opetřená sklopnym dnem j. Dno 1 je prostřednictvím táhel i spojene se závěsem 2 nádoby l. Závěs g nádoby J, je svisle posuvný ve vedení j. V ramenech závěsu g jsou vratná pružiny § dna j, a tlumiče 2 spätného chodu dna j. Mezi rameny závěsu g jsou. zápedky á a rozvírací klíč 1.naplnený kontejner- je nvěäen na zdvihacím prostředku za třmen závěsu g nádoby 1. Protože...

Pneumatický manipulátor kabelových bubnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246114

Dátum: 15.09.1987

Autor: Suran Pavol

MPK: B65G 47/74

Značky: manipulátor, pneumatický, kabelových, bubnu

Text:

...zpětnámu pohybu, např. způsobenámu nerovností podlahy, excentx-ićností kabelováho bubnu atd. Pnematický manipulátor kebelových bubnů je se zdrojem tlakováho vzduchu spcjen pryžovou hadici. Proti zpětnému pohybu, jenž by mohl nastat vlivem špatněbo. zasunutí tlačky pod čelo kabelového bubnu, je manipulútor jištěn výkyvnym uložením pracovního válce, která umožní vycłąýlení válce a sklouznutí tlačkąr po hrané čela bubnu.Výhoda pneumatickáho...

Zapojení řídícího obvodu elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246113

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vašíeek Zdenik, Trnka Jioí, Drobný František, Braun Stanislav

MPK: G05B 24/02

Značky: elektrických, obvodů, zapojení, řídicího, pohonů

Text:

...náledovné. Propoáovecí vstup g zadávscího bloku 1 je připojen k prvnímu propojovacímu vstupu g technologického regulátoru 1, jehož zpětnovazební vstupy z, až n jsou připojeny k výstupom nesakreelených čidel, např. impuleních vysílačů na válcovaoí stolici. navíječe, epod. Zedávscí výstupy LL až gn technologického regulátoru 3 jsou spojeny se vstupy nezekresleneho silového blolou např. tyristoru a slouží pro jeho řízení, a Ovládací VBtUPJI .il...

Zapojení pro signalizaci havarijního stavu objektů pro chov zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 246112

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ružieková Jioina

MPK: G08B 7/06

Značky: zvířat, havarijního, zapojení, stavu, signalizaci, objektu

Text:

...nebo k poklesu. Povolená hodnota odchýlky je rovněž volitelná. Pokud změna nepřeluačuje povolená tclerĺance,je na výstupu g signál o urovni H, v opačném případě so objeví signál L, jenž je zeveĺendo prvního vstupu k indikačního bloku 1 a má za následek vybavení akustiokého i optického signálu poruchy klimatizace i vybavení signálu indikátor-u lg. Ke druhému vstupu g indikačního bloku 1 je připojen výstup p snímače prahové teploty g.Je...

Odlehčovací obvod větve tranzistorového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 246111

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ditrych Zdenik

MPK: H02F 5/16

Značky: měniče, větve, tranzistorového, obvod, pulsního, odlehčovací

Text:

...diody § s první přesytkou u je zapojana první oddě 1 o~ vací díoda 10 katodou k prvnímu větvovánu uzlu I a mezi druhým věçvovým uzlem g, mezi druhým-zpoždovacím kondenzétorem g a. vazebr ím kondenzátorem j a spojem mody druhé nulová diody 2s druhou přesytkou 1 §, je zopojena nruhá oddělovací dióda |I anodou k druhému větvovému uzlu g.Mezi prvním větvovým uzlem A a druhým větvovým uzlem g jsou zapojeny paralelné vybíjecí odpor 22, sériové...

Vyzdívky reaktorů na výrobu technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246110

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krátký Bohumil, Minaoík Jaroslav, Hájek Karel

MPK: C09C 1/00

Značky: reaktoru, sazí, vyzdívky, výrobu, technických

Text:

...vy rohu aazí. využitím vynálezu se dále dosáhne dokonalejší isolace reaktorů. Sníží se tedy tepelné ztráty a stejné teploty v reaktoru ee dosáhne při spctřebě meněího množství energie. Přínosem vynálezu je proto rovněž lepší využití suroviny, t» j zvýšení výtěžnoeti sazí.Praktické provedení vyzdívky podle vynálezu u reaktoru pro výrobu sami a srovnání a dosud používaným typem vyzdívky překládají následující příklady.Vyzdívka reektoru pro...

Vícedílná kotva zejména do pórobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246109

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bányi Štefan, Vajíeek Marián

MPK: F04B 1/40

Značky: vícedílná, pórobetonu, kotva, zejména

Text:

...upoř-ádéním obou prvků. Příbližně nasměrovaąv hrot jistícího prvku je při zarážení naveden šilouou plochou zepoultěoí části. kotevního prvku do jednoho z řady určených otvoru. U kotevních prvků korýtkového prdřezu je hrot jistícího prvku směrován do otvoru též bočními stěnami zapoušç těcí části.Tvar kotvy zajišťuje dobré rozndüení zatěžovací síly v póróbetonu. Jednoduchost a mnohotvárnost provedení umožňuje ienbulantní výrobu kotvy přímo na...

Zapojení ke kontrole těsnosti ovládacích ventilů u automatických plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246107

Dátum: 15.09.1987

Autori: Frouz Jan, Harasevie Vladimír

MPK: F16K 17/36

Značky: automatických, těsnosti, ovládacích, plynových, ventilu, kontrole, zapojení, hořáku

Text:

...kuželkou, dvěma pomocnými ventily a impulsním potrubím spojujícím vstupní prostor s prostor-em pod membránou a s prostorem nad membránou, čímž je docíleno aloučení regulační a uzavírací funkce do jediná smotany.zapojení podle vynálezu umožňuje automatickou kontrolu těsnosti druhého elektricky ovládaněho ventilu při startování automatického plynového hořáku a tím i vyloučení provozu automatického plynového hořáku v případě, je-li druhý...

Stabilizační zařízení letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246106

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dvooák Antonín

MPK: B64C 5/10

Značky: stabilizační, zařízení, letounu

Text:

...lg převodu řízení. Táhlo 12 převodu řízení je pak kloubově spojene s řídící pákou u, hsráje ve své střední části ukotvena e která .je současně přes zatěžovací mechenismus M spojene s ukotverąým vyvułovacím mechanismem l . Táhlo 1 g převodu řízení je s výhodou dělené pro zamezení vzniku resonančniho kmitání.Na obr. 4 je znázoměno štvrté příkladné provedení stabilizačního zařízení letounu podle vynálezu. Zde je oproti třetím přikladnému...

Způsob tváření výkovků ze stabilizovaných chromniklových austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246105

Dátum: 15.09.1987

Autor: Boháeek Tomáš

MPK: B21J 5/06

Značky: austenitických, chrómniklových, výkovků, oceli, způsob, tváření, stabilizovaných

Text:

...a dědičnosti primárni licí struktury přispívá dále skutečnost, že se povrchové vrstvy ingotu v době mezi vyjmutím z ohř-ívaci pgce a okamžikem započetí kování,e dále přiastyku s relativně studeným. kovadly, ochladí. Protože počáteční teplota kování leží těsně nad rekrystalizační teplotou oceli s primární strukturou podrobsná malým stupňům deformace, povrchová vrstvy ingotu (pod kovadly) tvářené v podstatě pod rekrystelizační teplotou zpevňují...

Deska pro nanášení motivů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246104

Dátum: 15.09.1987

Autor: Miškovský Josef

MPK: H05K 7/06

Značky: motivů, nanášení, deska

Text:

...způsobu. Spotřeba základního materiálu na podložku dílcs je nižší, protože rozměry desky umožňují optimální rozložení motivů dílce na desky. Výroba a zpracování motívu dílca na desce je výhodnější, protože as manipuluje s více motívy dílcd než je tomu na pass a pri tom jednotný rozměr desky umožňuje používat jednoho zařízení pro výrobu více tvarů dílcd. V neposlední řadě rozměry desky umožňují tuto desku nastříhat za základní tabule použitého...

Zapojení pro indikaci nastavené hranice stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246103

Dátum: 15.09.1987

Autori: Leissner Martin, Kemr Pavel

MPK: H02M 7/48

Značky: indikaci, hranice, stejnosměrného, nastavené, zapojení, napětí

Text:

...je připojena přes deváty odpor l§ a přes jednáctý odpor 29 na anodu první diody 14 a dále na kolektor druhého tranzistoru 22 klopného zesilovače, jehož emitor vede na anodu druhé diody 1 §, přičemž jeho báze je přes dvanáctý odpor g připojena na katodu druhé diody 1 § a přes druhou Zenerovu diodu a na vývod 22 obvodu omezení proudu integrovaného stabilizátoru napětí ž, který je přes pátý odpor 5 spojen s vývodem 2,1 koncového...

Plochá hybridní obrazovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246102

Dátum: 15.09.1987

Autor: Schulz Peter

MPK: H01J 31/10

Značky: plocha, obrazovka, hybridní

Text:

...destičky §.Stínítko obrezovlq, tvořené displejom 2 z kapaląých lq-ystalů, uspořádarwm obvykle maticově, má vodorovné I-ł s svislé Ľ sběr-nice, je jsou vyvedeny bud ne zadní stěně displeje 2 nebo na bočních destičkách a, většinou kolmých k displeji p, zakončsny vhodnými prvky E, propouštějícími proud v zavislosti ne intenzitě dopedajících elektronových psprskůanebo jimi vyvoleného záření luminiforu prvku L. V tomto případě jsou vhodnými...

Odstředivý licí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246101

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fischer Horst Halle, Freyer Günter

MPK: B22D 13/06

Značky: stroj, odstredivý, licí

Text:

...lopekty 31 lichoběinikový průřee, kde Iirlí kladne je upevnine na ,etłnč lioího kandlu E.Kov klití eo přivddi do přivádeci komory j, která nastáva e výhodou se dvou dilčích kolo oddilonýcłrpropusti, aby ee neshorěilo vakuun. Iho přivddioi komory 3 je apojeno eherní tavici komorou 3, napr. vyeokorrekvenčoi tavici peci, k předblšnćuu roetaveni kovu. Horní tavici koaore A ná ve dnu ventil ž, kterým ee nataveny kov vypoultí do epodní tavici...

Způsob prováděni povrchové úpravy vytvarovaných prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240650

Dátum: 15.09.1987

Autori: Takano Shuntaro, Saikawa Isamu

MPK: B28B 11/08, B28B 11/04

Značky: způsob, úpravy, vytvarovaných, provádění, povrchové, prvků

Text:

...povrchové úpravy, resp prvku, Nevytvrzené cementové pojivo lze po předem určené době odstranit spolu s nežádoucími nečistotami a špatně lpícími komponentami mechanicky, např. otryskáním,oškrabáním, vymytím vodou, tlakovým vzduchem, obroušením rotačními kartáči apod.Timto postupem se docílí zrnitý až hrubozrnný povrch s členitým barevným až různobarevným efektem, který pevně lpí na povrchu vytvarovaného prvku a přispívá k ochraně prvku proti...

Zařízení pro přípravu vrcholového sportovce cyklisty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240649

Dátum: 15.09.1987

Autori: Yoshida Junichi, Tanaka Kiyoshi

MPK: A63B 69/16

Značky: sportovce, vrcholového, cyklisty, zařízení, přípravu

Text:

...sportovců.Na připojeném výkrese je schematicky znázorněno zařízení pro prípravu vrcholového sportovce cyklisty podle vynálezu.Na hnací nřídel L je pŕipojen jednak snímací kotouč g, opatřený na svém obvodě výrazom 13, který je zasunut do bezdotykovoho snímače ,gg ryphlosti s ujeté vzdálenosti,jednak brsdový válec u, hnací řomanice j spojená řsmenom j s hnsnou řemenioí j nasazenou na hřídeli hrzdového motoru 6, ktorý je propojen na volič...

Přestavitelný nosič zametacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240648

Dátum: 15.09.1987

Autor: Fukuda Hirohiko

MPK: B65F 3/00, E01H 1/05

Značky: zametacího, přestavitelný, zařízení, nosič

Text:

...pddorys nosiče.Na rychloupínacím rámu 1 jepevně uchycen náboj g e ložiskem 3,. V ložisku j je otočná uložen čep j teleso 2. V telesa i je uepořádán dellí čep 1, na kterém je otočné uložen přestavitelny nosník § rámu l, opatřený odpruženou zápsdkou 2, prostřednictvím pružiny g. V teleso 2 jsou také vytvořeny nejmáná dva polohová otvory m. Na náboji 2 je výlwvně uspořádáno ramánko 11 zepadající do vyřezu 13 v náboji g e dalšího výřezu u...

Uložení válcových kartáčů zametacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240647

Dátum: 15.09.1987

Autor: Murotani Yoshiharu

MPK: E01H 1/05, B65F 3/00

Značky: zařízení, válcových, uložení, kartáčů, zametacího

Text:

...epočívajíve snížení výrobní, zejména pak montážní náročnosti a celkové hmotnosti.Na výkresoch je na obr. 1 zobrazen půdorys celkového uspořádání uložení válcových kartáčů podle vynálezu, obr. 2 představuje detail uložení kartáčů a na obr. 3 je uveden bokorys tohoto řešení.K šschtě l na rámu stroje g je trouby 1 uchycen nosič i. Na nosiči 1 je prostřednictvím ložisek 2 uložen čep Q, opatřený řetězkou l. Na čepu ô jsou oboustranně...

Regulační tyč vstřikovacího čerpadla pro vznětové spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240646

Dátum: 15.09.1987

Autori: Takeno Ryuko, Morita Seishi, Inaba Takihiro

MPK: F02M 59/28

Značky: vznětové, motory, spalovací, čerpadla, regulační, vstřikovacího

Text:

...poloze pomocí společného čepu dojde k vymezení vůle mezi čepem či kuličkou regulačního pouzdra e vodicími ličtami regulační tyče, čímž je umočnčna eprávná funkcePríklad provedení předmětu vynélezu je znézorněn na přiložených výkresoch, kde na obr. ĺa je znázorněno stávající provedení regulační tyče, v néryau a na obr. b v půdoryau obr. 2 ukazuje regulační tyč podle vynálezu v axonometrickém pohledu a na obr. 3 je půdorye regulační tyče...

Způsob výroby tokoferolového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240645

Dátum: 15.09.1987

Autori: Glock Gaston, Imaizumi Hiroyuki, Mányai Sándor, Horváth Mária, Görgényi Frigyes, Kraatz Gary Wayne, Vászovics Györgyi, Michaely William James

MPK: C07D 311/72

Značky: tokoferolového, výroby, koncentrátů, způsob

Text:

...postupu nedochází k chemickým změnám tokoferolů ani k tvorbě nežádoucích vedlajších produktů. Postupem podle vynálezu lze na běžně dostupném zařízení a s použitím dostupných pomocných látek připravit tokoferolové koncentréty a dostatečně vysokým obsahom přírodních tokoferolů.Způsob výroby je osvětlen na následujících příkladech. P ř í k 1 a d 1Do dvoustupňové molekulární odparky sa při nástřiku 100 kg za hodinu přivaděl dezodorační...

Tokoferolový koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 240644

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kanyicska Béla, Seregi András, Tóth Erzsébet, Dóda Margit

MPK: C07D 311/72

Značky: tokoferolový, koncentrát

Text:

...oleje, slunečnicového oleje, sójového oleje, klíčkového oleje, tj. oleje z obilních kličků, např. kukuřičných nebo pěeničných, resp. tokoferoly na bázi vedlejěích produktů ze zpracování uvedených olejů nebo jejich směsí. Zachování přírodní formy tokoferolů i ostatních složek tokoferolovćho koncentrátu je zajištěno tím, že postup přípravy nezahrnuje žádné chemické operace. Tokoferolový koncentrát podle vynálezu je viskőzní,čiré kapalina...

Zařízení pro automatické válcováni na kotoučových válcovačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240643

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fekete Márton, György Lajos

MPK: B21H 3/02

Značky: kotoučových, automatické, válcování, válcovačkách, zařízení

Text:

...válcování provádét na dvou pevných podpěrných pravítkách, pomocí péčky koncového spínače, oddělovacího a odváděcího skluzu.Použitím nového zařízení se docílí automatického současného oboustranného válcování závrtných šroubů dalších rozmčrd. Odstraní se naméhsvé ruční práce, zkrátí se výrobní čIs jednoho kusu, zlepší se pracovní prostředí e zpřesní souosost válcovéní závitů přesných uložení.Na připojeném výkresu je znézorněno provedení nového...

Laserová tyč z yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240641

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sturm Elmar, Domagala John, Culbertson Townley, Mich Thomas

MPK: C30B 29/28

Značky: yttritohlinitého, laserová, granátu

Text:

...v oblasti 250 až 600 nm daleko ry chleji než při ozařování světlem o vlnové délce větší nebo menší. Ozařováním v druhém význačném pásu příslušejícím iontům chromitým, tj. 609 nm, se barevná centra rozpadají za současné luminiscence iontů neodymu.Vznik a rozpad uvedených barevných center proto přispívá k zvýšení čerpaní účinnosti laseru. Pokud je tvorba barevných center rychlejší než jejich rozpad, může naopak dojít k zhoršení funkce...

Cyklopentadienylové komplexy níževalentního titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240640

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nyfeler Robert, Zondler Helmut

MPK: C07F 7/28

Značky: titanu, níževalentního, cyklopentadienylové, komplexy

Text:

...například provádět za mírných podmínek (při teplotě 0 až 70 DC a tlaku 0,5 až 1,5 MPa) a po skončení hydrogenace lze pevný heterogenizovaný katalyzátor oddělit z reakční směsi a znovu použít.Dále uvodunć příklady charakterizují látky podle vynálezu, aniž by je vymezovaly nebo omezovnly.Do reakční baňky bylo spolu s 15 ml toluenu předloženo 216 mg siliky, jejíž povrch byl modifikován -0-si-CH 2-C 5 H 4 Ti(Cl 2)C 5 H 5 komplexem a která...

Cyklopentadienylové komplexy přechodných kovů vázané na povrch anorganického nosiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 240639

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vászovics Györgyi, Görgényi Frigyes

MPK: C01G 23/04, C01B 33/113, C01F 7/02...

Značky: povrch, anorganického, komplexy, nosiče, přechodných, cyklopentadienylové, vázané, kovů

Text:

...Navážky jsou uvedeny v hmotnostnich dílech. Výtěžky jsou vztaženy na hmotnost nosiče.100 dilů siliky modifikované 3-(cyklopentadienylbpropylsilylovým ligandem bylo převrstveno 500 díly toluenu a ke směsi bylo přidáno 15 dilů butyllitia v 50 dílech n-hexanu. Reakční směs byla třepána 3 hodiny, poté byla silika promyta třikrát rozpouštědlem a vysušena za vakua. K takto upravené silice byl přidân roztok 7 dilů C 5 H 5 TíCl 3 V 50 dílech...

Vertikální kolpostat pro jednorázové použití pro léčbu gynekologických tumorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240638

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horváth Mária, Mányai Sándor

MPK: A61N 5/04

Značky: gynekologických, vertikální, léčbu, použití, jednorázové, kolpostat, tumorů

Text:

...tumorů, spočívají v odstranění radiační zátěže u několika pracovníků výrobek slouží pro jednorázové použití, dá se vyrobit jednoduchým způsobem, je bezporuchový, sníží se značné množství textilní poševní tamponády, a v neposlední řadě se jím zaručí požadovaná poloha během doby aplikace.Na výkresu je znázorněn na obr. l V nárysu a na obr. 2 V půdorysu příklad provedení vertikálního kolpostatu pro jednorazové použití, pro léčbu...

Teplovodní oběhové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 240637

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tóth Erzsébet

MPK: F04D 17/08

Značky: čerpadlo, teplovodní, oběhové

Text:

...průchod kapaliny do oběžného kola, a že hydraulickou část čerpadla umístěnou v tělese čerpadla, tvoří kruhová komora směrem k výstupnímu otvoru kuželová, vybavená přepážkami, které po nasazení krytu umístěného před oběžným kolem vytvářejí kanály zužující se směrem k výstupnímu otvoru.Hlavní výhody tohoto konstrukčního řešení jsou vyšší účinnost, menší spotřeba elektrické energie, menší nároky na pracnost opracování a zhotovení dílů a...

Nástroj pro lisování rozměrných dutých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 240636

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dóda Margit, Seregi András, Fekete Márton, Kanyicska Béla

MPK: B21J 9/00

Značky: nástroj, rozměrných, těles, lisování, dutých

Text:

...1 pro lísovánĺ, vytvořených V dolní tvářecí části Q s dutinou ve tvaru vnějšího povrchu výlisku lg, jejíž horní plocha je opatřena dvěma proti~ lehlými axiálními výstupky 5 ve tvaru výseče mezikruží, jež svírají středový úhel, beta 70 ° a ve kterých jsou vytvořeny vodicí otvory 2 pro snímání, kde délka vnějších oblouků axiálních výstupkú § je menší než obvodová mezera mezi radiálními výstupky Q horní tvářecí části l, přičemž horní a...

Zařízení pro ohýbání, zejména armovacích svařovaných sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240635

Dátum: 15.09.1987

Autori: György Lajos, Zára Erzsébet

MPK: B21D 11/12

Značky: ohýbání, zařízení, sítí, svařovaných, armovacích, zejména

Text:

...bezporuchové a odpovídá tak plně těžkým podmínkám stavební výroby.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na výkresu.Zařízení vychází z tuhého oceľového rámu, na němž je uložena pevná lišta l, na které jsou upevněny jednotlivé ohýbací trny 3, přes které jsou ohýbány jednotlivé pruty armovacích sítí. obě strany pevné lišty l jsou opatřeny čelem §, v němž jsou uložena ložiska Ě, v nich je uložen čep A...

Anorganické materiály modifikované cyklopentadienylsilylskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240634

Dátum: 15.09.1987

Autori: Deák Gyula, Vászovics Györgyi

MPK: C01F 7/02, C01G 23/04, C01B 33/113...

Značky: anorganické, cyklopentadienylsilylskupinou, modifikované, materiály

Text:

...nezreagovaný akceptor chlorovodíku, produkt jeho reakce s chlorovodíkem a vedlejší produkty. Velmi často bývá účelne modifikovaný materiál sušit.Takto připravené materiály obsahují chemicky vázané cyklopentadienylové skupiny a mohou se uplatnit jako sorbenty v chromatografii. nosiče heteroqenizovaných homogenních katalyzátorů a jako plniva makromolekulárnich látek.Dále uvedené příklady charakterizují látky podle vynálezu, aniž by jej...

Lehká izolační hmota, zejména k torkretování

Načítavanie...

Číslo patentu: 240633

Dátum: 15.09.1987

Autori: Görgényi Frigyes, Mányai Sándor, Horváth Mária

MPK: C04B 35/68

Značky: hmota, lehká, torkretování, zejména, izolační

Text:

...teplotách nanášení se hmota s výhodou muže dále sestávat z 0,8 až 8 hmot. fluorow křemičitanu sodného.Výhodou lehké izolační hmoty podle vynálezu, jejíž pćrovitost činí nad 45 , je zejména její poměrně nízká pořizovací cena a vysoká přilnavost této hmoty prakticky ke všem podkladním materiálům. Tato přilnavost se výpalem vesměs zvyšuje. Rovněž se výpalem zvyšuje pevnost. Další výhodou je, že hmotu není třeba během tuhnutí ošetřovat....

Hutná hmota, zejména k torkretování

Načítavanie...

Číslo patentu: 240632

Dátum: 15.09.1987

Autori: Seregi András, Tóth Erzsébet, Kanyicska Béla

MPK: C04B 35/68

Značky: zejména, hmota, torkretování, hutná

Text:

...nesnižuje. Také pevnost se ohřevem nesnižuje, naopak se vesměs zvyšuje. Další výhodou je nižší odpad při nanášení torkretováním. Při opravách pecí není nutné čekat do úplného vychladnutí, ale je možné pracovat i při teplotách 60 až 80 °C i vyšších, přičemž je možné vyzdívku ihned vysoušet a vypalovat. Během tuhnutí není třeba tyto hmoty nijak ošetřovat. Nezanedbatelnou výhodou je také poměrně nízká pořizovací cena a prakticky neomezená...

Válcová otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 240631

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dóda Margit, Fekete Márton, György Lajos

MPK: F16H 5/04

Značky: řadicí, kulisa, válcová, otočná

Text:

...z plastu je rovněž nevýhodná pro obtížnou výrobu složitě tvarovaného plastového pláště. Skládaná otočná kulisa ze dvou čel a řadicích kotoučůje pro velkosériovou výrobu rovněž složítá, zdlouhavá a nákladná.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny válcovou řadící kulísou řadícího ústrojí převodcvekmotocyklü a jiných vozidel podle vynálezu, jehož podstatou je, že otočná řadící kulisaje složená z náboje a alespoň dvou kotoučů, přičemž na každém...

Způsob čištění 2-chlor-4-nitrotoluenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240630

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zára Erzsébet

MPK: C07C 79/10

Značky: čištění, 2-chlor-4-nitrotoluenu, způsob

Text:

...zbylý krystalický skelet rafinovaného 2-chlor-4-nitrotoluenu roztaví vyhřátím na teplotu 63 OC až 95 °C. odtok kapalných frakcí ze zpracovávané krystalické hmoty gravitaci může být urychlen vytvořením nižšího tlaku v předloze, do níž jsou kapalné frakce jímány.Použití nízkoteplotní techniky krystalízace z taveniny A frakčniho vytavování pro rafinaci 2-chlor-4-nitrotoluenu umožňuje podstatné snížení energetických nákladů v porovnání s vakuovou...

Způsob výroby solvátů chloridu hořečnatého s tetrahydrofuranem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240629

Dátum: 15.09.1987

Autori: Deák Gyula, Birkett Kevin, Scovell Edward George, John Glyn Rhys, Maczyoski Addzej

MPK: C07F 3/02

Značky: způsob, tetrahydrofuranem, výroby, horečnatého, solvátů, chloridů

Text:

...s inertním rozpouštědlem jako jsou alífatické, cyklické anebo aromatické uhlovodíky s 5 až 8 uhlíkovými atomy nebo halogenované uhlovodíky s 1 až 3 uhlíkovými atomy na teplotu 40 až 140 OC alespoň 30 minut a produkt se oddělí a vysuší při teplotě do 40 OC. Při desolvataci v rozpouštědle závisí složení solvátu na teplotě a poměru solvát rozpouštědlo. závislost konečného složení solvátu na teplotě při desolvataci v heptanu a hmotnostním...

Zařízení pro výrobu ocelových vláken pro výztuž do betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240628

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gozdziewlcz Zygmunt, Szal Addzej, Zub Ryszard

MPK: B21F 21/00

Značky: výrobu, zařízení, betonů, výztuž, vláken, oceľových

Text:

...může být i konstantní.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu, kde na obr, l je nárys zařízení a na obr. 2 je púdorys zařízení.zařízení sestává z nosného stolu l opatřeného na horní pracovní ploše vybráním g. K nosnému stolu l je přiřazen odvíjecí stojan É tvořený svislou konzolou s vetknutými,v ložiskách uloženými hřídeli, na kterých jsou navlečeny cívky 1 s polotovary drátu. Na nosném stolu l je umístěn pracovní stojan...